Sunteți pe pagina 1din 3

Meseria de asistent medical

Motto:
“Cele mai bune și frumoase lucruri din viață nu pot fi văzute nici atinse,
doar simțite din inimă” Helen Keller
“Cea dintâi și singura datorie esențială a omului este caritatea, adică o
neobosită justificare a bucuriei existentei“ Mircea Eliade
“Unii oameni sunt prea obosiți ca să vă dăruiască un zâmbet. Dăruiți-le
voi unul pentru că nimeni nu are mai mare nevoie de un zâmbet decât acela
care nu îl poate dărui.”
Dr. Mioara Mincu
“Mulțumirile nu sălășluiesc în aur, însă aurul în mulțumiri … da!”
Lope de Vega
“Foarte rar suntem mulțumiți de noi înșine, cu atât mai prețios și
înălțător este momentul când izbutim să-i satisfacem pe alții!”
J. W. von Goethe
“Medicina este arta vindecării, care teoretic nu are nicio limită.”
Petre Tutea

Meseria de asistent medical:


 este una dintre profesiile nobile aflate în slujba directă a oamenilor;
 este o provocare, trebuie să îți amintești în fiecare zi că poți alina
suferința pacienților atât prin administrarea tratamentului prescris de medic
cât și printr-o vorbă bună și printr-un zâmbet. Pentru un bun asistent nu
trebuie să conteze cât de grea a fost ziua, câte probleme a întâmpinat, ci
trebuie să își amintească valorile fundamentale ale acestei profesii și
motivul pentru care a ales-o.

Profesia de asistent medical;


 constă în acordarea de îngrijiri omului bolnav, la indicațiile
medicului specialist. Îngrijirea constă în asigurarea tuturor nevoilor
personale, confort fizic, psihic ăi tratament;
 nu este doar o tehnică, ci un proces care incorporează elementele
sufletului, minții și imaginației. Esența acestuia se află în imaginația
creatoare, spiritul sensibil și înțelegerea inteligentă – care reprezintă
temelia asistentului medical eficient.
Fiecare persoană care alege meseria de asistent medical face un
angajament pe viață să respecte valorile care stau la baza acesteia:
 demnitate umană,
 altruism,
 integritate,
 profesionalism.
Ca asistent medical, zi de zi intri în contact cu toate tipurile de pacienți și
cu membrii familiilor, dar și cu restul personalului medical.

1|Page
Meseria de asistent medical

A fi un bun asistent medical înseamnă să știi să te dăruiești oamenilor, să


îi iubești, să le oferi compasiune, să fii responsabil.
Pacientul este o ființă lipsită de apărare care apelează la știința și calitățile
noastre profesionale și comportamentale.
Calitatile native sunt indispensabile profesiei noastre. Asistentul medical
trebuie sa aibă puterea de a iubi oamenii și să-și practice meseria cu pasiune și
devotament, să vadă în fiecare pacient un părinte, un copil, un soț, un frate și să
îi ingrijească cu dăruire și devotament, să-i acorde fiecăruia un zâmbet, o vorbă
bună, să semene speranță, să poată face ca fiecare pacient să creadă în el și să-i
redea demnitatea pierdută temporar. De asemenea să fie înzestrată cu spirit critic
și de observație pentru a-și aprecia activitatea la justa valoare și a sesiza rapid tot
ce nu este bine în echipa medicală.
Ca urmare, fiecare dintre noi poate deveni un ghid, o voce, un sfatuitor
precum si o persoana cu o putere considerabila in a-i ajuta pe cei suferinzi.
Când o persoană se hotărăște să îmbrățișeze meseria de asistent medical
trebuie să conștientizeze că aceasta este una din cele mai importante decizii din
viața sa.
Ca asistent medical, vei fi foarte important în viața oamenilor. Un asistent
medical oferă îngrijire și compasiune și este considerat un înger păzitor al
pacienților.
A s i s t e n t u l me d i c a l t r e b u i e s ă - ş i f o r me z e p r i c e p e r i d e
c o mu n i c a r e . S ă n u u i t ă m c ă această p r o f e s i e presupune stabilirea de
relații între oameni, iar oamenii sunt diferii. Mai mult, aici avem de-a face cu
oameni în suferință. Comunicarea cu pacientul, cu familia acestuia,
comunicarea c u c e i l a l ț i membri ai echipei de îngrijire, reprezintă
cheia succesului în relațiile interumane necesare profesiei.

De ce meseria de asistent medical?


Alegerea profesiei de asistent medical a fost o întâmplare; poate exista,
undeva, în subconștient, dar nu realizasem acest lucru.
Probleme m trei ani de învățat și în timpul ăsta trebuie să sper că mă voi
descurca cu banii. Trei ani în care trebuie să fac tot posibilul să învăț cât mai
multe lucruri noi. Trei ani în care trebuie să nu disper. Trei ani în care trebuie să-
mi dau seama că vreau și că pot face foarte bine meseria asta. Altă meserie pe
care aș învăța-o ca să nu-mi fie de folos vreodată ar fi prea mult. Mă întreb ce
voi crede și voi spune peste trei ani de zile, la finalul școlii și începutul (teoretic)
profesării noii mele meserii. Măcar voi ști sigur ce credeam la începutul scolii!

Grea și riscantă?
Acest lucru este valabil pentru cine o face cu dăruire și cu
responsabilitate. Am spus riscantă pentru că toată lumea știe cât este de mare
riscul îmbolnăvirilor, din cauza contaminării prin venirea în contact cu
produsele biologice ale pacienților (înțepături cu ace, răniri sau contact aerian).

2|Page
Meseria de asistent medical

Ca asistent medical trebuie să ai nervii tari, să fii echilibrat psihic pentru


că ai de-a face cu tot felul de oameni cu condiții sociale diferite și, pe lângă
afecțiunile pentru care se tratează la un moment dat, unii pot să aibă și un anumit
grad de afecțiune psihică. Prin urmare, este foarte important să știi să le vorbești,
să știi să pătrunzi în inima și în sufletul lor. Trebuie să ai grijă ca din cauza
stresului să nu ajungi, tu ca angajat, să clachezi psihic într-o zi,să îți dorești ca
pacienții să fie mulțumiți, să îți dorești o mai bună colaborare, însă de la omul
bolnav nu poți să ai pretenții. O personalitate caldă, empatică, rațională va cauta
saă caute întotdeauna soluții și va interveni rapid în condiții de criză.Trebuie să
aiba capacitatea de a-i pune pe ceilalti în valoare prin gesturile și atitudinile sale.
Un asistent medical trebuie să aibă puterea de a-și stăpâni emoțiile, de a-și
învinge teama în situații critice. Pentru orice realizare primul pas este curajul!
Asistentul medical nu are o profesiune ușoară. El se va întâlni cu durerea
n e p u t i n ț a , v a î ng r i ji p e r s o a n e d e p e n d e n t e , l i p s i t e d e f o r ț ă , d e
c u n o a ş t e r e s a u d e v o i n ț ă . S e v a c o n f r u n t a c u ma r i le u r g e n ț e
şi se va întâlni cu moartea. Va vedea suferința oamenilor şi va suferi el însuşi
împreună cu cei pe care îi va îngriji. Va fi umărul pe care se vor sprijini
cei îndurerați şi mâna care-i va h r ă n i p e c e i neputincioşi. Va auzi
plânsetul mamei neconsolate şi strigătul de durere al rudelor celor care nu au
putut fi salvați.

3|Page