Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

Referat
Tema: Prețurile în alimentarea publică

Elaborat: Luchianciuc Marina


Grupa: FB 1710G
Profesor: HORTOPAN Doina

Chișinău, 2019
Serviciu de alimentaţie publică- Activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a
produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la
domiciliul/ locul de muncă al consumatorilor.
Dispoziţii generale
Activitatea în sfera alimentaţiei publice se desfăşoară conform licenţei de stat eliberate şi
certificatului de clasificare în categoria de încadrare.
În funcţie de tipul, locul amplasării, gradul dotării tehnico-materiale şi volumul serviciilor
prestate consumatorilor, întreprinderile de alimentaţie publică din republică se împart în 5
categorii: lux, superioară, întîia, a doua şi a treia.
Întreprinderile de alimentaţie publică de toate categoriile, care aplică suprapreţul, formează preţuri
libere cu amănuntul la materia primă în acelaşi mod ca şi întreprinderile de comerţ cu amănuntul.
Pentru recuperarea cheltuielilor întreprinderilor de alimentaţie publică legate de fabricarea şi
realizarea producţiei şi asigurarea culturii adecvate de servire, precum şi pentru formarea beneficiului,
se aplică un adaos nelimitat la preţurile libere cu amănuntul la materia primă şi produse. Mărimea
suprafeţului, în procente faţă de preţul liber cu amănuntul sau faţă de costul setului de materie primă la
calcularea bucatelor şi produselor, îl stabileşte conducătorul întreprinderii prin emiterea unui ordin.
Mărfurile cumpărate asupra cărora se extinde mărimea limitată a adaosului comercial (pîine şi
produse de planificaţie, făină, zahăr, brînzeturi, unt, ulei vegetal, produse lactate, conserve din carne şi
din fructe şi legume pentru alimentaţia copiilor şi amestecuri uscate pentru copii), care nu sînt supuse
prelucrării termice sau tehnologice, la toate întreprinderile de alimentaţie publică se comercializează la
preţuri libere cu amănuntul fără adaos la preţ.
La întreprinderile de alimentaţie publică de categoria III pîinea şi produsele de planificaţie servite la
masă sau folosite pentru prepararea producţiei proprii se comercializează fără adaos la preţ.

Preţurile la produsele (materia primă) achiziţionate


de întreprinderile de alimentaţie publică

Întreprinderile de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică,


procură mărfuri (materie primă) pentru prelucrare ulterioară la preţuri libere de livrare sau
preţuri cu amănuntul şi preţuri de achiziţie.
Produsele agricole şi alte mărfuri achiziţionate de întreprinderile de alimentaţie publică pe
pieţele alimentare, din gospodării agricole, precum şi de la populaţie (conform actelor de
achiziţie) se înregistrează la intrări în întreprinderi la preţuri de achiziţie cu aplicarea adaosului
comercial.

Preţurile cu amănuntul în alimentaţia publică au unele particularităţi în raport cu alte


subdiviziuni ale comerţului cu influenţe însemnate supra contabilităţii. Modul de formare a
preţurilor în unităţile de alimentaţie publică este reglementat de Instrucţiunea privind
formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale tuturor agenţilor economici din
Republica Moldova, nr. 12 din 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35 din
06.06.1996), precum şi de prevederile S.N.C. 2 Stocurile de mărfuri şi materiale.

Modul de întocmire a fişelor de calcul şi de stabilire


a preţurilor la producţiaalimentaţiei publice

Preţurile la producţia proprie se stabilesc prin calcul.

Mărimea relativă a adaosului este reglementată de Hotărârea Guvernului nr.547 Cu privire


la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) din 04.08.1995 cu
modificările şi completările ulterioare. Aşa art. 3 stipulează că, pentru întreprinderile
de alimentaţie publică de categoria III mărimea adaosului comercial nu trebuie să
depăşească 30 la sută, iar pentru întreprinderile de categoria II – 70 la sută, faţă de preţul liber
cu amănuntul sau faţă de costul setului de materie primă la calcularea preţurilor pentru bucate şi
produse.
La mărfurile de importanţă socială se aplică adaosul comercial de pînă la 20% la preţul liber
de livrare sau la preţul de achiziţie indicat în actul respectiv.
Calculul preţurilor de vînzare la fiecare fel de bucate (articol) de producţie proprie, inclusiv
la produsele alimentare, culinare, de cofetărie şi la semifabricate se întocmeşte pe fişe-tip-F-57.
Preţurile la articolele de culinărie comercializate la cîntar se stabilesc pornindu-se de la
costul unui kilogram cu luarea în consideraţie a rotunjirii preţului pentru 100 g.
Stabilirea costului bucatelor (articolelor) se efectuează pornindu-se de la valoarea materiei
prime pentru 100 porţiuni sau 10 kg (sosuri, garnituri, tocătură etc.).

Mărimea adaosului comercial şi de alimentaţie publică este nelimitată şi se stabileşte, de


regulă, pentru fiecare fel de preparate culinare şi mărfuri destinate vânzării prin ordinul
administraţiei unităţii de alimentaţie publică, cu excepţia unităţilor de categoria II şi III, de
asemenea exceptând şi mărfurile de importanţă socială. Adaosul se aplică la costul materiilor
prime utilizate la prepararea produselor culinare şi are destinaţia acoperirii cheltuielilor aferente
procesului de producţie şi comercializare, precum şi obţinerii profitului.
La unităţile de alimentaţie publică, preţul unuia şi aceluiaşi preparat culinar se modifică
adesea din cauza fluctuaţiei preţurilor la materiile prime şi produsele procurate, situaţie care
necesită recalcularea preţului de vânzare al preparatelor culinare. Diversitatea preţurilor de
achiziţie şi diferenţierea preţurilor din cauza indicatorilor calitativi, ca: densitatea, gradul de
prelucrare a materiilor prime şi produselor generează dificultăţi în organizarea evidenţei
stocurilor în locurile de păstrare, bucătării, precum şi decontarea lor din răspunderea
gestionarilor. Aceşti factori fac dificil şi procesul de determinare a preţurilor la materiile prime
şi produse aflate în stoc.
În scopul simplificării calculaţiei şi gestiunii materiilor primei pe timpul procesului de
producţie, literatura de specialitate recomandă şi practica contabilă foloseşte preţurile medii
ponderate, preţurile standard sau preţurile calculate.Trebuie de menţionat că, la stabilirea
preţurilor medii ponderate la materii prime trebuie să se ţină cont de rectificarea condiţiilor
acestora prin prelucrarea la rece sau la cald, precum şi de norma de deşeuri sau pierderi pe
timpul prelucrării.

Concluzie.

Un pret corect stabilit comunica foarte bine imaginea pe piata a produsului sau serviciului,
precum si asteptarile clientelei vizavi de acesta. In urma cercetarii pietei si folosind experienta
castigata prin testele de pret realizate anterior, responsabilii de marketing pot determina cele mai
bune niveluri de pret pentru fiecare oferta in parte, in functie de valoarea perceputa a produsului
sau serviciului.
Preturile practicate in alimentatie difera de la o unitate la alta, elementele care determina
nivelul preturilor practicate fiind : categoria de incadrare, tipul de unitate, costurile de productie,
imaginea de marca, ambientul. Pretul este singurul element al mixului de marketing care
genereaza venituri pentru operatorul turistic; toate celelalte sunt surse de cheltuieli.