Sunteți pe pagina 1din 32

Plan de afaceri - Investiții tehnologice

CUPRINS

DATE GENERALE
A. Date de identificare a agentului economic
A1. Numele firmei
A2. Data înregistrării la Registrul Comerțului
A3. Forma juridică de constituire
A4. Tipul activității curente
A5. Natura capitalului
A6. Asociați
B. Conducerea/ Personalul societății
B1. Conducerea
B2. Personalul
C. Descrierea activității curente
C1. Produsele și seviciile
C2. Principalii furnizori
C3. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual
C4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe
D. Piața actuală
D1. Clienții
D2. Concurenții
D3. Poziția produselor/ serviciilor societății comparativ cu cele ale concurenților
DATE DESPRE PROIECT
E. Descrierea proiectului pentru care se solicită asistență financiară
E1. Produsele
E2. Principalii furnizori
E3. Descrierea procesului tehnologic
E3.1. Impactul asupra mediului
E3.2. Modul de asigurare cu utilități
E4. Descrierea investiției propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior
E5. Graficul de realizare a investiției
E6. Modificările necesare la echipamente și clădiri
E7. Modificările necesare în structura și numărul personalului angajat
F. Date privind piața și promovarea produselor și serviciilor
F1. Clienții potențiali
F2. Concurenții potențiali
F3. Principalele avantaje ale noilor produse și servicii
F4. Reacția previzibilă a concurenței la apariția noii oferte pe piață
F5. Modul de realizare a desfacerii produselor
F6. Activități de promovare a vânzărilor

BIBLIOGRAFIE
Anexa 1: Bilanțurile contabile ale ultimilor doi ani
Anexa 2: Situația veniturilor și a cheltuielilor ale ultimilor doi ani
Anexa 3: Situația creditelor deja existente
Anexa 4: Bilanțul contabil previzionat
Anexa 5: Fluxul de numerar
Anexa 6: Situația veniturilor și a cheltuielilor previzionate
Anexa 7: Garanțiile aferente creditului și sursele de finanțare ale investiției

1
DATE GENERALE

A. Date de identificare a agentului economic


A1. Numele firmei: COCOR
A2. Data înregistrării la Registrul Comerțului: 21.04.1997
A3. Forma juridică de constituire: SRL
A4. Tipul activității curente: Construcții
A5. Natura capitalului: Particular
A6. Asociat unic
Nume și prenume Data nașterii Adresa Telefon Stare civilă
Ionescu Irimie 06.07.1959 Str. Sf.Andrei, Nr. 34, Bl. R16, 0241657890 Căsătorit
Sc. A, Et. 2, Ap. 11, Mun.
Mangalia, Jud. Tulcea

B. Conducerea/ Personalul societății


B1. Conducerea
Director General
Nume și prenume Ionescu Irimie
Studii 1985 – Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Construcții, Specializarea
”Construcții Civile Industriale și Agricole”
Experiența - 1985 – 1989 – Trustul de Antrepriză Generală Construcții Montaj (TAGCM)
Tulcea, filiala Mangalia (trust transformat ulterior în mai multe S.A.-uri, una
fiind Litoral Construct S.A.);
- 1989 – 1994 – SC Litoral Construct SA;
- din 1997 - proprietar și director general al SC COCOR SRL.
Funcția deținută - 1985 - 1986: inginer stagiar la TAGCM;
- 1986 - 1989: șef punct de lucru la TAGCM;
- 1989 - 1990: șef punct de lucru la Litoral Construct SA;
- 1990 - 1991: adjunct șef filială la Litoral Construct SA;
- 1991 - 1992: inginer șef la Litoral Construct SA;
- 1992 - 1994: șef filială la Litoral Construct SA;
- 1997 - prezent: proprietar și director general al SC COCOR SRL.
Director Tehnic
Nume și prenume Ilie Livie
Studii 1980 – Institutul de Învățământ Superior Baia Mare, Facultatea de Învățământ
Tehnic, Profil Construcții, Specializarea Construcții Civile Industriale și
Agricole
Experiența - 1980 – 2000 – SC Litoral Construct SA;
- 1998 – prezent – SC COCOR SRL.
Funcția deținută - 1980 – 2000: subinginer tehnic principal la SC Litoral Construct SA;
- 1998 - 2000: colaborator la SC COCOR SRL;
- 2000 - 2002: controlor calitate la SC COCOR SRL;
- 2002 - prezent: director tehnic la SC COCOR SRL.
Director Economic
Nume și prenume Morosanu Monica
Studii 1995 - Academia de Studii Economice București, Facultatea de Finanțe,
Asigurări, Bănci și Burse de valori
Experiența - 1995 - 1998 - Apex Com 97 SRL;
- 1998 - prezent – SC COCOR SRL.
Funcția deținută - 1995 - 1996: contabil la Apex Com 97 SRL;
- 1996 - 1998: șef serviciu financiar-contabilitate la Apex Com 97 SRL;
- 1998 - prezent: director economic la SC COCOR SRL.

2
Director Comercial
Nume și prenume Gadei Liliana
Studii 1996 - Universitatea București, Facultatea de Drept;
1998 - Universitatea Ovidius Tulcea, Master Administrarea Afacerilor în
Turism, Comerț și Servicii.
Experiența - 1997 - 1998 - SC Staferom SRL;
- 1998 - prezent - SC COCOR SRL.
Funcția deținută - 1997 - 1998: agent comercial la Staferom SRL;
- 1998 - 2000: agent contractări și achiziții la SC COCOR SRL;
- 2000 - prezent: director comercial la SC COCOR SRL.
Director Resurse umane
Nume și prenume Gaureanu Laurențiu Mihai
Studii 1999 - Universitatea Ovidius Tulcea, Facultatea de Științe Economice;
2001 - Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de
comunicare și relații publice, Master Management și Comunicare în
Afaceri
Experiența - 2000 - 2002 - Bucena Com SRL;
- 2002 - prezent - SC COCOR SRL.
Funcția deținută - 2000 - 2002: șef serviciu resurse umane la Bucena Com SRL;
- 2002 - 2003: specialist resurse umane la SC COCOR SRL;
- 2003 - prezent: director resurse umane la SC COCOR SRL.

B2. Personalul
Nr. mediu de salariați (2008) - din care 73,47% salariați direct productivi
98 72

C. Descrierea activității curente:


C1. Produsele și seviciile prestate de societate pot fi evidențiate cel mai bine prin domeniile de
activitate, astfel există trei considerate principale:
- CAEN 4120 – Lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale;
- CAEN 4299 – Lucrări de construcții a altor clădiri proiecte inginerești n.c.a.;
- CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- domeniile secundare de activitate sunt:
- CAEN 2433 – Producția de profile obținute la rece;
- CAEN 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurii metalice;
- CAEN 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- CAEN 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
- CAEN 4291 – Construcții hidrotehnice;
- CAEN 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
- CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
- CAEN 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- CAEN 4321 – Lucrari de instalații electrice;
- CAEN 4322 – Lucrari de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- CAEN 4331 – Lucrări de ipsoserie;
- CAEN 4332 – Lucrări de tămplărie și dulgherie;
- CAEN 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- CAEN 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- CAEN 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- CAEN 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- CAEN 4550 – Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent;
- CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri.

3
C2. Principalii furnizori:
Nr. Denumire materie Nume și adresa Pondere (total Forma de
crt. primă/ serviciu aprovizionări) în lei proprietate
1. beton, analiză probe Com Cm; Str. Interioară 3, 2.615.765,67 lei S.A.
laborator - beton Tulcea (21,6%)
2. materiale de construcții: Comat; Str. Interioară 3, 2.343.290,08 lei S.A.
OB, PC, cărămidă Tulcea (19,35%)
3. tâmplărie aluminiu, Gealan; B-dul Iuliu Maniu 1.973.934,28 lei S.R.L.
PVC nr.612-614, Sector 6, (16,3%)
București
4. materiale de construcții: Elpreco; Calea Severinului 1.537.973,34 lei S.A.
țiglă, cărămidă, BCA nr. 44, Craiova (12,7%)
5. materiale de construcții: Delta Distribution; Str. 1.259.442,73 lei S.A.
gresie, faianță Alexandru Lapusneanu nr. (10,4%)
66, Tulcea
6. materiale de construcții Compact Trading; Str. 920.362,00 lei S.R.L.
- diverse Libertații nr. 8, Mangalia (7,6%)
7. instalații termice Romstal; Sos. Mangaliei nr. 666.051,44 lei S.R.L.
10, Lazu, Jud. Tulcea (5,5%)
8. materiale de construcții Arabesque; B-dul Aurel 460.181,00 lei S.R.L.
- diverse: tego, OSB, Vlaicu nr. 171, Tulcea (3,8%)
lambriuri, parchet
9. geamuri Almaglass; Str. I.C. 333.025,72 lei S.R.L.
Bratianu nr. 45, Corp 4, (2,75%)
Magazie 2, Tulcea

C3. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual:


Procesul tehnologic în cazul companiei COCOR SRL este reprezentat de construirea de
diverse imobile. Un exemplu elocvent îl reprezintă construcția unei case. Aceasta presupune după
obținerea de către client a certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor menționate în
certificat, realizarea proiectului tehnic de către echipa de proiectanți a societății. Urmează obținerea
autorizației de construire, după care începe execuția casei sub directa supraveghere a unui diriginte
de șantier. Se respectă trei stadii. Primul stadiu cuprinde următoarele lucrări: fundația și structura de
rezistență a imobilului (confecționată din materialele specificate de client în proiectul casei). Al
doilea stadiu are în vedere realizarea lucrărilor de: realizare a acoperișului, izolare cu polistiren,
montarea instalației termice și a celei electrice. Al treilea stadiu re referă la executarea lucrărilor de:
tâmplărie termopan, placarea pereților pe interior cu rigips, confecționarea scărilor, finisarea
interioară și zugrăvitul cu vopsea lavabilă, montarea obiectelor sanitare și de încălzire, placarea cu
gresie și faianță, montarea parchetului laminat, montarea centralei termice, montarea ușilor
interioare și a celor exterioare, tencuială decorativă, realizarea gardurilor și a porților metalice. Se
realizează cartea tehnică a casei și la final se face recepția imobilului.

C4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe aflate în proprietatea SC COCOR SRL:
Nr. Mijloc fix Date tehnice An
crt. fabricație
1. automacara HTA-18 18 T, 20 m braț 2006
2. autobasculantă marca Roman Tip:8135F capacitate cilindrică: 10.344 cc 2003
3. autobasculantă marca Roman capacitate cilindrică: 11.990 cc 2005
Tip:19215DNF
4. buldoexcavator tip Caterpillar 428D capacitate cupă: 0,5 m3 2000
5. buldoexcavator JBC capacitate cupă: 0,8m3 2002

4
6. excavator S1201 capacitate cupă: 0.51 - 1.20 m3 1999
7. autoturism Volvo XC90 capacitate cilindrică: 2400cc; tip 2006
motor: 5 cilindri, 20 de valve
8. autoutilitară Volkswagen Caddy 102 CP 2005
9. autoturism Volkswagen Polo capacitate cilindrică: 1422 2005
10. buldozer 1500 sarcina utilă: 1500 kg 2004
11. cilindru compactor 2,4 TF frecvență vibrații: 55 Hz 2002
12. ansamblu sudură - 2006
13. echipament Pikon - 1999
14. betoniere capacitate: 120-150L 2007
15. pikamer pneumatic volum aspirat: 6 L/s 2007
16. pikamer electric putere nominală: 1.900W 2007
17. utilaj multifuncțional tip Ghehlmax - 2005
18. mașină tăiat rosturi de beton adancime maximă de tăiere: 2004
135mm
19. grup termic de sudură putere maximă: 6,5 kVA 2006
20 motopompă capacitate de evacuare: 200 l/min 2007
21. freză asfalt diametru disc: 450mm 2005
22. autospecială capacitate 1,5 tone 2000
23. autocamion sarcină utilă: 5 tone 1998
24. autopompe beton diametrul conductei: 125 mm 2001
25. autocisternă 160 CP 2006

D. Piața actuală
D1. Clienții (anul 2007)
Nr. Nume Adresa Forma de proprietate Pondere în total
crt. vânzări 2007
1. M.Ap.N. prin unitatea Str. Drumul Taberei Ministerul Apărării 5.631.089,31 lei
militară 02523-02542 nr.7-9, Sector 6, Naționale (48,37%)
Focșani București
2. Consiliul Local al Mun. Șos. Constanței autoritate a administației 1.874.267,42 lei
Mangalia nr.13, Mangalia, Jud. publice locale (16,10%)
Tulcea
3. Agenția Națională Bdul Unirii nr.61, instituţie coordonată de 1.512.613,26 lei
pentru Locuințe Sector 3, București Ministerul (12,99%)
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului
4. Primăria Mun. Șos. Constanței autoritate a administației 1.427.284,35 lei
Mangalia nr.13, Mangalia, Jud. publice locale (12,26%)
Tulcea
5. Primăria Comunei Jud. Tulcea autoritate a administației 564.371,86 lei
Albești publice locale (4,85%)

6. Ghițulescu Emil Str. Vasile Pârvan persoană fizică 426.139,00 lei


nr.17, Mangalia (3,66%)

7. SC Doriami D&D Str. Portului nr. 5 Bl. SRL 145.800,00 lei


P2, Sc. B, Et. 1, Ap. (1,25%)
25, Mangalia

5
D2. Concurenții
Date cunoscute
Nr. Compania Cifra de Cota de Cifra de
crt. afaceri 2007 piață afaceri 2008
(R0N) 2007 (R0N)
1. M.M.COMPANY 2000 S.R.L. 6.299.369 21,62% 5.361.655
2. CUCOR S.R.L. 4.598.243 15,78% 3.290.945
3. M&D CORPORATION CONSTRUCT 3.142.341 10,79% 2.759.402
S.R.L.
4. PAI TOUR S.R.L. 2.340.873 8,03% 1.741.635
5. TRANSMAR CONSTRUCT S.R.L. 1.112.810 3,82% 1.157.257

D3. Poziția produselor/ serviciilor societății comparativ cu cele ale concurenților:


Produs/ serviciu Preț Calitate
Ieftin Comparabil Scump Slabă Comparabilă Superioară
construcție casă la mp X X
lucrări fundație la mp X X
închiriere utilaje cu ora X X
uși și ferestre din metal X X
lucrări tâmplărie PVC X X

DATE DESPRE PROIECT

E. Descrierea proiectului pentru care se solicită asistență financiară


E1. Produsele pe care SC COCOR le va putea realiza prin soluționarea acestui proiect sunt din
beton (betoane cu înaltă performanţă - cele rezistente la temperaturi înalte, refractare, betoane
antiacide, betoane de protecţie împotriva radiaţiilor, betoane cu polimeri - cele armate cu fibre,
betoane hidrotehnice sau betoane pentru drumuri, betoane uşoare, betoane macroporoase, betoane
celulare) de asemenea și prefabricate de beton (plăci, pavele, grinzi, stâlpi, fundații, borduri, dale,
pavaje, bolțari, tuburi etc.). Codul CAEN pentru realizarea acestor produse este 2361 – Fabricarea
produselor din beton pentru construcții.

E2. Principalii furnizori:


Nr. Denumire Nume și adresă Pondere în total Forma de
crt. materie primă aprovizionări proprietate
producție beton
1. ciment Lafarge Roncim; Strada Poporului 344.792 lei S.A.
nr. 1, Medgidia, Jud. Tulcea (56%)
2. apă Raja; Str. Portului, nr. 55, 3.078,5 lei S.A.
Mangalia (0,5%)
3. agregat Dobromin; B-dul Mamaia nr. 269, 175.474,5 lei S.A.
Tulcea (28,5%)
4. aditivi Creativ Studio; Str. Merisor nr. 92.355 lei S.R.L.
7A, Tulcea (15%)

E3. Descrierea procesului tehnologic:


Realizarea oricărui sortiment de beton presupune un proces de fabricare stabilit pe baza unor
rețete, la care se respectă cu fidelitate caracteristicile materialelor constitutive: liantul (ciment), apa,

6
agregatul și aditivii, în vederea obținerii calităților proiectate. După stabilirea compoziției urmează
dozarea materialelor și apoi prepararea betonului.
Stația de betoane este formată dintr-un buncăr de agregate, compartimentat în patru alveole,
pentru fiecare sort de agregate, prevăzut în față cu o rampă de alimentare. Cântărirea și dozarea
agregatelor se face pe bandă, prin intermediul unor doze tensometrice, agregatele astfel cântărite
fiind deversate într-un cărucior. Acesta, prin intermediul unui cablu de tracțiune, este ridicat și când
ajunge în partea superioară, eliberează agregatele în malaxor. Concomitent se aduc cimentul și apa,
dozate în funcție de rețetă.
Dozarea cimentului se face tot cu un cântar, pe doze tensometrice, transportul cimentului de
la siloz la cântar făcându-se cu ajutorul a două sneckuri (câte unul pentru fiecare siloz). Eliberarea
cimentului cântărit în mixer se face prin cădere liberă, stația fiind prevăzută în acest scop și cu
vibrator de ciment.
Apa necesară procesului tehnologic este acumulată în bazin, de unde cu o pompă de hidrofor
este împinsă în instalația stației, până la cântarul de apă (de asemenea dotat cu doză tensometrică),
de unde prin cădere liberă coboară în malaxor.
Dozarea aditivilor se face cu un sistem de pompe și cilindri pentru măsurare. Astfel, o
pompă aspiră aditivul din recipient, îl introduce într-un cilindru gradat, de unde cu altă pompă este
urcat în malaxor. Stația oferă posibilitatea ca aceste operații să se poată executa automat, întreaga
gamă de acțiuni făcându-se din cabina de comandă a operatorului.
Pentru transportul betonului proaspăt de la locul de preparare la locul de punere în operă trebuie
îndeplinite anumite condiții, cum ar fi: asigurarea omogenității betonului, evitarea începutului de priză a
cimentului etc. Transportul de la stațiile de preparare la șantier se va face cu autobetonierele (pe orizontală)
și cu autopompele (pe verticală), timpul minim afectat transportului depinzând de tipul de beton fabricat.
Durata maximă între preparare și punere în lucru a betonului variază în funcție de temperatura amestecului
și de marca cimentului, astfel:
Temperatura Ciment marca < 35 Ciment marca > 40
10 - 30°C 60 minute 30 minute
< 10°C 90 minute 60 minute

Prelevarea de probe din beton se face direct din camera de malaxare imediat după terminarea
ciclului de mixare, apoi se recoltează încă o probă în momentul punerii în operă, după ce betonul a
fost transportat de la stație cu autobetonierele. Pentru asigurarea serviciilor de laborator, SC
COCOR SRL va încheia un contract cu SC Com Cm SA, filiala Mangalia, acesta fiind principalul
furnizor de beton, necesar efectuării lucrărilor de construcții. Societatea dorește dezvoltarea pe
verticală în ramura de activitate integrând această linie de producție beton și prefabricate din beton.

E3.1. Impactul asupra mediului:


Domeniul construcțiilor din beton are un impact deosebit asupra mediului prin activitățile
specifice legate de: proiectare (a duratei de viață a materialului), producerea betonului, transport și
punere în operă, exploatare și mentenanță, demolare și reciclare etc.
SC COCOR SRL desfășoară activitatea de construcții la beneficiar, respectând legislația
română și internațională în vigoare în următoarele domenii: tehnic (conform prescripțiilor caietelor
de sarcini, proiectanților și normativelor tehnice românești), calitativ, sănătate și securitate în
muncă, iar nu în ultimul rând protecția mediului.
În ultimii ani societatea a pus un accent important pe introducerea unor măsuri necesare
concretizate în implementarea sistemului de management al calității ISO 9001:2000, ce presupune
un control riguros al proceselor, contribuind astfel la creșterea eficienței și eficacității prin
coordonarea și conducerea întregii activități a societății în mod sistematic și planificat, precum și
implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001:2005, ce permite societății să
controleze impactul activităților și serviciilor executate asupra mediului înconjurător.
Impactul construcțiilor din beton asupra mediului se manifestă în principal, prin consum
mare de energie și emisii importante de CO2 - care provoacă încălzire globală și poluarea aerului -

7
din cauza arderii combustibililor fosili, poluarea apei - din cauza utilizării apei pentru spălarea
echipamentelor, producerea de deșeuri solide - rezultate din betonul demolat, zgomot și praf -
cauzate de amestecul materialelor constituente etc.
Conducerea companiei COCOR a conștientizat modul în care activitatea de fabricare a
betonului afectează mediul înconjurător și a introdus o nouă abordare de “construcție durabilă”
(aspecte de mediu, aspecte socio-culturale, condiții economice), care accentuează importanța
reducerii impactului construcțiilor asupra mediului, în timp ce abordarea tradițională (factori de
calitate, cost, timp) se bazează pe principiul maximizării eficienței economice, fără luarea în
considerare a impactului de mediu.
Există următoarele etape esențiale în realizarea unor construcții cu impact redus asupra
mediului:
- elaborarea unei “metode de proiectare specifice (proiectare ecologică)”;
- stabilirea “celor mai bune tehnologii disponibile” (realizarea activităților și metodelor lor
de operare în toate etapele specifice de viață a structurilor din beton în scopul prevenirii
și/sau reducerii impactului asupra mediului);
- stabilirea metodologiilor pentru evaluarea impactului asupra mediului și optimizarea, din
acest punct de vedere, a proiectării, execuției, întreținerii structurilor din beton.

SURSA DE MATERII PRIME


reciclare deșeuri din alte procese
ex.: cenușă piatră, nisip, apă, fier

producerea materialelor de construcție primare


SURSE DE ENERGIE,

ex.: emisii
agregate, ciment, oțel
ENERGIE

agregate

NEGATIV ASUPRA MEDIULUI


reciclate producerea betonului și a elementelor din beton

ALT TIP DE IMPACT


proiectare și execuție

funcționare, întreținere reparare, renovare

demolare

reciclarea betonului

reutilizare reciclare
ardere DEȘEURI
beton utilizat
umpluturi în alte procese

Fig. E3.1: Ciclul de viață al structurii de beton – fluxul de materiale și energie și impactul asupra
mediului

8
Evaluarea ciclului de viata prin implementarea principiilor din ISO 14001 se face iterativ,
incluzand cateva etape interdependente: definirea obiectivelor și scopului, prezentarea analizelor,
evaluarea impactului, interpretarea rezultatelor.
Procesul de optimizare își propune minimizarea impactului asupra mediului și are un
puternic caracter complex și iterativ. Trebuie să țină cont de toate tipurile de interacțiuni
semnificative. Acesta începe cu proiectarea amestecului de beton, prin selectarea componentelor
principale și a compoziției acestora, face referire la forma elementelor de beton și a întregii
structuri, ține cont de ciclul de viață prin proiectarea unei durate de funcționare cât mai mari.
Metoda standard sau convențională de construire este comparată cu o metodă alternativă
care ține cont de impactul asupra mediului.

Cerințe de performanță

Metoda standard de
realizare a construcției

Metoda alternativă ce ia în
considerare reducerea
impactului asupra mediului

NU Este realizată DA
cerința de reducere
a impactului asupra
mediului?

Realizarea construcției

Fig. E3.2: Schema logică de verificare a metodei de proiectare în relație cu impactul asupra
mediului (faza de planificare a construcției)

E3.2. Modul de asigurare cu utilități:


Pe amplasamente, organizările de șantier se fac prin încheierea de contracte pentru
asigurarea utilităților. Furnizor pentru apă este Raja SA Tulcea, pentru curentul electric este Enel
Distribuție Dobrogea SA, pentru gaz este Congaz SA Tulcea etc.

E4. Descrierea investiției propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior:


SC COCOR SRL va achiziționa echipamente/ utilaje necesare implementării unei linii tehnologice
competitive și eficiente pentru obținerea produselor din beton și a prefabricatelor.
Nr. Echipament/utilaj ce Cantitate Preț unitar Furnizor Adresă furnizor
crt. urmează a fi achiziționat (euro)
1. stație betoane fixă 1 185.000 Silverstone Str.Medresului nr.17,
România SRL Bocșa, Jud. Caraș
Severin

9
2. mașină de tencuit 1 7.540 Lorencic Str.Aurel Vlaicu
Bauservice nr.100, Satu Mare,
SRL Jud. Satu Mare
3. autobetonieră 2 55.600 BMC Sos. București nr.24
Truck&Bus Ciorogârla, Jud.
SA Ilfov
4. autopompă de beton 1 415.000 Ret Utilaje Str. Nerva Traian nr.
SRL 12, bl. M37, sector
2, București

Noua linie de producție va deservi necesitățile firmei într-o proporție de 35%, restul de 65%
fiind destinat vânzării pe piața materialelor pentru construcții.
Stația de betoane propusă spre achiziție este complet automatizată, model SB 35,
producător Silverstone (Suedia), cu capacitatea de producție de 35mc/h, cu un siloz vertical.
Echipamentul corespunde normelor de calitate și siguranță a muncii, omologate în Uniunea
Europeană, caracteristicile principale ale stației de betoane fiind descrise mai jos:
- siloz vertical 3x20mc, compartimentul pentru nisip fiind echipat cu vibrator;
- sistem electronic de cântărire marca Siemens, astfel, cântărirea materialelor brute făcându-se cu o
mare precizie;
- mixer de beton (malaxor de 750/500 litri) executat la cele mai înalte standarde, cu capacitatea de
0,5mc de beton vibrat/serie, asigurându-se cea mai bună omogenizare a betonului, mișcarea de
amestecare realizându-se prin vibrare, nu prin centrifugare;
- două silozuri de ciment cu capacitatea de 75 tone, echipate cu filtre, sistem de fluidizare, supapă
presiune de siguranță, indicator minimum-maximum, sistem de alarmare;
- instalație pentru aer comprimat, ce cuprinde compresor, conexiuni aer și supape pneumatice;
- cabina și pupitrul de comandă dotate cu aer condiționat și încălzire.
Unitatea de control automată este asigurată de sistemul PLC Siemens (programmable logic
controller) cu abilitate de control ridicat, performantă, principalele funcții ale acesteia fiind:
- conducerea întregii stații de malaxare;
- controlul și conducerea ciclului complet de producție (dozarea și cântărirea componenților solizi și
lichizi) și actualizarea consumului de materii prime;
- multiplicator sau divizor automat în acord cu cantitatea maximă cerută și cu capacitatea
malaxorului;
- interfață grafică facilă de consultat.
Livrarea echipamentului și montajul acestuia la locul de producție este asigurat de către
furnizor, prețul acestor servicii fiind inclus în costul de achiziție al stației. Furnizorul se obligă să
asigure garanție și service cu piese de la producător, pentru defecte de fabricație, pe o perioadă de
doi ani de la data livrării echipamentului, angajându-se să asigure service post-garanție și pentru
orice alte probleme de natură tehnică întâmpinate.
Mașina de tencuit aleasă este marca Turbosol, model MINI, cu motor electric trifazat,
echipată cu o pompă cu piston, care are un debit de 1800l/h de mortar obișnuit. Astfel, se poate
tencui o suprafață mai mare de 30000m 2 /h cu un singur piston. Pompa MINI face parte din noua
generație de mașini de tencuit, iar datorită sistemului de asamblare recent brevetat, curățarea și
întreținerea pompei sunt cu mult mai simple. Se utilizează pentru transportarea, ridicarea și
aplicarea mortarelor tradiționale, preamestecate și a mortarelor speciale.
Dotarea standard a pompei constă în următoarele componente:
- carcasă pentru protecția părților metalice;
- sită vibrantă cu ochi de 8mm;
- pompa cu piston cu supape cu bilă;
- cutie de viteze cu două trepte;
- dispozitiv de siguranță contra suprapresiunilor;
- dispozitiv de recirculare a materialului;

10
- compresor incorporat cu debit de 220l/min;
- telecomandă pneumatică de pornire/oprire;
- 20+10m furtunuri cu diametrul de 35mm pentru mortar cu racorduri cam-lock;
- 33m furtunuri cu diametrul de 8mm pentru aer cu racorduri rapide;
- tablou de comandă realizat conform normelor Uniunii Europene;
- cutie cu accesorii conținând pistol de sprițuit și un set de duze.
Tabel nr.E4.1.: Datele tehnice ale mașinii de tencuit Turbosol, cu un piston, modelul MINI
Motor electric 2,2kW - 400V
Debit de la 24 la 30 l/m 2
Presiune maximă 15 bar
Înălțime transport 15m
Distanță de transport 50m
Granulometrie de la 0 la 6 mm
Capacitatea cuvei 140 litri
Înălțimea de încărcare 64 cm
Dimensiuni (LxlxH) 163x85x78 cm
Greutate 230 kg

Cele două autobetoniere vizate spre achiziționare sunt marca BMC, 8x4, cu motor EURO
4, turbo diesel, malaxor marca Liebherr. Caracteristicile tehnice ale betonierei BMC, recomandă
această mașină ca respectând normele europene în vigoare:
- motor Cummins EURO 4, turbo diesel, intercooler, putere maximă 340CP;
- sistem de alimentare Bosch/HPCR - CP 3,3 injecție directă cu distribuție Common Rail, cu
capacitatea rezervorului pentru combustibil de 230 litri;
- sistem de direcție integral hidraulic asistat, model ZF8098;
- sistem de frânare complet asistat pe aer, frână de parcare cu arcuri pretensionate, retarder pe gaze
de evacuare, ABS/ASR;
- suspensia cu arcuri parabolice, amortizoare hidraulice;
- instalația electrică de 24V cu negativ la masă, 2 baterii de 12V/150Ah, alternator 24V/70A,
demaror 24V/3,8kW.
Furnizorul BMC Truck&Bus acordă garanție 24 de luni sau limita de 200.000km și pune la
dispoziție serviceul mobil ce poate ajunge în orice locație din țară, sau serviceul autorizat BMC.
Pentru a justifica achiziționarea celor două autobetoniere s-a realizat simularea unei situații
comerciale pe baza informațiilor culese într-o lună de activitate. Acestea se referă la cantitatea de
beton pe care compania a trebuit să o achiziționeze pentru a desfășura lucrările de construcții și se
consideră ca fiind în viitor vândută direct către clienți în funcție de cererea acestora.
Cantitatea de metri cubi de beton vândută zilnic de către acestă companie este o variabilă
probabilistă discretă uniform repartizată în intervalul [7, 14].
Tabel nr.E4.2: Distribuția de probabilitate a cererii lunare de beton și funcția distribuției cumulative
Cantitatea de beton Probabilitatea Funcția distribuției cumulative Intervale
vândută zilnic (mc) P(X=xi)=1/8 F(xi)=P(X<=xi)=i/8 [F(xi-1), F(xi))
7 0,125 0,125 [0,000, 0,125)
8 0,125 0,250 [0,125, 0,250)
9 0,125 0,375 [0,250, 0,375)
10 0,125 0,500 [0,375, 0,500)
11 0,125 0,625 [0,500, 0,625)
12 0,125 0,750 [0,625, 0,750)
13 0,125 0,875 [0,750, 0,875)
14 0,125 1,000 [0,875, 1,000]

11
În decursul a 30 de zile s-a observat că s-au livrat comenzi la distanțe cuprise între 5 și 45
km, aceasta fiind o distribuție empirică discretă.
Tabel nr. E4.3: Distribuția de probabilitate a distanței de transport și funcția distribuției cumulative
Distanța de Număr Probabilitate Funcția Intervale
transport zilnică de zile distribuției
(km) cumulative

5 3 0,10 0,10 [0,00, 0,10)


15 7 0,23 0,33 [0,10, 0,33)
20 6 0,20 0,53 [0,33, 0,53)
25 4 0,13 0,67 [0,53, 0,67)
30 3 0,10 0,77 [0,67, 0,77)
35 4 0,13 0,90 [0,77, 0,90)
40 1 0,03 0,93 [0,90, 0,93)
45 2 0,07 1,00 [0,93, 1,00]

Conducerea societății și-a pus problema dacă nu ar fi mai eficient din punct de vedere
financiar să achiziționeze o autobetonieră. Acest aspect ar însemna să renunțe la serviciile unei
companii care închiriază utilaje la metru cub de beton, în condițiile în care se cunoaște faptul că
betonul își pierde caracteristicile tehnice dacă este transportat la o distanță mai mare de 50 km. Nu
se va lua în considerare amortizarea utilajelor deoarece se va solicita finanțare nerambursabilă în
cadrul Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 (Axa
prioritară 1, operațiunea a).
Variantele decizionale sunt:
- achiziționarea unui utilaj, pentru un cost cu închirierea autobetonierei, care depășește
costul combustibilului în peste 60% din zilele analizate;
- închirierea utilajului necesar, în cazul în care costul cu închirierea autobetonierei, nu
depășește costul combustibilului în mai puțin de 40% din zilele analizate;
- amânarea adoptării deciziei, dacă diferența nu este semnificativă, între 40% și 60%.
Cost transport1 = cost închiriere*cantitate vândută;
Cost transport2 = cost combustibil*distanța parcursă.
Variabila decizională este reprezentată de costul transportului și a fost notată de către
decident cu 1, pentru valabil, sau 0, pentru neindicat. Costul de închiriere a unui utilaj la mc de
beton este 5,5 lei, iar costul combustibilului pe km, corespunzător caracteristicilor tehnice ale
autobetonierelor care se doresc a fi achiziționate este 2 lei.
Parametrii considerați cerți pentru perioada analizată sunt costul de închiriere și costul
combustibilului. Variabilele probabiliste independente sunt cantitatea zilnică vândută și distanța
zilnică de transport. Pentru soluționarea problemei s-a utilizat programul Excel.
Tabel nr.E4.4: Simularea costurilor urmărite pe parcursul a 30 de zile
Cost Cost
Nr. xi xi închiriere combustibi Compararea
crt. Nr. Aleator1 cantitate Nr. Aleator2 distanță utilaj l variantelor
1 0,557207481 11 0,964375704 45 61 90 0
2 0,469832143 11 0,600865871 25 61 50 1
3 0,400364685 10 0,046340187 5 55 10 1
4 0,291158652 10 0,643911243 25 55 50 1
5 0,523909509 11 0,881757509 35 61 70 0
6 0,166528934 9 0,733801625 30 50 60 0
7 0,827588199 13 0,455583905 20 72 40 1
8 0,286987187 10 0,882929954 35 55 70 0
9 0,279115568 9 0,320527538 15 50 30 1
10 0,026185165 8 0,980985937 45 44 90 0
11 0,238716639 9 0,484694143 20 50 40 1

12
12 0,548943419 11 0,664853877 25 61 50 1
13 0,233627377 9 0,502571664 20 50 40 1
14 0,381560209 10 0,387616027 20 55 40 1
15 0,346093156 10 0,991966401 45 55 90 0
16 0,647394676 12 0,164684102 15 66 30 1
17 0,024429634 8 0,839257287 35 44 70 0
18 0,098749525 8 0,124210466 15 44 30 1
19 0,347560879 10 0,023969288 5 55 10 1
20 0,450177893 11 0,469757406 20 61 40 1
21 0,579904388 12 0,948089985 45 66 90 0
22 0,80930495 13 0,924352069 40 72 80 0
23 0,501471458 11 0,890102157 35 61 70 0
24 0,662415262 12 0,402994747 20 66 40 1
25 0,385534361 10 0,460721263 20 55 40 1
26 0,601373649 12 0,118201829 15 66 30 1
27 0,346569358 10 0,555741743 25 55 50 1
28 0,572748998 12 0,437670475 20 66 40 1
29 0,558273942 11 0,142062705 15 61 30 1
30 0,178248918 9 0,412041114 20 50 40 1
Media 10,40 25,17 57,20 50,33 0,67
Abaterea standard 1,404 11,408 7,724 22,816

Rezultă că în proporție de 67% este mai scăzut costul cu combustibilul decât cel cu
închirierea utilajului necesar. Prin urmare este mai eficient să se realizeze investiția în
autobetoniere.
Alt argument care susține această recomandare este faptul că prin achiziționarea utilajelor
compania va organiza cum va dori transportul, nu va fi necesar să facă programări cu mult timp
înainte. Se elimină riscul să nu existe utilaj disponibil la momentul dorit.
Autopompa de beton CIFA K36 XZ, cu autoșasiu Astra HD8 64.41, 3 axe, 6x4, motor
EURO 5, are următoarele caracteristici principale:
- asamblare avantajoasă pe șasiuri standard cu 3 sau 4 axe;
- rama auto-suport proiectată FEM, fără tensiuni de torsiune;
- braț B5Z 36/32, 4 secțiuni, diametrul conductelor de 125mm, sistem de pliere”Z”;
- stabilizatori complet hidraulici pe ambele părți ale utilajului;
- stabilizatori frontali model “X” pentru o aranjare rapidă și ușoară a pompei în zonele înguste;
- control proporțional al brațului;
- sistem suport BFC (Best Flex Cifa) care permite ca o singură persoană să schimbe conductele,
ușor, rapid și în siguranță;
- regulator al debitului de beton;
- sistem de pompare F8 cu circuit deschis, mișcări line, continue și ușoare, combinate cu necesitate
de întreținere redusă;
- dispozitiv de siguranță pe trapa de inspecție.
Tabel nr. E4.5.: Date tehnice pentru brațul pompei, model B5Z 36/32
Indicator UM Dimensiune
Diametru conductă mm 125
Înălțime maximă m 35,6
Distanța orizontală maximă m 31,4
Înălțime minimă desfăcută m 8,4
Număr de secțiuni 4
Unghi de deschidere prima secțiune grade 90
Unghi de deschidere a doua secțiune grade 180
Unghi de deschidere a treia secțiune grade 250
Unghi de deschidere a patra secțiune grade 250

13
Unghi de rotație grade 320
Lungime furtun m 4

E5. Graficul de realizare a investiției:


Descrierea Luna
investiției/perioada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Proiectare, aprobări, X X
avize
2. Achiziționarea X
terenului
3. Pregătirea și X
amenajarea terenului
4. Achiziționare (inclusiv X
montaj)
5. Construcția și X X
instalarea
6. Transportul și X X
montarea mijloacelor fixe
7. Utilități X
8. Probe tehnologice X
9. Cheltuieli pentru X X
pornirea producției
10. Mașini și X X X
echipamente (fără
montaj)
11. Atingerea producției X X
planificate

Data estimată de declanşare a proiectului de investiţie: 10.01.2010.


Data estimată de finisare a proiectului şi de începere a exploatării acestuia: 01.11.2010.
Durata estimată de realizare a investiţiei este de 10 luni.

E6. Modificările necesare la echipamentele, clădirile existente sunt:


- betoniera achiziționată în anul 2007, de capacitate cuprinsă între 120 și 150 litri, datorită
dimensiunilor reduse va fi folosită în construcțiile care nu necesită utilizarea unor cantități mari de
beton, sub 200 litri;
- autopompa de beton achiziționată în anul 2001, cu diametrul conductei de 125 mm, va fi utilizată
pentru realizarea concomitentă a două lucrări de construcție care necesită acest utilaj, astfel echipele
de lucru nu vor mai avea întârzieri din acest tip de cauză;
- pe terenul care va fi achiziționat în continuarea proprietății companiei de 340 mp, se va realiza o
extindere a atelierelor și o hală industrială pentru depozitarea semifabricatelor din beton.

E7. Modificările necesare în structura și numărul personalului angajat:


Odată cu punerea în funcțiune a liniei de fabricație beton și prefabricate din beton se vor
crea noi locuri de muncă. Societatea va avea nevoie de personal pentru posturile nou create și va
angaja după cum urmează:
- laborant - 1 post - cerințe minime: studii liceale, profilul construcții;
- șef/operator stație betoane - 1 post - cerințe minime: studii liceale, profilul construcții;
- mecanic deservire stație - 1 post - cerințe minime: studii liceale, profilul construcții;
- mecanic deservire pompă - 1 post - cerințe minime: studii liceale, profilul construcții;

14
- șofer - 2 posturi - cerințe minime studii liceale, carnet de șofer categoria C.
Cei șase viitori angajați vor conduce la creșterea numărului de salariați la 104, atingând
astfel obiectivul de creștere a acestui indicator. Pentru a participa la licitații în scopul obținerii unor
contracte importante, o condiție care trebuie îndeplinită de societate este să aibă minimum 100 de
angajați, iar acest aspect nu ma mai constitui un impediment. Directorul tehnic va fi superiorul
direct al șefului stației de betoane.

F. Date privind piața și promovarea produselor și serviciilor


F1. Clienții potențiali:
Nr. Nume Adresa Vânzări
crt. prevăzute
(lei)
1. Atlas Construct SRL Sos. Mangaliei nr.157, Tulcea 2.040.297,2
2. Ducon SRL Str. N.Bălcescu nr.59, Techirghiol, Jud. Tulcea 1.569.459,4
3. Litoral Construct SA Str. I.C.Bratianu nr.127, Tulcea 2.171.085,5
4. Nik Consalt SRL Str Poporului nr. 36, Mangalia, Jud. Tulcea 1.229.409,9
5. Pai Tour SRL Str. Constanței nr.15, Mangalia, Jud. Tulcea 1.020.148,6
6. Transmar Construct SRL Str. Moldovei nr.7, Mangalia, Jud. Constanţa 392.364,9
7. Zaharia AlCOCOR SRL Str.Dobrogei nr.25, Tulcea 706.256,7

Datorită integrării activității de fabricare de betoane și de prefabricate din beton, SC


COCOR SRL își va lărgi aria potențialilor clienți, produsele orientându-se spre:
- firmele de construcții din Mangalia - piața pentru vânzarea betoanelor și a prefabricatelor, cărora
le va pune la dispoziție și servicii de livrare la locul de execuție a lucrărilor, cu autobetonierele și
autopompa de beton;
- persoane fizice care construiesc în regie proprie construcții rezidențiale;
- instituții publice - în special lucrări la infrastructura mediului rural, construcții, extinderi,
consolidări și modernizări de imobile.
Ca urmare a restructurării sistemului economic au apărut foarte rapid diferențe între mediul
urban și cel rural, acestea fiind în continuă creștere. Atât zonele urbane, cât și cele rurale se
confruntă cu probleme legate de infrastructură, reparații, consolidări și modernizări ale clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale, de nevoia în creștere de noi spații de comercializare și depozitare.
O oportunitate pentru COCOR SRL este mediul rural limitrof Municipiului Mangalia, în
ipoteza în care autoritățile locale ar atrage fonduri pentru dezvoltare și infrastructură, societatea
având un atu foarte important, prin faptul că are o experiență îndelungată în lucrări executate pentru
sectorul public, îndeplinind toate condițiile impuse de sistemul de participare la licitațiile publice și
onorând toate obligațiile contractuale în conformitate cu clauzele asumate.
Având în vedere specificul activității în domeniul construcțiilor, se impune o analiză a pieței
la nivel național, apoi punctarea caracteristicilor locale, în raza Municipiului Mangalia și
împrejurimi, piața pe care este prezentă societatea COCOR SRL.
Conform studiilor realizate de Institutul Național de Statistică, indicii investițiilor realizate
în sectorul construcțiilor au avut un trend în general ascendent în ultimii ani în România. În luna
ianuarie 2009, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut faţă de luna decembrie 2008 cu 6,4%. Faţă
de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 8,8 %. În
luna ianuarie 2008, valoarea lucrărilor de construcţii a crescut în termeni reali cu 29,5% faţă de luna
ianuarie 2007. Valoarea lucrărilor de construcţii executate în luna ianuarie 2008, comparativ cu luna
ianuarie 2007, a înregistrat, în termeni reali, o creştere cu 29,5 %, creştere evidenţiată pe elemente
de structură astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+32,6%), lucrările de construcţii noi
(+28,9%) şi lucrările de reparaţii capitale (+24,6% ). Pe tipuri de construcţii s-au înregistrat creşteri
după cum urmează: construcţii inginereşti ( +31,5% ), clădiri nerezidenţiale ( +27,8% ) şi clădiri
rezidenţiale ( +22,2% ). În luna ianuarie 2007 lucrările de construcţii au scăzut faţă de luna

15
decembrie 2006 cu 62,8%. Comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2006 valoarea lucrărilor de
construcţii a crescut, în termeni reali, cu 25,7%.
Tabel nr.F1.1: Indicii lucrărilor de construcţii, pe elemente de structură
ian.2006 ian.2007 ian.2008 ian.2009
Total construcţii 71 89,2 170,5 185,5
Lucrări de construcţii noi 67,2 80,6 175 197,6
Lucrări de reparaţii capitale 52,4 69,3 209,8 202,3
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 101,4 136,3 139,5 140,4

Factorii care determină creșterea continuă a cererii în domeniul construcțiilor civile și


industriale țin de:
- caracteristicele economiei, pentru care se Comisia Națională de Prognoză anunță o creștere de
0,6%, iar pentru sectorul construcțiilor o creștere de 3,6%, pentru 2010. Dat fiind statutul de
economie emergentă, mărimea populației și potențialul de dezvoltare, România a atras multe
investiții străine, ceea ce a determinat o creștere a cererii pentru segmentul spațiilor de birouri și de
depozitare, respectiv a clădirilor nerezidențiale și a celor industriale;
- caracteristicile pieței financiare, la nivelul căreia se iau în considerare indicatori ca venitul
populației, condiții de creditare etc;
- caracteristicile pieței imobiliare, care în ultimii ani, a avut cea mai pronunţată expansiune,
ajungând în anul 2007 să aibă o contribuţie de 9,1% la crearea PIB. Programul guvernamental de
dezvoltare a infrastructurii, cât şi piaţa, în expansiune, a construcţiilor imobiliare au reprezentat
Tulcea tendinţei de amplificare a contribuţiei construcţiilor la creşterea economică. În prezent,
România are unul dintre cele mai dinamice sectoare din întreaga Uniune Europeană. Statisticile
Eurostat au relevat că ţara noastră a înregistrat, în anul 2007, cel mai înalt ritm de creştere a
lucrărilor de construcţii din întreaga Uniune Europeană, de 33,6%. Trend-ul ascendent a continuat şi
în anul 2008, când piaţa românească a construcţiilor a fost cea mai dinamică din Uniunea
Europeană. Astfel, în semestrul I s-a înregistrat o creştere de 33,3%, contribuţia acestui sector la
crearea PIB fiind de 8,1%.
În luna ianuarie 2009, s-au eliberat 2469 autorizaţii în România, pentru construirea de clădiri
rezidenţiale, din care 67,1% sunt pentru zona rurală, menţinându-se în aceeaşi proporţie ca în
perioadele anterioare.
În Județul Tulcea, datorită posibilităților turistice foarte largi, justificate de existența lanțului
de stațiuni de pe malul Mării Negre, pe lângă cererea de construcții rezidențiale, există o foarte
mare cerere și pentru construcțiile cu destinație de vacanță.
Conform statisticilor realizate de INSSE, situația investițiilor în sectorul construcțiilor din
Județul Tulcea, arată o creștere importantă în anul 2007 față de anul 2006, lucrările de construcții
cunoscând un salt de 28,57%, iar în anul 2008 s-a înregistrat o creștere de 32,2%, față de anul 2007.
De asemenea, numărul autorizațiilor de construcții în județ a înregistrat o evoluție favorabilă
pe parcursul anului 2009, conform statisticilor realizate de INSSE, la nivelul lunii ianuarie ajungând
la o creștere de peste 30% față de anul 2008, ceea ce demonstrază interesul ridicat pentru demararea
de noi proiecte de construcții.
Tabelul nr. F1.2: Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în județul Tulcea
Nivel realizat în 2007 Total Total
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. Total 2008 2009
105 170 225 232 355 241 239 231 262 239 255 171 2725 3603 3543

Tabelul nr. F1.3: Numărul de autorizații de construire, previzionat prin metoda sondajelor
previzionale, eliberate pentru clădiri rezidențiale în județul Tulcea
Perioada Total 2010 Total 2011 Total 2012
Număr previzionat de autorizații 4183 4254 4326

F2. Concurenții potențiali:

16
Nr. Nume Adresa Produs
crt.
1. SC Com Cm SA Str. Interioară 3, Tulcea beton și prefabricate
2. SC Cucor SRL Str. Oituz nr.65 bis, Mangalia, Jud. Tulcea din beton

Principalul concurent pe piața fabricării betonului în Municipiul Mangalia este SC Com Cm


SA Tulcea, filiala Mangalia, care dispune de trei stații de producție cu capacitatea maximă de
100mc/h. Societatea practică o politică de prețuri variată, în funcție de termenul de plată și
cantitatea de beton achiziționată. De asemenea, pentru transportul produselor de la stație, societatea
pune la dispoziție autobetoniere cu capacitatea de 5, 6, și 9mc, model Mercedes-Benz, iar pentru
punerea în operă a betonului, societatea închiriază pompa de beton, variind prețurile în funcție de
mai mulți factori (cantitatea achiziționată, locul unde se execută lucrarea etc.). SC Cucor SRL
deține o stație de betoane cu o capacitate de producție de 25mc/h. Societatea pune la dispoziție un
parc auto complet pentru transportul și punerea în operă a betonului achiziționat.
SC COCOR SRL intenționează să achiziționeze o stație de betoane cu o capacitate de
35mc/h, în acest mod vizând locul al doilea și estimând atingerea unei cote de până la 25% pe piața
betonului și a prefabricatelor din beton din Mangalia și împrejurimi.

F3. Principalele avantaje ale noilor produse și servicii:


Cele mai importante vor fi calitatea superioară și prețurile mai reduse. Avantaje competitive
constituie și dotarea cu echipamente și utilaje noi, în conformitate cu normele europene, nivelul
ridicat de angajați cu calificare în muncă, de 66,7% din totalul personalului. Societatea își propune o
mai mare flexibilitate în raport cu clienții, precum și o mai bună structură de organizare a
activităților operaționale, dezvoltând o activitate de programări de fabricare a betonului foarte
riguroasă, acordând astfel discounturi în funcție și de timpul de programare, nu doar de cantitatea de
beton comandată.
Tabel nr.F3.1: Prețurile practicate în funcție de nivelul calitativ al betonului:
Nr. Diametru max. Preţ fără TVA
crt. Clasa beton Tip beton Consistență agregat (mm) (lei/mc)
1. Beton C 2,8/3,5 B 50 T3 (S2) 31 149
2. Beton C 4/5 B 75 T3 (S2) 31 167
3. Beton C 6/7,5 B 100 T3 (S2) 31 175
4. Beton C 8/10 B 150 T3 (S2) 31 183
5. Beton C 8/10 B 150 T3/T4 (S3) 31 187
6. Beton C 8/10 B 150 T3/T4 (S3) 16 196
7. Beton C 12/15 B 200 T3 (S2) 31 199
8. Beton C 12/15 B 200 T3/T4 (S3) 31 210
9. Beton C 12/15 B 200 T3 (S2) 16 217
10. Beton C 12/15 B 200 T3/T4 (S3) 16 230
11. Beton C 16/20 B 250 T3 (S2) 31 202
12. Beton C 16/20 B 250 T3/T4 (S3) 31 215
13. Beton C 16/20 B 250 T3/T4 (S3) 16 240
14. Beton C 18/22,5 B 300 T3 (S2) 31 211
15. Beton C 18/22,5 B 300 T3/T4 (S3) 31 215
16. Beton C 18/22,5 B 300 T3 (S2) 16 231
17. Beton C 18/22,5 B 300 T3/T4 (S3) 16 240
18. Beton C 20/25 B 350 T3 (S2) 31 235
19. Beton C 20/25 B 350 T3/T4 (S3) 31 239
20. Beton C 20/25 B 350 T3 (S2) 16 241
21. Beton C 20/25 B 350 T3/T4 (S3) 16 244
22. Beton C 25/30 B 400 T3 (S2) 31 249

17
23. Beton C 25/30 B 400 T3/T4 (S3) 31 252
24. Beton C 25/30 B 400 T3 (S2) 16 261
25. Beton C 25/30 B 400 T3/T4 (S3) 16 270

Serviciile post-vânzare acordate sunt transportul și punerea în operă a betonului achiziționat.


În plus, societatea asigură garanție pentru diferitele semifabricate din beton.
Pentru lucrările de construcție desfășurate până în prezent, cea mai de succes metodă de
vânzare a fost participarea la licitațiile publice și recomandările primite din partea clienților
mulțumiți de calitatea lucrărilor executate, societatea câștigând astfel contracte importante.
Prin investiția pe care o va realiza, societatea dorește să producă în regie proprie betonul,
reducând astfel costurile de producție, ceea ce îi crează avantajul de a vinde pe piață produse la un
preț mai avantajos și de a fi mai competitivă.

F4. Reacția previzibilă a concurenței la apariția noii oferte pe piață:


Cel mai probabil este ca ceilalți producători de beton și prefabricate din beton din Județul
Tulcea să acționeze în sensul diminuării prețurilor practicate în speranța menținerii cotei de piață,
sau chiar a creșterii acesteia. Însă avantajul societății COCOR este faptul că are o vechime de
treisprezece ani pe piața construcțiilor din Mangalia.
Altă variantă pe care ar putea-o aborda concurența este lărgirea zonei de acțiune. Nu este
exclus ca aceștia să încerce realizarea unor noi sortimente de beton, superioare din punct de vedere
calitativ, însă acest aspect ar implica investiții în utilaje și echipamente noi. O altă posibilitatea o
constituie atragerea clienților prin oferte, sau chiar gratuități, spre exemplu, la achiziționarea a 7mc
de beton, transportul este gratuit în limita a 25km.
Pentru previzionarea stucturii pieței pe segmentul construcțiilor din Mangalia s-a utilizat o
metodă specifică proceselor cu o evoluție ireversibilă în timp și anume, Lanțuri Markov. Se va
calcula evoluția ponderilor celor trei firme concurente pe o perioadă de șase luni (se va și reprezenta
grafic).
Se cunoaște faptul că firmele Com Cm SA și Cucor SRL oferă produse din beton, cât și
prefabricate din beton, așa cum va proceda și compania COCOR SRL după realizarea investiției.
Datorită capacităților de producție aferente structura pe piață va avea următoarea configurație:
- 63% din piață, SC Com Cm SA cu 100mc/h;
- 22% din piață, SC COCOR SRL cu 35 mc/h;
- 16% din piață, SC Cucor SRL cu 25 mc/h.
Coeficienții de fidelitate pot fi considerați constanți de la o lună la alta, deoarece compania
COCOR SRL are deja clienți care apelează la serviciile de construire.
- 65% din clienți fideli firmei Com Cm SA;
- 70% din clienți fideli firmei COCOR SRL;
- 85% din clienți fideli firmei Cucor SRL.
Ceilalți clienți se orientează spre serviciile altor societăți după cum urmează:
Reorientări către:
Com Cm COCOR Cucor
Com Cm - 0,20 0,15
COCOR 0,15 - 0,15
Cucor 0,10 0,05 -

Tabel nr.F4.1: Matricea probabilităților de trecere P(0,1) la momentul T0 (va rămâne aceeași lunar)
Reorientări către:
Com Cm COCOR Cucor
Com Cm 0,65 0,20 0,15
COCOR 0,15 0,70 0,15
Cucor 0,10 0,05 0,85

18
Tabel nr.F4.2: Vectorul structurii inițiale S0:
Com Cm COCOR Cucor
Structura 0,63 0,22 0,16

Cu informațiile de mai sus, se realizează calculul iterativ, într-un document excel, folosind
formula:
S(t+1) = S(t)xP

Luna Com Cm COCOR Cucor


STRUCTURA PIEȚEI PROGNOZATE
1: S1=S0xP 0,46 0,29 0,26
2: S2=S1xP 0,37 0,31 0,34
3: S3=S2xP 0,32 0,30 0,39
4: S4=S3xP 0,29 0,30 0,42
5: S5=S4xP 0,28 0,29 0,45
6: S6=S5xP 0,27 0,28 0,46

În concluzie, peste șase luni, structura pieței va fi: Com Cm cu 27%, COCOR cu 28% și
Cucor cu 46%.

F5. Modul de realizare a desfacerii produselor:


Datorită existenței unui portofoliu de clienți, cu referire la companiile care apelează în mod
repetat la serviciile companiei, cât și imaginii pozitive create prin respectarea cu strictețe a
condițiilor contractuale se va apela la diferite modalități de desfacere a produselor:
- 55% din total vânzări - direct clienților prin lucrări de construcții;
- 30% din total vânzări - prefabricate din beton în sistem en-gros, la depozitul companiei;
- 15% din total vânzări - beton în sistem en-detail persoanelor juridice, cât și fizice.

F6. Activități de promovare a vânzărilor:


Reclamă pe panouri publicitare aflate în zone cu vad comercial
Publicitate în reviste de specialitate și cataloage pe domeniul construcțiilor
Târguri de construcții și imobiliare din Tulcea și București
Pliante realizate în format electronic și trimise clienților potențiali
Cadouri oferite de sărbatori clienților fideli, sub formă de obiecte de birotică și papetărie
personalizate cu sigla și adresa companiei
Protocol băuturi nonalcolice și produse alimentare servite clienților la negocieri de contracte
Oferte privitoare la cantitate, termen și locație

Costurile anuale ale activității de promovare sunt estimate la suma de 7.540,5 lei, însă pentru
calcularea acestora se previzionează lunar nivelul încasărilor pentru luna următoare și astfel se
stabilește procentual cât anume ar trebui să reprezinte cheltuielile cu activitățile de promovare.
Știind evoluția încasărilor efective din primele patru luni ale anului trecut se va folosi o
metodă de previziune care nu prezintă sezonalitate și trend și anume Ajustarea exponențială Brown.
Tabel nr.F6.1: Evoluția încasărilor efective
Perioada Încasări efective (mii. lei)
t X(t)
Ianuarie t-3 530,36
Februarie t-2 698,60
Martie t-1 864,62
Aprilie t 950,76

19
Nivelul previzonat în decembrie pentru luna ianuarie a anului viitor este de 543,58 mil. lei,
iar pe rând se vor folosi coeficienții de ajustare α=0,1 și α=0,5.
Tabel nr.F6.2: Calculul relațiilor de recurență
Perioada Încasări efective Nivel Nivel
(mii. lei) previzionat previzionat
t X(t) (mii lei) (mii lei)
α=0,1 α=0,5
Ianuarie t-3 530,36 529,04 523,75
Februarie t-2 698,60 715,56 786,03
Martie t-1 864,62 879,53 903,92
Aprilie t 950,76 957,88 974,18

Rezultă că valoarea previzionată pentru luna mai utilizând un coeficient de ajustare α=0,1
este de 957,88 mii lei și utilizând un coeficient de ajustare α=0,5 este de 974,18 mii lei.

20
BIBLIOGRAFIE

1. Hîncu, D. - Models for founding decisions, Editura ASE, Bucureşti, 2002


2. Andreica, M. - Previziune microeconomică, Editura Cibernetica MC, București, 2007
3. Raţiu-Suciu, C., Luban, F., Hîncu, D., Ene, N. - Modelare economică aplicată. Studii de caz.
Teste, Editura Economică, Bucureşti, 2002
4. Luban, F. - Simulări în afaceri, Editura ASE,Bucureşti 2005
5. Situațiile economico - financiare ale SC COCOR SRL
6. http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comunicate/indici_constr/
7. http://www.cnp.ro/user/repository/
8. http://www.wall-street.ro/Topul-evenimentelor-de-urmarit-pe-piata-constructiilor-in-2010/
9. http://www.economia-online.ro/constructii/firme-constructii/jud_Tulcea/
10. http://www.onrc.ro/
Anexa 1:

Bilanțurile contabile ale ultimilor doi ani


Nr. Denumirea indicatorului (lei) Sold la
crt. 31.12.2007 31.12.2008
Activ 6.079.280 5.273.705
1. Active imobilizate 2.285.395 2.624.394
2. Active circulante 3.793.885 2.649.311
- disponibil bănesc 832.682 539.318
- alte active circulante (stocuri+creanțe) 2.961.203 2.109.993
3. Pierdere 0 0
Pasiv 4.708.463 3.923.117
1. Capital propriu 2.005.649 1.595.703
2. Obligații curente 620.699 525.856
3. Credite 706.900 1.112.093
4. Profit 1.375.215 689.465
Anexa 2: Situația veniturilor și a cheltuielilor ale ultimilor doi ani

EXPLICAȚII/ PERIOADA Anul 2007 Anul 2008


ian. feb. mar. apr. mai iun.
VENITURI din:
1. Vânzări 11.641.393 486.691,98 574.030,38 823.169,75 905.486,73 996.035,40 1.095.638,94
2. Venituri financiare 85.868 7.155,67 7.871,23 11.019,73 10.557,96 11.613,76 7.513,45
3. Alte venituri 256.910 21.409,17 22.479,63 23.603,61 24.783,79 26.022,98 23.764,76
I. TOTAL VENITURI 11.984.171 515.256,81 604.381,23 857.793,08 940.828,47 1.033.672,13 1.126.917,15
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli materiale 1.862.278 155.189,83 170.708,82 187.779,70 211.185,23 205.348,90 212.576,76
- Pe numerar 1.359.462,94 113.288,58 124.617,44 137.079,18 154.165,22 149.904,70 155.181,03
- Pe credit 502.812 41.901,25 46.091,38 50.700,52 57.020,01 55.444,20 57.395,73
2. Cheltuieli cu manopera directă 1.546.460 127.196,34 135.315,25 121.783,73 121.139,37 128.871,67 141.758,83
II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 3.408.738 282.386 306.024 309.563 332.324,60 334.220,57 354.335,59
CHELTUIELI INDIRECTE
1. Chirii 194.964 16.247,03 16.247,03 16.247,03 16.247,03 17.871,73 17.871,73
2. Utilități 572.570 47.714,15 52.962,71 58.788,61 65.255,36 72.433,44 80.401,12
3. Desfacere/ Transport 347.787 6.547,87 7.429,35 6.443,44 5.837,43 28.982,23 17.764,65
4. Reparații/ Întreținere 169.281 626,71 689,39 758,32 569,74 626,71 689,39
5. Amortizare 150.837 13.826,73 13.826,73 13.826,73 15.542,67 15.542,67 15.542,67
6. Cheltuieli adm.-gosp. 1.143.564 22.165,08 20.613,53 22.608,39 22.156,22 21.713,09 21.278,83
7. Salarii TESA 521.886 74.588,00 85.112,86 127.438,13 116.317,62 142.332,55 135.690,36
8. Reclamă 53.189 661,06 991,58 1.487,38 550,88 991,58 1.784,85
9. Asigurări 148.998 22.031,00 34.988,00 39.882,00 59.690,00 43.870,20 44.747,60
10. Cheltuieli cu dobânzile 153.893 10.890,48 11.108,29 11.330,46 11.557,06 12.824,42 13.080,91
11. Alte cheltuieli 1.829.260 4.344,17 4.083,52 3.838,50 3.608,19 3.391,70 4.621,45
III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE 5.286.229 87.377 132.885 336.549 391.038 470.610 535.175
IV. TOTAL CHELTUIELI 8.694.967 369.763 438.909 646.113 723.362 804.831 889.511
V. T.V.A. 1.652.044 70.255 83.393 122.761 137.439 152.918 169.007
VI. TOTAL GENERAL CHELTUIELI 10.347.010 440.018 522.302 768.874 860.801 957.749 1.058.518
VII. PROFIT IMPOZITABIL 1.637.161 75.239 82.079 88.919 80.027 75.923 68.399
VIII. IMPOZIT PE PROFIT 261.946 12.038 13.133 14.227 12.804 12.148 10.944
IX. PROFIT NET 1.375.215 63.200,96 68.946,50 74.692,04 67.222,84 63.775,51 57.455,42
X. DIVIDENTE/ PĂRȚI SOCIALE 27.504 1.333,88 1.347,21 1.360,69 1.428,72 1.500,16 1.482,08
XI. PROFIT NEREPARTIZAT 1.347.711 61.867,08 67.599,29 73.331,36 65.794,12 62.275,36 55.973,33
XII. PROFIT NEREPARTIZAT CUMULAT 1.347.711 61.867,08 129.466,37 202.797,73 268.591,84 330.867,20 386.840,53
EXPLICAȚII/ PERIOADA Anul 2008
iul. aug. sept. oct. nov. dec. Total
VENITURI din:
1. Vânzări 1.205.202,83 1.165.462,97 932.370,38 745.896,30 626.758,61 501.292,74 10.058.037
2. Venituri financiare 9.842,62 9.316,68 10.248,35 11.273,18 10.334,75 6.762,11 113.509
3. Alte venituri 23.432,18 24.369,47 25.344,25 26.358,02 27.412,34 28.508,83 297.489
I. TOTAL VENITURI 1.238.477,63 1.199.149,12 967.962,97 783.527,50 664.505,70 536.563,67 10.469.035
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli materiale 226.753,50 198.342,38 177.632,54 178.726,77 169.862,18 162.574,82 2.256.681
- Pe numerar 165.530,06 144.789,94 129.671,75 130.470,54 123.999,39 118.679,62 1.647.377,13
- Pe credit 61.223,45 53.552,44 47.960,79 48.256,23 45.862,79 43.895,20 609.303,87
2. Cheltuieli cu manopera directă 155.934,72 171.528,19 188.681,01 192.454,63 190.530,08 188.624,78 1.863.819
II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 382.688,22 369.870,57 366.313,55 371.181,40 360.392,26 351.199,60 4.120.500
CHELTUIELI INDIRECTE
1. Chirii 17.871,73 17.871,73 17.871,73 26.807,60 26.807,60 26.807,60 234.770
2. Utilități 89.245,25 99.062,22 109.959,07 122.054,57 135.480,57 150.383,43 1.083.740
3. Desfacere/ Transport 9.538,87 6.446,59 5.801,93 5.221,74 4.699,56 4.229,61 108.943
4. Reparații/ Întreținere 758,32 834,16 917,57 1.009,33 1.110,26 1.221,29 9.811
5. Amortizare 15.542,67 15.542,67 16.319,80 16.319,80 16.319,80 16.319,80 184.473
6. Cheltuieli adm.-gosp. 20.853,25 20.436,19 27.130,06 20.027,47 22.479,81 24.519,08 265.981
7. Salarii TESA 135.690,36 124.382,83 113.075,30 112.140,79 99.594,58 90.540,53 1.356.904
8. Reclamă 2.320,31 3.016,40 677,58 833,43 1.025,11 1.260,89 15.601
9. Asigurări 45.642,56 46.555,41 47.486,52 48.436,25 49.404,97 50.393,07 533.128
10. Cheltuieli cu dobânzile 10.999,38 11.109,38 11.220,47 11.332,68 11.446,00 11.560,46 138.460
11. Alte cheltuieli 4.713,88 4.808,16 4.904,32 5.002,41 3.953,66 8.187,46 55.457
III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE 606.319 586.605 406.130 258.566 152.948 23.066 3.987.268
IV. TOTAL CHELTUIELI 989.007 956.475 772.444 629.747 513.340 374.266 8.107.768
V. T.V.A. 187.911 181.730 146.764 119.652 97.535 71.111 1.540.476
VI. TOTAL GENERAL CHELTUIELI 1.176.918 1.138.205 919.208 749.399 610.875 445.376 9.648.244
VII. PROFIT IMPOZITABIL 61.559 60.944 48.755 34.129 53.631 91.187 820.792
VIII. IMPOZIT PE PROFIT 9.850 9.751 7.801 5.461 8.581 14.590 131.327
IX. PROFIT NET 51.709,88 51.192,78 40.954,22 28.667,95 45.049,64 76.597,26 689.465
X. DIVIDENTE/ PĂRȚI SOCIALE 1.437,62 1.408,87 1.549,76 1.479,31 1.627,24 1.829,47 17.785
XI. PROFIT NEREPARTIZAT 50.272,25 49.783,91 39.404,47 27.188,64 43.422,40 74.767,80 671.680
XII. PROFIT NEREPARTIZAT CUMULAT 437.112,79 486.896,69 526.301,16 553.489,80 596.912,20 671.680,00 2.019.391
Anexa 3: Situația creditelor deja existente

Facilitate credit: Construcție bloc


Suma: 800.000 euro
Perioada de creditare: 12 luni
Comision de acordare: 1%
Dobânda: 10%
Comision lunar: 0,20%

Nr. Rata Dobânda Rata+ dobânda Comision Total de plată lunar Sold
crt. (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro)
1. 0,00 6.666,67 6.666,67 1.600,00 8.266,67 800.000,00
2. 0,00 6.666,67 6.666,67 1.600,00 8.266,67 800.000,00
3. 0,00 6.666,67 6.666,67 1.600,00 8.266,67 800.000,00
4. 88.888,88 5.925,93 94.814,81 1.422,22 96.237,03 711.111,12
5. 88.888,88 5.185,19 94.074,07 1.244,44 95.318,51 622.222,24
6. 88.888,88 4.444,44 93.333,32 1.066,67 94.399,99 533.333,36
7. 88.888,88 3.703,70 92.592,58 888,89 93.481,47 444.444,48
8. 88.888,88 2.962,96 91.851,84 711,11 92.562,95 355.555,60
9. 88.888,88 2.222,22 91.111,10 533,33 91.644,44 266.666,72
10. 88.888,88 1.481,48 90.370,36 355,56 90.725,92 177.777,84
11. 88.888,88 740,74 89.629,62 177,78 89.807,40 88.888,96
12. 88.888,96 0,00 88.888,96 0,00 88.888,96 0,00
Total 800.000,00 46.666,67 846.666,67 11.200,00 857.866,67
Anexa 4:

Bilanțul contabil previzionat


Nr. Denumirea indicatorului (lei) Sold la
crt. 31.12.2010
Activ 9.422.232

1. Active imobilizate 5.582.820


2. Active circulante 3.839.412
- disponibil bănesc 924.277
- alte active circulante (stocuri+creanțe) 2.869.608
3. Pierdere 0
Pasiv 9.968.974

1. Capital propriu 2.233.984


2. Obligații curente 608.285
3. Credite 3.280.500
4. Profit 3.846.205
Anexa 5:

Fluxul de numerar (mii lei)

Anul 2010
EXPILCAŢII/PERIOADA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L 10 L 11 L 12
1. Numerar la începutul 1781,68 1589,26 2203,49 2428,18 2336,97 2175,58 2225,99 2312,01 2138,78 1928,94 1689,20 2228,35
perioadei
2. Intrări de numerar: 3981,78 855,05 1084,16 1151,53 1155,17 1351,07 1376,08 1230,87 1048,67 965,43 1860,63 2018,20
-din vânzări: 530,36 698,60 864,62 950,76 964,52 1150,42 1185,32 1048,91 839,13 745,89 1650,78 1789,65
- pe numerar 368,13 435,27 614,26 728,67 764,54 899,76 951,75 845,86 546,65 504,91 1344,98 1543,87
- pe credit 162,23 263,33 250,36 222,09 199,98 250,66 233,57 203,05 292,48 240,98 305,80 245,78
- din credite 3280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- alte intrări de numerar 171,42 156,45 219,54 200,77 190,65 200,65 190,76 181,96 209,54 219,54 209,85 228,55
I. TOTAL NUMERAR 5763,46 2444,31 3287,65 3579,71 3492,14 3526,65 3602,07 3542,88 3187,45 2894,37 3549,83 4246,55
DISPONIBIL (1+2)
Ieşiri de numerar:
a. CHELTUIELI DIRECTE:
1. Cheltuieli materiale 162,94 176,24 179,24 208,26 219,66 212,54 187,98 178,17 174,29 166,21 207,54 214,77
- pe numerar 117,23 135,90 124,64 148,53 170,64 160,43 112,46 128,64 135,86 119,35 155,78 155,34
- pe credit 45,71 40,34 54,60 59,73 49,02 52,11 75,52 49,53 38,43 46,86 51,76 59,43
2. Salarii directe 331,25 314,54 335,67 342,45 356,87 347,98 334,86 332,34 331,45 312,65 365,87 367,54

II. TOTAL CHELTUIELI 494,19 490,78 514,91 550,71 576,53 560,52 522,84 510,51 505,74 478,86 573,41 582,31
DIRECTE (1+2)
b. CHELTUIELI
INDIRECTE:
1. Chirii 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28
2. Utilităţi 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 77,80 77,80
3. Desfacere/transport 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 8,65 8,65
4. Reparaţii/întreţinere 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 4,75 4,75
5. Cheltuieli administrativ- 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38
gospodăreşti
6. Salarii TESA 79,85 106,27 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 130,65 130,65 130,65
7. Reclamă 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2,78 2,78 2,78
8. Asigurări 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85
9. Rate credit scadente 0,00 0,00 0,00 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44
10. Cheltuieli cu dobânzile 27,33 27,33 27,33 24,30 21,26 18,22 15,19 12,15 9,11 6,07 3,04 0,00
11. Alte cheltuieli 8,56 9,11 11,23 10,65 13,11 6,54 5,76 10,98 8,14 7,45 15,65 15,87
12. Amortizare 0,00 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72 62,72
III. TOTAL CHELTUIELI 230,01 319,70 337,42 698,25 697,67 697,41 693,60 695,78 689,90 696,38 731,99 729,17
INDIRECTE (1+...+12)
IV. TOTAL CHELTUIELI 724,20 810,48 852,33 1248,96 1274,20 1257,93 1216,44 1206,29 1195,64 1175,24 1305,40 1311,48
(Directe+Indirecte)
c. CHELTUIELI 3450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIŢIONALE
TVA colectat (din vânzări) 84,86 111,78 138,34 152,12 154,32 184,07 189,65 167,83 134,26 119,34 264,12 286,34
TVA deductibil (din 591,79 41,92 42,40 47,04 48,87 47,73 43,80 42,23 41,61 40,55 52,03 53,19
cheltuielile purtătoare de
TVA)
TVA calculat -506,94 69,85 95,94 105,08 105,45 136,34 145,85 125,60 92,65 78,80 212,10 233,16
TVA de plată (de recuperat) 0,00 -506,94 69,85 95,94 105,08 105,45 136,34 145,85 125,60 92,65 78,80 212,10
V. PROFIT BRUT -162,83 -93,98 10,32 113,95 104,31 274,13 338,30 232,24 64,97 3,79 654,56 766,10
IMPOZIT PE PROFIT -26,05 -15,04 1,65 18,23 16,69 43,86 54,13 37,16 10,40 0,61 104,73 122,58
CALCULAT
VI. IMPOZIT DE PLATĂ 0,00 0,00 0,00 -39,44 0,00 0,00 0,00 114,68 0,00 0,00 0,00 115,73
VII. TOTAL IEŞIRI DE 4174,20 240,82 859,46 1242,74 1316,56 1300,66 1290,06 1404,10 1258,52 1205,17 1321,48 1576,59
NUMERAR (IV+Ch.inv.
+TVA plată+Imp. profit
plată-Am)
VIII. SURPLUS/DEFICIT 1589,26 2203,49 2428,18 2336,97 2175,58 2225,99 2312,01 2138,78 1928,94 1689,20 2228,35 2669,96
DE NUMERAR (I-VII)

Anexa 6:
Situația veniturilor și a cheltuielilor previzionate (mii lei)
EXPLICAȚII/ 2010
PERIOADA ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sept. oct. nov. dec. Total
VENITURI din:
1. Vânzări 530,36 698,6 864,62 950,76 1040,83 1150,42 1185,32 1048,91 839,13 745,89 1650,78 1789,65 12495,27
2. Venituri 113,14 103,26 144,90 132,51 125,83 132,43 125,90 120,09 138,30 144,90 138,50 150,84 1570,60
financiare
3. Alte venituri 58,28 53,19 74,64 68,26 64,82 68,22 64,86 61,87 71,24 74,64 71,35 77,71 809,08
I. TOTAL 701,78 855,05 1084,16 1151,53 1231,48 1351,07 1376,08 1230,87 1048,67 965,43 1860,63 2018,2 14874,95
VENITURI
CHELTUIELI DIRECTE
1. Cheltuieli 162,94 176,24 179,24 208,26 219,66 212,54 187,98 178,17 174,29 166,21 207,54 214,77 2287,84
materiale
- Pe numerar 117,23 135,9 124,64 148,53 170,64 160,43 112,46 128,64 135,86 119,35 155,78 155,34 1664,80
- Pe credit 45,71 40,34 54,6 59,73 49,02 52,11 75,52 49,53 38,43 46,86 51,76 59,43 623,04
2. Cheltuieli cu 131,25 114,54 135,67 142,45 156,87 147,98 134,86 132,34 131,45 112,65 165,87 167,54 1673,47
manopera directă
II. TOTAL 294,19 290,78 314,91 350,71 376,53 360,52 322,84 310,51 305,74 278,86 373,41 382,31 3961,31
CHELTUIELI
DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
1. Chirii 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 195,36
2. Utilități 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 50,33 77,8 77,8 658,90
3. Desfacere/ 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 8,65 8,65 87,10
Transport
4. Reparații/ 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 4,75 4,75 44,00
Întreținere
5. Amortizare 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 195,84
6. Cheltuieli 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 88,56
adm.-gosp.
7. Salarii TESA 79,85 106,27 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 121,87 130,65 130,65 130,65 1431,16
8. Reclamă 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2,78 2,78 2,78 20,49
9. Asigurări 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 37,85 407,45
10. Cheltuieli cu 27,33 27,33 27,33 24,3 21,26 18,22 15,19 12,15 9,11 6,07 3,04 0 191,33
dobânzile
11. Alte cheltuieli 8,56 9,11 11,23 10,65 13,11 6,54 5,76 10,98 8,14 7,45 15,65 15,87 123,05
III. TOTAL 246,33 273,3 291,02 287,41 286,83 286,57 282,76 284,94 279,06 285,54 321,15 318,33 3443,24
CHELTUIELI
INDIRECTE
IV. TOTAL 540,52 564,08 605,93 638,12 663,36 647,09 605,6 595,45 584,8 564,4 694,56 700,64 7404,55
CHELTUIELI
V. T.V.A. 23,85 56,36 82,91 92,59 104,33 129,44 143,38 118,81 80,40 67,65 214,27 238,93 1352,93
VI. TOTAL 564,37 620,44 688,84 730,71 767,69 776,53 748,98 714,26 665,20 632,05 908,83 939,57 8757,48
GENERAL
CHELTUIELI
VII. PROFIT 137,41 234,61 395,32 420,82 463,79 574,54 627,10 516,61 383,47 333,38 951,80 1078,63 6117,47
IMPOZITABIL
VIII. IMPOZIT 21,99 37,54 63,25 67,33 74,21 91,93 100,34 82,66 61,36 53,34 152,29 172,58 978,80
PE PROFIT
IX. PROFIT NET 115,43 197,07 332,07 353,49 389,58 482,61 526,76 433,95 322,11 280,04 799,51 906,05 5138,68
X. DIVIDENTE/ 17,31 29,56 49,81 53,02 58,44 72,39 79,01 65,09 48,32 42,01 119,93 135,91 770,80
PĂRȚI SOCIALE
XI. PROFIT 98,11 167,51 282,26 300,47 331,15 410,22 447,75 368,86 273,80 238,03 679,58 770,14 4367,88
NEREPARTIZAT
XII. PROFIT 98,11 265,62 547,88 848,35 1179,49 1589,71 2037,46 2406,32 2680,12 2918,15 3597,73 4367,88 4367,88
NEREPARTIZAT
CUMULAT
Anexa 7:
Garanțiile aferente creditului
Se acceptă gaj pe utilajele achiziționate din credit (până la 40% din valoarea garanțiilor) și
garanții imobiliare completate cu garanții guvernamentale pentru IMM-uri.

Sursele de finanțare ale investiției se vor asigura din:


Suma %
Capital propriu 170.000 5%
Credite bancare 3.280.000 95%
Alte surse - -
Total 3.450.000 100%

S-ar putea să vă placă și