Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Şcoala: Clubul Copiilor ,,SPIRU HARET” Bârlad


Prof. Horgan Dan
Disciplina : Artă Populară

Tema: Compoziția decorativă


Subiectul: Sugerarea modificării succesive a spațiului
Subiectul aplicativ: O lume în mișcare
Durata: 2 ore ( 100 min.)
Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi
Scopul activității : Însuşirea de către elevi a noţiunii de spațiu în artele decorative; redarea
acestuia prin rețele de linii, prin efectul spațial al culorilor.
Obiectivul principal: Redarea spațiului tridimensional prin efectul termodinamic al culorilor
Mijloace de învăţământ: planşe didactice, creaţii plastice ale altor copii, albume de artă.,
proiecții, poze etc.
Resurse procedurale: Conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, dialogul dirijat, intuiţia,
exerciţiul, demonstraţia, corectura ;
Materiale de lucru : hârtie A 4, creion, gumă, linie, pensule, acuarele sau tempera, paletă,
şerveţele, pahar cu apa, etc.
Evaluare: chestionare orală, probă practică;
Competenţe specifice :
 Utilizarea corectă materialelor de lucru;
 Desenarea corectă a rețelelor de linii, de forme, etc.;
 Realizarea armoniilor cromatice folosind culorile calde și reci ;
 Stabilirea dominantei cromatice;
Desfășurarea activității:

1. Organizarea (3-4 min.)


Profesorul pregăteşte clasa şi materialele pentru buna desfăşurare a lecţiei. Notează absenţele.
Elevii își pregătesc materialele de lucru: coli A4, creioane, pensule, culori, apă, palete, etc.
2. Crearea stării emoţionale, apreciative, a interesului pt. activitate(5-6 min.)
Profesorul face o afirmaţie care să stârnească curiozitatea: Știți care este diferența între
spațiul real și cel creat?
După ce primește răspunsuri la această întrebare, mai mult sau mai puțin satisfăcătoare,
profesorul le proiectează copiilor un filmuleţ cu caracter demonstrativ.
Elevii sunt atenţi şi urmăresc proiecţiile.
3. Recapitularea unor cunoştinţe (5-6 min.)
În cinci - șase minute se recapitulează anumite cunoștințe legate de elementele de limbaj
plastic, de compoziție (compoziția plastică), de tehnici de redarea a volumului prin modulare
sau modelarea culorilor. Elevii sunt atenți și răspund la întrebări.
4. Captarea atenţiei (2-3 min.)
Profesorul notează pe tablă tema și subiectul activității, iar elevii își notează în caiete.
Tema: Compoziția decorativă
Subiectul: Sugerarea modificării succesive a spațiului
5. Transmiterea noului conţinut (5 min.)
Profesorul predă noua lecție. El le explică elevilor că pentru a crea sugestia modificării
succesive a spațiului, se poate folosi rețeaua formată din linii drepte trasate la distanțe egale.
De asemenea le mai arată că efectele cinetice (de mișcare în spațiu) sunt realizate prin diferite
mijloace, adică prin:
 probleme de culoare (gradația si degradeul valoric combinat cu contrastul închis-
deschis, simultan, efectul spațial al culorii);
 rețeaua formată din rotirea dreptunghiului spre stânga și apoi spre dreapta în jurul
centrului geometric;
 rețeaua formată din linii drepte trasate progresiv, crescător sau descrescător (folosind
numere consecutive);
 rețeaua curbilinie spiralată, cu efect de rotație; rețeaua formată din linii curbe, cu efect
concav sau convex;
În acest sens, pentru a înțelege mai bine noțiunile predate, profesorul le prezintă
elevilor imagini cu lucrări reprezentative ale altor copiii și realizează demonstrații practice.
Elevii ascultă și notează informațiile.
Metode folosite: Observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia;
6. Enunţarea temei plastice și a obiectivelor propuse.( 3 min.)
Profesorul le cere elevilor să realizeze o compoziţie decorativă – având subiectul aplicativ
,,O lume în mișcare". În această lucrare elevii vor încerca să creeze o rețea de linii, în așa
fel încât să redea modificarea spațiului decorativ, dând senzația de mișcare (efectul cinetic).
În funcție de numărul de puncte de fugă alese și de locul lor de amplasare, vor avea diferiți
algoritmi de lucru.
Pentru a realiza lucrarea, elevii se folosesc de linie, creion, gumă, iar apoi vor colora
folosind o singură culoare pe care o vor degrada treptat. ( Ex: Roșu + Alb = tonuri deschise de
roșu; Roșu + Negru = tonuri închise de roșu;). Pentru accentuarea centrului de interes pot
folosi culoarea pură nedegradată.
Elevii ascultă cu atenţie, pun întrebări, se apucă de lucru.
Metode folosite: conversaţia, explicaţia, dialogul dirijat, braingstormingul.
7. Activitatea propriu zisă. Activitatea Practică ( 60 min.)
În timp ce elevii lucrează profesorul îi îndrumă în permanenţă individual sau în frontal şi se
foloseşte în permanenţă de albumele de artă, de planşele didactice.
Realizează corecturi.
Metode folosite în această etapă: Observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
joc, învăţarea prin descoperire, dialogul dirijat, activitatea practică individuală.
8. Evaluarea și autoevaluarea lucrărilor ( 10 min.)
Se realizează evaluarea performanţei și conexiunea inversă.
Elevii apreciază atingerea obiectivelor, temei, scopului, analizează, discută.
Evaluarea colectivă a lucrărilor.
Metode: Conversaţia, observaţia, analiza, comparaţia.
9. Curăţenia la locul de muncă. Recomandări pentru ora viitoare (5 min.)
Având în vedere că este grupă de începători profesorul îi ajută pe copii să facă curat, și le face
recomandările pentru ora viitoare.
În ora viitoare se va aborda problema cromatică de redare a spațiului.