Sunteți pe pagina 1din 6

DR.

TIMAR MICHAELA

ENDOCRINOLOGIE CLINICĂ

Ediţia I – a

Au colaborat:

DR. DORINA GĂLUŞCĂ


DR. NICOLAE TIMAR

2008
CIP
ISBN
CUPRINS

CUPRINS........................................................................................ 3
ABREVIERI................................................................................... 5
INTRODUCERE–Dr. Michaela Timar.......................................... 7
I.SISTEMUL ENDOCRIN–Dr. Michaela Timar........................... 10
II.HIPOTALAMUSUL–Dr. Michaela Timar................................. 15
Date de anatomie şi fiziologie.................................................. 15
Diabetul insipid........................................................................ 19
Sindromul secreţiei inadecvate de ADH................................... 27
Pubertatea precoce neurogenă.................................................. 29
Amenoreea psihogenă............................................................... 30
Anorexia nervoasă.................................................................... 30
III.HIPOFIZA–Dr. Michaela Timar............................................... 32
Date de anatomie şi fiziologie.................................................. 32
Sindromul tumoral hipofizar .................................................... 40
Acromegalia.............................................................................. 46
Insuficienţele hipofizare ale adultului....................................... 55
Insuficienţa hipofizară a copilului ........................................... 69
IV.TIROIDA-Dr. Dorina Găluşcă.................................................. 78
Date de anatomie şi fiziologie.................................................. 78
Metode de investigare a glandei tiroide.................................... 84
Hipertiroidismul – tireotoxicoza............................................... 87
Adenomul toxic tiroidian....................................................... 91
Boala Basedow-Graves.......................................................... 92
Insuficienţa tiroidiană............................................................... 97
Mixedemul adultului.............................................................. 98
Mixedemul congenital........................................................... 103
Distrofia endemică tiroidiană.................................................... 105
Tiroidite.................................................................................... 107
Neoplasmul tiroidian................................................................. 109
V. PARATIROIDELE-Dr. Nicolae Timar..................................... 112
Metabolismul fosfo-calcic........................................................ 112
Reglarea metabolismului fosfo-calcic ..................................... 115
Osteomalacia şi rahitismul........................................................ 120
Hipoparatiroidismul.................................................................. 122
Hiperparatiroidismul................................................................. 128
VI.SUPRARENALELE–Dr. Michaela Timar................................ 135
CORTICOSUPRARENALA .................................................. 135
Date de anatomie şi fiziologie.............................................. 135
Sindromul suprarenometabolic............................................. 137
Sindromul suprarenogenital.................................................. 143
Hiperaldosteronismul............................................................ 148
Insuficienţa corticosuprarenală cronică primară................... 151
MEDOLUSUPRARENALA.................................................... 157
Date de anatomie şi fiziologie.............................................. 157
Feocromocitomul.................................................................. 160
VII. GONADELE-Dr. Dorina Găluşcă........................................... 166
Sexualizarea normală şi patologică........................................... 166
Sindromul ovarelor virilizante.................................................. 174
Disgeneziile gonadale feminine................................................ 178
Disgeneziile gonadale masculine.............................................. 180
VIII. PLANŞE CU POZE............................................................... 182
IX. BIBLIOGRAFIE..................................................................... 189
LISTA DE ABREVIERI

AA - aminoacizi
ACTH - hormon adrenocorticotrop
AND - acid deoxiribonucleic
ATP - adenozin trifosfat
AVM - acid vanil mandelic
AVP - arginin-vasopresina
cADN - acid deoxiribonucleic ciclic
cAMP - adenozin monofosfat ciclic
CPK - creatin fosfokinaza
CRF (CRH) - corticoliberina
17 CS urinary – 17-corticosteroizi urinari
17 OH-CS urinary – 17-hidroxi-cetosteroizi urinari
CSR - corticosuprarenală
CT - tomografie computerizată
DIC - diabet insipid central
DI - diabet insipid
DIN - diabet insipid nefrogen
FSH - hormon foliculostimulant
GABA - acid gamma-amino-butiric
GH - hormon de creştere
GH-RH - hormonul de eliberare a hormonului de creştere
GMPc – guanozin-monofosfat ciclic
GnRH - hormonul de eliberare a gonadotropilor
HCG - hormonul corionic gonadotrop
HLA - human leukocyte antigens
HTA - hipertensiune arterială
Ht - hipotalamus
Hy - hipofiză
IL-1 - interleukina 1
IP3 - 1,4,5-inozitol trifosfat
LCR - lichid cefalo-rahidian
LDH - lacticodehidrogenaza
LH – hormon luteinizant
NF - neurofizină
OXT - ocitocină
PIF - factorul de inhibiţie a prolactinei
PNA - peptidul natriuretic atrial
PRL - prolactina
PTH - parathormon
PVN - nucleul paraventricular
RIA - radioimunodozare
RMN - rezonanţă magnetică nucleară
Rx - radiografie
SNC - sistem nervos central
T3 – triiodtironina
T4 – tetraiodtiroxina
TA - tensiune arterială
TBG - tireoglobulina
TRH - factor de eliberare a hormonului tireotrop
TSH - hormonul tireotrop
TU - tumoră
VIP - polipeptidul vasoactiv intestinal