Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Dobocan Ionela-Simina


Clasa: a V-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: O strada cu sentimente de Ana Blandiana – Semnificațiile textului
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale:

 Cognitive: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:


- să exprime liber propriile trări/ emoții/ idei;
- să analizeze semnificația obiectelor descrise în poezie;
- să formuleze mesajul textului;
- să concluzioneze asupra importanței studierii operei date de către elevi.

 Afective :
- să participe cu interes la activitate ;
- să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei ;

Strategia didactică :
a. Metode şi procedee : învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare, explicaţia,
conversaţia, metoda inteligențelor multiple.
b. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, în perechi şi individuală
c. Resurse: capacităţile receptive ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timp
(50 de minute)
d. Mijloace de învăţământ: caiete, tablă, bilețele.

Material bibliografic:
Limba română, manual pentru clasa a V-a, Editura All, Bucureşti, 1997
Întâmplări de pe strada mea, Ana Blandiana, Editura Ion Creangă, București, 1988.
SCENARIUL DIDACTIC

Moment organizatoric: notarea absenţelor, pregătirea celor necesare pentru lecţie

I. Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior


Elevii sunt solicitaţi, prin sondaj, să-şi prezinte tema.

II. Captarea atenţiei


Profesorul va cere elevilor să-și noteze o culoare și o emoție pe care le asociază cu strada
lor, apoi ei vor trebui să schimbe caietul cu colega/colegul de bancă pentru a compara
răspunsurile.

III. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale


Elevilor li se va prezenta subiectul noii lecții, urmând ca pe parcursul orei să-și exprime
liber propriile trări/ emoții/ idei; să analizeze semnificația obiectelor descrise în poezie; să
formuleze mesajul textului; să concluzioneze asupra importanței studierii operei date de către
elevi.

IV. Conducerea învăţării


După ce elevii își vor aminti, prin întrebări ajutătoare, ceea ce s-a discutat ora trecută,
se va trece la interpretarea textului, pornind de la următoarele întrebări:
Care este, în opinia voastră, ideea sau imaginea cea mai importantă a poeziei?
Care este tema poeziei?
Prin ce anume credeți că este deosebită poezia O stradă cu sentimente?
De ce credeți că autoarea percepe strada într-un mod original?
Dacă voi ați fi scris această poezie, ce ați fi vrut să spuneți despre strada voastră?
După ce vom găsi răspunsuri la aceste întrebări, elevii vor fi împărțiți în perechi și,
folosindu-ne de metoda inteligențelor multiple, elevii vor avea de rezolvat o serie de sarcini de
lucru, sarcini ce vor fi trecute pe bilețele pe care ei le vor extrage.
Inteligența lingvistică: Recitește textul și prezintă oral ce ai înțeles din poezia O stradă
cu sentimente, ce ți-a plăcut sau ce te-a nedumerit.
Inteligența logico-matematică: Găsește pentru fiecare casă descrisă în poezie o formă
geometrică sau o formulă care i se potrivește. Explică de fiecare dată cum ai gândit pentru a
găsi echivalențele respective.
Inteligența spațial-vizuală: Desenează strada cu sentimente descrisă în poezie, așa cum
ți-o reprezinți pe baza informațiilor oferite în text.
Inteligența muicală: Gândește-te ce tip de muzică (popular, casică, rock, ambientală)
s-ar potrivi pentru fiecare dintre cele șapte case descrise. Explică alegerile tale.
Inteligența corporal-chinestezică: Mimează emoțiile pe care ți le transmite fiecare casă
descrisă în poezie.
Inteligența naturalistă: Grupează casele descrise în poezie în câteva categorii.
Precizează pe ce criterii te-ai bazat când ai făcut clasificarea.
Inteligența interpersonală: Realizează un joc de rol cu colegul de bancă. Creați un scurt
dialog între casele descrise în poezie și un trecător.
Inteligența intrapersonală: Scrie un pasaj, în caietul tău, despre emoțiile pe care le-ai
avut citind și discutând poezia O stradă cu sentimente de Ana Blandiana.
După acest joc, elevii sunt provocați la a-și exprima părerile: Credeți că toate străzile
din lume au sentimente? Sau că noi, oamenii, suntem cei care putem da viață unei străzi, unei
case, unui obiect, prin imaginația noastră?

V. Evaluarea
Se realizează pe întreg parcursul lecţiei, prin aprecierile asupra răspunsurilor date de
către elevi şi asupra activităţii elevilor.

VI. Asigurarea retenţiei şi a transferului


Temă pentru acasă: Desenează casa ideală și dă-i un nume care să o descrie.

S-ar putea să vă placă și