Sunteți pe pagina 1din 23

Management strategic

“LUKOIL”
Cuprins

1. Misiune, viziune, valori, obiective .............................................................................................. 3


1.1 Misiune ..................................................................................................................................... 4
1.2 Scop .......................................................................................................................................... 4
1.3 Valori ........................................................................................................................................ 4
1.4 Obiective .................................................................................................................................. 4
2. Structura organizațională ........................................................................................................... 5
3. Strategii aplicate de către compania “LUKOIL” .......................................................................... 6
3.1 Strategia de concentrare orizontală......................................................................................... 6
3.2 Strategia de concentrare în aval .............................................................................................. 6
3.3 Strategia de diversificare de tip conglomerate ........................................................................ 7
3.4 Strategii de dominare prin costuri ........................................................................................... 7
3.5 Strategia de internaționalizare ................................................................................................ 8
4. Piața firmei ................................................................................................................................. 8
5. Concurența pe piața României ................................................................................................... 9
6. Diagnosticul poziției strategice pentru România ....................................................................... 9
6.1 Servicii/produse realizate de firmă .......................................................................................... 9
6.2 Domenii de activitate strategică ............................................................................................ 12
6.3 Furnizori ................................................................................................................................. 14
7. Portofoliu de activități.............................................................................................................. 14
7.1 Evaluarea DAS-urilor .............................................................................................................. 14
7.2 Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru fiecare DAS ............................................................. 17
8. Formularea strategiei ............................................................................................................... 20
9. Concluzii ................................................................................................................................... 21
Bibliografie ....................................................................................................................................... 23

2
1. Misiune, viziune, valori, obiective

LUKOIL este cea mai mare companie petrolieră din Rusia din punct de vedere al
rezervelor, producţiei şi rafinării ţiţeiului, asigurând cca. 20% din producţia de ţiţei
autohtonă (79,8 milioane tone), iar la nivel global reprezintă aproximativ 2% din producţia
totală mondială. Din punct de vedere al rezervelor de ţiţei, compania LUKOIL este lider
mondial în privinţa rezervelor confirmate în categoria companiilor private cotate la bursa.
Compania se află pe locul patru în topul mondial al companiilor petroliere în privinţa
rezervelor confirmate şi probabile , iar din punct de vedere al producţiei de ţiţei se clasează
pe locul şapte în lume.

Lukoil este compania petroliera rusă cu cea mai mare diversificare internatională şi cu
o dinamică a dezvoltării printre cele mai ridicate din lume.

LUKOIL în România

Înființată în anul 1998, compania LUKOIL Romînia este unul dintre liderii pieței
petroliere românești, având o cotă de aproximativ 20% din piața totală de produse
petroliere din România.

În prezent, compania LUKOIL România comercializează carburanți printr-o rețea de


300 de stații de distribuție și 9 depozite de produse petroliere.

Activitatea investițională și de afaceri a companiei LUKOIL România crează un impact


impresionant asupra economiei românești: peste 400 milioane USD investiți în ultimii 13
ani, din care 7,7 milioane USD cheltuiți numai în domeniul protecției mediului, crearea de
3800 locuri de muncă în cadrul companiei LUKOIL România.

Cifra de afaceri netă a companiei LUKOIL Romînia în anul 2010 a depășit valoarea de
4500 mil lei, în creștere cu 40 % fața de anul 2009, acest lucru generând venituri
substanțiale la bugetul de stat.

Compania LUKOIL România acordă o importanță majoră calității produselor petroliere


și serviciilor prestate clienților în cadrul stațiilor de distribuție carburanți, precum și o
atenție prioritară problemelor privind protecția mediului înconjurător respectând cu
strictețe standardele europene în vigoare. Astfel toate depozitile și întreaga rețea de
distribuire a carburanților LUKOIL dispun de instalații de recuperare a compușilor

3
organici volativi la rezervoare, iar stațiile LUKOIL sunt echipate cu sisteme de recuperare
a compușilor organici volativi la pompele de distribuție.

1.1 Misiune

“Suntem creaţi pentru a aduce resursele energetice mai aproape de om. Dorim o
dezvoltare economică pe termen lung în regiunile în care activăm, o stabilitate socială,
progres, dorim conservarea mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale.”

1.2 Scop

Scopul principal al companiei “Lukoil” este de a deveni una din primele companii
petroliere pe plan mondial.

1.3 Valori

a) Profesionalism

Excelenţă profesională în realizarea obiectivelor propuse.

b) Durabilitate

Analizăm continuu posibilitatea diversificării resurselor energetice prin explorarea


oportunităţilor de afacere în domeniul energiei regenerabile.

1.4 Obiective

- Asigurarea exportului eficient de ţiţei şi produse petroliere ;

4
- Dezvoltarea activităţilor în domeniul aprovizionării, producţiei şi desfacerii cu produse
petroliere pe plan internaţional ;

- Dezvoltarea comerţului şi a activităţii de antreprenoriat pe plan mondial ;

- Realizarea noilor proiecte profitabile.

2. Structura organizațională

Directorul

General

Financiar- Producţie Marketig Resurse Managementul

Contabil Umane Proiectelor

Departamentul Financiar-Contabil - gestionează veniturile şi cheltuielile realizate


de companie, analizează efecienţa financiară, analizează şi urmăreşte politicile contabile şi
fiscale în domeniu.

Departamentul Producţie - gestionează explorarea şi producţia de ţiţei şi gaze


naturale .

Departamentul de Marketing - se ocupă de imaginea companiei şi de întărirea


poziţiei pe piaţă, astfel încăt “Lukoil” să devină un model al calităţii produselor şi al
standardelor ridicate ale serviciilor în domeniul petrolier.

Departamentul Resurse Umane – derulează activitățile legate de recrutarea şi


selecţia personalului calificat pentru companie.

5
Departamentul Managementul Proiectelor – implementează și gestionează proiecte
care urmăresc dezvoltarea economică a companiei.

3. Strategii aplicate de către compania “LUKOIL”

Strategiile utilizate de către compania “Lukoil” se bazează pe criterii de eficienţă şi


profitabilitate. Compania urmăreşte o dezvoltare profitabilă continuă în toate domeniile de
actvitate. Printre strategiile utilizate se pot enumăra:

3.1 Strategia de concentrare orizontală

Compania LUKOIL adoptă strategia de concentrare orizontală pentru a se extinde atât


pe piața românească, cât și la nivel internațional. Prin aceasta strategie, LUKOIL
construiește și achiziționează cât mai multe stații de alimentare, în orașele mari, pe
principalele autostrăzi și drumuri naționale.

În anul 2009, criza financiară a avut consecințe asupra industriei petroliere la nivel
mondial. Ca pierderile să fie mai mici, compania LUKOIL s-a reorientat din punct de
vedere strategic. Într-un comunicat de presă, Constantin Tampiza, directorul general
“LUKOIL România” a afirmat că: “compania a ales să achiziționeze sau să închirieze
anumite stații de alimentare de la micii benzinari, deoarece compania nu are bani să
construiască altele noi. Benzinăriile vor avea brandul Lukoil, carburanții companiei, iar
salariații tot vor aparține companiei. Prin implementarea acestei stategii compania
LUKOIL dorește să acopere pierderile de vânzări pe stație și să atingă rezultatele din
2008”1

3.2 Strategia de concentrare în aval

Tendința cererii și ofertei petroliere reprezintă un element important în planificarea


strategica pentru compania LUKOIL. În ceea ce privește concentrarea în aval compania
deține un portofoliu divers și profitabil, cu o prezență puternică pe piață. Strategia de
concentrare în aval a companiei LUKOIL este de a devein lider în regiune, capabilă să
concureze sub presiunea diverselor condiții de piață.

1
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/128800/Strategie-pe-timp-de-criza-LukOil-inchiriaza-25-
de-benzinarii.html

6
Principalele elemente strategice sunt următoarele:

 Atragerea consumatorilor;
 Creșterea calității produselor și serviciilor.

3.3 Strategia de diversificare de tip conglomerate

Strategia de diversificare de tip conglomerat adoptată de către compania LUKOIL este


dată de domeniile de activitate şi de mediul economic în care aceasta activează.

Domeniile de activitate ale companiei sunt:

 Extracția tiţeiului şi gazelor naturale ;


 Fabricarea produselor petroliere şi petrochimice ;
 Comercializarea produselor.

La ora actuală, compania comercializează următoarele tipuri de carburanţi:

- Benzină COR fără plumb EUROLUK;


- Benzina COT 98 fără plumb SUPER EUROLUK;
- Benzină ECTO;
- Motorină EURO L DIESEL (0,001% sulf);
- GPL auto.
- Lubrifianţi – Lukoil.

Compania prestează şi o serie de servicii: spalătorie auto, magazine, baruri, cafenele,


restaurante.

Deasemena, LUKOIL a devenit producător și furnizor de electricitate pe piața din


România, după ce a finalizat al patrulea grup din cadrul CET-ului de pe platforma
rafinăriei Petrotel din Ploiești.

3.4 Strategii de dominare prin costuri

Compania LUKOIL se orientează spre minimizarea costurilor. Aceste costuri se


referă la: costurile de producţie, costurile de concepţie, de marketing, precum şi costurile
administrative.

7
Compania a implementat un proiect de modernizare şi retehnologizare a rafinăriilor
aflate în subordine, pentru a obţine produse petroliere ecologice şi pentru a minimiza
costurile ce intervin în realizarea acestora.

În domeniul marketingului, compania a stabilit noi standarde de calitate, siguranţă,


încredere şi confort pentru clienţii săi. În 2011 continua campania prin care, clienții Lukoil
pot testa gratuit calitatea carburanților..

În același timp LUKOIL a definitivat şi introdus un sistem nou de administrare a


benzinăriilor. Acest sistem prevede gestionarea benzinăriilor de către parteneri desemnaţi
în baza unor criterii obiective , fapt ce aduce îmbunătăţirea serviciilor.

3.5 Strategia de internaționalizare

Fiind una dintre cele mai mari 10 companii petroliere din lume, LUKOIL deține
capitaluri importante care permit internaţionalizarea companiei. Compania operează reţele
de distribuţie în Statele Unite ale Americii , Polonia, Bulgaria, România, Turcia, Statele
Baltice, Republica Cehă, Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Azerbadjan, Kazahstan şi
Kârghâztan.

În următorii ani, compania doreşte să investească în dezvoltarea infrastructurii


proprii, având ca scop exportul de ţiţei şi produse petroliere prin terminale, pe calea ferată
şi prin conducte.

În Romania, strategia de internaţionalizare a fost pusă în practică în anul 1998, prin


achiziţia pachetului de acţiuni la rafinăria “Petrotel” , din Ploieşti.

4. Piața firmei

Principalele pieţe de desfacere ale companiei LUKOIL în România sunt:

a) Pentru ţiţei: sucursala proprie de prelucrare Petrotel Ploieşti. LUKOIL mai dispune de
încă două rafinării în apropierea României, Neftochim Burgas (Bulgaria) şi Odessa
(Ucraina) ;

b) Pentru carburanţi şi lubrifianţi: sucursale proprii de distribuţie, societăţi de transport


auto şi naval, consumatori particulari, sectorul terţiar ;

8
c) Pentru produsele petrochimice: „ SINTEZA Oradea” ;

d) La export, compania livrează produse petrochimice şi carburanţi, în special în ţările din


Europa şi Asia. De asemenea, la export se asigură servicii în domeniul forajului marin,
cercetării, proiectării, precum şi asistenţă tehnică.

5. Concurența pe piața României

În domeniul comercializării produselor petroliere, în România există un sector


particular bine conturat şi destul de puternic.

Activitatea de piaţă a companiei LUKOIL este marcată de prezenţa unui număr variabil
de întreprinderi concurente. Pentru a face faţă concurenţei, compania a trecut de la
activitatea bazată pe produs şi vânzări, la una bazată pe client şi marketing. Compania
urmăreşte punerea în valoare a avantajelor competitive, astfel încât să atragă un număr cât
mai mare de clienţi.

Concurenţii LUKOIL în Romania sunt :

 În domeniul rafinării: ARPECHIM Piteşti, PETROBRAZI Ploieşti, S.C.


ROMPETROL RAFINARE S.A., S.C. RAFO Oneşti, S.C. ASTRA, S.A. Ploieşti ;

 În domeniul petrochimie: OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, SOLVENTUL Timişoara ;

 În domeniul distribuţiei cu amănuntul a produselor petroliere: PETROM, SHELL,


MOL, AGIP, ROMPETROL, RAFO Oneşti şi distribuitori particulari;

 În domeniul distribuirii GPL: SHELL GAZ România, BUTAN GAZ România;

 În domeniul distribuţiei en-gros: ROMPETROL, RAFO Oneşti, PETROM.

6. Diagnosticul poziției strategice pentru România

6.1 Servicii/produse realizate de firmă

Stațiile de distribuție a carburanților și depozitelor de produse petroliere LUKOIL oferă


clienților și partenerilor din România următoarele tipuri de carburanți și produse petroliere:

9
 Benzină COR fără plumb EUROLUK;
 Benzină COT 98 fără plumb SUPER EUROLUK;
 Benzină ECTO;
 Motorină EURO L DIESEL (0,001% sulf);
 Motorină SUPER EURO L DIESEL (0,001 % sulf);
 Motorină ECTO SUPER DIESEL;
 GPL auto.

Pe lânga comercializarea de carburanți și produse petroliere, compania LUKOIL produce


și o gamă largă de produse petrochimice, lubrifianți auto și lubrifianți pentru aplicații
feroviare precum:

LUBRIFIANŢI AUTO

ULEIURI DE MOTOR

ULEIURI MULTIGRADE SINTETICE

• LUKOIL SINTETIC 5W40 SM.CF

ULEIURI MULTIGRADE SEMISINTETICE

• LUKOIL LUX Semisintetic 5W40 SJ.CF


• LUKOIL LUX Semisintetic 10W40 SJ.CF

ULEIURI MULTIGRADE MINERALE

• LUKOIL AVANGARD 15W40 CI-4.SL


• LUKOIL LUX 15W40 SL.CF
• LUKOIL STANDARD 10W40 SF.CC
• LUKOIL STANDARD 15W40 SF.CC
• LUKOIL SUPER 15W40 CH-4.SJ
• LUKOIL SUPER 20W40 CF-4.SG
• LUKOIL SUPER 20W50 CF-4.SG
• M 20W40 SUPER 1
• MD 15W40 SUPER 2

ULEIURI TRANSMISII AUTO

10
• Lukoil TM-5 85W90 GL-5
• T 75 EP1
• T 90 EP 2S GL-4

ULEIURI MONOGRADE

• MD 30 SUPER 1
• MD 30 SUPER 2
• MD 40 SUPER 1
• MD 40 SUPER 2
• MD 40 SUPER 3
• MD 50 SUPER 2

LUBRIFIANŢI PENTRU APLICAŢII FEROVIARE

ULEI MULTIGRAD DE MOTO - M 25W40 SUPER 3


ULEI PENTRU TRANSMISII - T 85W90 EP3
ULEI PENTRU ANGRENAJE - Ulei angrenaje LDE
ULEI DE TRANSMISIE HIDRAULICĂ - H 32 A
ULEI PENTRU ACŢIONĂRI HIDROSTATICE - H 41
ULEI PENTRU COMPRESOARE - K 100
ULEI PENTRU LAGĂRE - Lagare LDE

LUBRIFIANŢI INDUSTRIALI

1. ULEIURI HIDRAULICE ADITIVATE PENTRU EXTREMĂ PRESIUNE - ( H 100


EP, H 32 EP, H 46 EP,H 68 EP )
2. ULEIURI HIDRAULICE ADITIVATE - (H 100 A, H 32 A, H 46 A, H 68 A)
3. ULEIURI ADITIVATE PENTRU TRANSMISII.ANGRENAJE INDUSTRIALE -
(TIN 100 EPS , TIN 125 EP, TIN 220 EPS, TIN 320 EPS, TIN 460 EPS, TIN 82 EP )
4. ULEIURI ADITIVATE PENTRU TURBINE - ( TbA 32 E, TbA 46 E, TbA 57 E,
TbA 68 E )
5. ULEIURI ADITIVATE PENTRU COMPRESOARE - KA 95
6. ULEIURI HIDRAULICE PENTRU SOLICITĂRI USOARE - ( H 100 , H 30, H 32, H
46, H 68 )
7. ULEIURI PENTRU COMPRESOARE - ( K 100, K 150, K 220, K 320, K 68 )
8. ULEIURI PENTRU LAGĂRE - (L 100, L 150, L 220, L 320, L 46, L 460, L 68 )

11
9. ULEIURI INDUSTRIALE - ( I 100, I 150, I 220, I 68 )

Stațiile de alimenate LUKOIL prestează și următoarele servicii:

 Cafenea;
 Restaurant;
 Buteliere;
 Magazin;
 Spălătorie auto.

6.2 Domenii de activitate strategică

Produse şi Servicii Factori cheie de succes

oferite

DAS I
1. Preț produs ;
2. Varietatea produselor ;
3. Calitate produs ;
Carburanţi  Conţinut de sulf (scăzut max 10 ppm)
(EuroLUK, Super  Conţinut de benzen (scazut) cu efect ecologic
 Protecție motor
EuroLUK, EURO L
4. Accesibilitate geografică (număr de staţii / judeţ) ;
Diesel, SuperEURO 5. Personal calificat ;
L Desel)

DAS II

1. Preț produs ;
2. Calitate produs ;
Gaze naturale (prin 3. Securitatea furnizării ;
conducte)

12
DAS III 1. Ofertă variată ;
2. Calitate produs ;
 Protejare motor
Lubrifianţi  Rezistenţă la oxidare
 Scăderea emisiei de gaze de eşapament
(Auto,Aplicţtii 3. Preţ produs ;
Feroviare ) 4. Accesibilitatea în cadrul staţiilor .

DAS IV 1. Calitate produs ;


2. Varietatea produselor ;
3. Ambalare şi depozitare ;
Produse 4. Tehnologie performantă .
petrochimice

DAS V
1. Preț produs ;
2. Calitate produs ;
3. Siguranţă ;
GPL 4. Accesibilitatea în cadrul staţiilor de alimentare .
(butelii,Autogaz)

DAS VI 1. Tarife practicate ;


2. Echipamente performante ;
3. Rapiditate .
Spălătorie auto

13
DAS VII 1. Locaţie ;
2. Preţ ;
Cafenea,
3. Service .
restaurant,magazin

6.3 Furnizori

Furnizorii companiei LUKOIL sunt firme şi persoane particulare care asigură resursele
necesare societăţii în vederea îndeplinirii misiunii sale, în baza unor relaţii de vânzare-
cumpărare.

Principalii furnizori ai LUKOIL sunt:

 „ Republica “S.A. Bucureşti;


 „ Kronos World Wide Ltd. - Tortola B.V.I.” ;
 „Uztel ”, „Upet ”, „Petal” - (utilaje petroliere );
 „ Kraft Foods România ” ;
 „Coca - Cola HBC România ” .

7. Portofoliu de activități

7.1 Evaluarea DAS-urilor

a) DAS 1 - Carburanţi

b) DAS 2 - Gaze naturale

c) DAS 3 - Lubrifianţi

d) DAS 4 - Produse petrochimice

e) DAS 5 - GPL

f) DAS 6 - Spalatorie auto

g) DAS 7 - Cafenea ,magazin ,restaurant

14
Ţinând cont de obiectivele de bază ale firmei, pot fi reţinute următoarele criterii de
atractivitate:

 Intensitate concurenţială – 0,20 (pondere relativă);

 Talia pieţei – 0,20 (pondere relativă);

 Potenţialul internaţional – 0,10 (pondere relativă);

 Procentul de creştere pe termen mediu – 0,15 (pondere relativă);

 Elasticitatea creşterii la preţ – 0,15 (pondere relativă);

 Accesul la tehnologii – 0,20 (pondere relativă).

Fiecare DAS va fi apreciat pentru fiecare criteriu cu valori de la 1 la 5, apoi, se va


calcula media ponderată (1- slab, 2- mai degrabă slab, 3- mediu, 4- mai degrabă forte, 5 -
forte).

15
DAS 1 DAS 2 DAS 3 DAS 4 DAS 5 DAS 6 DAS 7
Criterii PR
Notă Np Notă Np Notă Np Notă Np Notă Np Notă Np Notă Np

Intensitatea concurenţială 0,20 5 1 4 0,8 3 0,6 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6

Talia pieţei 0,20 4 0,8 3 0,6 4 0,8 2 0,4 3 0,6 3 0,6 5 1

Potenţialul internaţional 0,10 3 0,3 4 0,4 4 0,4 4 0,4 5 0,5 1 0,1 1 0,1
Procentul de creştere pe 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3
0,15
termen mediu
Elasticitatea creşterii la 4 0,6 3 0,45 2 0,3 4 0,6 3 0,45 2 0,3 2 0,3
0,15
preţ
Accesul la tehnologii 0,20 4 0,8 2 0,4 5 1 3 0,6 2 0,4 4 0,8 2 0,4

Notă totală 1 3.95 2.95 3,4 3,05 3,05 2,9 2,7

Valoarea activităţii Mdf M M M M M Mds/M

PR- pondere relativă


DAS - domeniu de activitate strategică
NP - notă ponderată
Mdf - mai degrabă forte
M - mediu
Mds - mai degrabă slab

16
7.2 Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru fiecare DAS

Se ponderează factorii cheie de succes cu note de la 1 la 3 (1- destul de important, 2-


important, 3- foarte important).

Scala folosită pentru aprecierea poziţiei concurenţiale este:

-1,5 -foarte slabă ;


-1 - slabă ;
0- medie;
1- forte ;
1,5 - foarte puternică .

Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 1

Factori cheie de succes Ponderi relative Note pentru Note ponderate


LUKOIL
Preț produs 3 1,5 4,5
Varietatea produselor 3 1,5 4,5
Calitate produs 2 1,5 3
Accesibilitate geografică 3 1,5 4,5
Personal calificat 2 1 2
Total 13 18,5
Media ponderată 1,42
Poziţia concureţială Foarte puternică

Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 2

Factori cheie de succes Ponderi relative Note pentru Note ponderate


LUKOIL
Preț produs 2 1 2
Calitate produs 3 1,5 4,5
Securitatea furnizării 3 1 3
Total 8 9,5

17
Media ponderată 1,18
Poziţia concurenţială Forte

Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 3

Factori cheie de succes Ponderi relative Note pentru Note ponderate


LUKOIL
Ofertă variată 1 1 1
Calitate produs 3 1,5 4,5
Preţ produs 2 1,5 3
Accesibilitate în cadrul 2 1,5 3
staţiilor
Total 8 11,5
Media ponderată 1,43
Poziţia concurenţială Foarte puternică

Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 4

Factori cheie de succes Ponderi relative Note pentru LUKOIL Note ponderate
Calitate produs 2 1 2
Varietatea produselor 2 1 2
Ambalare şi depozitare 3 1,5 4,5
Tehnologie performantă 3 1 3
Total 10 11,5
Media ponderată 1,15
Poziţia concurenţială Forte

Evaluarea poziţiei concurenţiale pentru DAS 5

Factori cheie de succes Ponderi relative Note pentru LUKOIL Note ponderate
Calitate produs 2 1,5 3
Preţ produs 2 1 2
Siguranţă 2 1 2

18
Accesibilitate în cadrul 1 1 1
staţiilor
Total 7 8
Media ponderată 1,14
Poziţia concurenţială Forte

Evoluţia poziţiei concurenţiale pentru DAS 6

Factori cheie de succes Ponderi relative Note pentru Note ponderate


LUKOIL
Tarife practicate 3 1 3
Echipamente performante 2 1,5 3
Rapiditate 3 1 3
Total 8 9
Media ponderată 1,12
Pozitia concurentială Forte

Evolutia poziţiei concurentiale pentru DAS 7

Factori cheie de succes Ponderi relative Note pentru Note ponderate


LUKOIL
Locaţie 3 1,5 4,5
Preţ 2 1 2
Service 2 1 2
Total 7 8,5
Media ponderată 1,21
Poziţia concurenţială Forte

19
8. Formularea strategiei

Pentru ca, compania LUKOIL să dețină un loc important pe piața petrolieră din
România, aceasta trebuie să adopte și să implementeze un șir de strategii. Strategiile care ar
putea fi implementate sunt:

I. Strategia de dezvoltare a produsului

Sectorul de activitate al companiei LUKOIL înregistrează o creștere rapidă, datorită


modificărilor tehnologice care au loc în industria petrolieră. Toate întreprinderile de pe
piața petrolieră pun accent pe îmbunătățirea calității produselor comercializate. În acest
sens, LUKOIL trebuie să ia măsuri în ceea ce privește produsele pe care le
comercializează. Calitatea combustibilului comercializat este elemental care atrage clienții
și care generează profitul companiei.

Compania LUKOIL, de asemenea, poate veni pe piață cu noi produse cum ar fi:
kerosenul (carburant folosit în aviație).

II. Strategia de penetrare

20
Compania trebuie să-şi concentreze eforturile pe îmbunătăţirea poziţiei de pe piaţa
actuală în care aceasta activează, prin oferirea în continuare a aceloraşi produse şi servicii.
Această îmbunătăţire se poate realiza prin creşterea efectivităţii şi eficienţei acţiunilor de
marketing, în special, a celor destinate promovării şi distribuţiei. Prin astfel de acţiuni,
clienții actuali ai companiei, vor fi influenţaţi în sporirea cantităţilor consumate, sau în
folosirea mai frecventă a produselor şi serviciilor LUKOIL.

III. Strategia de menținere

Strategia de menţinere ar putea fi aplicată de către compania LUKOIL dacă am face


referiere la producerea de lubrifianţi. Acest sector se află în creştere moderată, iar
concurenţii nu fac investiţii importante pentru extinderea afacerii. Compania trebuie să-şi
îmbunătăţească avantajele concurenţiale prin focalizarea resurselor asupra activităţilor
curente. În acest domeniu de activitate, LUKOIL trebuie să urmărească doar sporirea
realizărilor cu un anumit procent anual. Astfel ar trebui îmbunătăţită performanţa ariilor
funcţionale, deoarece strategiile de afacere (carburanţi, gaze naturale) continuă să
înregistreze succese.

9. Concluzii

LUKOIL este cea mai mare companie petrolieră din Rusia din punct de vedere al
rezervelor, producției și rafinării țițeiului. Internaționalizarea comapaniei a fost și este un
factor care îi asigură succesul pe piețele în aceasta activează.

La ora actuală, compania, urmăreşte îmbunătăţirea poziţiei de piaţă (prin creşterea cotei pe
piaţa românească), precum şi îmbunătăţirea performanţelor.

Dacă ar fi să facem o analiză SWOT a companiei, atunci aceasta ar arăta în felul următor:

Puncte tari Puncte slabe


1. Calitate superioară a produselor și a 1. Costuri ridicate la fabricarea produselor;
serviciilor prestate; 2. Costuri de rafinărie mari;
2. Diversitatea produselor; 3. Personal birocratic;
3. Marcă puternică pe piața românească; 4. Structuri administrative rigide, slab
4. Vaste cunoștințe comerciale; intercorelate;
5. Management și marketing performant; 5. Creșterea împrumuturilor pe termen

21
6. Program intensive de investiții; lung și scurt.
7. Personal calificat.

Oportunități Amenințări
1. Reducerea costurilor; 1. Competitori mai puternici cu o poziție
2. Creșterea cotei de piață; agresivă pe piață;
3. Penetrarea altor piețe decît a celor 2. Obligațiile de mediu;
existente; 3. Neadaptarea la cerințele economiei de
4. Deregularizarea prețului produselor. piață.

22
Bibliografie

1) Ciobanu I., Ciulu R., “Strategiile competitive ale firmei”, Editura Polirom, Iaşi, 2009

2) www.lukoil.ru

3) www.lukoil.ro

23

S-ar putea să vă placă și