Sunteți pe pagina 1din 2

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul Nr. de unităţi de Nr.


Aria curriculară Clasa
disciplinei conţinut pe clase de ore pe an
Disciplină Consiliere şcolară şi VII
5 module 34-35
obligatorie dezvoltare personală

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE ÎNVĂȚARE

Numărul de ore
Denumirea modulelor Prezentarea
Realizarea sarcinilor
Produsului / ES
Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt 6 1
Asigurarea calităţii vieţii 6 1
Total Semestrul 1 12 2

SEMESTRUL 2

Mod sănătos de viaţă 7 1


Proiectarea carierei personale şi dezvoltarea
7 1
spiritului antreprenorial
Securitatea personală 8 1
Total SEMESTRUL 2 22 3

Total pentru un an 34 5

S-ar putea să vă placă și