Sunteți pe pagina 1din 6

ETICA

MEDICALA. ELEMENTE DE
DEONTOLOGIE SI BIOETICA

Prof. univ. dr. George Cristian Curca


Disciplina de Medicina legala si Bioetica
ETICA MEDICALA. ELEMENTE DE DEONTOLOGIE SI BIOETICA.
• CAP. 1. NEVOIA DE MORALITATE IN PRACTICA MEDICALA. ETICA MEDICALA CURICULA
• Ce este morala? Ce este etica medicala? Importanta eticii medicale si a invatamantului de etica
medicala. Dualitatea medicului: umanitate-competenta. Ce inseamna a fi competent? Ce inseamna a fi
profesionist in medicina? Respectul drepturilor pacientului si responsabilitatea profesionala.
Independenta profesionala .

• CAP. 2.ELEMENTE DE ETICA MEDICALA


• Dilema etica. Dilema etica medicala. Caile deciziei in dilema etica: teoriile binelui.

• Cap. 3.RELATIA MEDIC-PACIENT


3.1 Valori morale ale relatiei medic-pacient. Incredere, loialitate, fidelitate, onorabilitate, respect, a
trata egal.
3.2 Valori legale ale relatiei medic-pacient. Drepturile pacientului: dreptul la ingrijire medicala,
dreptul la informare, dreptul la adevarul medical, dreptul la intimitate. Cele mai bune interese ale
pacientului. Autonomia pacientului.
3.3 Modele ale relatiei medic-pacient: paternalism vs. autonomie. Decizia pentru pacientii
incompetenti legal.
3.4 Mecanismul deciziei profesionale in medicina: tipuri de rationament, rationamentul medical,
riscuri in practica medicala, calitatea vietii, evaluarea balantei riscuri-beneficii. A trata vs. a nu trata.
Documentatia medicala a pacientului (dosarul medical al pacientului). Erori medicale.
3.5 Comunicarea. Informarea. A spune adevarul in medicina. Consimtamantul informat.
3.6 Confidentialitatea medicala.
• Cap. 4. RELATIA MEDICULUI CU SOCIETATEA: binele individual vs. binele stiintei si binele public,
dubla loialitate, justitia actului medical si a ingrijirii medicale, nondiscriminarea, conflictul de
interese, alocarea resurselor limitate.

• Cap. 5 RELATIA MEDICULUI CU COLEGII. Colaborarea profesionala si stiintifica. Profesionalismul


in medicina. Colegialitatea, solidaritatea corpului profesional. Posibile situatii de conflict si cai
de rezolvare.

• Cap. 6 DEONTOLOGIA MEDICALA SI ETICA NORMATIVA: datoria medicului; normarea


exercitiului datoriei in medicina si moralitatea comportamentului profesional . Juramantul
Hipocratic si continuitatea normelor morale in practica medicinii: corpul profesional si
constiinta profesionala. Coduri deontologice; coduri de etica. Codul de etica universitara.
Asociatia medicala Mondiala (WMA): Declaratia de la Geneva, Codul international al eticii
medicale, Declaratii si reglementari ale WMA. Colegiul medicilor din Romania. Codul
deontologic al medicilor din Romania comentat.

• Cap. 7 CERCETAREA STIINTIFICA PE SUBIECT UMAN SI DEZVOLTAREA BIOETICII. Valorile etice ale
principlismului. Importanta cercetarii stiintifice intre nevoie individuala si valoare sociala.
Riscuri si beneficii. Grupuri vulnerabile. Diseminarea stiintifica. Conflictul de interese in practica
medicala si de cercetare.

• Cap. 8 Aspecte ale BIOETICII INCEPUTULUI VIETII

• Cap. 9 Aspecte ale BIOETICII SFARSITULUI VIETII


Bibliografie obligatorie:

1. ETICA MEDICALA ELEMENTE DE DEONTOLOGIE SI BIOETICA.


Editura Casa Cartii de Stiinta, 2013
2. SUPORT DE CURS pentru med. Anul III [www.etica.medicala.ro]
3. MEDICAL ETHICS MANUAL
[http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/Ethics_manual_3rd_Nov
2015_en.pdf]

Bibliografie optionala recomandata:


1. Scafandrul si fluturele. Jean Dominique Bauby
(The diving Bell and the Butterfly), 2008
Humanitas
[http://www.imdb.com/title/tt0401383/]
2. Moartea lui Ivan Ilici, L. Tolstoi, Humanitas
3. Principles of Biomedical Ethics,
Tom L. Beauchamp, James F. Childress
Strategia modulului de etica medicala
Are la baza:
• Topic-uri de interes general si specific medical
• Corelatii practice si cazuistice, abordare interactiva
• Materie obligatorie
• Angajamentul cadrelor didactice

Prin angajamentul studentului bazat pe:


• Prezenta
• Participare
• Evaluarea predarii
• Eseuri si evaluarea calitatii eseurilor

Folosind:
• Cursuri video si directe, LP-uri cu cazuistica, materiale scrise, suport
electronic (text, cazuri de etica si bioetica, norme deontologice)
Rezultate asteptate:
• Cresterea nivelului de moralitate, cunoasterea
elementelor de etica profesionala si a bunei
guvernante profesionale
• Angajare, responsabilitate crescuta
• Identificarea valorilor morale si analiza etica
• Comunicare
• Identificarea aspectelor legale practicii medicale
• Buna practica in cercetare si in etica publicarii