Sunteți pe pagina 1din 14

CAIET DE

PRACTICA
LUCRATOR SOCIAL

FORMATOR: CURSANT:

CERCEL VALENTIN
CAPITOLUL I
Prezentarea generala a institutiei in care se desfasoara practica,cu referire la domeniul
asistentei sociale.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila s-a infiintat la data de 1
ianuarie 2005,prin consemnarea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului si a
Serviciului Public Judetean Braila nr.91/10.11.2004,avand in vedere prevederile Legii nr.272/2004 si
H.G.R. nr.1434/2004.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este o institutie publica de
interes judetean,cu personalitate juridica.organizata in subordinea Consiliului Judetean Braila care
coordoneaza activitatea de asistenta sociala si protectia copilului la nivel judetean ,implicandu-se
alaturi de celelalte institutii si autoritati responsabile ,astfel incat sa raspunda nevoilor sociale ale
tuturor categoriilor de potentiali beneficiari (copii si persoane adulte).
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ofera trei categorii de
servicii : servicii de zi,servicii de tip familial,servicii de tip rezidential.

CAPITOLUL II
Descrierea compartimentului/serviciului in care se desfasoara practica.

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap a fost infiintat in iulie


2008,in structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Braila.Serviciul nu are personalitate juridica.
Atributiile Serviciului de evaluare complexa sunt reglementate de H.G.268/2007
privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Lg.448/2006:
 efectueaza evaluare/reevaluare complexa a adultului cu handicap,la sediul propriu sau la
domiciliul persoanei;
 intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
 recomanda sau nu incadrarea ,respectiv mentinerea in grad de handicap a unei
persoane,precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
 avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de
caz.Managerul de caz va inainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atat
persoanei in cauza,cat si reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de
domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap;
 evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist
,intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomnadari comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap;
 recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap,in conditiile legii;
 indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;
Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap colaboreaza cu UAT, DAS,
AJOFM, organizatii publice sau private cu atributii in domeniul acordarii de servicii sociale,alte
autoritati si institutii responsabile (MMFES, DGPPH, MEC, MAI).

CAPITOLUL III
Definirea grupului tinta /beneficiarii serviciului/compartimentul.

Beneficiarii serviciului sunt persoanele adulte, cu varsta peste 18 ani, care solicita evaluarea si
incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap (fizic, mental, psihic, somatic, auditiv, vizual, HIV-
SIDA, alte boli rare).

CAPITOLUL IV
Descrierea responsabilitatilor si sarcinilor asistentului social.

Responsabilitatile asistentului social sunt urmatoarele:


 intocmeste invitatiile pentru prezentarea persoanei adulte cu dizabilitati impreuna cu
reprezentantul legal,daca este cazul,la Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu
handicapin in vederea evaluarii /reevaluarii acesteia;
 solicita anchete sociale de la unitatile administrativ teritoriale ale localitatilor pe raza carora
domicialiaza persoana cu dizabilitati,beneficiara a Serviciului de evaluare complexa a persoanei
adulte cu handicap;
 realizeaza programarea pentru evaluarea persoanei in cadrul serviciului;
 efectueaza investigatii in mediul familial in vederea identificarii si evaluarii statutului si
contextului social in care traieste persoana adult ace solicita incadrarea intr-o categorie de
persoane cu handicap si/sau orientare profesionala;
 identifica restrictiile de participare si limitarea de activitate din punct de vedere social a
persoanei evaluate;
 intocmeste planul individual de servicii,de reabilitare si integrare sociala;
In realizarea evaluarii complexe, asistentul social realizeaza in prima faza documentarea
(culegerea de date din actele de identitate, documente juridice-hotararea de divort, anchete sociale,
adeverente ale administratiei financiare).
Documentarea este completata cu alte tehnici si metode:interviul de explorare,observatia directa
si indirecta, consilierea. In consiliere se folosesc tehnici de ascultare activa, parafrazare, incurajare,
explorarea tacerii, comunicare nonverbal.

CAPITOLUL V
Prezentarea obligatiilor lucratorului social fata de beneficiar conform codului etic al
asistentului social.

Obligatiile lucratorului social sunt:


 sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele,situatiile,documentele si informatiile pe
care le detine in scop professional,cu respectarea legislatiei in vigoare;
 sa indeplineasca cu professionalism,loialitate si corectitudine sarcinile si responsabilitatile
profesionale,respectand principiile si valorile etice ale profesiei de asistent social sis a se
abtina de la intreprinderea cu buna stiinta a unor actiuni care pot duce la prejudicierea
acesteia;
 sa acorde asistenta sociala in situatii de urgenta pe baza de voluntariat;
 sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala;
 lucratorul social nu decide in numele beneficiarilor ci ii sprijina sa-si identifice si sa-si
dezvolte resursele in vederea alegerii celei mai bune optiuni;
 foloseste un limbaj clar pentru a informa beneficiarii despre scopul,riscurile si limitele
serviciilor,alternativele existente;
 are responsabilitatea de a furniza infomatii despre natura si necesitatea serviciilor si de a
informa beneficiarul cu privire la dreptul sau de a refuza serviciul oferit(indifferent daca
serviciul a fost solicitat sau nu de catre beneficiar).

CAPITOLUL VI
Prezentarea structurii dosarului social si a instrumentelor de lucru folosite.

Structura dosarului social:


-Dosar cu sina;
-Acte identitate si de stare civila: buletin de identitate, certificat de nastere, certificat casatorie, deces,
divort, (dupa caz), pasaport-copie si original
-Scrisoare medicala de la medicul de familie (doar pentru dosarele noi) conf.modelului din H.G. nr.430
publicata in Monitorul Oficial,Partea I nr.339 din 01/05/2008-original
-Acte doveditoare ale bolii cu data ivirii handicapului (bilete de iesire din spital-copii xerox, examene
paraclinice, copie fisa medicala)
-Referat cu diagnosticul de la medicul specialist-original (cu parafa medicului si stampila rotunda a
unitatii)
-Copie xerox dupa certificatul anterior de persoana cu handicap
-Programul individual de reabilitare si integrare sociala avizat de catre medic-original
-Cupon pensie+copie decizie medicala, copie dupa decizia administrativa de pensie; copie dupa decizia
pentru limita varsta, boala, urmas, adeverinta salariat (cu precizarea meseriei si cuantum salariu),
adeverinta de venit de la administratia financiara
-Copii dupa acte studii, certificate calificare-copii xerox
-Ancheta sociala de la primarie (conf. modelului din H.G. nr.430 publicata in Monitorul Oficial,Partea I
nr.339 din 01/05/2008-original
Instrumente de lucru folosite:
-fisa de evaluare sociala
-fisa de evaluare –instructor de educatie
-fisa de evaluare psihologica
-fisa medicala
-certificat de incadrare intr-un grad de handicap
CapitolulVII
Observarea clientului (beneficiarului serviciilor sociale) in institutie si mediul social.

Capitolul VIII

Realizati un studiu de caz utilizand metodele si tehnicile specifice folosite in asistenta


sociala

a.Istoricul social/Ancheta sociala

PRIMĂRIA BRAILA

Nr. 123./2013

ANCHETĂ SOCIALĂ

Data evaluarii 10.01.2013


Scopul efectuarii anchetei sociale este stabilirea statutului si a
contextului social in care persoana traieste.
I. PERSOANA EVALUATA
Numele Ion prenumele Sorin
Adresa: str Libertatii nr. 162, bl. ..., sc. ... ap. ......,
localitatea Faurei , judetul Braila ,
sectorul .........., codul postal ......., telefon 0722022022, fax
..........., e-mail ionsorin@yahoo.com, profesia .......................,
ocupatia ........... .
Studii: medii;
C.I.: seria XR nr.123123, eliberat de Sclep Faurei
la data 22/07/2008, valabilitatea: 22.07.2018,
CNP: 1942207090000.
Certificat de incadrare in grad de handicap (anterior) nr.111 din
22.07.2012, gradul mediu, codul handicapului 320,
valabilitatea certificatului: data de revizuire 22.01.2013
Starea civila: necasatorit.
Copii: nu .
Medic familie/curant Vlad Ana, adresa Str Florilor nr. 1,Braila.
telefonul 0339123456.
II. REPREZENTANT LEGAL
Numele Ion prenumele Geta
Calitatea: Mama.
Locul si data nasterii: Faurei/10.01.1967.
varsta 37.
Adresa : str Libertatii, nr. 162, localitatea Faurei, judetul Braila.
Telefon acasa 0722022022 serviciu ..............., fax ..............,
e-mail ............................... .

b.Probleme identificate:
 nu realizeaza venituri;
 necesita sprijin pentru deplasarea in exteriorul locuintei ;
 necesita sprijin pentru prepararea hranei;
 necesita sprijin pentru dozarea si pregatirea tratamentului;
 necesita sprijin pentru realizarea activitatilor cotidiene;
 incapabil de gestionarea veniturilor;
 depinde de alti pentru utilizarea mijloacelor de transport si de comunicare;
 memorie afectata partial;

c.Convorbire telefonica
In data de 10.01.2013,la orele 1000 a fost apelata doamna Ion Geta,pentru a-i aduce la cunostinta data
si ora intrevederii la biroul Serviciului de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap pentru a
ridica certificatul de incadrare intr-un grad de handicap.

d.Intrevederea la birou/domiciliu
Prima întâlnire fată în fată a avut loc la Serviciului de evaluare complexa a
persoanei adulte cu handicap, într-un cabinet de evaluare sociala. La întâlnire au
participat atât mama, cât si Sorin. Pentru prima întâlnire asistentul social a trebuit să
aibă în vedere ca încăperea s ă aibă o atmosferă plăcută si propice
comunicării (încăperea este aerisita, luminată, temperatura este potrivită).
Asistentul social s-a prezentat, spunând date si despre institutia unde lucrează si a explicat
foarte clar si pe întelesul lui Sorin si mamei sale că tot ceea ce vor vorbi rămâne
confidential. După acest moment îi roagă pe cei doi să vorbească deschis despre ei, despre
problemele lor , despre familie.
Pe parcursul discutiei, asistentul social pune întrebări ajutătoare, care să clarifice
informatiile primite fără a încurca, sau deruta. Deasemenea, prin gesturi, postură, mimică,
asistentul social nu este autoritar, ci încearcă să empatizeze cu cei doi.

Spre sfârsitul întâlnirii, asistentul social împreună cu Sorin si mama lui stabilesc o programare
pentru evaluarea comisiei medicale. Deasemenea asistentul social îi oferă acestuia numărul de
telefon si adresa institutiei.

e. Obtinerea informatiilor de la alte institutii/agentii


Asistentului social îi sunt necesare fisa medicală al lui Sorin pentru a sti
exact care este starea lui de sănătate, precum si accesul la situatia lui scoalară. Pentru a obtine
aceste lucruri el cere permisiunea lui Sorin si a mamei sale. Dupa ce a primit permisiunea,
asistentul social poate cere fisa medicală medicului de familie al lui Sorin si situatia lui
scolară specificand că are permisiunea acestuia si că informatiile continute vor rămâne
confidentiale.Deasemenea asistentul social trebuie să fie atent mereu la urmatoarele lucruri:
1.Respectarea confidentialitătii;

2.Concentrarea asupra contextului problemei/ urmarirea firului rosu, fără a se pierde în aspect
de mică importantă, fără relevantă pentru caz;

3.Analiza datelor, evitându-se o supraîncărcare cu documente care nu oferă nici un ajutor în


rezolvarea problemei;

4.Argumentarea deciziilor prin documente atasate la dosar.

f.Documentele necesare pentru intocmirea dosarului social:


Structura dosarului social:
-Dosar cu sina;
-Acte identitate si de stare civila:buletin de identitate,certificat de nastere,certificat
casatorie,deces,divort,(dupa caz),pasaport-copie si original
-Scrisoare medicala de la medicul de familie (doar pentru dosarele noi)conf.modelului din H.G. nr.430
publicata in Monitorul Oficial,Partea I nr.339 din 01/05/2008-original
-Acte doveditoare ale bolii cu data ivirii handicapului(bilete de iesire din spital-copii xerox,examene
paraclinice,copie fisa medicala)
-Referat cu diagnosticul de la dr. specialist-original(cu parafa medicului si stampila rotunda a unitatii)
-Copie xerox dupa certificatul anterior de persoana cu handicap
-Programul individual de reabilitare si integrare sociala avizat de catre medic-original
-Cupon pensie+copie decizie medicala,copie dupa decizia administrativa de pensie;copie dupa decizia
pentru limita varsta,boala,urmas,adeverinta salariat(cu precizarea meseriei si cuantum
salariu),adeverinta de venit de la administratia financiara
-Copii dupa acte studii,certificate calificare-copii xerox
-Ancheta sociala de la primarie(conf. modelului din H.G. nr.430 publicata in Monitorul Oficial,Partea I
nr.339 din 01/05/2008-original

g.Genograma, ecomapa/ecoharta

h.Analiza campului de forte


Forte pozitive Forte negative
1.este sustinut de o familie iubitoare, este 1 .are nevoie de multa atentie , supraveghere

foarte bine ingrijit in toate activitatile


2.are suport din partea familiei 2.nu are venit
3.tratament medicamentos propice si multe 3.memoria afectata partial

exercitii de stimulare a memoriei

i.Ghid de interviu la prima intrevedere

1.Ce varsta aveti?

2.Ce probleme de sanatate aveti?

3.Cand ati fost diagnosticat?

4.Cu cine locuiti?

5.Acasa ce puteti face?

6.Puteti sa faceti cumparaturi?

7.Unde locuiti?

8.Ce relatie aveti cu vecini?

9.Care este statutul dumneavoastra social?

10.Aveti prieteni? Va vizitati reciproc ?

11.Ce relatii aveti cu familia largita?

12.Ce recomandari medicale aveti?

13.Aveti probleme cu vederea?

14.Ce activitati preferate aveti?

15.Ce studii aveti?

În momentul aplicării interviului , pe lângă întrebările din ghid pot apărea si altele noi , în
functie de răspunsurile lui Sorin.
j. Ghid de observatie pentru vizita la domiciliu

DA NU
Curent electric
Apa curenta rece
Apa curenta calda
Gaz metan
Incalzire
Aragaz
Frigider
Mobila
Cos de gunoi bucatarie
Chiuveta bucatarie
Cada baie
Chiuveta baie
Covor
Patura
Perna
Televizor
Haine
Incaltaminte
Mancare facuta
Vesela

De asemenea se va observa aspectul general al tanarului, dacă acesta este îngrijit, curat.
Dacă hainele sunt curate, adecvate vârstei si sezonului. Se va observa si aspectul
general al locuintei, dacă apartamentul este curat, întretinut.

k.Plan de servicii
PLAN INDIVIDUAL DE SERVICII

Numele si Prenumele: Ion Sorin CNP: 1942207090000

I. SANATATE

OBIECTIVE ACTIUNI
1.Mentinerea autonomiei a. Control medical si periodic la
persoanei si prevenirea medicul de familie pentru
agravarii situatiei de determinarea afectiunilor
dependenta intercurente.
2.Refacerea functiilor b. Control medical periodic la
pe termen diminuate, realizarea unor medicul specialist pentru urmarirea
scurt mecanisme compensatorii in evolutiei bolii si tratament de
situatia de readaptare specialitate.
functionala c. Cure sanatoriale in unitati de profil
3.Restabilirea independentei d. Kinetoterapie/fizioterapie
persoanei sub aspect psiho- e. Ergoterapie
motric
1. Asigurarea accesului la a. Activitati complexe de diagnostic,
servicii de ingrijire socio- tratament, ingrijiri
medicale b. Gimnastica medicala
2. Pastrarea capacitatii c. Psihoterapie
pe termen
functionale, corectarea d. Kinetoterapie
mediu
deficitelor si restabilirea e. Educatie pentru sanatate si
starii de sanatate comunicare in scop terapeutic
3. Antrenarea in activitati
de autoingrijire
a. Dezvoltarea obiceiurilor de viata
sanatoase (activitate fizica, igiena
1. Educarea persoanei in personala, alimentatie corecta,
legatura cu managementul si odihna)
ameliorarea simptomelor, b. Formarea unor atitudini
pe termen
prevenirea reaparitiei lor comportamentale privind sanatatea
lung
2. Imbunatatirea stilului de mintii, sanatate sociala si siguranta
viata c. Cultivarea relatiilor de suport
social si a legaturilor frecvente cu
familia si prietenii

II. ACTIVITATI EDUCATIONALE/PROFESIONALE


OBIECTIVE ACTIUNI
a.Consiliere vocationala pe diferite
1.Cresterea responsabilitatii
stadii de evolutie vocationala
personale fata de sine si de
b.Testarea cantitativa si calitativa a
altii.
pe termen inteligentei, cunostintelor si
2.Dezvoltarea de competente
scurt abilitatilor in vederea stabilirii celui
socio-profesionale de baza si
mai adecvat traseu catre munca si a
abilitati de obtinere a unui loc
intocmirii unui profil profesional
de munca
1.Adoptarea unei atitudini
active fata de propriul viitor a. Formare profesionala in acord cu
si fata de cariera cererea de pe piata muncii
pe termen
2.Participarea la module de b. Activitati lucrative in atelier
mediu
dezvoltare a competentelor protejat/unitate protejata
socio-profesionale c. Activitati de munca la domiciliu

1.Cautarea, obtinerea si
mentinerea unui loc de
munca, inclusiv pentru
a.Accesarea serviciilor de angajare
revenirea la locul de munca.
pe termen asistata
2.Dezvoltarea spiritului critic,
lung b. Consiliere juridica si
caracterizat prin respectul fata
administrativa
de norme si drepturile fiecarei
persoane

III. ACTIVITATI/SERVICII SOCIALE

OBIECTIVE ACTIUNI
1.Asigurarea accesului la a. Servicii de asistenta si ingrijire la
servicii de ingrijire socio- domiciliu care au in vedere: sprijin
medicale pentru autoingrijire zilnica ( igiena
2.Refacerea capacitatii personala,hranire, imbracat,
persoanei de a desfasura manipulare obiecte, mobilizare)
pe termen
activitati necesare vietii b. Asigurare de medicamente si
scurt
3.Alegerea celor mai dispositive medicale
eficiente mijloace ajutatoare c. Servicii de kinetoterapie/masaj la
(orteze, baston, fotoliu rulant, domiciliu
etc.) si antrenarea functionala
in conditiile artificiale create
pe termen
mediu 1.Imbunatatirea conditiilor de a. Servicii de sprijin pentru ingrijirea
viata locuintei, reabilitare si readaptare a
2.Asistarea activitatii si mediului
participarii persoanei cu b.Sprijin pentru plata unor servicii
handicap in familie si in curente
comunitate c. Acordare asistent personal

1. Mentinerea persoanei in
mediul ei real, prevenirea
marginalizarii si agravarii
situatiei de dependenta a.Informare, consiliere si sprijin in
2. Cresterea gradului de solutionarea problemelor persoanei
pe termen independenta prin si familiei acesteia
lung achizitionarea ori b.Activitati specifice in centre de zi
redobandirea deprinderilor publice/private
esentiale de viata pentru o
viata posibila in propria
locuinta sau in mediul
obisnuit al comunitatii

MANAGER DE CAZ,
Asistent social
Ivan Liviu

SEF SERVICIU: Dinu Rozica

S-ar putea să vă placă și