Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

PE SEMESTRUL 1

Subiectul I (10x6 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat.

Era om ajuns la cărunțeală, dar se ținea drept si sprinten pe cal. Purta ciubote de iuft cu turetci
nalte ș-un ișlic de postav tivit cu nasturi rotunzi de argint. Pe umeri, ținută numa-ntr-un lănțurel, atârna
o blănița cu guler de jder. Avea torba de piele galbănă la șold si pistoale la coburi. Obrazu-i smad cu
mustăcioara tunsă si barba rotunjită, cu nas vulturesc si sprâncene întunecoase, arata încă frumuseță si
bărbăție, deși ochiul drept stâns și închis îi dădea ceva trist si straniu.
Cum coborî de pe cal, zâmbind cu prietenie si privindu-ne cu ochiu-i limpede și albastru, comisul
Ioniță îl cunoscu și se și repezi din locul lui, înalțând brațele și strigând cu voce mare:
- Oare mă-nșel? Nu ești domnia ta prietenul meu,Neculai Isac, căpitan de mazâli?
Zâmbetul călărețului pieri si ochiu-i crescu, rotund si ațintit.
- Da, răspunse el cu glasul moale și blând; eu sunt Isac. Acum te cunosc și eu. Dumneata esti
comisul Ionița, de la Drăgănesti.[…]
( Mihail Sadoveanu, Fântâna dintre plopi)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 60p
A 1. Transcrie, din text, un cuvânt derivat, un cuvânt compus și un cuvânt obținut prin conversiune.
2. Explică folosirea virgulei în secvența: Nu esti domnia ta prietenul meu, Neculai Isac, capitan
de mazâli?
3. Identifică un cuvânt care conține diftong și unul care conține hiat .
4. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate în text.
5. Alcătuiește două enunțuri în care să ilustrezi omonimia cuvântului mare.
6. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate: Dumneata esti comisul Ionița, de la
Drăgănesti.
7. Analizează primele două predicate din text..
B
8. Selectează, din text, o structură care indică tipul naratorului pe care îl vei preciza.
9. Argumentează, în maximum 5 rânduri, apartenența fragmentului la genul epic.
10. Transcrie un indice spațial din text.

C Exprimă-ți opinia într-untext de 5-8 rânduri despre semnificația structurii din text: 5p
Obrazu-i smad cu mustăcioara tunsă si barba rotunjită, cu nas vulturesc si sprâncene
întunecoase, arata încă frumuseță si bărbăție, deși ochiul drept stâns și închis îi dădea ceva trist si
straniu.

Subiectul al II-lea (25 puncte)

Redactează o compunere de 100 – 150 de cuvinte în care să relatezi subiectul povestirii Florin scrie un
roman de Mircea Cărtărescu, evidenţiind elementele specifice povestirii în ramă.
În redactarea compunerii vei avea în vedere:
-respectarea fidelităţii faţă de textul studiat (5p)
-desprinderea elementelor esenţiale ale textului (5p)
-prezentarea esenţializată a întâmplărillor în textul studiat. (5p)

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 15 puncte pentru conţinut (câte 5 puncte pentru fiecare
cerinţă rezolvată) şi câte 10 puncte pentru redactare ( unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 3 p.; registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 1 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină; încadrarea
în spaţiul acordat, lizibilitatea – 2 p.)
Oficiu 10p

S-ar putea să vă placă și