Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRUL UNITATE DE CURS: PLANIFICAREA ȘI

INDIVIDUAL PREVIZIUNEA FINANCIARĂ

Nume, prenume studenți:


Meșină Doina Grupa FB 1603
Mîndru Victoria Grupa FB 1603
Nirca Galina Grupa FB 1603

Titular disciplină: Maria COJOCARU, dr. , conf. Univ.

Prezentat la 23.12.2018

Chisinău | mai, 2018


1
CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Planificarea vânzărilor

CAPITOLUL II. Planificarea costului de producție și a cheltuielilor activității

operaționale

CAPITOLUL III. Planificarea rezultatului activității operaționale

2
Introducere

Deciziile fundamentale de planificare se elaborează, de obicei, în procesul pregătirii programelor pe


termen lung, iar procesul propriu-zis de elaborare a bugetului, în esență, reprezintă o concretizare a
acestor planuri. Pe de altă parte, luarea deciziilor de bază privind bugetarea constitiuie o parte integrate a
procesului, planificării de perspectivă, întrucât conducătorii trebuie să întocmească bugete detaliate în
vederea traducerii în viață a planurilor de perspectivă. Dacă bugetul annual lipsește, problemele activității
cotidiene pot impune conducătorul să renunțe la planificarea operațiunilor viitoare. În același timp
întocmirea bugetelor garantează că administratorii vor planifica operațiunile viitoare, ținând cont de
modificările evaluate ale condițiilor de activitate în următoarea perioadă bugetară, și vor trasa măsurile
care sunt necesare să fie luate imediat pentru a reacționa la schimbările ulterioare ale condițiilor în viitor.
Acest process stimulează conducătorii să prevadă problemele până la momentul apariției lor și prin
măsuri opotune să exclude posibilitatea luării unei decizii pripite, imediat în cazul apariției unor situații
imprevizibile în viitor.

Elaborarea bugetului operațional

3
I etapă: Planificarea vînzărilor
La această etapă se elaborează:
 Bugetul vînzărilor în unități fizice
 Bugetul de producție în unități fizice
 Bugetul veniturilor din vînzări, în unități monetare

Vom elabora bugetul vînzărilor în baza SRL „Garderob”, care produce 3 tipuri principale de
produse:
 bluze,
 rochii,
 fuste.
Prețul mediu de vînzare al acestora:
 bluze – 600 lei
 rochii – 1600 lei
 fuste – 900 lei.
În baza cercetărilor de marketing prezentăm următorul tablou al vînzărilor în funcție de sezon,
tendințele precedente și alți factori, care influențează cererea la produsele firmei:
Tabelul 1. Bugetul vînzărilor pe luni, unități de produse

Lunile anului Total


Produse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
Buze 450 450 500 900 1000 1000 1500 1000 900 600 500 400 9200
Rochii 500 500 450 800 1200 1000 1400 1200 800 800 400 450 9500
Fuste 900 900 1000 800 1400 1200 1000 1000 1000 700 800 700 11400

Pentru a se face o analiză trimestrială a bugetului vînzărilor acesta se elaborează și pe trimestre:

Tabelul 2. Bugetul vînzărilor pe trimestre, unități de produse


Trimestrul Total
Produse
I II III IV pe an
Bluze 1400 2900 3400 1500 9200
Rochii 1450 3000 3400 1650 9500
Fuste 2800 3400 3000 2200 11400

Bugetul de producție
În cazul de față capacitatea de producție a firmei îi permite să producă cantitățile stabilite în
rezultatul cercetărilor de marketing. De regulă, managerii firmei planifică un volum al producției cu 10%

4
mai mare la bluze și fuste și o rezervă de 15% la rochii, ca o măsură a asigurării riscului de creștere a
cererii la produsele solicitate.
Ipoteze: sold la finele anului bugetar, % din necesarul anual:
 bluze – 10%
 rochii – 15%,
 fuste – 10%

Tabelul 3. Bugetul de producție pe luni, unități de produse

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Bluze - cererea 450 450 500 900 1000 1000 1500 1000 900 600 500 400 9200
2 Soldul necesar la
finele perioadei –
10% 45 45 50 90 100 100 150 100 90 60 50 40 920
3 Necesarul (1+2) 495 495 550 990 1100 1100 1650 1100 990 660 550 440 10120
4 Sold la începutul
perioadei – 10% 45 45 45 50 90 100 100 150 100 90 60 50 920
5 Plan de producție
(3-4) 450 450 505 940 1010 1000 1550 950 890 570 490 390 9200
6. Rochii - cerere 500 500 450 800 1200 1000 1400 1200 800 800 400 450 9500
7 Soldul necesar la
finele perioadei –
15% 75 75 67,5 120 180 150 210 180 120 120 60 67,5 1425
8 Necesarul (6+7) 575 575 517,5 920 1380 1150 1610 1380 920 920 460 517,5 10925
9 Sold la începutul
perioadei – 15% 75 75 75 67,5 120 180 150 210 180 120 120 60 1425
10 Plan de producție
(8-9) 500 500 442,5 852,5 1260 970 1460 1170 740 800 340 457,5 9500
11 Fuste - cerere 900 900 1000 800 1400 1200 1000 1000 1000 700 800 700 11400
12 Soldul necesar la
finele perioadei –
10% 90 90 100 80 140 120 100 100 100 70 80 70 1140
13 Necesarul (6+7) 990 990 1100 880 1540 1320 1100 1100 1100 770 880 770 12540
14 Sold la începutul
perioadei – 10% 90 90 90 100 80 140 120 100 100 100 70 80 1140
15 Plan de producție
(13-14) 900 900 1010 780 1460 1180 980 1000 1000 670 810 690 11400

La fel ca și bugetul vînzărilor îl vom prezenta în mod agregat: pe trimestre:


Tabelul 4. Bugetul de producție pe trimestre, unități de produse
Trimestrul Total
Produse
I II III IV pe an
Bluze 1405 2950 3390 1450 9200
5
Rochii 1442,5 3082,5 3370 1597,5 9500
Fuste 2810 3420 2980 2176 11400

În baza bugetului vânzărilor în unități fizice și a bugetului de producție în unități fizice se elaborează
bugetul veniturilor din vînzări:

Tabelul 5. Bugetul veniturilor din vînzări pe luni, mii lei


Lunile anului Total
Produse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
Bluze 270 270 300 540 600 600 900 600 540 360 300 240 5520
Rochii 800 800 720 1280 1920 1600 2240 1920 1280 1280 640 720 15200
Fuste 810 810 900 720 1260 1080 900 900 900 630 720 630 10260
TOTAL 1880 1880 1920 2540 3780 3280 4040 3420 2720 2270 1660 1590 30980

Tabelul 6. Bugetul veniturilor din vînzări pe trimestre, mii lei


Trimestrul
Produse Total pe an
I II III IV
Bluze 840 1740 2040 900 5520
Rochii 2320 4800 5440 2640 15200
Fuste 2520 3060 2700 1980 10260
TOTAL 5680 9600 10180 5520 30980

II etapă: Planificarea costului de producție și a cheltuielilor activității operaționale

Bugetul consumurilor directe de materiale de bază


Consumuri de stofă pentru: bluze – 1,5 m; rochii – 4 m; fuste – 2 m. Cost de achiziție pentru stofa folosită
la producerea bluzelor și a rochiilor – 100 lei/1m; fuste – 100 lei/1 m.
Acest buget are la bază bugetul de producție.

Tabelul 7. Bugetul consumurilor directe de materiale de bază pe luni

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Bluze, plan 450 450 505 940 1010 1000 1550 950 890 570 490 390 9200
de
6
producție
2 Consum de
materiale, m 675 675 757,5 1410 1515 1500 2325 1425 1335 855 735 585 13800
3 Rochii,
plan de
producție 500 500 442,5 852,5 1260 970 1460 1170 740 800 340 457,5 9500
4 Consum de
materiale, m 2000 2000 1770 3302 5040 3880 5840 4680 2960 3200 1360 1830 38000
5 Consum
total de
stofă pentru
bluze și
rochii 2675 2675 2527,5 4712 6555 5380 8165 6105 4295 4055 2095 2415 51800
6 Rezerva
necesară de
stofă la
finele
perioadei –
10% 267,5 267,5 252,7 471,2 655,5 538 816,5 610,5 429,5 405,5 209,5 241,5 5180
7 Sold stofă
din perioada
precedentă –
5%

1337,5 1337,5 1263,7 2356 3277,5 2690 4082,5 3052,5 2147,5 2027,5 1047,5 1207,5 25900
8 Necesarul
de stofă (5 +
6 – 7) 1605 1605 1516,5 2827,2 3933 3228 4899 3663 2577 2433 1257 1449 31080
9. Costul
stofei, mii
lei 160,5 160,5 151,6 282,7 393,3 322,8 489,9 366,3 257,7 243,3 125,7 144,9 3108
10 Fuste, plan
de
producție 900 900 1010 780 1460 1180 980 1000 1000 670 810 690 11400
11 Consum de
material, m 1800 1800 2020 1560 2920 2360 1960 2000 2000 1340 1620 1380 22800
12 Rezerva
necesară de
material la
finele
perioadei –
10%
180 180 202 156 292 236 196 200 200 134 162 138 2280
13 Sold 900 900 1010 780 1460 1180 980 1000 1000 670 810 690 11400
material din
perioada
precedentă –
7
5%
14 Necesarul
de material
(11 + 12 –
13) 1080 1080 1212 936 1752 1416 1176 1200 1200 804 972 828 13680
15 Costul
materialelor,
mii lei 108 108 121,2 93,6 175,2 141,6 117,6 120 120 80,4 97,2 82,8 1368
16 Costuri
directe de
materiale
de bază
totale, mii
lei
(9 + 15) 268,5 268,5 22,8 376,3 568,5 3369,6 607,5 486,3 377,7 323,7 222,9 227,7 4476

Tabelul 8. Bugetul consumurilor directe de materiale de bază pe trimestre, mii lei


pe trimestre, mii lei

Trimestrul
Indicatori Total pe an
I II III IV
Costul stofei pentru
bluze și rochii, mii
lei 472,6 998,8 1113,9 513,9 3108
Costul stofei pentru
fustă, mii lei 337,2 410,4 357,6 260,4 1368
Costuri directe de
materiale de bază
-total, mii lei 915,8 1314,4 1471,5 774,3 4476

Bugetul consumurilor directe de muncă


pentru confecționarea unei bluze se consumă 7 om-ore, a unei rochii – 12 om-ore; fustă – 5 om-ore.
Costul unei ore de muncă directă (inclusiv CASMO) – 42 lei.
Tabelul 9. Bugetul consumurilor directe de muncă pe luni

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Bluze, 450 450 505 940 1010 1000 1550 950 890 570 490 390 9200
plan de

8
producție
2 Consumuri
de muncă,
om-ore 3150 3150 3535 6580 7070 7000 10850 6650 6230 3990 3430 2730 64365
3 Rochii,
plan de
producție 500 500 442,5 852,5 1260 970 1460 1170 740 800 340 457,5 9500
4 Consumuri
de muncă,
om-oră 6000 6000 5310 10230 15120 11640 17520 14040 8880 9600 4080 5490 113910
5 Fuste,
plan de
producție 900 900 1010 780 1460 1180 980 1000 1000 670 810 690 11400
6 Consumuri
de muncă,
om-ore 4500 4500 5050 3900 7300 5900 4900 5000 5000 3350 4050 3450 56900
7 TOTAL
consumuri
de muncă,
om-ore (2
+ 4 + 6) 13650 13650 13895 20710 29490 24540 33270 25690 20110 16940 11560 11670 235175
8 TOTAL
consumuri
1238580

1030680

1397340

1078980

9877350
de muncă,
573300

573300

583590

869820

844620

485520

490140
711480
mii lei

Tabelul 10. Bugetul consumurilor directe de muncă pe trimestre

Trimestrul
Indicatori Total pe an
I II III IV
TOTAL consumuri
de muncă, om-ore 41195 74740 79070 40170 235175
TOTAL consumuri
de muncă, mii lei 1730190 3139080 3320940 1687140 9877350

Bugetul consumurilor indirecte de producție

Tabelul 11. Bugetul consumurilor indirecte de producție pe luni, mii lei


consumuri de materiale auxiliare în mediu la o unitate de produs – 20 lei

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an

9
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
(1+2)
mii lei

clădirii

TOTAL
constantă
Asigurare

producție
Materiale

Consumuri
Consumuri

consumuri
componenta

CIP fixe
indirecte de
variabile total

Deservire utilaje

TOTAL CIP
Energie electrică,
Energie electrică,

Indicatori
Uzura utilajelor și
auxiliare, mii lei

CIP variabile
Costuri fixe – total
indirecte de muncă
70800 28800 2200 3000 3600 14000 6000 42000 37000
5

70800 28800 2200 3000 3600 14000 6000 42000 37000

I
5

86400
215050
128650
73450 28800 2200 3000 3600 14000 6000 44650 39150
5,5

86250 28800 2200 3000 3600 14000 6000 57450 51450


6

II

86400
294950
208550
110400 28800 2200 3000 3600 14000 6000 81600 74600
7

93300 28800 2200 3000 3600 14000 6000 69500 63000


6,5

Trimestrul
115600 28800 2200 3000 3600 14000 6000 86800

III
79800
7

86400
300700
214300
97700 28800 2200 3000 3600 14000 6000 68900 62400
6,5

87400 28800 2200 3000 3600 14000 6000 58600 52600


6

IV

86400
118850

205250
75100 28800 2200 3000 3600 14000 6000 46300 40800
5,5

66100 28800 2200 3000 3600 14000 6000 37300 32800

Tabelul 12. Bugetul consumurilor indirecte de producție pe trimestre


4,5

345600
670350

1015950
64050 28800 2200 3000 3600 14000 6000 35250 32800

Total pe an
4,5

1010950 345600 26400 36000 43200 168000 72000 670350 601350


69

10
Tabelul 13. Bugetul producției finite pe luni

Nr Lunile anului
Indicatori
d/r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bluze – sold la începutul
anului, unități 45 45 45 50 90 100 100 150 100 90 60 50
2 Valoarea stocului de
bluze la începutul
21491,1

21491,1

21491,1

42982,2

42982,2

28654,8
23879

47758

47758

71637

47758

23879
anului, mii lei

3 Rochii – sold la
începutul anului, unități 75 75 75 67,5 120 180 150 210 180 120 120 60
4 Valoarea stocului de
rochii la începutul

63286,65

103964,4

196891,8

103964,4
112509,6

112509,6

112509,6
70318,5

70318,5

70318,5

56254,8
140637
anului, mii lei

5 Fuste – sold la începutul


anului, unități 90 90 90 100 80 140 120 100 100 100 70 80
6 Valoarea stocului de
fuste la începutul anului,
39922,2

39922,2

39922,2

35486,4

62101,2

53229,6

31050,6

35486,4
44358

44358

44358

44358
mii lei

7 Valoarea totală a stocului


131523,65

de produse la începutul
131731,8

131731,8

131731,8

191978,2

213823,6

241624,6

312886,8

196080,4

199849,8

115620,2
172215
anului, mii lei

8 Bluze– sold la finele


anului, unități 45 45 50 90 100 100 150 100 90 60 50 40
9 Valoarea stocului de
bluze la finele anului,
21491,1

21491,1

42982,2

42982,2

28654,8

19103,2
23879

47758

47758

71637

47758

23879
mii lei

10 Rochii– sold la finele


anului, unități 75 75 67,5 120 180 150 210 180 120 120 60 67,5
11 Valoarea stocului de
rochii la finele anului,
168764,4

196891,8

168764,4
112509,6

112509,6

112509,6
70318,5

70318,5

63286,6

56254,8

63286,6
140637

mii lei

12 Fuste – sold la finele


anului, unități 90 90 100 80 140 120 100 100 100 70 80 70
13 Valoarea stocului de
fuste la finele anului,
39922,2

39922,2

35486,4

62101,2

53229,6

75408,6

35486,4

75408,6
44358

44358

44358

44358

mii lei

14 Valoarea totală a stocului


de produse la finele
131731,8

131731,8

131523,6

190978,2

278623,6

241624,6

312886,8

260880,4

199849,8

157798,4
115620,2
216573

anului, mii lei

11
8
7
6
5
4
3
2
1
Nr
d/r

Total
CAIP

anului
anului

Soldul
Soldul

muncă
finite la

Valoarea
materiale
începutul

producție
directe de

(2 + 3 +4)

producției

produselor
produselor

Consumuri

rilor (6 - 7)
Indicatori

Costul vînză-
consumuri de
Consumuri de

finite la fi-nele
fabricate (1+5)
1
644,3685 131731,8 776100,3 644368,5 70800 573300 131731,8

directe de bază 268,5


2
644,3685 131731,8 776100,3 644368,5 70800 573300 131731,8

268,5
3
656,8546 131731,8 788586,4 657062,8 73450 583590 131523,6

22,8
4
1015,90085 131523,65 1147424,5 956446,3 86250 869820 190978,2

376,3
5

1436,1939 191978,2 1628172,1 1349548,5 110400 1238580 278623,6

568,5
6

1155,1506 213823,6 1368974,2 1127349,6 93300 1030680 241624,6

3369,6
7

1584,8097 241624,6 1826434,3 1513547,5 115600 1397340 312886,8


Lunile anului

607,5
8

1125,1599 312886,8 1438046,7 1177166,3 97700 1078980 260880,4


486,3
9

936,1671 196080,4 1132247,5 932397,7 87400 844620 199849,8


377,7

Tabelul 15. Bugetul cheltuielilor comerciale, mii lei


Tabelul 14. Bugetul costului vînzărilor pe luni, mii lei

10

803,6269 199849,8 1003476,7 786903,7 75100 711480 216573


323,7
11

495,2481 172215 667463,1 551842,9 66100 485520 115620,2


222,9
12

596,5959 115620,2 712216,1 554417,7 64050 490140 157798,4


227,7

11094,4446 2170797,65 11713041,6 10895420 1010950 9877350 2369822,2


Total
pe an

4476

12
Ipoteza: se admite ca 30% din produsele vindute se vind prin intermediari care incaseaza un comision in
marime de 2% din valoarea vinduta de ei.
Nr Lunile anului Total
d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Comision 11,28 11,28 11,52 15,24 22,68 19,68 24,24 20,52 16,32 13,62 9,96 9,54 185,88
2 Ambalajul și
for-marea
partidei 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
3 Cheltuieli de
transport 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
4 Marketing,
reclamă 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
5 Total costuri
comerciale fixe
(2+3+4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
TOTAL (1+5) 51,28 51,28 51,52 55,24 62,68 59,68 64,24 60,52 56,32 53,62 49,96 49,54 665,88

Tabelul 16. Bugetul cheltuielilor generale și administrative, mii lei

Indicatori Lunar Trimestrial Anual


1. Cheltuieli de întreținere a personalului
general și administrativ (remunerarea muncii) 70 210 840
2. Cheltuieli generale și administrative
(telefon, fax, interne, cheltuieli poștale,
bancare etc.) 10 30 120
3. Cheltuieli pentru achitarea serviciilor de
audit, informații, consulting etc. 8 24 96
4. Transport de serviciu 5 15 60
5. Cheltuieli de delegație 5 15 60
6. Cheltuieli de reprezentanță 3 9 36
7. Paza și securitate 21 63 252
8. Centrul de compiutere 15 45 180
TOTAL 137 411 1644

13
Etapa a III: Planifiarea rezultatului activității operaționale

Toate bugetele prezentate în tabelele 5, 14, 15 și 16 servesc ca bază pentru întocmirea bugetului de profit
și pierderi din activitatea operațională

Tabelul 17. Bugetul rezultatului activității operaționale, mii lei

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Venituri din 1880 1880 1920 2540 3780 3280 4040 3420 2720 2270 1660 1590 30980
vînzări
2 Costul
1015,90085

11094,4446
1436,1939

1584,8097
1155,1506

1125,1599
vînzărilor
644,3685

644,3685

656,8546

936,1671

803,6269

495,2481

596,5959
3 Profit brut

19885,5554
1235,6315

1235,6315

1263,1454

1524,0991

2343,8061

2124,8494

2455,1903

2294,8401

1783,8329

1466,3731

1164,7519

993,4041
4 Cheltuieli
comerciale 51,28 51,28 51,52 55,24 62,68 59,68 64,24 60,52 56,32 53,62 49,96 49,54 665,88
5 Cheltuieli
generale și
administrative 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1644
6 Profit
1331,8591

operațional

17575,6754
1047,3515

1047,3515

1074,6254

2144,1261

1928,1694

2253,9503

2097,3201

1590,5129

1275,7531

977,7919

806,8641

Tabelul 18. Bugetul rezultatului activității operaționale pe trimestre, mii lei

Trimestrul
Indicatori Total pe an
I II III IV
Venituri din vînzări 5680 9600 10180 5520 30980
Costul vînzărilor 1945,5916 3607,24535 3646,1367 1895,4709 11094,4446
Profit brut 3734,4084 5992,7546 6533,8633 3624,5291 19885,5534
Cheltuieli comerciale 154,08 177,6 181,08 153,12 665,88
Cheltuieli generale și administrative 411 411 411 411 1644
Profit operațional 3169,3284 5404,1546 5941,7833 3060,4091 17575,6754

14