Sunteți pe pagina 1din 12

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”

1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI


a. Motivație:
Procesul de vânzare a unei locuințe sau a unui teren este destul de anevoios. Vânzătorul
trebuie să își facă cunoscută oferta, să dea anunțuri în ziare sau pe internet, să fie disponibil pentru
vizionări și întâlniri cu potențiali clienți.
Din acest motiv alegerea unui agenții imobiliare care să se ocupe de tranzacție este o
necesitate. Avantajul deosebit pe care l-au luat afacerile imobiliare are motive bine întemeiate și
anume birocrația și formalitățile care trebuie îndeplinite pentru orice tranzacție imobiliară. Se
solicită: cadastru, intabulare și extract de carte funciară, pentru fiecare pentru acestea fiind necesare
o serie întreagă de cereri, declarații, timbre, chitanțe de plată a unor taxe, fără a mai pune la
socoteală cozile interminabile.
Toate aceste formalități consumă foarte mult timp, mai ales pentru cineva care nu este
obișnuit cu tot acest haos. Astfel a apărut necesitatea populației de a apela, pentru obținerea uneia,
mai multora sau tuturor acestor acte la intermediari. De multe ori aceștia sunt agențiile imobiliare.
b. Sustenabilitate:

2. DESCRIEREA FIRMEI CARE VA FI ÎNFIINȚATĂ

a. Descrierea firmei

 Denumirea firmei: SC ANA IMOB SRL


 Obiectul de activitate conform codului CAEN: 6831 – AGENTII IMOBILIARE
 Valoarea și natura capitalului: Capitalul social este de 80.000 lei din care:
 Aport în numerar: 50.000 lei
 Aport în natură: autoturism (DACIA LOGAN) 30.000 lei
 Sediul principal: Strada Petre Sergescu numărul 9 bloc C3 scara 3 apartament 2, Drobeta –
Turnu – Severin, Mehedinți
 Structura acționarului: asociat unic – Balaci Anamaria

b. Strategia firmei

1. Viziunea:
Ne propunem să devenim:
”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”
 Lider de piață în dezvoltarea standardelor profesionale privind desfășurarea de activități
imobiliare.
 asociație văzută excelent de membrii săi ca esență pentru succesul profesional.
 Un principal susținător al dreptului de proprietate din România.
 asociație valotoasă prin membrii săi.

2. Misiunea
Agenția imobiliară SC ANA IMOB SRL are misiunea de a oferi servicii de calitate care să
satisfacă un numă cît mai mare de clienți în vederea achiziții/închirierii locuinței dorite.

3. Strategia:
Schimbarea de strategie constă într-o abordare diferită a clienților săi, venind în
întâmpinarea acestora cu pachete complete de consultanță. Ieșim la înaintare cu noi strategii de
marketing pentru oferirea unui pachet mai larg de servicii pentru clienții săi. Prin consultarea
specializată oferită de firma noastră prin decizia unei închirieri/achiziționărea unei locuințe devine o
problemă în minus pentru viitori proprietari, agențiile imobiliare reușind astfel să obțină un număr
mai mare de tranzacționări de succes.

4. Obiectivele:
- Să reprezinte interesele membrilor săi în relațiile cu clienții
- Să informeze clienții privind avantajele colaborări.
- Să obțină profit de 10.000 lei în următoarele 6 luni
- Cifra de afaceri de: 11.524 lei în următoarele 6 luni

5. Descrierea riscurilor ce pot apărea în activitate


La riscuri se clasifică clienții care reprezintă una dintre cele mai mari probleme. Numărul
acestora este foarte mare deoarece nu se semnează un contract cu ei neexistând astfel măsuri reale
ce pot fi luate împotriva lor.
Situația financiară a clienților care nu își pot permite tot timpul să apeleze la o agenție
imobiliară de a închiria/cumpăra un imobil.
Un alt risc poate fi concurența existentă pe piața agențiilor imobiliare Mehedințene.

c. Descrierea activității proiectului

În vederea atingerii obiectivelor propuse, vor fi desfășurate următoarele activități:


A1. Cercetarea pieței și identificarea nevoilor clienților

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


A2. Stabilirea necesarului de finantare
A3. Identificarea surselor de finanțare
A4. Documentare cu privire la legislația în vigoare
A5. Gestionare a ofertelor și cerințelor clienților
A6. Gestiunea contractelor
d. Resurse umane:
Pentru desfăsurarea în bune condiții a activității, firma va angaja un numar de 5 persoane pe
următoarele posturi:
- 1 post de director
- 1 post de contabil
- 2 posturi de agenti imobiliari
- 1 post de sofer

DIRECTOR

AGENT IMOBILIAR SOFER CONTABIL


(2)

e. Resurse materiale:
Resurse materiale de care firma va avea nevoie pentru inceput se refera la:
- Spațiu commercial
- 2 laptop-uri
- 1 televizor LCD
- 1 imprimante
- 2 birouri
- 2 scaune
- 1 canapea
- 2 fotolii
- 1 măsuță
- Consumabile (pixuri, hârtie, dosare, ștampilă)
- 5 telefoane mobile
- 1 telefon fix

4. PRODUSUL/SERVICIUL
a. Descrierea serviciului
Activitatea firmei constă în intermedierea închirierii/achiziționări unui imobil.
Principalele servicii oferite sunt:

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


Vânzări garsoniere/apartamente
Vânzări case/vile
Vânzări spații comerciale
Închirieri garsoniere/apartamente
Închirieri case/vile
Închirieri spații comerciale

b. Avantajele serviciului
Agenția imobiliară SC ANA IMOB SRL oferă servicii de calitate superioară la costuri
avantajoase.
Comisioanele percepute de firmă sunt foarte mici față de alte firme existente pe aceiași
piață. Personalul este calificat, răspunzând cu promptitudine la cerințele clienților.
Firma practică următoarele comisioane:
Comision de închiriere: 10% din valoarea imobilului/lună la proprietar și 10% din valoarea
imobilului/lună la client.
Comision la vânzare: 5% din valoarea imobilului/lună la proprietar și 5% din valoarea
imobilului/lună la client.

Principali furnizori de materii prime și materiale


- SC ARION SMART SRL
- SC SCAND SRL
- SC RDS – RCS SRL
- SC LEM’S SRL
- SC FLANCO SRL

4.PIAȚA
Clienți
Clienți unei agenții imobiliare sunt:
3. Persoane juridice din România, în special din Drobeta-Turnu-Severin
4. Persoane fizice din România, în special din Drobeta-Turnu-Severin
Garanția viitorului firmei și a afaceri este reprezentată de orientarea spre piață prin cunoașterea
detaliată a cerințelor și posibilităților financiare ale clienților.
Persoanele fizice, clienții agenției, pot fi:
5. Personane cu funcții de conducere
6. Personane cu funcții intermediare de conducere
7. Personane cu funcții medii

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


Analiza stadiului actual al pieței
Tranzacțiile cu locuințe prezintă caracteristici similare cu piețele pe care se tranzacționează alte
titluri de active, cum ar fi valorile mobiliare, dar comportamentul ciclic al pieței imobiliare, diferă
destul de mult întâlnită pe piețele de capital. În timp ce sectorul comercial, este supus șocurilor
datorită variațiilor cererii, care la rândul ei este influențată de schimbările demografice, de șomaj
sau de veniturile populației, acești factori nu oferă explicații complete privind ciclurile creștere –
declin observate frecvent pe piețele imobiliare. Comportamentul speculativ întâlnit pe piețele de
capital, este limitat pe piața imobiliară de constrângeri legate de lipsa lichidității și costurile mari de
tranzacționare, în timp ce majoritatea tranzacțiilor sunt realizate de persoane, care doresc să ocupe
efectiv spațiile pe care acționează și ale căror decizii nu au ca scop principal obținerea unor
profituri.
Chiar dacă cei care vor ocupa locuințele domină piața, s-a constatat în
practică faptul că aceste costuri ridicate de tranzacționare nu-I împiedică pe acestea sau chiar pe cei
care cumpără pentru prima data o locuință, să se mute din nou dacă doresc să o facă, în plus, atunci
când piața imobiliară este în creștere, multe familii care dețin proprietăți percep locuințele drept
principalul mijloc de sporire a averii. Acesta se datorează în primul rând faptul că, pentru marea
majoritate a populației, locuința reprezintă principalul activ deținut.
Previzionarea creșterii pieței
Piața imobiliară din România s-ar putea debloca abia peste 2 sau 3 ani,
susțin cei mai pesimiști analiști din piața de profil, în timp ce dezvoltatori mai optimiști sper ca
măcar la finalul anului viitor sa apară semn de revenire a vânzărilor și a prețurilor.
Majoritatea se așteaptă încă la căderi de prețuri calculele acestora bazându-
se în principal pe evoluțiile din ultima perioadă.
În anul 2016 am constatat că mai mulți români au plecat în străinătate
pentru a-și face un viitor. Acum când se vor întoarce acasă poate și cu un membru în plus mă refer
la persoana iubită, aceștea nu o să mai vrea să stea cu părinți și doresc să închirieze/achiziționeze o
locuință doar pentru ei.
Concurența
Nu trebuie să ne sperie concurența, deoarece multe din agențiile imobiliare
dispar la fel de repede precum apar. La o agenție imoiliară cea mai importantă verigă o reprezintă
agenția. Având în vedere acest aspect o agenție imobiliară nou-înfințată nu are posibilitatea de a
concura cu marile forțe din domeniu, pe proiecte de mare întindere. Pentru a avea success, într-o

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


afacere nouă pe această piață, trebuie luate în considerare aspect legate de diversificarea ofertei față
de concurență.
În Drobeta-Turnu-Severin am identificat trei mari concurenți

CONCURENȚA PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


SC GEORGIA IMOB SRL 8. Clientelă diversifficată 9. Comision ridicat

SC PREMIERE SRL 10. Publi 13. Comi


citate diversificată sion ridicat
11. Clien
telă diversificată
12. Firm
ă extinsă
SC KAT SRL 14. Num 15. Nu
ai vânzări de prea au vânzări
16. Comi
apartamente de lux
sion ridicat

5. STRATEGIA DE MARKETING

17. Punctele tari ale afacerii (serviciului), avantaje față de competitor.


Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competențe distinctive pe care aceasta le posedă la
un nivel superior în comparație cu alte firme, îndeseobi concurențe, cee ace îi asigură un anumit
avantaj în fața lor. Astfel prezentat, punctele forte, reprezintă activități pe care firma le realizează

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


mai bine decât firmele concurente, sau resurse pe care le posedă și care depășesc pe cele ale altor
firme.

Promovarea serviciului.
Promovarea serviciilor imobiliare ale agenției imobiliare ANA IMOB SRL
constă în principal prin:
18. ziare locale și reviste
19. posturile locale de radio și televiziune
20. materiale publicitare (fluturași- răspândiți în cutiile poștale, în incintele
blocurilor sau pe panourile publicitare; anunțuri publicitare, cataloage, pliante)
21. website pe care să prezințe ofertele aflate în portofoliul agenției.
Obligatoriu site-ul trebuie să conțină multe poze, în așa fel încât clientul sa își poată face o idee
despre proprietate înainte de a o vizita.

Distribuția serviciului
Principalul mod de distribuire a serviciilor noastre il constituie contactarea directă a agenției
de către clienți.

6. NECESARUL DE FINANȚARE
Cheltuieli:
a) Cheltuieli inițiale
Nr Denumire produs cantitate Preț(LEI) Valoare(LEI)
ctr.
1 birou 2 650 1300
2 laptop 3 1500 4500
3 Imprimantă 1 750 750
multifunctională
4 Telefon fix 1 50 50
5 Telefon mobil 5 399 1995
6 Canapea+ 2 fotolii 1 2600 2600
7 scaun 4 100 400
8 măsuță 1 500 500
9 Program informatic 1 100 100
TOTAL CHELTUIELI 12195

b) Cheltuieli lunare
Nr. Denumire cheltuieli Valoare (LEI)

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


crt
1 Conexiune internet 40
2 Chirie+ întreținere 2000
3 Salarii 7200
4 Telefoane (fix+mobil) 134
5 Publicitate la firmă 2000
6 Administrare site 100
7 Cheltuieli administrative 50
TOTAL 11524

Cheltuieli totale în prima lună = 23719 lei


SURSE DE FINANȚARE:
22. CAPITAL SOCIAL DE 80.000 LEI format din aport în natură
(autoturism) în valoare de 30.000 lei și aport în numerar de 50.000 lei

7. PROIECȚII FINANCIARE ( PE URMĂTOARELE 6 LUNI)

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI


LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6
A)Venituri, din care: 33070 22802 14863 17000 15210 43757
Venituri din servicii 33070 22802 14863 17000 15210 43757
prestate
B)Cheltuieli, din care: 23719 11524 11524 11524 11524 11524
Cheltuieli inițiale 12195 - - - - -
Conexiune internet 40 40 40 40 40 40
Chirie+întreținere 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Salarii 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Telefoane(fix+mobil) 134 134 134 134 134 134
Publicitate la firmă 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Administrare site 100 100 100 100 100 100
Cheltuieli 50 50 50 50 50 50
administrative

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Denumirea indicatorului Nr. Exercitiul


rd. financiar
A B 1
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04) 1 146702

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


Productia vanduta 146702
(ct.701+702+703+704+705+706+708) 2
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 3
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete (ct.
7411) 4
2. Variatia
stocurilor
(ct. 711)
- Solduri creditoare 5
Solduri debitoare 6
3. Productia imobilizata (ct.721+722) 7
4. Alte venituri din exploatare
(ct.758+7417) 8
VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL 146702
(rd.01+05-
06+07+08)) 9
5. a) Cheltuieli cu mat.prime si materiale consumabile
(ct.601+602-7412) 10 12195
Alte cheltuieli materiale
(ct.603+604+606+608) 11 25944
b) alte cheltuieli din afara ( cu energie si apa) (ct.605-7413) 12
Cheltuieli privind marfurile (ct.
607) 13
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) 14 43200
a) Salarii (ct.641-
7414) 15 29808
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) 16 13392
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
(rd.18-19) 17
a.1. Cheltuieli (ct.6811+6813) 18
a.2. Venituri (ct.7813+7815) 19
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante
(rd.21-22) 20
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 21
b.2) Venituri (ct.754+7814) 22
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26) 23
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct. 24
611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”


7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
(ct. 635) 25
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
(ct.658) 26
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
(rd.28-29) 27
Cheltuieli
(ct.6812) 28
Venituri
(ct.7812) 29
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -
TOTAL 81339
(rd.10 la 14+17+20+23+27) 30
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: 65363
Profit (rd.09-
30) 31
Pierdere
(rd.30-09) 32
9. Venituri din interese de participare
(ct.7613+7614+7615+7616) 33
din care, in cadrul grupului 34
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte
din 35
activele imobilizate (ct. 7611+7612)
din care, in cadrul grupului 36
11. Venituri din dobanzi (ct.766) 37
din care, in cadrul grupului 38
Alte venituri
financiare
(ct.
7617+762+763+764+765+767+768+788) 39
VENITURI FINANCIARE-TOTAL
(rd. 33+35+37+39) 40
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor
financiare
detinute ca active circulante (rd.42-43) 41
Cheltuieli
(ct.686) 42
Venituri
(ct.786) 43
”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-
7418) 44
din care, in cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688) 46
CHELTUIELI FINANCIARE-
TOTAL
(rd.41+44+46) 47
REZULTATUL FINANCIAR
Profit (rd.40-
47) 48
Pierdere
(rd.47-40) 49
14.REZULTATUL CURENT: 65363
Profit
(rd.31+48) 50
Pierdere
(rd.32+49) 51
15. Venituri extraordinare (ct.771) 52
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 53
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) 56 146702
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53) 57 81339
REZULTATUL
BRUT: 65363
Profit (rd.56-
57) 58
Pierdere
(rd.57-56) 59
18. IMPOZIT PE PROFIT ( CT.691-791) 60 10459
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de
mai sus
( ct. 698) 61
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: 54904
Profit 62
Pierdere 63

”DRUMUL SPRE SUCCES – MICUL ANTREPRENOR”

S-ar putea să vă placă și