Sunteți pe pagina 1din 12

Sumar

UMF“Carol Davila”, 1. Structura şi funcţiile membranei celulare


București

Curs 04: 2. Transportul de molecule mici și ioni

Fenomene de transport 3. Transportul vezicular la nivel de membrană celulară


prin membrana celulară
Disciplina de Biofizică 4. Traducerea și transferul de informație la nivelul
membranei celulare

2
Dr. Magda Mocanu

Bibliografie facultativă http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/

2008 2010 2008


Bruce ALBERTS et al. Bruce ALBERTS et al. Harvey LODISH et al.

3 PubMed 4

Membrana plasmatică acționează


ca o barieră selectivă

1. Structura şi funcţiile membranei


celulare

5 6
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

1
Modelul Singer-Nicolson – mozaic fluid Structura membranei plasmatice

1972, Science (Top 20, IF: ~ 30)

7 Grosime: 6 – 10 nm (1 nm = 10-9 m) 8

Caracteristicile membranei celulare Funcțiile membranei celulare


Membrana celulară = structură activă

• Asigură transportul unor molecule, ioni,


macromolecule
SEMIPERMEABILĂ
(permeabilă pentru solvent)
• Asigură traducerea și transferul de informație
adusă de diverși stimuli prin receptorii specifici
SELECTIVĂ pe care îi conține
(permite trecerea doar
anumitor componente)
• Asigură interconversia diferitelor forme de
energie prin enzimele pe care le conține
9 10

Tipuri de lipide membranare


• Fosfolipide
• Glicolipide
Lipide membranare • Colesterol

11 12
2008, Alberts et al., Molecular Biology of the Cell

2
Moleculele lipidice sunt molecule amfifile
(amfipatice) Fosfolipide
(Lb gr amphis = ambele; filia = iubire)

13 14
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology 2008, Alberts et al., Molecular Biology of the Cell

Glicolipide Colesterol
NANA = acid N-acetilneuraminic
Gal = galactoză
Glc = glucoză
GalNAc = N-acetilgalactozamină

• Grupare OH – în vecinătatea regiunilor


polare ale fosfolipidelor

• Cu cât cantitatea de colesterol este mai mare


cu atât crește și rigiditatea membranară
(la 37 °C membrana plasmatică este
o structură fluidă)

15 16
2008, Alberts et al., Molecular Biology of the Cell

Moleculele lipidice sunt dispuse asimetric Interacția fosfolipide – apă

PC, SM, GL

PS, PEA
Tip structură Fosfolipide Observații
Monostrat lipidic Concentrații mici Regiunile polare sunt orientate către faza
apoasă
Lipidele sunt SURFACTANȚI (reduc
Celule necrotice Celule apoptotice tensiunea superficială a apei)
Unele celule târzii
Micele Concentrații mai Catenele alifatice se orientează către
apoptotice târzii Celule necrotice mari interior
7-AAD

Regiunile polare vin in contact cu faza


apoasă
Bistraturi Concentrați foarte Catenele alifatice sunt dispuse paralel
Celule viabile Celule apoptotice mari Se pot închide spontan formând vezicule =
timpurii lipozomi

Citometrie în flux Annexin V-FITC 17 2008, Ionescu & Vinersan, Biofizică Medicală 18

3
Bistratul lipidic este o structură dinamică Lipid rafts și caveole
Lipid rafts

= microdomenii membranare
rezistente la detergenți

Caveole
= microdomenii membranare
rezistente la detergenți dispuse
sub formă de cavități
SM
GL - GM1
Bistratul lipidic – structură ce prezintă fluiditate: caveolin
1. Mișcări de translație (difuzie laterală) Cholesterol
2. Rotație în jurul propriei axe Rol 1997
- Semnalizare intracelulară PS, PEA Simons & Ikonen
3. Flexie
4. Basculare dintr-un strat lipidic în celălalt - Endocitoză Nature

19 20
2008, Alberts et al., Molecular Biology of the Cell

Structurile de tip raft din membrana celulară


Rezistența la detergenți – lipid rafts sunt heterogene
2010,
Simons & Gerl
Nat Rev Mol Cell
Biol
Ansambluri la scară
nanometrică

Platforme
(după acțiunea semnalelor
extracelulare)

Majoritatea lipidelor sunt solubilizate


(mix lipide-detergent)
Asocieri = ”faze”
Lipid rafts rămân intacte la scară micrometrică
(modele artificiale)
21 22
2014, Horejsi & Hridinka, FEBS Lett

Clasificarea proteinelor membranare


• Proteine
• Glicoproteine

Proteine membranare Proteine intrinseci (Integrale)


= traversează membrana odată sau de mai multe ori

Proteine extrinseci (Periferice)


= pătrund în membrană pe o anumită distanță/ atașate la nivelul
membranei plasmatice

23 24

4
Proteine membranare Glicoproteine

Stratul de carbohidrați de la
suprafața celulelor

25 26
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology 2008, Alberts et al., Molecular Biology of the Cell

Funcțiile proteinelor membranare

2. Transportul de molecule mici și


ioni

27 28
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

Molecule pot traversa bistratul lipidic în funcție de


dimensiunea și solubilitatea lor Gradientul electrochimic
= variaţia, atât a potenţialului electric cât şi a concentraţiei unor ioni
la nivelul membranei celulare

Gradientul de concentrație Potențialul membranar


este completat de un acționează în sens contrar
potențial de membrană gradientului de concentrație,
care crește forța motrice scăzând forța motrice de
de transport a ionilor transport a ionilor
29 30
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology 2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

5
Ecuația lui Nernst Tipuri de transport membranar
= expresie cantitativă care realizează corelația dintre
raportul concentrațiilor unui ion de o parte și de alta a
unei membrane permeabile și diferența de potențial dintre
cele două fețe ale membranei

- = 61 log

Transportul pasiv al unei specii ionice încetează la echilibru:


- = 0

31 32
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

Transport membranar – clasificare


• Transport pasiv
– Difuzie simplă
– Difuzie facilitată
– Difuzie prin canale ionice și pori Transport pasiv
• Transport activ
– Transport primar
– Transport secundar
• Simport
• Antiport

33 34

TRANSPORTUL PASIV Difuzia simplă

Gaze: O2, CO2

Molecule mici fară


sarcină electrică:
uree, etanol

= dizolvarea unei speciei moleculare transportate


în membrană
• Are loc în sensul gradientului electrochimic sau de presiune
î
• Are loc spre echilibru termodinamic
î ă
• Se defasoara aparent fără consum de energie (procesele generatoare de
gradient electrochimic sunt efectuate cu consum de energie)
35 36
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology β = coeficient de partiţie

6
Difuzie facilitată (1) Difuzia facilitată (2)
cu ajutorul unor molecule transportoare = transportori Ex: Transportul glucozei

– Recunosc specia moleculară sau ionică


– Pot distinge speciile levogire de cele dextrogire
GLUT1 = transportorul de glucoză
– Acționează în sensul gradientului electrochimic de la nivelul membranei plasmatice a eritrocitelor
– Mecanism de acțiune: transportorul există în 2 stări conformaționale
– Transportă: glucoză, ioni; transportorii de ioni = ionofori
37 38
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

Difuzia prin canale ionice și pori Structura unui canal ionic


Canale ionice:
• structuri selective care străbat Canalul ionic pentru K+
membrana plasmatică (4 subunități):
• ionii pot trece în ambele sensuri
• VESTIBUL
Pori:
• structuri neselective care străbat • FILTRU (recunoaște ionul)
membrana plasmatică
• deosebesc moleculele pe baza Gcanal ionic
diametrului acestora ~ pS (10-12 S)
G = conductanță

39 40
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

Transportul apei prin membrana plasmatică

Transportul activ

Modalități de transport:
• Difuzie simplă
• Osmoză
• Pori

Mecanismul de transport al apei nu este încă deplin elucidat

41 42
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

7
Transport activ primar:
TRANSPORTUL ACTIV pompe ionice ATPazice
Clasa de pompe P Clasa de pompe Clasa de pompe Superfamilia ABC
protonice V protonice F

• Necesită energie metabolică Membrane plasmatice Membrane vacuolare Membrane mitocondriale Membrane plasmatice
(plante, fungi, bacterii, (vacuole, endozomi, (bacterii, plante) (bacterii, mamifere)
• Are loc în sens invers gradientului de concentrație mamifere) lizozomi)
Pompa de H+
43 Pompa de 3Na+/ 2K+ 44
Pompa de Ca2+

Pompe ionice tip P: Na+/ K+ - ATPaza Pompe ionice tip P: Na+/ K+ - ATPaza
1957

Curs Prof. C. Ganea

movie

Jens Christian Skou Pompă ELECTROGENICĂ


Chimist danez = transfer net de o sarcină pozitivă/ ciclu de funcționare
45 46
2008, Bruce ALBERTS et al., Molecular Biology of the Cell

Pompe ionice tip P: Na+/ K+ - ATPaza ABC ATPaza


(proteina ce determină rezistența la medicamente/ MDR1)

Alberts et al., 2002 47 48

8
Transport activ secundar:
proteine transportoare Transportul simport
• transportul moleculelor mici, ionilor Transportorul 2 Na+/1 Glucoză din epiteliul intestinal

Simport Antiport
= transferul celor = transferul celor
2 molecule 2 molecule
pe aceasi parte în direcție
a membranei opusă

Proteine simport Proteine antiport


Folosește gradientul de Na+ pentru transportul glucozei

Transport ELECTROGENIC = transfer net de o sarcină pozitivă/ ciclu

49 50

La nivelul epiteliului intestinal există două


tipuri de transportori pentru glucoză Transportul antiport
Metabolism anaerob:
glucoză  acid lactic

Metabolism aerob:
glucoză  CO2 (+H2O)  H2CO3  protoni  pH scăzut  distrugerea celulei
Trasport activ
(transport simport)

↑ pH ↓ pH
intracelular intracelular
Trasport pasiv
(difuzie facilitată)

51 52
2010, Alberts et al., Essential Cell Biology 2008, Lodish et al., Molecular Cell Biology

Schema – transport molecule mici și ioni


Transport
molecule mici
și ioni

Transport Transport 3. Transport vezicular la nivel de


pasiv activ
membrană celulară
Transport Transport
Difuzie simplă
primar secundar

Difuzie Transport
facilitată simport

Transport prin
Transport
canale ionice
antiport
și pori
53 54

9
Transport vezicular – membrana plasmatică Endocitoza: fagocitoza
(lb. greaca phagein = a manca; cytos = celula; osis = proces)
• Endocitoza
film
– Fagocioza
– Pinocitoza
Eritrocite
– Endocitoza mediată de receptori cu structura
• Exocitoza modificata

• Transcitoza
Macrofag

55 Alberts et al., 2002 56

Endocitoza: pinocitoza Vezicule cu înveliș de clatrină


(lb. greaca pinein = a bea; cytos = celula; osis = proces)

Vezicule cu înveliș citosolic (molecule de clatrină)

Vezicule cu
lipoproteine
membrana
unui ovocit

Caveole: vezicule fără înveliş citosolic

Membrana
plasmatică a
unui fibroblast
57 58
Alberts et al., 2002 2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

Endocitoza mediata de receptori Exocitoza


Insulina

Celule
pancreatice

59 Alberts et al., 2002 60

10
Transcitoza

4. Traducerea și transferul de
informație prin membrana celulară

Alberts et al., 2002 61 62

Receptorii membranari 4 modalităţi de semnalizare intercelulară


= proteine intrinseci cu funcție enzimatică care au
capacitatea de a recunoaște o moleculă semnal din
mediul extracelular

63 64

Activarea semnalizării intracelulare prin


molecule semnal extracelulare
Reţeaua de semnalizare ErbB

65 66
Alberts et al., 2008 Yarden and Sliwkowski, 2001, Nature Reviews

11
Tipuri de mesageri Clasificarea receptorilor membranari
1. Mesageri primi A. Receptori asociaţi canalelor ionice
• Hormoni B. Receptori asociaţi proteinelor G
• Factori de creştere C. Receptori asociaţi enzimelor
• Antigeni
• Medicamente etc. A = receptori ionotropi
B, C = receptori metabotropi
2. Mesageri secunzi
• Acid adenozin monofosforic ciclic (cAMP)
• Acid guanozin monofosforic ciclic (cGMP)
• Diacil glicerol (DAG)
• Inositol trifosfat (IP3)
67 68

Receptori asociaţi canalelor ionice Receptori asociaţi proteinelor G


film

Ex: receptorul
pentru adrenalină (epinefrină)
Ex: receptorul pentru acetilcolină

69 70
Alberts et al., 2008 2010, Alberts et al., Essential Cell Biology

Receptori asociaţi enzimelor


Ex: receptori
pentru factori
de creştere,
receptori
pentru
hormoni

71
Alberts et al., 2008

12