Sunteți pe pagina 1din 11

Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana

Grupa 6 , Anul II

EXAMINAREA CLINICA A TIPULUI A DE COMPORTAMENT

Participant 1.
Scor total pentru Ostilitate=50
Scor total pentru Impaciență=145
Scor pentru Stima de sine inadecvată=52
Total General TAC =50+145=195
Interpretarea rezultatelor:
Scorul General TAC înregistrat (n=195) este mai apropiat de scorul obținut de participanții
tipului A de comportament (unde SD= 101,43) decât de scorul participanțiilor cu tipul B de
comportament (unde SD=16,3) .
Scorul total pentru ostilitate (n=50) respectiv scorul total pentru impaciență (n=145) al
Participantului 1, este mai apropiat de participanții cu tip A de comportamnet (SD=78,6 ,
respectiv SD= 23,37 ) decât de participanții cu tip B de comportament (SD=15,03 respectiv
SD= 0,65) .

Participant 2.
Scor total pentru Ostilitate=10
Scor total pentru Impaciență=15
Scor pentru Stima de sine inadecvată=15
Total General TAC =10+15=25
Interpretare :
Scorul General TAC înregistrat (n=25) este mai apropiat de scorul obținut de participanții
tipului B de comportament (unde SD=16,3) decât de scorul participanțiilor cu tipul A de
comportament (unde SD=101,43) .
Scorul total pentru ostilitate (n=10) respectiv scorul total pentru impaciență (n=15) al
Participantului 2 , este mai apropiat de participanții cu tip B de comportamnet (SD=15,03
respectiv SD=0,65 ) decât de participanții cu tip A de comportament (SD=78,6 respectiv SD=
23,37) .

Observații personale :
Participantul 1, parea sa-si schimbe destul de ușor starea de spirit în funcție de întrebarea ce-i
era adresată . Participantul fiind destul de inhibat să raspundă la întrebarile ce țin mediul
social , acesta a menționat faptul că ” nu îndură ” să aștepte sau situațiile în care traficul este
aglomerat.
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II

Participantul 2 , a avut o atitudine degajată pe întregul parcurs al interviului .Aceasta


conștientiza faptul ca a aștepta la o coada sau în trafic, este ceva normal chiar dacă este
deranjant , a descries cu entuziasm relația cu copilul și a început să povestească cu mândrie
anumite amintiri plăcute.
Concluzii:
Putem constata diferențele dintre participanții Participatul 1, îl putem asocial cu tipul A de
comportament iar Participantul 2, îl putem asocial cu tipul B de comportament .
În urma rezultatelor obținute de participanți la stima de sine inadecvată deducem că
Participantul 1 ce îl asociem cu tipul A de comportamentul are stima de sine mai scăzuta
decât Participantul 2 ce îl asociem cu tipul B de comportament .
În urma observațiilor personale dar și ale rezultatelor putem observa la Participantul 1
sentimentul de presiune a timpului, impacienţa ( fiind și scorul cel mai mare înregistrat ) ce
constă în trăirea persistentă a ideii că nu va fi suficient timp pentru a își îndeplini sarcinile .
Această tensiune se deteriorează adesea într-o variantă a ostilităţii, dată de nerealizarea
scopurilor într-o perioadă acceptată , ceea ce explică de ce participantul nu are rabdare la
volan sau în a aștepta la o coada și iritabilitatea ,irascibilitatea în sarcini simple , în aspecte
nesemnificative sau neînțelegerile cu copii.
În timp ce Participantul 2, prezintă o stima de sine adecvată , sentimentul de securitate,
abilitatea de a dărui dragoste şi afecţiune, dar şi de a primi. Aceasta este deschisă spre
meditația asupra scopurilor sau obiectivelor sau spre a-şi aminti realizările, bucuriile şi
satisfacţiile din trecut.
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II

Participant 1.
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II

Participant 2.
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II
Nume și prenume : Olari Emilia-Liliana
Grupa 6 , Anul II