Sunteți pe pagina 1din 5

Data:31/01

Clasa: a III-a
Disciplina Ştiinţe
Subiectul orei:Proiect de grup Cine știe câștigă...(concurs)
Tipul:lecţia mixtă
Subcompetenţe:
2.1. 2.4. 2.6.
Obiective operaţionale:
1. Să completeze fişele referitoare la temele studiate,completând enunțurile lacunare
2. Să argumenteze importanţa aerului,apei,solului ,exemplificând
3. Să efectuieze experimentele propuse, formulând concluzii
4. Să întreţină discuţii la temă utilizând limbajul ştiinţific
Strategii didactice
Metode şi procedee: Conversaţia,Asaltul de idei, ,Demonstrarea, Ghicitoarea, Experimentul,
Observarea , Explicarea,Învăţarea reciprocă,Lucrul cu manualul.
Mijloace didactice:minge,vas cu apă,pahar,lingura,zahar,fișe de lucru diplome
Evenimentele ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE
lecţiei
Evocare Se asigură un climat favorabil pentru desfăşurarea lecţiei
Discuţii referitoare la anotimpul
Enumărarea semnelor specifice lunii ianuarie, în conformitate după timpul de afară.
Pentru verificarea temei de acasă”Învelișul viu al Pămăntului”-frontal
Prietenii plantelor sunt...
Animalele se împart în...
Animalele care se hrănesc cu plante se numesc...
Animalele care se hrănesc cu plante și animale se numesc...
Animalele care se hrănesc cu animale se numesc...
Realizarea Astăzi ,va fi o zi deosebită noi împreună vom participa la concursul ,,Cine știe câștigă”-
sensului proiect de grup
Împărțirea în echipe
I.etapă 1p-1răspuns corect
A sau F
1. Apa are 3 stări de agregare
2. Evaporarea este procesul de trecere a apei din stare gazoasă în stare lichidă
3. Aerul se află peste tot în natură în apă şi în sol.
4. Aerul formează învelişul gazos al pământului
5. Apa este un lichid transparent
6. Oxigenul cel mai important gaz,întreţine arderea,este produs de plantele
verzi,vieţuitoarele şi oamenii inspiră oxigen
7. Dioxidul de carbon este un gaz foarte toxic,nu întreţine arderea,este eliminat de
plante,se foloseşte la stingerea incendiilor.
8. Omul este vinovat de poluarea apei
II etapă 2p
Demonstrați cu ajutorul obiectelor de pe masa o proprietate a apei
III etapă 2p-pentru fiecare problemă rezolvată corect
Probleme calde/reci
IV etapăDescoperă intrusul și ordonarea lor crescător
1p-pentru intrus 1p-pentru ordonarea crescătoare
Fluviu,râu,mare,pârâu Baltă,mare,lac,râu
V.Realizați corespondența 6p

VI.Stabiliți 2-3 argumente ce reflectă importanța plantelor și animalelor ăn viața


omului 1p-pentru fiecare argument
Reflecţie Realizarea totalului,premierea câștigătorilor

Extindere Anunțarea și explicarea temei pentru acasa


Ex.11/62 (10-15 minute)
DIPLOMĂ
DE GRADUL _____
SE ACORDĂ ECHIPEI
___________________
PENTRU CELE MAI FRUMOASE
REZULTATE ÎN CADRUL
PROIECTULUI DE GRUP,,CINE ȘTIE
CÂȘTIGĂ…”

ÎNVĂŢĂTOR:DOGOTARI SVETLANA
DIPLOMĂ
DE GRADUL _____
SE ACORDĂ ECHIPEI
___________________
PENTRU CELE MAI FRUMOASE
REZULTATE ÎN CADRUL
PROIECTULUI DE GRUP,,CINE ȘTIE
CÂȘTIGĂ…”

ÎNVĂŢĂTOR:DOGOTARI SVETLANA

I.etapă 1p-1răspuns corect

A sau F

1. Apa are 3 stări de agregare


2. Evaporarea este procesul de trecere a apei din stare gazoasă în stare lichidă
3. Aerul se află peste tot în natură în apă şi în sol.
4. Aerul formează învelişul gazos al pământului
5. Apa este un lichid transparent
6. Oxigenul cel mai important gaz,întreţine arderea,este produs de plantele
verzi,vieţuitoarele şi oamenii inspiră oxigen
7. Dioxidul de carbon este un gaz foarte toxic,nu întreţine arderea,este eliminat de plante,se
foloseşte la stingerea incendiilor.
8. Omul este vinovat de poluarea apei

II etapă 2p
Demonstrați cu ajutorul obiectelor de pe masa o proprietate a apei
III etapă 2p-pentru fiecare problemă rezolvată corect
Probleme calde/reci

IV etapăDescoperă intrusul și ordonarea lor crescător

1p-pentru intrus 1p-pentru ordonarea crescătoare

Fluviu,râu,mare,pârâu Baltă,mare,lac,râu

V.Realizați corespondența 6p

VI.Stabiliți 2-3 argumente ce reflectă importanța plantelor și animalelor ăn viața omului


1p-pentru fiecare argument