Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECT

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE
MEDIU
S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L.
CUPRINS

1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI
1.1. Date de identificare – Informatii generale
1.1.1 Descrierea instalatiilor si a fluxurilor existente pe amplasament
1.2. Structura organizatorica
1.3. Motivatia implementarii Sistemului de Management de Mediu
2. ANALIZA PRELIMINARA PENTRU IMPLEMENTARE
3. POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI
4. IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU SI EVALUAREA IMPACTURILOR
ASOCIATE ASUPRA MEDIULUI
4.1.Identificarea aspectelor de mediu
4.2. Stabilirea aspectelor cu impact semnificativ
4.2.1. Clasificarea importantei aparitiei unui incident
4.2.2. Clasificarea aspectelor de mediu
5. PREVEDERI LEGALE
6. STABILIREA OBIECTIVELOR, TINTELOR SI PROGRAMELOR
6.1. Obiective si tinte
6.2. Program de mediu
7. PROCEDURI DE MEDIU
8. PROCEDURA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATEA DE RASPUNS
1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI

1.1. Date de identificare – Informatii generale

Numele companiei: METAL CONSTRUCT S.R.L.


Adresa: Sat Stejaru, Comuna Perieti, Str. Morii, nr. 158 Judetul Prahova

1.1.1. Descrierea instalatiilor si a fluxurilor existente pe amplasament.

S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L. functioneaza ca societate privata din anul 2000 si are o
traditie de 17 ani in activitatile din domeniile de fabricare de constructii metalice si partilor
componente ale structurilor metalice si in fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru
constructii. De-a lungul celor 17 ani de experienta a reusit sa isi formeze un colectiv cu o vasta
experienta profesionala in santierele din Romania si din strainatate, care fac fata cu succes
cerintelor actuale ale societatii.
In paralel, societatea si-a dezvoltat si baza tehnico-materiala, reusind in toata aceasta perioada
de existenta sa isi asigure necesarul de infrastructura si utilaje optime si performante.

Dispunand de personal cu inalta calificare, societatea a resusit sa isi faca o buna reputatie in
diferite domenii ale industriei, executand urmatoarele tipuri de lucrari:
- constructii civile si industriale diverse;
- confectii si constructi metalice industriale;
- montaj utilaj tehnologic static si dinamic;
- montaj conducte tehnologice in instalatii;
- reparatii utilaj tehnologic static;
- statii pompe si statii compresoare;
- estacade supratraversari rauri;
- rezervoare metalice cu capacitati diferite;
- conducte de transport apa, gaze, produse petroliere.

Aliniindu-se la exigentele tot mai mari in ceea ce priveste calitatea lucrarilor solicitate de
clienti, S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L. este recunoscuta prin certificare acreditata si mentine
aceasta certificare in conformitate cu standardele de referinta:
 ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare;
 ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
 ISO OHSAS 18001:2007- Sisteme de management al sanatatii si securitatii
ocupationale – Cerinte.
Pentru desfasurarea activitatilor de fabricare de constructii metalice si parti componente ale
structilor metalice si fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru constructii, organizatia
a obtinut Autorizatia de mediu. Toate cerintele din aceasta sunt respectate pentru activitatile de
exploatare si intretinere a instalatiilor, monitorizarea factorilor de mediu, modul de gospodarire a
deseurilor si deseurilor de ambalaj precum si raportarile obiligatorii catre autoritatile in domeniu.
Autorizatia in vigoare in domeniul de protectia mediului este: Autorizatia de mediu nr. PH -
775/09.09.2010 – pentru S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L., sat Stejaru, comuna Perieti, str.
Morii, nr. 158, jud. Prahova – fabricare constructii metalice si parti componente ale structurilor
metalice si fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru constructii- eliberata de Agentia
pentru Protectia Mediului Prahova, valabilitate 10 ani pana la data de 09.09.2020.
Angajatii si managementul sunt cele mai importante bunuri ale societatii noastre. Preocupati
de calificari superioare cerute de domeniul in care activam instruim permanent personalul.
Organizatia are personal specializat in domeniul mediului ca: Responsabil de Mediu,
Responsabil cu Gestiunea Deseurilor, Auditor de Mediu.
Societatea noastra dispune de o gama larga de utilaje si echipamente, precum si de ateliere
pentru confectii metalice si strungarie, vopsire si sablare, magazii si spatii de depozitare si de rampa
pentru materialele de baza. De asemenea organizatia dispune de platforma auto pentru transport
marfa si personal operativ, dar si de birouri personal TSA.
1.2. Structura oraganizatorica
Structura organizatorica a societatii are in componenta Structura functionala ( de conducere) si structura operationala (de productie si
conceptie).
In scopul stabilirii raspunderilor in desfasurarea diverselor activitati, precum si pentru realizarea unei conduceri eficiente, societatea S.C.
METAL CONSTRUCT S.R.L. este organizata intr-un ansamblu de compartimente, functii de conducere, unitati functionale asa cum sunt
definite in organigrama de mai jos.

\\ DIRECTOR
GENERAL

DEPARTAMENT DIRECTOR DIRECTOR COORDONATOR DIRECTOR SERVICIU DIRECTOR DIRECTOR


RESURSE UMANE COMERCIAL EXECUTIV SUDURA TEHNIC INTERN SSM-SU- ECONOMIC CALITATE/RSMI*
MEDIU

APROVIZIONARE
DEPOZIT - COMPARTIMENT MEDICINA
MAGAZII SSM-SU-MEDIU MUNCII
PERSONAL SALARII CSSM CTC AQM

FINANCIAR CONTABILITATE

MARKETING/ PRODUCTIE SANTIERE MECANIZARE


OFERTE,CONTRACTE/ INDUSTRIALA TRANSPORT
OFICIUL DE CALCUL

LEGENDA:
- Proces externalizat.
RSMI*-Responsabil protectia mediu
1.3 Motivatia implementarii Sistemului de Management de Mediu

La baza implementarii sistemului de managemnt de mediu au stat urmatoarele motive:


- reducerea volumului de deseuri, apelor reziduale si a emisiilor de praf si pulberi sedimentabile;
- conformarea la cerintele legislative;
- imbunatatirea imaginii si a pozitiei pe piata interna si internationala;
- cresterea calitatii serviciilor;
- facilitatea procesului de imbunatatire continua.

In dorinta de a oferi o garantie solida a calitatii lucrarilor exectutate, materialele care se


utilizeaza se procura fie din fabricile romanesti, fie din import, in functie de cerintele contractuale si
de oportunitatile pietii cu analiza respectarii criteriilor de mediu inglobate in acestea privind
„materiale si produse prietenoase cu mediul”.
Atu-urile societatii noastre, fata de cerintele si solicitarile pietei de profil sunt: calitatea
durabila a lucrarilor, aplicarea riguroasa a tehnologiilor de ultima generatie, aplicarea procedurilor
specifice de mediu potrivit standardelor in vigoare. Suntem deschisi la parteneriate bazate pe relatii
stranse, seriozitate si dialog, aplicare de politici de mediu privind prevenirea poluarii si conservarea
principiilor de dezvoltare durabila, mentinerea a ecosistemelor.

In fiecare din activitatile sale S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L. a acordat o importanta
deosebita protejarii factorilor de mediu si mentinerii conditiilor de lucru optime pentru angajati.

2. ANALIZA PRELIMINARA PENTRU IMPLEMENTARE

Fiecare etapa este importanta, pentru ca de modul si corectitudinea cu care se realizeaza


depinde pe viitor reusita proiectului în organizatie.
Prima activitate practica realizata este „Analiza preliminara” - care are scopul principal de a
furniza informatii cu privire la starea societatii la un moment dat. Aceasta este folosita ca baza de
referinta la viitoare analize intreprinse în organizatie.

In aceasta etapa se determina:

 Dotarile existente in societate;


 Cerinte legale si de alta natura, reglementari in vigoare;
 Identificarea aspectelor de mediu.

Analiza preliminara, trebuie efectuata pentru:


 a afla unde ne situam in prezent;
 a masura eforturile si resursele necesare implementarii SMM;
 a imbunatati competenta echipei de implementare.
A: Urmare turului efectuat in
Note: Constatari
teren (extern)
Perimetrul este imprejmuit? DA
Securitatea amplasamentului Exista camere de supraveghere? DA
Exista paza 24 ore? DA
Existenta copacilor/arbustilor/
NU
ecranarii naturale
Existenta cararilor adiacente/
DA
drepturi de trecere?

Vizual Vecinatati/ zona/ localitate: In vecinatate exista o


Urban; industrial; rural; mixt zona rezidentiala, o
cladire fara activitate,
grajd dezafectat,
deposit cereal, mediu
rural

Parcuri, spatii de agrement,


Vizual Legal cluburi etc. NU
Zone protejate

Generatoare de zgomot? DA
Legal
Disconfort
Intermitent/obisnuit/constant OBISNUIT
Utilizarea luminilor pe timpul
CONSTANT
Disconfort noptii
Existenta mirosurilor CHIMIC
FUM INCHIS LA
Vizual / disconfort Praf sau fum detectabil? CULOARE SI
ABUR
Cursuri de apa/canale DA

Adiacente amplasamentului? DA
Legal Traverseaza amplasamentul? DA

Amplasamentul prezinta
DA
inclinare?

Curatenia pe amplasament DA
Vizual
Utilaje invechite? DA
Canalele de scurgere pe
Legal DA
amplasament
Contaminare:
Legal NU
Evidenta unor mici scurgeri
Existenta unei poluari anterioare
NU
a solului
Existenta unor posibili
DA
contaminanti?

Existenta unor componente


DA
electrice/ transformatoare

Semne vizibile de utilizate a


NU
azbestului
B: Urmare turului intern
efectuat la birouri, depozite,
zone de productie
Zone de depozitare:
DA
-Materii prime
Legal/ vizual/ H&S -Chimicale DA
-Uleiuri DA
-Solventi combustibili DA
Colectare selectiva / reciclare
Legal deseuri in: DA
Birouri, depozite, fabrica

Nr.
CERINŢELE (SR EN ISO 14001) Imbunatatire
crt. EXISTĂ
1. Politica de mediu x

2. Aspecte de mediu x
CERINŢE LEGALE SAU DE ALTĂ
3. x
NATURĂ

4. Obiective şi ţinte x

5. Programul de management de mediu x

6. Structura şi responsabilitatea x

7. Instruire, conştientizare şi competenţe x

8. Comunicarea x
9. Documentaţia SMM x

10. Controlul documentelor x


11. Controlul operaţional x

Pregătirea şi acţiunea în situaţii de


12. x
criză

13. Monitorizare şi măsurare x

Neconformare şi acţiuni preventive şi


14. x
corective

15. ÎNREGISTRĂRI x

16. AUDITUL SMM x


17. Analiza efectuată de management x

2.1. Raportul analizei preliminare de mediu


Legenda:
P - prioritate
C - posibila plangere
B - buna practica
Emisii
P Conformarea cu prevederile AUM in ceea ce priveste procesul de vopsire
P Mentinerea inregistrarilor de la monitorizarea prevazuta de AUM
P Intocmirea unui registru cu precederile legislative si alte reglementari relevante

Continuarea cercetarii si analizei posibilei utilizari a vopselelor pe baza de apa,


C
pentru reducerea COV

Elaborarea unui cod de bune practici pentru subcontractorii care vin pe


C
amplasament (dezvoltare amplasament) in scpul reducerii emisiilor de pulberi

Monitorizarea si controlul emisiilor de zgomot si a luminilor puternice si


B
intermitente, pentru reducerea disconfortului asupra zonelor de recreere

Descarcari ape

P Asigurarea conformarii cu prevederile contractului de descarcare

Determinarea traseului exact al apei pluviale pentru a stabili daca exista posibilitatea
B
unei eventuale scurgeri de la depozitul de chimicale sa ajunga in aceasta

C Asigurarea cartarii canalizarilor pe suprafata amplasamentului si identificarea acestora


Organizarea de inspectii si mentenanta la punctele de deversare de pe platforma si
B
stabilirea unui control operational pentru administrare

Management deseuri
P Monitorizarea si conformarea cu reglementarile privind depozitarea deseurilor
Asigurarea ca amplasamentul pe care se face depozitarea deseurilor este pozitionat
P
corespunzator
Etichetarea clara a zonelor de colectare a deseurilor pentru a inlesni procesul de
B
colectare selective a deseurilor

Zonele de depozitare
P Determinarea calitatii cuvelor de retentie a rezervoarelor
B Etichetarea corespunzatoare a depozitelor de materii prime periculoase
B Inspectia si mentenanta depozitelor de rezervoare

Efectuarea unui audit al consumului de energie pentru a stabili masuri de


B
conservare a energiei la depozite

Furnizori

Cresterea constientizarii de mediu a furnizorilor principali prin intermediul


P
chestionarelor si acordarea de sprijin in implementarea ISO 14001

Clienti

Furnizarea catre client a criteriilor de performanta de mediu


B
pentru produsul finit; sporirea intelegerii utilizatorilor finali
asupra depozitarii corespunzatoare a produsului la sfarsitul
actului de viata
3. POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI
Satisfactia clientului si protectia mediului, sunt strans legate de strategia de dezvoltare a
organizatiei S.C. METAL CONSTRUCT SRL.
Managementul la cel mai inalt nivel a implementat si mentine un sistem de management de
mediu, conform standardelor ISO 14001:2015.
Domeniul de aplicare al sistemului de management: Fabricare constructii metalice si parti
componente ale structuri metalice si fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru
constructii.
Politica in domeniul managementului de mediu la S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L. se
bazeaza pe trei principii:

Principiul 1
Conformarea cu legislatia si cu alte cerinte de mediu adoptate
Conducerea vede in legislatia de mediu aplicabila organizatiei un mecanism de spijin a
propriilor demersuri si nu o constrangere impusa din exterior.

Principiul 2
Prevenirea poluarii
Conducerea este angajata intr-un sistem proactiv de planificare, care urmareste prevenirea si
minimizarea riscurilor de poluare a mediului;

Principiul 3
Imbunatatirea continua
Sistemul de Management de Mediu este analizat si imbunatatit continuu, cu scopul de a
imbunatati performantele de mediu.
Pentru imbunatatirea continua a performantelor organizatiei ne propunem urmatoarele obiective
generale :
 mentinerea si imbunatatirea continua a nivelului satisfactiei clientilor si partenerilor nostri
fata de produsele si serviciile noastre si realizarea acestora in conditii cat mai "prietenoase"
cu mediul;
 asigurarea de resurse corespunzatoare pentru realizarea de procese optime;
 asigurarea nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind cerintele
clientilor si problemele de mediu;
 intarirea imaginii organizatiei si reducerea impactului asupra mediului inconjurator produs
de activitatile desfasurate de organizatie, prin indeplinirea cerintelor referitoare la protectia
mediului, ale legislatiei in vigoare si ale conformitatii cu standardele de referinta;
 evaluarea si controlul riscurilor de accidentari si imbolnaviri profesionale si informarea
personalului cu privire la riscurile la care este expus in cadrul activitatilor desfasurate.

Managementul mediului apartine strategiei de baza a organizatiei noastre.

In calitate de Director General, ma angajez sa asigur resursele necesare pentru certificarea,


mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management general si a celui de mediu.
Intregul personal este obligat sa sprijine factorii desemnati cu mentinerea si imbunatatirea continua
a Sistemului de Management de Mediu, sa respecte prevederile lui, precum si sa contribuie la
imbunatatirea permanenta a acestuia.

DIRECTOR GENERAL,
Vlad Petrescu
4. IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU SI EVALUAREA
IMPACTURILOR ASOCIATE ASUPRA MEDIULUI

Activitatea se realizează pe baza diagramei fluxului operaţional al organizaţiei

Produse finite:
- Structuri metalice pentru
echipamente de ridicat;
Materii prime si - Baraci metalice
materiale: - Elemente modulare
- Fier; - Tunuri;
- Otel; - Stalpi;
- Inox; - Grinzi;
- Aliaje. - Poduri

Fabricare constructii metalice si


parti componente ale structurilor
Energie Servicii:
metalice si fabricarea elementelor
-Transport auto
de dulgherie si tamplarie pentru
constructii

Utilitati

Emisii care afecteaza:


- Apa: apa reziduala, deseuri, particule solide;
- Aer: praf, pulberi, noxe;
Deseuri: - Sol: moloz, deseuri, apa reziduala;
- Diminuare deseuri; - Fiinte vii: noxe, fum, zgomot
- Tratare ape uzate;
4.1. Identificarea aspectelor de mediu

4.1.1. Aspecte de mediu directe


Aspectele de mediu directe sunt asociate cu activitatile si serviciile organizatiei, aspupra
carora aceasta detine control managerial direct:

Apa
- Apa potabila (resurse naturale)
Apa potabila este asigurata din comert: apa imbuteliata plata.
Apa industriala se utilizeaza din putul propriu forat – de pe amplasamentul societatii, si este
folosita pentru consumul la anexele sociale ale firmei (spalat, toaleta) la sediul administrativ si
grupurile sociale anexa ale atelierelor. Apa industriala se foloseste si in scop de curatenie si
igienizare a spatiilor de productie.
- Apa uzata
Din activitatile desfasurate rezulta ape uzate incarcate cu poluanti, care sunt monitorizate din
punct de vedere al incarcarilor raportat la limitele maxime admise din Autorizatia de mediu si fata
de alte acte de reglementare.
Apele uzate menajere (de la grupurile sanitare) de la sediu se evacueaza in fosa septica
betonata vidanjabila. Se monitorizeaza calitatea apelor uzate atat prin programul de curatare a
foselor cat si prin mentinerea de contracte cu operatorii specializati care curata si transporta aceste
ape.

Sol
Impactul asupra solului poate fi indentificat atat la sediu cat si in activitatile de executie.
Activitatile de santier pot genera poluare prin lucrari de sapatura, excavare, nivelare, compactare.
Pot aparea impacturi semnificative asupra solului din depozitari necontrolate de deseuri
reciclabile si nereciclabile de tipul: menajere amestecate, span feros, depuneri de publeri
sedimentabile, depozitari necontrolate de substante toxice si periculoase sau deseuri ale acestora.
Organizatia stabileste contracte cu firme specializate pentru transportul pamantului excedent
de sapatura rezultat din lucrari, molozului si transportul deseurilor sus mentionate.

Aer
Emisii in atmosfera
 provenite din activitatea de utilizare a mijloacelor auto;
 provenite de la centrala termica pe lemne – folosita pentru incalzirea pe timp de iarna a sediului
administrativ si a prepararii apei calde menajere.
Emisii de praf si pulberi sedimentabile din activitatile de transport, manipulare, executie lucrari.

Zgomot
- zgomotul rezulta din activitatile de prelucrare in ateliere si in afara acestora precum si din
activitatile de santier.

Energie
Consumul de energie termica este necesar pentru:
- servicii proprii tehnologice;
- iluminatul tuturor incaperilor din sediul administrativ si din spatiile de productie.
Alimentarea cu energie se face din reteaua existenta.
Pentru utilizarea eficienta a energiei, se are in vedere:
 urmarirea periodica si contorizarea de energie consumata;
 asigurarea iluminarii spatiilor cu sisteme ce asigura consum mic de energie.
Consumul de lemn
Lemnul este utilizat drept combustibil de ardere in centrala termica pentru obtinerea apei
calde menajere si incalzirea spatiilor de birouri.
Consumul de combustibil
Motorina si benzina sunt utilizate pentru alimentarea masinilor si utilajelor necesare executarii
lucrarilor.

Deseuri
La S.C. METAL CONSTRUCT S.R.L. se desfasoara 3 categorii de procese: activitati care au
loc in birou, activitati de transport si activitati de executie care se desfasoara pe santier.
Pentru toate tipurile de deseuri oraganizatia respecta legea privind gestiunea deseurilor Legea
nr. 211/2011-republicata.
Deseurile specifice activitatii de birou sunt: deseuti tip menajer; hartie/carton, plastic; deseuri
electrice si electronice.
Deseurile specifice activitatii de transport sunt: baterii auto si/sau acumulatori uzati, anvelope
uzate, ulei uzat.
Deseurile specifice activitatii de executie care se desfasoara pe santier sunt: pamant excedent
de sapatura, moloz, fier.
Ca si performante, societatea colecteaza selectiv hartia si cartonul, deseurile de plastic, baterii
uzate, tuburile fluorescente, deseurile de lemn, deseurile de fier.

4.1.1. Aspecte de mediu indirecte


Aspectele de mediu indirecte pot aparea ca rezultat al interactiunii organizatiei cu terte parti.
Acestea inclus:
a) utilizarea in cadrul executiei lucrarilor a materialelor si tehnologiilor moderne, prietenoase
cu mediul, care sa genereze cat mai putin disconfort vecinitatilor si sa garanteze cresterea ciclului
de viata si refolosirea pe cat posibila a materialelor deja existente.
b) Gasirea de metode cu impact cat mai mic asupra mediului pentru colectarea selectiva a
deseurilor si eliminarea controlata a acestora.
c) Aspecte legate de performntele si practicile de ale contractorilor, subcontractorilor si
furnizorilor.
 Pana in prezent nu s-au luat inca masuri stricte pentru o aprovizionare ecologica, insa acest
lucrul este planificat; pe viitor va fi achizitionata in special aparatura cu consum mic de energie si
materiale consumabile de la furnizori evaluati pe criterii de protectia mediului si de eficienta
energetica.

4.2. Stabilirea aspectelor cu impact semnificativ

4.2.1. Clasificarea importantei aparitiei unui incident

Aspect de mediu
Probabilitatea aparitiei Consecinta aparitiei Importanta
poluat
Apa Scazut Scazut Nesemnificativ
Aer Ridicat Ridicat Foarte semnificativ
Sol Ridicat Scazut Moderat semnificativ
Energie Scazut Scazut Nesemnificativ
Zgomot Scazut Ridicat Semnificativ
4.2.2. Clasificarea aspectelor de mediu
Criterii de
evaluare

Scor S =E*G*F
Surse de aspecte de mediu: Impact asupra
procese, activitati, operatii, Aspect de mediu AM mediului IM

Frecventa -F
produse, servicii (cauza) (efect) Masuri

Extindere-E

Gravitate-G
APA
Utilizare grupuri sanitare Eliminare apa menajera in Utilizarea retelei 1 1 3 3 Utilizarea
reteaua de canalizare de canalizare corespunzatoarea apei.
nationala nationala
Intretinere curatenie la sediu Eliminare apa menajera Utilizarea retelei 1 2 3 6 Utilizare de detergenti
cu detergenti in reteaua de de canalizare „prietenosi cu mediul”
canalizare nationala nationala
Spalare curte interioara Scurgere praf si impuritati Prezenta praf si 1 1 3 3 Instalarea unei statii de
de pe platforma betonata, alte impuritati in preepurare a apei.
fractiuni petroliere, metale canalizarea
grele in canalizarea pluviala nationala
pluviala nationala
AER
Functionare Dispersie Concentratie 2 3 3 18 Instalare statie de
centrala necorespunzatoare a crescuta de CO2, epurare a gazelor.
termica gazelor de ardere la cos SO2, NOx,
substante
Emisii in
organice
atmosfera
exprimate in
carbon organic
total
Proces de Degajare miros de vopsea, Emisie de gaze in 1 3 6 18 Necesitatea unei
vopsire solventi atmosfera instalatii de ventilatie.
Pornire Degajare gaze esapament Emisie de gaze de 3 1 3 9 Reducere transport pe
Emisii de praf
automobile in esapament in zi
si publeri
parcare/curtea atmosfera
sedimentabile
interioara
SOL
Pierderi ulei, motorina Scurgeri ulei/motorina Afectare 1 3 3 9 Colectare in recipiente
prin neetanseitati pe sol/in sol/panza freatica si utilizare substante
panza freatica absorbante
Deseuri Depozitare Contaminare sol, 1 3 4 12 Spatii de depozitare
corespunzatoare apa, aer corespunzatoare
Utilizare Energie
Iluminat intern/extern Consum de energie Utilizarea 1 1 3 3 Asigurarea ilunimarii
electrica resurselor cu sisteme ce asigura
naturale consum mic de
energie.
Instalatii climatizare/ Consum de energie Utilizarea 1 1 5 5 Urmarirea periodica si
Functionare aparatura electrica resurselor contorizarea cantitatii
naturale de energie consumata.
Zgomot
Activitatile de prelucrare in Produc in timpul Afectare 1 2 4 8 Program de lucru
ateliere functionarii zgomote, ambientala corelat cu programul
vibratii de odihna al
conunitatii, atunci cand
lucrarile se desfasoara
in vecinatatea unor
zone locuite.
5. PREVEDERI LEGALE

5.1. Legislatie

- ISO 14001:2015

- Legea Nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului

- Ordonanta de Urgenta Nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

- Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor – republicata

- Legea nr.249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a


deseurilor de ambalaje

- Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003, privind regimul substantelor şi preparatelor chimice
periculoase

- H.G. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

- Hotararea Guvernului 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin


HG 210/2007

- Hotararea de Guvern 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe


teritoriul Romaniei

- Hotararea de Guvern 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de


baterii si acumulatori, modificata si completata prin HG 540/2016

- Hotararea Guvernului nr.372/2010 (14 aprilie 2010) pentru modificarea art.2 din HG 735/2006
privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in
anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor
6. STABILIREA OBIECTIVELOR, TINTELOR SI PROGRAMELOR
6.1. Obiective si tinte

Obiectiv Tinta Actiune Responsabil Termen


Satisfacearea Achizitia de materii prime
Department
cerintelor clientilor; si materiale cu preturi 1 luna
Achizitii
accesibile si de calitate.
Activitatea
Departament
de productie Reducerea costurilor, Cresterea potentialului de
Productie,
in special ale celor de reciclare al firmei. 3 luni
Protectia
productie;
Mediului
Se va dota cu mai multe Departament
Colectarea Reciclarea deseurilor recipiente de colectare Administrativ,
1 luna
selectiva a cat mai desa corespunzatoare fiecarui tip Protectia
deseurilor de deseu; Mediu

Reducerea Reducerea cantitatii de Departament


cantitatii de Reducerea cu cel hartie consumata prin Administrativ,
6 luni
deseuri putin 10% fata de anii salvarea informatiilor in PC Protectia
produse precedenti (sistem de back-up stick- Mediu
uri, harduri externe)

Reducerea
concentratie crescuta Department
Reducerea de de CO2, SO2, NOx, Se va achizitiona si monta o Achizitii
1 an
emisii substante organice statie de epurare a gazelor Department
exprimate in carbon Tehnic
organic total

Consum de Reducerea cu 15% a Department


Montare contoar de apa 2 luni
apa consumului de apa Tehnic
Reducerea
Consum de consumului de Department
Montare contoar de electric 2 luni
energie energie electrica cu Tehnic
15%
Plantare arbori,
arbusti, plante
ornamentale, gazon Departament
pentru producere de Administrativ,
Se vor achizitiona si planta
Reconstructie oxigen, limitarea Protectia
arbori, plante, gazon 6 luni
spatii verzi vizibilitatii dinspre Mediu
exteriorul companiei
si pentru aspectul
vizual placut
6.2.Programe de mediu

Politica de Factori de mediu Obiective Tinte Program Actiuni Responsabilitati Resurse Termen
mediu
Protejarea Apa, aerul si solul Echilibrarea - Numarul de Program de - Incadrarea in Departamentul Resurse Semestrul
mediului si rezultatelor accidente de investitii cerintele legislatiei de de protectia materiale, I 2017
implicit a economice mediu; mediu (achizitionarea mediului financiare
omului cu cele in - Cantitatea de de instalatii/tehnologi si umane
domeniul material noi „ prietenoase cu necesare
protectiei reciclate; mediulˮ);
mediului si - Reducerea - Managementul Semestrul
orientarea cantitatii de deseurilor prin II 2017
catre emisii respectarea legislatiei in
eliminarea domeniu si valorificarea
cauzelor deseurilor;
poluarii - Imbunatatirea Semestrul
calitatii apelor reziduale II 2018
prin incadrarea in
limitele impuse de
legislatia in vigoare
(instalarea statiei de
epurare a pelor uzate).
7. PROCEDURI DE MEDIU

Organizatia Cod Denumire Nr. Editare Data


S.C. METAL procedura procedura revizuiri intocmire
CONSTRUCT S.R.L.
01 Procedura de 0 Elena 24.11.2012
Semnat director
monitorizare Mihalcea
general:
a emisiilor in
VLAD PETRESCU
aer

1. Scop
Scopul acestei proceduri este de a descrie modul in care se va realiza activitatea de
supraveghere si monitorizare a calitatii aerului, luarea in considerare a raportului monitorizarii
emisiilor din activitate, asigurarea informarii asupra deciziei luate.

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica activitatii de monitorizare a emisiilor de CO2, SO2, NOx, pulberi in aer.

3. Definitii si abrevieri

Definitii
Manualul Calitatii [ SR ISO 8402 / 95 ] – document care prezinta politica îndomeniul calitatii
si descrie sistemul calitatii în cadrul unei organizatii.
Auditul calitatii [ SR ISO 8402 /95 ] – exprimare sistematica si independenta, în scopul de a
determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile
prestabilite, si daca aceste dispzitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru
realizarea obiectivelor.

Abrevieri
APM- Agentia pentru Protectia Mediului
OECD- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare

4. Documentatia de referinta
ISO 14001
Certificarea standardului ISO 14001 are ca principal avantaj obligarea la procedurarea
activitatilor organizatiei astfel incat sa se asigure repetabilitatea executiei, monitorizarea formala a
activitatilor, o mai buna masurare a performantelor, identificarea activitatilor defectuoase cu impact
asupra mediului.
ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare;
ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
ISO OHSAS 18001:2007- Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale –
Cerinte.

Directive
OUG 34/2002 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin
Legea 645/2002.
OM nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluantii emisi in mediu de
activitatile aflate sub incidentele prevederilor OUG nr.34/2002.
5. Descrierea procedurii
Responsabilul de mediu realizeaza corelarea aspectelor legate de emisiile in aer cu prevederile
legale ce le reglementeaza.
Responsabilul de mediu solicita:
- reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 zile inaintea expirarii ei;
- reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:
a) poluarea cauzata de instalatie, necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in
autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;
b) schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune
tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;
c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici
speciale si masuri de management;
d) emiterea unor noi reglementari legale.
Managerul de mediu intocmeste periodic audituri.
Verificarile auditului sunt concentrate asupra functionarii eficienta a controlului sistemului de
management si realizarii politicii de mediu, a obiectivelor si scopurilor.
Rezultatele auditului sunt communicate directorului general pentru a confirma zonele de
conformitate si a facilita actiunile corective in zonele de neconformitate.
Responsabilul de mediu intocmeste registru de reglementari pe care il actualizeaza si aduce la
cunostinta schimbarile persoanelor implicate direct.

6. Responsabilitati
Activitatea de supraveghere si monitorizare a emisiilor si a mediului va fi efectuata de
responsabilul de mediu numit de conducerea unitatii.
Responsabilul de mediu are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti pe fiecare
componenta de mediu si sa raporteze informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in
conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protectia mediului.
Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o forma adecvata,
stabilita de autoritatea de mediu. Se vor atasa evidentelor, toate buletinele de analiza eliberate de
laboratoarele atestate care au efectuat analizele.

7. Difuzare
Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se prezinta intr-o forma adecvata,
stabilita de autoritatea de mediu.

Titularul activitatii va transmite catre directorul general urmatoarele documente:


a) inventarul anual al emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratie;
b) rezultatele activitatii de monitorizare;
c) raport privind starea mediului, care va cuprinde impactul activitatii asupramediului: poluarea
aerului.
Responsabilul de mediu mai difuzeaza programul de training a personalului catre
departamentul de Resurse Umane.
Organizatia Cod Denumire Nr. Editare Data
S.C. METAL procedura procedura revizuiri intocmire
CONSTRUCT S.R.L.
Semnat director 02 Procedura de 0 Elena 24.11.2012
general: monitorizare Mihalcea
VLAD PETRESCU a deseurilor

1. Scop
Scopul acestei proceduri este de a descrie modul in care se va realiza activitatea de
supraveghere si monitorizare a deseurilor, luarea in considerare a raportului monitorizarii deseurilor
din activitate, asigurarea informarii asupra deciziei luate.

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica activitatii de monitorizare a deseurilor.

3. Definitii si abrevieri

Definitii
Manualul Calitatii [ SR ISO 8402 / 95 ] – document care prezinta politica îndomeniul calitatii
si descrie sistemul calitatii în cadrul unei organizatii.
Auditul calitatii [ SR ISO 8402 /95 ] – exprimare sistematica si independenta, în scopul de a
determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile
prestabilite, si daca aceste dispzitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru
realizarea obiectivelor.

Abrevieri
APM- Agentia pentru Protectia Mediului
OECD- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare

4. Documentatia de referinta
ISO 14001
Certificarea standardului ISO 14001 are ca principal avantaj obligarea la procedurarea
activitatilor organizatiei astfel incat sa se asigure repetabilitatea executiei, monitorizarea formala a
activitatilor, o mai buna masurare a performantelor, identificarea activitatilor defectuoase cu impact
asupra mediului.
ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare;
ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
ISO OHSAS 18001:2007- Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale –
Cerinte.

Directive
OUG 34/2002 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin
Legea 645/2002.
OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări de Legea nr.426/2001
modificată şi completată cu OUG nr. 61/2006, aprobată prin Legea nr.27/2007.
OUG nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată prin Legea nr.
465/2001 şi Legea nr. 138/2006, modificată şi completată prin Legea nr.27/2007;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările
şi completările ulterioare şi raporta conform prevederilor Ordinului nr.927/2005 privind procedura
de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri deambalaje.
HG nr. 856/2002 privind tipul deseului si codul acestuia, sectie/instalatie, cantitatea produsa,
modul de stocare, valorificare, transport si eliminare.

5. Descrierea procedurii
Responsabilul de mediu identifica deseurile generate de organizatie si intocmeste “Registrul
deseurilor generate de organizatie”.
In cadrul organizatiei au fost identificate urmatoarele tipuri de deseuri pentru care au fost
asigurate conditii corespunzatoare de depozitare, conform legislatiei in vigoare:
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere;
16 01 07* filtre de ulei;
15 01 01 ambalaje de hartie si carton;
15 01 02 ambalaje de materiale plastice;
15 01 03 ambalaje de lemn;
15 01 04 ambalaje metalice;
15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase;
15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de
lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase;
16 01 03 anvelope scoase din uz;
16 01 17 metale feroase;
16 01 18 metale neferoase;
16 06 05 alte baterii si acumulatori;
03 01 04* rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase;
03 02 03* agenti de conservare organometalici pentru lemn;
08 01 11* deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante
periculoase;
08 01 21* deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor;
20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur;
20 03 01 gunoi menajer;

6. Responsabilitati
Responsabilul de mediu trebuie sa respecte urmatoarele masuri de monitorizare adeseurilor:
a) tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG nr. 856/2002: tipul deseului si codul
acestuia, sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare;
b) aprovizionarea cu materii prime se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin
depreciere sa duca la formarea de deseuri;
c) toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa
reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer;
d) zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele vor fi
inscriptionate;
e) nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor.

7. Difuzare
Titularul activitatii va transmite catre directorul general urmatoarele documente:
a) inventarul anual al deseurilor, conform Chestionarului-Declaratie;
b) rezultatele activitatii de monitorizare;
c) raport privind starea mediului, care va cuprinde impactul deseurilor asupra mediului.

Responsabilul de mediu mai difuzeaza programul de training a personalului catre


departamentul de Resurse Umane.
Organizatia Cod Denumire Nr. Editare Data
S.C. METAL procedura procedura revizuiri intocmire
CONSTRUCT S.R.L.
03 Procedura de 0 Elena 24.11.2012
Semnat director reducere a Mihalcea
general: emiterii de
VLAD PETRESCU factori
poluatori

1. Scop
Scopul acestei procedure este de a evalua impactul asupra mediului a factorilor poluatori,
luare in considerare a consultarii publicului si autoritatilor cu responsabilitate in domeniul protectiei
mediului, modernizarea instalatiilor si asigurarea informarii asupra deciziei luate.

2. Domeniu de aplicare
Domeniul acestei proceduri este reprezentat de monitorizarea emisiilor si impactul acestora
asupra mediului, a metodelor folosite pentru a le elibera in aer, sol precum si remedierea unor
defecte ale instalatiilor.

3. Definitii si abrevieri

Definitii
Manualul Calitatii [ SR ISO 8402 / 95 ] – document care prezinta politica în domeniul calitatii
si descrie sistemul calitatii în cadrul unei organizatii.
Auditul calitatii [ SR ISO 8402 /95 ] – exprimare sistematica si independenta, în scopul de a
determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile
prestabilite, si daca aceste dispzitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru
realizarea obiectivelor.
SR EN ISO 9000:2006 - "Sisteme de management al calitǎţii. Principii fundamentale şi
vocabular".
ISO 14050 :2002 – Environmental management – Vocabulary.
In plus, se mai utilizeaza definitiile referitoare la neconformitate majora, neconformitate
minora si observatie. Aceste definitii sunt prezentate de auditorul sef la sedinta de deschidere a
auditului si tin seama de specificul sistemului de management. Spre exemplu, pentru sistemele de
management ale calitatii se aplica urmatoarele definitii:

 Neconformitate majora
Absenta uneia sau lipsa capabilitatii de a implementa sau metine una sau maimulte cerinte ale
sistemului de management al calitatii conform ISO 14001 sau o situatie care, pe baza evidentelor
obiective disponibile, poate conduce la dubii importante privind calitatea produselor/serviciilor
organizatiei.

 Neconformitate minora
Abatere care, pe baza evidentelor obiective disponibile, poate determina disfunctionalitati
nerelevante ale sistemului de management al calitatii, prin cumularea carora nu se pot produce
neconformitati majore.

 Observaţie
Abatere fara semnificatie, acceptabila, singulara, care ar putea conduce prin recurenţa la o
neconformitete minora.
Abrevieri
APM- Agentia pentru Protectia Mediului
OECD- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare
DE- Director Executiv
DC- Director Calitate

4. Documentatia de referinta
ISO 14001
Certificarea standardului ISO 14001 are ca principal avantaj obligarea la procedurarea
activitatilor organizatiei astfel incat sa se asigure repetabilitatea executiei, monitorizarea formala a
activitatilor, o mai buna masurare a performantelor, identificarea activitatilor defectuoase cu impact
asupra mediului.
ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare;
ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
ISO OHSAS 18001:2007- Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale –
Cerinte.
ISO 14004 - Sisteme de management de mediu – Ghid privind principiile, sistemele şi
tehnicile de aplicare.
ISO 14010 - Ghid pentru audit de mediu – Principii generale
ISO 14011 - Ghid pentru audit de mediu – Proceduri de audit –Auditul sistemelor de
management de mediu.
ISO 14012 - Ghid pentru audit de mediu – Criterii de calificare pentru auditorii de mediu.

Directive
OUG 34/2002 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin
Legea 645/2002.
OM nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emisi în mediu de
activitǎţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2002, aprobatǎ prin Legea nr.645/2002.
OM nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
www.mappm.ro .
OM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de
emitere a acordului de mediu; www.mappm.ro.
OM nr. 36/2004 de aprobare a Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere
a autorizaţiilor integrate de mediu; www.mappm.ro.
Directiva Consiliului nr. 96/61/EC privind prevenirea şi controlul inegrat al poluǎrii(IPPC),
transpusǎ în legislaţia naţionalǎ prin OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şicontrolul integrat al
poluǎrii;
Directiva 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor transpusǎ în legislaţia naţionalǎ prin HG nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

5. Descrierea procedurii
Seful de sectie al organizatiei realizeaza un control amanuntit asupra tuturor instalatiilor si
asupra rezidurilor rezultate, astfel afland gradul de poluare. Acesta trimite rezultatele
responsabilului de mediu al organizatiei, care realizeaza corelarea aspectelor legate de mediu cu
prevederile legale ce le reglememteaza si cu alte cerinte adoptate de catre organizatie.
Responsabilul de mediu intocmeste periodic audituri.

Auditul reprezintă o modalitate independentă, importantă şi comprehensivă deverificare a


gradului de implementare a Sistemului de Management al Mediului şi aconţinutului acestuia.
Verificările auditului sunt concentrate asupra unui număr de două aspecte principale:
- funcţionarea eficientă a controlului sistemului de management;
- realizarea Politicii de Mediu, a obiectivelor şi scopurilor.
Schema auditului intern se bazează pe importanţa ecologică a activităţii verificate şi pe
rezultatele auditurilor anterioare. Rezultatele auditului sunt comunicate directorului general pentru a
confirma zonele de conformitate şi a facilita acţiunile corective în zonele de neconformitate.
Responsabilul de mediu rezumă rezultatele auditului pentru Consiliul executiv pentru a fi luate în
considerare în cadrul analizei manageriale. In final se intocmeste registru de reglementari pe care il
actualizeaza si aduce la cunostinta schimbarile persoanelor implicate direct.

6. Responsabilitati
Seful de sectie are urmatoarele activitati:
- realizeaza fisa tehnica a fiecarei instalatii;
-evalueaza cantitatea de reziduri emise intr-o anumita perioada;
-raporteaza responsabilului de mediu datele prelucrate.

7. Difuzare
Seful de sectie difuzeaza datele responsabilului de mediu, acesta difuzand rezultatele finale
ale auditurilor catre directorul general, pentru intocmirea unor activitati care vor duce la reducerea
emiterii de factori poluatori.
8. PROCEDURA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATEA
DE RASPUNS

S.C. METAL PROCEDURA OPERATIONALA


CONSTRUCT S.R.L. Editia: 1 Revizia: 0

PROCEDURA PENTRU SITUATII DE Pag 1/2


URGENTA SI CAPACITATEA DE RASPUNS

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
VLAD PETRESCU

1. Scop
Prezenta procedura stabileste:
 Modul de actiune in situatii de urgenta;
 Prevenirea si reducerea impactului asupra mediului a incidentelor/accidentelor;
 Metodologia de evaluare a capacitatii de raspuns la situatii de urgenta.

2. Domeniul de aplicare
Procedura se aplica pentru :
- Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale, produse pe raza de actiune a punctului de
lucru in cazul unor amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului (scurgeri de substante
lichide periculoase);
- Incendii, explozii.

3. Descrierea procedurii
 Comunicarea Evenimentului
Salariatul care a luat cunostinta de producerea unui eveniment cu impact asupra mediului anunta
responsabilul de mediu, seful ierarhic superior care va transmite informatia catre directorul
companiei.

Masuri imediate:
 In caz de incediu
- Se informeaza organismele abilitate despre producerea situatiei de urgenta. Seful de echipa
apeleaza de urgenta Serviciul 112;
- Evacuarea personalului fara a crea panica si indrumarea acestuia in afara institutiei;
- Seful de echipa face prezenta si informeaza echipa de interventie in cazul in care sunt
salariati care nu au ajuns la locul de intalnire;
- Se reuneste echipa de interventie si daca este necesar se completeaza echipa cu noi membrii;
- Comunicarea intre membrii echipei de interventie este asigurata prin telefoane;
- Se opresc instalatiile, echipamentele, daca este timp;
- Persoanele desemnate cu folosirea stingătoarelor cu apa, cu spuma, pulberi, CO2 vor începe
stingerea incendiului (computerele si instalatiile electrice trebuie stinse cu CO2 sau alt agent de
stingere cu efecte similare. Lichidele combustibile, grasimile si benzina nu se sting niciodata cu
apa).

 In caz de poluare accidentala


- Seful de tura anunta conducerea unitatii;
Conducerea unitatii reuneste echipa de interventie si dispune pentru:
- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, in scopul sistarii ei;
- limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;
- indepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;
- colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate pentru mediu, in
vederea respectarii sau, dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.
- in cazuri de forta majora, conducerea unitatii va dispune oprirea functionarii unor instalatii
sau sectii de productie, sectoare de activitate, care contribuie la generarea, in continuare a poluarii
accidentale.

Agenția de Protecție a Mediului Prahova (APM) si Garda Nationala de Mediu (GNM) vor fi
instiintate cu privire la eveniment de catre responsabilul de mediu nu mai tarziu de 2 ore de la
producerea evenimentului.
Informatii care trebuie furnizate catre autoritatile de mediu:
- Datele de identificare ale firmei;
- Momentul si locul aparitiei amenintarii iminente;
- Elementele de mediu posibil afectate (sol, aer, apa);
- Masurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;
- Evolutia situatiei in urma aplicarii masurilor preventive.

Dupa ce situatia este sub control, se reuneste comisia pentru evaluarea situatiei existente
si a activitatilor desfasurate in timpul interventie
Se analizeaza:
- Cauza producerii situatiei de urgenta;
- Gravitatea impactului produs;
- Masurile luate pentru limitarea si inlaturarea urmarilor poluarii accidentale;
- Modul de desfasurare a actiunilor de interventie;
- Necesarul de materiale de interventie si de protective care trebuie inlocuite;
- Necesitatea modificarii planului de urgenta;
- Se intocmeste Raportul privind capacitatea de raspuns la situatii de urgenta.

Iformarea privind capacitatea de raspuns la situatii de urgenta


Se informeaza atat personalul din cadrul organizatiei cat si partile interesate implicate in
desfasurarea actiunilor despre:
- Restabilirea situatiei;
- Masurile stabilite pentru acestea;
- Capacitatea de raspuns a echipei de interventie;
- Informarea se face cu adrese/note scrise.

DATA DIRECTOR GENERAL


24.11.2012 VLAD PETRESCU

Elemente privind Numele si Functia Data Semnatura


responsabilii prenumele
Elaborat Roxana Matei Responsabil SMMC 24.11.2012
Verificat Elena Mihalcea Manager mediu 24.11.2012
Aprobat Vlad Petrescu Director general 24.11.2012

S-ar putea să vă placă și