Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Propunător:

Obiectul: Dezvolatrea personală

Clasa: a VIII-a

Tema: Viața ca sursă de învățare

Data:

Durata: 45min

Tipul lecției: Calitatea stilului de viaţă

Obiective operaţionale

Obiectice operaționale:

- să evalueze impactul factorilor sociali, culturali, economici şi de mediu


asupra propriilor opţiuni profesionale şi asupra evoluţiei în carieră;
- optimizarea învăţării;
- alegerea si adoptarea unui stil de viaţă sănătos
- conştientizarea evoluţiei negative a viciilor, a drogurilor asupra
calităţii vieţii
- să conştientizeze nevoia stilului de viaţă dorit
Obiective de referință

- să colaboreze intre ei si cu dirigintele


- să stabilească termenicomni pentru un stil de viaţă decent, corect.

Metode: conversaţia euristică, expunerea, dezbaterea, problematizarea,


activitatea pe echipe, fişa de lucru, exprimarea ideilor şi a argumentelor prin
postere, desene.

Mijloace / resurse: tabla fişa de lucru, hârtia, carioci.


Stil de viaţă

Corect, sănătos Incorect, dezordonat

Locuinţă confortabilă Dezordine

Imbracaminte adecvata Televizor

Serviciu Lipsa unui serviciu

Hrana – stare de sanatate Leneveala în pat

Lectura – carti, ziare Fumatul, alcoolul, drogurile

Excursii Pierderea timpului în baruri

Viata activa Lipsa unei satisfacţii spirituale


DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Secventele Timp Continut instructiv-educativ Strategii metodologice Evaluarea


activitatii
Metode si Material Modali
procedee did. tde org.
I. Moment 1 min Organizarea clasei-stabilesc climatul de ordine și Conversația Coli A4, Frontal
organizatoric disciplină necesar desfășurării activității în condiții proiector,
optime.Pregătesc materialul didactic necesar. pix,
Înainte de începerea orei, se va cere elevilor să se
aşeze în semicerc pentru a putea comunica şi
colabora mai bine în timpul discuţiilor.

II. Captarea 7 min Conversația Dicționar Frontal Răspunsurile


atenției Li se va spune elevilor că scopul acestei activităţi Explicația acordate de
este de a identifica elementele specifice stilului de Exercițiul către elevi
viaţă dorit.

Prin conversaţie se va stabili ce se înţelege prin


noţiunea de stil de viaţă (mod de viaţă) şi diferenţa
dintre stilul de viaţă pe care-l avem şi pe care ni-l
dorim.

Conform DEX, stil înseamnă mod specific de


exprimare într-un anumit domeniu al activităţii
omeneşti; mod, fel de a fi, de a acţiona, de a se
comporta al unui individ; fel propriu de a se
exprima al unei persoane; mod de a se exprima al
unui scriitor.

Stil de viaţă = mod de a trăi

III. Anunțarea 1 min Anunţ într-o manieră simplă și clară tema și Explicația Frontal
temei şi a obiectivele activității.
obiectivelor Încercăm astăzi să identificăm care este calitatea
activității stilului de viață, iar pentru aceasta voi trebuie să fiţi
atenţi, activ şi să colaboraţi între voi.”
5 Exercițiul Frontal Capacitatea
IV. Min Se solicită elevilor să se gândească şi să Conversaţia elevilor de a
Desfășurarea descrie oral cum se desfăşoară o zi din viaţa lor din Explicaţia exprima ce
activității care să reiasă stilul de viaţă adoptat (grupul de elevi înseamnă
pentru ei
din stânga); celălalt grup (din dreapta) a descrie
“comporta-
cum va dori să se desfăşoare o zi din viaţa lor. Dezbateri, ment
Se comentează de către elevi cele două situaţii problematiz civilizat”
are Frontal Capacitatea
prezente, cu argumente pro şi contra, dacă stilul de
În elevilor de a
viaţă pe care îl avem este identic cu cel pe care ni-l perechi exprima
dorim. normele de
comportame
Întrebare – problemă adresată elevilor la care nt civilizat
sunt invitataţi să răspundă şi să-şi argumenteze
răspunsurile: cunoscute

5 Avem nevoie de modele pentru a adopta un


Min stil de viaţă corect?

Dacă da, de la cine luăm modelul (profesori,


TV, cărţi, filme, oamenii din jur etc.)

Modelul (stilul) de viaţă actual este imprimat


de către părinţi, acasă, de către profesori, la şcoală,
prin regulamente etc.

Se împart elevii în trei grupuri .

I Primul grup va răspunde la un chestionar cu


tema

“Cum mi-aş dori să trăiesc?”

1) De ce are nevoie omul ca să poată trăi,l


care sunt trebuinţele lui? (3-5 elemente
mai importante)
2) Care sunt modalităţile de a procura banii
necesari?
3) De ce satisfacţii spirituale are nevoie carioci,
omul? coală A2,
(3-5 răspunsuri).
Frontal
II Al doilea grup ca reprezenta prin desen / în
poster, completat la nevoie de text, ce elemente le perechi
pot asigura oamenilor un stild e viaţă corect.

10 III Al treilea grup va reprezenta prin desen /


min poster, completat la nevoie de text, ce elemente Chestionar.
indicp un stil de viaţă incorect, pe care trebuie să îl Anexa
evite.

În timp ce se discută cu elevii pe marginea


răspunsurilor la chestionare, se completează pe
tablă, pe două coloane elementele enumerate de
elevi, cu completări: Anexa

Situaţia problemă:

Are bani, are casă, are cărţi etc. Dar nu e


mulţumi de stilul său de viaţă căci îşi doreşte un stil
de viaţă cum vede la televizor, în filme. Ce face?
3 Se comentează răspunsurile elevilor în Explicaţia
Min legătură cu posibilităţile atingerii unui stil de viaţă Conversaţia
dorit.

Se solicită o concluzie:
Capacitatea
Ca să ajungi să ai stilul de viaţă dorit, trebuie de a prezenta
să înveţi, să ai o profesie şi un loc de muncă, bani normele de
pentru a-ţi asigura o casă şi cele necesare unei vieţi comportare
de calitate. Dar pe măsură ce îţi satisfaci uneie civilizată
trebuinţe, altele noi le iau locul, doreşti să-ţi identificate
îmbunătăţeşti stilul de viaţă. Frontal
Expunerea,
Conversația

Individ
Capacitatea
ual
elevilor de a
comenta
proverbele
V. Fixarea 7 Se solicită celor două grupuri să afişeze şi să-şi
Conversția Coli A4, pix În Exprimarea
cunoștințelor Min comenteze posterele. Explicația perechi propriilor
exprimarea Frontal opinii
Se fac aprecieri asupra modului în care au ideilor şi a
participat la discuţii. argumentel
or prin
postere,
desene.
VI. Incheierea 1 min Fac aprecieri generale și individuale asupra Conversația Frontal Capacității
activității întregii activități. Explicația de a motiva
aprecierile
primite