Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

DATA:
CLASA : a IV- a „B”
Obiectul : Limba română
Subiectul : „Zâmbeşte ,copile zâmbeşte”
SUBCOMPETENŢA: Conştientizarea rolurilor de emiţător sau destinatar al mesajului în scopul
racordării limbajului la siruaţia de comunicare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să citească imaginea, exprimându-se corect în propoziţii simple sau dezvoltate;
- să precizeze componenţa unei familii şi activităţi specifice desfăşurate în acest mediu;
- să identifice corect pe baza jetoanelor situaţiile în care avem copii fericiţi sau copii trişti;
- să respecte reguli de conveţuire în grup prestabilite;
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic,
observaţia
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, grupuri
ETAPELE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ŞI A ELEVULUI STRATEGII
LECŢIEI DIDACTICE
1.Moment Voi asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea Conversaţia
organizatoric activităţii şi materialele necesare.
2.Captarea Se va realiza prin prezentarea panoului pe care sunt Conversaţia
atenţiei afişate două feţe – una veselă şi una tristă. observaţia
- Ce te face fericit?
- Cum arată un copil fericit?

3.Realizarea Tema de astăzi „ Zâmbeşte ,copile zâmbeşte” Conversaţia


sensului Astăzi le vom zâmbi tuturor copiilor, vom identifica
situaţii în care copiii sunt fericiţi sau trişti, vom Explicaţia
pregăti flori pentru copiii lumii. Iar la final, veţi
primi şi voi o surpriză. Conversaţia

Le voi explica copiilor regulile jocului: pe rând, Explicaţia


fiecare copil va extrage o imagine şi va descrie ce
vede în acea imagine; imaginea citită va fi afişată pe Demonstraţia
panou, respectând locul acesteia la categoria „copii
veseli” sau „copii trişti”. Jocul didactic
Dupa epuizarea jetoanelor, le voi cere copiilor sa
spună cum se simt ei, veseli sau trişti.
Lucrul cu imaginea din manual p.87
Ce observaţi?
Ce observaţi în prim-plan?
Cum credeţi ce a fost cu câteva minute mai înainte?
Ce emoţii îţi sugerează această imagine?
Intitulează imaginea………..
De ce trebuie să zâmbim?
Ce vă sugerează proverbul: „ Râde bine cel ce râde
la urmă”
Argumentaţi în scris. Se adun fişele.

4. Reflecţie Microfonul magic


- Am învăţat?
- Am aflat?
- Am simţit?
- Nu voi????...-------------
5.Extensie Fiecare elev se autoapreciază pe fişă.
De explicat proverbul: „Râsul până la lacrimi e folositor
sau nu?”