Sunteți pe pagina 1din 3

În ce mod percepeţi STRESUL?

Scala Stresului Perceput (Cohen&Williamson)

Acest chestionar explorează nivelul de stres resimţit de către fiecare dintre noi, prin prisma
modului subiectiv în care îl evaluăm. Vă rugăm să răspundeţi la întrebări, bazându-vă pe ceea ce vi
s-a întâmplat în decursul ultimei luni. Încercuiți scorul din căsuța corespunzătoare variantei care se
potriveşte cel mai bine situației Dvs. Rezultatele sunt confidențiale. Vă mulțumim!

Scor final
niciodatăAproape

Destul de des

Foarte des
Niciodată

Uneori
În decursul ultimei luni, de câte ori…

1. Aţi fost deranjat(ă) de un eveniment neprevăzut? 0 1 2 3 4

2. Vi s-a părut dificil să controlaţi lucrurile importante din viaţa dvs.? 0 1 2 3 4

3. V-aţi simtit nervos(oasă) sau stresat(ă)? 0 1 2 3 4

Aţi înfruntat cu succes micile probleme şi neplăceri


4. 0 1 2 3 4
cotidiene?
Aţi simţit că puteți face faţă în mod eficient schimbărilor
5. 0 1 2 3 4
importante care ar surveni în viaţa dvs.?
V-aţi simţit încrezător(oare) în capacităţile dvs. de a vă asuma
6. 0 1 2 3 4
problemele personale?

7. Aţi simţit că lucrurile merg aşa cum vă doreaţi dvs.? 0 1 2 3 4

Aţi simţit că nu vă puteţi asuma (nu vă puteți descurca cu) toate


8. 0 1 2 3 4
lucrurile pe care trebuia să le faceţi?

9. Aţi fost capabil(ă) să vă stăpâniţi enervarea? 0 1 2 3 4

10. Aţi simţit că sunteţi stăpân pe situaţie? 0 1 2 3 4

V-aţi simţit iritat(ă) pentru că evenimentele vă scăpau de sub


11. 0 1 2 3 4
control?
V-aţi surprins gândindu-vă la lucrurile pe care ar fi trebuit să le
12. 0 1 2 3 4
terminaţi cu bine și nu ați reușit?
Aţi fost capabil(ă) să controlaţi modul în care v-aţi
13. 0 1 2 3 4
petrecut/folosit timpul?
Aţi simţit că dificultăţile s-au acumulat în aşa măsură încât nu le
14. 0 1 2 3 4
mai puteţi controla?

Scor total

Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat!


 Cum se calculează scorul individual PSS-14 ?

Scorul total individual, care reflectă nivelul de stres perceput de Dvs. în ultima lună, se obține
prin însumarea celor 14 scoruri obținute la cele 14 întrebări, astfel:
- scorurile directe – numerele încercuite de Dvs. de la întrebările cu conotație negativă,
respectiv întrebările nr. 1,2,3,8,11,12,14
- scorurile în oglindă (inversate) - la întrebările cu conotație pozitivă, respectiv întrebările cu
nr. 4, 5, 6, 7, 9, 10,13 (marcate cu Bold și culoare violet în chestionar). Acestea se obțin prin scăderea
scorului pe care l-ați încercuit Dvs. la întrebarea respectivă din scorul 4 (numărul maxim de puncte
care se poate obține pentru o întrebare).
Exemplul 1: dacă la întrebarea cu nr. 7 ați încercuit 3, în ultima coloană, unde notați scorul
final obținut la fiecare întrebare, veți nota scorul inversat, care va fi calculat astfel: 4 p (scorul maxim)
- 3 puncte (scorul încercuit de Dvs.) = 1 punct. Același mod de calcul se aplică la toate întrebările cu
conotație pozitivă, respectiv 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13.
Exemplul 2: O persoană care a răspuns la chestionar a dat la cele 14 întrebări răspunsurile din
penultima coloană. Scorul final este menționat în ultima coloana, fiind scorul direct încercuit la
întrebările 1,2,3,8,11,12,14 și scorul inversat la întrebările nr. 4,5,6,7,9, 10, 13. Scorul total reprezintă
suma tuturor scorurile finale.

Scor fnal
încercuitScorul
În decursul ultimei luni, de câte ori…

1. Aţi fost deranjat(ă) de un eveniment neprevăzut? 3 3


2. Vi s-a părut dificil să controlaţi lucrurile importante din viaţa dvs.? 2 2
3. V-aţi simtit nervos(oasă) sau stresat(ă)? 2 2
4. Aţi înfruntat cu succes micile probleme şi neplăceri cotidiene? 3 1
5. Aţi simţit că puteți face faţă în mod efcient schimbărilor importante care ar surveni în viaţa dvs.? 1 3
6. V-aţi simţit încrezător(oare) în capacităţile dvs. de a vă asuma problemele personale? 0 4
7. Aţi simţit că lucrurile merg aşa cum vă doreaţi dvs.? 2 2
8. Aţi simţit că nu vă puteţi asuma (nu vă puteți descurca cu) toate lucrurile pe care trebuia să le faceţi? 2 2
9. Aţi fost capabil(ă) să vă stăpâniţi enervarea? 1 3
10. Aţi simţit că sunteţi stăpân pe situaţie? 1 3
11. V-aţi simţit iritat(ă) pentru că evenimentele vă scăpau de sub control? 3 3
12. V-aţi surprins gândindu-vă la lucrurile pe care ar fi trebuit să le terminaţi cu bine și nu ați reușit? 3 3
13. Aţi fost capabil(ă) să controlaţi modul în care v-aţi petrecut/folosit timpul? 1 3
14. Aţi simţit că dificultăţile s-au acumulat în aşa măsură încât nu le mai puteţi controla? 4 4
Scot Total 37

 Cum se interpretează rezultatele obținute?

Interpretarea se face pe intervale de scor (Pașcanu, 2009):


- 0 – 14 puncte - nivel de stres scăzut
- 15 – 28 puncte - nivel de stres moderat
- 29 – 42 puncte - nivel de stres ridicat
- 43 – 54 puncte - nivel de stres foarte ridicat!