Sunteți pe pagina 1din 3

SCARA BETON ARMAT

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR PE RAMPĂ

ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE. Încărcarea permanentă reprezintă greutatea proprie a rampei


scării; greutatea rampei este o încărcare verticală uniform distribuită pe lungimea rampei
înclinate.

greutate proprie placă rampă (hrampa = 15 cm) : 0,15  2500 = 375 daN/m2

greutate trepte ( hech = 8,75 cm ) : 0,0875  2400 = 210 daN/m2

greutate finisaj (tencuială + paroseală mozaic turnat) : 86 dan/m 2
pardoseală mozaic (h = 2,5 cm) = 0,025  2300 = 57,5 daN/m2
tencuială rampă (h = 1,5 cm) = 0,015  1900 = 28,5 daN/m2

încărcarea normată pe metru de rampă înclinată : gn = (375 + 210 + 86) = 671
daN/m2

încărcarea de calcul pe metru de rampă înclinată : gc = 671 × 1,35 = 906 daN/m2

Încărcarea de calcul pe metru de proiecţie orizontală rampă :
l 4
g c' = gc × r = 906 × = 1.250 daN/m2
lx 2,9
ÎNCĂRCĂRI TEMPORARE. Încărcarea temporară reprezintă încărcarea utilă; încărcarea
utilă este o încărcare verticală uniform distribuită pe proiecţia orizontală a rampei.

încărcarea normată pe unitatea de suprafaţă : pn = 300 daN/m2

încărcarea de calcul pe unitatea de suprafaţă : pc = 300 × 1,5 = 450 daN/m2

ÎNCĂRCĂRI TOTALE. Încărcarea de calcul totală pe metru de proiecţie orizontală rampă :q = gc΄ + pc = 1.250 + 450 = 1.700 daN/m2
CALCUL ARMĂTURĂ RAMPĂ
Pentru simplificare, se poate considera ca placa rampei reazema pe podeste,
realizandu-se in punctele in care rampa reazema pe podeste incastrari elastice. Se reduce
astfel totul la calculul grinzii simplu rezemate. Rampa scării este o placă rezemată pe două
laturi la capete (în zona podestelor). Podestele intermediare sunt plăci rezemate pe trei laturi
şi libere pe a patra latură.
q  l x2 1700  2,9 2
Mc = = = 1787 daNm
8 8

Mc 178700daNcm
Aa    5,2cm 2 pt. 1 m lăţime rampă
0,85  h0  f yd 0,85  13  3090

Armare rampă în câmp 710 bare/m  Aa ef = 5,5 cm2/m

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR PE PODESTUL DE NIVEL CURENT

CAZUL DE INCARCARE A

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR :

GREUTATE PROPRIE PODEST (încărcări permanente) (g = încărcare normată) :greutate proprie placă podest (hpodest = 15 cm) : 0,15  2500 = 375 daN/m2

pardoseală mozaic (h = 2,5 cm) : 0,025  2300 = 57,5 daN/m2

tencuială (htenc =1,5 cm) : 0,015  1900 = 28,5 daN/m2

încărcarea din greutatea proprie normată : g = 461 daN/m 2

încărcarea din greuatea proprie, de calcul : g c = 461  1,35 = 622 daN/m2
ÎNCĂRCĂRI TEMPORARE (p) :

încărcarea utilă normată : p = 150 daN/m2

încărcarea utilă de calcul : pc = 150  1,5 = 225 daN/m2

ÎNCĂRCĂRI TOTALE. Încărcarea de calcul totală pe planşeu :q = gc΄ + pc = 622 + 225 = 847 daN/m2
CALCUL MOMENT ÎNCOVOIETOR ÎN PODEST DIN ÎNCĂRCAREA UNIFORM
DISTRIBUITĂ

Determinarea momentului încovoietor pe direcţia lungă (valoarea la mijlocul laturii


libere). Momentul încovoietor din încărcarea uniform distribuită la placa rezemată pe 3 laturi
şi liberă pe a patra se va calcula prin considerarea plăcii rezemate pe 3 laturi ca fiind o
jumătate de placă rezemată pe tot conturul cu dimensiunile l 1 şi 2 × l2 unde l1 reprezentă
lungimea laturii liberea a plăcii rezemate pe 3 laturi iar l 2 lungimea laturilor perpendicilare pe
latura liberă; în felul acesta se calculează ca o placă pătrată; încărcarea de calul pe fiecare
direcţie este jumătate din încărcarea totală uniform distribuită.

Mc =
q  l x2
=
1.072 / 2  2,15 2  = 308 daNm
8 8

CAZUL DE ÎNCĂRCARE B

Încărcarea din reacţiunea rampei pe latura liberă a plăcii podestului de capăt. Schema
de încărcare este o grindă simplu rezemată (o fâşie de placă de 1 m lăţime) încărcată parţial
(numai jumătate de grindă) cu o încărcare uniform distribuită.

9 pl2
Mmax = = 0,07 × p × l2 = 0,07 × 1302 × 2,152 = 421 daNm
128

Momentul de calcul pentru armarea plăcii pe direcţia x este suma celor două momente
(calcul moment total prin suprapunerea efectelor).
Pe direcţia y, perpendiculară, armarea se ia 50% din armarea pe direcţia x.

Mtot = 444 + 421 = 865 daNm

Cu valoarea M = 865 daNm/m se determină armătura necesară în câmp pe direcţia x :


h01 = 13 cm
M 86500
Aa    2,37cm 2 pt 1m lăţime rampă 
0,9  h01  f yd 0,9  13  3090
Armare pe direcţia x : 4  10 bare/m Aef = 3,14 cm2 PC52
(5  8 bare/m Aef = 2,51 cm2 PC52)

Armătura necesară în câmp pe direcţia y se alege jumătatea din armătura pe direcţia x :


Aa = 2,3/2 = 1,15 cm2 < 1,95 cm2 – pt 1m lăţime rampă - armare constructivă
Armare pe direcţia y : 4 8 bare /m Aef = 2,01 cm2 PC52

CALCULU PODESTULUI INTERMEDIAR

CAZUL DE ÎNCĂRCARE A

ÎNCĂRCĂRI TOTALE. Încărcarea de calcul totală pe podest :


q = gc΄ + pc = 622 + 450 = 1.072 daN/m2
Determinarea momentului încovoietor pe direcţia x (direcţia lungă). Pentru cazul în
l
care avem l y  x avem valoarea directă :
2
l x3 2,15 3
Mx = q  = 1072 × = 444 daNm
24 24

CAZUL DE ÎNCĂRCARE B

Încărcarea din reacţiunea rampei pe latura liberă a plăcii podestului de capăt. Schema de
încărcare este o grindă simplu rezemată (o fâşie de placă de 1 m lăţime) încărcată pe toată
lungimea cu o încărcare uniform distribuită.

pl2
Mmax = = 0,125 × 1302 × 2,152 = 752 daNm
8

Mtot = 444 + 752 = 1196 daNm

Cu valoarea M = 1196 daNm/m se determină armătura necesară în câmp pe direcţia x :


h01 = 13 cm
M 119600
Aa    3,31cm 2 pt 1m lăţime rampă 
0,9  h01  f yd 0,9  13  3090
Armare pe direcţia x : 5  10 bare/m Aef = 3,93 cm2 PC52

Armătura necesară în câmp pe direcţia y se alege jumătatea din armătura pe direcţia x :


Aa = 3,92/2 = 1,86 cm2 < 1,95 cm2 – pt 1m lăţime rampă – armare constructivă
Armare pe direcţia y : 4 8 bare /m Aef = 2,01 cm2 PC52

Întocmit,

Ing. Aurelian Văduva


Turnu Măgurele / Teleorman

S-ar putea să vă placă și