Sunteți pe pagina 1din 1

Aviz

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc


şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie
Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, specialitățile:
622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04.
Folcloristică.

Ordinea de zi
Discutarea tezei de doctor în filologie Ion Creangă și
proza basarabeană de Iraida Costin-Băicean, specialitatea
662.01. Literatura română.
Conducător ştiinţific: Alexandru Burlacu, dr. hab., prof.
univ.

Conducerea Seminarului