Sunteți pe pagina 1din 6

112

ADNOTAREA DINŢILOR. FORMULA DENTARĂ.


Generalităţi
Este necesar de cunoscut că în practica clinică în procesul de tratament al afecţiunilor
dentare şi cu scopul de a reduce descrierea fiecărui dinte sunt utilizate formulele dentare
– o ilustrare grafică a dinţilor în arcadele dentare în ordinea succesivă de localizare, de la
mediana feţii şi linia sagitală, care delimitează maxilarul superior şi inferior.
Literele şi cifrele scrise deasupra liniei orizontale se referă la dinţii superiori, iar cele
scrise sub linie - la dinţii inferiori.
În legătură cu faptul că formula dentară oglin-
deşte amplasamentul dinţilor la persoana aflată
vizavi de examinator, partea stângă a formulei
va corespunde hemiarcadei (jumătăţii de arca-
dă) dentare drepte, iar cea dreaptă - hemiarcadei
stângi. Seriile dentare ale ocluziei permanente.

Formula anatomică
În anatomia comparată se obişnuieşte folosirea formulei dentare de grup, care indică
numărul de dinţi al fiecărui grup în ordinea localizării în ambele hemiarcade ale maxilei
şi ale mandibulei.
Formulele dentare utilizate în clinică folosesc:
a) pentru dinţi permanenţi - adnotarea cu cifre arabe;
b) pentru dinţi temporari - adnotarea cu cifre romane.

a) Pentru dinţi permanenţi


Maxilă
Hemiarcada dreaptă
3 2 1 2 2 1 2 3

3 2 1 2 2 1 2 3
Hemiarcada stângă
Mandibulă

b) Pentru dinţi temporari:


Maxilă
Hemiarcada dreaptă
2 0 1 2 2 1 0 2

2 0 1 2 2 1 0 2
Hemiarcada stângă
Mandibulă
113
Astfel de formulă dentară de grup indică, că în fiecare jumătate a maxilarului superior
şi inferior (sau hemiarcadă) sunt câte 2 incisivi, 1 canin, 2 premolari şi 3 molari. Deoarece
ambele hemiarcade sunt simetrice, poate fi scrisă o jumătate sau o pătrime a formulei.
1. Uneori stomatologii folosesc în activitatea sa practică formule alfanumerice de grup, în
care se obişnuieşte cifrarea grupului dentar prin prima literă a numelui latin. Cifra alătu-
rată literei indică numărul de dinţi al grupului respectiv în hemiarcada dentară dreaptă
sau stângă. Dinţii permanenţi sunt notaţi prin primul caracter majuscul al numelui latin.
Dinţii de lapte pot fi notaţi prin primul caracter minuscul al numelui latin.
Formula anatomică
a) Pentru dinţi permanenţi
Maxilă
Hemiarcada dreaptă
M3 P2 C1 I2 I2 C1 P2 M3

M3 P2 C1 I2 I2 C1 P2 M3
Hemiarcada stângă
Mandibulă
b) Pentru dinţi temporari:
Maxilă
Hemiarcada dreaptă
m2 c i2 i2 c m2

m2 c i2 i2 c m2
Hemiarcada stângă
Mandibulă
2. Din considerente practice este mai comodă folosirea în locul formulei alfanumerice de
grup a unei alte formule dentare alfanumerice, - celei desfăşurate.
a) Pentru dinţi permanenţi
Maxilă
Hemiarcada dreaptă
M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3
Hemiarcada stângă
Mandibulă
b) Pentru dinţi temporari:
Maxilă
Hemiarcada dreaptă
m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2
Hemiarcada stângă
Mandibulă
114
În ea fiecare dinte este de asemenea indicat prin literă provenită din termenul latin,
fiind specificată poziţia dintelui în grupul său printr-o cifră mică, pusă în dreapta literei.
Fiecare dinte poate fi indicat separat, în corespundere cu formula dentară desfăşurată:
Drept superior —
Stâng superior —
Drept inferior —
Stâng inferior —
De ex., incisivul lateral superior drept permanent este indicat— I2 , caninul inferior
stâng decidual — , iar ultimul molar inferior stâng permanent — M3.
Utilizarea a.n. formule dentare alfanumerice desfăşurate este foarte comodă, în special în
perioada de dentaţie mixtă, când dinţii absenţi sunt marcaţi prin 0, dinţii de lapte - prin
caractere minuscule, iar cei permanenţi - prin caractere majuscule, şi aceste majuscule
alternează cu cele minuscule.
Au fost propuse diverse formule dentare, în primul rând - cele anatomică şi clinică. Din con-
siderente practice adesea se recurge la formula dentară simplificată, la baza căreia stă simbo-
lul numărului de ordine, atribuit dintelui conform localizării în arcadă, numărătoarea fiind
începută de la incisivul medial - formula (clinică) anglo-saxonă Szigmondy [Kahle W., 1978].
Dinţii absenţi la persoana examinată sunt indicaţi în fişă sau bonul de trimitere prin
luarea în cerculeţ sau prin tăiere. Dacă în arcadă nu lipseşte nici unul din dinţi, şirurile
dentare sunt declarate complete, iar respectiva formulă dentară de asemenea este consi-
derată completă.

a) Pentru dinţi permanenţi


Maxilă
Hemiarcada dreaptă
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Hemiarcada stângă
Mandibulă
b) Pentru dinţi temporari:
Maxilă
Hemiarcada dreaptă
V IV III II I I II III IV V

V IV III II I I II III IV V

Hemiarcada stângă
Mandibulă
La reducerea acestei formule simbolul unuia sau câtorva dinţi poate fi prezentat prin
numărul lor de ordine, plasat în cuadrantul corespunzător al formulei dentare prezentate
mai sus, - în formă de cruce.
Marcajul fiecărui dinte poate fi extras din formulă şi scris aparte.
Ca urmare, folosind unghiul corespunzător, premolarul II superior din stânga va fi spe-
cificat 5 , iar molarul II inferior din dreapta - 7 .
115
Dinţii de lapte se obişnueşte a-i indica în formula dentară cu cifre romane, care indică
numărul de ordine, a poziţiei ocupate de dinte (Szigmondy, 1861). Formula completă a
dinţilor dentaţiei de lapte în aşa caz arată în felul următor:
De ex., molarul II superior stâng este indicat IV ,
iar incisivul medial inferior drept — I
3. Formula clinică americană veche
Conform nomenclaturii adoptate de Asociaţia Stomatologilor din SUA (1975), dinţii
permanenţi sunt scrişi cu cifre arabe în corespundere cu regulile de examinare a acestora,
şi anume: de la dreapta spre stânga, începând cu dintele de minte - la maxilă, şi apoi, de
la stânga spre dreapta, - la mandibulă.
Astfel, fiecare dinte din această formulă se indică printr-o cifră corespunzătoare ordinii
de examinare a acestuia de către medic.
Prin urmare, caninul superior drept va avea numărul 6, iar incisivul medial inferior
stâng - 24.
a) Pentru dinţi permanenţi
Maxilă

Hemiarcada dreaptă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
Hemiarcada stângă
Mandibulă
Dinţii de lapte se scriu cu majuscule conform numărului de ordine din alfabetul englez
(J.B. Woelfel, 1997). Ordinea înregistrării dinţilor se efectuează în corespundere cu regu-
lile de examinare a acestora, şi anume: de la dreapta spre stânga - la maxilă, şi apoi, de la
stânga spre dreapta, - la mandibulă.
Formula dentară completă arată în felul următor:
b) Pentru dinţi temporari:
Maxilă
Hemiarcada dreaptă
A B C D E F G H I J

T S R Q P O N M L K
Hemiarcada stângă
Mandibulă
Astfel, de ex., incisivul medial inferior stâng de lapte va fi indicat prin caracterul „O”
4. Formula matematică – veche europeană (Haderup)
a) Pentru dinţi permanenţi

Maxilă

Hemiarcada dreaptă
8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
Hemiarcada stângă
Mandibulă +6 5+
-6 2-
116
b) Pentru dinţi temporari:

Maxilă
Hemiarcada dreaptă
05+ 04+ 03+ 02+ 01+ +01 +02 +03 +04 +05

05- 04- 03- 02- 01- -01 -02 -03 -04 -05

Hemiarcada stângă -01


Mandibulă
+02

5. Formula franceză
a) Pentru dinţi permanenţi
Maxilă

Hemiarcada dreaptă
D8 D 7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 s1 s 2 s 3 s4 s5 s6 s 7 s 8
Hemiarcada stângă
S1 D3
Mandibulă d1 s2
b) Pentru dinţi temporari:
Maxilă

Hemiarcada dreaptă
DV DIV DIII DII DI SI SII SIII SIV SV

dV dIV dIII dII dI sV sIV sIII sII sI


Hemiarcada stângă

Mandibulă DIII SII


sIII dIV

6. Formula dentară internaţională - FDI


Conform nomenclaturii internaţionale (a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, abr. OMS)
dinţii sunt prezentaţi prin număr binar (bidigital, cu două cifre), prima cifră (arabă) in-
dicând numărul cuadrantului formulei dentare, iar a doua - poziţia dintelui în arcada
dentară.
a) pentru dinţi permanenţi sunt definite cuadrantele 1, 2, 3 şi 4 - corespunzător regulilor
de examinare. Cuadrantul superior drept are, în consecinţă, numărul “1”, cel superior
stâng - “2”, cuadrantul inferior stâng - “3” şi cel inferior drept - “4”.
Astfel, premolarul I superior stâng se alege cu numărul “24”, iar caninul inferior drept
- cu “43”.
117
a) Pentru dinţi permanenţi

Maxilă

Hemiarcada dreaptă
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Hemiarcada stângă

Mandibulă

b) pentru dinţi temporari formula dentară defineşte cuadrantele 5, 6, 7 şi 8 - corespunză-


tor regulilor de examinare. Formula dentară completă a dentaţiei de lapte în aşa caz arată
în cazul nomenclaturii internaţionale în felul următor:
Incisivul medial stâng decidual este marcat, conform nomenclaturii internaţionale, prin
cifra “71”.
b) Pentru dinţi temporari:

Maxilă

Hemiarcada dreaptă
55 54 53 52 51 61 62 63 64 65

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75
Hemiarcada stângă
Mandibulă

S-ar putea să vă placă și