Sunteți pe pagina 1din 56

TERMOFORMAREA

FOILOR

C5 Curs FPMPC 1
Ce este termoformarea?
Definitie: Prelucrarea materialelor plastice prin termoformare este
procedeul de obţinere a produselor cave din semifabricate din materiale
termoplaste elaborate sub formă de foi sau folii .
Acest procedeu este specific pentru fabricaţia pieselor cu pereţi subţiri
cum ar fi: pahare şi farfurii de unică folosinţă, ambalaje, recipiente
alimentare, folii pentru medicamente şi altele.

 Termoformarea foilor se poate realiza prin doua tipuri de procedee de


bază şi anume:
 1. Formarea prin aspiraţie
 2. Formarea cu presiune

C5 Curs FPMPC 2
Produse termoformate

C5 Curs FPMPC 3
Avantaje

 posibilitatea obţinerii unor produse de dimensiuni variabile şi cu pereţi


foarte subţiri,
 realizarea unor forme complexe greu de realizat prin alte procedee;
 posibilitatea formării unui semifabricat care în prealabil a fost imprimat;
 posibilitatea realizării plăcii de formare din diferite materiale cum ar fi:
metal, lemn sau din materiale plastice termorigide;
 nu necesită personal cu calificare superioară pentru operare;
 investiţia necesară în echipamente şi tehnologie este de nivel mediu dar
se poate începe activitatea şi în ateliere mici cu personal şi ehipamente
artizanale;
 se pot utiliza materiale diverse dar numai sub formă de foi sau folii;
 posibilitatea măcinării şi reutilizării deşeurilor şi rebuturilor.

C5 Curs FPMPC 4
Dezavantaje

 produsele realizate sunt de rezistenţă mică fiind formate din


semifabricate de grosime mica;
 produsele trebuie realizate cu pereţii înclinaţi şi cu raze de racordare
cât mai mari la colţuri pentru evitarea rebuturilor;
 în procesul de fabricaţie obţinerea deşeurilor este inevitabilă;
 piesele realizate au tendinţă de arcuire după formare.

C5 Curs FPMPC 5
1. Formarea prin aspiraţie

 Utilizare: procedeul prin aspiraţie se foloseşte pentru


obţinerea unor produse cu gabarit mic, cu raze mari de
curbură sau la realizarea unor produse cu suprafaţă mare
şi înălţime mică
 Exemple de produse: hărţi de relief, reclame, farfurii
 Aspiraţia se realizează prin vidare într-o matriţă deschisă,
prevăzută cu orificii pentru evacuarea aerului. Se
utilizeaza un material sub formă de foaie sau folie care se
incalzeste prin radiaţie.
 Considerând H înălţimea pisei şi D dimensiunea minimă a
piesei, trebuie să se respecte condiţia ca H/D≤1/2.

C5 Curs FPMPC 6
Principiul formării prin aspiraţie
1
a b

2
3
4

7
c d
8
1- sistemul de încălzire; 2- placă fixare; 3- placă de taiere; 4- piesă; 5- cuib; 6-
izolator; 7-carcasă; 8- extractor
C5 Curs FPMPC 7
C5 Curs FPMPC 8
Etapele formarii prin aspiratie
Var. 1- materialul este incalzit dupa fixarea pe placa port cuib

a b c

Incalzirea formarea prin vidare scoaterea

C5 Curs FPMPC 9
Var.2- materialul este incalzit inainte de asezarea pe placa port cuib

C5 Curs FPMPC 10
Schema de principiu a instalaţiei de formare sub
vid

op 1
 sursa mobilă de 1 op 2
încălzire prin radiaţie 1
2 11
 suportul matriţei 3
 matriţa 9 10
 cadrul sau rama 2
3 9
 dispozitivul de
purificare a aerului 4
 ventilul de evacuare- 4
admisie a aerului 5 8
5
 sorberul 6
 pompa de vid 7
 deschizătorul 8
6
7

C5 Curs FPMPC 11
C5 Curs FPMPC 12
Instalaţie de termoformare în linie continuă

1 2 4 5 6

 1-extruder; 2-radiant; 3-role de tragere; 4-matrită; 5-ghilotină; 6-


granulator.

C5 Curs FPMPC 13
1) Filmul termoformabil este derulat de pe rola.
(2) Este incalzit in matritele de formare si modelat dupa forma acestora.
(3), (4) Formele astfel rezultate sunt umplute manual sau automat.
(5) Filmul superior sigileaza caserolele umplute.
(6) Aerul este evacuat din matritele de sigilare, iar in locul sau este introdus, daca este necesar, gazul de
protectie. Apoi ambalajul este sigilat prin incalzire si prin presiune.
(7) Filmul
C5
de pe ambalaje este taiat transversal Curs FPMPC 14
(8) Productia din ciclul respectiv a fost finalizata dupa operatiunea de taiere longitudinala.
Procedeul prin întindere-aspiraţie (matrita
pozitiva)

 Formarea sub vid pe matriţă pozitivă (H/D≤1,25)


 a-încălzire; b-întindere pe poanson (ambutisare); c-aspiraţie
pe poanson
C5 Curs FPMPC 15
Procedeul prin întindere-aspiraţie (matrita
negativa)

 Formarea sub vid prin întindere şi aspiraţie pe matriţă


negativă a-încălzire; b-întindere; c-aspiraţie

C5 Curs FPMPC 16
Consideraţii tehnologice
Factorii variabili deosebit de importanţi în tehnica formării sub vid şi numiţi
,,antecedentele termice ale materialului” sunt următorii:
 temperatura de înmuiere, atunci când încetează practic rezistenţa fată de
schimbarea de formă;
 dilataţia termică dependentă de orientarea macromoleculelor şi de gradul
de polimerizare a materialului;
 plasticitatea (vâscozitatea), indicator al deformaţilor remanente, depinzând
de temperatură şi de presiune;
 stabilitatea termică a polimerului;
 căldura specifică.
Materialele cele mai utilizate sunt:
 policlorura de vinil rigidă şi plastifiată
 copolimerul clorura– acetat de vinil,
 polistirenul modificat,
 polietilena,
 acetobutiratul de celuloză,
 policarbonaţii.

C5 Curs FPMPC 17
2.Formarea cu presiune
Avantajele si dezavantajele acestui procedeu constau din:
 formarea unor produse cu adâncime mai mare şi cu raze de curbură mai
mici decât cele obtinute prin procedeul de formare sub vid, dar are
dezavantajul de a produce obiecte limitate ca deschidere.
 reproducerea mai exactă a detaliilor complicate;
 obţinerea unor produse cu pereţi mai uniformi;
 utilizarea mai economică a surselor de încălzire;
 realizarea unui ritm de producţie de 2-3 ori mai mare decât la procedeul de
formare sub vid.
Procedeul cuprinde 3 faze:
 1- încălzirea;
 2- fixarea materialului;
 3- presare în cuib.
Sisteme de formare:
 cu sursă de încălzire şi cu presiune de aer;
 cu presiune de aer încălzit;
 mixtă.

C5 Curs FPMPC 18
Principiul formării prin presiune
5
4
1

 1- cuib; 2- placă suport şi izolator; 3- carcasă; 4- placă pentru formarea


camerei de refulare; 5- placă cu orificiu pentru refulare aer.

C5 Curs FPMPC 19
C5 Curs FPMPC 20
Schema de principiu al instalaţiei de
formare cu presiune de aer
 1- sursa de încălzire; 11
 2- cadru mobil; 1
 3- dispozitiv de
difuzare; 2 10
 4- ventil;
 5- rezervor de
presiune;
 6- compresor; 9
3
 7- intrarea aerului în
compresor; 8
 8- ieşirea aerului prin 4
matriţă;
 9- foaia de material 7
plastic; 5
 10- matriţa; 6
 11- cavitatea de
presiune

C5 Curs FPMPC 21
Formarea în matriţă pozitivă, cu întindere mecanică

C5 Curs FPMPC 22
Procedee combinate

a b d
c

 Formarea prin aspiraţie, cu întindere mecanică pe ambele părţi


ale materialului. a-încălzirea;b, c- întinderea;d- aspiraţia.
C5 Curs FPMPC 23
Comparatie

C5 Curs FPMPC 24
ROTOFORMAREA

C5 Curs FPMPC 25
Avantaje

 prelucrare simplă şi relativ ieftină;


 prelucrarea simultană, cu ajutorul aceluiaşi echipament,
a mai multor tipuri şi mărimi de piese;
 prelucrarea uşoară a pieselor cu contur complicat;
 grosimea peretelui pieselor obţinute prin acest procedeu
este mai uniformă faţă de produsele realizate prin alte
procedee (turnarea, termoformarea);
 produsele obţinute nu au tensiuni interne dacă se
respectă condiţiile impuse de tehnologie.

C5 Curs FPMPC 26
Dezavantaje

 preţul materialelor este relativ mare. Majoritatea materialelor


plastice sunt utilizate sub formă de pudră astfel fiind necesara
o etapa suplimentara de macinare a granulelor;
 gama de materialele recomandate pentru rotoformare este
restrâns. În prezent polietilena se consideră ca fiind cel mai
folosit material (în proporţie de 90%);
 scoaterea piesei este dificilă în special pentru piese de formă
complexă;
 bosajele şi crestăturile nu pot fi prelucrate uşor.

C5 Curs FPMPC 27
Produse rotoformate

C5 Curs FPMPC 28
•produse industriale

C5 Curs FPMPC 29
•jucarii

C5 Curs FPMPC 30
Principiul rotoformării

Incalzire

Pulbere

Matrita

a) Incarcarea matritei
b) Incalzirea si rotirea matritei

Produs

Matrita

c) Racirea matritei
C5 Curs FPMPC d) Scoaterea matritei 31
C5 Curs FPMPC 32
Instalatie pentru piese de dimensiuni mari

ROTIREA M ESEI

ROTIREA
BRATULUI

C5 Curs FPMPC 33
Instalatie pentru piese de dimensiuni mici

SECUNDAR

PRIMAR

C5 Curs FPMPC 34
Procedee de rotoformare
a.Procedeul cu cameră comună

Incalzire

C5 Curs FPMPC 35
b.Procedeul tip suveică

R A C IR E IN C A R C A R E IN C A L Z IR E

a G H ID A J b

C5 Curs FPMPC 36
c. Procedeul tip carusel

INCALZIRE

RACIRE

C5 Curs FPMPC 37
Temperatura
320

280
Cuptor x -Exteriorul matriţei
240 y - Interiorul matriţei
z
Temperature ( C )

-Aerul din matriţă


200
x
160

y
120
z
z
80 y
x
40

0
0 8 16 24 32 40 48 56 64
Time (min)
C5 Curs FPMPC 38
Grosimea pereţilor piesei
250

200
Temperatura (° .)

150

100
10mm.
12mm.
2mm. 4mm. 6mm. 8mm.
50

0 20 40 60 80 100 120
Timp (min.)

C5 Curs FPMPC 39
PRESAREA
TERMORIGIDELOR

C5 Curs FPMPC 40
Ce este formarea prin presare?
 Definiţie: Presarea materialelor plastice
termorigide este procedeul prin care materialul
este introdus în locaşul unei matriţe încălzite,
unde sub acţiunea unui efort termo-mecanic
(presiune şi căldură) se întăreşte, luând forma
cavităţii în care se află, formă pe care o
păstrează şi după scoaterea din matriţă.
 Procedee de formare
a.Formarea directă prin comprimare
b.Formarea prin transfer
c.Formarea combinată

C5
C6 Curs FPMPC 41
a.Presarea (formarea) directa

 1- cuib
 2- material sub formă
de pulbere 3

 3- poanson (miez)
4
 4- piesă 2

5
 5- rezistenţe electrice
1
 6- extractor
6

C5
C6 Curs FPMPC 42
b.Presarea prin transfer

9 2

9
8

5
6
7

C5
C6 Curs FPMPC 43
c. Presarea (formarea) combinata

44 22
 1-cuib
 2-poanson
11

33  3-rezistente
electrice
 4-preforma

C5
C6 Curs FPMPC 44
Incalzirea matritei
 1. Încălzirea cu flacără de gaz: Este cel mai ieftin sistem dar are
următoarele dezavantaje:
 temperatura se reglează greu şi neprecis;
 degradează oţelul matriţei;
 prezintă pericol de incendiu;
 viciază atmosfera sălii de lucru;
 2. Încălzirea cu vapori de apă:
 Prezintă avantajul unei repartiţii uniforme a temperaturii
 Are urmatoarele dezavantaje:
 măreşte gabaritul matriţei;
 conectare greoaie la reţeaua de alimentare;
 probleme de etanşare.
 3. Încălzirea cu curenţi de inducţie:
 Se foloseşte când se doreşte obţinerea unei inerţii termice mici.
 4. Încălzirea cu rezistenţă electrică:
 este cel mai răspândit sistem, iar temperatura optimă de formare se
menţine cu ajutorul termostatelor. Rezistenţele electrice se montează fie în
exteriorul matriţei, sub formă de centuri, fie în corpul ei, sub formă de plăci.
 5. Încălzirea cu semiconductoare este una din soluţiile mai noi
C5
C6
utilizate în practică pentru încălzirea
Curs FPMPC
matriţelor. 45
Clasificarea matriţelor

 1. După tipul  b).Matriţe multiple sau


acţionării: cu mai multe cuiburi,
sunt folosite la formarea
 a). Matriţa de mână sau pieselor mici şi mijlocii în
amovibilă. producţia de serie mare.
 b). Matriţa cu comandă
manuală  După modul de
 c). Matriţa
închidere al matriţei
semiautomată,  a) Matriţa închisă sau
 d). Matriţa automată
pozitivă
 b) Matriţă deschisă sau
 2. După numărul negativă
cuiburilor  c. Matriţă semiînchisă
 a). Matriţe simple sau
monocuib
C5
C6 Curs FPMPC 46
Matriţa închisă sau pozitivă

 Avantaje:
 -se obţin piese compacte cu
caracteristici mecanice superi-
oare;
 -bavura se fomează în direcţia
forţei de acţionare dar în sens
contrar şi este mică.
 Dezavantaje:
 -poansonul se extrage greu;
 -apar frecări mari deci şi uzuri
ale cuibului şi poansonului.

C5
C6 Curs FPMPC 47
Matriţă deschisă sau negativă

 Avantaje:
 -extragerea poansonului se
realizează uşor , deci şi
uzurile acestuia vor fi mici;
-precizie dimensională
ridicată.
 Dezavantaje:
 -bavura se formează
perpendicular pe direcţia
forţei şi este mare;
 -piese mai puţin compacte.

C5
C6 Curs FPMPC 48
Tabletarea materialelor plastice

 Tabletarea (pastilarea) materialelor de presare este un procedeu de


aglomerare mecanică a materialului de presat (prafuri, fibre sau
tocături), în scopul obţinerii unor forme regulate, relativ rigide şi
nesfărâmicioase, fără a schimba proprietaţile iniţiale ale materialelor
respective. Tabletarea se realizează de obicei la rece. Dacă se
realizează la cald trebuie să se utilizeze o temperatură mai mică
decât aceea la care materialul termorigid reticulează.
 Tabletele se obţin în mod normal la temperatura camerei şi la
presiuni de 400-1500 daN/cm2, parametrii de formare depinzând de
tipul materialului termoreactiv tabletat.
 Materialele care curg uşor prin pâlnie, se tabletează pe maşini
speciale de tabletat. Acestea sunt prese cu excentric, acţionate
mecanic şi prevăzute cu dispozitive de dozare volumetrică şi de
evacuare a tabletelor.

C5
C6 Curs FPMPC 49
 Principalele avantaje ale tabletării sunt:
 reducerea volumului camerei de încărcare a matriţelor la
mai puţin de jumătate (scad costurile);
 reducerea pierderilor de materiale de presare care au loc
prin manipularea prafului
 scurtarea ciclului de presare prin faptul că materialul fiind
compact se încălzeşte mai repede şi se micşorează în
acest fel timpul de închiderie al matriţei (măreşte
productivitatea);
 dozarea rapidă, exactă şi simplă, operatorul folosind
pentru fiecare articol un număr precis de tablete;
 folosind tablete din amestecuri de prafuri de culori diferite
se obţin obiecte de marmorare mult mai frumoase decât
în cazul folosirii prafurilor amestecate ca atare;
 îmbunătaţirea condiţiilor de muncă prin reducerea norului
de praf specific secţiilor de presare.

C5
C6 Curs FPMPC 50
Tehnologia presării materialelor
termorigide
 Etapele presarii
Dozarea

Presarea Degazarea

Scoaterea Depozitarea

C5
C6 Curs FPMPC 51
Dozarea materialului pentru presare

 Procedeele de dozare utilizate sunt următoarele:


 a. Procedeul gravimetric – presupune cântărirea materialului în
prealabil pentru fiecare piesă în parte. Acest procedeu deşi
prezintă cea mai mare precizie are o productivitate scăzută şi
necesită o balanţă lângă fiecare presă.
 b. Procedeul volumetric – este mai puţin precis decât procedeul
gravimetric, însă asigură o productivitae mai mare, în special în
cazul matriţelor cu multe cuiburi, pentru care se pot realiza mai
multe dozatoare speciale cu încărcare simultană.
 c. Procedeul prin pastilare - este cel mai raspândit datorită
avantajelor sale. Acesta constă în dozarea prealabilă la rece a
prafurilor de presare în tablete de formă cilindrică, cu ajutorul
maşinilor de pastilare la presiuni de 800-1000 daN/cm2. În unele
cazuri pastilele se execută în formă apropiată de cea a
produsului ce trebuie realizat.

C5
C6 Curs FPMPC 52
Parametrii tehnologici
Presiunea
 a. Presiunea de formare se exercită din momentul în care poansonul
atinge materialul de presare şi durează până când materialul devenit fluid
umple toate cavităţile dintre poanson şi cuib.
 Valoarea ei depinde de următoarele:
 forma produsului,
 tipul materialului termorigid (capacitatea de fluiditate, viteza de întărire),
 numărul de cuiburi ale matriţei,
 dacă materialul de presat a fost sau nu preîncălzit.
 Observatii:
 Valoarea presiunii este mai mare dacă produsul are pereţi subţiri şi este mai
înalt. Materialele de presare cu fluiditate scăzută necesită presiuni mai ridicate,
deoarece în timpul presării sunt mai vâscoase.
 Preîncălzirea materialului duce la scăderea presiunii de formare cu cca. 25%,
deoarece la introducerea în matriţă materialul este moale.
 b. Presiunea de întărire –este presiunea necesară echilibrării presiunii
vaporilor de apă şi gazelor care rezultă în timpul întăririi materialului
plastic, adică din momentul în care materialul a umplut toate cuibul şi până
la terminarea procesului de reticulare. Această presiune are o valoare
mică, de 3-4daN/cm2.
 Aplicarea unei presiuni mai scăzute decât cea normală duce la obţinerea unor
piese cu goluri, iar utilizarea unorCurs
forţe mai mari duce la uzarea prematură a
FPMPC 53
C5
C6
matriţelor.
Temperatura

 Temperatura ridicată are rolul de a produce reticularea materialul de


presare şi fluidizarea acestuia pentru a se putea introduce în cuib.
Permite eliminarea vaporilor şi gazelor care se formează în timpul
reticulării şi trecerea materialului în faza infuzibilă şi insolubilă.
 S-a constatat de asemenea că ridicarea temperaturii de presare
duce la îmbunătăţirea caracteristicilor fizico-mecanice ale pieselor
obţinute având însă grijă să nu se depăşească temperatura de
ardere a materialului.

 Ridicarea temperaturii de presare este limitată de următorii factori:


 aparitia de umflături pe suprafaţa obiectelor, din cauză că materialul, în
contact cu pereţii cuibului, se întăreşte rapid şi nu mai permite ieşirea
gazelor şi a vaporilor din masa materialului
 întărirea materialului înainte de a ocupa toate cavităţile matriţei, mai
ales în cazul unor produse cu pereţi subţiri sau cu profil complicat.
 degradarea pigmenţilor folosiţi în colorarea prafului de presare

C5
C6 Curs FPMPC 54
Timpul
 Componentele timpului de presare:
 T1- pentru realizarea fluidizării materialului,
 T2- pentru umplerea matritei
 T3- pentru reticularea materialului.
 Timpul variază invers proporţional cu temperatura de presare.
Mărirea productivităţii conduce la tendinţa de a micşora timpul de
presare. Aceasta poate însă duce la obţinerea unor obiecte care,
deşi au un aspect corespunzător, au caracteristici fizico-mecanice
sau proprietăţi electrice nesatisfăcătoare, deoarece în interiorul
piesei procesul de policondensare nu a fost dus până la capăt.
 Timpul insuficient de presare duce la un aspect necorespunzator al
produsului. Acesta poate prezenta unmflături, suprafeţe poroase sau
mate şi chiar fisuri superficiale.
 Menţinerea unui timp exagerat de lung nu este raţională, deoarece
nu duce la îmbunătăţiri calitative, iar unele caracteristici se pot chiar
înrăutăţii.
 Durata minimă de menţinere sub presiune, după ce temperatura de
reticulare a fost atinsă, se calculează aproximativ cu minim o
secundă pentru fiecare gram de material.
C5
C6 Curs FPMPC 55
Degazarea

 Odată cu începerea presării, datorită temperaturii ridicate, se degajă


vapori şi gaze, rezultate din transformările chimice ale materialului.
Aceste gaze trebuie eliminate înainte de întărirea suprafeţei
exterioare a produsului, deoarece în caz contrar ele rămân în
interior şi conduc la producerea de umflături şi crăpături.
 Operaţia aceasta se numeşte degazare şi se execută prin ridicarea
si coborarea poansonului de câteva ori după închiderea completă a
matriţei, însă înainte de a începe întărirea materialului de presare.
 Înăltimea la care trebuie ridicat poansonul este de 10-15 mm, iar
durata unei degazari este de 2-3 secunde.

C5
C6 Curs FPMPC 56