Sunteți pe pagina 1din 4

COMICUL ÎN LITERATURA MEDIEVALĂ ȘI RENASCENTISTĂ

1, Comicul, categorie estetică. Comicul ca gen. Conceptul de comic. Esența comicului.

.2. Râsul, ironia, prostia. Contextualizări socio-istorice culturale. Relația comic-umor


3. Raportarea la tragic. Comicul, privire istorică. Resursele antice ale comicului. Moștenirea
plautină.
4. Fețe ale comicului: comic burlesc (imitarea comică a unor fapte, personaje), comic buf (spontan,
ca la măscărici, bufoni, clovni), comic sarcastic (forma neiertătoare, vitriolantă, incisivă, critică față
de alții), simpatetic (apropiere, înțelegere, compasiune), comicul grotesc (exagerarea diformului, a
trăsăturilor negative) tragi-comicul.
5. Comicul dramatic/ comicul epic. Tipuri clasice de comic: de moravuri, de caracter, de limbaj, de
situație, de intrigă.
6. Comicul în Evul Mediu. De la Saturnaliile romane la „sărbătoarea” medievală: carnaval,
pelerinaj, bufoni, jongleuri, texte religioase parodiate. Teatrul medieval și scenele comice
(voluntare sau incidentale). Ludicul călugăresc. Literatura goliardică..Farsele medievale (Farsa
jupânului Pathelin) scurte interludii comice în descendență plautină.
7. Epicul „burghez” și trimiterile comice: femeia mincinoasă, țăranul viclean, bețivul. Satiricul din
fabliaux-uri. (vezi farse și sotisse). Rolul culegerii Il Novelino. Comicul situației curtenești
răsturnate din nuvelele Decameronului. Alte tipuri de comic.
8. Gargantua și Pantagruel, „serie” comică: umor, satiră vitriolantă, critică socială, parodie,
limbaj licențios și descrieri ireverențioase ale vieții călugărești. „Râsul este propriu omului”.
9. Machiavelli și sursele antice (Plaut, Terențiu). Mătrăguna (Mandragola) și iradierea
comicului în Renaștere. Apropieri (ca strategii artistice) de Principele. Cea mai de temut
armă a Renașterii: râsul. Țintele răsului renascentist și drumul spre marea literatură comică.
10. Commedia dell` Arte. Trăsăturile caracteristice. Contextul apariției fenomenului.
„Slăbiciunile” textelor-canava, subiecte și personaje pentru marea COMEDIE din secolele
următoare; improvizațiile și actorii totali. Proiecție spre teatrul secolului XX. „Liturghia” de
la Avignon.

11. Comicul dramatic renascentist. Prelungirea Commmediei…în marea comedie viitoare.


Moliere, Goldoni, Beaumarchais.
12. Rolul comicului în romanele picarești. Răsul crud, între vulgaritate și ridicol. Viața lui
Lazarillo de Tormes, un autor posibil: Diego Hurtado de Mendoza. Portretistica în registru
comic, limbajul comic, negativismul social în alte romane picarești.
13.Renașterea continuă: Structuri picarești în timp: Lesage, Diavolul șchiop,Istoria lui Gil
Blas de Santillana, Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi, Ilf și Petrov, Douăsprezece scaune,
Vițelul de aur
14. Drumuri spre umorul absurd: De la nebunia exemplară, (guvernarea lui Sancho,
„transferul” Don Qujote-Sancho-Don Quijote, metamorfoza lumii Spania reală/ Spania
imaginară). tragi-comicul existențial.Comicul absurd: Caragiale, Kafka, Ionesco.

Referinţe principale:
Aleman, Mateo, Viața și isprăvile iscusitului Guzman de Alfarache, Univers 1984.
Beaumarchais, Pierre de, Nunta lui Figaro. Bărbierul din Sevilla., Adevărul, 2012.
Boccaccio, Giovani, Decameronul, vol. I și II, în românește de Eta Boeriu, EPLU, 1963.
Caragiale, I. L. , Momente şi schiţe. Nuvele şi povestiri, Editura Nicol, 2009.
Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, traducere de Sorin Mărculescu, Paralela
45, 2009.
Idem, Nuvelele exemplare. Opere narative complete, Paralela 45, 2009.
Kafka, Franz, Metamorfoza şi alte povestiri, traducere de Mihai Isbăşescu, Polirom, 2012
Goldoni, Carlo, Teatru (I; II) ediție bilingvă, Humanitas, 2007.
Grimelshausen, Hans Jakob Cristoffel von, Aventurosul Simplicius Simplicissimus, EPLU,
1967.
Ilf, Petrov, E., Vițelul de aur, Univers, 1971.
Idem, Douăsprezece scaune, Adevărul, 2011.
Ionesco, Eugen, Teatru: Cântâreaţa cheală. Lecţia. Scaunele. Regele moare, Editura
Humanitas, 2016.
Machiavelli, Niccolo, Principele, în românește de Nina Facon, Mondero, 2000.
Idem, Mătrăguna. Comedie în 5 acte, în românește de N. Al. Toscani (versuri: Dan
Grigorescu), colecția Biblioteca Pentru Toți, Editura de Stat pentru Literatură și Artă,
București 1958.
Molière, Avarul. Tartuffe.; Gramar, 2013.
Comedia italiană din Renaștere, 2 vol., Humanitas, 2012.
Comedia Renașterii italiene. Antologie, traducere, note de Eta Boeriu, Univers, 1979.
Commedia dell`Arte, traducere Olga Mărculescu, Univers, 1984.
Fabliaux et contes moraux du Moyen Age, edition Jean Claude Aubailly, Librairie Generale
Francaise, 1989.
Isprăvile unor vântură-lume. Proză picarescă spaniolă., EPL, 1961.
Nuvele italiene din Renaștere, traducere de Florin Chirițescu, EPLU, 1964.
Viața lui Lazarillo de Tormes, Junimea, 1999.
Rabelais, Francois, Gargantua şi Pantagruel, traducere de Alexandru Hodoş, Editura Art,
2009.

Bibliografie

Referinţe principale:
Aleman, Mateo, Viața și isprăvile iscusitului Guzman de Alfarache, Univers 1984.
Beaumarchais, Pierre de, Nunta lui Figaro. Bărbierul din Sevilla., Adevărul, 2012.
Boccaccio, Giovani, Decameronul, vol. I și II, în românește de Eta Boeriu, EPLU, 1963.
Caragiale, I. L. , Momente şi schiţe. Nuvele şi povestiri, Editura Nicol, 2009.
Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, traducere de Sorin Mărculescu, Paralela 45,
2009.
Idem, Nuvelele exemplare. Opere narative complete, Paralela 45, 2009.
Kafka, Franz, Metamorfoza şi alte povestiri, traducere de Mihai Isbăşescu, Polirom, 2012
Goldoni, Carlo, Teatru (I; II) ediție bilingvă, Humanitas, 2007.
Grimelshausen, Hans Jakob Cristoffel von, Aventurosul Simplicius Simplicissimus, EPLU, 1967.
Ilf, Petrov, E., Vițelul de aur, Univers, 1971.
Idem, Douăsprezece scaune, Adevărul, 2011.
Ionesco, Eugen, Teatru: Cântâreaţa cheală. Lecţia. Scaunele. Regele moare, Editura Humanitas,
2016.
Machiavelli, Niccolo, Principele, în românește de Nina Facon, Mondero, 2000.
Idem, Mătrăguna. Comedie în 5 acte, în românește de N. Al. Toscani (versuri: Dan Grigorescu),
colecția Biblioteca Pentru Toți, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București 1958.
Molière, Avarul. Tartuffe.; Gramar, 2013.
Comedia italiană din Renaștere, 2 vol., Humanitas, 2012.
Comedia Renașterii italiene. Antologie, traducere, note de Eta Boeriu, Univers, 1979.
Commedia dell`Arte, traducere Olga Mărculescu, Univers, 1984.
Fabliaux et contes moraux du Moyen Age, edition Jean Claude Aubailly, Librairie Generale
Francaise, 1989.
Isprăvile unor vântură-lume. Proză picarescă spaniolă., EPL, 1961.
Nuvele italiene din Renaștere, traducere de Florin Chirițescu, EPLU, 1964.
Viața lui Lazarillo de Tormes, Junimea, 1999.
Rabelais, Francois, Gargantua şi Pantagruel, traducere de Alexandru Hodoş, Editura Art, 2009.

Referinţe secundare:
1. Aștelian, Carmen Raluca, Râs și tăcere în teatrul religios și renascentist, în Acta Iassyensia
Comparationis, nr. 7/ 2009.
2. Auerbach, Erich, Mimesis.Reprezentarea realității în literatura occidentală., Polirom, 2000.
3. Bahtin, M., Francois Rabelais și cultura populară în Evul Mediu și Renaștere; Univers, 1974.
4. Bahtin, M., Probleme de literatură și estetică, Univers, 1982.
5. Bergson, Henri, Teoria râsului; Institutul European, 1992.
6. Berlogea, Ileana, Teatrul medieval european, Meridiane, 1970.
7. Bloom, Harold, Canonul occidental, Art, 2007.
8. Călin, Vera, Metamorfozele măștilor comice, EPL, 1966.
9. Comorovski, Cornelia, Literatura umanismului și a Renașterii, vol. I și II, Albatros, 1972.
10. Cristea, Valeriu, Pe urmele lui Don Quijote, Cartea Românească, 1974.
11. Defays, Jean-Marc, Comicul, Institutul European, 2000.
12. Escarpit, Robert, L`humour, P.U.F., 1966.
13. Glucksmann, André, Prostia, Humanitas, 1992.
14. Grimal, Pierre, Literatura latină, Teora, 1997.
15. Harmann, Nicolai, Estetica, Univers, 1974.
16. Ivanciu, Nina, Comicul prozei, Minerva, 1998.
17. Jankélévitch, Vladimir, Ironia, Dacia, 1994.
18. Lesovici, Mircea Doru, Ironia, Institutul European, 1999.
19. Marino, Adrian, Dicționar de idei literare, Eminescu, 1973.
20. Maingueneau, Dominique, Discursul literar, Institutul European, 2007.
21. Mălăncioiu, Ileana, Vina tragică. Tragicii greci. Shakespeare.Dostoievski, Kafka, ed. III,
Polirom, 2013.
22. Morar, Vasile, Estetica, Editura Universității din București, 2004.
23. Moutsopoulos, Evangelos, Categoriile estetice, Univers, 1976.
24. Ortega y Gasset, José, Meditații despre Don Quijote, Univers, 1973.
25. Popa, Marian, Comicologia, Univers, 1990.
26. Odobeștianu, Victor, Comicul epic în literatura universală
27. Starobinski, Jean, Melancolie, nostalgie, ironie, Meridiane, 1993.
28. Șchiopu, Mihaela, Boccaccio, ELU, 1969.
29. De Unamuno, Viața lui Don Quijote și Sancho, Univers, 1973.
30. Uscătescu, G., Idei fundamentale ale culturii spaniole, Editura Fundației Chemarea, 1995.
31. Vianu, Tudor, Estetica, Orizonturi, 2011.

S-ar putea să vă placă și