Sunteți pe pagina 1din 77

MODULUL 1 Capitolul IV

SUPORT DE CURS
ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII
Cod COR: 713701
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

2014
Formator: ing. Gheorghe Bucătaru
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 -CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 1 din 77
Capitolul IV

Clasificarea materialelor pentru instalații electrice Pag.03

Materiale diverse utilizate în instalații electrice Pag.17

Materiale şi echipamente specifice utilizate în instalațiile electrice Pag.56

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 2 din 77
Clasificarea materialelor pentru instalații electrice

Cabluri si conductori
electrici

Cablu electric
Cablu electric este un mănunchi de fire conductoare,
izolat sau neizolat, folosit pentru a transmite energie electrică la distanță sau semnale
de telefonie fixă. Există și cabluri electrice ce sunt alcătuite din conductori izolați unul față celălalt
cuprinși de o manta comună. De asemenea în telecomunicații și televiziune se întrebuințează
cabluri speciale pentru transmiterea de informații sau semnale TV, deci cabluri așa-zise
„neenergetice”. În general, în afară de materiale conductoare, structura cablului electric (izolat)
poate cuprinde și materiale electroizolante, materiale de impregnare sau materiale de protecție

Materiale conductoare
Cel mai folosit material conductor este cuprul, datorită rezistivității reduse și proprietăților
mecanice. Un alt material folosit este aluminiul, care este mai ieftin, însă are proprietăți mecanice
mai proaste decât cuprul (supus unei presiuni de contact se deformează în timp) și are ~63% din
conductivitatea electrică a cuprului.
Cuprul are cea mai mică rezistivitate electrică după argint. Inițial cuprul prezintă impurități
de nichel, zinc, fier sau plumb, însă prin prelucrare electrolitică rezultă o puritate de 99.95%.
Cuprul rezultat se numește cupru electrolitic.
Secțiunile standard de conductori electrici sunt: 0,35mm2, 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2,
2,5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2,
150mm2, 185mm2, 240mm2. În S.U.A. se folosesc alte secțiuni standard

Materiale electroizolante
Materialele electroizolante se folosesc ca izolanți pentru conductoare sau între conductoare și
mantaua cablului. Se folosesc: hârtia electroizolantă cu calități speciale care se trage în benzi,
polietilena ca izolație pentru cabluri, policlorura de vinil pentru fabricarea mantalei, polistirenul la
cabluri de frecvență înaltă și cabluri coaxiale.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 3 din 77
Materiale de impregnare
Ca material de impregnare se folosește bitumul care se utilizează în amestecuri pentru cablurile
interurbane împreună cu materiale textile ca suport pentru armătura de oțel și aluminiu. La
cablurile de inaltă tensiune ca izolație se utilizează și ulei electroizolant.

Utilizare
După modul de utilizare cablurile pot fi:

 urbane
 interurbane
 de intercomunicație
 speciale;
iar după modul de instalare :

 subterane (în săpătură)


 în canalizație, de fațadă
 aeriene
 subfluviale, submarine

Caracteristici
După fabricație și în depozite, cablurile sunt supuse unor probe electrice și mecanice: proba de
scurtcircuit și atingere între conductoare, proba de continuitate, proba de atingere cu mantaua,
proba de izolament, proba de străpungere, proba de presiune, proba de uniformitate a cămășii,
proba de dilatare a cămășii cablului.
Parametrii primari:

 Rezistența -- ( Ω/km ).

Un rezistor de 65 ohmi. Rezistența sa poate fi identificată prin codul culorilor.

Rezistența electrică este o mărime fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor electric de a se opune
trecerii prin el a curentului electric. În electrotehnică, ea este o măsură care determină ce valoare de
tensiune este necesară pentru ca un anumit curent electric să treacă printr-un circuit (conductor) electric dat.
Unitatea de măsura a rezistenței electrice, în SI, este ohm-ul, notat cu Ω.
Pentru un conductor omogen, valoarea rezistenței este :

unde:

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 4 din 77
 ρ este rezistivitatea materialului din care este făcut conductorul, măsurată în ohm · metru;
 l este lungimea conductorului, măsurată în metri;
 S este secțiunea transversală a conductorului, măsurată în metri pătrați;
Într-un circuit electric simplu (ochi), valoarea rezistenței lui se calculează cu ajutorul legii lui Ohm, fiind egală cu
raportul dintre tensiunea U aplicată la bornele circuitului și intensitatea I a curentului care circulă prin circuit.

Variația rezistenței electrice în funcție de temperatură


Rezistența ohmică a metalelor crește cu temperatura iar a cărbunelui și a lichidelor scade cu cît temperatura lor
crește. Rezistența electrică a cuprului crește cu 4% la o încălzire de 10 °C. Modul cum variază rezistența ohmică
a unui conductor electric în funcție de temperatură se poate determina folosind următoarea relație:

unde:

 este temperatura materialului


 este rezistivitatea materialului la temperatura t, numită și rezistența specifică a mat.;
 este rezistivitatea materialului la 20 °C;
 este coeficientul de variatie a rezistentei cu temperatura (specific fiecărui material și reprezintă variația
rezistenței de un ohm a conductorului respectiv la o creștere a temperaturii sale cu 1 °C). Există materiale cu
coeficient de temperatură pozitiv (cele mai multe), și materiale cu coeficient negativ (a căror rezistența scade
la creșterea temperaturii lor)

 Inductanța -- ( H ).
 interioară - depinde de calitățile magnetice ale materialului și frecvența de lucru
 exterioară - depinde de dimensiunile conductorului
Capacitatea – pentru 1 km, depinde de diametrul conductoarelor și permitivitatea materialului
izolant.
Conductivitatea transversală (perditanța) – exprimă pierderile de energie ce se produc datorită
imperfecțiunii izolației și distanței mari dintre conductoare, depinde de frecvența de lucru și natura
dielectricului. Impedanța caracteristică este raportul dintre tensiunea și intensitatea curentului și
exprimă opoziția întâmpinată de o undă electromagnetică în propagarea ei pe un anume circuit.
Această mărime nu depinde de lungimea circuitului.
Constanta de propagare caracterizează variația puterii undei electromagnetice în timpul
propagării prin circuit.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 5 din 77
Conductori şi cabluri electrice: alegere,
conexare
Prin definiție, un conductor este format dintr-un singur fir, izolat sau nu, in vreme ce prin cablu se
ințelege un ansamblu de două sau mai multe fire izolate intre ele ce sunt izolate de exterior
printr-o imbrăcăminte comună, numită manta, din material textil, PVC sau alt material izolator.
Deci un cablu conține mai mulți conductori izolați intre ei sub un inveliş comun.
Veți intălni adesea denumirea de conductoare in loc de conductori sau de cable in loc de cabluri,
ceea ce in "argoul" electricienilor reprezintă de fapt acelaşi lucru. Pe parcursul materialului vom
folosi una sau alta dintre cele două denumiri şi o vom face pentru a vă familiariza cu noțiunile
respective. Pentru a nu repeta mereu sintagma "conductori şi cabluri" ne vom referi numai la
conductori, cu mențiunea că ceea ce vom explica despre ei este valabil şi pentru cabluri
(diferențele fiind expuse explicit). In cele ce urmează vom discuta doar despre cele mai uzuale
folosite in gospodărie.

Clasificare generală
Conductorii se impart in două mari categorii: monofilari şi multifilari. Conductorii monofilari (sau
blank sau rigizi) sunt dintr-un singur fir masiv, iar cei multifilari (sau lițați sau flexibili) sunt alcătuiți
din mai multe fire subțiri (lițe) puse impreună şi izolate impreună. Cănd vorbim despe secțiunea
conductorului ne referim doar la secțiunea părții conductoare (metalului) fără a lua in considerare
şi izolația. La conductorul multifilar se consideră secțiunea mănunchiului de lițe care alcătuiesc
partea conductoare. Cănd vorbim despre secțiunea unui cablu, ne referim la secțiunea unui
singur conductor, toate fiind egale intre ele. Există o singură excepție, şi anume cablurile trifazate
peste 25 mmp cu conductor de nul, care nul este mai subțire şi are o secțiune menționată separat
(vezi codificare).
Conductorii pot fi de semnal (suportă tensiuni pănă in 50V), de comandă (pănă la 100V), de
alimentare (pănă la 1.000V) sau de putere (peste 1.000V). Se clasifică de asemenea după
utilizare: conductori de uz general, de telefonie, pentru antene, pentru minerit etc. In cazul in
care cămpul magnetic generat de curentul care trece printr-un cablu poate produce interferențe
(cablul se află in vecinătatea unor cabluri de semnal) se folosesc cabluri armate, adică intre
mantaua izolatoare exterioară şi izolațiile conductorilor ce alcătuiesc cablul se pune din fabricație
o folie sau o plasă metalică.
Codificare tehnică
Conductorii se codifică prin litere şi cifre, cifrele indicănd secțiunea conductorului. Conductorii
monofilari au codul MY, iar clasa de fabricație poate fi: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 mmp.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 6 din 77
Conductorii multifilari au codul MYF şi se fabrică in aceeaşi clasă avănd in plus şi conductori de
0,5 şi 0,75 mmp. Peste aceste dimensiuni nu se fabrică decăt la comandă specială. Codificarea
cablurilor respectă aceleaşi reguli numai că, in plus, se specifică numărul de conductori conținuți
de cablu.
Cablurile rigide se codifică CYY şi se fabrică cu 2 (de 1,5 şi 2,5), 3 (1,5; 2,5; 4), 4 ( 1,5; 2,5; 4; 6;
10 şi 16) şi 5 (1,5; 2,5; 4; 6; 10 şi 16) conductori (se scrie, de exemplu, CYY 3x2,5). Se fabrică de
asemenea un conductor CYY 3x25 +16 ceea ce inseamnă 4 conductori, 3 de 25 mmp şi un nul
de 16 mmp pentru alimentări de forță. Se găsesc de vănzare in colaci de 100 m. Despre alte
conductoare, moduri şi accesorii de conectare, in numărul viitor

La bobinat
La diferite bobine se utilizează numai conductori de cupru izolați cu un lac de email. De
asemenea, pentru transmisia de semnale se vor folosi numai cabluri de cupru, in majoritatea
cazurilor cu manta pentru evitarea de influențe magnetice provenite prin interferență sau cămp
magnetic. Conexiunea trebuie să fie fermă, realizată prin lipire cu cositor sau prin dispozitive
papuc faston-lamelă prevăzut cu teacă izolatoare de protecție. Cablurile de semnal sunt de o
largă varietate, putănd avea in componență pănă la 21 de conductori şi chiar mai multe, izolate
intre ele pe perechi uneori torsadate, sau prevăzute cu mantale protectoare ( de genul cabluri in
interiorul cablului principal). In genere la cablurile multifilare multiple (peste 5 conductori)
conductorii sunt izolați cu culori diferite sau sunt numerotați din loc in loc pentru o identificare
rapidă.

Recomandări practice:
Racordurile de forță (se realizează numai de personal autorizat) de la rețea la consumatorul
individual se fac cu cabluri de secțiune de forma unui sector de cerc pănă in cofretul exterior, iar
de acolo se foloseşte cablu monofilar trifazat cu fir de nul şi pănă la tabloul general din locuință.
Cablul se izolează de stălpii de susținere cu izolatori de porțelan. Se respectă regulile de
protecție contra fulgerelor (vezi numărul anterior). Pe distanțe lungi se recomandă folosirea de
cablu special cu fir de oțel incastrat in cămaşă (izolația exterioară) pentru susținerea greutății.
Cablul ingropat se trage prin țevi (metalice sau de plastic) cu izolație normală sau direct (cu
izolație specială)

CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, H05VV-F (MYYM) 5X6 MMP


Specificatii tehnice
SECTIUNE CONDUCTORI [mm2] 6
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 7 din 77
DIAMETRU EXTERIOR [MM] 18
TEMPERATURA MAXIMA MEDIU AMBIANT [°C] +70
PRODUCATOR ICEM ECAB
TEMPERATURA MINIMA MEDIU AMBIANT [°C] -10
GREUTATE [KG/M] 0.525
MODEL C05VV-K
TENSIUNE NOMINALA [V] 500
NR CONDUCTORI [buc] 5
REZISTENTA ELECTRICA MAX LA 20 GRD C [Ohm/km] 3.3
SARCINA ADMISIBILA [A] 38

CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI


MANTA DE PVC, H05VV-F (MYYM)
5X4mmp
Cablu flexibil pentru aparatura de uz casnic cu
solicitare mecanica foarte redusa conform HD 21.5
- BS: 6500. Acesta poate fi utilizat in mediu uscat
sau umed.
Cablul este alcatuit din:
- conductori flexibili de cupru
- izolatie de PVC
- manta de PVC

Specificatii tehnice
SECTIUNE CONDUCTORI [mm2] 4
DIAMETRU EXTERIOR [MM] 16.1
TEMPERATURA MAXIMA MEDIU AMBIANT [°C] +70
PRODUCATOR ICME ECAB
MODEL H05VV-F
TENSIUNE NOMINALA [V] 500
NR CONDUCTORI [buc] 5
REZISTENTA ELECTRICA MAX LA 20 GRD C [Ohm/km] 4.95

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 8 din 77
CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, H05VV-F (MYYM) 3X6 MMP

Cablu flexibil pentru instalatii fixe sau mobile, la alimentarea aparatelor electrice cusolicitare
mecanica medie, fara a intra in contact cu partile calde sau radiante ale acestora. Cablurile pot fi
utilizate in mediu uscat sau umed.
Cablul este alcatuit din:
- conductor flexibil de cupru
- izolatie de PVC
- manta de PVC
Specificatii tehnice
SECTIUNE CONDUCTORI [mm2] 6
CULOARE GALBEN
DIAMETRU EXTERIOR [MM] 14.5
TEMPERATURA MAXIMA MEDIU AMBIANT [°C] +70
PRODUCATOR ICEM ECAB
TEMPERATURA MINIMA MEDIU AMBIANT [°C] -10
GREUTATE [KG/M] 0.355
MODEL C05VV-K
TENSIUNE NOMINALA [V] 500
NR CONDUCTORI [buc] 3
REZISTENTA ELECTRICA MAX LA 20 GRD C [Ohm/km] 3.3
SARCINA ADMISIBILA [A] 38
Cablu flexibil cupru 4x10 mm alb myym 4x10

Descriere Cablu flexibil cupru 4x10 mm alb MYYM 4X10

Tip: cablu pentru instalații electrice.Simbol intern: MYYM.Simbol internațional: H05VV-F, A05VV-
F (VDE 0281).Tensiunea nominală: 300V/500V.Domeniu de utilizare: in aplicatii cu solicitari
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 9 din 77
mecanice medii, pozate sau montate flexibil. La aparate de uz casnic, chiar si acolo unde
umiditatea este ridicata, dar nu se poate folosi acolo unde conductorul intra in contact cu
suprafete calde (radiatoare cu ulei). Pentru instalatii electrice semiindustriale, cu o solicitare
mecanica medie.Construcția:Conductor: multifilar din cupru deosebit de flexibil, rasucit in
manunchi.Izolație: fiecare fir este izolat cu mantă de PVC.Manta comună: din PVC, are o forma
rotundă.Temperatura mediului ambiant: +5 °C la +70 °C.

Cablu din aluminiu armat 3x185 mmp acyaby (f) 3x185

Descriere Cablu din aluminiu armat 3x185 mmp ACYABY (F) 3X185

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC, armat Standard de fabricatie: SR HD
603 S1/4C; IEC 502 Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV Tensiune de incercare: 3.5 kV ca sau 8.4
kV cc, 5 min Temperatura minima de instalare pe cablu: -5ºC Temperatura maxima de lucru:
70ºC Temperatura maxima de scurt-circuit: 160ºC Domeniul de utilizare: Cablurile sunt utilizate
pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva
agentilor corozivi, a solventilor chimici si a radiatiilor solare Conductor de aluminiu - Conductor
unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm) Izolatia: PVC tip DIV 10 Manta interioara: PVC
tip DMV 17 negru sau gri Armatura: Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime
minima 0.2-0.5 mm. Manta exterioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere
sau intarziere marita la propagarea flacarii; incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3 Raza minima
de curbura la instalare Min. 12x diametrul cablului Forta maxima de tractiune la pozare Max 50
N/mm2 Cod de culori 1 conductor - albastru, sau galben-verde 2 conductoare - albastru, maro; -
galben-verde, negru, pt sect >10mm² 3 conductoare - maro, negru, gri - galben-verde, albastru,
maro 4 conductoare - albastru, maro, negru, gri - galben - verde, maro, negru, gri 5 conductoare -
albastru, maro, negru, gri, negru; - galben-verde, albastru, maro, negru, gri Mai mult de 5
conductoare - conductoare negre numerotate; galben-verde si conductoare numerotate

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 10 din 77
Cablu din aluminiu armat 3x4 mmp acyaby (f) 3x4

Descriere Cablu din aluminiu armat 3x4 mmp ACYABY (F) 3X4

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC, armat Standard de fabricatie: SR HD
603 S1/4C; IEC 502 Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1 kV Tensiune de incercare: 3.5 kV ca sau 8.4
kV cc, 5 min Temperatura minima de instalare pe cablu: -5ºC Temperatura maxima de lucru:
70ºC Temperatura maxima de scurt-circuit: 160ºC Domeniul de utilizare: Cablurile sunt utilizate
pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva
agentilor corozivi, a solventilor chimici si a radiatiilor solare Conductor de aluminiu - Conductor
unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm) Izolatia: PVC tip DIV 10 Manta interioara: PVC
tip DMV 17 negru sau gri Armatura: Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime
minima 0.2-0.5 mm. Manta exterioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere
sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3 Raza minima
de curbura la instalare Min. 12x diametrul cablului Forta maxima de tractiune la pozare Max 50
N/mm2 Cod de culori 1 conductor - albastru, sau galben-verde 2 conductoare - albastru, maro; -
galben-verde, negru, pt sect >10mm² 3 conductoare - maro, negru, gri - galben-verde, albastru,
maro 4 conductoare - albastru, maro, negru, gri - galben-verde, maro, negru, gri 5 conductoare -
albastru, maro, negru, gri, negru; - galben-verde, albastru, maro, negru, gri Mai mult de 5
conductoare - conductoare negre numerotate; galben-verde si conductoare numerotate

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 11 din 77
Mccg 2x0.75 cablu din cupru flexibil cu manta de cauciuc
mccg2x0.75

Descriere MCCG 2x0.75 cablu din cupru flexibil cu manta de cauciuc MCCG2x0.75

Cablu din cupru flexibil cu manta de cauciuc tip MCCG sau MCCM sau H05RR-F in functie de
producator. Cordoane cu izolatie si manta de cauciuc reticulat Domeniul de utilizarePentru
conectarea la retea a aparaturii electrocasnice si similare, cordoanele fiind supuse la solicitari
mecanice usoareConductor de cupruConductor de cupru recopt multifilar (clasa 5), SR
EN60228IzolatiaCauciuc reticulabil tip EI7 MantaCauciuc reticulabil tip EM3 Temperatura de
lucru in functionarea de durata: -25 ÷ 60˚C Temperatura max. in scurtcircuit 200 ˚C, timp de max
5 secundeRazaminima de curbura 4x diametru cordonului in utilizari mobile 3x diametru
cordonului in utilizari stationareCod de culori2 conductoaremaro/albastru3 conductoaregalben-
verde/maro/albastrunegru/albastru/maro4 conductoaregalben-verde /negru/albastru/maro
negru/albastru/maro/negru5 conductoaregalben-verde /negru/albastru/maro/negrunegru/albastru/
maro/negru/negru Culoarea mantalei: neagra

Cablu de energie din aluminiu 3x16 cu izolatie si manta de pvc


acyy3x16

Descriere Cablu de energie din aluminiu 3x16 cu izolatie si


manta de PVC ACYY3X16
Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC tip
ACYY sau ACYY-F sau NAYY Standard de fabricatie: SR HD
603 S1/3G-2;IEC 502 Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1
kVTensiune de incercare : 4 kV ca sau 12 kV cc, 5
minTemperatura minima de instalare pe cablu:-5ºC
Temperatura maxima de lucru : 70ºC Temperatura maxima de
scurt-circuit :160ºC Domeniul de utilizareCablurile sunt utilizate
pentru transportul energiei electrice la statii de putere.Cablurile
pot fi pozate in spatii inchise si deschise, in pamant ,in canale
,in beton ,in apa Conductor de aluminiu Conductor unifilar (re) cl 1,conductor multifilar (rm),cl 2
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 12 din 77
conf SR EN 60228 IzolatiaPVC tip DIV 4 MantaPVC tip DMV5 negru sau gri Aceste cabluri sunt
cu intarziere sau intarziere marita lapropagarea flacarii ;incercare conf SR EN 332-1-2 sau SR
EN 60332-3-24 /cat 3 Raza minima de curbura la instalare15xdiametrul cablului-cablu monofilar
12xdiametrul cablului-cablu multifilar Forta maxima de tractiune la pozare50 N/mm2 Cod de culori
1 conductor - albastru, sau g/v2 conductoare-albastru,maro -g/v,negru, pt sect >10mm²3
conductoare-maro,negru,gri -g/v,albastru,maro4 conductoare-albastru,maro,negru,gri -
g/v,maro,negru,gri5 conductoare-albastru,maro,negru, gri,negru -g/v,albastru,maro,negru,griMai
mult de 5 conductoare--conductoare negre numerotate-v/g,conductoare numerotate

Cablu din aluminiu armat 3x150+70 mmp acyaby (f) 3x150+70

Descriere Cablu din aluminiu armat 3x150+70 mmp ACYABY


(F) 3X150+70
Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC, armat
Standard de fabricatie: SR HD 603 S1/4C; IEC 502 Tensiune
nominala Uo/U : 0.6/1 kV Tensiune de incercare: 3.5 kV ca sau
8.4 kV cc, 5 min Temperatura minima de instalare pe cablu: -5ºC
Temperatura maxima de lucru: 70ºC Temperatura maxima de
scurt-circuit: 160ºC Domeniul de utilizare: Cablurile sunt utilizate
pentru transportul energiei electrice la statii de putere. Cablurile trebuie protejate impotriva
agentilor corozivi, a solventilor chimici si a radiatiilor solare Conductor de aluminiu - Conductor
unifilar cl 1 (re) sau conductor multifilar cl 2 (rm) Izolatia: PVC tip DIV 10 Manta interioara: PVC
tip DMV 17 negru sau gri Armatura: Banda laminata la rece nezincata sau zincata de grosime
minima 0.2-0.5 mm. Manta exterioara: PVC tip DMV 17 negru sau gri Cablurile sunt cu intarziere
sau intarziere marita la propagarea flacarii ;incercare conf SR EN 60332-3-24/cat 3 Raza minima
de curbura la instalare Min. 12x diametrul cablului Forta maxima de tractiune la pozare Max 50
N/mm2 Cod de culori 1 conductor - albastru, sau galben-verde 2 conductoare - albastru, maro; -
galben-verde, negru, pt sect >10mm² 3 conductoare - maro, negru, gri - galben-verde, albastru,
maro 4 conductoare - albastru, maro, negru, gri - galben-verde, maro, negru, gri 5 conductoare -
albastru, maro, negru, gri, negru; - galben-verde, albastru, maro, negru, gri Mai mult de 5
conductoare - conductoare negre numerotate; galben-verde si conductoare numerotate

Cablu 5x10 ignifugat cyy(f) 5x10

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 13 din 77
Cablu 5x16 ignifugat cyy(f) 5x16ru

Cablu de energie din aluminiu 1x300 cu izolatie si manta de pvc


acyy1x300
Descriere Cablu de energie din aluminiu 1X300 cu izolatie si
manta de PVC ACYY1X300

Cablu de energie din aluminiu cu izolatie si manta de PVC tip


ACYY sau ACYY-F sau NAYY Standard de fabricatie: SR HD
603 S1/3G-2;IEC 502 Tensiune nominala Uo/U : 0.6/1
kVTensiune de incercare : 4 kV ca sau 12 kV cc, 5
minTemperatura minima de instalare pe cablu:-5ºC Temperatura
maxima de lucru : 70ºC Temperatura maxima de scurt-circuit
:160ºC Domeniul de utilizareCablurile sunt utilizate pentru
transportul energiei electrice la statii de putere.Cablurile pot fi
pozate in spatii inchise si deschise, in pamant ,in canale ,in beton ,in apa Conductor de aluminiu
Conductor unifilar (re) cl 1,conductor multifilar (rm),cl 2 conf SR EN 60228 IzolatiaPVC tip DIV 4
MantaPVC tip DMV5 negru sau gri Aceste cabluri sunt cu intarziere sau intarziere marita
lapropagarea flacarii ;incercare conf SR EN 332-1-2 sau SR EN 60332-3-24 /cat 3 Raza minima
de curbura la instalare15xdiametrul cablului-cablu monofilar 12xdiametrul cablului-cablu multifilar
Forta maxima de tractiune la pozare50 N/mm2 Cod
de culori 1 conductor - albastru, sau g/v2
conductoare-albastru,maro -g/v,negru, pt sect
>10mm²3 conductoare-maro,negru,gri -
g/v,albastru,maro4 conductoare-
albastru,maro,negru,gri -g/v,maro,negru,gri5
conductoare-albastru,maro,negru,,gri,negru -
g/v,albastru,maro,negru,griMai mult de 5
conductoare--conductoare negre numerotate-
v/g,conductoare numerotate

Cablu date utp utp

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 14 din 77
Mccg 4x1.5 cablu din cupru flexibil cu manta de cauciuc reticulat
mccg4x1.5

Descriere MCCG 4x1.5 Cablu din cupru flexibil


cu manta de cauciuc reticulat MCCG4X1.5

Cablu din cupru flexibil cu manta de cauciuc tip


MCCG sau MCCM sau H05RR-F in functie de
producator . Cordoane cu izolatie si manta de
cauciuc reticulat Domeniul de utilizarePentru
conectarea la retea a aparaturii electrocasnice si
similare, cordoanele fiind supuse la solicitari
mecanice usoareConductor de cupruConductor de cupru recopt multifilar (clasa 5), SR
EN60228IzolatiaCauciuc reticulabil tip EI7 MantaCauciuc reticulabil tip EM3 Temperatura de
lucru in functionarea de durata:-25÷60˚C Temperaturamax. in scurtcircuit 200 ˚C ,timp de max 5
secundeRazaminima de curbura 4xdiametru cordonului in utilizari mobile 3x diametru cordonului
in utilizari stationareCod de culori2 conductoaremaro/albastru3 conductoaregalben-
verde/maro/albastrunegru/albastru/maro4 conductoaregalben-verde /negru/albastru/maro
negru/albastru/maro/negru5 conductoare galben-verde /negru/albastru/maro/negrunegru/
albastru/maro/negru/negruCuloarea mantalei: neagra

CABLU CUPRU CU IZOLATIE DE CAUCIUC H07RN-F (MCCGI) 5x4mmp


Cablu flexibil cu izolatie si manta
de cauciuc conform cu HD 22.4 –
BS 6007 – BS 6500. Poate fii
folosit in incaperi uscate sau in
mediu umed; in aer liber, in
ateliere cu mediu explosiv sau
solicitari mecanice medii. In
aplicatii industriale sau pentru
echipamente agricole, instalatii de
incalzire, lampi de control, scule
electrice precum masini de gaurit,
ferastraie, aparatura electrocasnica si de asemenea pentru conectarea masinilor electrice mobile
sau pentru utilizarea pe santiere de constructii si lucrari in agricultura.
Cablul este alcatuit din:

- conductori flexibili de cupru


- izolatie de EPR
- manta de cauciuc PCP

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 15 din 77
Specificatii tehnice
SECTIUNE CONDUCTORI [mm2] 4
DIAMETRU EXTERIOR [MM] 19.5
PRODUCATOR ICME ECAB
MODEL H07RN-F
TENSIUNE NOMINALA [V] 750
NR CONDUCTORI [buc] 5
REZISTENTA ELECTRICA MAX LA 20 GRD C [Ohm/km] 5.09

CABLU CUPRU CU IZOLATIE DE CAUCIUC H07RN-F (MCCGI) 3X2.5mmp


Cablu flexibil cu izolatie si manta de cauciuc conform cu HD 22.4
– BS 6007 – BS 6500. Poate fii folosit in incaperi uscate sau in
mediu umed; in aer liber, in ateliere cu mediu explosiv sau
solicitari mecanice medii. In aplicatii industriale sau pentru
echipamente agricole, instalatii de incalzire, lampi de control,
scule electrice precum masini de gaurit, ferastraie, aparatura
electrocasnica si de asemenea pentru conectarea masinilor
electrice mobile sau pentru utilizarea pe santiere de constructii si lucrari in agricultura.
Cablul este alcatuit din:
- conductori flexibili de cupru
- izolatie de EPR
- manta de cauciuc PCP
Specificatii tehnice
SECTIUNE CONDUCTORI [mm2] 2.5
DIAMETRU EXTERIOR [MM] 14.5
PRODUCATOR ICME ECAB
MODEL H07RN-F
TENSIUNE NOMINALA [V] 750
NR CONDUCTORI [buc] 4
REZISTENTA ELECTRICA MAX LA 20 GRD C [Ohm/km]

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 16 din 77
Materiale diverse utilizate în instalații electrice
Tipuri de conductoare si cabluri electrice
Definitie: Conductoarele si cablurile electrice au rolul de a transporta si distribui energia
electrica de la o centrala la unu sau mai multi consumatori.

Clasificarea conductoarelor si cablurilor electrice


Criteriul cel mai important de clasificare este domeniul de utilizare al conductorului electric,
deoarece determina atat gama de tensiune si frecventa de utilizare cat si tipul constructiv.
Astfel se deosebesc:
- conductoare neizolate si izolate pentru transportul energiei electrice;
- conductoare pentru instalatii fixe si mobile;
- conductore pentru ascensare;
- conductoare pentru bransamente la constructi civile si industriale;
- conductoare navale;
- conductoare pentru expluatari miniere si petroliere;
- conductoare pentru autovehicule;
- conductore pentru comanda,masurare,semnalizare si control;
- conductoare pentru sudarea electrica si echipamente electrotehnice ;
Conductoarele electrice folosite in istalatii pot fi:
- conductoare monofilare, la care sectiunea conductorului este format dintr-un singur fir;
- conductoare multifilare, la care sectiunea conductorului este formata din mai multe fire
rasucite sau impletite intre ele.
Constructia:
In instalatiile electrice se intalnesc urmatoarele tipuri constructive de conductoare:
- conductor neizolat, alcatuit din unul sau mai multe fire neizolate, rasucite intre ele;
- conductor izolat, format din unul sau mai multe fire neizolate, rasucite intre ele peste care
se afla o izolatie, cu sau fara invelis de protectie;

Conductor izolat Conductor neizolat din Al

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 17 din 77
- conductor izolat,sau cordon, construit din doua sau mai multe conducto
are izolate flexibile, rasucite inpreuna, peste care se apica invelisurile protectoare;
- snurul,construit din doua sau mai multe conductoare izolate, flexibile rasucite intre ele

Cablu cu 3 conductoare
cablu, alcatuit din unul sau mai multe conductoare izolate, cuprinse intr-o manta
etansa, peste care se aplica invelisuri protectoare

cablu pentru linii electrice subterane

Materialele folosite in constructia conductoarelor electrice:

Mrerialele folosite in constructia conductoarelor electrice se clasifica astfel:materiale


conductoare , electroizolante, de impegnare, de protectie.

Tipuri de materiale utilizate pentru cabluri si conductoare


INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 18 din 77
Materiale conductoare:

Pentru fabricarea conductoarelor electrice se folosesc cuprul si aluminiul. Aceste materiale sunt
utilizate in stare cat mai pura (minimum 99,95% aluminiu deoarece continutul de inpuritati are o
mare influenta asupra conductivitati electrice.

Rezistivitatea aluminiului este de 1,65 ori mai mare decat a cuprului, dar greutatea specifica
este de 3,3 ori mai mica.

Rezistenta mecanica a aluminiului este mica, dar electric este un metal rezistiv la coroziune.

Aceste materiale se folosesc sub forma de sarme trifilare cu diferite grade de ecruisare.

Pentru conductoarele aeriene supuse la solicitari mecanice mari se utilizeaza ca materiale


conductoare bronzul (aliaj pana la 87% Sn),alame (aliaj pana la 72% Cu si 28% Zn) si otelul.

Materile electroizolante si de protectie

Pentru izolatia cablurilor si conductoarelor electrice se intrebuinteaza urmatoarele materiale


izolante:

- materiale plastice: policlorvinilul, polietilena, polistirenul, poliamidele,

politetrafluoretilena;

- caucuciucuri naturale si sintetice;

- lacuri electroizolante – silicoorganice (cu siliconi), viniflexul, metalvinilul,

poliamidele, poliuretanice, tereftalice pe baza de ulei glipsatice, sintetice etc.

- materiale fribroase – fire de bumbac, matase naturala, vascoza, tesaturi de bumbac,


fire de sticla, azbest, panza lacuita, etc.

Izolatia poate fi executata in forma de invelis continuu sau stratificat.

Materiale utilizate printr-o tensiune de strapungere mare, care sa permita folosirea de straturi de
izolatie de grosime relativa mica, si printr-o rezistenta la imbatranire mare, care sa garanteze
siguranta in exploatarea conductorului.

Protejarea cablurilor si conductoarelor electrice actiunii mediului ambiant se realizeaza cu


ajutorul mantalelor etanse.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 19 din 77
Mantalele etanse pot fi confectionate fie din materiale nemetalice (cauciucuri naturale sau
sintetice, materiale plastice), fie din materiale metalice (plumb sau aluminiu).

Pentru protejarea izolatiei si a mantalelor etanse impotriva deteriorarilor care pot survenii in
timpul traznetului, depozitarii, montarii si exploatarii cablurilor, peste el se aplica invelisuri
protectoare sau mantale suplimentare.

In functie de intensitatea si caracterul actiunilor mecanice si de proprietatile chimice ale


mediului ambiant invelisurile protectoare sunt confectionate din iuta, hartie, masa bituminoasa si
polivinil, benzi de otel, sau sarme de otel zincat.

Protejare izolatiei de cauciuc impotriva actiunii luminii si a unor solicitari mecanice –


neinsemnate se realizeaza cu tesaturi de bumbac din fire de otel, matase sau fire sintetice
aplicate pe izolatie. Pentru protejarea izolatiei de cauciuc impotriva actiunii uleiului, a benzii si a
ozonului, tesatura de protectie se inlocuieste.

Materiale conductoare cu inalta conductivitate electrica

In grupa materialelor conductoare se distrage o subgrupa de materiale care au o rezistivitate


foarte mica, folosita la realizarea conductoarelor de bobinaj, liniile electrice de transport si
distributie a energiei electrice si a contactelor. Pentru diminuarea pierderilor de putere si de
energie electrica, pierderile care provoaca incalzirea nedorita a elementelor de circuit strabatute
de curent electric, se folosesc materiale cu rezistivitate cat mai mica.

Rezistenta electrica este direct proportional cu rezistivitatea (R = ρ l/s), iar pierderile de putere
sunt proportionale cu rezistenta (V = RIǗ²) deci pentru materialele cu rezistivitate mica
corespund pierderi mici.

Cuprul (Cu)

Minereulrile de cupru se gasesc in Zair, S.U.A, Spania, Suedia, Germania, Chile, si foarte
putin la noi in tara, in judetele Tulcea, Alba, Bistrita-Nasaud, Suceava, Harghita, Maramures,
Bihor si Satu Mare.

In industria electrotehnica se utilizeaza exclusive cuprul electrotehnic avand o puritate de 99,60


– 99,90%.

Caracteristicile specifice ale cuprului electrotehnic sunt:

- densitatea, dCu = 8,9 Kg/dm³;

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 20 din 77
- temperatura de topire, θtCu = 1083˚C;

- conductivitate electrica, γCu= 58m/Ωmm²(la 20˚C);

- conductivitatea termica, λCu= 0,938 cal/s × cm × ˚C = 0,938 × 4,1868 × 102 W/m×K(la


20˚C).

Ca materialul conductor, cuprul prezinta o mare conductivitate electrica si termica, ocupand


locul al doilea printre celelalte materiale metalice (dupa argint).

Se dizolva in acid sulfuric si acid azotic.

Cuprul este atacat de sulf, clor, hydrogen, in contact cu care capata boala hidrogenului, care ii
provoaca fragilitate.

Caracteristicile mecanice ale cuprului depind in mare masura de tratamentul termic. Dupa
tragere, la rece, se obtine cuprul tare care are o rezistenta mecanica mare si o alungire mica la
intindere.

Cuprul este foarte ductil si maleabil, se lipeste si se sudeaza cu usurinta si are o rezistenta
satisfacatoare la coroziune. Datorita acestor proprietati, cuprul are aplicatii multiple in
electrotehnica si electronica: pentru conductoarele de bobinaj cu diametrul incepand de la sutimi
de milimetru, benzi si table de diferite dimensiunii, bare, tevi, piese de contact, lamele de colector
la masini electrice, linii de transport a energiei electrice, redresoare cu circuite imprimate etc.

Cuprul se foloseste si in aliaje magnetice, aliaje de mare rezistivitate si in aliaje cu rezistenta


mecanica sporita de cupru (alame si bronzuri).

Aluminiul (Al)

Aluminiul este cel mai raspandit metal din scoarta pamantului si se gaseste sub forma de
minereuri. Minereurile cele mai importante de aluminiu sunt: bauxita si criolita, care se gaseste in
Franta, Rusia, Ungaria, India, S.U.A. In tara la noi se gasesc importante zacaminte de bauxita in
muntii Bihorului. Extragerea aluminiului pur din bauxita se realizeaza la noi in tara in doua etape.
Prima etapa consta in extragerea aluminei (Al2O3) din bauxita , care se efectueaza la combinatul
de alumina din Oradea.

A doua etapa consta in extragerea aluminiului pur din alumina prin rafinarea electrolitica, la
Combinatul de aluminiu din Slatina.

Aluminiul se obtine cu puritatea variind intre 98 si 99,90%,

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 21 din 77
Crecteristicile aluminiului sunt:

- densitatea,dAl =2,7 Kg / dm³;

- tenperatura de topire, θtAl =658 ˚C;

- conductivitate electrica, γAl =37m/Ωmm² (la 20˚C);

- rezistivitatea electrica, Pal =0,027 Ωmm² (la 20˚C);

- conductivitate termica, λAl =0,53 cal/s×cm×˚C =0,53×4×1868×10²W/m×K (la 20˚C)

Aluminiul este cel mai usor dintre metalele utilizate in tehnica. Rezistenta la coroziune a
aluminiului in atmosfera uscata este satisfacatoare datorita peliculei de oxid de aluminiu, care
este aderenta si neporoasa. In atmosfera umeda, datorita potentialului sau electrochimic foate
negativ (-1,3V), aluminiul este distrus in contact cu metale obisnuite.

Aluminiul nu rezista la vibratii mecanice si are rezistenta mica la oboseala.

Principalele utilizari ale aluminiului in industria elctrotehnica sunt:

- fabricare armaturilor pentru condensatoare cu hartie, condensatoare electrolitice si ca


anod in condensatoarele din circuitele intregate peliculare;

- fabricarea mantalelor de protectie a cablurilor electrice, in locul plumbului;

- realizarea infasurarilor transformatoarelor si masinilor electrice;

- fabricarea infasurarilor rotoarelor in scurtcircuit ale motoarelor asincrone;

- realizarea conductoarelor si cablurilor de transport si distributie a energiei electrice

Prin liniile electrice aeriene, rezistenta mecanica a conductoarelor de aluminiu este insuficienta
pentru a sustine greutatea proprie a conductorului si suprasarcinile provocate de gheata, zapada,
vant.

Din acesta cauza conductoarele pentru liniile electrice aeriene se realizeaza din aluminiu cu
inima de otel. Sirmele de otel zincat, care formeaza inima sau miezul conductorului, suporta
sarcina mecanica principala, iar conductoarele de aluminiu, care se infasoara in jurul miezului de
otel, au rolul principal de a conduce curentul electric, avand rezistivitatea mult mai mica decat
otelul.

Conductoarele de otel-aluminiu au greutatea relativ mare, flexibilitate redusa, coieficienti diferiti


de dilatere termica a elementelor componente.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 22 din 77
CONDUCTORI, CABLURI SI TUBURI DE PROTECTIE

1.1. Conductori si cabluri – terminologie, simbolizare si clasificare.


Conductorul electric este un corp metalic (din cupru sau aluminiu), care constituie o cale
unica de curent, format din unul sau mai multe fire.
Cablul electric este un ansamblu constituit din unul sau mai multe conductoare izolate,
infuniate dupa un anumit sistem, avand mantale individuale sau comune, cu eventuale invelisuri
de protectie, armaturi sau ecrane.
Simbolurile conductoarelor si cablurilor trebuie sa contina, in ordine, cel putin: -
litera sau grupa de litere care arata domeniul de folosinta
- simbolul invelisurilor ce intra in constructia lor (de la conductor spre exterior)
- numarul si sectiunea (in mm²) conductoarelor.
- * in cazul folosirii conductoarelor de aluminiu, prima litera este A.

Clasificarea conductorilor si cablurilor:


F – conductori pentru instalatii electrice fixe
M – conductori si cabluri pentru instalatii electrice mobile
C – cabluri de energie
CS(C) – cabluri de semnalizare, comanda si control.

1.2. Conductori pentru instalatii electrice fixe. ( F )


Se folosesc in instalatiile electrice interioare fixe, de iluminat si forta, din constructiile civile
si industriale.
Se clasifica in conductori cu izolatie de cauciuc (F 750, AF 750) sau izolatie de PVC.
Conductorii de cupru sau aluminiu cu izolatie de PVC se simbolizeaza astfel:
- Fy – pentru conductorul de cupru
- AFy – pentru conductorul de aluminiu
Semnificatia literelor: F – instalatii fixe
Y - izolatie din PVC
*A – aluminiu
Se executa pentru urmatoarele sectiuni nominale : *0,75; *1; *1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35;
50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; *400.
* in cazul conductoarelor de aluminiu nu se fabrica.
Tensiunea nominala a acestor conductori este 750 V.

1.3. Conductori si cabluri pentru instalatii electrice mobile. ( M )


Se executa din conductoare de cupru multifilare si se folosesc pentru racordarea la sursele cu
energie electrica a instalatiilor electrice mobile ( aparate electrocasnice, aparate si masini utilizate
in scopuri industriale).
Se clasifica in : - A. cabluri cu izolatie de cauciuc ( C )
- B. cabluri cu izolatie de PVC ( Y )
- C. conductori cu izolatie din PVC ( Y )
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 23 din 77
A. Cablurile cu izolatie de cauciuc:
- pentru executie usoara ( se utilizeaza in cazul unor solicitari mecanice usoare )
simbol MCCU, unde M – instalatii mobile
C – izolatie de cauciuc
C – manta de cauciuc
U – executie usoara
Tensiunea nominala 380V.
- pentru executie medie ( se utilizeaza in cazul solicitarilor mecanice medii )
Simbol MCCM, unde M – instalatii mobile
C – izolatie de cauciuc
C – manta de cauciuc
M – executie medie
Tensiunea nominala 500V.
- pentru executie grea ( se utilizeaza in cazul solicitarilor mecanice grele )
Simbol MCCG(I), unde M – instalatii mobile
C – izolatie de cauciuc
C – manta de cauciuc
G – regim greu
I – greu combustibil
Tensiune nominala 750V.
- cablu pentru sudare electrica
Simbol MSudC, unde M – instalatii mobile
Sud – pentru sudura
C – manta de cauciuc
Tensiunea nominala 1000V.

B. Cablurile cu izolatie din PVC:


- pentru executie usoara ( se folosesc pentru conectarea aparatelor de uz caznic )
Se fabrica in urmatoarele tipuri:
- cordoane plate MyUp – unde M – instalatii mobile, y – izolatie PVC, U – executie usoara,
p – forma plata
- cordoane plate cu manta MyyUp – unde M – instalatii mobile, y – izolatie PVC, y – manta
PVC, U – executie usoara, p- forma plata
- cordoane rotunde cu manta MyyU – unde M – instalatii mobile, y – izolatie PVC, y –
manta PVC, U – executie usoara.
Tensiunea nominala 380V.
- pentru executie mijlocie ( se folosesc la solicitari mecanice medii )
Simbol MyyM, unde M – instalatii mobile
y – izolatie PVC
y – manta PVC
M – regim mediu
Tensiunea nominala 660V.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 24 din 77
- pentru executii grele ( solicitari mecanice grele )
Simbol MyyG, unde M – instalatii mobile
y – izolatie PVC
y – manta PVC
M – regim greu
Tensiunea nominala 750V.

C. Conductori cu izolatie din PVC


Simbol MyF, unde M – instalatii mobile
y – izolatie PVC
F – flexibil
Tensiunea nominala 750V.

1.4. Cabluri de energie ( C )


Cele mai folosite sunt cablurile de energie cu izolatie si manta din PVC.
Se folosesc in urmatoarele tipuri constructive:
A. - nearmate din cupru sau aluminiu Cyy sau *ACyy, unde:
*A – aluminiu ( la inceputul simbolului)
C – cablu de energie
y – izolatie de PVC
y – manta din PVC
- nearmate din cupru sau aluminiu, cu rezistanta marita la propagarea flacarii Cyy-
F sau *ACyy-F, unde F reprezinta rezistenta la foc.
- nearmate din cupru sau aluminiu, cu ecran din banda de cupru, CyEy sau
*ACyEy, unde E – reprezinta ecranajul din cupru.
- nearmate din cupru sau aluminiu, cu ecran din banda de cupru, cu rezistanta
marita la propagarea flacarii CyEy-F sau *ACyEy-F, unde F reprezinta rezistanta la foc, iar E –
reprezinta ecranajul din cupru.

Simbol complet ACyEy-F


A – aluminiu ; C – cablu energie ; y – izolatie PVC ; E – ecran din cupru ; y – manta din PVC ; F -
rezistanta marita la propagarea flacarii.

B. - armate din cupru sau aluminiu CyAby sau *AcyAby, unde:


*A – aluminiu ( la inceputul simbolului )
C – cablu de energie
y – izolatie de PVC
Ab – armatura din banda de otel
y – manta din PVC
- armate din cupru sau aluminiu, cu rezistanta marita la propagarea flacarii CyAby-
F sau *ACyAby-F, unde F reprezinta rezistenta la foc.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 25 din 77
- armate din cupru sau aluminiu, cu ecran din banda de cupru, CyEAby sau
*ACyEAby, unde E – reprezinta ecranajul din cupru.
- armate din cupru sau aluminiu, cu ecran din banda de cupru, cu rezistanta marita
la propagarea flacarii CyEAby-F sau *ACyEAby-F, unde F reprezinta rezistanta la foc, iar E –
reprezinta ecranajul din cupru.

Simbol complet ACyEAby-F

A – aluminiu ; C – cablu energie ; y – izolatie PVC ; E – ecran din cupru ; Ab – armatura din
banda de otel ; y – manta din PVC ; F - rezistanta marita la propagarea flacarii.

1.5. Cabluri de semnalizare, comanda si control ( CS )


Aceste cabluri se folosesc pentru transmitrea la distanta a unei marimi electrice, in
instalatiile interioare de semnalizare, comanda si control.
In instalatiile de semnalizare si automatizare se folosesc urmatoarele variante
constructive:
- cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC, utilizate pe traseele ferite de
lovituri, simbol CSyy, unde:
CS – cablu semnal
y – izolatie din PVC
y – manta din PVC
- cabluri de semnalizare ecranate cu izolatie si manta din PVC, utilizate pe traseele
ferite de lovituri, simbol CSyEy, unde E - ecran din cupru.
- cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC, armate cu benzi de otel sau
sarma de otel, utilizate pe traseele expuse la lovituri mecanice, simbol CSyAby sau CSyAry,
unde Ab ( Ar ) armatura din banda de otel ( armatura din sarma rotnda de otel )
- cabluri de semnalizare ecranate, cu izolatie si manta de PVC, armate cu benzi de
otel sau sarma de otel, utilizate pe traseele expuse la lovituri mecanice, simbol CSyEAby sau
CSyEAry, unde E - ecran din cupru.
- * F – cand apare acesta litera la sfarsitul simbolului cablului de semnalizare
inseamna ca acesta are si rezistanta marita la propagarea flacarii.

Simbol complet CSyEAby-F


CS – cablu de semnalizare ; y – izolatie de PVC ; E – ecran din cupru ; Ab ( Ar ) armatura din
banda de otel ( armatura din sarma rotnda de otel ) ; y – manta din PVC ; F - rezistanta marita la
propagarea flacarii.

1.6. Cabluri pentru telecomunicatii ( curenti slabi)


- cablu telefonic TLIAPPY
- cablu televizor CATV sau CASAT
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 26 din 77
- cablu internet UTP sau FTP
1.7. Tuburi de protectie
- rigide, izolante usor se fabrica din PVC si au culoarea alb galbui pana la cafeniu. Simbol
PVC sau IPY
- rigide, pentru protecie etansa, se fabrica din PVC si au culoarea vernil
Simbol PVC sau IPEY
- flexibile, fabricate din PVC, se comercializeaza mai ales sub denumirea de COPEX.

SUPORȚI, SCĂRI, JGHEABURI, PATURI și PODURI DE CABLURI


PENTRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE

Brățări de cablu

Soluție consacratæ prin utilizare în milioane de


exemplare, destinată pozării raționale și sigure
pentru unul, două sau trei cabluri de până la
175 mm diametru. Pentru fixarea pe șine de
ancorare de cele mai diverse dimensiuni, pe
profiluri din oțel sau direct pe perete. Din oțel
zincat la cald, din oflel inox nemagnetic și
rezistent la coroziune sau din aluminiu.

Canale de
cabluri
Un program
complet, deja
consacrat, care
cuprinde:
• Canale din
plasă sudată;
• Jgheaburi
pentru cabluri;
• Scări pentru
cabluri;
• Canale de cablu
pentru deschideri
mari;
• Elemente
suport.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 27 din 77
Soluții de sistem fiabile și verificate în practică, din piese de serie. Prețuri reduse datorită
producției raționale de serie pe cele mai moderne instalații de prelucrare.

Sisteme sub pardoseală


Soluții complete pentru toate aplicațiile, care includ:
• canale la nivelul pardoselii;
• componente de sistem pentru pardoseli duble sau cu goluri;

• canale acoperite de pardoseală;


• casete de aparate și aparate pentru instalații din oțel zincat la cald, oțel inox sau plastic.

Canale de cabluri, Jgheaburi pentru cabluri, Jgheaburi pentru instalatii, elemente de racordare

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 28 din 77
jgheaburi,Accesorii, Scari pentru cabluri, trasee de urcare pentru cabluri, sisteme de constructii
portande, elemente de imbinare sine, console de sustinere, sine de ancorare, accesorii de fixare,
Canale pentru cabluri din plasa sudata, Suporti de cabluri din plasa sudata, Bratari pentru cabluri,
Sisteme sub pardoseala, sisteme pentru mentinerea functionarii in caz de incendiu, mansoane
portante pentru cabluri, tevi de protectie pentru cabluri, sistem de șine pentru iluminat, canale de
pardoseala, scari pentru cabluri in constructie navala, bratari pentru cabluri, mansoane pentru
cabluri, bratari de cabluri pentru inalta frecventa, Sisteme suport pentru cabluri –concepute
pentru industrie.

SCĂRI PENTRU POZARE CABLURI ELECTRICE

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 29 din 77
ACCESORII PENTRU MONTAT TRASEE DE CABLURI

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 30 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 31 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 32 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 33 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 34 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 35 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 36 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 37 din 77
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 38 din 77
CALCULE ȘI METODE DE ALEGERE SUPORȚI ȘI ACCESORII

Prevenirea coroziunii

Înainte de alegerea materialelor pentru trecerea de cabluri este recomandat să aruncăm o privire
la mediu coroziv și la condițiile de la locul de construcție și să determinăm prevenirea coroziunii
în consecință.
Pentru instalațiile în mediul normal, acoperirea cu zinc a structurilor metalice s-au dovedit a fi o
bună protectie pentru oțel împotriva coroziunii.
Cu toate acestea, stratul de zinc de protecție se reduce datorită diferitelor influențe climatice de-a
lungul anilor.

Tabelul de mai jos prezinta pierderea de acoperire pe an:

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 39 din 77
Influența mediului înconjurător și riscul de coroziune
pierderea Mediul tipic
Categoria de
grosime
coroziune În aer liber În interior
m/an
Clădiri încălzite cum
C1 - nesemnificativă ≥0,1 - ar fi birouri, magazine,
școli , hoteluri
Poluare redusă cum Clădiri neîncălzite,
C2 - ușoară >0,1 până la 0,7
ar fi în zonele rurale cum ar fi depozitele
Hale și instalații de
Mediu urban și producție cu umiditate
C3 - moderată >0,7 până la 2,1 industrial cu poluare ridicată, cum ar fi
moderată spălătorii, fabrici de
bere și de lactate
Zonele industriale și
Uzine / instalații
linii de coastă cu
C4 - puternică >2,1 până la 4,2 chimice,
efecte de salinitate
piscine
moderate
mediul industrial Clădiri sau zone cu
C5 I – foarte puternică
>4,2 până la 8,2 cu umiditate ridicată condensare aproape
(industrial)
și atmosferă agresivă permanentă și poluare
linii de coastă și Clădiri sau zone cu
C5 M – foarte
>4,2 până la 8,2 zonele off-shore, cu condensare aproape
puternică (oceanic)
impact mare de sare permanentă și poluare

Pierderea de grosime, pe an înmulțită cu durata de viață sperată a construcției metalice


determină Grosimea stratului de zinc necesară. Există în principal trei tipuri de acoperire cu
straturi zinc de acoperire a structurilor metalice care diferă în grosime de acoperire, aderență,
rezistență și aspect.

Acoperirea cu Zinc galvanic (EN ISO 4042)

Piesele mici sunt zincate în baia de electroliză în care ionii de zinc aderă foarte uniform la metal.
Acoperirea cu zinc este de app. 5 microni grosime, are un aspect lucios, și are o protecție
suplimentară la abraziune, printr-o condiționare / tratare ulterioară cu crom.
Piulițele și șuruburile (fără altă marcare suplimentară) trebuie să fie acoperite galvanic cu zinc.
Acestea sunt utilizate pentru conectarea elementelor de construcție metalică care formează
suporții și paturile de cabluri.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 40 din 77
Termoacoperirea cu zinc în conformitate cu procedura Sendzimir (EN 10346)

Oțelul structurii metalice (grosime de pana la 2 mm), este acoperit chiar în oțelărie cu zinc
(procedura de curgere peste profil). Rezultatul este un strat de zinc răspândit uniform si extrem
de adeziv cu o grosime medie de 19 m.
Deteriorarea stratului de zinc cauzată de tăiere, ștanțare sau de găurire nu conduce la inițierea și
progresul coroziunii, deoarece zincul din vecinătatea tăieturii este dizolvat sub impactul (aerului)
umidității și construiește o protecție, un strat de protecție maro de acoperire de hidroxid de zinc
peste metalul de bază.
"Migrarea" de ioni de zinc protejează zonele libere din jurul tăieturii până la app. 2 mm lățime.
Aceste elemente ”termozincate” sunt marcate cu simbolul S.

Galvanizarea la cald (EN ISO 1461)


Piesele sunt zincate termic după prelucrare în zinc lichid (aprox. 450 C). Reacții chimice duc la
diferite aliaje zinc-fier, care sunt deosebit de ferm conectat cu miezu de oțel. Aceste aliaje sunt,
de obicei, acoperite cu un "strat de zinc pur". În funcție de viteza de reacție, compoziția oțelului,
timpul de scufundare în baia de zinc lichid, timpul de răcire, de proces etc, o "placare" la
suprafața cu aliaj de zinc-fier este posibilă, de asemenea

Prin urmare, aspectul suprafeței variază de la gri închis mat la lucios strălucitor. Aceasta nu este
o indicație pentru Grosimea stratului de zinc sau calitatea de prevenire a coroziunii.
Mediu umed poate provoca, de asemenea, o formare de zinc-hidroxid-carbonat (așa numita
rugina alba). Aceasta nu influențează eficiența prevenirii coroziunii.
Marginile de tăiere trebuie să fie protejate prin Vopsea de zinc la rece.

Conform EN ISO 1461 grosimea locală medie a acoperirii cu zinc trebuie să fie:

45 microni (m) pentru grosimi de material de până la 1,5 mm


55 microni (m) pentru grosimi de material de la 1,5 până la 3 mm
70 microni (m) pentru grosimi de material de la 3 pana la 6 mm

Oțel de înaltă calitate


Având în vedere aspectele de rezistență ridicată la coroziune, suprafață ușor de curățat,
capacitatea de reciclare, și rezistență la foc, oțelul de înaltă calitate devine din ce în ce prima
alegere pentru materialele paturilor de cable. Mai ales pentru mediile instalațiilor chimice, de
fabricarea hârtiei, din industria textilă și industria alimentară, în canalizări, rafinării, tuneluri auto și
în zonele off-shore oțelul de înaltă calitate este de obicei folosit.
În ceea ce privește ciclul de viață de lungă durată de astfel de construcții metalice, din oțel de
înaltă calitate, de multe ori din punct de vedere economic este cea mai potrivită soluție, în ciuda
investiției inițiale mai mari.
In caz de rezistență la coroziune insuficientă investițiile sunt accelerate de întreruperea activității,
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 41 din 77
rearanjarea de sarcini de cablu, înlocuirea de componente structurale.
Comparativ cu diferite materiale plastice, elementele din oțel de înaltă calitate sunt caracterizate
prin soliditate mare, rezistenta la foc și căldură, precum și prin poluare redusă în cazul de
incendiu și de prelucrare mecanică.

Acoperire cu plastic
Pentru utilizarea în medii agresive la zinc (indice pH <6 sau> 12,5) sau pentru indicarea prin
culori, piesele de construcție acoperite cu zinc pot fi acoperite suplimentar cu plastic (de exemplu
cu epoxi sau poliester).

ALEGEREA PRODUSELOR

Jgheaburi / ”tăvi” de cablu

Alegerea se face pe baza :

1. Numărul sau volumul cablurilor care trebuie să treacă printr-un / să încapă într-un jgheab de
cablu  Capacitatea de încărcare a jgheabului cu cabluri care transportă electricitatea

2. Distanța dintre punctele de sprijin ale jgheabului de cable  tipul de jgheab

3. Distanța dintre punctele de sprijin ale tăvii


Capacitatea de încărcare a tăvii transportă

NYY-O, NYY-J
Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC

Constructie
1 Conductor de cupru rotund unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform VDE 0295 (SR EN
60228)
2 Izolație de PVC tip DIV 4 conform VDE 0276-603
3 Înveliş intern
4 Manta exterioară de PVC tip DMV 5 conform VDE 0276-603

Domeniu de utilizare
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 42 din 77
Destinate pentru utilizarea energiei electrice în instalații electrice fixe.

Date tehnice
Standard de produs: VDE 0276-603
Tensiunea nominală: U0/U(Um)= 0,6/1(1,2) kV

Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):


• la montaj : -5 °C
• după pozare: -40 °C

Temperatura maximă admisă pe conductor în condiții normale de exploatare: +70 °C


Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute

Raza minimă de curbură la pozare:


• 15 x diametrul cablului cu un conductor
• 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare

Cablurile sunt cu întărziere la propagarea flăcării conform SR EN 60332-1-2. La cerere se


execută în varianta cu întărziere mărită la propagarea flăcării conform SR EN 50266-2-4,
categoria C

În simbol:
O – fără conductor verde şi galben
J – cu conductor verde şi galben
RE – conductor rotund unifilar (clasa 1)
RM – conductor rotund multifilar (clasa 2)
SM – conductor sector multifilar (clasa 2)

Cablu de Energie
Acestea sunt folosite intr-o multitudine de aplicatii, asa cum o sa vedeti si mai jos, existand o
gama foarte diversificata de cabluri electrice de
energie din cupru sau din aluminiu.

Cablurile pentru instalatiile interioare sunt produse cu


conductoare rigide, unifilare (masive) sau multifilare
(cablate) pentru aplicatii fixe sau cu conductoare
flexibile de cupru pentru utilizari mobile.
H07V-U and H07V-R (UK: 6491X)
H07V-K (UK: 2491X)
H05V-U (UK: 6491X)
H05V-K (UK: 2491X)
H05RR-F
H05VV-F
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 43 din 77
H03VV-F
NYIFY-O & NYIFY-J
H03VH-H
NYM
H05VV5-F (UK: 3185Y)
Twin Flat
Triple Flat
H05RN-F
H07Z-U and H07Z-R (UK: 6491B)
NO7V-K
AFY
CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE DE PVC
(Cablu plat cu conductoare dispuse paralel)

Tip cablu:
H03VH-H
Tensiune nominala:
300/300V
Standard:
ELOT 563.5 - HD 21.5
Utilizare:
Cablu foarte flexibil pentru aparatura de uz casnic cu solicitare mecanica foarte redusa. Nu este
recomandata utilizarea in exteriorul cladirilor si la temperaturi ridicate.

Cablurile de semnalizare si control sunt utilizate in principal in aplicatii industriale, la panouri


electrice, pentru transmisia de semnale electrice, pentru instaltii fixe sau ne-fixe, de interior sau
exterior.
NYY
XLPE/PVC/SWA/PVC
CSYY; CSYY-F CSYEY; CSYEY-F CSYAbY;
CSYAbY-F CSYEYAbY; CSYEAbY-F
Cablurile pentru instalatiile exterioare sunt fabricate
cu conductoare rigide, unifilare (masive) sau multifilare (cablate) sau cu conductoare flexibile de
cupru si de asemenea cu conductoare rigide, unifilare sau multifilare din aluminiu. Conductoarele
rigide de sectiuni mai mari din cablurile cu doua pana la patru conductoare sunt de obicei de
forma sector.
Compoundurile pe baza de XLPE, PVC, LSF/LSOH si elastomeri sunt pricipalele materiale
utilizate pentru izolatiile acestor cabluri. Compoundurile pe baza de PVC, PE, LSF/LSOH si
elastomeri sunt pricipalele materiale utilizate pentru mantalele acestor cabluri.
Sarmele de otel (sau aluminiu pentru cablurile monopolare) sau benzile de otel pot fi aplicate sub
mantaua exterioara a cablurilor, conferindu-le acestora o protectie mecanica suplimentara.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 44 din 77
XLPE/LSF(LSZH)/SWA/LSF(LSZH),
XLPE/LSF(LSZH)/AWA/LSF(LSZH)
2YSLCY
NYCY /NYCWY
VDE 0276-603, VDE 0276-627
H01N2-E
H07RN-F
CABLU CSYY 3X1,5

conductor de cupru unifilar clasa de flexibilitate 1, conform SR CEI 60228, izolatie


de PVC, invelis comun, fir de cupru cositorit, manta interioara de PVC, manta
exterioara de PVC.

Caracteristici: Standard de referinta: STAS 8779;


Tensiunea nominala: 0,25 / 0,5 kV sau 0,6 / 1,0 kV;
Temperatura minima a cablului masurata pe manta: la montaj: +5 ºC, in exploatare: -30 ºC.

Utilizare: Cablu de semnalizare pentru instalatii electrice fixe: pentru utilizare in canale de cabluri, in interiorul sau
in exteriorul cladirilor, fara riscuri de deteriorari mecanice in timpul pozarii sau functionarii.

Cabluri cu intarziere la propagarea flacarii, rezistente la foc, fara halogeni (cablurile cu emisie
redusa de fum si cu intarziere marita la propagarea flacarii), utilizate in aplicatii in care este
necesara o protectie sporita a oamenilor si a echipamentelor in caz de incendiu, sunt realizate cu
conductoare rigide unifilare sau multifilare din cupru cu izolatii din LSF/LSOH, XLPE sau EPR si
mantale din LSF/LSOH sau EVA.
N2XCH FE 180
NHXMH
(N)HXMH FE 180 E30
NHXH FE 180 E30
N2XH / N2XCH
NHXHX FE 180 E30
N2XH FE 180 E30

Cabluri de medie tensiune


Cablurile de medie tensiune sunt realizate cu conductoare din cupru sau aluminiu si izolatie din
XLPE. Daca se solicita, conductoarele pot fi realizate si cu protectie longitudinala la patrunderea
apei.
XLPE/CWS/PVC
XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC
N2XSY-NA2XSY
ACYEAbY, ACYEAbY-F, (A)CYEAbY, (A)CYEAbY-F
CMCCGCEf
Cabluri de inalta tensiune
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 45 din 77
Cablurile de inalta tensiune sunt realizate cu conductoare din cupru sau aluminiu si izolatie din
XLPE. Daca se solicita, conductoarele pot fi realizate si cu protectie longitudinala la patrunderea
apei.
XLPE/Pb/PVC
XLPE/CWS/PVC
Conductoare de cupru (pentru
impamantare) conductoare aeriene de
cupru, aluminiu si acsr
Cabluri de energie de joasa tensiune
Cablurile de energie de joasa tensiune
sunt fabricate cu conductoare rigide,
unifilare sau multifilare sau cu conductoare flexibile de cupru si de asemenea cu conductoare
rigide, unifilare sau multifilare din aluminiu.
NYY
ACYY; ACYY-F
NAYY
ACCBYY
CCBYY
H07RN-F TYIF
T2XIR
H07RN8-F
H01N2-D
H01N2-E
NSSHou
CMCCGCEf
NSGAFou

Cabluri navale
Cablurile cu emisie redusa de fum si cu intarziere marita la propagarea flacarii, utilizate la bordul
navelor in aplicatii in care este necesara o protectie sporita a oamenilor si a echipamentelor in
caz de incendiu, sunt realizate cu conductoare rigide unifilare sau multifilare din cupru, cu izolatii
din XLPE sau EPR si mantale din LSF sau elastomeri fara halogeni.
LCM-HF
LCM-FRHF
LCSM-FRHF
LCSM-HF
EPR/CSP(SW2)
RFCS-FRHF
RFCS-HF
Cabluri electrice pentru instalatii de interior

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 46 din 77
Cabluri electrice pentru instalatii de interior din aluminiu sau cupru.

Cablurile pentru instalatiile interioare sunt produse cu conductoare rigide, unifilare (masive) sau
multifilare (cablate) pentru aplicatii fixe sau cu
conductoare flexibile de cupru pentru utilizari
mobile.
Compoundurile pe baza de PVC, LSF/LSOH si
elastomeri sunt pricipalele materiale utilizate pentru
izolatiile si mantalele acestor cabluri.

Cablurile utilizate in instalatii fixe in


conducte pot fi si fara mantale.

H07V-U and H07V-R (UK: 6491X)


H07V-K (UK: 2491X)
H05V-U (UK: 6491X)
H05V-K (UK: 2491X)
H05RR-F
H05VV-F
H03VV-F
NYIFY-O & NYIFY-J
H03VH-H
NYM
H05VV5-F (UK: 3185Y)
Twin Flat
Triple Flat
H05RN-F
H07Z-U and H07Z-R (UK: 6491B)
NO7V-K
AFY

Capacitatea jgheaburilor de a a susține cabluri cu diferite diametre

Fiecare jgheab, pat de cablu, etc standardizat are specificată o arie utilă în secțiune transversală
A.
Dacă volumul de cablu (tipul de cabluri, mărime, număr) nu este cunoscut, tabelul 1 poate ajuta
la estimarea necesarului de jgheaburi / paturi de cabluri:
Pentru cabluri de orice dimensiune, volumul necesar este multiplicat cu numărul cablurilor, pentru
a a determina suma totală.
Rezultatul este suprafața minimă secțiunea transversală a jgheabului de cablu necesar, care ar
putea fi extinsă cu un factor de rezervă.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 47 din 77
Reglementările cu privire la încărcare jgheaburilor de cabluri trebuie să fie respectate în toate
cazurile.

Exemplu:
Cerințe de spațiu pentru cabluri tip NYY

Spațiul /
Cablul NYY Diametru (mm) Nr. de cabluri
cablu (aprox)

Zona de diametru utila (A) din fiecare lgheab / ”tavă” de cablu este specificată în catalog. În cazul
în care este nevoie de mai multe jgheaburi /”tăvi” de cablu trebuie să fie instalate în paralel.
Tipul de jgheab / greutate de cablu
Dacă greutatea totală a cablurilor este necunoscută, tabelul 2 poate ajuta cu estimarea:
Pentru orice dimensiune de cablu, greutatea cabluliui este înmulțită cu numărul de cabluri pentru
a determina suma totală. Rezultatul este sarcina estimată de cabluri (Q).

Greutatea cablului
Cablul NYY Nr. de cabluri
(aprox)

1 kgf = 9,80665 N
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 48 din 77
În ceea ce privește securitatea, cea mai mare posibil sarcină (greutate / ml) de cablu este
esențială. Acesta se calculează prin înmulțirea diametrului utilizabil cu greutatea specifică de
cablu. Rezultatul (QLK) pentru fiecare jgheab / tavă de cablu este listat în cataloagele de
producător / furnizor.
De exemplu:
Greutatea specifică de cabluri pe
Tipul de suport pozare cabluri Cablu
care o suportă ”jgheabul”
”scară” pentru pozare cabluri Cabluri de forță 2,8N/m pro cm2
Jgheab / ”tavă” pentru pozare
Cabluri de comandă 1,5 N/m pro cm2
cabluri
Jgheab din plasă pentru pozare
Cabluri de comandă 1,5 N/m pro cm2
cabluri
1 kgf = 9,80665 N
Distanța între suporturi (STA)

Distanța recomandată dintre suporturi este de 1,5 metri. Cu toate acestea, distanța reală posibilă
între suporturi poate fi considerabil mai mare (până la 10 m), în funcție de punctele disponibile de
fixare (piloni, structuri de sprijin).

Diagramele de capacitate pentru jgheaburi / paturi / tăvi de cablu dau maximumul Capacității de
încărcare (Qmax) pe care un jgheab /o tavă de cablu o poate susține / transporta în siguranță cu
distanța între suporți dată.

Exemple de calcul / alegere


1. Să presupunem că avem ales dintr-un catalog de producător un ”pat” / ”jgheab” de
cabluri de formă ”scară”, de tipul ”LGG 60-40”:
În catalog sunt prezentate datele de bază ale acestui tip de ”pat” de
cabluri, și o greutate / metru pe care o suportă dacă distanța între
suporți este de aprox 3,5 m, precum și un grafic de încărcare, fără să
se precizeze care sunt valorile cu care putem încărca suplimentar
”scara” dacă avem suporți la diferite distanțe mai mici unul față de
altul.Să calculăm ce se întâmplă dacă plasăm suporții la 2 m unul
față de altul

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 49 din 77
Diagrama de încărcare a ”patului” de cable de tipul ”scară” de tipul ”LGG 60-40”: este:

Diferența dintre capacitatea maximă de încărcare și cea admisă de tabel este egală cu
maximul de încărcare suplimentară admis pentru acest tip de ”jgheab”, când suporții jgheabului
sunt la 2 m unul față de celălalt:

Qmax = 2,10 kN / m
QLK = -0,45 kN / m

Sarcină suplimentară admisă = 1,65 kN / m

Diagramele de încărcare pentru jgheaburi, sunt trasate, dând distanțele maxime dintre
suporții ”jgheabului” atunci atunci când sarcina este cunoscută.

2. Atunci când cunoaștem greutatea maximă / m a cablurilor pe care vrem să ”le


pozăm” ne orientăm să alegem un ”jgheab” din catalog care poate susține acea
greutate împărțind-o în 60% (QLX) + 40% (QSA), asta ca să putem alege din
catalog tipul jgheabului după QLX.

Notă: Deoarece se știe că paturile / jgheaburile de cabluri trebuiesc construite în așa fel încât să
aibă o rezervă de 70%. Cu toate astea paturile de cabluri nu sunt destinate ca să vă plimbați pe
ele !

Deci putem presupune că avem situația:


INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 50 din 77
Sarcina / greutatea cablurilor (QLX) = 0,68 kN/m,
Sarcina / greutatea adițională (QSA) = 0,40 kN/m

Rezultă Qmax = 1,08 kN/m

Vom alege din catalog un model de ”scară” / ”jgheab” de tipul LGG 60-60 deoarece

Ne interesează care este distanța maximă la care putem plasa suporții pentru acest
”jgheab”

Maximul distanței dintre suporți va fi 2,7 m

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 51 din 77
În cazul în care capacitatea de încărcare maximă (Qmax) sau distanța maxim dintre
suporturi pentru ”jgheabul” de cabluri selectat este insuficientă, vor fi luate în considerare alte
tipuri de ”jgheaburi” de cabluri cu o mai mare capacitate de încărcare
.
În cazul în care nici acestea nu îndeplinesc cerințele, vor fi considerate alte tipuri de
”jgheaburi”, ”paturi” etc. cu o capacitate de încărcare mai mare:
Regulă de alegere:
De la capacitate de încărcare mică la capacitate de încărcare mare:

”Jgheab din plasă” – jgheab din tablă

- jgheab scară – ”pod” de cabluri

Podurile de cabluri (Jgheaburile cu deschideri largi)

Sunt adecvate / potrivite pentru distanțe mari dintre suporturi. Capacitatea de încărcare a unor
astfel de "poduri de cablu", în primul rând, depinde de fermitatea și, astfel, de înălțimea profilurilor
laterale. Cu toate acestea, o înălțime a părților laterale crescută înseamnă, de asemenea, o
capacitate crescută de volum și, astfel, o mai mare capacitate de încărcare maximă cu cabluri.
Aceasta conduce în general la riscul de suprasarcini neplanificate
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 52 din 77
Pentru contracararea riscurilor de acest fel se folosesc următoarele soluții:
• înălțarea fundului podului de cabluri;
• sudarea electrică a unor întăritoare laterale de conexiune și a unor profile transversale
• profile simetrice laterale aproape fără torsiune
• cel puțin 70% rezerva de securitate la sarcina maximă din specificațiile de capacitate
Aceste informații se aplică pentru toate podurile de cable / jgheaburile cu deschidere largă în
cazul în care sunt montate pe console lateral/ transversale de suport

Toate ”Jgheaburile” / ”paturile” / ”podurile” de cabluri nu pot fi utilizate pentru a


merge pe ele sau ca scări. Podurile de cabluri / (Jgheaburile cu deschideri largi pot avea
un volum mai mare de încărcare decât capacitatea de a susține / purta cabluri, în funcție
de distanța între suporturi. Trebuiesc respectate Specificațiile producătorului privind
capacitatea de încărcare care se bazează pe distanța dintre suporturi.

CÂTEVA CONSIDERAȚII GENERALE DESPRE SUPORȚII (structurile


de sprijinire) JGHEABURILOR / PATURILOR / PODURILOR DE
CABLURI

structuri de sprijinire (suporți)

Ca o regulă, structurile de sprijin / suporții pentru ”traseele” de cabluri conțin suporți de


suspendare din plafoanele formați din suport de oțel și ”diblu” de plafon și console de perete
formate din console metalice de sprijin și ”dibluri de perete”.

În scopul de a selecta piesele de construcție care să fie capabile să susțină greutatea


”jgheaburilor” încărcate cu cabluri, în primul rând, trebuie determinată sarcina ”jgheabului” /
forța exercitată de ”jgheabul încărcat cu cabluri” de fiecare punct de sprijin:

”Sarcina în suport P” = (sarcina (greutatea) cablului Q +


greutatea proprie a ”jgheabului”w +
sarcina suplimentară) x distanța dintre suporți StA

1. Suportul consolă (extensie din perete)

Capacitatea de încărcare a suportului (Pmax) trebuie să fie mai mare decât ”Sarcina în
suport P”/ sarcina în consolă determinată mai sus (P).

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 53 din 77
Trebuie reținut că capacitatea de încărcare a jgheabului de cabluri depinde de lățimea jgheabului
selectat (B2).

Sarcina de încărcare dată în tabelele producătorilor


presupune întotdeauna că dimensiunea respectivă de
jgheab și dimensiunea suportului consolă cu care se
poate ”împerechea” sunt egale (L ≈ B1≈ B2).

Totuși, în cazul în care suportul / consola este


considerabil mai lungă și ”jgheabul” de cablu este pus la
același nivel cu vârful suportului, următoarea aproximare
din figura alăturată este valabilă:

Exemplu: tip de consolă KWS 070


și ”jgheab” de cablu tip scară LGG 60-40:

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 54 din 77
2. Suport Dispozitiv suspendare consolă de tavan

Consolele cu suport suspendat în plafon au suportul solicitat în principal la forțe de îndoire în


cazul montării pe o parte a suportului a unui jgheab de cabluri.

Fiecare consolă individuală provoacă un așa-numit momentul


de încovoiere / îndoire (Mi) în suportul vertical (tip pilon),
moment de încovoiere care este determinat de sarcina
consolei suport (Pi) și lungimea consolei (Ii) - (M = P x I).

Lungimea suportului verticat (pilonului suspendat în tavan)


depinde de lungimea consolei (L) și de lățimea ”jgheabului”
(B).

Suma momentelor de îndoire individuale (Mi), trebuie să nu


depășească momentul admis (Mmax).

Mmax pentru fiecare pilon suspendat este specificat în


catalogul de producător
În cazul în care jgheaburile sunt montate în ambele părți ale pilonului suspendat în tavan, cele
de mai sus trebuie să se aplice la fiecare din cele două părți, din moment ce în timpul montării
cablurilor nu se poate exclude cazul în care numai o singură parte este ”încărcată”.

P = Qsk x StA
P = 0.34 (kN/m) x 1.50 (m) = 0.51 kN
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 55 din 77
Materiale şi echipamente specifice utilizate în instalațiile electrice

CONTACTOARE electrice

1. Noțiuni teoretice

1.1. Definiții

Contactoarele sunt aparate de conectare cu o singură poziție de repaus, acționate altfel decât
manual, capabile de a închide, de a suporta şi a deschide curenți în condiții normale de
funcționare a circuitului. Contactoarele închid şi mențin închis un circuit cât timp durează
comanda.

1.2.Utilizare

Datorită posibilității de a fi comandate la distanță pe cale electrică, uşor adaptabilă atât


comenzilor voite cât şi celor automate, contactoarele electromagnetice au un larg domeniu de
utilizare, în toate instalațiile moderne, automatizate sau nu. Astfel, ele se folosesc pentru
comanda şi protecția electromotoarelor.
În instalații complexe cu
caracter automat sau
semiautomat, contactoarele
servesc la comutarea unor
circuite, în urma unor comenzi
voite sau automate. Comenzile
automate pot fi date de relee de
protecție (de curent maxim, de
timp sau sensibile la un anumit
parametru fizic-temperatură,
presiune).
Echipamentele moderne de
tracțiune electrică,
echipamentele pentru poduri
rulante, macarale, echipamente
navale, etc. folosesc în
exclusivitate acest sistem.
Totodată contactoarele creează
posibilitatea realizării unor
manevre cu frecvență mare în
timpi scurți pe baza unui
program dinainte stabilit.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 56 din 77
1.3. Construcția contactoarelor
Contactoarele pot fi de curent continuu, de curent alternativ sau mixte, la care căile de curent
sunt parcurse de curent alternativ şi bobina electromagnetului de acționare în curent continuu sau
invers.
Contactorul are următoarele părți
componente:
a) sistemul contactelor principale, destinate
stabilirii şi întreruperii continuității circuitului
principal, având robusteȚe mare, specializate
pentru frecvențe ridicate de conectare şi un
număr mare de manevre (anduranȚă
mecanică şi electrică).
b) Sistemul de stingere al arcului electric
format din camere de stingere din material
ceramic cu proprietăți deionizante, prevăzute
cu bobine de suflaj sau utilizând efectul de
electrod, în camere de stingere cu nişe
feromagnetice.
c) Sistemul de acționare- electromagnetul de comandă, mecanismul cinematic şi accesoriile
aferente care asigură energia necesară închiderii sau deschiderii.
d) Sistemul de fixare care cuprinde reperele de susținere a părților componente menționte
anterior.
În completarea paragrafului se va revedea
lucrarea referitoare la tipurile constructive şi
parametrii nominali.

1.4.Alegerea contactoarelor
Criteriile utilizate pentru alegerea
contactoarelor sunt:
 Natura sarcinii: contactoare de c.c.
sau de c.a., funcție de cerința
alimentării consumatorilor;
 Felul sarcinii
a) în cazul contactoarelor de c.c. avem
contactoare tip:
DC1- sarcini rezistive
DC2- motoare derivație de c.c.
DC3- motoare derivație cu inversare de sens
DC4- motoare serie de c.c.
DC5- motoare serie de c.c. cu inversare de sens
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 57 din 77
b) în cazul contactoarelor de c.a. avem
contactoare tip:
AC1- sarcini rezistive
AC2- motoare asincrone protejate cu
releu
AC3- motoare asincrone cu rotorul în
scurtcircuit
AC4- motoare asincrone cu pornire cu
şocuri şi inversări de sens
 Frecvența de conectare şi durata
de viață. Frecvența de conectare
va fi egală sau mai mare decât a
utilajului, iar durata de viață
trebuie adaptată cerințelor
instalaȚiei pentru a limita
numărul de revizii sau înlocuiri de contactoare.
 Capacitatea de rupere- contactoarele nu pot deconecta scurtcircuite. Cele destinate
acționării motoarelor pot închide curenți până la (6-10)In
 Durata de conectare
 Electromagnetul de acționare trebuie să asigure forța de atracție necesară şi să
îndeplinească funcția de declanşator de minimă tensiune, pentru care se impun condițiile,
de exemplu în c.a.:
 Încălzirea bobinei să nu depăşească limita admisibilă pentru regimul permanent la
tensiunea de alimentare;
 Să permită funcționarea normală pentru U=(0,85-1,1)Un
 Să mențină contactorul cuplat pentru U=(0,7-0,85)Un
 Să deconecteze pentru U=(0,35-0,7)Un
 Mediu de funcȚionare (temperatură, umiditate, vibraȚii, etc.)

1.5. Comanda contactoarelor


Se realizează cu un contact k ce aparține unui întreruptor, termostat, releu, conform fig.1 sau cu
butoane duble conform fig.2

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 58 din 77
1.6. Protecția circuitelor de comandă se poate face prin:
1.6.1. Montarea unei siguranțe fuzibile şi a unui releu intermediar (fig.3)

1.6.2. Montarea unui releu cu bimetal si a unui releu intermediar (fig.4)

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 59 din 77
1.7. Rolul rezistenței economizoare
În circuitul de comandă de c.c. se foloseste o rezistență economizoare, șuntată pe durata
conectării, care limitează curentul prin înfăsurarea electromagnetului de acționare, la o valoare
optimă pentru menținerea în poziția închis a contactorului.
Schema de principiu a montării rezistenței este prezentată în figura 5.

2. Chestiuni de studiat

2.1. Verificarea funcționării în c.c. si c.a. a electromagnetului de acționare a


contactorului.
2.2. Determinarea factorului de revenire în c.c. si c.a. a electromagnetului de acȚionare.
2.3. Studiul rolului rezistenței economizoare.
2.4. Studiul influenței rezistenței economizoare asupra factorului de revenire.
2.5. Studiul cinematicii contactelor principale:
_ se va măsura cursa liberă si cursa în contact;
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 60 din 77
_ nesimultaneitatea contactelor la acționare
_ se vor măsura timpii de acționare.
3. Schema de lucru si aparatele utilizate
Se va utiliza schema din fig.6, realizată în interiorul unui pupitru alimentat la tensiunea alternativă
220V, având posibilități de obținere a tensiunii alternative reglabile cu ajutorul
autotransformatorului ATR-8 respectiv a tensiunii continue reglabile, prin utilizarea punții
redresoare .Componența schemei este următoarea:
_ c1,2…5- contactoare de joasă tensiune tip TCA-10, 1…63 A, fabricație Electroaparataj-
Bucuresti; (Obs.- contactorul c1 nu este figurat în schemă fiind montat pe pupitru în exterior);
_ h1…7- lămpi de semnalizare;
_ bp~, bo~, bp=, bo=- butoane de comandă;
_ b1, b2, b3, b4, b5- comutatoare;
_ V- voltmetru;
_ A- ampermetru;
_ re1, re2- rezistențe; CE- cronometru electronic.

4. Modul de lucru
4.1. Verificarea funcționării în c.c. si c.a. a electromagneților de acționare a contactoarelor C3,
respectiv C2.

4.1.1. Acționarea în c.a.


_ Se conectează echipamentul la rețea. Comutatoarele b1, b2, b3, b4 pe poziția deschis.
Autotransformatorul ATR-8 si rezistențele rei pe poziție minimă. Comutatorul b5 pe poziția 240 V.
_ Se apasă butonul bp~. Se creste lent tensiunea la bornele ATR-8 până la valoarea 220 V la
care contactele principale ale contactorului C2 s-au închis (lampa h2 aprinsă).
_ Se apasă butonul bo~ si se constată declansarea contactorului. Se reglează tensiunea la
0,85Un- valoare la care electromagnetul de acționare atrage si menȚine armătura fără vibrații,
fapt ce se verifică prin acționarea concomitentă a butoanelor bp~, bo~.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 61 din 77
_ Se apasă botonul bp~, se scade tensiunea până când contactorulu C2 declansează si se vrifică
dacă această valoare a tensiunii este cuprinsă între (0,35—0,7)Un.
_ Se apasă butonul bo~, se aduce ATR-8 pe poziȚia de tensiune nulă.

4.1.2. Acționarea în c.c.


_ Se repetă operațiile de mai sus, cu deosebirea că se acționează contactorul C3 apăsând
butoanele bp=, bo=.
Valoarea nominală a tensiunii de acționare va fi 220 V , c.c.

Obs.
După fiecare subpunct se verifică următoarele:
_ Autotransformatorul să fie pe poziție 0;
_ RezistenȚele rei să fie pe poziție minimă;
_ Comutatoarele b1, b2, b3, b4 să fie pe poziția deschis.

4.2. Determinarea factorului de revenire


4.2.1. În curent alternativ
Se apasă butonul bp~. Se ridică tensiunea până când contactorul C2 anclansează. Se citeste
valoarea tensiunii de acțonare Ua.
Se scade lent tensiunea până la declansarea contatorului C2. Se citeste valoarea tensiunii de
revenire Ur.
Se repetă manevrele de 5 ori întocmindu-se următorul tabel:

4.2.2. În curent continuu


Se procedează prin analogie cu 4.2.1. întocmindu-se acelasi tip de tabel.
4.3. Studiul influenței rezistenței economizoare
4.3.1. Influența rezistenței economizoare asupra curentului din bobina de acționare a
electromagnetului
_ Se apasă butonul bp=.
_ Se verifică dacă rei sunt pe poziție minimă.
_ Se ridică tensiunea până la valoarea la care contactorul anclansează, urmărindu-se valoarea
curentului înainte si după anclansare. Se va constata că I1=I2.
_ Se scade tensiunea până la declansare. Se pune cursorul rezistenței rei pe o poziȚie
intermediară. Se repetă operațiile de mai sus constatându-se că I1>I2.
4.3.2. Influența rezistenȚei economizoare asupra factorului de revenire
_ Se apasă butonul bp=.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 62 din 77
_ Se pun rezistenȚele rei pe poziții intermediare.
_ Se ridică tensiunea până ce contactorul C3 acȚionează. Se notează valoarea tensiunii de
acȚionare Ua.
_ Se scade tensiunea până la declansare, citindu-se valoarea tensiunii de revenire Ur. Se fac 5
determinări pentru 5 valori intermediare ale rezistenȚelor rei întocmindu-se tabelul:

Se vor compara factorii de revenire calculaȚi cu cei obȚinuȚi la paragraful 4.2.2. si se vor
trage concluzii în concordanȚă cu paragraful 1.7.

4.4. Studiul cinematicii contactelor principale


Se va utiliza contactorul C1. Se vor nota caracteristicile principale ale acestuia si se cor
corela cu principiile de alegere ale contactoarelor pentru acȚionarea motoarelor expuse la 1.4.

4.4.1. Nesimultaneitatea la închidere si deschidere


Se apasă lent pe capacul frontal al contactorului aflat pe prelungirea armăturii mobile
urmărindu-se aprinderea lămpilor h3, h4, h5. Ele se vor aprinde în ordinea atingerii contactelor
pe cele 3 faze. S e va nota aceeasi ordine. MenȚinând apăsarea până la sfârsitul cursei
armăturii, se va proceda acum în sens invers urmărindu-se stingerea lămpilor, fenomen ce
indică separarea contactelor. Rezultatele se vor trece în tabelul:

Cunoscând construcția si funcționarea contactoarelor se va justifica existența nesimultaneității.

4.4.2. Determinarea cursei libere si a cursei totale în contact

Se apasă lent pe prelungirea armăturii mobile a contactorului c1, urmărindu-se în acelasi timp
deplasarea reperului alb pe cadranul gradat de pe partea laterală a contactorului.
Diviziunea corespunzătoare momentului aprinderii lămpii h3, constituie valoarea cursei libere pe
faza respectivă. Se apasă în continuare până ce armătura mobilă a electromagnetului ajunge în
poziția atrasă complet si se citeste indicaȚia de pe cadran, aceasta reprezintă valoarea cursei
totale.
Din relația Ct = Cc +Cl se va determina valoarea cursei în contact necesară realizării forței de
apăsare pe contact, în vederea obȚinerii unei rezistenȚe de contact minime. Cadranul are 160
diviziuni, 1div=0,025mm.
Determinările se fac similar si pe celelalte doua faze, întocmindu-se următorul tabel:

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 63 din 77
Se vor trage concluzii asupra valorilor cursei libere pe cele 3 faze, corelate cu rezultatele de la
paragraful anterior.
4.4.3. Determinarea timpilor de acționare
4.4.3.1. Determinarea timpului de închidere al contactului principal si auxiliar al contactorului c2
Se apasă pe butonul bp~ si se reglează tensiunea până la valoarea 220 V. Se apasă butonul
bo~.
Cele 4 comutatoare b1, b2, b3, b4 se vor pune pe poziția închis respectiv deschis. (Se va
explicita schema de măsurare a timpului conform principiului de funcȚionare a cronometrului
electric)
Se aduce cronometrul pe poziția 0. Se vor face 5 manevre de închidere-deschidere, citindu-se
valoarea finală a indicaȚiei cronometrului, după care se va determina valoarea medie a timpului
de închidere.
Se va întocmi tabelul:

4.3.3.2. Determinarea timpului de deschidere al contactorului c2


Se repetă manevrele de la 4.4.3.1. , comutatoarele b1, b3 si b2, b4 având poziția închis respectiv
deschis.
4.3.3.3. Determinarea timpului de închidere si deschidere al contactului principal si auxiliar al
contactorului c3 cu alimentare în c.c.
Prin analogie cu 4.4.3.1. si 4.4.3.2. se procedează si în acest caz cu menȚiunea că cele 4
comutatoare vor avea pozițiile:
_ Pentru închidere: b1, b2, b3 - închis, b4- deschis;
_ Pentru deschidere : b1, b4- închise, b2, b3- deschise.
Obs.
În timpul determinării timpilor de acționare se va evita alimentarea cu tensiune îndelungată a
bobinelor contactoarelor c4 si c5, prin apăsarea pe bp=, respectiv pe bo= imediat după
măsurători. De asemenea motorasul de la cronometrul electric nu trebuie să meargă în gol,
manevrându-se comutatorul b1.

Bibliografie
1. Hortopan, Gh., s.a., Aparate electrice de joasă tensiune, Ed. Tehnică, Bucuresti, 1968.
2. Herscovici, B., Proiectarea si construcția aparatelor electrice, Curs, Reprografia
Universității din Craiova, 1975.
3. Leonte, F., Aparate electrice, Curs, Litografia Institutului Politehnic, Iasi, 1983

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 64 din 77
2.1. Circuite de comanda

Schemele de comanda sunt destinate asigurarii protectiilor, a realizarii comenzilor dupa un


program prestabilit si de a stabili automentinerea comenzilor de pornire si oprire.

Aparatajul electric, din componenta acestor scheme, este un aparataj de joasa tensiunii cu
tensiuni mici (sau conform conceptiei schemei), curenti foarte mici, usor de manipulat si cu fiabilitate
ridicata. Acest aparataj face parte din clasa aparatelor: de protectie, de comutatie, de conectare si
deconectare, de control si reglare automata, de masura.

2.1.1. Sigurante fuzibile

Ca aparate, care au rolul de a proteja circuitele electrice descurtcircuite (curenti mai mari de 8
ori decât curentul nominal al sigurantei), sunt constituite din trei parti distincte: soclul, capacul si
patronul fuzibil propriu - zis (figura 2.3).

Figura 2.1. Sigurante fuzibile LF, LS, MPR

Figura 2.2. Sigurante automate, întreruptoare automate, disjunctoare

Figura 2.3. Sigurante fuzibile cu filet:


INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 65 din 77
a - 1 - Siguranta fuzibila tip LFi - 25 A; 2 - corp siguranta; 3 - patron fuzibil; 4 - corp izolant, 5 - inel; 6 - capac
siguranta. b - schema electrica a sigurantei fuzibile. c - 1 - Siguranta fuzibila tip LS - 25 A; 2 - corp
izolant; 3 - patron fuzibil; 5 - inel; 6 - capac siguranta; d -sectiune prin patronul fuzibil al unei sigurante
fuzibile cu filet-25 A: 1 - corp portelan; 2 - fir fuzibil; 3 - firul indicatorului; 4 - nisip fin; 5 capac de contact; 6 -
indicator de functionare.

Siguranțe electrice ”automate”

Circuite electrice

Într-o casă fiecare circuit electric are o funcţie bine definită. Astfel există circuite pentru iluminat,
circuite pentru prize de curent, circuite specializate pentru diverşi concumatori.
Asigurarea cu energie electrică pentru consumul casnic se realizează printr-o instalaţie de
alimentare în acest scop, instalaţie ce face legătura între reţeaua de distribuţie de joasă tensiune
şi instalaţia electrică interioară a locuinţei. Racordarea acestei instalaţii la reţeaua de distribuţie
de joasă tensiune se face fie prin linie electrică aeriană, fie prin cablu subteran.
Instalaţia de alimentare cu energie electrică pentru consum are în componenţa ei o

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 66 din 77
conductă electrică de legătură denumită branşament, o coloană electrică, în continuarea
branşamentului şi un contor electric.
Legătura între branşamentul propriu-zis şi contorul electric se realizează printr-o coloană
electrică, alcătuită din conducte electrice, introduse in tuburi metalice de protecţie. În cazul
branşamentului aerian, conductele electrice de la ieşirea lor din ţeava consolei de acoperiş îşi
continuă traseul, protejate de tuburile de protecţie instalate pe pereţii din interiorul locuinţei, trec
prin cutia cu siguranţe (cofret) şi ajunge în final la contorul electric. Uneori, pe acest traseu al
coloanei poate să lipsească cutia cu siguranţe, aceasta fiind înlocuită cu siguranţe fuzibile
aeriene, intercalate între branşamentul propriu-zis şi reţeaua de distribuţie. În cazul
branşamentului subteran, legătura dintre firida branşamentului şi contorul electric, instalat în
interiorul apartamentului, se realizează prin coloană, ca şi în cazul branşamentului aerian.

Contorul electric este montat între coloană şi tabloul cu siguranţe al instalaţiei electrice
interioare, fiind destinat pentru măsurarea şi înregistrarea consumului de energie electrică,
exprimat în kWh. Contorul şi tabloul cu siguranţe sint amplasate la intrarea în apartament, astfel
încat să fie posibilă citirea cu uşurinţă a consumului de energie.
Alimentarea cu energie electrică a punctelor de consum casnic, atât pentru iluminat, cât şi pentru
acţionarea aparatelor electrocasnice se realizează printr-un ansamblu de circuite electrice,
aparate de siguranţă şi protecţie şi aparate de conectare de mică intensitate, ansamblu care
poartă denumirea de instalaţie electrică
interioară.
Luând sensul parcurs al curentului
electric de la sursa de alimentare pană la
punctele de consum, instalaţia electrică
interioară se consideră de la ieşirea
conductoarelor din contorul electric, pană la
punctele de racordare a becurilor la corpurile
de iluminat, precum şi la punctele de
racordare a.aparatelor electrocasnice.
Pe acest traseu, instalaţia electrică
interioară are in componenţa ei tabloul cu
siguranţe, circuitele electrice de lumină şi prize, aparatele de conectare şi corpurile de iluminat.

Tabloul de siguranţe- are rolul de a se constitui în loc de plecare pentru circuitele de


lumină şi prize, protejează receptoarele din locuinţă de variaţiile de tensiune ale curentului
electric şi serveşte la scoaterea de sub tensiune a circuitului pentru efectuarea reparaţiilor

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 67 din 77
Siguranţe fuzibile Tablou de siguranţe Contoare

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 68 din 77
Siguranţle sunt dispozitive care protejează instalaţia împotriva scurtcircuitelor. Pot fi siguranţe
fuzibile cu filet folosite la instalaţia de alimentare a concumatorilor de intensitate medie şi la
instalaţia de iluminat, sau automate ce funcţionează pe baza efectului magnetic al curentului
electric.

· Circuitele electrice de lumină şi prize au trasee orizontale şi verticale, pe care se găsesc


doze de derivaţie.

· Dozele au orificii pentru introducerea capetelor de tuburi protectoare. Dozele de aparat au un


singur orificiu.

Montarea dozelor
Tuburile de protecţie sunt din PVC şi se montează îngropat în pereţi sau planşee.
· Conductele electrice sunt formate din din cel puţin două conductoare cu izolaţie şi manta
individuală. Conductoarele sunt confecţionate din Cu sau Al. Izolaţia are diferite culori: verde galben
pentru protecţie, alb sau albastru pentru nul, maro sau negru pentru pentru conducta de fază.
· Priza este un aparat de conectare, format din soclu izolant, teci de contact din alamă prevăzute cu
arcuri, borne de racord, carcasă ce pot fi montate aparent sau îngropate în tencuială.
· Fişele discpun de contacte mobile care introduse în priză asigură închiderea circuitului.
· Întrerupătoarele închid şi deschid circuitul electric. Sunt compuse din borne de legătură cu şurub şi
piuliţă, două contacte fixe şi un contact mobil protejate în carcase de material izolant. Se montează
numai pe conductorul de fază, în serie cu elementele de protecţie.
· Comutatoarele modifică succesiv conexiunele unuia sau mai multor circuite electrice.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 69 din 77
Lămpile sunt consumatori care transformă energia electrică în energie luminoasă. Principalele tipuri de
becuri suunt:
o Becuri obişnuite cu filament - principalul element care emite lumina este un fir subţire de metal,
numit filament care parcurs de cu7renntul necesar începe să dea lumină de la roşu pal la portocaliu
până la alb strălucitor. La un bec obişnuit, numai 5% din energia electrică este transformată în lumină,
restul fiind emisie de căldură.
o Becul „low+ energy” sau compact fluorescente au fost introduse la începutul anilor 80. Emit aceeaşi
cantitate de lumină ca şi cele cu filament dar au consum cu 75-80% mai mic.
o Becurile cu neon sunt de aproximativ 5 ori mai eficiente decât becurile cu filament.
o Becurile cu halogen este un model mai dezvoltat al becului cu filamment, dau o lumină de calitate
superioară care se poate focaliza pe un obiect.
o Becurile HID- necesită câteva minute pentru a se încălzi şi sunt folosite mai ales pentru iluminatul
ieşirilor din garaj, piscină, teren de tenis.

Becuri cu Bec compact


Bec cu neon Bec cu halogen Bec HID
filament fluorescent

2.1.2. Comutatoare cu came


Comutatoarele cu came sunt utilizate în circuitele
de comanda pentru a selecta caile de curent si a
distribui secvential comenzile functie de cerintele
schemei electrice.
Comutatoarele cu came sunt realizate multietajat,
dând posibilitatea unor actionarii simultane sau
programate, a conectarii în circuit a unei cai de curent au
a mai multor cai de curent.
Comutatoarele cu came care sunt parte componenta
a circuitelor de comanda sunt strabatute de curenti cu
intensitate mica, ele regasindu-se în diferite pozitii, fie în
tabloul de comanda, fie în afara traseul circuitului.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 70 din 77
Figura 2.4. Comutatoare cu came

2.1.3. Butoane de pornire - oprire

Figura 2.5. Montarea butoanelor electrice de comanda

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 71 din 77
2.1.4. Relee de temporizare

Figura 2.8. Relee de temporizare electronice

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 72 din 77
2.1.5. Relee termice Pentru protectia instalatiei de suprasarcinile care pot sa apara accidental,
se folosesc releele termice.

Figura 2.9. Relee termice

2.1.6. Lampi de semnalizare, limitatoare de cursa, microîntreruptoare

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 73 din 77
2.2. Circuite de forta

Circuitele de forta sunt destinate asigurarii trecerii curentului electric de utilizare prin
consumatorii conectati la retea.

Din circuitul de forta fac parte: contactoarele, sigurantele fuzibile, demaroarele,


întreruptoarele automate, separatoarele de sarcina etc.

2.2.1. Contactoare

Contactorul îndeplineste functia de aparat de manevra, închizând sau deschizând, sub

sarcina, circuitul principal, la comanda voita a unui operator.

Oricare ar fi varianta constructiva a contactorului (fig. 2.11), el este alcatuit din


urmatoarele elemente:

- circuitul principal de curent;

- circuitul de comanda;

- circuite auxiliare;

- camerele de stingere;

- elemente izolante;

- elemente metalice;

- elemente de fixare.

Circuitul principal de curent este format din: borne de racord la circuitul exterior,
contacte fixe si contacte mobile.

1- bobina, 2- contacte principale, 3 - contacte auxiliare NI, 4 - contacte auxiliare ND, 5 - armatura
mobila, 6 - carcasa, 7 bornele bobinei. Schema electrica a contactorului tip RG 10 A

Figura. 2.11
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 74 din 77
Toate elementele circuitului principal de curent sunt din cupru, cu exceptia pieselor de contact care au aplicate
nituri sau placute de contact din argint sau material de contact din argint-oxid de cadmiu.

1 contacte principale
2 cni - auxiliare
3 cnd - auxiliare
4 bobina contactorului (borna de alimentare)
5 talpa de fixare
6 carcasa contactorului (din bachelita)
Figura 2.12. Contactor TCA 10 A
Datorita numarului foarte mare de conectari, carora trebuie sa le faca fata un contactor, contactele sale
sunt puternic solicitate atât mecanic, prin loviturile puternice pe care le suporta la închidere, cât si electric si
termic, prin efectul arcului de întrerupere. Circuitul de comanda cuprinde: bobina electromagnetului de
actionare si contactele de autoretinere. Circuitele auxiliare sunt formate din: contacte de blocare si contacte
de semnalizare.
2.2.2. Întreruptoare automate

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 75 din 77
2.2.3. Demaroare

Demaroarele sunt aparate electrice utilizate pentru pornirea directa a motoarelor


electrice. În plus, fata de contactoarele electrice, demaroarele asigura protectia la
suprasarcina a motoarelor electrice trifazate care actioneaza diverse utilaje.

Aceste aparate sunt usor de manevrat, nu necesita reglaje si au posibilitatea


montarii în spatii cu mediu divers.

Figura 2.14. Demaroare.

Schema electrica a demarorului

2.2.4. Separatoare de sarcina

Figura 2.15. Separatoare de sarcina

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 76 din 77
2.2.5. Aparatura modulara

Figura 2.15. Aparatura modulara

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M1/C4)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 77 din 77

S-ar putea să vă placă și