Sunteți pe pagina 1din 45

DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

ÎN BOLILE PĂSĂRILOR
DIFTEROVARIOLĂ – EXANTEM 
EXANTEM DIFTEROVARIOLĂ –ENANTEM
DIFTEROVARIOLĂ –ENANTEM
(localizare clasică) (localizare clasică)
DIFTEROVARIOLĂ – exantem BOALA MAREK – hiperplazie
extins în regiunea cervicală tumorală a foliculilor plumiferi
DIFTEROVARIOLĂ -ENANTEM DIFTEROVARIOLĂ -ENANTEM
BOALA MAREK – BOALA MAREK –
LOCALIZARE CUTANATĂ LOCALIZARE CUTANATĂ
BOALA MAREK - FORMA BOALA MAREK - FORMA
NERVOASĂ NERVOASĂ
MODIFICĂRI OCULARE

ENCEFALOMIELITA -
BOALA MAREK – DEFORMĂRI ALE PUPILEI CATARACTA
PASTEURELOZA- DEFORMAREA
CAPULUI (edemul capului)

CORIZA CONTAGIOASĂ AVIARĂ–


DEFORMAREA CAPULUI (sinuzită
(i ită
infraorbitară)
EDEM BĂRBIŢE INFLUENŢA AVIARĂ

EDEM BĂRBIŢE- INFLUENŢA AVIARĂ


PASTEURELOZA- GANGRENA
BĂRBIŢELOR

MICOPLASMOZĂ -
SINUZITA
INFRAORBITARĂ
DIATEZĂ EXSUDATIVĂ - CARENŢA
ÎN VITAMINA E ŞI SELENIU

DIATEZA EXSUDATIVĂ-
CARENŢĂ ÎN VIT. E ŞI Se
HIPERCHERATOZA
GUTA ARTICULARĂ

TENOSINOVITA – REOVIRUS;
MICOPLASMOZA
PASTEURELOZĂ-BURSITĂ STERNALĂ

STAFILOCOCIE–BURSITĂ
STERNALĂ /COLIBACILOZĂ ?
INFLUENŢA AVIARĂ – EDEM
SUBCUTANAT

DIATEZA EXSUDATIVĂ –
CARENŢĂ ÎN VITAMINA E şi Se
HIALINOZĂ-NECROZA ZENKER
HIALINOZA BOALA MUŞCHILOR VERZI
PASTEURELOZA

INFLUENŢA AVIARĂ
TIFO-PULOROZĂ
TIFO PULOROZĂ

CARENŢA ÎN VIT. E ŞI SELENIU


LEUCOZĂ AVIARĂ

BOALA MAREK
MICOPLASMOZA –
PERICARDITĂ FIBRINOASĂ

PASTEURELOZĂ -
PERICARDITĂ ŞI
PERIHEPATITĂ
FIBRINOASĂ
Ă
STREPTOCOCIE –
ENDOCARDITĂ ULCERO-
VEGETANTĂ (VERUCOASĂ)
MICOPLASMOZĂ – PERITONITĂ,
PERITONITĂ COLIBACILOZĂ
Ă - PERITONITĂ
Ă
AEROSACULITĂ
ASCITĂ – PERITONITĂ?
(ASCITA BROILERILOR,
SINDROMUL HIPERTENSIUNII
PULMONARE))
GUTA VISCERALĂ
STAFILOCOCIE- focare necrotice
cu tendinţă de confluare

STREPTOCOCIE – focaref necrotice


ti cu
caracter infarctiform, marginale, net
demarcate de zonele limitrofe
AMILOIDOZĂ
HEPATOSTEATOZĂ
ISCHEMIE - ANEMIE
PASTEURELOZA

SALMONELOZA
TUBERCULOZA AVIARĂ

CLOSTRIDIOZA SEPTICEMICĂ
HISTOMONOZA‐ focare de necroză 
cu caracter concentric stratificat
cu caracter concentric, stratificat
BOALA MAREK – LEUCOZĂ?
Tipul difuz, hepatomegalie
INFLUENŢA

PSEUDOPESTA
BOALA MAREK
ULCERE CUTICULA ŞI
MUCOASĂ VENTRICUL -
MICOTOXICOZE
HOLERA – DUODENITĂ
HEMORAGICĂ
EIMERIOZĂ – DUODENITĂ, 
JEJUNITĂ TIFLITĂ HEMORAGICĂ
JEJUNITĂ, TIFLITĂ HEMORAGICĂ
PSEUDOPESTA AVIARĂ –
BUTONI DIFTEROIZI
ENTERITĂ GRANULOMATOASĂ –
TUBERCULOZĂ,
COLIGRANULOMATOZĂ
HEMORAGII AMIGDALE
CECALE - PSEUDOPESTĂ
AVIARĂ
EIMERIOZĂ – TIFLITA
HEMORAGICĂ
TIFLITĂ DIFTEROIDĂ -
HISTOMONOZĂ
LARINGOTRAHEITĂ HEMORAGICĂ 
ŞI DIFTEROIDĂ – LTI, SINGAMOZĂ, 
MICOPLASMOZĂ
PNEUMONIA CRUPALĂĂ–
PASTEURELOZA,
MICOPLASMOZĂ
BOALA MAREK
ASPERGILOZA