Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Profesor: Ana Alexandra Vasu-Iugaț


Disciplina: Ed. Plastică
Aria curriculară: Arte, Ed.Fizică și Sport.
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”George Călinescu”
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Capitolul I: Evaluare Inițială.
Tema plastică: Prezentarea materialelor necesare pentru ora de Ed. Plastică la clasa a V-a și realizare de compoziție cu tema ”Ceea
ce mă reprezintă pe mine”.
Tipul subiectului aplicativ: Lecție introductivă.
Data: 15.09.2017
Spațiul de desfășurare: sala de curs
Timpul alocat: 50 de minute

Competențe generale:
1. Cunoașterea și utilizarea culorilor.
2. Dezvoltarea imaginației și a sensibilității creației artistice.
3. Cunoașterea și conștientizarea sinelui.
Competențe specifice:

1.1 Conștientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic.


3.1 Crearea de produse artistice

Competențe derivate:
1. Obiective de tip cognitive:
- O1. Elevii vor avea competența de a folosi culorile spectrului solar, nonculorile.
- O2. Elevii vor avea competența de a se exprima liber din punct de vedere vizual și de a conștientiza existenta unui mesaj în
fiecare produs artistic realizat .
2. Obiective de tip psiho-motorii:
- O3. La finalul lecției, elevii vor avea competența de a utilizeza elementele de limbaj plastic cu ajutorul cărora să reproducă
imagini cu ușurință.
- O4. Elevii vor avea competența de a ști să facă diferența dintre o culoare și o nonculoare.
Criterii de evaluare:
Evaluarea se realizează, astfel:
o Formativă- oral (prin adresarea către clasă a unor întrebări recapitulative din clasele primare).
o Sumativă- planșă de lucru (conform temei plastice, cu timpul de lucru alocat 25-30 minute).
o Calitativă- planșă de lucru ( se va stabili astfel nivelul de creativitate al fiecărui elev).
Metodele de învățare:
 Metode de învățare moderne:
1. Metoda ActivInspire- prin folosirea proiectorului.
 Metode de învățare tradiționale:
1. Metoda explicației- pentru a clarifica anumite chestiuni sau pentru a explica felul în care se va desfășura partea aplicativă a
temei plastice.
2. Metoda conversației- pentru a integra elevul în subiect și pentru a fixa cunoștințe și aptitudini.
3. Metoda exercițiului - planșa de lucru conform cu tema plastică ( timpul de lucru alocat 35-40 minute).
Procedee didactice:
P1 Autoanaliza. P2 Dialog dirijat.
P3 Exercițiul practic.
Materialul didactic:
Pentru această lecție voi folosi următoarele materiale:
- Compendiumul – secțiunea Arte Plastice , București, 2017.
- Imagini de pe internet cu lucrari exemple pentru fiecare element de limbaj plastic.
Forme de organizare
- frontală, individuală.
Bibliografie
1. Ministerul Educației și Cercetării, COMPENDIU pentru clasa a V-a, București, 2017.
2. Imagini pictori celebrii, sursa http://www.Google.ro/Images
I. Partea aplicativă- Scenariul activității didactice

Momentele Timpul Competențe Obiectivele Metode


lecției alocat specifice operaționale Activitatea de predare-învățare didactice/ Organizare Evaluare Observații
procedee

Momentul 1-2 - - notarea absenților. - - frontală. -


organizatoric minute - stabilirea materialelor de lucru și
anunțarea elevilor să pregătească
materialele de lucru (materiale de
pictură, carioci, creioane colorate,
creioane B, bloc pentru desen,
pensule și recipient de apă,
Compendiumul).

Verificarea 2-3 -O4. - profesorul pune întrebări - metoda - frontală. - formativă.


cunoștințelor minute referitoare recapitulative din conversației.
anterioare timpul școlii primare, ”Care sunt -metoda
culorile primare?”, ”Care sunt exercițiului.
culorile secundare?”, ”Ce sunt - P2.
nonculorile?”. - P3.
- în urma conversației, în baza
întrebărilor anterioare selectez
cate 2-3 elevi să răspundă, în timp
ce ceilalți ascultă cu atenție
colegii lor și eventualele corecții,
daca este necesar.

Captarea 1 minut 1.1 -O2. - le cer să deschidă elevilor - metoda - frontală. - sumativă.
atenției Compendiumul și ne uităm atent conversației.
și analizăm din acesta mesajele pe
care ni le transmit operele de artă
prezentate în imagini.
- numesc 2-3 elevi pentru a
analiza operele din Compendium
și a comenta pe baza acestora din
punct de vedere artistic-vizual și
al mesajului pe care acestea le
transmit.

Anunțarea 1 minut - anunț titlul lecției și îl scriu pe - metoda - frontală. -


temei plastice tablă: ” Prezentare materiale de problematizării
lucru pentru ora de educație și a descoperirii.
plastică ”, indicându-le elevilor să
noteze în caiete.

Anunțarea 1 minut - prezint scopul lecției, exemplific - metoda -frontală. -


obiectivelor -O3. prin imagini și materiale didactice problematizării
lecției pe care le ofer elevilor pentru a se și a descoperirii.
informa. - metoda
-enunț, explic și scriu pe tablă explicației.
toate elementele și instrumentele
necesare și existente în artele
plastice (tipuri de creioane, tipuri
de gume de șters, spatule, palete
de pictură, tipuri de pensule, etc)
și tehnicile artistice pentru care
sunt utilizate.

Dirijarea 35-40 3.1 -O1, - explic felul în care se va .- metoda -frontală. - sumativă.
învățării minute -O2, desfășura ora și începe prin a nota explicației.
-O3, cerința și tema de lucru pe tablă, -metoda
-O4. tema fiind ” Ceea ce mă exercițiului.
reprezintă pe mine”. - P1.
- P4.
- mă mișc prin clasă pentru a
supraveghea activitatea elevilor.
-opresc activitatea după cele 35-
40 minute și afișez la tablă
lucrarile pe masură ce sunt
terminate, sub formă de expoziție
oferind feedback general elevilor.

Asigurarea 3 minute 1.1 -O1, - rezum prin câteva întrebări - metoda - frontală. - calitativă.
retenției și a -O2, esența lecției ”Credeți că prin conversației.
transferului -O4. lucrarea voastră ați reușit să
transmiteți un mesaj direct
privitorului, asupra ceea ce vă
reprezintă?”, ”Puteți să numiți
culorile pe care le-ați folosit?” și
numesc 2-3 elevi pentru a
răspunde acestora.
.
Încheiere 1 minut -anunț finalizarea cursurilor - - - -
salutand elevii de plecare
spunandu-le sa se pregatească
pentru urmatoarea oră și să-și
strangă materialele, să lase curat.