Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Domnule Primar,

Subsemnatul / Subsemnata ......................................................................,

domiciliat în ...........................................................................................................,

părinte/tutore legal al preșcolarului ........................................................ din grupa

mare de la Grădinița Băile Govora, vă rog respectuos, să susțineți înființarea

programului „Școală după școală” pentru elevii din învățământul primar

(clasele 0-4), de la Liceul Tehnologic Băile Govora. Doresc înființarea

programului ”Școală după școală” deoarece este spre binele copiilor să își

pregătească temele împreună cu profesorii/ educatorii, în cadru instituționalizat.

Vă mulțumesc!

Data Nume și Prenume


___________________
Semnătura

Domnului Primar al Orașului Băile Govora