Sunteți pe pagina 1din 14

10.5.

Maţrite pentru ambutisare fără subţiere

10.5.1. Scheme de matriţe pentru ambutisare

In construcţia matriţelor pentru ambutisare se regăsesc mare parte dintre elementele din
construcţia ştanţelor pentru tăiere şi a matriţelor pentru îndoire (plăci de bază şi superioare, elemente
de ghidare, elemente de poziţionare a semifabricatului, elemete de eliminare a piesei din zona de lucru,
etc.), diferenţele fiind determinate de specificul procesului de ambutisare – necesitatea reţinerii
semifabricatului – şi de particularităţile constructive ale elementelor active.
In funcţie de aceste aspecte, în continuare sunt prezentate unele exemple de scheme de
construcţie pentru cele mai reprezentative tipuri de matriţe pentru ambutisarea fără subţierea
semifabricatului, în practică diversitatea acestora fiind foarte mare.
La unele scheme nu se prezintă decât zona de lucru deoarece numai aceasta diferenţiază
respectiva construcţie de alte tipuri sau construcţii de ştanţe şi matriţe.
1
2
3
4
5

Matriţă simplă pentru prima ambutisare, cu reţinere superioară

1 – placă superioară; 2 – tirant; 3 – resort; 4 – poanson; 5 – placă de reţinere; 6 – placă de ambutisare


deschis închis
1
2
3

4
5
6
Matriţă simplă pentru
prima ambutisare, cu
7 reţinere inferioară

1 – cep de prindere; 2 – tijă


8 acţionare eliminator superior;
3 – placă superioară; 4 – placă
9 de ambutisare; 5 – eliminator
superior; 6 – placă de reţinere;
10 7 – resort; 8 – tirant; 9 –
poanson ambutisare; 10 – placă
de bază
deschis inchis
1
2
3

4
5 Matriţă simplă pentru
prima ambutisare, cu
reţinere inferioară
6
1 – pacă de reţinere şi poziţionare; 2 –
7 tijă acţionare; 3 – poanson ambutisare;
4 – placă de bază; 5 – taler superior; 6 –
8 resort; 7 – tirant; 8 – taler inferior; 9 –
piuliţă; 10 - contrapiuliţă
9
10
1
2

3 F

5
6
Matrita simpla pentru
dn-1 dn
urmatoarea ambutisare

7
1 – cep de prindere; 2 – tijă acţionare
8
eliminator superior; 3 – placă superioară; 4 –
9 placă de ambutisare; 5 – eliminator superior;
6 – element de reţinere şi poziţionare; 7 –
poanson ambutisare; 8 – tijă acţionare element
de reţinere; 9 – placă de bază; 10 – taler
10 superior; 11 – resort; 12 – tirant; 13 – taler
Q
11 inferior; 14 – piuliţă; 15 - contrapiuliţă

12
13
14
15
deschis inchis
1

2
Matriţă simultană pentru
3 decupat şi ambutisat
4
5
1 – cep de prindere; 2 – tijă acţionare
6 eliminator superior; 3 – placă
7 superioară; 4 – tirant; 5 – resort; 6 –
8 placă de ambutisare şi poanson
pentru decupare; 7 – eliminator
9 superior; 8 – placă de eliminare
10 mobilă; 9 – placă de decupare; 10 –
11 placă de reţinere la ambutisare şi
eliminator piesă ambutisată de pe
12 poanson; 11 – poanson ambutisare;
12 – tijă acţionare placă de reţinere;
13 – placă de bază
13
F
1
CI Maţrita pentru decupat şi
2 ambutisat pe presă cu
dublă acţiune
3
Q Q 1 – placă superioară pe CI; 2 –
poanson ambutisare; 3 – placă
4 superioară pe CE; 4 – tirant; 5 –
CE resort; 6 – poanson decupare şi
element reţinere la ambutisare;
5 7 – placă de desprindere mobilă
la decupare; 8 – rigle ghidare
6 semifabricat; 9 – placă de
decupare; 10 – placă de
7 ambutisare; 11 – placă de bază

8
CI – culisou interior
9
10 CE – culisou exterior

11
deschis inchis
1
2

3 Matriţă pentru
ambutisare inversă
4

5 1 – tirant; 2, 7 – resort; 3 –
poanson ambutisare; 4 – placă
de reţinere; 5 – eliminator
6 inferior; 6 – placă de
ambutisare; 8 – placă de bază

7
8
Matriţă pentru ambutisare succesivă din bandă
Eliminarea piesei ambutisate, fără flanşă

Matriţă simplă pentru ambutisare, fără reţinere


Scheme de matriţe pentru
următoarea ambutisare
Matriţă pentru dublă ambutisare
(prima şi a doua ambutisare) pe
presă cu dublă acţiune
Matriţe pentru ambutisare inversă
perforare tehnologică

nervuri de reţinere

Matriţă pentru ambutisare element caroserie auto pe presă cu dublu efect

S-ar putea să vă placă și