Sunteți pe pagina 1din 117

MODULUL 2 capitolul 2

SUPORT DE CURS
ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII

Cod COR: 713701


Nivelul de instruire: 2 (studii medii)

2014

Formator: ing. Gheorghe Bucătaru

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 -CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 1 din 117
capitolul 2

Tablouri electrice și calculul instalațiilor electrice JT Pag.03

Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune Pag.28

Montajul intalaţiilor electrice interioare şi exterioare de uz general Pag.79

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 2 din 117
Tablouri electrice și calculul instalațiilor electrice JT
Calculul Instalatiilor electrice de JT
Calculul instalațiilor electrice de joasă tensiune (JT), este o etapă obligatorie în proiectarea
unei instalații electrice.
Dimensionarea instalației electrice a unui consumator, se referă la dimensionarea secțiunii
conductoarelor de alimentare precum și alegerea echipamentului de protecție a receptoarelor.
În dimensionarea conductoarelor parcurse de curent apar două elemente care condiționează
secțiunea lor:
- încălzirea prin efect termic al curentului electric
- căderea (pierderea) de tensiune datorită rezistențelor elementelor de circuitul prin care circulă
curentul electric.
În instalațiile interioare unde de
regulă distantele sunt mici, se
determină secțiunea la încălzire și
se verifică la pierderea de tensiune,
calculul ținând seama și de natura
receptoarelor alimentate (forță,
lumină, de curenți slabi).
Secțiunile conductoarelor
electrice se dimensionează pentru a
satisface condiția de stabilitate
termică la încalzirea în regim
permanent sau intermitent, în
funcție de regimul de lucru al
receptoarelor alimentate. Sectiunile
determinate vor fi verificate la conditiile de pierdere de tensiune.
În cazul instalatiilor de forta, coloanele si circuitele vor fi verificate si la conditiile de
încalzire în regim de scurta durata la pornire.
Calculul curentului pentru coloane electrice și circuite
1. Circuite monofazate pentru iluminat
Curentul nominal se determină cu relația: In = Pi/U x cosφ

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 3 din 117
Pi este puterea instalată a receptoarelor de lumină. Aceasta nu poate depasi 1,5 kW, iar pe
circuit pot fi conectate cel mult 12÷15 corpuri de iluminat. La lămpile cu incandescenta puterea
instalata este identică cu puterea activă absorbită de acestea, iar cosφ = 1

La lămpile cu descărcare puterea instalata este formata din: Pi = Pn + Pnb


Pn - puterea nominală a lămpii;
Pnb - puterea nominală a balastului corespunzător
cosφ = 0,95 pentru lămpi fluorescente sau lămpi cu descărcare
2. Circuite monofazate de forță. Aceste circuite sunt folosite pentru alimentarea unor
receptoare de forță monofazate fie direct, fie printr-un racord flexibil de la o priza.

Curentul nominal este: In = Pi / η x U x cosφ

Pi - puterea instalată (puterea receptorului de


forță).

cosφ - factorul de putere al acestuia.


η - randamentul receptorului.

3. Circuite monofazate de prize (utilizare


generală)

Normativul I-7 stabileste urmatoarele conditii


pentru aceste circuite:
- pe un circuit se prevăd maximum 8 prize simple
sau duble
- puterea instalata pe un circuit de priză se
consideră Pi = 2 kW.

Curentul nominal se determiná cu relatia: In = Pi / U x cosφ, unde cosφ =0,8.


4. Circuite trifazate pentru receptoare de forță

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 4 din 117
Astfel de circuite asigură alimentarea, de regulă a unui singur receptor de forță, dar, în condiții
speciale, pe astfel de circuite, se pot alimenta mai multe receptoare trifazate, de putere mică, cu
aceeasi utilizare și în număr limitat.

Curentul nominal se determină cu relatia: In = Pi / η x 1.73 x U x cosφ


Pi este puterea instalată a receptorului de forță.
U reprezintă tensiunea de alimentare a receptorului
cosφ și η sunt factorul de putere și randamentul receptorului în regim normal de funcționare.
5. Coloane monofazate pentru tablourile generale de alimentare
Acestea sunt utilizate pentru alimentarea tablourilor electrice de mică putere, cum ar fi cele din
clădirile de locuit, clădirile administrative etc. Curentul nominal se determină pe baza puterii
instalate Pi a tabloului. Aceasta rezultă din însumarea puterilor instalate ale circuitelor electrice
alimentate din tablou.
Pentru coloanele magistrale, coloanele firidelor de alimentare din clădirile de locuit sau coloanele
tablourilor generale, avem formula:

In = cs x Pi / 1.73 x U x cosφ, unde: cs este coeficientul de simultaneitate al


receptoarelor alimentate de coloană.

Putere activa (kw) P = √3 ·U · I · cos φ

Putere reactiva (kvar) Q = √3 · U · I · sin φ

Putere aparenta (kva) S = √3 · U · I

Factor de putere cos φ = P / S

Putere reactiva necesara (kvar) Qc = P · (tan φ1 - tan φ2)

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 5 din 117
Tablouri Electrice

Tablourile electrice sunt parti componente ale instalatiilor electrice care servesc la distributia
energiei electrice la un receptor, sau la un alt tablou de
distributie. In reteaua electrica de joasă tensiune, tablourile
electrice se împart în:
Tablouri generale - primesc energia electrică direct din
reţeaua publică de joasă tensiune si o distribuie altor tablouri
Tablouri principale -primesc energia electrică de la
tablourile
generale
de distributie si o distribuie catre tablourile
secundare de distributie
Tablouri secundare de distribuţie -
primesc energia electrică de la tablourile
principale si o distribuie prin circuitele
instalatiei electrice, catre consumatori.
Prevederi generale pentru executarea
tablourilor electrice
La proiectarea si executia tablourilor
electrice este obligatoriu sa tinem cont de urmatoarele recomandari:
Se interzice montarea siguranţelor pe nulul de lucru - N,
la circuitele bifazate cu trei conductoare şi la circuitele
trifazate cu patru conductoare;
Se interzice montarea siguranţelor pe nulurile de
protectie - conductoarele PE;
Aparatele de conectare (intreruptoarele automate) se
vor monta în aşa fel încât să întrerupă simultan toate
fazele circuitului pe care îl deservesc;
Alegerea întreruptoare automate se va face astfel încât
să se asigure selectivitatea protecţiei;
Se interzice montarea tablourilor care conţin aparate de
măsură în încăperi cu temperaturi sub 0°C şi peste +
40°C;
Se recomandă să nu fie grupate in acelaşi panou aparte
de curent alternativ cu aparate de curent continuu sau

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 6 din 117
circuite de tensiuni diferite;

Tablourile electrice se vor monta astfel încît înălţimea de la pardoseala finită pînă la latura de
sus a tabloului să nu depăşească 2,20 m;
Pentru curenţi mai mari de 100 A, legăturile în
interiorul tablourilor se recomandă a se executa cu bare;
Aparatura de protectie a circuitelor electrice din
interiorul tablourilor vor marcate şi etichetate pentru
identificarea acestora;
Pentru indentificarea conductoarelor se va respecta
codul culorilor si anume: pentru conductoarele de
protectie culoarea verde galben, pentru conductorul de
nul culoarea alba, gri sau albastru deschis, pentru faze
vom utiliza conductoare marcate prin culori diferite si
anume rosu, maro, negru, albastru inchis;
Tablourile electrice trebuie sa fie prevazute cu
intrerupatoare generale pentru intreruperea alimentarii.
Modernizarea Tablourilor Electrice
Modernizarea tablourilor electrice nu este un lucru chiar usor si ar trebui facut numai de
electricieni autorizati, specialisti pentru
astfel de lucrari.
Un tablou electric modernizat este
absolut obligatoriu in cazul lucrarilor de
extindere a instalatiei electrice ca
urmare a unor lucrari de renovare a
casei, apartamentului sau imobilului
dvs. si reprezinta o importanta masura
pentru cresterea sigurantei electrice.
Una dintre provocarile majore cu care
se confrunta propietarul unei instalatii
electrice indiferent de destinatia sa,
este atunci cand apar consumatori noi si sunt necesare circuite electrice noi, care implica in mod
obligatoriu modificarea si chiar modernizarea tabloului electric.
Daca exista un exces de consum ca urmare a cresterii numarului de consumatori pe un circuit,
sau prin inlocuirea acestora cu altii de o putere mult mai mare si circuitele electrice, cablurile,
conductoarele nu sunt bine dimensionate, aceste se pot incalzi si chiar topi si pot provoca
incendi.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 7 din 117
Intreruptoarele automate sunt proiectate pentru a detecta acet tip de defect si a intrerupe
alimentarea in deplina siguranta, dar asta numai in cazul in care sunt corect dimensionate si
instalate pe fiecare circuit (loc de consum).
Inainte de a cauta un electrician autorizat este bine sa stiti cand este este necesara
modernizarea tabloului electric:
V-ati mutat intr-o casa construita cu
mai mult de 20 ani in urma
Va planificati estinderea sau
remodelarea interiorului casei sau
apartamentului dvs.
Adaugati aparatura noua cum ar fi:
aer conditionat, masina de spalat si
uscat rufe, cada hidromasaj, plita
electrica.
In cazul in care imobilul dvs are o
vechime mai mare de 20 de ani este
absolut necesar sa luati in considerare
inlocuirea intregii instalatii electrice. Aceasta masura este foarte importanta pentru a evita
eventualele pericole de incendiu provocate de o rezistenta de izolatie necorespunzatoare a
cablurilor sau conductoarelor electrice, dar si pentru o dimensionare corespunzatoare noilor
cerinte de consum.
Daca observati ca instalatia sau tabloul electric nu functioneaza in parametri, nu este sigura, au
loc dese intreruperi de energie sau alte defecte ce pot fi sesizate destul de usor de dvs., atunci
apelati la un electrician profesionist autorizat
ANRE pentru o inspectie si reparatie a
eventualelor defectiuni cat mai curand.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 8 din 117
Instalatia de distributie forta 380/230 V la receptoarele electrice (la masinile-unelte)

Distributia energiei
electrice la masinile-unelte
se va proiecta in circuite
trifazate, cu conductoare
de cupru sau aluminiu, la
alegere, protejate in tuburi
de protectie montate
aparent sau ingropat dupa
caz. Pentru fiecare
masina-unelata se va
proiecta un circuit trifazic
separat. Circuitele se vor
racorda la un tablou
electric capsulat. In acest
sens, se vor prevedea: in
Hala, un tablou general de forta notat TFG si un tablou notat TF-H alimentat din TFG, iar in
Atelierul Mecanic un tablou comun pentru iluminat si pentru forta, notat TLF-AM.

Masuri de protectie impotriva tensiunilor electrice de atingere

Pentru protejarea impotriva tensiunilor de atingere, se va prevedea pentru fiecare circuit


electric de iluminat sau de forta, in acelasi tub de protectie alaturi de conductoarele active, un
conductor de protectie (PE) din cupru, dimensionat corespunzator sectiunii alese pentru
conductoarelor active. Sectiunea minima echivalenta a conductorului de protectie PE trebuie sa
respecte valorile normate (v. (I.7-2002 art.4.1.47 si tabelul 4.4) prezentate mai jos.

Sectiunea conductorului de faza al Sectiunea minima a


instalatiei condutorului PE

S [mmp] SPE [mmp] =


S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16
S > 35 S/2

Borna de pamantare a utilajelor se va lega electric prin platbanda OL 30x3 la conductorul


principal de pamantare al halei. Conductorul principal de pamantare se va realiza cu platbanda
OL 40x3 mm. montata aparent pe tot conturul interior al Halei si Atelierului Mecanic.

Conductorul principal de pamantare se va lega in cel putin 2 puncte la o priza de pamantare.


Priza de pamantare trebuie sa aiba rezistenta de dispersie de cel mult 4 ohmi si va fi alcatuita
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 9 din 117
din prizele naturale ale armaturilor fundatiilor de stalpi si, in caz de necesitate (rezultata din
calcule), o priza artificiala. Priza artificiala de pamantare se prevede din platbanda OL-Zn 40x4
mm., ingropata in pamant pe conturul exterior al constructiilor, la cel putin 2 m departare de
peretii acestora si legata galvanic la armatura metalica a fiecarei fundatii de stalp.

Exemplu de mers de calcul pentru dimensionarea unui circuit electric de iluminat


Se alege, ca exemplu de calcul, circuitul electric C2 plecare din tabloul electric TL-H,
destinat instalatiei electrice de iluminat normal intr-o Hala de Fabricatie.

Circuitul C2 alimenteaza 10 bucati CIL de tipul FIRA-11-


258, dintre care 3 bucati racordate la faza R, 3 bucati la faza
S si 4 bucati la faza T.

o Dimensionarea circuitului electric din punct de


vedere al stabilitatii termice la curentul de sarcina

Curentul de calcul pe fazele circuitului rezulta din relatia:

IC = NCIL.ICIL, unde:

- NCIL este numarul corpurilor de iluminat racordate la


conductorul fazei respective a circuitului;

- ICIL =1,34 A, este curentul absorbit de 1 corp de iluminat, de


tipul FIRA-11-258 (sau FIA-11-258) prevazut cu doua tuburi fluorescente. In cazul CIL-urilor cu 1
tub (FIRA-11-158 sau FIA-11-158) atunci ICIL = 0,67 A.

Puterea instalata [W] pe circuit rezulta din relatia: Pi = NCIL.PCIL, unde:

PCIL =Uf. ICIL.cosφ = 220[V].1,34[A].0,5 = 147,4 [W]

Numele circuitului Curentul de calcul, Ic [A]


faza R faza S faza T
3x1,34=4,02 A 3x1,34=4,02 A 4x1,34=5,36 A
Puterea instalata [W]
faza R faza S faza T
C2 3x147,4=442,2 3x147,4=442,2 4x147,4=589,6
Total putere instalata [W]
1474

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 10 din 117
Se alcatuieste un circuit din 3 conductoare pentru faze si 1 conductor pentru neutru, toate de tipul AFY
2,5 mmp, avand in vedere ca pentru aceasta sectiune Iadm=16 A(cf. tabel Anexa 4) adica acoperitor fata
de ICmax=5,36 A. De asemenea, se alege 1 conductor pentru protectie electrica (PE), din cupru, de tipul
FY 1,5 mmp.

Cele 5 conductoare se introduc intr-un tub de protectie, tipul IPEY 20 (cf. tabel Anexa 12).

o Verificarea circuitului electric din punct de vedere al caderii de tensiune

Se utilizeaza relatia de determinare a caderii de tensiune longitudinale pe un circuit serie monofazat,


alcatuit de unul dintre conductoarele de faza (de ducere) si de conductorul neutru (de intoarcere). Pentru
calcul, se alege faza cea mai incarcata dintre cele trei ale circuitului trifazat de iluminat:

, unde:

- ΔUa si ΔUr, in [V], sunt componentele activa si reactiva ale caderii de tensiune produse de
curentul I pe rezistenta activa si respectiv pe reactanta inductiva a circuitului conductoarelor faza si
neutru ;

- R este rezistenta activa, in [Ω], a conductoarelor circuitului faza si neutru, cu lungimea totala l [m];

- X este reactanta inductiva, in [Ω], a conductoarelor circuitului faza si neutru, cu lungimea totala l [m];

- I [A] este curentul de calcul IC absorbit de catre receptoarele (CIL-urile) fazei luate in calcul;

- cosφ este factorul de putere al unui CIL;

- l [m] este lungimea conductoarelor circuitului (a celui de faza plus a celui de neutru).

In cazul instalatiilor de jt, deoarece reactanta X a conductoarelor circuitelor este mult mai mica decat
rezistenta activa

faza devine:

unde:

- ρ [Ω.mmp/m] reprezinta rezistivitatea materialului din care sunt confectionate conductoarele


circuitului;
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 11 din 117
- γ [S.m/mmp] reprezinta conductanta materialului conductoarelor circuitului, egala cu 57 pentru
cupru si 34 pentru aluminiu;

- l = 2L adica 2 lungimi L de traseu intre tabloul sursa si receptor (una ptr.faza cealalta ptr.
neutru);

- s [mmp] este sectiunea, aceeasi, a conductoarelor active (faza si neutru) ale circuitului.

Se ia in considerare conductorul fazei T, tip AFY 2,5 (γ=34), care detine sarcina cea mai
mare (4 buc. CIL, respectiv 589,6 W).

In schita de mai jos, s-a reprezentat circuitul fazei T cu ramificatiile sale la CIL-uri si
distantele (masurate pe planul de situatie) L1=17,5 m, L2=3 m, L3=6 m, L4=3 m dintre nodurile
de ramificatie. Inlocuind in relatia caderii de tensiune produsul P.L printr-o suma de
produse Pi.Li obtinem:

Procentual, caderea de tensiune pe faza T, la nivelul ultimului corp de iluminat, este:

Ea este deci mai mica decat limita maxim admisa de 3% cat prevede normativul I.7-98 pentru
cazul racordarii direct la retea

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 12 din 117
Dimensionarea fuzibilului sigurantei de protectie a circuitului C1, in caz de scurtcircuit

Se alege un fuzibil standard Inf =10 A>IC =5,36 A si care respecta relatia-conditie
0,6 Iad<Inf<0,8 Iad, adica 0,6 .16 A <10 A <0,8 .16 A.

Deoarece iluminatul fluorescent nu produce situatii de suprasarcina, se poate lua


si Inf ≤ Iad =16 A

Cu aceasta ultima operatie s-a incheiat mersul calculului de dimensionare a unui circuit
electric de lumina.

 Dimensionarea circuitelor electrice de forță

Se alege circuitul electric de forta denumit (in acest exemplu) C2, plecare din tabloul
electric TFG la utilajul Masina de frezat cu CNC MF 800x2500 din Hala de fabricatie, ce are nr.
poz. 6 in lista de utilaje.

o Dimensionarea circuitului electric din punct de vedere al stabilitatii termice la curentul


de sarcina

Se determina curentul de calcul IN si IC pentru fiecare motor dintre cele 3 ale utilajului:

Motorul Pn n cos φ η Ki DA IC IN Kp Ip Ip – In
[kW] [rot/min] [%] [%] [A] [A] [A] [A]
m1 30 1500 0,88 90 1 100 66,35 57,7 7 403,9 346,2
m2 5,5 1450 0,85 85,5 1 100 13,45 11,7 6,5 76,05 64,35
m3 1,5 940 0,74 74 1 100 4,79 4,16 5,5 22,88 18,72
Total 37 84,6 73,5

motorul m1: A

motorul m2: A A

motorul m3: A A

Rezulta un curent de sarcina total al masinii ICmas=66,35+13,45+4,79= 84,6 A

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 13 din 117
Se alcatuieste un circuit din 3 conductoare pentru faze, toate de tipul AFY 50 mmp (din
aluminiu), avand in vedere ca Iadm(35)=83 A< ICmas<Iadm(50)=103 A (cf. tabel Anexa 4).

De asemenea, se alege 1 conductor din cupru, tipul FY, pentru nulul de protectie PE. Avand in
vedere, conf. I.7-98, §4.1.48 si tabelului 4.4, ca pentru sectiunea conductoarelor de faza de s=50
mmp Al (aluminiu) revine pentru conductorul PE o sectiune egala cu s/2 adica de 25 mmp.
aluminiu, pentru cupru sectiunea echivalenta este data de relatia:

mmp Cu.

Se ia sectiunea standard imediat superioara, adica 16 mmp, deci un conductor FY 16 mmp.

Cele 4 conductoare (3F+PE) se introduc intr-un tub de protectie de tipul IPEY 50 (cf. tabel Anexa
12).

o Verificarea circuitului electric din punct de vedere al stabilitatii termice la curentul de


varf

Curentul de varf este dat de motorul a carui diferenta Ip-In este cea mai mare. Acesta este
motorul m1 deci A

Densitatea de curent, la curentul de varf in sectiunea adoptata, rezulta:

[A/mmp], deci sub densitatea 20 [A/mmp] admisa pentru conductoarele de


aluminiu.

o Dimensionarea fuzibilului sigurantei de protectie la scurtcircuit

Se considera ca pornirea motorului m1 este directa, in conditii de pornire usoara/in gol si


ca se folosesc sigurante fuzibile de tipul rapid (care au coeficientul de desensibilizare fata de
curentul de pornire ks=0,4).

Deci If = ks.Iv = 0,4 . 419,7 = 167,88 A  si deci se alege un fuzibil Inf = 200 A

o Verificarea circuitului electric de forta din punct de vedere al caderii de tensiune

Circuitul trifazat C1, pe care curentul de sarcina I=ICmas produce o cadere de tensiune ΔU,
are o lungime L=17,6 m de la tablou la cofretul utilajului si prin el se absoarbe energie electrica
sub un factor de putere mediu ponderat cosmp= 0,86 dedus conf. relatiei:

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 14 din 117
Caderea de tensiune ΔU in trifazat (intre faze) este data de relatia:

[V]

si procentual:

Rezulta ca cat admit prevedrile normativului I.7-98 si deci sectiunea


de 25 mmp aluminiu adoptata pentru circuitul de forta este corecta.

Cu aceasta ultima operatie de verificare a sectiunii, s-a incheiat mersul de calcul al unui circuit
electric de forta

Dimensionarea coloanei electrice de alimentare a unui tablou electric

Puterea instalata intr-un


receptor tip motor este data de
relatia

Puterea instalata pe m motoare


alimentate dintr-un tablou
electric

este

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 15 din 117
Curentul de calcul pentru dimensionarea coloanei este

unde:

este coeficientul de cerere recalculat functie de coeficientul ka=f(nt) prezentat


mai jos;

kc este coeficientul de cerere specific categoriei de utilaj (in acest caz masini-unelete cu
regim greu, kc=0,2);

cosφmp este factorul de putere mediu ponderat fata de putere al tuturor motoarelor racordate la
tablou;

ηmp este randamentul mediu ponderat fata de putere al tuturor motoarelor racordate la
tablou;

n50% reprezinta numarul de motoare ce totalizeaza 50% din totalul puterii instalate in
motoarele racordate la tablou

Acest numar se obtine adunand in ordine descrescatoare puterile instalate ale


motoarelor pana la obtinerea valorii aproximativ egale cu 50%.din Pi tab;

nt reprezinta 2n50% adica numarul total echivalent de motoare de aceeasi putere


instalate pe tablou;

Randamentul mediu ponderat al tuturor motoarelor se determina cu relatia:

Factorul mediu ponderat al celor m motoare se determina, fie cu relatia:

fie i se atribuie, conform tabelului de mai jos, valoarea ce corespunde valorii coeficientului de
cerere recalculat, determinat pe baza relatiei prezentate mai inainte.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 16 din 117
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1
0,45 0,56 0,64 0,71 0,76 0,79 0,80 0,81 0,82

ka=f(nt)

nt 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50
ka 1,7 2 2,5 2,9 3,3 3,7 4,3 5,5 6,7 8 9,1 9,5 10

Fie, de exemplu, urmatoarea serie de puteri instalate, in kW, in motoarele alimentate dintr-un
tablou a carui coloana se dimensioneaza: 13, 5.5, 3, 2, 1.5, 0.75, 0.55, 0.5, 0.15 si 0.15. Suma
acestor puteri da 27.1 kW iar 50% din acest total da 13.55 kW.

Aceasta valoare este cuprinsa intre 13 kW si 13+5.5 =18.5 kW. Deci numarul n50% este cuprins
intre 1<n50%<2. Se recurge la urmatoarea interpolare:

P1=13 kW . n1= 1 motor

P2=18.5 kW ..n2= 2 motor

ΔP12=18.5-13=5.5 kW ..Δn12=2-1=1 motor

ΔP=P50%-P1=13.55-13=0.55 .Δn=? motoare

deci motoare

motoare.

Pentru determinarea coeficientului ka se recurge din nou la interpolare:

nt1=1 motoare ka1=1

nt2=4 motoareka2=1,7

Δnt12= nt2-nt1=4-1=3 Δka12=1,7-1=0,7

Δnt= nt- nt1=2,2-1=1,2 .. Δka=?

deci .

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 17 din 117
Coeficientul de cerere recalculat rezulta . Aceasta
valoare conduce la un factor de putere mediu ponderat, obtinut din valorile
tabelului astfel:

..

..

adica:

Presupunand ca randamentul mediu ponderat calculat este 0,86 rezulta curentul de calcul de
dimensionare a coloanei

In consecinta, se alege pentru coloana un cablu ACYY 3x16 mmp, cu 3 conductoare din
aluminiu de 16 mmp pentru faze, avand in vedere ca Iadm(10)=47 A< ICcol<Iadm(16)=63 A (cf. tabel
Anexa 5).

Cel de-al 4-lea conductor al cablului are sectiunea de 16 mmp, este din acelasi material
(aluminiu) si este destinat drept conductor PE (pentru protectie).

Sectiunea aleasa trebuie verificata la densitatea curentului de varf, adica:

Relatia de determinare a curentului de varf este: , unde In max este


curentul nominal al motorului, dintre

toate motoarele alimentate din tablou, cu diferenta cea mai mare dintre curentul sau de pornire si
curentul sau nominal. Densitatea

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 18 din 117
maxima admisibila dadm este 20 A/mm2 ptr. Aluminiu si 35 A/mm2 ptr. Cupru. Pentru incadrare in
conditie se va majora, la nevoie,

sectiunea.

Pentru protectia cablului la scurtcircuit se alege o siguranta fuzibila. Din motive de selectivitate,
siguranta fuzibila, care se prevede

pentru montare in tabloul electric din care se alimenteaza cablul coloanei, se va echipa cu un
fuzibil a carui curent nominal Inf se va

alege dupa cum urmeaza:

in cazul utilizarii de sigurante fuzibile cu filet, curentul Inf va fi mai mare cu cel putin 2 trepte
standard decat cel mai mare curent

nominal de fuzibil existent pe plecarile din tabloul pe care il alimenteaza coloana;

in cazul utilizarii de sigurante fuzibile cu mare putere de rupere (tipul MPR ori SIST),
curentul Inf va respecta relatia de mai jos fata

de fuzibilul cu cel mai mare curent nominal existent pe plecarile din tabloul alimentat de coloana:

Siguranta fuzibila pentru protectia coloanei mai trebuie desensibilizata si fata de curentul de varf
ce poate sa apara pe coloana in

cursul regimului de pornire al motoarelor alimentate din tablou. Din acest motiv, trebuie efectuata
si verificarea:

unde Ks este un coeficient de siguranta care se ia 0,4 pentru cazul de porniri usoare, pentru
sigurante tipul rapid (cazul recomandat

in proiectul didactic).

Calibrarea sigurantei trebuie sa respecte si relatia fata de curentul Iadm al coloanei.


Pentru incadrare in conditie se va majora sectiunea (pentru a obtine

un Iadm mai mare).

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 19 din 117
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 20 din 117
Cleme pe șină
Noua serie MRK de la Onka contine toate sectiunile de la
1,5 mm2 la 240 mm2. Clemele cu sectiunea cuprinsa intre
2,5 mm2 si 10 mm2 au aceleasi dimensiuni, diferenta dintre
ele constand in grosimea data de sectiunea cablului. Sunt
fabricate din plastic si sunt neinflamabile, standard V2.
Deoarece sunt multe piese mobile in interiorul clemelor,
ambele parti ale conectorilor sunt inchise, aceasta fiind o
caracteristica specifica Onka.
- nu necesita placa finala (ambele parti sunt inchise),
reducand costurile si oferind o mai buna izolatie.
- simetrice (se pot monta pe sina in ambele directii).
- ofera posibilitatea de a asambla cablu cu sectiunea de la 0,06 mm2 la 120 mm2.

Papuci cupru

Se folosesc pentru conexiuni intre conductoare din cupru - multifilare de


sectiuni diferite cu aparate electrice sau pentru integrarea tuturor firelor din
cablu, care garanteaza o cuplare la borne stabila, precum si legatura
stabila intre cablu si papuc. Culoarea izolatiei depinde de sectiunea
conductorului. Sunt fabricati dupa o tehnologie moderna si au o durata de
exploatare lunga datorita calitatii bune.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 21 din 117
Papuci din cupru izolati, ce nu permit indoirea sau ruperea
conductorului in locul de legatura. Conexiunea se face cu un cleste de
sertizare, prin presare mecanica intre papuci si cablu. Culoarea
izolatiei depinde de sectiunea conductorului. Sunt fabricati dupa o
tehnologie moderna si au o durata de exploatare lunga datorita calitatii
bune.

Pini de sertizare simpli si pini de sertizare dubli, standard DIN 46228,


confectionati dincupru placat cu nichel, cu izolatie de poliamida.
Temperatura de lucru -40oC - 105oC.

Reducerea dimensiunii conectorilor ofera mai mult spatiu in doza de


jonctiune, acestia fiind usor de instalat, in conditii depline de siguranta
si incredere. Acesta nu a fost un deziderat atat de simplu de realizat
in practica. Pentru a atinge aceste obiective au fost necesari 2 ani de
cercetare in care WAGO a testat solutii si a dezvoltat tehnologii noi,
avand ca rezultat aparitia unui nou brand, care ofera clientilor cea mai
compacta familie de conectori clema arc.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 22 din 117
Presetupe
Dispozitive concepute pentru a atasa si a fixa capatul unui cablu de echipamente. Sunt
echipamente mecanice pentru intrare cabluri si sunt confectionate din materiale metalice sau
nemetalice. Pot fi folosite pentru toate tipurile de energie electrica, de control, instrumente, date
si cabluri de telecomunicatii. Sunt folosite ca un dispozitiv de etansare si de intrerupere.

Presetupele din plastic sunt una dintre cele mai largi game disponibile
pe piata. Sunt rezultatul unor caracteristici inovatoare de design si
sunt produse prin metode precise de fabricatie pentru a oferi produsul
potrivit pentru aplicatia dumneavoastra.
Caracteristici:
- nu include surub, evitandu-se astfel deteriorarea izolatiei cablurilor
- constructie lamelara pentru a garanta comprimarea uniforma a
cablului
- rezistenta la variatii de temperatura
- sigiliu rezistent la apa din neopren
- protectie ridicata a cablului
Toate aceste caracteristici ofera presetupelor un raport pret calitate foarte bun, facandu-le usor
de asamblat, rezistente la uzura printr-o gama larga de prindere si usoare de manevrat intr-o
mare varietate de aplicatii.

Presetupe metalice de tip PG sau MG, cu filet de fixare tub panzer


(PG) sau metric (MG), din bronz (cromat), cu material de etansare
plastic sau neopren (EPDM), grad de protectie IP68 si temperatura de
lucru -40oC - 100oC. Servesc la protectia de praf si umezeala a trecerii
cablurilor in cutii de distributie electrica, panouri si pupitre de
comanda.

Montarea unui tablou electric


Instalarea tabloului electric se supune urmatoarelor cateva reguli:

 Tabloul trebuie montat in interiorul casei,este interzisa montarea lui in anumite locuri: in
baie, in dulapuri in perete, in garderobe, deasupra sau dedesuptul unui punct de apa (chiuveta,
lavoar...), deasupra unui aparat de gatit, deasupra unui aparat de incalzit, la exterior.Nu se
recomanda instalarea pe scari si in toaleta. Se poate instala intr-un dulap daca acesta este
corect aerisit si cu acces liber.
 Fiecare circuit trebuie sa fie reperat pe baza unor indicatii adecvate asezate pe
dispozitivul de protectie corespunzator.
 In general, blocul de comanda si distributie prefabricat nu se livreaza cu disjunctorul de
bransament.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 23 din 117
 Legatura dintre disjunctor si tablou trebuie facuta prin conductori de cupru rigizi avand
sectiunea de 16 mm (sau 10 mm din conductor subtire).
 Nu se impune un sens special de utilizare a dispozitivelor de protectie (cu exceptia
disjunctorului de bransament). Totusi, de obicei ele se alimenteaza pe sus.
 In caz contrar, este necesar sa lipiti in interiorul tabloului o eticheta pentru a semnala
legaturile sub tensiune dupa deschiderea circuitului in cauza.

Exista doua tipuri de tablouri, unele mai noi cu intrerupatoare automate si altele de tip vechi cu
sigurante electrice fuzibile. Intrerupatoarele automate care se pot monta intr-un tablou electric
pot fi: intreruptoare automate monopolare, intrerupatoare automate bipolare, intrerupatoare
automate tripolare, intrerupatoare automate diferentiale, intreupatoare automate cu declansator
de tensiune minimã si altele. De asemenea, intr-un tablou electric, se pot monta sonerii,
intreruptoare de scara, intreruptoare cu temporizare, contoare si alte module. Echipa
electricianautorizat.com.ro Va sta la dispozitia non-stop cu personal autorizat.
Tablourile mai
vechi,
functioneaza pe
baza unor
sigurante, care
sunt gandite in
asa fel incat sa
se arda mai
repede decat
orice alt
consumator din
casa, in cazul
unui scurt-circuit,
iar apoi sa fie
inlocuite.
Exista persoane care fac improvizatii folosind bucati de sarma sau alti conductori electrici, pentru
a nu mai cumpara o siguranta noua, insa aceasta este o idee neinspirata. Acea siguranta are
rolul de a proteja aparatura electrica din casa (televizor, frigider, masina de spalat etc.) de
variatiile de tensiune care pot aparea. Este mult mai avantajos sa se arda o siguranta ieftina care
poate fi usor inlocuita, decat un frigider sau un televizor.
In cazul tablourilor electrice mai noi nici macar nu trebuie schimbata siguranta, fiind suficienta
apasarea unui buton pentru a remedia pana de curent provocata de un scurt-circuit Foarte
important. Un tablou electric vechi, care face scantei cand se umbla la el, reprezinta un pericol
pentru toate persoanele din imobil. Operatia de schimbare a tabloului nu este foarte dificila, dar
se recomanda sa fie facuta de un electrician autorizat, deoarece lucrul cu curentul electric, Este
periculos .
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 24 din 117
Montarea panourilor și pupitrelor electrice industriale

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 25 din 117
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 26 din 117
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 27 din 117
Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
Instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt acele instalaţii care funcţionează la tensiuni mai
mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 0,4KV si 0,23KV, asa numitele tensiuni de linie si respectiv
tensiuni de fază.

În funcţie de modul în care se realizează aceste instalaţii


acestea pot fi de două categorii: aeriene sau subterane.

Liniile electrice aeriene de joasă tensiune (LEA jt) se


realizează cu
stălpi de beton de
tip vibraţi
centrifugaţi sau
precomprimaţi, pe
care se montează
accesoriile de
susţinere sau de
întindere a
conductoarelor
electrice, si
anume console, izolatori si alte elemente. Conductoarele
electrice aeriene de joasă tensiune, de diferite secţiuni,
pot fi de două tipuri, si anume conductoare de tip izolate,
si respectiv neizolate.

Liniile electrice subterane de joasă


tensiune (LES jt) se realizează prin pozarea
subterană, în pământ, a cablurilor electrice
de joasă tensiune. Cablurile electrice de
joasă tensiune se fabrică în variante cu sau
fără armătură metalică. Deasemenea, pot
exista situaţii în care cablurile electrice de
joasă tensiune sunt pozate aparent, pe
stelaje metalice, clădiri sau pe alte accesorii.

Reţelele electrice de joasă tensiune,


realizate fie în construcţie
aeriană fie subterană, sunt utilizate în
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 28 din 117
general pentru distribuţia energiei electrice pe zone scurte (lungimi de maxim 2-3 km), din
aceste reţele fiind alimentaţi în mod direct cea mai mare parte a consumatorilor de energie
electrică situaţi în zona respectivă.

Acestea încep din posturile de transformare, respectiv cu


plecările din partea aparatajului de joasă tensiune ce echipează
posturile de transformare.

Alte
elemente ce
compun
reţelele
electrice de
joasă
tensiune
sunt

firidele de distribuţie, cutii de distribuţie,


de secţionare sau de protecţie. În general
aceste echipamente sunt în proprietatea SC
Electrica SA.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 29 din 117
Montajul cablurilor electrice

Montaj rețea
aeriană

Montaj Cablu - Retea


Subterana

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 30 din 117
MANȘOANE CABLURI
SUBTERANE
Operatiune de mansonare se face in una din
urmatoarele situatii:

 intreruperea cablurilor in mod accidental (excavatii, foraje, alunecari de teren etc.);


 deteriorarea cablurilor;
 interceptarea cablurilor pentru ramificatii;
 conectarea cablurilor pentru prelungirea unui circuit.

In functie de situatie conectarile se fac prin:

 mansoane calde (kit-uri);


 mansoane reci (kit-uri);
 cutii de conexiuni.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 31 din 117
Manșon Cablu Subteran

Manșon Cablu Subteran

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 32 din 117
Pozarea traseelor de cabluri electrice

- jgheaburi cu dimensiuni cuprinse


intre 40mm si 600mm;
- montanti si console pentru
sustinerea jgheaburilor;
- elemente de legatura si
auxiliare;
- organe de asamblare;
- capace de protectie
Tabla perforata (0.6 mm – 2 mm
grosime )

CANAL metalic de CABLURI (pat cablu metalic)

Jgheaburi metalice (poduri de cabluri) si accesorii pentru pozarea plana si spatiala a cablurilor
electrice.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 33 din 117
Canalul asigura protectia si directionarea cablurilor electrice, avand un sistem
simplu de montare-demontare si o estetica menita sa permita pozarea in cele
mai pretentioase medii.

Tehnologia dezvoltata se bazeaza pe proiectarea computerizata a reperelor


constituente, executia realizandu-se pe masini cu comanda numerica de ultima
generatie.
Toata gama de trasee de cabluri, capace, pat de cabluri, poduri pentru cabluri,
jgheab metalic pentru cabluri, racorduri T, in cruce, coturi, etc este realizata din
tabla zincata; la cerere se pot vopsi sau executa din inox...
Tabla de otel este zincata, avand grosimi cuprinse intre 0,6 si 2 mmsi prezinta perforatii cu dublu
rol de usurare a sistemului si de facilitare la montaj.
Partile laterale sunt executate cu
muchii care le confera rigiditate si
stabilitate dimensionala.
Capacele se monteaza prin
apasare, nefiind necesare
elemente de asamblare.
Inaltimea standard a canalului este
de 50mm iar pentru proiecte
speciale poate avea
35, 100, 200 mm sau orice alta
dimensiune la comanda.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 34 din 117
POZAREA CABLURILOR ELECTRICE

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 35 din 117
Tablouri de distribuţie

A. Generalităţi
Prin liniile aeriene sau subterane se realizează alimentarea cu energie electrică a
marilor consumatori : întreprinderi, secţii, clădiri socilae sau locuinţe.
Numărul receptoarelor alimentate de la un singur circuit este însă limitat. Pentru acest
motiv o instalaţie electrică cuprinde mai multe circuite, alimentate de la o singură sursă. Pe de
altă parte, din anumite cauze, intensitatea curentului poate fi uneori prea mare, iar căldura
degajată prin efectul Joule-Lenz poate produce arderea izolaţiei conductoarelor şi deci
scurtcircuite, care periclitează instalaţia. Apare necesitatea unor dispozitive care să permită
ramificarea acestor circuite, aşa cum o cere situaţia locală şi importanţa instalaţiei respective.
Aceste dispozitive se numesc tablouri de distribuţie.
Tablourile de distribuţie au
următoarele funcţii :
- să fixeze şi să protejeze aparatele
de manevră, de măsurat şi de
protecţie, necesare distribuţiei
energie electrice.
- să permită localizarea defectelor
produse prin supraîncărcări sau
scurtcircuite, precum şi înlocuirea
siguranţelor care s-au topit.
- să distribuie energia electrică la mai
multe circuite, pentru ca în cazul
arderi unei siguranţe să nu se întrerupă funcţionarea tuturor consumatorilor.
După destinaţia pe care o au, tablourile de distribuţie se împart în : tablourile
generale, principale şi secundare.
Tabloul general de distribuţie este cel care primeşte energia electrică, la o tensiune
sub 1000 V, de la sursa de energie
sau de la reţea.
Tabloul principal primişte
energia electrică de la tabloul
general şi alimentează tablourile
secundare.
Tabloul secundar
deserveşte unul sau mai multe
receptoare.
În cazul în care tabloul
general de distribuţie alimentează
cu energie electrică mai multe
tablouri pricipale, prin circuite
separate, distribuţia se numeşte radială.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 36 din 117
Distribuţie radială

În figura din stânga, se reprezintă schema


de principiu a unei distribuţii radiale. Prin
branşamentul B se alimentează cu energie
electrică punctul de alimentare C (care
poate să fie un cofret în cazul contrucţiilor
civile sau un post de transfazare în cazul
distribuţiilor de energie în industrie), care la
rândul său alimentează tabloul general, de
distribuţie TG. De aici, energia electrică este distribuită, prin circuite separate, la tablourile
principale TP1, TP2, TP3 care deservesc consumatorii sau pot alimenta alte tablouri secundare.
Dacă însă tabloul general distribuie energie electrică printr-un circuit la un tablou
principal, iar acesta alimentează un tablou de distribuţie secundar, deci mergând din tablou în
tablou (figura 2), distribuţia se numeşte în cascadă.

Distribuţie în cascadă
În figura alăturată se poate
observa că sistemul de distribuţie în
cascadă prezintă un mare dezavantaj :
dacă circuitul de alimentare al tablourilor
T1 şi T2 iese accidental din funcţiune, se
întrerupe alimentarea cu energie electrică a tablourilor în cascadă şi deci a tuturor
consumatorilor legaţi de acestea.
De aceea se foloseşte îndeosebi sistemul de distribuţie radială, celălalt sistem fiind
utilizat în cazuri speciale.
Tablourile de distribuţie se confecţionează numai din materiale necombustibile şi
nehigroscopice. Tablourile electrice de distrbuţie pot fi construite într-unul din următoarele tipuri:
- Tablouri neprotejate (deschise), care nu sunt protejate contra atingerilor şi
deteriorărilor mecanice şi se montează în încăperi uscate, fără praf, fără pericol de incendiu sau
de explozie.
- Tablouri protejate, care sunt închise în cutii protectoare sau în dulapuri metalice şi
nu se pot monta în încăperi, cu pericole de explozie sau incendiu decât cele executate special
pentru astfel de situaţii.
Tabloul de distribuţie este punctul în care alimentarea cu energie se divide în circuite
separate, fiecare din ele fiind comandate şi protejate de siguranţe fuzibile sau aparate de
comutaţie. Un tablou de distribuţie este compus dintr-un număr de unităţi funcţionale, fiecare
conţinând toate elementele electrice şi mecanice care contribuie la îndeplinirea unei funcţii
anume. Tabloul şi unităţile funcţionale reprezintă elemente cheie în siguranţa instalaţiei. în
consecinţă, tipul de tablou electric trebuie perfect adaptat la aplicaţia sa.
Proiectarea şi construcţia lui trebuie să corespundă atât standardelor aplicabile cât si
practicilor curente.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 37 din 117
Carcasa tabloului de distribuţie furnizează o protecţie dualâ :
protecţia aparatajului de comutaţie, aparatelor de măsură, releelor, siguranţelor,
etc. împotriva impactului mecanic, vibraţiilor şi a celorlalte influenţe externe a căror interferenţa
ar afecta siguranţa operaţională (interferenţe electromagnetice, praf, umezeală, paraziţi, etc);
protecţia personalului împotriva posibilului contact direct sau indirect (a se vedea
gradele de protecţie IP şi IK).

B. Tablouri de distribuţie pentru locuinţe


Tablourile de distribuţie pentru locuinţe servesc la asigurarea producţie circuitelor
electrice din clădirile de locuit, precum şi din clădirile sociale, birouri, etc.

Clasificare
După locul de instalare tablourile pot fi :
 Tablouri de branşament, care asigură racordarea clădirii la reţeaua de energie electrică şi
protecţie generală.
 Tablouri de firidă care asigură protecţia mai multor apartamente.
 Tablouri de apartament care asigură distribuţia şi protecţia circuitelor din apartament

2. Tipuri constructive de tablouri de distribuţie

Figura 3 – Tablouri de distribuţie pentru apartament (tip vechi)

Pentru alimentarea instalaţiilor de alimentat din locuinţe se folosesc tablouri de


distribuţie cu mască metalică sau din mase plastice.

Tablourile de distribuţie cu mască sunt dimensionate pentru 4 elemente de siguranţă,


sau pentru 6 elemente de siguranţă. În figura 3 sunt reprezentate două tablouri de distribuţie cu
capac metalic.

Pe lângă siguranţe ele mai pot conţine un contor monofazat, un corp de iluminat, un
clopot şi un transformator de sonerie.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 38 din 117
Figura 4 – Tablouri de distribuţie moderne, pentru apartament
Echipare tablou electric

În ultimii ani, frenezia constructiei si renovarilor locuintelor a cuprins aproape toata Romania,
polistiren, gipscarton, vata minerala, faianta, gresie, tencuieli decorative, hidroizolatii, gleturi,
vopsele lavabile, termopane, cate si mai cate – tot romanul isi imbunatateste confortul locuintei,
ceea ce nu este deloc rau. Bineinteles ca in acest context nici instalatiile electrice nu au cum sa
scape de lucrarile specifice de inlocuire sau modernizare, facute mai mult sau mai putin corect.
Se considera indeobste ca instalatia electrica interioara a unei locuinte incepe de la tabloul de
distributie finala din apartament – fals, instalatia incepe de fapt de la punctul de delimitare cu
reteaua furnizorului. Acest punct de delimitare este de obicei contorul de masurare a energiei
electrice, montat fie in blocul de masura si protectie (prescurtat BMP), fie in firida de palier.
Existand un articol pe VYS Blog ce a prezentat pe larg operatiunea de inlocuire a unui tablou
clasic cu patroane fuzibile, cu unul modern, echipat cu disjunctoare magneto-termice (aceasta
este denumirea dispozitivelor pe care noi le numim uzual “sigurante automate”), in acest articol
ne propunem sa raspundem la intrebarea:
Ce aparataj aleg pentru tabloul electric ?

In mod firesc, inainte de toate, alegem tabloul electric propriu-zis.


De regula, in locuinte se monteaza tablouri din material plastic
(ABS) prevazute cu usita frontala transparenta sau fumurie,
ingropate sau aparente in functie de locul de amplasare al acestuia.

Este bine ca tabloul sa fie unul produs de o firma consacrata in


domeniu, dar din experienta proprie va spun ca nici cele “Made in
Turkey” nu sunt chiar asa de “catastrofice” pe cat sunt descrise
uneori. Tablourile turcesti pacatuiesc in marea lor majoritate prin existenta unui spatiu relativ mic
intre corpul tabloului si corpul sigurantei (a se vedea foto), ceea ce inseamna ca daca aveti de
lucrat cu conductoare unifilare va fi mai dificil sa le “modelati” in vederea bransarii la bornele
sigurantelor.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 39 din 117
Un tablou de calitate mai buna cum este cel de tip Comtec, se observa ca are un spatiu mai
mare pentru pozitionarea conductoarelor.

Tot din motive de spatiu, pentru o pozitionare cat mai buna a conductoarelor in interiorul, este
bine sa alegeti un tablou cu mai multe posturi decat va sunt necesare. Un post este spatiul
ocupat de un corp de siguranta automata monopolara si are latimea de circa 18 mm. Daca de
exemplu aveti nevoie de un tablou cu 10 posturi, alegeti unul cu 12, lucru care va va ajuta mult si
in cazul unor eventuale dezvoltari ulterioare ale instalatiei.
Dupa alegerea tabloului, urmeaza alegerea sigurantelor automate. Daca in cazul tabloului
optiunea “Made in Turkey” poate fi acceptabila, in ceea ce priveste sigurantele, aici se schimba
situatia si ne vom confrunta cu o mare dilema intrucat piata romaneasca este plina de produse
contrafacute sau de produse ieftine, de obicei marci “no name” fabricate in Turcia sau pe vapor
in Marea Chinei. Ca sfat general, nu cumparati niciodata sigurante automate ieftine din
magazine indoielnice, de genul “orice produs cu 3,9 lei” sau de pe tarabe din diverse targuri, mai
ales daca pe ele gasiti marci gen MERVE, SENTAI, HEPOL, etc. Retineti ca o siguranta
automata de calitate, de exemplu bipolara, nu poate sa coste mai putin de 20 – 30 lei nici daca o
cumparati direct de pe banda de productie. Daca aveti in localitatea dumneavoastra un
distribuitor autorizat al unei marci de prestigiu, cumparati de acolo pentru ca aveti garantia ca
produsele nu sunt contrafacute si puteti gasi preturi relativ bune. Cateva marci spre care va
puteti orienta sunt: Schneider, Legrand, Gewiss, Moeller, ABB, Hager, Comtec, Elmark, dar
lista nu este exclusiva, acestea sunt marci pe care le cunosc din practica. Aveti insa grija ca in
aceeasi instalatie sa folositi sigurante ale aceluiasi producator.

Ajunsi in acest punct, s-ar putea ca dumneavoastra sa va intrebati: De ce sa nu cumpar


sigurante ieftine din targ ? Nu fac aceeasi treaba ca cele scumpe ?
Voi raspunde indirect la aceasta intrebare relatandu-va o intamplare la care am fost partas
in urma cu vreun an si jumatate. Am fost chemat de o cunostinta “sa ma uit putin” la instalatia
electrica din apartament, fiindca simtea miros de izolatii arse. La fata locului am descoperit ca o
doza de derivatie mai avea putin si lua foc din cauza suprasarcinilor de durata si a contactelor
imperfecte. Extinzand verificarile am constatat ca pe un singur circuit de prize omul avea
conectate un boiler, masina de spalat si 2 calorifere fiecare cu puterea de 2 kW. Omul spunea ca
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 40 din 117
in timpul functionarii acestora mirosea a izolatie arsa, dimineata cand pleca la serviciu scotea tot
din prize iar cand ajungea acasa gasea siguranta de pe circuit cazuta. Mi-a fost greu sa cred asa
ceva, dar m-am convins ca era adevarat cand, dupa 20 minute de la scoaterea tuturor
consumatorilor din prize, siguranta a cazut singura (sic!) in prezenta mea. Era un produs
contrafacut de o calitate slaba, marca Sentai si avea curentul nominal de 16 A. Cu toate acestea,
nu decupla la curentul de peste 30 A absorbit de toti acei consumatori, dar decupla atunci cand
prin ea nu trecea niciun curent. Comentariile cred ca sunt de prisos …
Dupa ce ne-am hotarat asupra marcii de sigurante pe care le vom achizitiona, urmeaza
sa alegem tipul de sigurante. Iata care sunt tipurile de sigurante automate si la ce le putem
folosi:

Sigurante automate monopolare (1P)


Aceste sigurante au o borna de intrare si o borna de iesire, protejeaza
doar o faza a circuitului si ocupa spatiul unui post in tablou. Aceste
sigurante le putem alege daca, din motive de economie sau de
simplificare a instalatiei, dorim sa protejam doar conductorul de faza din
circuitul electric. In acest caz toate conductoarele de nul ale instalatiei
trebuie legate impreuna in tablou. Metoda nu este interzisa de normativ
dar eu nu v-o recomand deoarece nu se asigura separarea electrica a
tuturor polilor de alimentare in caz de defect. Pentru a exemplifica
dezavantajul, sa presupunem ca la o astfel de instalatie protejata prin
sigurante monopolare si cu nulurile “pe direct” vin “meseriasii” sa
schimbe contorul pentru ca i-a expirat durata de exploatare si, in urma
acestei operatiuni, inverseaza din greseala conductoarele de pe iesirea
din contor. In acest caz, pe conductoarele legate direct nu vom mai avea nulul, ci faza retelei,
astfel ca in caz de defect se va deconecta nulul si vom avea in continuare faza prezenta in
instalatie.
Sigurante faza – nul (1P+N)
Acest tip de sigurante sunt constituite tot dintr-un corp de siguranta si ocupa
tot un post in tablou, dar au cate 2 borne pe intrare si pe iesire. Protectia la
suprasarcina/scurtcircuit este asigurata numai pe un pol, pe celalalt pol
existand doar un contact care se deschide si se inchide solidar cu contactul
dispozitivului de protectie, realizand doar separarea electrica a acestui pol.
Acest pol care nu are protectie este notat cu litera N si la el vom conecta
obligatoriu conductoarele de nul. Pe celalalt pol, care nu este marcat cu nicio
litera, vom conecta conductoarele de faza. Aceste sigurante sunt foarte
practice intrucat ocupa spatiu mic in tablou (cat o siguranta monopolara),
asigura protectia circuitului dar si separarea electrica a tuturor polilor in caz
de defect, din acest motiv vi le recomand pentru protectia circuitelor dedicate din tablou.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 41 din 117
Sigurante bipolare (2P)
O astfel de siguranta este constituita de fapt din doua corpuri montate
impreuna. Ocupa 2 posturi in tablou, fiecare pol are protectie la
suprasarcina si scurtcircuit dar mecanismele lor functioneaza in solidar,
adica in cazul in care pe un pol apare o suprasarcina, vor fi deconectati
ambii poli. La aceste sigurante nu are importanta la care dintre
poli conectam faza si nulul. Intrucat ocupa spatiu dublu fata de
sigurantele monopolare sau de tip P+N, va recomand sa le montati
doar ca protectie generala pentru intregul tablou. Sa nu ma intelegeti
gresit, ele sunt foarte bune si pentru protectia circuitelor dedicate, dar
din considerentul micsorarii cat mai mult posibil a dimensiunilor
tabloului, v-am facut recomandarea de mai sus, ca sa nu mai punem la socoteala si faptul ca
sunt mai scumpe decat cele P+N.

Sigurantele tripolare (3P) si tetrapolare (3P+N)


Aceste sigurante se folosesc numai in circuite trifazate, deci au de-a face cu ele numai cei care
locuind intr-o casa cu mai multe incaperi au nevoie de o putere instalata mai mare si atunci
apeleaza la solutia unui bransament trifazat. Cele tripolare protejeaza cele 3 faze, nulul fiind
legat direct, iar cele tetrapolare protejeaza la fel cele 3 faze, dar in acest caz nulul este trecut
prin borna marcata cu N, cu rol de separare electrica; acest tip se foloseste in cazul distributiei
trifazate cu 5 conductoare (trei faze L1, L2, L3, nulul de lucru N si conductorul de protectie PE).
Constructia lor este similara cu a celor bipolare.

Intr-un tablou se poate adauga un modul pentru sonerie, de


aceeasi forma si dimensiune cu o siguranta monopolara.

În afara tipurilor de sigurante automate mentionate, in tablouri se


mai pot monta si dispozitive diferentiale de curenti reziduali sau
sigurante diferentiale, dar despre acestea voi vorbi intr-un articol
dedicate, in viitorul apropiat.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 42 din 117
Tablourile de firidă se execută din profile metalice şi cuprind siguranţe fuzibile. Ele
se montează într-o firidă prevăzută cu o uşă metalică ce se poate deschide numai cu o cheie
specială de către electricienii întreprinderii de distribuţie a energiei electrice.

Locatarii au acces numai la tablourile din apartament, pentru înlocuirea patroanelor


de siguranţă arse în caz de defect în instalaţie sau suprasarcină.

C. Tablouri de distribuţie pentru industrie

Pentru distribuţia energiei electrice la consumatorii de putere mai mare din


întreprinderile industriale se folosesc tablouri de distribuţie protejate contra loviturilor mecanice, a
prafului etc.
Din punct de vedere contructiv, tablourile de distribuţie se clasifică în următoarele
grupuri mari :

 Tablouri capsulate

 Tablouri deschise

 Dulapuri

 Tablouri debrosabile

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 43 din 117
Tablourile capsulate constau dintr-o serie de cutii independente (Figura 5), echipate cu aparate
sau elemente de distribuţie şi legate între ele. Echiparea cu aparate a tablourilor capsulate este
ma redusă decât a panourilor, datorită spaţiului mai restrâns, iar curentul nominal nu depăşeşte
630 A, maximum 1000 A.

Figura 5 – Tablouri capsulate (a – vedere generală, b – componente)

Tablourile deschise sunt alcătuite


dintr-un schelet metalic, pe care sunt fixate foi
din tablă de oţel. În partea frontală, unele tipuri
sunt prevăzute cu uşi de acces, iar în spate sunt
deschise (Figura 6).

1. Întreruptor cu pârghie
2. Dispozitiv de acţionare al întreruptorului
3. Siguranţă fuzibilă
4. Transformator de curent
5. Ampermetru
6. Contor
7. Izolator de susţinere
8. Bare
9. Panou
10. Cadre
11. Suport

Figura 6 – Tablou deschis


INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 44 din 117
Dulapuri de distribuție (Figura 7) spre deosebire
de tablourile deschise, sunt închise complet, fiind
prevăzute cu uşi în faţă. Dulapurile şi panourile se
asamblează între ele alăturat, în numărul cerut de
schema electrică a instalaţiei. Montarea panourilor
la locul de exploatare se face de obicei cu culoare
în spate, pentru controlul aparatelor.
Tablourile debroşabile sunt constituite
din dulapuri sub formă de unităţi tipizate în privinţa
echipării cu aparataj electric, care se pot asambla
alăturat.
Caracteristica acestor tablouri este faptul
că sunt complet închise, aparatele, blocurile sau
sertarele cu aparate fiind debroşabile şi montate în
casete închise.

Avantajele unui astfel de tablou sunt :


 asigură separarea circuitelor;
 oferă protecţie personalului de deservire şi
nu necesită scoaterea de sub tensiune a întregii
instalaţii în timpul lucrului a unul dintre circuite;
 asigură depanarea rapidă prin înlocuirea
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 45 din 117
sertarelor defecte;
 prezintă siguranţă în exploatare deoarece defectul produs la un circuit nu se poate
extinde la circuitele vecine sau la bare, fapt care ar conduce la coaterea completă din funcţiune a
instalaţiei;
 permite obţinerea de dimensiuni reduse. Dulapuri de distribuție (Figura 7)

Tablourile debroşabile de joasă tensiune


au o echipare cu aparate mult mai completă decât
tablourile capsulate, cuprinzând practic toate tipurile
de aparate.
Aparatele mai mari, cum sunt
întrerupătoarele automate se montează câte unul în
fiecare sertar, în timp ce aparatele cu gabarit mai
redus ca releele, contactoarele, siguranţele fuzibile,
se montează grupate pe cicuite în acelaşi sertar.
În unele cazuri, tablourile debroşabile
conţin şi transformatorul de putere împreună cu
aparatajul aferent.
Observaţii. Faţă de tablourile capsulate,
tablourile deschise prezintă avantajul unui spaţiu
interior mai mare, deci a posibilităţii de montare a
aparatajului celui mai diferit şi a instalaţiilor electrice
de mare putere.

Din echipamentul tablourilor deschise pot


face parte : întrerupătoare automate, contactoare,
separatoare, siguranţe fuzibile, întrerupătoare cu pârghie şi pachet, aparate de măsurat de orice
tip, precum şi unele dispozitive speciale ca : redresoare, transformatoare, etc.
Tablourile deschise pot conţine circuite cu curenţi nominali mari, de ordinul
kiloamperilor. Au însă următoarele dezavanaje faţă de panourile debroşabile :
aparatele sunt montate fix. Orice înlocuire a unui aparat necesită demontarea vechiului
aparat şi a legăturilor sale electrice, precum şi montarea completă a aparatului nou, ceea ce
conduce la durate impotante de întrerupere a funcţionării staţiei;
lipsa pereţilor de separeu interiori poate duce, în caz de defecţiune, la avarii grave.

Dintre condiţiile impuse de Standarde, tablourilor de distribuţie se menţionează :


Protecţia împotriva atingerilor accidentale a părţilor sub tensiune trebuie să fie asigurată
prin construcţie. Pentru a se preveni pericolul de accidentare prin punerea la masă a unei faze,
carcasele metalice se leagă la pământ. Se permite ca numai o singură cutie sau panou să fie
legată la pământ. Se permite ca numai o singură cutie sau panou să fie legat le pământ, celelalte
fiind legate electric cu acesta.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 46 din 117
Siguranţele cu filet trebuie montate sub o placă izolată pentru a se elimina
posibilitatea atingerii pieselor sub tensiune la schimbarea patroanelor.
Construcţia tablourilor capsulate şi a panourilor, trebuie să asigure o încălzire normală, la
curentul nominal, a aparatelor ncluse.

Această condiţie se îndeplineşte prin dimensionarea suficient de largă a cutiilor şi


panourilor. Se admite, de asemenea, ca aparatele folosite să aibă curenţi proprii mai mari decât
curentul nominal al instalaţiei, deci o reducere a curentului nominal al aparatelor.
Construcţia panourilor şi tablourilor trebuie să asigure capacitatea de rupere a aparatelor,
prin prevederea unor spaţii suficiente, ca arcul electric de întrerupere să nu atingă părţi sub
tensiune sau părţi metalice legate la pământ.

Separatoarele, care nu au capacitatea de rupere trebuie prevăzute cu un dispozitiv de


blocaj, care să împiedice deschiderea lor atât timp cât întrerupătorul principal al circuitului de
alimentare este deschis.
Izolaţia tablourilor şi panourilor între faze sau între părţile aflate sub tensiune şi masă
trebuie să fie suficintă, chiar şi în condiţii de umiditate mărită, pentru a rezista supratensiunilor
accidentale, fără a se produce străpungeri sau scurgeri de curent la suprafaţă sau prin interiorul
materialelor izolante.
La panourile debroşabile trebuie acordată o atenţie deosebită realizării unor contacte
sigure între părţile fizice ale panourilor şi cele debroşabile.

Domeniul de utilizare a diferitelor tipuri de tablouri de comandă şi distribuţie depinde


de tipul constructiv al tabloului, de echiparea sau în cazul tablourilor tipizate, de gradul de
automatizare al instalaţiei în care se montează etc.
În instalaţiile electrice industriale şi în alte instalaţii similare cu grad de automatizare
redus se utilizează tablouri capsulate sau panouri deschise.
Tablourile capsulate sunt folosite obligatoriu în instalaţiile în care se cere protecţie
împotriva agenţilor esterni : în exteriorul clădirilor, în turnătorii, în instalaţii chimice.
Pentru utilizarea în medii explozive (de exemplu, în industria petrolului) se folosesc
variante speciale protejate împotriva exploziilor. În acest caz cutiile se execută din materiale
turnate, ca fontă sau aliaje de aluminiu, cu rezistenţă mărită la acţiunea mediului extern şi
presiune, în timp ce pentru instalţii interioare în mediul normal se utilează construcţii mai uşoare
din tablă sau materiale plastice.
În execuţia instalaţiilor electrice centrale şi în întreprinderi industriale se utilizează
curent panouri deschise şi dulapuri.
În instalaţiile electrice moderne din centrale electrice, staţii şi întreprinderi industriale
cu grad înaintat de automatizare, panourile deschise sunt înlocuite cu panouri debroşabile.
Procesele tehnologice moderne impun alimentarea continuă cu energie electrică. O
scurtă întrerupere a alimentării poate provoca pagube economice importante. Panourile
debroşabile corespund acetei cerinţe, deoarece permit înlocuirea rapidă a elementului defect,
fără scoaterea de sub tensiune a întregii instalaţii.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 47 din 117
Două tehnologii pentru tablourile de distribuţie

Tablourile de distribuţie tradiţionale


Aparatele de comutaţie şi siguranţele fuzibile sunt localizate în mod normal pe un
şasiu din interiorul carcasei. Dispozitivele indicatoare şi de control (aparate de mâsurâ, lămpi,
butoane, etc.) sunt montate pe partea din faţa a tabloului. Amplasarea componentelor în carcasa
cere un studiu amănunţit, luând în considerare dimensiunile fiecărui echipament, conexiunile
necesare şi spaţiul afi pentru a asigura securitatea şi funcţionarea corectă.

Tablourile de distribuţie funcţionale


Dedicate funcţiunilor specifice, soluţiile sunt bazate pe folosirea modulelor funcţionale, care
includ aparate de comutaţie şi dispozitive specifice, împreuna cu accesorii de montaj şi de
conexiuni. Proiectarea unui tablou se poate face rapid, deoarece este suficient sa se reunească
modulele necesare, prevăzând spaţii în 1 plus pentru elemente care vor fi montate ulterior, în
caz de nevoie. Folosind aceste | componente prefabricate, asamblarea tabloului se simplifica
substanţial asigurând»} acelaşi timp o siguranţa deosebita şi o mare capacitate de adaptare la
schimbări de ultim moment sau la schimbări ulterioare

Funcţiile unui tablou de distribuţie, dintr-un punct de transformare


 asigură întreruperea circuitului electric şi protejează transformatorul în cazul unor defecte
sau suprasarcini ce pot apărea în reţeaua de joasă tensiune sau de iluminat public. Aceasta se
realizează cu un întreruptor automat debroşabil sau fix. În cazul utilizării unui întreruptor automat
fix, se montează şi un separator pentru a face vizibilă întreruperea circuitului în timpul
intervenţiilor în tablou;
 asigură întreruperea în caz de defect pe fiecare fază a circuitului electric pe plecările de
joasă tensiune şi a iluminatului public, prin arderea siguranţelor şi asigură separarea vizibilă
pentru protecţia personalului de exploatare, prin scoaterea siguranţelor fuzibile;
 asigură alimentarea cu energie electrica a iluminatului public pe timp de noapte,
acţionarea făcându-se manual sau automat.

D. Măsuri specifice de protecţie a muncii


Accidentele mortale prin electrocutare, reprezintă anual circa 10 % din totalul
accidentelor. Pe baza unei analize a accidentelor mortale prin lectrocutare pe o durată de 10 ani
s-a constatat că 33,3% s-au produs în reţelele de joasă tensiune şi 36,7 % în reţelele de înaltă
tensiune. În ceea ce priveşte modul de accidentare, a rezultat că 73,2 % dintre accidente au avut
loc prin atingere directă şi 26,8 % prin atingere indirectă. Mai interesant este faptul că
electricienii, cărora la revine sarcina să asigure protecţia lor şi a celorlalţi muncitori, reprezintă
aproape 44 % din numărul total al accidentaţiilor.
La utilajele şi aparatele mobile, accidentele prin electrocutare reprezintă 31,22 % din
totalul accidentelor, din care 16,5 % s-au produs prin atingere indirectă Ia joasă tensiune.
Majoritatea accidentelor la utilajele mobile, au avut loc datorită instalaţiilor electrice executate
necorespunzător şi nerespectării măsu- rilor elementare de protecţie a muncii. Trebuie menţionat
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 48 din 117
că dintre accidentele care au avut loc la transformatoarele de sudură, 50 % s-au produs la
tensiunea secundară de mers în gol, cele mai multe fiind la atingerea electrodului de sudură.

Varietatea mare a utilajelor electrice folosite pe şantierele de construcţii, caracterul


mobil al unui mare număr de utilaje electrice şi solicitarea mecanică a acestora, fac ca acestea
să se defecteze des, existând posibilitatea apariţiei unor pericole de electrocutare dacă nu se iau
la timp măsurile de remediere a defectelor. Statistica accidentelor prin electrocutare pe o
perioadă de 5 ani, a arătat că din totalul accidentelor, peste 24 % au fost înregistrate pe diferite
şantiere. O cauză principală a acestor accidente s-a datorat folosirii unor instalaţii de protecţie
necorespunzătoare, executate improvizat.

Sistemul principal de protecţie cel mai răspândit în prezent pentru utilajele mobile
existente pe şantiere este legarea la pământ a carcaselor metalice, folosind o priză de pământ
construită dintr-un singur electrod sau doi electrozi. Dacă se ţine seama de rezistenţa
conductorilor de legătură la utilaj, este necesar ca priza de pământ propriu-zisă să aibă
rezistenţa de trecere sub 3 Ω, lucru imposibil de realizat numai cu 2 electrozi. Electrocutările care
au avut loc la utilajele mobile de pe şantiere, confirmă nerealizarea protecţiei corespunză- toare
la atingerea indirectă.
Analizând combaterea pericolului de electrocutare la echipamentele mobile alimentate
din reţelele de tip TN se desprinde concluzia că reţeaua de tip TN este definită prin aceea că
neutrul sursei de tensiune este legat direct la pământ, iar carcasa echipamentului este legată la
nul. Acest tip de reţea poate fi de 3 feluri: TN-S, TN-C-S şi TN-C. Din fig. 10 se observă că cele
două conductoare N şi PE sunt separate chiar de la sursa de tensiune.

Figura 10
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 49 din 117
Figura 11

Figura 12

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 50 din 117
Normele de protecţia muncii în vigoare obligă această separare începând de la ultimul
tablou de distribuţie în sensul alimentării consumatorilor, respectiv se prevede o legătură la
pământ în punctul de la ramificare. În fig. 11 conductoarele N si PE sînt întrunite în unul singur
PEN, chiar de la sursa de tensiune.
Reţelele de tip TN, conform normelor noastre se aplică numai în cazurile la joasă
tensiune, respectiv tensiunea de fază a echipamentelor să nu depăşească 250 V.
Pentru a şti cum trebuie combătut pericolul de electrocutare prin atingere indirectă,
trebuie să se cunoască ce se întâmplă la un defect care pune sub tensiune carcasa
echipamentului.
La apariţia unui curent pe conductorul PE de protecţie se produce o tensiune de
atingere la carcasa echipamentului. Valoarea acestei tensiuni de atingere depinde de tensiunea
de fază şi de raportul dintre secţiunea conductorului PE şi secţiunea conductorului de fază L1,
L2, L3.
Normele impun ca secţiunea conductorului PE să nu fie sub 1/2 din secţiunea
conductorului de fază În acest caz tensiunea de atingere Ua va fi de 2/3 x Uf/3 respectiv o
tensiune destul de ridicată. În aceasta situaţie, este obligatoriu ca protecţia maximală de curent
(siguranţe fuzibile sau întrerupătoare) să declanşeze într-un timp cât se poate de scurt.
Tensiunea de atingere care ia naştere pe conductorul PE în caz de defect se mai poate diminua
şi printr-o legare corectă a sa la pământ. Normele prevăd ca legarea la pământ a conductorului
PE să se facă în mai multe puncte.
Dacă se realizează două legături la pământ ale conductorului PE prin prize de pământ egale ca
valoare, făcând calculul tensiunii de atingere în aceste condiţii se constată obţinerea unei valori
de 1/4 din tensiunea de fază a reţelei.

Prin legarea repetată a conductorului de protecţie la pământ se mai realizează


următoarele :
- menţinerea tensiunilor între conductoarele de fază "sănătoase" şi pământ sub
anumite valori prescrise;
- asigurarea unei protecţii corespunzătoare chiar în cazul întreruperii de protecţie a
conductorului PE, în amonte de ultima legare la pământ.
În multe situaţii întîlnite în practică, reţelele de tip TN nu îndeplinesc condiţia de
deconectare a protecţiei maximale de curent în caz de scurt circuit monofazat. Acest lucru se
întâmplă din următoarele motive principale :
- proiectanţii nu verifică reţelele la această condiţie;
- extinderea reţelelor se face neţinând seama de faptul că există posibilitatea
înrăutăţirii condiţiilor de deconectare;
- electricienii supradimensionează în mod voit siguranţele fuzibile
La utilajele şi echipamentele electrice mobile se foloseşte ca protecţie principală
împotriva atingerilor indirecte una din următoarele protecţii :
- carcasare de protecţie, care are ca scop atât evitarea atingerilor directe, cât şi a
producerii arsurilor;

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 51 din 117
- amplasări la înălţimi inaccesibile şi îngrădiri care să nu permită trecerea persoanelor
spre elementele aflate sub tensiune;
- protecţia prin legare la nul şi protecţia prin legare la pământ, respectiv separarea de
protecţie.
La echipamentele electrice portative, în afară de protecţia indicată, se foloseşte ca
protecţie principală una din următoarele
protecţii:
- asigurarea unei tensiuni reduse pentru alimentarea echipa- mentului electric portativ;
- izolarea suplimentară de protecţie aplicată echipamentului. Pentru asigurarea
securităţii depline a omului, este obligatoriu a
se adopta simultan şi o protecţie suplimentară (protecţia prin legare la
pământ, izolarea amplasamentelor muncitorilor, egalizarea sau dirijarea potenţialelor,
deconectarea automată în cazul apariţiei unui defect, respectiv folosirea mijloacelor de protecţie
individuală).
La uneltele electrice portative, în cazul când se folosesc tensiuni mai mari de 24 V,
este obligatorie folosirea mijloacelor de protecţie individuale izolante şi izolarea
amplasamentului.
Utilaje şi instalaţii (echipamente) mobile alimentate din reţelele de joasă tensiune cu
neutrul legat direct la pământ
Pentru aceste utilaje se va adopta ca protecţie principală legarea la nul, iar ca
protecţie suplimentară, instalaţia de legare la pământ (fig. 2). Pentru a se asigura securitatea
deplină este necesar ca instalaţia de protecţie împotriva atingerilor indirecte să fie verificată prin
calcul sub aspectul eficacităţii.
Tensiunea de atingere realizată de instalaţia de legare la pământ de protecţie,
depinde de raportul dintre valoarea prizei de pământ de protecţie Rp şi a prizei de exploatare Re.
Deci nu este suficient să avem o rezistenţă de pământ de protecţie Rp sub 4 Ω, ci trebuie ca din
calcul să rezulte eficacitatea protecţiei.
Nu se admite ca o parte din instalaţii sau echipamemente electrice să se lege la nul,
iar cealaltă parte să se lege la pământ, deoarece în situaţia străpungerii izolaţiei unui utilaj
electric legat la pământ, pe carcasa instalaţiilor sau echipamentelor electrice legate la nul apare
o tensiune de atingere periculoasă.
Este interzis a se lega carcasa instalaţiilor sau echipamentelor electrice la priza de
pământ de exploatare, deoarece în această situaţie, la apariţia unui curent de defect, pe priză
există o tensiune periculoasă. De asemenea, este interzis a se atinge de către personal priza de
exploatare de la transformatoare sau generatoare, respectiv conductorul de legare a acestora.
Este necesar să se verifice periodic vizual şi prin măsurători, conform normelor de securitatea
muncii, starea legăturilor la prizele de pământ a utilajelor şi echipamentelor.
În ceea ce priveşte racordarea utilajelor mobile la instalaţia de protecţie împotriva
atingerilor indirecte, în funcţie de condiţiile specifice existente se vor respecta următoarele :
- reţeaua conductoarelor de nul se va lega la pământ la extremităţi la ramificaţii şi pe
traseu la 200 m, iar valoarea rezistenţei de dispersie a prizelor nu va depăşi 10 Ω, astfel ca

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 52 din 117
rezistenţa întregii instalaţii de legare la pământ va fi de cel mult 4 Ω, atunci când conductorul de
nul este chiar întrerupt de la sursa de alimentare;
- carcasele metalice ale tablourilor electrice de distribuţie se vor lega la o instalaţie
generală de protecţie a cărei rezistenţă de dispersie nu va depăşi 4 Ω;
- conductorul suplimentar de protecţie de la carcasă în exteriorul utilajului va avea o
secţiune minimă de 25 mm2 pentru conductoarele de cupru sau 70 mm2 pentru conductoarele
de oţel. Dacă conductorul suplimentar de protecţie dintre tabloul electric şi receptor este instalat
protejat prin îngropare sau în tuburi de protecţie, secţiunea minimă a acestuia va fi de cel puţin
10 mm2 cupru sau 50 mm2 oţel;
- când în zona de lucru a utilajului există construcţii metalice în contact cu pământul
ca de exemplu: conducte de apă, construcţii metalice, construcţii din beton armat, care constituie
prize de pământ naturale, acestea se pot folosi drept prize pentru legarea la pământ a reţelei de
nul, cât şi pentru legarea suplimentară de protecţie a utilajelor şi tablourilor electrice
- dacă mai multe utilaje electrice funcţionează grupate pe acelaşi loc, ca măsură
suplimentară de protecţie se va aplica legarea carcaselor utilajelor între ele cu un conductor sau
platbandă de 70 mm2 oţel;
- pe şantiere legătura echipamentelor se face astfel: legătura de la reţeaua generală
de protecţie la tabloul de distribuţie se execută printr-un singur conductor, iar de la tabloul de
distribuţie la utilaj, prin două conductoare legate la puncte diferite ale carcasei metalice. Legătura
dublă este necesară pentru evitarea a două categorii de defecte care au cauzat accidente şi
anume :
- întreruperea unei legături la carcasa utilajelor;
- inversarea rolului conductoarelor de fază şi de protecţie.
Reţelele electrice izolate faţă de pământ
Se va prevedea protecţia pentru semnalizarea punerilor simple la pământ şi protecţia
pentru deconectarea automată în cazul unei puneri duble la pământ.
Valorile tensiunilor de atingere şi de pas maxim admise sunt în funcţie de timpul de
deconectare şi de categoria instalaţiei sau echipamentului aflat în zona de circulaţie frecventă
sau redusă.
Reţele electrice legate la pământ
Se vor prevedea protecţii care să deconecteze rapid (într-un timp mai mic sau cel
mult egal cu 3 secunde) sectorul respectiv în cazul apariţiei unui scurtcircuit monofazat (punere
la pământ).
Indiferent de rezultatele calculelor, rezistenţele de scurgere la pământ nu vor fi mai
mari decât următoarele valori :
- pentru reţelele cu neutrul izolat maxim 10 Ω;
- pentru reţelele legate la pământ cu neutrul de înaltă tensiune maxim 0,5 Ω.
Verificarea instalaţiilor de protecţie împotriva atingerilor indirecte
Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ şi a tensiunii de atingere şi
de pas se efectuează după cum urmează :
- la recepţie în vederea punerii în funcţiune;
- când se aduc modificări sau se constată defecţiuni;
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 53 din 117
- când se cere în mod expres de organele abilitate;
- la efectuarea de măsurători periodice cerute de normele de protecţia muncii în
vigoare.
Procesul tehnologic pentru confecţionarea şi echiparea tablourilor electrice impune ca
atât cei care conduc procesul de protecţie cât şi cei din atelier să respecte următoarele reguli de
protecţie a muncii :
Spaţiile de lucru să nu fie aglomerate de materiale sau utilaje;
Lângă mesele de lucru sau în jurul tablourilor (dulapurilor) să se creeze spaţiul necesar
desfăşurării procesului de producţie, fără pericol de accidentare;

Muncitorii să fie echipaţi cu haine de protecţie necesare operaţiilor tehnologice pe care le


execută (mănuşi, şorţuri, ochelari de protecţie etc.);
Să se verifice permanent starea sculelor şi utilajelor în special a maşinilor de găurit
electrice. Cablul de alimentare să nu fie deteriorat, conductorul de împământare să fie corect
legat şi să nu prezinte uzură mecanică;
Pe şantier, la montare, să se folosească casca de protecţie;
Pentru iluminarea spaţiului de lucru la şantier să se folosească sursa de energie de 12 –
14 V;
Distanţa dintre un tablou şi un utilajul cel mai apropiat să fie mai mare de un metru.

CONECTAREA / LEGAREA CONDUCTOARELOR ELECTRICE LA CLEME, ÎN DOZE ETC.

Cleme compacte pentru conductori flexibili

Arată ca o clemă de doză pentru conductori rigizi, este la fel de mică precum acestea și este
protejată împotriva oricărui contact accidental, la fel ca o clemă de doză pentru conductori rigizi.
Are un punct de testare, asemenea clemei de doză pentru conductor rigid dar poate face mult
mai multe.

Cleme compacte pentru conductori flexibili

Clemele compacte pentru conductori flexibili cu clemă compactă tip


cușcă – CAGE CLAMP® COMPACT – pot conecta până la 5
conductori flexibili (lițați) cu secțiuni transversale de la 0.08 la 4 mm2
și conductori masivi sau conductori cu pini de până la 2.5 mm2.

Siguranță

Poziția închisă a pârghiei previne desprinderile accidentale ale conductorului conectat. Seria de
cleme 222 prezintă certificări precum ENEC sau UL. Certificarea ENEC reprezintă o marcă de
siguranță europeană recunoscută în 20 de țări.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 54 din 117
Seria 222, clemă compactă pentru doi conductori

Conector cu două pârghii – realizează o coenxiune de până la 2


conductori.

Seria 222, clemă compactă pentru trei


conductori

Conector cu trei pârghii – realizează


o coenxiune de până la 3 conductori.

Seria 222, clemă compactă pentru cinci conductori

Conector cu cinci parghii – realizeaza o coenxiune de pana la 5


conductori

Aplicații

Seria de cleme compacte 222 conectează conexiuni de fixare a


echipamentelor de iluminat, jaluzele, uși, controale de uși, cablaje
intercom, pompe, cablaje pentru interfoane și multe altele.

Cutii de joncțiune

Conectare în cadrul unei cutii de joncțiune.

Iluminat

Conectare a echipamentelor de iluminat


cu acest tip de conectori.

Individual Design individual al sistemelor de iluminare de joasă

tensiune.

Flexibil

Conectarea componentelor prefabricate și a celor pentru cablare,


de exemplu în casele mobile.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 55 din 117
Exemple de aplicații

• Conexiunea echipamentelor de iluminat;

• Coenxiune de motor; • Jaluzele; •Cablu de telefon; • Lămpi cu halogen; • Detectoare de


proximitate; • Contoare de joasă tensiune; • Conexiuni temporare; • Cablaje intercom; • Control
uși; • Servomotoare pentru încălzire în pardoseală; • Echipamente electrice Canopen; •
Conexiuni mobile (în locații de construcție); • Liniile de alimentare pentru iluminat de Crăciun;
• Instalații de încălzire; • Mașini de gătit electrice; • Cablaj pe corpuri de iluminat;
• Interconectări ale combinațiilor de corpuri de iluminat; • Conexiuni de aparatură; • Interconectări
ale sistemelor de detectori de gaz și de alarmă la foc; • Iluminare stradală;
• Pompe pentru fântâni arteziene; • Cablaje de interfon; • Conexiunile aparatelor și
echipamentelor electrice; • Pompe căldură • Conductoare mobile pentru corpuri de iluminat;
• Conexiuni ale valvelor de zonă în instalațiile de încălzire; • Obloane electrice;
• Efecte speciale de iluminare a aparatelor de măsură; • Conexiune a valvelor de motor pentru
încălzirea în pardoseală; • Conexiunea candelabrelor; • Conexiunea de iluminare continuă pentru
acoperișuri; • Conexiune cu senzori.

Montare

Deschideți punctul de prindere folosind una dintre micile pârghii


portocalii în așa fel încât pârghia să păstreze punctul de
prindere în poziție deschisă.

Acum conductorul poate fi introdus iar pârghia va fi readusă în


poziția inițială, la același nivel cu carcasa bloc terminal.

Această caracteristică de fiabilitate previne desprinderea


accidentală a unui conductor conectat.

Suprafață de control

Suprafață control de 9 – 10 mm pentru conductor.

Pârghie

Conexiune: Ridicați pârghia și introduceți conductorul.

Conexiune

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 56 din 117
Împingeți în jos pârghia către poziția sa închisă.

Sigure în orice poziție

Set de atașare pentru seria 222; Conectori pentru orice tip de


conductor. Seria WAGO 222 – conectori pentru orice tip de
conductori acum chiar cu mai multe posibilități datorită noului set de atașare.

Acest set nu numai că asigură o poziționare sigură, mai mult, vine echipat cu legături pentru
reducerea uzurii, folosind legături de cablare, sistem de numerotare pentru benzile de marcare,
permițând blocurilor terminale să fie folosite în aplicații ce necesită o fixare și marcare sigure.

Adaptorul de atașare deține un spațiu pentru blocuri terminale


cu patru conductori de tip 2, 3 conductori de tip 3 sau doi
conductori de tip 5.

Adaptor pentru fixare precisă a clemelor compacte pentru


2, 3 și 5 conductori

Placă de reducere a uzurii pentru montarea pe


transportatorul de fixare precisă a conectorilor de tip ”2, 3 și
5 – wire”

Adițional, siguranța este asigurată


pentru blocurile terminale iar testarea
deschiderilor pentru produsele din
seria 222 se poate realiza cu
adaptorul în cauză. Clema poate fi
fixată într-un adaptor ce poate fi montat pe o șină tip DIN 35, fie în
poziție verticală fie orizontală. Montarea orizontală (plată) este de
asemenea posibilă, folosind unghiul de adaptare. Este de asemenea
disponibilă o placă de reducere a uzurii, prevăzută cu găuri, care
întregește setul pentru o mai buna atașare. Adaptor de fixare universal dreapta în combinație cu
adaptorul de fixare 222-500 pentru șinele de tip DIN 35

Cel mai simplu si sigur pentru legturile in doze pt. conductor multifilar este folosirea clemelor de
legatura cu surub. Se iau cleme cu sectiunea suficienta sa incapa conductorii , care se pot rasuci
usor se introduc in clema si se string cu ambele surube . Daca este posibilitatea se pot folosi si
pini terminali care se pun pe conductori. In italia numai asa se lucreaza cu conductor multifilar si
cleme ( morsete), fara cositorire.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 57 din 117
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 58 din 117
Cum se fac legăturile în doze

Oxidarea legaturilor si a conductoarelor in mediu umed


Dozele sunt locurile in care circuitele electrice au puncte de ramificatie, sau asa zisele
noduri.Una din legile lui Kirchhoff se refera la conservarea
sarcinii in nod, adica suma curentilor care intra in nod este
egala cu suma curentilor care ies din nod. Sau altfel spus,
suma curenţilor in nod este nulă,egala cu zero. Se
considera nod o legatura care are cel putin trei
conductoare. Dozele pot fi montate şi doar pentru innadirea
conductoarelor, pe trasee care depasesc 15m, sau au mai
mult de doua coturi. Având in vedere legea de mai sus si
normativul I7 care impune sectiunea minima pe circuitul de
prize sa fie de 2,5mmp, constatam ca dimensionarea instalatiei se face pentru connductorul care
intra in nod, iar cele care ies din nod sunt
supradimensionate. La o distributie in cerc acest conductor
de intrare in nod) poate fi de sectiune mai mare. Însa
trebuie facuta o analiza economica mai amanuntita a
puterii instalate pe circuit, a consumului si a coeficientului
de cerere. Sau se alege un circut separat pe fiecare
consumator mare sau grup de consumatori. Contactele
prin rasucirese preteaza pentru conductoarele ,,pline’’
care, in productia românească se numeau FY- cele de
cupru, iar AFY-cele de aluminiu. Pentru realizarea contactelor prin răsucire, conductoarele care
trebuie unite mai intâi se taie la lungimea potrivita, pentru a se aseza bine in doza, in asa fel
incat spatiul dozei sa fie optim folosit. Se incepe cu conductoarele de pământare (daca exista)
care se pozeaza pe fundul dozei. Apoi se pozeaza conductoarele de nul. În final, in stratul de
deasupra, spre capacul dozei se pozeaza conductoarele care au pe ele faze(le). Acestea sunt
active si se incăzesc mai mult decât restul de legaturi si in acest fel se face racirea mai bine
daca sunt suprasolicitate. Conductoarele se dezizolează la capete pe o distanţă de 4-5 cm si se
aseaza laolalta. Pentru ca rasucirea sa se faca doar pe distanţa dezizolata a conductoarelor, se
prinde apoi in partea de jos a părţii dezizolate cu un cleste cu vârf semirotund (spiţ) sau cu un
cleste lat, iar cu clestele patent se prinde de celalalt capat si se rasuceste pina când rasucirea
este uniorma si frumoasa. In acest fel se realizeaza o stringere buna a conductoarelor din nod.
Fiecare capat de conductor nu trebuie sa fie mai mic decit lungimea legaturii, pentru a nu se
micsora suprafata sa de contact. Apoi se reteaza (drept, perpendicular pe directia manunchiului
de fire ) pentru a se indrepta capetele care ramân departate si care pot perfora banda
izolatoare. Pentru prevenirea desfacerii conductoarelor, de la o treime de capat se indoaie.
Apoi se face izolarea legaturii pornind de pe partea cu izolatie a conductoarelor, se-nfasoara
pâna la vârful legaturii pâna când o depaseste cu aproape o latime de banda de izolat . Banda
izolatoare se lipeste si se indoaie banda peste vârful legaturii si se continua infasurarea pina se
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 59 din 117
ajunge la locul de unde s-a inceput izolarea . In acest fel la vârful legaturii este izolatia intarita.
Au fost cazuri când in instalaţiile vechi, in care dozele erau metalice si izolatia deteriorata, iar
banda de izolat era textila si impregnata cu bitum (de tip vechi), cu timpul aceasta izolare şi-a
pierdut calitatile dielectrice prin imbatrinire. Aceasta a dus la punerea sub tensiune a dozei
metalice si peretele curenta sau facea scurt si ardea siguranta din tablou. Tot datorita
deteriorarii izolatiei prin atingerea in doza a legaturilor intre ele, putea sa apara faza in loc de nul
la consumatori monofazati la distributie trifazica.
Realizarea unui contact mai bun intre conductoare la legaturile rasucite se obţine prin cositorirea
prin cufundare intro ,,cană’’ special construită. Daca se cositoresc, atunci legaturile nu se mai
indoaie pentru ca o ulterioara eventuala desfacere a legaturii sa se

faca mai usor pentru reparaţii sau adaugare de noi cicuite.


Aceasta cositorire elimina aparitia oxidului de cupru mai ales
daca doza este in mediu cu umezeala
marita permanent sau accidental. Oxidul
de cupru inrautaţeste contactul electric
pentru ca se comporta ca o dioda,
micsorând valoarea tesiunii in aval de nod.
Cositorirea se face si la conductoarele
multifilare. Legaturile conductoarele multifilare (liţate) se pot realiza prin
rasucire si apoi cositorire. Dezizolarea acestora trebuie facuta cu multa
atenţie, pentru ca daca cutitul este mai ascutit, exista posibilitatea ca la
nivelul izolatiei sa poate fi retezate din firele care alcatuiesc conductorul
multifilar(liţele) si in acest fel se micşorează
sectiunea utila a conductorului. Daca se
folosesc dispuzitive speciale de dezizolat
aceasta posibilitate este inlaturata. Daca
nu se foloseste aceasta metoda, după ce
au fost rasucite, se pot pune una sau doua
capete terminale si se sertizeaza peste
legatura rasucită. O alta varianta (metoda)
de conexiune a conductoarelor multifilare
este montarea de capete terminale pe
fiecare capat (sau pe câte doua-trei) si
prinderea lor in riglete sau in conectori
individuali, pentru fiecare legatura.
Unele doze de ramificaţie, mai ales cele aparente sunt prevazute cu asfel de riglete cu şuruburi.
În legaturi, este important ca aluminiul si cuprul sa nu vina in contact direct pentru ca in timp, in
prezenţa umezelii si a unui curent relativ mare, contactul electric se deterioreaza si creste
rezistenţei electrice.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 60 din 117
Crescând rezistenţa nodului, are loc o cadere de tensiune si prin efetul Joule-Lenz legatura se
incalzeste tot mai mult, apare fenomenul ca la bulgarele rostogolit. Aceasta incalzire duce la o
inrautaţire mai mare a rezistentei , crescând incalzirea pina la deteriorarea nodului.
Aici, în condiţiile amintite are loc o migrare a materialului de pe conductorul de aluminiu si
depunerea lui in stare poroasa pe conductorul de cupru. Daca nu exista (din cauza spaţiului în
doză) posibilitatea montarii unor conectori, atunci se recomanda
cositorirea conductorului de cupru. Eu am folosit aceasta metoda
si nu au fost probleme de inrautatire a contactului electric. O alta
modalitate de realizare a legaturilor sunt asa numitele wirenuts,
conectori electrici aplicabili prin infiletare. Acestea sunt un fel de
piuliţe de alama, infundate intr-o parte, cu filet conic, izolate, care
se insurubeaza pe capetele conductoarele FY sau AFY, după ce
in prealabil au fost dezizolate pe lungimea de 10-15mm. Unele
din acestea au niste aripioare care ajuta la infiletarea pe capetele
firelor. Altele nu au aripioare ci numai niste nervuri. Exteriorul
este facut pe diferite culori in functie de numarul de fire. Daca se alege in mod corespunzător si
cu atentie deosebita tipul lor in functie de locul
unde se folosesc, acestia nu pun probleme in
exploatare. Au o productivitate mare, iar daca se
pune o bobiţa e vaselina (eventual neutra) pot
proteja conductorul dezizolat de umiditatea din
atmosfera si insurubarea se face mai usor. In final
conductorii ajung sa fie rasuciţi. O alta modalitate
de realizare a legaturilor in doze este
folosirea clemelor rapide sau mosetti. Acestea
au in principiu o lamela elastica Pentru fiecare
conductor (in principiu) sub care sunt prinse conductoarele, care ramin captive: lamela elastica
are o muchiecare nu da voie retragerea conductorului.
Demontarea conectorului si scoaterea conductorului pe care am
facut o de proba si de curiozitate, arata ca lamela este
deformabila si ca in lipsa conductorului, lamela nu revine la
pozitia initiala in care atinge corpul de baza. Pentru fiecare
conductor exista un orificiu princare se introduce capatul care
se prinde. In principiu au productivitate, DAR la curenti mari
exista posibilitatea ca sa nu faca fata datorita sectiunii mici si a
presiunii de contact. Corpul de plastic poate fi transparent si se
poate verifica modul cum au fost prinsi conductorii. In mediu
umed permite patrunderea umezelii si aparitia oxidului pe conductor. Daca trebuie umblat in
doza, e posibil ca lamela elastica sa se miste pe capatul conductorului, ajungând pe portiunea cu
oxid si sa nu mai faca contact electric. Eu nu sunt adeptul folosirii lor in circuite cu curenti mai
mari. O alta modalitate de conexiune in doze, este innadirea conductorilor electrici atunci când
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 61 din 117
acestia o necesita. Acesti conectori sunt tubulari, o lungime totala de 25mm, sunt izolati cu un
material plastic deformabil care nu se deterioareaza la sertizare. Este asemanator cu cel folsit la
izolatia papucilor electrici, este de doua culori rosie-pentru sectiunea de 1,5 mmp si albastra-
pentru sectiunea de 2,5mmp. Am folosit la innadirea firelor in doze, la cupru cu aluminiu, si la
firele de INTENC (aluminiu) cu cupru in dozele de aparat. Acestea, datorita rigiditatii lor, si a
manevrarilor repetate, datorita imbătranirii si rigidizarii izolaţiei se rup la intrarea in doza de
aparat.
Protecția conductoarelor electrice în interiorul tablourilor electrice și pe traseu

Spiralita se foloseste pentru protectia cablurilor in incinta


tablourilor electrice; exemplu protejeaza manunchiul de cabluri
la trecerea dintre interiorul tabloului electric si usa acestuia,
unde sunt montate diverse aparate electrice, lampi
indicatoare, butoane, etc.

Dimensiunile sectiunilor de la 3/5 mm pana la 14/16 mm

Canale de cabluri
decupate

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 62 din 117
Tipuri de protecție a instalațiilor de JT
Protecția diferențială
Necesitatea utilizării protectiei diferentiale, ca măsură
suplimentară de protecţie devine foarte actuală prin
avantajele aduse.
Printre cele mai importante efecte ale utilizării protecţiei
diferenţiale se numără:
Protecţia împotriva electrocutării, protejând impotriva
tensiunilor accidentale de atingere, contact direct sau indirect
în mediile conductive
Protecţia împotriva producerii de incendiilor de natură
electrică. Asigură protecţia instalaţiilor împotriva defectelor de
izolaţie
Din acest motiv normele şi normativele internaţionale tind către aplicarea generalizată a
protectiei diferentiale. În România şi în majoritatea ţărilor europene se recomandă o astfel de
protectie diferentiala, în unele tari fiind chiar obligatorie, mai ales la instalaţiile electrice
rezidenţiale (consumatorii casnici).
Întreruptoarele cu protectie diferentiala pot fi folosite în toate instalaţiile în care conductorul
neutru este separat de conductorul de împământare, dar si in instalatiile fara conductor de
protectie (fara impamantare).
Protecţia împotriva electrocutării
Aşa cum este cunoscut, mărimea care produce şocul electric este curentul electric. În funcţie de
valoarea intensităţii curentului electric şi durata acestuia se poate produce electrocutarea, şocul
putând duce chiar la moarte.
Valoarea limită superioară a intensităţii curentului şi pe care o poate suporta un om, indiferent
cât durează este de 10 mA. Pragul de curent periculos pentru organismul uman este de 30 mA.
De aceea, dispozitivele de protectie diferentiala pentru instalaţiile electrice casnice sunt
reglate la această valoare a curentului diferenţial rezidual şi vor scoate de sub tensiune instalaţia
electrică când se atinge aceast prag.
În locuinţă se pot produce cu uşurinţă accidente care conduc la electrocutare prin folosirea
diferitelor aparate existente (maşini de spalat rufe sau vase, boilere electrice, centrale termice,
aparate de aer condiţionat, hidrofoare, etc.).

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 63 din 117
Folosind protectia diferentiala va asiguraţi un înalt nivel de securitate în exploatarea instalaţiilor
electrice, protejandu-vă viaţa dumneavoastră şi a familiei, evitând astfel eventualele accidente ce
pot fi provocate prin electrocutare.
Cum funcţionează protectia diferențiala?
Principiul de functionare al unui disjunctor diferenţial (DDR) se bazează pe trecerea curentului
conductoarelor de fază şi nul printr-un miez magnetic toroidal. Dacă nu sunt scurgeri accidentale
spre pământ, datorate atingerii accidentale sau a unui defect de izolaţie, curentul ce străbate
miezul magnetic al disjunctorului va produce fluxuri magnetice egale şi de sensuri contrare.

În cazul în care o parte din curentul de sarcină are un alt traseu decât cel normal, este sesizată
această valoare (se va produce un flux magnetic mai mare pe conductorul de fază) şi dacă este
mai mare sau egală cu valoarea nominală a sensibilităţii disjunctorului (10 mA – 30 mA), se va
declaşa comanda de deconectare a circuitului.
Pentru locuinţe cea mai economică soluţie, o reprezintă protecţie globală prin montarea unui
întreruptor diferenţial general.
În cazul folosirii unui întrerupator general diferential pentru protectia diferenială a mai multor
circuite, se vor monta obligatoriu pe fiecare circuit disjunctoare (întreruptoare automate) calibrate
corespunzător consumului pe fiecare circuit.
Întrerupatorul general diferential se va dimensiona ţinând cont de suma curentilor circuitelor
protejate şi care nu trebuie să depasească curentul nominal al acestuia.
Printre dezavantajele utilizării acestei soluţii, se numără faptul că in cazul unui defect pe oricare
din circuite, intrerupatorul diferential va declansa deconectand toate circuitele pe care le
protejează. Un alt aspect de care trebuie să ţinem cont este faptul că identificarea circuitului
defect este mult mai greoaie pentru un utilizator obişnuit.
Alegerea întreruptoarelor diferenţiale
La alegerea întreruptoarelor diferenţiale se va tine seama de corelarea caracteristicilor acestora
cu valorile specifice fiecărui circuit şi anume:
Tipul aplicaţiei
Tensiunea de alimentare si Curentul nominal
Protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, sau doar întreruptor diferenţial
Alimentare monofazată sau trifazată
Sensibilitate 10 mA, 30 mA, 100 mA sau mai mare
Caracteristica de declanşare – tip B sau C
Selectivitate

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 64 din 117
Tipuri de întreruptoare diferenţiale
Tip A – sensibilitate la curentul rezidual alternativ şi pulsatoriu. Detecteaza componenta
alternativa si continua a curentului de defect (circuite speciale: echipamente bucatarie, băi).
Tip AC – sensibilitate la curentul rezidual alternative
Tip B – declansarea este data de curenţii reziduali sinusoidali sau pulsatorii proveniţi de la
circuitele redresoare
Recomandari utile
Valoarea standard a curentului de defect este de 30 mA.
O valoare de 10 mA este recomandată a fi folosită doar în situaţii speciale (jacuzzi, cabine de
duş), iar cablul de alimentare trebuie să aibe o izolaţie foarte bună pentru a evita declanşări
nedorite datorate interferentelor
Este recomandat ca o dată pe lună să fie verificată buna funcţionare a întreruptoarelor
diferenţiale prin apasarea butonului de test
Utilizarea întreruptoarelor diferenţiale este recomandată în special pe toate circuitele cu grad
ridicat de risc
În general este de evitat utilizarea acestora pe circuitele de iluminat
Întrerptorul diferential selectiv ( Tip – S )
Întreruptoarele diferenţiale selective sunt folosite ca întreruptoare generale şi asigura o
temporizare la declansarea la defect diferential. În acelaşi timp asigura si o selectivitate in
functionare faţă de intreruptoarele diferenţiale standard, montate în aval.
În vederea asigurării gradului optim de selectivitate, intreruptoarele diferentiale din aval trebuie
să fie de 30mA sau 10mA.
Selectivitatea între un dispozitiv de tip S si unul de tip general (A sau AC), poate fi considerata
ca fiind realizată dacă raportul între curenţii reziduali de defect este de cel puţin 3.

Conditii tehnice pentru instalatiile electrice de JT


Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta, in instalatiile electrice de joasa tensiune
trebuie sa se aplice doua masuri de protectie:
O masura de protectie principala care sa asigure protectia in orice conditii – protectia prin
legarea la nul sau legare la pamant
O masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei
principale – legarea suplimentara a carcaselor echipamentelor electrice la instalatia de legare la
pamant, egalizarea potentialelor, izolarea amplasamentelor, folosirea dispozitivelor de protectie
impotriva electrocutarii – RCD – urilor.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 65 din 117
Cele doua masuri de protectie nu trebuie sa se anuleze una pe cealalta. In locurile putin
periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai
a unei singure masuri, considerata principala.
Un alt element foarte important este stabilirea dispozitivelor de protectie, astfel incat acestea sa
asigure deconectarea la aparitia unui curent periculos sau a unei tensiunii de atingere mai mari
de 50V pe masele echipamentelor intr-un timp de 0.2 pana la 3 secunde, in functie de tensiunea
de alimentare si de curentul dispozitivului de protectie.
Conditii tehnice privind protectia prin legare la nul si/sau pamant
Echipamentele electrice fixe din instalatiile de utilizare realizate cu protectia principala prin
legare la nul trebuie sa aiba o dubla legatura de protectie: una printr-un conductor de protectie
aflat in cablul de alimentare, prin care se leaga borna de protectie aflata in cutia de borne a
echipamentului de bara de nul a tabloului de distributie; a doua printr-un conductor vizibil sau
platbanda care leaga borna de protectie, aflata pe carcasa echipamentului in exterior, de
instalatia de legare la pamant care se afla in incinta unde este montat echipamentul.
Echipamentele electrice mobile si portabile trebuie prevazute la capatul cablului de alimentare
cu fise cu contact de protectie. Cablul trebuie sa contina un conductor separat prin care masele
echipamentului electric sunt legate la contactul de protectie al fisei.
Pe conductoarele de protectie este interzis a se intercala sigurante, intreruptoare sau oricare
alt element care poate sa intrerupa circuitul.
Masele echipamentelor tehnice electrice trebuie legate la pamant prin conductoare astfel
dimensionate incat sa reziste curentului de scurtcircuit care apare in caz de defect pentru nulul
de lucru si de protectie.
Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat interior, din locurile de munca periculoase si
foarte periculoase, alimentate la tensiuni mai mari de 50 V, trebuie sa fie legate la nul de
protectie daca distanta de la sol sau pardoseala pana la ele este mai mica de 2,5 metri.
Este interzisa legarea in serie la conductorul de nul de protectie a carcaselor mai multor
aparate. Fiecare utilaj trebuie legat la conductorul de nul de protectie cu o legatura speciala.
Conductorul de nul de protectie trebuie sa fie separat de conductorul de nul de lucru, incepand
de la ultimul tablou la care bara de nul este legata la pamant pana la masa echipamentului
tehnic care trebuie protejat.
Pana la ultimul tablou electric de distributie, se admite existenta unui singur conductor de nul,
utilizat atat drept conductor de lucru cat si de protectie. De la ultimul tablou, la care se
racordeaza receptorul, in sensul de distribuire a energiei electrice, conductorul de nul de lucru
trebuie sa fie separat de conductorul de nul de protectie. Bara de la care se separa conductorul
de nul de lucru de cel de protectie trebuie sa fie legata la instalatia de legare la pamant a incintei.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 66 din 117
Conductoarele de legare la nul de protectie trebuie sa aiba sectiunea dimensionala
corespunzator prevederilor standardelor in vigoare si culoarea de izolatie galben-verde.
Toate tablourile electrice trebuie sa aiba o bara de nul, racordata la instalatia de legare la
pamant care se afla in incinta unde este montat tabloul; in cazul tablourilor electrice cu carcasa
metalica, bara de nul se leaga la carcasa, iar carcasa se leaga vizibil la instalatia de legare la
pamant.
Bara de nul trebuie sa aiba cel putin atatea borne cate conductoare sunt racordate la aceasta
bara. Nu se admit mai multe conductoare racordate la o singura borna.
Toate conductoarele de protectie trebuie sa aiba papuci la capete, iar bornele de protectie
trebuie sa fie asigurate impotriva desurubarii,
Instalatia de legare la pamant a fiecarei incinte, la care sunt racordate instalatiile,
echipamentele si utilajele la care protectia principala o constituie legarea la nul, trebuie sa aiba o
rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi
Toate instalatiile de legare la pamant din incinta unei unitati industriale trebuie sa fie legate
electric intre ele cel putin prin conductorul de nul de protectie al retelei de alimentare
Mentinerii nivelului de securitate a echipamentelor si instalatiilor electrice
Pentru mentinerea nivelului de securitate a echipamentelor si instalatiilor electrice, utilizatorul
trebuie:
sa intocmeasca si sa respecte un program de intretinerea si verificare periodica a instalatiilor
electrice
sa tina evidenta instalatiilor si echipamentelor, referitor la verificarile din punctul de vedere al
protectiei muncii la care trebuie supuse si periodicitatile de verificare.
sa mentina pe durata exploatarii instalatiilor si echipamentelor nivelul de securitate conceput
din proiectare;
in instalatiile electrice temporare sau definitive sunt interzise orice fel de improvizatii.
modificarile sau extinderile instalatiilor electrice de utilizare trebuie efectuate numai de catre
un electrician autorizat profesional dar si din punctul de vedere al protectiei muncii.

Factorul de putere
Factorul de putere prezintă un interes deosebit atât pentru producătorul de energie electrică,
cât şi pentru transportator, furnizor şi utilizatorul final, deoarece el influenţează performanţa si
costurile de furnizare a energiei electrice.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 67 din 117
In circuitele de curent alternativ intalnim trei tipuri de puteri:

Puterea aparenta (S = U*I). Permite determinarea limitelor de utilizare a unei instalaţii


Puterea activa, P = U*I*cos φ - reprezintă puterea electrică ce poate fi transformată în putere
utilă
Puterea reactiva, Q = U*I*sin φ însoţeşte transportul, distribuţia şi consumul de putere activă

Un circuit absoarbe putere reactiva dacă este inductiv şi furnizează putere reactiva dacă
este capacitiv.

Raportul între puterea active (P) si puterea aparenta (S)


reprezinta factor de putere si este egal cu cosinusul unghiului de
defazaj dintre tensiune si curent, putând varia în intervalul 0 - 1.

Funcţionarea cu un factor de putere redus are efecte economice


nefavorabile, fiind luat în considerare la stabilirea tarifului pentru
energia electrica consumata.

Reducerea factorului de putere este datorat in special unor cauze locale.


Un factor de putere ridicat reduce circulatia de putere reactiva din centralele electrice spre
consumatori, micsorând pierderile de energie electrica pâna la un nivel minim determinat de
consumul tehnologic propriu.
Se obtine astfel o crestere a randamentelor instalatiilor de transport, transformare si distributie a
energiei electrice, a sigurantei de functionare si o mai buna utilizare a retelei electrice prin
reducerea puterii aparente cu care este încarcata.
Când factorul de putere are valoarea sa maxima, adica cosφ = 1, puterea activa devine egala
cu puterea aparenta.
Inegalitatea dintre puterea aparenta si cea activa se datoreaza faptului ca în afara de curentul
activ, în faza cu tensiunea, receptorul mai absoarbe un curent reactiv, necesar magnetizarii
circuitelor receptorului.
Cauzele scaderii factorului de putere (cresterea consumului de putere reactiva)
Consumul de putere active si putere reactiva este specific multor masini electrice, dar si liniilor
electrice aeriene, astfel:

Motoare electrice. Prin functionarea in gol a motoarelor asincrone creste consumul de putere
reactiva
Transformatoarele electrice
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 68 din 117
Lampile cu descarcari în vapori metalici în scheme cu balast inductiv, necompensate
Liniile electrice aeriene pot consuma putere reactiva datorita inductantei proprii L, sau poate
genera putere reactiva datorita capacitatii lor fata de pamânt C.
Reducerea consumului de putere reactiva de catre masinile elelctrice, se obtine prin utilizarea
rationala a acestora, astfel încât sa fie încarcate la o putere de cel putin 0,75 din puterea lor
nominala, astfel:

Inlocuirea motoarelor si transformatoarelor subîncarcate cu motoare sau transformatoare de


putere mai mica, încarcate cât mai aproape de sarcina nominala
Intreruperea functionarii motorului pentru durate de mers în gol mai mari de 10 s
Folosirea motoarelor sincrone la puteri peste 100 kW, daca nu este necesara reglarea turatiei
Motoarele sincrone pot functiona cu factor de putere cosj = 1 si în plus, pot produce energie
reactiva pe care o injecteaza în retea.
Efectele scaderii factorului de putere
Un factor de putere redus are o serie de consecinte negative asupra functionarii retelei electrice,
printre care:

Cresterea pierderilor de putere activa


Supradimensionarea instalatiilor de producere, transport si distributie a energiei electrice si
implicit, cresterea valorilor de investitii
Compensarea puterii reactive
În prezent, puterile cerute de întreprinderi de la sistemul energetic sunt din ce în ce mai mari. În
consecinta, problema factorului de putere are o importanta deosebita.
În cazul unei instalatii noi proiectate, luând toate masurile ca factorul de putere sa fie cât mai
mare, instalatia proiectata va fi mai economica (sectiunea conductoarelor mai mica, puterea
postului de transformare mai mica).
Marirea factorului de putere sau, cum se spune, îmbunatatirea factorului de putere pentru o
instalatie data va duce la micsorarea curentului total absorbit si prin aceasta, la posibilitatea de a
conecta noi receptori la aceeasi retea.
Îmbunatatirea factorului de putere se poate face pe doua cai:

Prin masuri organizatorice, cu ajutorul carora factorul de putere este marit fara nici un fel de
investitii
Prin producerea puterii reactive la fata locului prin utilizarea unor surse specializate de putere
reactiva
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 69 din 117
Sursa principala a consumului de putere reactiva este data de utilizarea motoarelor
asincrone si a transformatoarelor în regim de încarcare redusa.
Cum se face compensarea puterii reactive?

Individual – instalând condensatoare (baterii) lânga fiecare receptor în parte


Centralizat – instalând bateria de condensatoare în statia de transformare principala a
întreprinderii.
Factorul de putere minim pe care trebuie sa-l asigure consumatorul la punctul de delimitare cu
reteaua furnizorului pentru a nu plati energia reactiva consumata se numeste neutral; este stabilit
la 0,92

Măsurarea energiei electrice. Contoare


Pentru masurarea energiei electrice sunt folosite aparate speciale numite contoare. Contoarele
sunt folosite pentru a inregistra energia consumata, atat in retelele monofazate cat si in cele
trifazate. Cele mai utilizate tipuri sunt cele de inductie si mai nou cele electronice.
Masurarea energiei electrice in circuitele de curent alternativ monofazat
Pentru intelegerea principiului de functionare, vom analiza contorul de
inductie, contor care inca se regaseste in casele noastre si care se pare
va fi inlocuit foarte rapid de contoarele electronice.
Contorul cu inductie este un aparat dotat cu un mecanism care
inregistreaza consumul de putere activa intr-o perioada de timp.
Principiul de functionare al contorului cu inductie consta in actiunea
campului magnetic asupra curentului indus. Din aceasta interactiune
apare un cuplu activ care pune in miscare discul metalic cuplat la un sistem inregistrator.
Functionarea contorului are la baza fenomenul inductiei electromagnetice si este alcatuit din:

O bobina de curent, strabatuta de curentul absorbit de consumatorii conectati in circuit


O bobina de tensiune, care este conectata in paralele cu receptorii
Un disc metalic ce ste fixat pe un ax
Un magnet permanent intre ai carui poli se invarteste discul metalic
Un sistem totalizator, care inregistreaza si indica numeric energia consumata in functie de
numarul de rotatii efectuate de discul mecanic in unitatea de timp.
Contoarele monofazate se pot conecta direct in circuitul sau instalatia unde se doreste sa se
masoare energia, sau prin intermediul transformatoarelor de masura (tensiune si curent),
conform schemei:
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 70 din 117
Contor monofazat conectat prin intermediul
Contor monofazat conectat direct
transformatoarelor de curent si tensiune
Folosirea transformatoarelor de tensiune (TU) si transformatoarelor de curent (TI) se impune
atunci cand tensiunea de alimentare este mai mare de 500 V si curentii absorbiti de receptori
este mai mare de 100 A.
Masurarea energiei electrice in circuitele alternative trifazate
Contoarele folosite sunt contoare trifazate si care pot fi de inductie sau electronice in diferite
scheme de montaj.
Contorul cu inductie trifazat reuneste 2 sau 3 sisteme active. Fiecare dintre acestesisteme avand
cate o bobina de curent si una de tensiune, astfel incat cuplul tuturor acestor sisteme sa
actioneze asupra aceluiasi ax; cuplul rezultat fiind direct proportional cu puterea trifazata
consumata.
Contoarele cu 2 sisteme active masoara energia consumata intr-o instalatie electrica trifazata
fara conductor neutru, iar contoarele cu 3 sisteme active masoara energia in instalatiile electrice
trifazate avand conductor neutru.
In cazul in care curentul sau tensiunea din circyuitele de masura depasesc valorile bobinelor de
curent sau tensiune, contoarele trifazate se monteaza prin intermediul transformatoarelor de
masurare.

Instalatii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duș


Instalatiile electrice in incaperile cu cada de baie sau dus, fac parte din categoria instalatiilor
speciale. Baile sunt delimitate din punct de vedere al prescriptiilor si normativelor din domeniul
electric in volume.
In functie de volumul respectiv este permis a se executa anumite instalatii electrice.
Descrierea volumelor
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 71 din 117
Volumul 0, este zona din interiorul cazii de baie sau a dusului, avand suprafata delimitata de
cada baii sau a dusului.
Volumul 1, este zona delimitata de inaltimea cazii si suprafata verticala circumscrisa acesteia
pana la inaltimea de 2.25 m. Volumul sub cada de baie sau de dus se considera ca apartine
deasemenea volumului 1.
Volumul 2, este delimitat de suprafata verticala exterioara volumului 1 si de suprafata verticala
paralela situata la o distanta de 60 cm de marginea volumului 1, pana la inaltimea de 2,25 m.
Masuri de protectie impotriva socurilor electrice
Protectia impotriva socurilor electrice se poate realiza prin utilizarea tensiunilor foarte joase de
protectie sau de securitate (TFJP si TFJS). Aceste masuri sunt obligatorii in volumul 0, 1 si 2.
Exemplu edificator este alimentarea cabinelor de dus prin intermediul alimentatoarelor de 12 V.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 72 din 117
Normativul I7/2011 specifica clar asigurarea protectiei suplimentare prin utilizarea dispozitivelor
de protectie la curent rezidual (DDR), dar si utilizarea legaturilor de echipotentializare pentru
toate tevile si racordurile metalice din aceste incaperi.
Utilizarea DDR-urilor nu este necesara daca:
- este folosita ca masura de protectie separarea electrica prin transformatoare de separare care
alimenteaza un singur consumator.
- echipamentele montate in aceste volume, sunt alimentate cu TFJP sau TFJS (U<50 V ca sau U
<120V c c)
Sistemul de pozare a circuitelor electrice
Circuitele electrice care alimenteaza echipamentele electrice situate in volumele 0, 1 sau 2, vor fi
ingropate pe peretii acestor volume la o adancime de minim 5 cm.
Echipamente electrice
Echipamentele electrice montate in aceste volume trebuie sa aiba grad de protectie IP 67 pentru
volumul 0 si IP 54 pentru volumele 1 si 2.
Volumul 0 - nu se permite montarea nici unui aparat sau dispozitiv
Volumul 1 - este permisa montarea dozelor pentru alimentarea receptoarelor din acelasi volum,
accesorii ale circuitelor protejate prin prin TFJP sau TFJS cu o tensiune nominala care nu
depaseste 25 V ca sau 60 V cc.
Volumul 2 - alte accesorii ale circuitelor de TFJP sau TFJS, alimentarea aparatelor de ras,dar
nu prize pentru alimentarea altor receptoare.

Cele mai frecvente utilizări ale instalațiilor electrice de JT

Din punctul de vedere al utilizării energiei, instalațiile


electrice(i.e.) se pot clasifica astfel :

 a. instalații electrice pentru lumină : iluminat interior și


exterior ;
 b. instalații electrice pentru forță : motoare electrice,
cuptoare electrice, tratamente termice, mașini de ridicat și
transportat ş.a ;
 c. instalații electrice de curenți slabi :

 i.e. pentru semnalizări acustice, optice și mixte


INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 73 din 117
(semnalizări propriu-zise, de avertizare a incendiilor, pază împotriva furtului, căutătoare
de persoane).
 i.e. fonice şi video : telefonie, radioficare, radiodistribuție, radio-sonorizare,
interfonie, de antenă colectivă pentru radio-tv, speciale pentru retransmisiuni radio și tv.
 i.e. de ceasoficare.
 d. instalații electrice speciale : iluminat tehnologic (scene teatre, studiouri
cinematografice, radio şi tv), de retransmisiuni radio și tv ;
 e. instalații electrice de protecție a omului împotriva electrocutării (atingere directă sau
indirectă) ;
 f. instalații electrice de protecția construcțiilor şi instalațiilor electrice împotriva
descărcărilor atmosferice (instalații de paratrăsnet).
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice la consumatori poate fi sintetizată conform
schemei (monofilară)
din figura 1.

2. Instalații electrice de joasă tensiune (IJT)

IJT realizează distribuția energiei electrice la receptoare îndeplinind scopul final al procesului de
producere, transport și distribuție a energiei electrice.
Instalațiile electrice la consumator se compun din :
- receptoare electrice ;
- rețele electrice și puncte de alimentare (distribuție);
- echipamente de conectare, protecție, aparate de măsură și control (AMC).
Schema de distribuție generalizată pentru instalațiile electrice la consumator este prezentată în
figura 2., unde s-a notat :
SSE – stația sistemului energetic ; ST(SD) – stație de transformare (distribuție) ;
PT – post de transformare ; TG – tablou general de distribuție ; TD – tablou distribuție ; TU –
tablou de forță utilaj ; mmt – receptor medie tensiune ; mjt – receptor joasă tensiune.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 74 din 117
Alimentarea cu energie electrică a consumatorului, alcătuit din
receptoarele de joasă tensiune mjt şi de medie tensiune mmt se
realizează în înaltă tensiune de la stația sistemului energetic SSE cu
ajutorul racordului de înaltă tensiune 1 (linie electrică aeriană sau
subterană). Prin intermediul acestui record se alimentează stația de
transformare ST (tensiuni mai mari de 35 kV) sau o stație de distribuții
SD (tensiuni sub 35 kV). În cazul în care alimentarea cu energie a
consumatorului se face cu un singur post de transformare PT, racordul
acestuia se face direct la barele din stația sistemului.
Diferitele posturi de transformare PT sunt alimentate din barele stației
ST (TD) precum și receptorii de medie tensiune, prin intermediul liniilor
2, numite distribuitoare sau fidere.
Receptoarele de joasă tensiune mjt se alimentează de la barele de j.t.
ale posturilor de transformare. În general, receptoarele importante sau
cele de puteri mai mari, se racordează la TG.
În practică,se realizează puncte de distribuție intermediare reprezentate
de tablourile distribuție TD, care sunt alimentate prin circuitele 3 numite coloane.
În cazul în care receptoarele de j.t. sunt grupate pe utilaje prevăzute cu instalații electrice proprii, acestea sunt
prevăzute și cu un tablou de distribuție al utilajului TU, alimentarea acestuia făcându-se prin circuitele de utilaj 4.
Alimentarea receptoarelor se face prin liniile de alimentare 5, cunoscute sub denumirea de circuite.
În cazul rețelelor electrice de joasă tensiune se pot face următoarele grupări :
- rețele de alimentare -leagă barele de j.t. ale posturilor de transformare la punctele de distribuție (tablouri) și
cuprind totalitatea coloanelor electrice-.
- Rețele de distribuție – fac legătura între punctele de distribuție și receptoare sau utilaje, cuprinzând totalitatea
circuitelor de receptori sau utilaje -.
Tablourile electrice din cadrul instalațiilor de j.t. pot fi :
- tablouri generale ce primesc energia electrică de la postul de transformare sau direct de la furnizor ;
- tablouri principale ce se alimentează dintr-un tablou general și distribuie energia electrică la tablouri
secundare ;
- tablouri secundare ce distribuie energia electrică la receptori și utilaje.

2.1. Schemele rețelelor de distribuție


Pentru a racorda receptoarele şi utilajele la tablourile de distribuție se utilizează scheme de
tip radial sau cu linie principală.
Schema de distribuție radială aferentă unui tablou de
distribuție TD este redată în figura 3, fiind una din configurațiile
cele mai frecvent utilizate în instalațiile de j.t.
În cazul unor receptoare şi utilaje electrice de importanță
redusă ce se găsesc departe de punctele de distribuție dar sunt
amplasate apropiat, se utilizează schema de distribuție cu linie
principală, numită uneori şi conexiune în lanț. O astfel de
schemă de distribuție este prezentată în figura 4, schemă ce nu
exclude posibilitatea amplasării unui tablou de distribuție în
apropierea grupului de receptoare şi utilaje alimentate.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 75 din 117
2.2. Schemele rețelelor de alimentare
Legătura între posturile de transformare şi tablourile de distribuție la receptoare şi utilaje se
realizează prin rețelele de alimentare care, pentru j.t., pot fi realizate în variantele : radiale, cu
linii principale, buclate şi combinate.
În figura 5 se
prezintă
modul de
realizare a
rețelelor de
alimentare
radiale cu o
singură
treaptă a).,
cu două
trepte b). şi în cascadă
c).Rețelele de alimentare cu linii principale,
reprezentate în figura 6 pot fi realizate în variantele :
nesecționate cu sarcini punctiforme_a)., nesecționate
cu sarcini concertate_b). şi secționate_c).

Rețelele de alimentare buclate se obțin prin


reîntoarcerea capătului liniei principale secționate la
punctul de alimentare de plecare, putând fi în inel ca
în figura 1.7.a)., sau de tip plasă ca în 1.7.b).
Schemele de distribuție combinate cuprind linii
radiale, principale şi buclate, utilizându-se în mod
curent datorită diversității condițiilor practice de
realizare a distribuție în joasă tensiune.
De exemplu, în figura 8 se arată un mod de realizare
a unei scheme de distribuție combinată, folosind linii radiale, principale şi buclate.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 76 din 117
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A CONSUMATORILOR LA REŢEAUA DE JOASĂ
TENSIUNE

Instalaţiile electrice de lumină şi forţă materializează alimentarea şi distribuţia energiei


electrice atât pentru receptoarele de lumină şi forţă amplasate în interiorul construcţiilor civile
şi industriale, cât şi pentru reţelele în incinta consumatorului.
Receptorul este un transformator de energie care absoarbe energia electrică de la
sursă şi o transformă în alte surse de energie: mecanică, căldură, lumină (motor electric,
cuptoare electrice, lămpi).
Din punctul de vedere al modului de utilizare a energiei transformate, receptoarele se
clasifică în:
- receptoare de lumină;
- receptoare de forţă şi similare (motoare, cuptoare electrice).
Receptoarele sunt alimentate în general la joasă tensiune (3x380/220 V; 3x220/127 V), cu
excepţia receptoarelor de forţă de mare putere (peste 200 kW), care se alimentează la
medie tensiune, pentru reducerea pierderilor de tensiune şi de putere.
Noţiunea de consumator poate fi aplicată:
- unui grup de receptoare aflate într-un ansamblu constructiv, unitar, alimentat cu
energie electrică. Este cazul locuinţelor, al clădirilor social-administrative;
- unui receptor de mare putere care obligă la o alimentare separată, cum sunt
motoare de puteri foarte mari, cuptoare electrice etc.
Pe traseul unei reţele de distribuţie, de la postul de transformare de joasă tensiune
(400 V) până la receptoare, se deosebesc următoarele părţi mai importante din instalaţia
electrică:
- branşamentul electric reprezintă legătura dintre o linie principală de distribuţie şi
consumator;
- cofretul reprezintă locul în care se face legătura electrică dintre reţeaua de distribuţie
principală a furnizorului şi consumator. Acesta poate fi asimilat unui tablou electric;
- contorul electric reprezintă aparatul ce înregistrează consumul de energie electrică al
consumatorului. El constituie punctul de separare între cele două reţele de distribuţie
(cea a furnizorului şi cea a consumatorului);
- tabloul electric reprezintă un ansamblu de aparate ce asigură distribuţia energiei
electrice către receptoare. Tabloul electric general (TG) este tabloul cel mai important şi

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 77 din 117
el asigură distribuţia energiei către un număr de tablouri principale (TP) care, la rândul
lor, asigură distribuţia energiei la tablourile secundare (TS). Ultimele asigură distribuţia
energiei electrice la receptoare;
- coloana electrică reprezintă legătura electrică dintre două tablouri electrice;
- circuitul electric reprezintă legătura electrică dintre tabloul secundar şi un receptor (corp
de iluminat, priză electrică, motor, cuptor electric, plită electrică, aparat de sudare etc.).
CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT

Instalaţiile electrice pentru iluminat dintr-o clădire se clasifică astfel:

instalaţia electrică pentru iluminat normal – serveşte pentru alimentarea


1 cu energie electrică a corpurilor de iluminat care asigură desfăşurarea
activităţii normale în clădire

instalaţia electrică pentru iluminatul de siguranţă – serveşte pentru


2 alimentarea cu energie electrică a unor corpuri de iluminat în cazul
defectării instalaţiei electrice pentru iluminat normal

pentru continuarea lucrului – se prevede în încăperile unde


a funcţionează receptoare electrice de categorie zero; de exemplu: săli
de operaţie, de reanimare, studiouri de radio, de televiziune etc.

pentru evacuarea personalului din clădire – se prevede în încăperile


b şi pe căile de circulaţie din clădire când în şi pe acestea se află mai
mult de 50 de persoane simultan (practic, în toate încăperile
industriale şi social-administrative)

contra panicii – se prevede în încăperile cu aglomerări mari de


c
persoane; de exemplu: săli de teatru, cinema etc.
pentru circulaţie – se prevede în încăperile cu aglomerări de
d persoane şi cu multe obstacole pe căile de evacuare; de exemplu: în
marile magazine, hale industriale etc.

pentru veghe – se prevede în încăperile în care, pe timpul nopţii, se


e efectuează serviciul de supraveghere; de exemplu: în dormitoare din
creşe, camere de bolnavi etc.

pentru marcarea hidranţilor – se prevede pentru a permite


f identificarea uşoară a poziţiei hidranţilor pe timpul nopţii

de pază – se prevede în clădiri sau în incintele acestora pentru a le


g asigura mai uşor securitatea
g
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 78 din 117
Montajul intalaţiilor electrice interioare şi exterioare de uz general
Condiții generale de bază
Începerea execuției instalațiilor electrice este permisă numai după ce investitorul a obținut avizul
tehnic de racordare. Punerea în funcțiune se face numai după controlul execuției instalațiilor
electrice de către unități autorizate.
Electricienii se autorizează de societăți profesionale, nonguvernamentale, pentru
grădele prevăzute în regulamentul de autorizare
Instalațiile electrice la consumator trebuie astfel realizate încât să nu afecteze siguranța
utilizatorilor și a bunurilor
Instalațiile electrice trebuie realizate astfel încât să se evite riscul de aprindere a unor materiale
combustibile datorită temperaturilor ridicate sau a arcurilor electrice, iar utilizatorii să nu fie în
pericol de a suferi arsuri.
Conductoarele active inclusiv conductorul neutru ale circuitele electrice trebuie să fie izolate și
protejate împotriva supracurenților printr-unul sau mai multe dispozitive de protecție.
Separarea în vederea întreruperii, verificării, localizării defectelor și efectuării reparațiilor la
instalațiile electrice trebuie asigurată prin prevederea de dispozitive de separare (siguranțe
fuzibile, cleme cu intrare ieșire, întreruptoare cu acționare manuală etc.).
Dispunerea materialelor și echipamentelor electrice trebuie astfel realizată încât să asigure
spațiul necesar în vederea executării instalațiilor electrice și efectuarea ulterioară a lucrărilor de
verificări, înlocuiri, întreținere și reparații.
Caracteristicile materialelor și echipamentelor trebuie să fie corespunzătoare condițiilor de
alimentare din instalația electrică în care sunt utilizate (de ex. tensiunea cea mai ridicată a rețelei
trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu tensiunea maximă admisă de echipament )
Condiții generale comune pentru materiale și echipamente:
Caracteristicile generale ale materialelor şi echipamentelor electrice şi modul lor de instalare
trebuie alese astfel încât să fie asigurată funcționarea în bune condiții a instalației electrice şi
protecția utilizatorilor și bunurilor în condițiile de utilizare solicitate de beneficiar (tehnolog) şi
ținându-se seama de influențele externe.
Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să corespundă standardelor şi
reglementărilor în vigoare şi să fie instalate şi utilizate în condițiile prevăzute de acestea.
Încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se face în conformitate cu prevederile
reglementărilor specifice.
Toate materialele folosite pentru protecție (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare (ecrane), mascare
(plăci, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.) trebuie să fie
incombustibile, clasa CA1 (C0) sau greu combustibile, clasele CA2a (C1) şi CA2b (C2).
Materialele şi echipamentele electrice se aleg ținându-se seama de tensiune, curent şi frecvență.
Puterea, curentul de scurtcircuit, factorul de putere,
regimul de lucru (continuu, intermitent) precum şi alte caracteristici particulare, trebuie luate în
considerație la alegerea materialelor şi echipamentelor, conform indicațiilor producătorilor.
Materialele şi echipamentele electrice se aleg cu anumite clase de protecție împotriva șocurilor
electrice, în funcție de mijloacele de protecție aplicate.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 79 din 117
Caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice alese în funcție de influentele externe,
trebuie să asigure funcționarea lor corectă cu menținerea integrității lor (fără deteriorări datorate
șocurilor mecanice, căldurii, coroziunii, etc.) şi să garanteze prin aceasta fiabilitatea măsurilor
de protecție împotriva șocurilor electrice în care ele sunt incluse
Nu se admite amplasarea instalațiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să
apară condens. Fac excepție instalaţiile electrice în execuție închisă cu grad de protecție minim
IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de condiţii (de ex. cabluri sau cordoane în
execuție grea pentru instalații electricemobile, aparate cu grad minim IP 33 cu carcasa din
material plastic etc).
Montarea în contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru: cabluri rezistente
la foc cu izolație şi manta din materiale electroizolante, tuburi şi plinte metalice sau din materiale
electroizolante greu combustibile de clasă CA2a (C1) şi CA2b (C2), aparate şi echipamente
electrice cu grad de protecție minim IP 54.
Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolație normală, a cablurilor fără
întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor şi echipamentelor
electrice cu grad de protecție inferior IP 54, se face interpunând materiale incombustibile între
acestea şi materialul combustibil sau elemente de distanțare ca pot fi:
- straturi de tencuială de min. 1 cm grosime sau plăci din materiale electroizolante
incombustibile cu grosimea de min. 0,5 cm, cu o lățime care depășește cu cel putin 3 cm pe
toate laturile elementul de instalație electrică;
- elemente de susținere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care
distanțează elementele de instalație electrică cu cel puțin 3 cm față de elementul combustibil.
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplică atât la montarea
aparentă cât şi la montarea sub tencuială a elementelor deinstalații electrice.

Instalații de iluminat și prize (MONOFAZATE)

Materiale și aparate electrice utilizate


În instalațiile electrice de lumină și prize se utilizează următoarele componente :
- conductori masivi din aluminiu și cupru cu înveliș exterior din PVC
- tuburi de protecție din PVC – protejează conductorii
- doze de distribuție și de aparate – pentru realizarea legăturilor electrice dintre circuite sau
aparate și circuite
- siguranțe fuzibile sau automate – pentru protecția instalației la scurtcircuit
- prize monofazate simple sau duble – pentru alimentarea receptoarelor cu tensiune
- corpuri și lămpi de iluminat – pentru iluminarea încăperilor
- întreruptoare mono și bipolare – pentru cuplarea și decuplarea de la rețea a lămpilor
- tabloul electric – pentru distribuția circuitelor electrice
- contor de energie – pentru înregistrarea consumului de energie

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 80 din 117
Simboluri utilizate în schemele electrice monofilare

- întreruptor monopolar - întreruptor bipolar – priză simplă

- priză dublă - priză cu împământare -lampă cu incandescență

- lampă fluorescentă – traseu electric cu 2 conductoare

- siguranță fuzibilă – doză de distribuție Wh- contor energie

Conectarea aparatelor în instalațiile electrice interioare

Prizele - se conectează între fază și nul . Prizele cu contact de împământare au conectat acest
contact la nulul de protecție care este un conductor din cupru
Lămpile și întreruptoarele - se conectează împreună astfel : faza trece prin întreruptor după
care trece la piesa de contact al duliei lămpii , iar nulul se leagă direct la contactul filetat al duliei
lămpii.

Tehnologia de execuție a instalației electrice interioare


Instalația electrică interioară monofazată este prevăzută cu 2 circuite distincte:
- circuitul de prize
- circuitul de lumină
Pentru realizarea instalației se parcurg urmatoarele etape:
· Întocmirea planului de execuție - se face pe proiectul de construcție al clădirii, schema
electrică monofilară a instalației după ce s-au stabilit locurile de amplasare a aparatelor. Se face
calculul de dimensionare a conductorilor folosiți în funcție de valorile curenților care vor străbate

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 81 din 117
circuitele respective și se notează pe schema electrică aceste dimensiuni. Dimensionarea se
face dinspre consumatori spre tabloul general
 Montarea tuburilor de protecție și a dozelor de ramificație - Mai întâi se înseamnă
traseele circuitelor , după care se practică în zidărie un canal în care vor fi amplasate
tuburile. Înainte de a fi montate , după ce au fost măsurate și tăiate la lungimea traseului
în tuburi se introduc conductoarele necesare traseului respectiv lăsând la capete rezerve.
După ce au fost plasate în canal peste tub se aplică din loc în loc ghips care fixează și
susține tubul în canal. La fiecare capăt al tubului se amplasează câte o doză de conexiuni
care se fixează în locașul practicat în zidărie. După ce s-au amplasat toate dozele și
tuburile de protecție vor fi astupate cu un strat de tencuială.
· Executarea legăturilor în doze - mai întâi se execută legăturile în dozele de ramificație după
care se montează aparatele și se execută legăturile în dozele de aparate. Se montează corpurile
de iluminat și se execută și legăturile la acestea.
·Executarea legăturilor la tabloul electric - se conectează circuitele la siguranțele tabloului
electric , pe fiecare circuit se pun 2 siguranțe . După executarea legăturilor la tablou
se conectează contorul de energie și se execută conectarea la tabloul de alimentare general.
Nulul de protecție se leagă la rama metalică a tabloului. După executarea acestor operații se
alimentează instalația cu tensiune și se verifică funcționarea corectă a ei.

Reguli care trebuiesc respectate la executarea instalației


- circuitele de iluminat vor fi separat de circutele de priză
- pe un circuit de iluminat se pot amplasa maxim 12 corpuri totalizând o putere de max. 1KW
- circuitele de prize vor fi încărcate cu maxim 8 prize totalizând o putere de maxim 2Kw
- întreruptoarele se leagă numai pe conductorul de fază la 1,5 m față de pardoseală
- prizele care se montează în încăperile cu grad de umezeală mai ridicat se prevăd obligatoriu cu
contact de împământare și se montează la 1,2 m față de pardoseală
- în încăperile de locuit prizele se amplasează la 0,1 m de pardoseală ; în gradinițe ,creșe la 1,5
m de pardoseală ; în școli la 2,0 m de pardoseală.

Instalații electrice de forță(TRIFAZATE)

La execuția unei instalații electrice de forță se parcurg următoarele etape :


1. Întocmirea planului de execuție a instalației
2. Dimensionarea circuitelor de forță și lumină
3. Execuția propriuzisă a instalației

1. Întocmirea planului de execuție a instalației - se parcurg mai multe etape :


-se stabilește pe proiectul de construcție poziția fiecărui receptor de forță
-se stabilesc locurile de amplasare a tablourilor electrice și tipul acestora
-se stabilesc traseele de cabluri pentru legăturile între tablouri (coloanele) și între tablouri și
consumatori (circuitele) și modul de executare a acestora

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 82 din 117
-se stabilesc locurile de amplasare a tablourilor de lumină și traseele pentru instalația de
iluminat.

2. Dimensionarea circuitelor de forță și lumină - se face dinspre consumator spre tabloul


general
Calculul cuprinde:
- determinarea secțiunii conductoarelor
- alegerea aparatelor de protecție
- alegerea aparatelor de comandă
Dimensionarea se face în mai multe etape :
- dimensionarea circuitele ce forță (dintre tablourile secundare și consumatori)
- dimensionarea coloanelor secundare (dintre tablourile secundare și cele principale)
- dimensionarea coloanelor principale ( dintre tablourile principale și tabloul general)
- dimensionarea coloanei generale ( dintre tabloul general și cofret)
Dimensionarea constă în calculul curentului care străbate traseul respectiv , în funcție de care se
alege secțiunea conductorilor utilizați. Curentul se calculează în funcție de puterea instalată pe
circuitul respectiv sau la nivelul unui tablou electric.

Pentru un circuit Ic = ki×∑Pc / √3×U×cosj


unde k= coef. de încărcare ∑Pc = puterea unui consumator.

Pentru o coloana Ic = kc×∑Pt / √3×U×cosj


k= coef.cerere ∑Pt = puterea totală la nivelul tabloului

Aparatele se aleg în funcție de valoarea curentului care străbate circuitul unde vor fi amplasate .

3.Execuția propriuzisă a instalației - se parcurg etapele :


- montarea podurilor și a jgheburilor de cabluri dea lungul traseelor precizate
- montarea tablourilor electrice și a receptoarelor
- pozarea cablurilor electrice pe traseele precizate
- montarea prizei de pământ și a rețelei generale de legare la pământ
- executarea legăturilor electrice la tablouri și priză de pământ și punerea sub tensiune a
instalației.
 Cablurile se pot poza pe peretele vertical unul sub altul pe console prinse de peretele
vertical prin bolțuri sau dibluri ; unul langă altul pe podurile sau jgheaburile de cabluri
aeriene fixate pe console prinse în peretele vertical sau pe jgheburile de cabluri subterane
plasate în canalele subterane care se execută în prealabil care ulterior se acoperă cu
capace. Înainte de montarea cablurilor se fixează consolele în perete după ce traseul a
fost marcat și s-au dat în perete găurile necesare

 Cablurile se prind de console cu ajutorul unor brățări metalice care se prind cu șuruburi și
piulițe de consolă. În jgheaburi care se execută din tablă cablurile se așează unul langă
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 83 din 117
altul fără a se prinde cu brățări metalice. Cablurile de același diametru se pot poza mai
multe într-un pachet prinse cu ajutorul unor bride fixate pe console.

· Stelajul metalic al tablourilor se fixează de peretele vertical cu ajutorul consolelor. Cutiile


tablourilor se prind de stelaj cu șuruburi și piulițe. Tablourile mari se fixează direct pe pardoseală
langă perete pe un suport prins în pardoseală.
Motoarele electrice se fixează pe soclu metalic (cu ajutorul unor șuruburi cu piulițe) prins pe
o fundație executată din 2 straturi de beton între care se află un strat de amortizare din cauciuc ,
pâslă sau plută.
· Priza de pământ este formată din mai multe țevi din oțel – zincat de 3m lungime care se bat în
sol la adâncimea de 0,8m sub sol , între care se prinde o bandă de legătură orizontală din oțel
zincat. De la priza de pământ se execută un contur închis în jurul clădirii din platbandă de oțel –
zincat fixată de peretele vertical la o înălțime de 0,2-0,5m care formează centura de
împământare. La centura de împământare se leagă toate parțile metalice ale utilajelor care pot fi
puse accidental sub tensiune , prin intermediul unei platbande sau conductorilor multifilari cu
secțiunea de cel puțin 8 mm2.
· Conexiunile dintre cabluri și aparate sau dintre circuite se face prin intermediul clemelor de
legătura , iar conductorii de secțiune mare se introduc în papuci de cablu și se fixează pe borne
filetate și se strâng cu piulițe.
· Dupa executarea legăturilor electrice și legăturilor la centura de împământare se pune instalația
sub tensiune și se fac probele de funcționare.

Condiţii pentru alimentarea instalaţilor electrice


Modul de racordare la reţeaua de distribuţie se stabileşte de către furnizorul de energie
electrică.
Alimentarea de rezervă de siguranţă se realizează cu:
- baterii de acumulatoare;
- pile electrice sau surse neîntreruptibile (UPS);
- generatoare independente de alimentarea normală
Alimentarea de rezervă cu comutare automată, după durata de comutare poate fi:
- fără întrerupere, alimentare automată care poate fi asigurată în mod continuu, în condiţii
specifice privind perioada de tranziţie (de ex. variaţii de tensiune şi frecvenţă);
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 84 din 117
- cu o întrerupere foarte scurtă, durata de comutare fiind mai mică de 0,15 s;
- cu o întrerupere scurtă, durata de comutare fiind mai mică de 0,5 s.;
- cu o întrerupere medie, durata de comutare fiind mai mică de 15 s.;
- cu o întrerupere lungă, durata de comutare fiind mai mare de 15 s
Pentru instalaţiile electrice de lumină şi forţă se prevede tablou electric de distribuţie comun, cu
următoarele excepţii:
- dacă se aplică tarife diferenţiate pentru consumul de energie electrică;
- dacă funcţionarea receptoarelor de forţă provoacă fenomene supărătoare în instalaţiile de
lumină (de ex. pâlpâiri, scăderea fluxului luminos);
- dacă este necesară separarea instalaţiilor tehnologice din considerente de siguranţă sau din
considerente economice.

Protecții și măsuri de protecție

Protecția împotriva șocurilor electriceCondiţii generale


În instalaţiile electrice trebuie să se aplice măsuri pentru protecţia utilizatorilor (persoane şi
animale domestice sau de crescătorie), împotriva şocurilor electrice datorate atingerii directe sau
indirecte
Măsurile de protecţie se aleg avându-se în vedere particularităţile lor, posibilităţile de aplicare în
funcţie de influenţele externe şi tipul instalaţiei, echipamentului, aparatului etc. În toate situaţiile
în care se pot aplica mai multe măsuri de protecţie, soluţia se va alege pe criterii tehnico-
economice la aceeaşi eficienţă.
Măsurile de protecţie pot fi realizate fie prin însăşi construcţia materialului sau echipamentului
utilizat, fie prin aplicarea unei măsuri de protecţie la executarea instalaţiei, fie printr-o combinare
a acestora
Protecţia împotriva atingerilor directe şi indirecte
Protecţia împotriva atingerilor directe şi indirecte se va considera asigurată dacă se
apiică măsura de protecţie ‘alimentare la tensiune foarte joasă de securitate” (TFJS, TFJP),
conform SR CEI 60 364-4-41, în următoarele condiţii:

- tensiunea cea mai ridicată a circuitului va fi sub limita superioară a domeniului l de tensiune
(50 V c.a. şi 120 V c.c.) conform tabelelor 4.1.A şi 4.1.B;
- sursa de alimentare va fi o sursă de protecţie (siguranţă)

Tabelul 4.1.A Domenii de tensiuni în curent alternativ

Sisteme izolate faţă de


Sisteme legate direct ia pământ pământ
Domeniul de (scheme TT şi TN) (scheme IT}*
tensiune între faze şi pământ între faze între faze
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 85 din 117
I U≤50 U≤50 U≤50
II 50<U≤600 50<U≤1000 50<U≤1000

U - Tensiunea nominală a instalaţiei, în V;


(*) – Dacă neutrul este distribuit, materialele şi aparatele alimentate între fază şi neutru se aleg
astfel încât izolaţia lor să corespundă tensiunii între faze
 Protecţia împotriva atingerilor directe
Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie să aibă asigurată protecţia împotriva
atingerii directe a părţilor active. Necesită numai parţial astfel de măsuri, instalaţiile electrice din
încăperile său spaţiile pentru servicii (echipamente) electrice, dacă sunt deservite de personal
instruit sau calificat (clasele BA 4 şi BA 5 (EE)) şi dacă au fost respectate Normele Generale de
Protecţie a Muncii şi reglementările specifice în ceea ce priveşte:
- condiţiile referitoare la marcarea încăperilor sau spaţiilor;
- instalarea de obstacole sau distanţarea faţă de părţile active în încăperile pentru
echipamente electrice neînchise;
- distanţele şi înălţimile minime pentru spaţii de circulaţie şi manevră.
Protecţia prin “izolarea părţilor active” trebuie să se realizeze prin acoperirea completă a părţilor
active cu o izolaţie care să aibă caracteristici corespunzătoare în condiţiile de solicitare
mecanică, termică, electrică etc, din exploatare. Vopselele, lacurile şi produsele analoge nu se
vor considera izolaţii cu caracteristici corespunzătoare în cazul protecţiei împotriva atingerilor
directe.
Protecţia prin “carcase” se realizează astfel încât în mod permanent să nu fie posibilă atingerea
părţilor active datorită naturii, amplasării, fixării, rezistenţei mecanice şi eventual şi a
caracteristicilor izolante ate acestora,în condiţii normale de exploatare
Protecția prin “bariere sau obstacole” se aplică numai în încăperi pentru echipamente electrice şi
poate constitui un mijloc de protecţie partal dacă este realizată astfel încât împiedică:
- fie o apropiere întâmplătoare de părţile active (de ex. prin balustrade sau panouri grilaj);
- fie contacte întâmplătoare cu părţile active, în cursul operaţiilor de întreţinere sau
exploatare (de ex, prin ecranarea sau protecţia aparatelor de separare).
Protecţia prin “amplasarea în afara zonei de accesibilitate poate asigura numai o protecţie
parţială. Conform acestei măsuri, părţile active simultan accesibile ce se găsesc la potenţiale
diferite vor fi amplasate astfel încât să nu se găsească în interiorul zonei de accesibilitate.
Două părţi active simultan accesibile se vor considera două părţi active aflate la o distanţă mai
mică de 2,5 m pe verticală. Dacă în încăperea respectivă se transportă sau se manipulează
obiecte sau scule din materiale conductoare, distanţa se va mări corespunzător.
Dacă suprafaţa pe care se stă sau se circulă de obicei este limitată printr-un obstacol (de ex.
balustrade, panouri-grilaj) care asigură un grad de protecţie mai mic decât IP 2XX, distanţele ce
limitează zona de accesibilitate la atingere, se vor măsura de la acest obstacol.
În cazurile în care se cere o siguranţă mărită (de ex. în condiţii de pericol de incendiu), măsurile
de protecţie împotriva atingerilor directe trebuie completate cu dispozitive diferenţiale de
protecţie de înaltă sensibilitate, cu un curent nominal (de funcţionare) de max. 30 mA.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 86 din 117
 Protecţia împotriva atingerilor indirecte
Măsuri de protecţie împotriva atingerilor indirecte trebuie luate în • cfzurile în care există
pericolul ca utilizatorii să intre simultan în contact cu o masă şi un element conductor, între care,
ca urmare a unui defect, poate să apară o diferenţă de potenţial periculoasă
Fac excepţie şi nu necesită aplicarea de măsuri de protecţie împotriva atingerilor
indirecte;
a) Materialele şi echipamentele electrice fixe şi cele mobile utilizate la post fix, dacă satisfac
simultan următoarele condiţii:
- sunt situate în încăperi cu prezenţă neglijabilă a apei, din clasa AD1 (U0) încadrate în
“locuri puţin periculoase”,
- sunt amplasate la distanţe mai mari de 0,8 m de toate elementele conductoare în legătură
cu pământul
Dacă totuşi două mase ale echipamentelor fixe sau mobile pot fi atinse simultan, trebuie luate
măsuri de protecţie împotriva atingerilor indirecte.
b) Materialele şi echipamentele electrice fixe şi cele mobile cu tensiunea nominală de lucru sub
valorile tensiunilor de atingere şi de pas maxim admise.
c) Tuburile de protecţie metalice sau alte carcase metalice de protecţie de clasă II de protecţie,
dacă se găsesc la un capăt în contact permanent, de rezistenţa neglijabilă (de ex. îmbinare prin
filetare) cu o masă legată la un conductor de protecţie şi tuburile metalice utilizate pentru
pretecţia trecerilor prin elemente de construcţie.
d) Alte materiale şi echipamente prevăzute în standardul de condiţii speciale sau în reglementări
specifice.
Protecţia împotriva atingerilor indirecte se poate realiza prin:
- A. Măsuri de protecţie “fără întreruperea alimentării’, care cuprind următoarele mijloace:
a) folosirea materialelor şi echipamentelor de clasă II (SR CEI 60536) sau echivalente;
b) izolarea amplasamentelor, conform SR CEI 60 364-4-41;
c) separarea de protecţie;
d) executarea de legături de echipotenţializare locale,
- B. Măsuri de protecţie prin “întreruperea. automată a alimentării”, folosind dispozitive de
protecţie,
Măsura de protecţie împotriva atingerilor indirecte “fără întreruperea automatăa alimentarii”, este
indicată de exemplu pentru echipamentele electrice care cer o funcţionare fără întreruperi, chiar
la un prim defect de izolaţie, fără a periclita viaţa oamenilor (de ex. în laboratoare de încercări, în
unele procese de producţie).
Protecţia prin “folosirea materialelor şi echipamentelor din clasa II de protecţie” se aplică
prevăzând astfel de mijloace sau echivalente (cu dubla izolaţie prin construcţie) şi respectând şi
următoarele condiţii de utilizare:
a) părţile active conductoare accesibile şi părţile intermediare ale echipamentelor nu trebuie
legate la nici un conductor de protecţie;
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 87 din 117
b) instalarea echipamentelor (fixarea, racordarea lor etc.) se face fără a afecta în vreun fel dubla
izolaţie cu care este prevăzut echipamentul;
c) verificarea stării dublei izolaţii (izolaţiei suplimentare) se face periodic;
d) în normele de produs trebuie precizat că echipamentele fac parte din clasa II de protecţie şi
au fost certificate ca atare
Protecţia prin “izolarea amplasamentului” se realiză în timpul executării instalaţiei electrice în
cazul materialelor şi echipamentelor care au numai izolaţie principală, prin acoperirea cu o
izolaţie suplimentară realizată ca un înveliş izolant pe toate părţile sau printr-o carcasă metalică
acoperită cu material izolant la interior şi la exterior, în următoarele condiţii:
a) învelişul trebuie astfel realizat încât să aibă un grad de protecție minim
IP 2XX şi să acopere toate părţile active, putând suporta toate solicitările (mecanice, electrice,
termice, etc.) în funcţionare normală; tensiunea de încercare va fi de 2500 V (între părțile active
şi părţi metalice exterioare) pentru o tensiune nominală de max. 500 V şi rezistenţa de
izolaţie trebuie să fie mai mare de 7 MQ;
b) învelişul nu va fi traversat de elemente conductoare care ar putea transmite un potenţial dintr-
o parte în alta;
c) dacă învelişul are un capac ce poate fi scos fără ajutorul unei scule speciale, trebuie prevăzut
cu un ecran izolant pentru protecţia împotriva atingerii întâmplătoare nu numai a părţilor active ci
şi a părţilor intermediare accesibile numai dacă învelişul este deschis şi acest ecran trebuie să
poată fi scos numai cu o sculă specială;
d) masele din interiorul învelişului nu vor fi legate la conductorul de protecţie şi nici aparatele,
chiar dacă au bornă de protecţie; se admite trecerea conductoarelor de protecţie ale unor
aparate din exteriorul învelişului, cu condiţia ca acestea să fie marcate corespunzător şi izolate
în interiorul lui (inclusiv bornele de protecţie) în aceleaşi condiţii ca şi părţile active;
e) marcajul de legare la pământ va fi anulat vizibil dacă există pe borne şi aparate;

Protecţia conductoarelor şi cablurilor electrice împotriva supracurenţiior


Conductoarele active ale circuitelor electrice trebuie protejate împotriva supracurenţiior datoraţi
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.
a) Protecția împotriva supra sarcinilor. Un circuit electric trebuie să fie protejat prin dispozitive
care să întrerupă curentul în circuit dacă unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt
parcurse de un curent ce depăşeşte valoarea curentului maxim admisibil şi care, în cazul unei
durate prea lungi, ar putea produce deteriorarea izolaţiei conductoarelor.
b) Protecția împotriva scurtcircuitelor. Un circuit trebuie să fie protejat prin dispozitive care să
întrerupă curentul în acest circuit dacă unul sau mai multe dintre conductoarele lui sunt parcurse
de un curent de scurtcircuit. Întreruperea trebuie să se producă într-un timp destul de scurt
pentru a fi evitată deteriorarea conductoarelor.
Protecţia la suprasarcină
Dispozitivele de protecţie Ia suprasarcină trebuie să întrerupă orice curent de
suprasarcină în conductoarele circuitului înainte ca acest curent să poată provoca o încălzire
care ar deteriora izolaţia, legăturile electrice sau buna funcţionare a receptoarelor.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 88 din 117
Caracteristica de funcţionare a unui dispozitiv pentru protecţia unei distribuţii împotriva
suprasarcinilor şi caracteristicile de funcţionare a distribuţiei respective trebuie să fie

în care:
Ic – curentul de calcul al distribuţiei (circuitului), în A;
IN – curentul nominal al dispozitivului de protecţie (pentru dispozitive de protecţie reglabile,
IN este curentul de reglaj ales), în A;
Iadm – curentul admisibil în conductorul distribuţiei
I2 – curentul care asigură efectiv declanşarea dispozitivelor de protecţie (Ideclanşare) în condiţiile
stabilite în normele sau în prospectele pentru aparate (cel mai mare curent de încercare – curent
convenţional), în A.
În cazurile în care suprasarcinile sunt de lungă durată şi valorile curenţilor de suprasarcină sunt
superioare valorii curentului convenţional al dispozitivului de protecţie, este asigurată protecţia
completă.
INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE
Prin instalatie electrică se înelege orice instalatie destinată folosirii energiei electrice în

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 89 din 117
scopuri industriale sau casnice.
Dacă toate elementele componente se montează în interiorul clădirilor atunci
instalaţiia se numeşte instalaţie electrică interioară. În funcţie de destinaţie , deosebim
instalaţii electrice interioare care servesc numai pentru iluminat, instalaţii care sunt
destinate alimentării receptoarelor şi instalaţii pentru ambele destinaţii.
Proiectarea, execuţia, precum şi întreţinerea instalaţiilor electrice se face în
conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.
Structura şi execuţia instalaţiilor depind de destinaţia lor, a clădirilor în care se
execută şi a mediului de lucru. Astfel, în locuinţe, clădiri publice, birouri, instalaţiile
electrice se execută îngropat, iar în halele industriale, subsoluri, pe şantiere, instalaţiile
electrice se execută aparent.
Personalul care execută, proiectează, întreţine, verifică instalaţiile electrice trbuie să fie numai
personal atestat ca atare. Este obligatoriu pentru personalul autorizat să cunoască toate actele
normative legate de activitatea profesională, normele de protecţie a munci şi de acordare a
primului ajutor, a normelor de pază contra incendiilor, a utilizării mijloacelor de alarmă şi de
stingere a incendiilor în instalaţiile electrice.
Instalaţiile electrice se execută după planuri şi scheme, în care se folosesc semne
convenţionale pentru fiecare element.
COMPONENTE NECESARE EXECUTĂRII INSTALAŢIILOR
În componenţa instalaţiilor interioare se utilizează conducte, cabluri, tuburi protectoare,
accesorii, aparataj de instalaţii şi echipamente.
1.CONDUCTE ŞI CABLURI ELECTRICE
Pentru transportul energiei electrice şi pentru distribuţia acesteia la consumatori se foloseşte o
mare varietate de conducte şi cabluri.
La confecţionare conductelor şi a cablurilor se folosesc materiale conductoare cu
rezistivitate mică şi cu coeficient de variaţie al acesteia cu temperatura cât mai mic.
Prin conductor (neizolat) se înţelege un corp metalic care constituie calea unică de
curent şi este format din unul sau mai multe fire. Liţa este un conductor cu fire subţiri răsucite
împreună.
Prin conductor izolat se înţelege conductorul cu izolaţia sa individuală, cu sau fără
înveliş de protecţie.
Prin înveliş comun se înţelege unul sau mai multe straturi destinate solidarizării unui ansamblu
de conductoare izolate.
Învelişul de protecţie asigură protecţia contra acţiunilor chimice, fizice sau mecanice.
Când învelişul de protecţie asigură şi etanşeitate, el se numeşte manta, iar când este
constituit din benzi metalice înfăşurate, din înfăşurări de sârmă sau din împletitură de sârmă, se
numeşte armătură.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 90 din 117
Conductele sunt ansambluri constituite din unul sau mai multe conductoare izolate, care
pot avea mantale individuale sau comune nemetalice.
Cablurile sunt conducte care au învelişuri de protecţie
În scopul eliminării sau atenuării acţiunii câmpurilor electrice sau magnetice străine
asupra curentului electric care trece prin conductor sau invers, cablurile se prevăd cu învelişuri
metalice numite ecrane.
Denumirea de cablu se mai utilizează şi pentru conducte de secţiune foarte mare sau cu
mantale nemetalice în execuţia grea.
Între conductele izolate ale unui cablu se pune material de umplutură. Materialul de
umplutură este, în general, izolant şi are rolul de a da ansamblului o anumită formă a secţiunii.

Materiale folosite la fabricarea conductelor şi a cablurilor electrice

Materialele folosite la conducte şi cabluri electrice se pot grupa în trei categorii: -materiale
conductoare

-materiale electroizolante
-materiale de protecţie

Materiale conductoare

Cea mai mare utilizare o au cuprul şi aluminiul. Firele de cupru pentru conducte şi cabluri
electrice trebuie să aibă o suprafaţă netedă, fără crăpături, exfolieri, umflături, solzi sau pete de
oxizi.
Utilizarea cuprului se recomandă în următoarele cazuri:
-la instalaţiile din sălile mult frecventate
-În clădirile care adăpostesc valori importante socio-culturale
-în medii cu pericol de explozii şi de incendiu
-în medii cu vapori cu acţiune dăunătoare asupra aluminiului
-la instalaţiile de legare la nul sau la pământ în scop de protecţie împotriva electrocutării
-la instalaţiile de telecomunicaţii, radio, televiziune
-pentru instalaţiile de iluminat de siguranţă, de avertizare a incendiilor
-la instalaţiile supuse permanent şocurilor şi vibraţiilor
rezistenţa mecanică a aluminiului este foarte mică, rezistenţa la coroziune este foarte bună.
Pe suprafaţa aluminiului se formează un strat de oxid de aluminiu care protejează metalul contra
coroziunii; acest strat are bune proprietăţi izolante.

Materiale electroizolante şi de protecţie

Dintre materialele electroizolante o largă utilizare o au următoarele categorii:

-materialele plastice: policlorvinilul, polietilena, polistirenul, poliamidele


INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 91 din 117
-cauciucurile naturale şi sintetice: de tip butil, silicon,
-lacuri electroizolante: poliamidice, epoxidice, pe bază de ulei

Materialele de protecţie asigură protecţia cablurilor şi conductelor împotriva agresiunilor


mediului de natură fizică, mecanică sau chimică.
Protejarea conductelor şi cablurilor împotriva acţiunilor mediului ambiant se realizează cu
mantale etanşe nemetalice sau metalice.
La rândul lor mantalele se protejează cu învelişuri protectoare sau mantale suplimentare.
Astfel, mantaua de plumb se protejează împotriva loviturilor mecanice şi a coroziunii datorite
agenţilor atmosferici cu învelişuri de protecţie din bitum, benzi metalice, şi straturi formate din
cânepă şi iută impregnate.
Materialele de impregnare au rol electroizolant şi de protecţie.

CLASIFICAREA ŞI SIMBOLIZAREA CONDUCTELOR ŞI CABLURILOR ELECTRICE


Criteriul cel mai important de clasificare al conductelor şi al cablurilor electrice este domeniul de
utilizare, deoarece acesta determină atât gama de tensiuni şi frecvenţa de utilizare, cât şi tipul
constructiv.
În conformitate cu STAS 9436/2-80, cablurile de energie joasă şi medie tensiune se pot
grupa după cum urmează :
– cabluri de izolaţie de hârtie impregnată în manta de plumb;
– cabluri de izolaţie de PVC în manta de plumb;
– cabluri de izolaţie şi manta de PVC;
– cabluri de izolaţie de PE termoplastică şi manta de PVC;
– cabluri de intârziere mărită la propagarea flăcării;
– cabluri torsadate din aluminiu şi 01-A1 cu izolaţie de PVC.

Semnificaţia literelor din simboluri este următoarea :

C - cablu de energie (STAS 9436/1-73)


A - conductor de aluminiu (la începutul simbolului)
OA - conductor de nul din 01-A1 şi conductoare de fază din A1 (la începutul
simbolului)
T - conductoare torsadate ( conţin conductoare de A1 sau A1-o1 cu
izolaţie din PVC răsucite )
Y - izolaţie, manta sau înveliş exterior din PVC;
2Y - izolaţie, manta sau înveliş exterior din PE;
H - izolaţie de hârtie impregnată (când este aşezat imediat după prima literă
C din simbol);
C - conductor concentric de nul ( a doua literă C din simbol);
CO - conductor concentric de nul aplicat ondulat;
HS -strat semiconductor şi ecran metalic comun, peste conductoarele izolate
Înfuniate;
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 92 din 117
SE - la cabluri cu mai multe conductoare, strat semiconductor peste fiecare
conductor şi ecran metalic peste fiecare conductor;
P - manta de plumb;
Ab - armătură din bandă de oţel;
Abz - armătură din bandă de oţel zincată;
Al -armătură din sârmă lată de oţel;
Alz - armătură din sârmă lată de oţel zincată;
Arz - armătură din sârmă rotundă de oţel zincată;
Î - înveliş exterior de protecţie ( din material fibros impregnat);
F -cabluri cu întârziere mărită la propagarea flăcării (la sfârşitul sim-
bolului, despărţit prin linioară ).

Culori disponibile: rosu, negru, albastru, galben,


maron, verde, galben-verde

diametrul exterior
TIP-sectiune (mmp) Unitate de impachetare
maxim (mm)
FY-1,5 3,3 100m
FY-2,5 3,9 100m
FY-4 4,4 100m, 50m
FY-6 4,9 100m, 50m
FY-10 6,4 100m, 50m

Conductoare de cupru multifilare diverse culori

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 93 din 117
diametrul exterior
TIP-sectiune (mmp) Unitate de impachetare
maxim (mm)
MyF-1,5 3,5 100m
MyF-2,5 4,2 100m
MyF-4 4,8 100m, 50m
MyF-6 6,3 100m, 50m
MyF-10 7,6 100m, 50m

2.CABLURI DE ENERGIE PENTRU APARATURA ELECTROCASNICA SI DIVERSE


ECHIPAMENTE MOBILE

Cabluri flexibile plate cu izolatie si manta de PVC

Cabluri flexibile cu izolatie si manta de PVC

TIP-sectiune (mmp) Diametrul exterior maxim (mm)


MyyM 2x0,75 6,3
MyyM 2x1,00 6,7
MyyM 2x1,5 7,6
MyyM 2x2,5 9,4
MyyM 2x4 10,6
MyyM 3x0,75 6,7
MyyM 3x1,00 7,1
MyyM 3x1,5 8,3
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 94 din 117
TIP-sectiune (mmp) Diametrul exterior maxim (mm)
MyyM 3x2,5 9,4
MyyM3x4 11,5
MyyM 4x0,75 7,3
MyyM 4x1,00 8,0
MyyM 4x1,5 9,3
MyyM 4x2,5 11,2
MyyM 4x4 12,6
MyyM 5x0,75 8,2
MyyM 5x1,00 8,7
MyyM 5x1,5 10,3
MyyM 5x2,5 12,4
MyyM 5x4 14,3

TUBURI PROTECTOARE

În conformitate cu STAS 11360/1-80, prin tub pentru instalaţii electrice se înţelege un


element închis, care serveşte pentru instalarea şi/sau înlocuirea prin tragere a conductelor şi/sau
a cablurilor.
Pentru realizarea tuburilor, în funcţie de necesităţi, se au în vedere: materialul folosit,
modul de racordare, protecţia împotriva solicitărilor mecanice, aptitutidinea de a fi îndoite,
comportarea la temperatură, caracteristici electrice
( de izolare ), protecţia contra pătrunderii corpurilor
străine solide şi a lichidelor, rezistenţa la substanţe
corozive sau poluante, rezistenţa la acţiunea
radiaţiilor solare.
Pentru a fi recunoscute uşor se utilizează

pentru tuburi simboluri standardizate, din care


amintim: P-tuburi de protecţie; E-tuburi etanşe; Y-
tuburi din PCV; L-lăcuite; R-tuburi cu manta rigidă;
I- înveliş exterior de protecţie impregnat.
Pentru a fi ferite de coroziune, tuburile se
plumbuiesc sau se lăcuiesc. Ca să nu se producă
deteriorarea izolaţiei conductoarelor introduse în
tuburi, interiorul tuburilor trebuie să fie bine finisate.
În funcţie de construcţie şi de materialul din
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 95 din 117
care sunt executate deosebim mai multe categorii de tuburi.
-Tuburile izolante uşor protejate IP sunt fabricate din carton rezistent la umezeală şi au înveliş
din bandă de oţel laminată la rece. Pentru protecţia la umezeală se impregnează cu bitum
industrial. Se pot monta aparent sau îngropat
-Tuburile de protecţie P sunt confecţionate din bandă de oţel laminată, cu margini petrecute
una peste alta pentru încheiere. Se montează numai aparent.
-Tuburile izolante uşor protejate, flexibile IPF se execută din spirale din bandă de hîrtie
impregnată, peste care se înfăşoară
spirale din bandă de oţel plumbuite.
-Tuburile izolante de protecţie,
etanşe IPE sunt executate din
carton izolant,protejat în ţeavă de
oţel. La ambele capete aceste
tuburi sunt filetate, în felul acesta
imbinările realizându-se uşor.
-Tuburile izolante de protecţie
flexibile cu rezistenţă mecanică
PFR se execută din spirale de oţel
plumbuite, peste care se înfăşoară benzi de hârtie impregnată şi deasupra-alte benzi de oţel
plumbuite. Aceste tuburi nu se montează în medii corozive.
-Tuburi de protecţie etanşe din ţeavă de oţel lăcuite PEL se montează aparent, sub
tencuială, sau îngropat în pardoseală, pentru
protecţia conductoarelor electrice, în locul tuburilor
IPE. Aceste tuburi le întâlnim şi la instalaţiile
sanitare.
-Ţevile pentru instalaţii electrice se utilizează cu
precădere, în medii umede dar necorozive, în
medii cu pericol de incendiu sau de explozie.
-Tuburile cu manta din policlorură de vinil se
utilizează pentru instalaţii electrice până la 50 V şi
nu se montează pe pereţi din lemn sau alte
materiale combustibile. Etanşarea tuburilor se realizează prin lipire cu adezivi speciali
-tuburi flexibile din PVC, metal si metal+PVC
-tub varnesh pentru protectie si inscriptionare conductori

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 96 din 117
Tub copex din PVC sau metalic

Canal cablu din PVC pentru instalatii aparente, canal cablu perforat

3.ACCESORII PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE

-Papucii de cablu sunt accesorii care servesc pentru legarea conductoarelor la o bornă, un bolţ
sau un şurub de contact.
Peste conductoare de cupru multifilar se execută papuci ştanţaţi, presaţi sau turnaţi.
Fixarea conductorului în papuc se execută prin cositorire. Numerele gravate pe ureche au
următoarea semnificaţie: primul număr-secţiunea conductorului, iar al doilea număr-diametrul
bornei la care se poate monta
-Cleme de legătură sunt executate din cupru sau oţel zincat şi se folosesc pentru legarea
conductoarelor între ele.
Cleme mobile cu şurub folosite pentru îmbinarea a două, trei sau patru conductoare, care
se introduc în crestătura şurubului şi se strâng cu o piuliţă.
Clemele mobile plate servesc la îmbinarea a două sau trei conductoare cu o secţiune de
la 2.5mm la 4 mm.
-Conectorii realizează îmbinarea conductoarelor cu ajutorul şuruburilor de strângere
-Scoabele şi brăţările servesc pentru fixarea tuburilor montate aparent. Pentru protecţia
împotriva coroziunii acestea se plumbuiesc sau se lăcuiesc.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 97 din 117
-Diblurile servesc pentru fixarea de elementele de construcţie a scoabelor, brăţărilor sau a altor
elemente (cârlige, role etc.)
-Manşoanele de legătură servesc la înădirea tuburilor şi se confecţionează din acelaşi material
ca şi tuburile.
-Coturile servesc la schimbarea direcţiei tuburilor cu 90 grade.
-Inelele şi pipele de protecţie se confecţionează din porţelan şi se utilizează pentru a se proteja
izolaţia conductoarelor de marginea tăioasă a mantalelor de tablă.
-Dozele sunt considerate tot accesorii ale instalaţiilor electrice deoarece permit accesul la
instalaţie pentru executare legăturilor la conductoarele electrice sau la cabluri. În funcţie de rolul
pe care îl îndeplinesc deosebim trei tipuri de doze:
-doze de trecere se folosesc pentru realizarea circuitelor pe distanţe mari şi au rolul de a
uşura introducerea şi tragerea conductoarelor prin tuburi.
-doze de derivaţie servesc pentru ramificarea circuitelor electrice.
-doze de aparat folosite pentru fixarea aparatelor de conectare (întrerupătoare, comutatoare,
prize) acestea au o singură gaură în care se introduce tubul.
Dozele se execută din tablă, material plastic, sau prin turnare şi sunt prevăzute cu găuri
pentru introducerea capetelor tuburilor de protecţie sau capetele cablurilor.

Cleme de conexiuni si papuci pentru cabluri


Accesorii diverse pentru instalatii electrice

4.APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU INSTALAŢII INTERIOARE

Prize şi fişe
Prizele şi fişele se folosesc pentru conectarea la sursa de de tensiune a consumatorilor
mobili (aparate electrocasnice, lămpi portabile, aparate electro medicale, motoare,, maşini de
spălat, unelte acţionate electric şi altele). Conductele instalaţiei sunt legate la priză, care
constituie partea fixă, iar legătura electrică a consumatorului mobil la sursa de tensiune se
stabileşte prin fişe şi conducte electrice flexibile.
Prizele şi fişele pot fi după numărul de faze conectate:
-monofazate cu doi poli şi contact de protecţie pentru legarea la pământ a
instalaţiei.
-trifazate cu trei poli
-trifazate cu un singur contact de protecţie, deci cu patru poli.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 98 din 117
-trifazate cu cinci poli, deci cu două contacte de protecţie.
Prizele şi fişele pentru instalaţii electrice interioare servesc la conectarea
consumatorilor casnici sau pentru conectarea consumatorilor industriali şi se pot monta aparent
sau îngropat. Pentru consumatorii electrocasnici, curenţii nominali nu depăşesc 16 A; pentru
consumatorii industriali prizele şi fişele se construiesc pentru curenţi de 25 şi 60 A.

prize monofazate
prize monofazate cu capac de protectie montaj prize de
telefonie

Priza Schuko Z – SD 230 cu protectie pentru copii şi


bornă împământare

Priză Radio-TV

Priză dublă ST

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 99 din 117
Întreruptoare

Întreruptoarele fac parte din categoria aparatelor de conectare. Ele sunt folosite atât în
domeniul casnic, cât şi în cel industrial.
Dintre cele mai utilizate menţionăm: -întreruptoare cu pârghie
-întreruptoare pachet
-întreruptoare cu came
-microîntreruptoare
Întreruptoarele cu pârghie realizate în ţara noastră pentru curenţi de 25A, 63A, 100A
au placa de bază şi capacul din material termorigid, iar cele pentru curenţi de 63A şi 100A
se realizează pe cadru metalic pentru montare pe panouri. Întreruptoarele cu pârghie nu
sunt prevăzute cu cameră de stingere pentru arc electric, dar cele pentru curenţi peste
100A sunt prevăzute cu pereţi despărţitori între faze.
Întreruptoarele pachet se construiesc pentru tensiuni nominale de
380V în curent alternativ şi pentru 220V în curent continuu.
Curenţii nominali sunt de 10, 25, 40, 63 şi 100A.
Întreruptoarele pachet pentru intensităţi nominale mai
mari se folosesc pentru circuite de lumină sau drept
comutatoare de circuit,dar nu întrerup curenţi mai mari de 1.25I.
Întreruptoarele pentru instalaţii de iluminat servesc la închiderea şi
deschiderea circuitelor de lumină din încăperi. După modul de instalare,
acestea pot fi montate pe tencuială, sau îngropat. În funcţie de conexiunile
pe care le realizează, întreruptoarele pentru instalaţii pot fi: unipolare, bipolare şi tripolare.

Siguranţe fuzibile

Siguranţele fuzibile sunt cele mai simple aparate de protecţie împotriva


scurtcircuitelor. Ele conţin elemente fuzibile(fir sau bandă) care au o secţiune
astfel aleasă, încât atunci când sunt străbătute de un curent mai mare decât
cel nominal, se topesc şi întrerup circuitul cu care sunt legate în serie,
realizând astfel protecţia acestui circuit.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 100 din 117
Dintre avantajele utilizării siguranţelor enumerăm: construcţia foarte
simplă, timpul foarte scurt în care întrerup curenţii de scurtcircuit,
realizând limitarea acestora. Întreruperea curenţilor de scurtcircuit
înainte de a fi atins valoarea maximă posibilă reduce în mod simţitor
solicitarea instalaţiei.

Principalele dezavantaje ale siguranţelor fuzibile sunt:


întreruperea instalaţiei(la arderea fuzibilului) pe un termen relativ
lung, eficienţa redusă la protecţia împotriva sarcinilor, variaţia în
limite largi a timpului de topire, în funcţie de elementul fuzibil.

INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE

Instalatiile electrice exterioare sunt de regula instalatii electrice de distributie situate in incinta
consumatorului. Lucrarile se realizeaza in baza normativelor in vigoare, numai cu materiale
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 101 din 117
omologate si pentru care se acorda o garantie de 12 luni. Functie de natura si complexitatea
lucrarilor, acest termen de garantie poate fi extins.

instalaţii de alimentare porţi,


uşi de garaj electrice şi
execuţia automatizării
acestora;
» acces pietonal cu card,
cartelă sau biometric
(amprentă);
» instalaţii de iluminat
ornamental sau uzual;
» instalaţii de protecţie
împortriva descărcărilor
atmosferice (trăznete);
» măsurare şi execuţie de
prize de pământ;
» sisteme automatizate pentru
irigare;
» sisteme automatizate pentru
controlul luminii (pentru o eficienţă şi o economie sporită);
» degivrare căi de acces, burlane, jgheaburi.

NSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE

 Realizarea bransamentelor electrice monofazate si trifazate aeriene si subterane la tensiunea


de 0,4kV

 Lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si


ornamental racordate la sistemele de iluminat publice.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 102 din 117
 Realizarea alimentarilor cu energie a consumatorilor diversi

 Instalatii de legare la pamant si paratrasnet, pentru constructii civile si industriale


 Masuratori si eliberari buletine de verificare pentru instalatiile electrice si prizele de


impamantare.

 Implementarea sistemelor de alimentare cu energie electrica alternativa (generatoare


electrice, UPS-uri, acumulatori, panouri fotovoltaice, centrale eoliene)
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 103 din 117
BRANȘAMENTE ELECTRICE (INSTALAȚII EXTERIOARE)
Clasificarea bransamentelor
- Bransament aerian monofazic
- Bransament subteran monofazic
- Bransament trifazic aerian
- Bransament trifazic subteran
- Posturi de transformare
- Instalatii de medie si joasa tensiune

Se obtin in baza avizelor emise de proiectant S.C. ENEL S.A.

Conditii tehnice

Principalele conditii tehnice pentru montarea cablurilor de bransamente electrice sunt:

» Traseul cablurilor se alege de regula astfel, incat sa


se realizeaza legatura cea mai scurta, in
concordonanta cu reteaua existenta de cabluri.
Totodata, se va asigura accesul la cabluri pentru
lucrari de montaj, reparati si eventuale inlocuiri de
cabluri.

» La pozarea cablurilor se recomanda sa se prevada


o rezerva cu lungimea de circa 1,5 m la capete,
necesara pentru a se permite introducerea sau
inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor. Pe
trasee lungi, rezerva se obtine prin montarea ondulata a cablurilor in plan orizontal.

» Razele de curbura ale cablurilor, realizate in timpul manevrarilor precum si la fixare, vor avea
urmatoarele valuri minime, exprimate prin multiplul diametrului exterior d al cablului:
- cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de plumb;
- cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de aluminiu;
- cabluri cu izolatie si manta de PVC

- cabluri cu izolatie si manta de PVC cu conductoare multifilare in constructie sector.

Pentru conductoarele de faza ale cablurilor cu izolatie de hartie sau PVC raza de curbura va fi
de 15 ori diametrul conductorului respectiv. La valorile cablurilor monofazate trebuie sa se
asigure o distributie simetrica a sarcinilor pe cele trei faze din circuitele trifazate de la care se
deriveaza.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 104 din 117
» Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea sa se vor face numai in conditiile in care
temperatura mediului ambiant si a cablurilor nu a coborat in perioada de timp friguros, in decurs
de 24 ore inaintea desfasurarii si pozarii , in nici un monent, sub urmatoarele valori:
- 0° C pentru cablul cu izolatie de fartie;

- +4° C pentru cabluri cu izolatie si manta de PVC.

In cazuri deosebite se admit desfasurarea si pozarea cablului si la tempereturi mai scazute,


dupa incalzirea prealabila a tamburului cu cablu intr-o incapere inchisa.

» La pozarea cablurilor pentru bransamentele subterane alaturi de alte cabluri electrice se vor
respecta urmatoarele distante libere:

- 70 mm fata de cablurile de joasa tensiune;

- 100 mm fata de cablurile de comanda si control;

- 250 mm fata de cabluri de 20 kV < U <110 kV;

- 500 mm fata de cablurile telefonice sau fata de cablurile elecrtice exploatate de alte
intreprinderi.
Chiar daca se respecta distantele de mai sus,
cablul de bransament se va sepera prin caramizi
de celelalte cabluri electrice.

» La intrarea in cladiri, la pozarea sub drumuri,


cablurile trebuie sa fie protejate in tuburi
metalice sau din alt material rezistent mecanic.
Tevile trebuie sa aiba un diametru interior de cel
putin 1,5 ori diametrul exterior al cablului si sa
nu aiba mai mult de doua curbe, realizate cu
curbura corespunzatoare tipului de cablu.
Capetele de tevi trebuie sa fie bercluite.

» La pozarea cablurilor in apropiere de cladiri, pomi, sine de tramvai, se vor respecta distantele
minime.

» La pozarea cablurilor in paralel cu conductoare subterane se vor respecta distantele minime.

» Adancimea de pozare a cablurilor in pamant, masurata de la suprafata solului este de minimu


700mm (fig. 2). Cablurile asezate in pamant se instaleaza in sant pe un strat de nisip de 10 cm
si se acopera cu un alt strat de nisip, peste care se aseaza un strat de caramizi. La intrarea in
cladiri se poate reduce adancimea de pozare, pe portiuni scurte, sub 5 m (fig. 3).
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 105 din 117
» La intersectia unui cablu de bransament cu retele de cabluri se va face o separare printr-un
strat de pamant de cel putin 500 mm. Aceasta distanta poate fi redusa pana la 250 mm, la
intersectia cu cabluri pana la 35 kV cu conditia protejarii acestora din urma in zona de
intersectie, plus cate 500 mm de fiecare parte, cu placi sau cu tuburi de beton, sau cu alte
materiale rezistente (fig. 4). De regula cablul de bransament va supratraversa cablul cu tensiune
mai mare, cu conditia mentinerii adancimilor de pozare.

» Intersectia cablurilor de bransament cu retele de conducte subterane se va realiza prin


respectarea urmatoarelor distante pe verticale:

- h s 250 mm fata de conductoare de apa si


canalizare;

- h s 500 mm fata de conducte cu fluide


combustibile si conductoare de termoficare.

Distanta de intersectie se poate reduce la 250


mm cu urmatoarele conditii:
- protejarea cablului in zona intersectiei plus
cate 500 mm, in cazul conductelor cu fluide
combustibile;
- intarirea izolatiei termice la conductele de
termoficare in zona intersectiei plus cate 1000 mm; izolatia termica va fi realizata astfel, incat sa
nu depaseasca o supratemperatura de 10° C fata de restul solului.

- La intersectarea cu conductoare pozate la adancimi de cel putin 1 m, cablurile electrice vor


supratraversa conductele.

» Supratraversarea strazilor din localitati se va


efectua prin montarea cablului de bransament
intr-un tub de protectie a carui lungime va depasi
limita bordurii (fig. 4).

» La pozarea cablurilor pe stalpii retelelor


electrice aeriene se vor respecta urmatoarele:
- cablul va fi curatat, pe portiunea iesita din
pamant, de materiale de protectie combustibile
(iuta, bitum) si se va proteja anticoroziv prin
vopsire; cablul va fi protejat impotriva
deteriorarilor mecanice prin introducerea in tub de protectie pe o portiune de 2 m deasupra
solului;
- tubul de protectie poate fi izolant sau metalic; la stabilirea locului de iesire din pamant se va
avea in vedere evitarea laturi spre zonele de circulatie; de asemenea, se va urmari, pe cat
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 106 din 117
posibil, pozarea pe partea nordica a stalpului, pentru evitarea incalzirii cablului sub actiunea
razelor solare; se va asigura o rezerva de cablu prin pozarea in bucla la baza stalpului.

» In orase si in zone locuite, cablurile electrice trebuie pozate, de regula, pe parte necarosabila
a strazilor (sub trotuare) si in zonele verzi din cartierele de locuit.

» Pe trotuare, ordinea de asezare a cablurilor electrice, dinspre partea cladita inspre partea
carosabila (cu pastrarea distantelor indicate la punctul f) este:

- cabluri de distributie de joasa tensiune;

- cabluri de distributie de medie tensiune;

- cabluri de curent continuu;

- cabluri pentru iluminat public.

Instalații de Paratrasnet
INSTALATIA DE PARATRASNET constituie principala măsură de protecție la loviturile directe
de trasnet in cazul furtunilor.
O ameninţare pentru instalaţiile electrice o constituie și apariţia supratensiunilor cauzate de
descărcările electrice chiar daca cestea au loc mult mai
departe de imobilul dvs..
Dacă o lovitura de trasnet loveşte o instalaţie de protecţie
împotriva trasnetelor - IPT (un paratrasnet), atunci o bună
parte din energia trasnetului este deviată spre pământ, dar
şi spre instalaţia electrică proprie, iar prin sistemele de
legare la pământ şi la alte instalaţii.
Chiar dacă avem o instalatie de paratrasnet instalată, o
lovitura de trasnet în apropriere poate produce pagube. Acest lucru se poate combate prin
reducerea supratensiunilor induse, până la un anumit nivel care să nu mai reprezinte un pericol
pentru consumatorii finali, prin instalarea de descarcatoare de supratensiune pe zone de
protecţie.
Așadar când vorbim de protecția la loviturile de trasnet, trebuie să avem în vedere un sistem de
protecţie împotriva loviturilor de trasnet, în care includem:

sistemul de protecţie exterioară (dispozitivul de captare, de coborâre, instalaţia de legare la


pământ)
sistemul de protecţie interioară - montarea descarcatoarelor la supratensiune (SPD)
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 107 din 117
SISTEME DE PROTECŢIE LA TRĂSNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE (PDA)
Acest sistem de protecţie împotriva loviturilor de trasnet, este net superior sistemului clasic,
asigurând o zonă de protecţie superioară prin faptul că se creează artificial o ionozare în vârful
captatorului, reacţionând astfel la o lovitură iminentă de trasnet.
La utilizarea paratrasnetelor cu PDA, se va acorda atenţie
alegerii corecte a nivelului de protecţie, paratrasnetului,
locului de montaj, dar şi sistemului de coborâre şi realizării
corecte a prizei de pământ.
O astfel de instalaţie de protectie impotriva trasnetului este
compusă din:

un dispozitiv PDA montat pe un catarg


conductoare de coborâre
priza de împământare pentru dispersia curentului de trasnet
AVANTAJE

este un sistem mult mai simplu şi eficient decât cel clasic


nu afectează aspectul arhitectural al clădirilor
CAPTATORUL

se montează la cel puţin 2 m deasupra celui mai înalt punct al zonei pe care o protejează
montarea acestuia se realizeauă în general pe un catarg
dacă catargul este ancorat, atunci aceste ancorări se leagă în punctele de jos, la
conductoarele de coborâre conform I 20
CONDUCTOARELE DE COBORARE
Sstemul PDA este legat la pământ prin cel puţin o coborâre.
Sunt necesare două coborâri, daca:

lungimea orizontală a a conductorului de coborâre este mai mare decât lungimea verticală a
aceluiaş conductor
înălţimea construcţiei este mai mare de 28 m
Traseul de coborâre trebuie să urmeze următoarele reguli:
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 108 din 117
urmează calea cea mai scurtă până la priza de pământ
traseul de coborâre trebuie proiectat în aşa fel încât să nu aibe cotituri bruşte iar razele de
curbură să fie de minim 20 cm
să evite întoarcerile şi urcările
montarea conductoarelor de coborâre se va face la o distanţă de minim 0.5 m de marginile
uşilor şi ferestrelor
conductorul de coborâre va avea trei fixări pe metru.
Conductoarele de coborare pot fi din cupru stanat, inox sau aluminiu, având dimensiunile
recomandate în normativ. Execuţia acestora se recomandă să se facă dintr-o singură bucată,
fără îmbinări.
În cazul în care este necesară îmbinarea, numărul acestor îmbinări trebuie redus la minim şi să
fie realizate prin sudare sau prin bride speciale.
Conductoarele de coborare se recomandă a fi montate în exteriorul clădirilor, la o distanţă de 10
cm de pereţii din material combustibil. La 2 m înălţime deasupra solului, conductorul de coborâre
se va întrerupe, legătura electrică fiind realizată cu o piesă de separaţie.
Cu ajutorul piesei de separaţie se poate separa conductorul de coborâre de priza de pamant cu
ocazia măsurătorilor rezistenţei prizei de împământare. Pentru protecţia conductorului de
coborâre se poate monta o teacă de protecţie.
PRIZA DE PAMANT
Priza de pamant aferentă unei instalatii de
paratrasnet va avea o rezistenţă cel mult
egală cu 1Ω. Construcția prizei de pamant
va necesita o atenție deosebită şi va fi
constituită din 3 - 5 ţăruşi de 2 m dispuşi în
triunghi, legaţi prin platbandă și îngropați la
cel puţin 0,5 m adâncime.
Este obligatorie realizarea legăturilor
echipotenţiale atât a obiectelor metalice
exterioare cât şi a celor interioare din
clădirea protejată. Secţiunea minimă a
conductorului de legătură este de 16
mm2

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 109 din 117
Dimensionarea instalatiei de legare la pământ destinate instalațiilor
electrice de JT

o Generalitati
In retelele cu neutrul legat direct la pamant (schema TN), este obligatorie realizarea unei prize
de pamantare cu rezistanta de dispersie de cel mult 4 ohmi (v. I.7-98 §4.1.34.c).
Pentru realizarea acestei prize, in curent alternativ se vor folosi in mod obligatoriu si prizele
naturale oferite de constructii, cum sunt fundatiile armate si structurile metalice ale constructiilor,
conductele de apa ingropate in pamant, etc. (v. I.7-98 §4.1.51). In curent continuu insa, este
interzisa utlizarea acestor prize naturale (din cauza procesului de coroziune electrolitica facilitat
de curentul continuu).

Prizele de pamant artificiale se vor prevedea numai in cazul in care nu se pot folosi prize
naturale sau cand acestea nu asigura realizarea valorii
prescrise pentru rezistenta de dispersie a prizei de
pamantare.

o Determinarea rezistentei prizei de pamantare


naturale

Fundatia de beton armata cu bare de otel si ingopata


destinata constructiilor este asimilata unei prize de
pamantare semisferice, ingropate, cu diametrul la
suprafata solului. Rezistenta de dispersie a acestei
semisfere este data de relatia Rp = ρ/πD, unde ρ este
rezistivitatea solului, in [ohmi.m], iar D este diametrul
semisferei, in [m]. Din echivalarea celor doua volume, a armaturii metalice a fundatiei si a
semisferei, se deduce diametrul semisferei ce intra in relatia rezistentei de dispersie.

De exemplu, pentru fundatia tip pahar, armata, a unui stalp de beton de sustinere al unei hale (v.
fig. 1), cu dimensiunile AxBxH in [m] si in care se considera inclusa si grosimea betonului de
acoperire a armaturii (apreciata la 3 cm), volumul util al armaturii fundatiei de stalp este:

, [mc]

iar raza semisferei echivalente este: [m] si deci [m].

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 110 din 117
de unde rezulta rezistenta de dispersie [Ω]

Rezistivitatea ρ a solului [Ω.m] poate fi cunoscuta prin efectuarea de masuratori prealabile pe


teren sau prin aprecierea acesteia pe baza informatiilor extrase din studiul geotehnic al terenului
de fundare.

Fig. 1 - Sectiune prin soclul fundatiei tip pahar a stalpului de hala, si prin priza semisferica
echivalenta de pamantare

Considerand toate cele n fundatii ale stalpilor halei ca fiind identice si legate in derivatie (prin
legarea armaturilor lor la conductorul principal de pamantare) si avand un coeficent de
utilizare ηu, rezistenta de dispersie echivalenta -denumita rezistenta prizei naturale echivalente-
se obtine cu relatia:

Coeficientul de utilizare ηu se ia din din tabele, din STAS 12604 (v. Tabel 4 de mai jos).

o Determinarea rezitentei prizei de pamantare artificiale

Pentru obtinerea rezistentei echivalente de pamantare normate Rp ≤ 4 ohmi, valoarea necesara


pentru rezistenta prizei artificiale Rart, considerata legata in derivatie cu priza naturala Rnat, se
deduce din relatiile de mai jos, unde : ku =1,1…1,25 este coeficientul de utilizare a celor doua
prize legate in paralel:
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 111 din 117
de unde rezulta

o Alegerea tipului de priza artificiala si relatiile de dimensionare a electrozilor

Priza artificiala se realizeaza de obicei, in cazul obiectivelor industriale, din platbanda de otel
zincat (OL-Zn) ingropata in pamant la 0,6-0,8 m adancime, pe un contur in jurul constructiei
zidite, la distanta de minimum 1m de peretii constructiei. La aceasta centura ingropata se leaga,
cu platbanda OL-Zn de aceeasi grosime, armatura fundatiilor de stalpi. In cazul in care
rezistenta de dispersie a celor doua prize, naturala si artificiala, nu realizeaza impreuna cel mult
4 ohmi, se efcectueaza o imbunatatire a rezistentei de dispersie echivalente prin plantarea de
prize realizate cu electrozi din teava OL-Zn, ingropati vertical in sol pe conturul prizei orizontale.

Relatiile de calcul pentru rezistenta de dispersie a cele doua tipuri de electrozi, orizontali (cu
platbanda) si verticali (din teava) sunt prezentate mai jos:

- pentru electrodul platbanda ingropat orizontal, intr-un sol cu rezistivitatea ρ [Ωm], la


adancimea t [m] fata de nivelul solului, de lungime L [m] si cu dimensiunea mare b [m] a sectiunii
platbenzii:

- pentru electrodul teava ingropat vertical, la adancimea q[m] considerata de la capatul superior
al tevii ingropate si pana la nivelul solului, de lungime L [m] si cu diametrul exterior d [m], unde t
= q+0,5L:

In cazul utilizarii unui numar n de electrozi teava verticali, plantati in linie la distanta a unul fata
de celalalt, rezistenta lor echivalenta de dispersie se calculeaza cu relatia:

unde: - rtv este rezistenta de dispersie a unui electrod teava, in ohmi;


-n este numarul electrozilor teava;
- ηu este un coeficient subunitar de utilizare a electrozilor teava. Acest coeficient
depinde de numarul n al electrozilor si de raportul dintre distanta adintre electrozi si lungimea L a
electrodului. Se culege din tabele.
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 112 din 117
Cu relatia (3) si lungimea L a conturului prizei orizontale obtinuta din masuratori pe planul halei,
se determina rezistenta de dispersie a prizei artificiale. Daca valoarea obtinuta depaseste
valoarea limita stabilita cu relatia (2), se calculeaza, tinand seama de valoarea unei prize
verticale tip teava determinate cu relatia (4), numarul n de electrozi verticali necesar de plantat
pentru realizarea valorii rezistentei Rpv. Rezistenta echivalenta a celor doua prize in paralel,
orizontala Rph=rph si verticala Rpv (v. relatia 5), trebuie sa realizeze conditia:

de unde rezulta conditia si numarul

tevilor

 Alegerea sectiunii elementelor prizei de pământare

Sectiunea minima a conductorului din otel folosit pentru centura de pamantare (electrodul
orizontal) va fi (v. I.7-98 §4.1.53) de 100 mmp si in grosime de 3 mm, in cazul inglobarii lui in
betonul fundatiei. In cazul ingroparii acestuia direct in pamant, se respecta valorile de sectiune si
material in functie de ph-ul solului, prezentate in Tabelul 1 de mai jos:

Tabel 1
Tipul Sectiuneammp Grosimi sau diametre, in mm
materialului neprotejate zincate protejate in
bentonita
pH ≥ 6 pH < 6 pH ≥ 6 pH < 6 pH ≥ 6 pH < 6
Otel (obligatoriu in situatii normale)
Profilat 150 g=6 Neadmis g=4 g=6 g=4 g=4
Rotund 150 Φ=14 Neadmis Φ=10 Φ=14 Φ=10 Φ=10
Cupru (numai in soluri agresive, cand e mai economic)
Banda 15 Neadmis g=3 - - - -
Funie 25 Φ=2 - - - -

Nota:
in soluri agresive sau cu rezistivitate mare, electrozii se imbraca intr-un strat de bentonita,
gros de 10 ori diametrul sau latura mare a sectiunii electrodului dar nu mai mica de 20 cm.;

sunt interzise materiale ca aluminiul, funia de otel, acoperirile si legaturile izolante.


Sectiunea minima a conductorului principal de pamantare, a conductoarelor de legare la priza si
intre electrozi sunt date in Tabelul 2 de mai jos:
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 113 din 117
Tabel 2
Materiale Sectiunea minima, in mmp, in montaj:
neprotejat in tub, impreuna cu conductoarele active Cu/Al ce
aparent ingropat au sectiunea, in mmp, de:
2,5/4 4/6 6/10 10/16
Otel, g 3 100 - Numai conductoare de cupru izolate si marcate cu
[mm] 4 - 100 verde-galben:
Funie otel 95 - - - - -
Cu, monofilar 16 25 4 6 10 10
Cu, multifilar 16 25 4 6 10 10
Rezistivitati ale diferitelor soluri si ape
Tabel 3
Nr. 1.1 Natura solului sau apei Rezistivitatea [Ω.m]
crt. Domeniul de Valori recomandate
variatie
1 Solutiile de sare si ape acide 0,01 0,01
2 Apa de mare 1,0 … 5,0 3
3 Apa de parau sau de rau 10 … 50 20
4 Apa de iaz sau de izvor 40 … 50 40
5 Apa subterana 20 … 70 50
6 Apa de munte (parauri, rauri, lacuri) 100 … 1200 700
7 Pamant, huma, turba (foarte umede) 15 … 20 20
8 Cernoziom 10 … 70 50
9 Huma vanata cu continut de sulfura de fier 10 … 20 10
10 Pamant arabil 40 … 60 50
11 Pamant argilos, argila 40 … 150 80
12 Pamant cu pietris 100 … 500 200
13 Loess, pamant de padure 100 … 300 200
14 Argila cu nisip 100 … 300 200
15 Pamant nisipos 150 … 400 300
16 Nisip foarte umed 100 … 500 400
17 Balast cu pamant 500 … 6000 1000
18 Nisip, nisip cu pietris 1000 … 2000 1000
19 Roci bazaltice 10 000 10 000
20 Stanca compacta 100 000 100 000
21 Granit, marmura 10 … 10
6 9 108
22 Sare gema 1011 1011
23 Mica 1012 … 1015 1015

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 114 din 117
Nota
1. Valorile de mai sus sunt cuprinse in anexa E din STAS 7334-83 Instalatii de legare la pamant
de protectie. Prescriptii.
2. Domeniul de variatie al rezistivitatii este dat in functie de umiditate si continutul de saruri.
3. Valorile recomandate sunt destinate pentru calcule preliminare.

Coeficientii de utilizare ai prizelor de pamantare complexe

Tabel 4
Coeficientii de utilizare pentru:
Electrozi verticali dispusi pe Electrozi verticali dispusi pe
Raportul a/l Numarul electrozilor un traseu liniar un contur inchis
1.1.1 Priza Priza 1.1.2 Priza Priza
verticala orizontala verticala orizontala
1 2 0,85 0,80 - -
3 0,80 0,80 0,75 0,50
4 0,75 0,77 0,65 0,45
5 0,70 0,75 0,62 0,42
6 0,65 0,60 0,60 0,40
10 0,60 0,60 0,55 0,33
20 0,50 0,20 0,50 0,25
40 - - 0,40 0,20
60 - - 0,38 0,20
100 - - 0,35 0,19
2 2 0,90 0,90 - -
3 0,85 0,90 0,80 0,60
4 0,82 0,88 0,75 0,55
5 0,80 0,85 0,72 0,52
6 0,78 0,80 0,70 0,50
10 0,75 0,75 0,66 0,44
20 0,70 0,56 0,61 0,33
40 - - 0,55 0,29
60 - - 0,52 0,27
100 - - 0,50 0,24
3 2 0,95 0.95 - -
3 0,90 0,90 0,90 0,75
4 0,88 0,85 0,85 0,70
5 0,85 0,82 0,82 0,68
6 0,82 0,80 0,80 0,65
10 0,80 0,75 0,75 0,56
INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 115 din 117
Coeficientii de utilizare pentru:
Electrozi verticali dispusi pe Electrozi verticali dispusi pe
Raportul a/l Numarul electrozilor un traseu liniar un contur inchis
1.1.1 Priza Priza 1.1.2 Priza Priza
verticala orizontala verticala orizontala
20 0,75 0,68 0,70 0,45
40 - - 0,65 0,39
60 - - 0,62 0,36
100 - - 0,60 0,33
Nota
1. In raportul a/l, a reprezinta distanta pe orizontala dintre doi electrozi vecini, iar l reprezinta
lungimea electrodului, ambele valori fiind exprimate in metri.
2. Valorile de mai sus sunt cuprinse in anexa D, din STAS 6119 Instalatii de legare la pamant
de protectie. Prescriptii.

Exemplu de mers de calcul pentru dimensionarea unei prize de pamantare


Se considera urmatoarele dimensiuni pentru fundatiile a 11 stalpi destinati unei hale de
fabricatie:
A = 1,5 m.
B = 1,2 m.
H = 1,8 m

Se considera, de asemenea, ca terenul pe care se amplaseaza hala este alcatuit dintr-un


pamant nisipos si deci cu o rezistivitate egala cu 300 Ω.m.

Se cer urmatoarele:
a). determinarea rezistentei de dispersie echivalente a prizelor naturale ale celor 11 fundatii de
stalpi ai halei;
b). valoarea prizei artificiale de pamantare necesare realizarii, prin legarea in paralel cu priza de
pamantare naturala, a unei rezistente
rezultante de cel mult 4 ohmi, cat prevad normele.
c). determinarea rezistentei prizei artificiale realizate cu un electrod ingropat orizontal, cu
lungimea oferita de conturul Halei de fabricatie:
d). determinarea numarului necesar de electrozi tip teava ingropati vertical, in vederea obtinerii
valorii deduse la punctul b.

Rezolvare
a) Volumul util al fundatiei de stalp este:

mc

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 116 din 117
iar raza semisferei echivalente este: m si

deci m.

de unde rezulta ca rezistenta de dispersie a unei fundatii este: Ω.

Cele 11 fundatii de stalpi ai halei, considerate ca fiind identice si legate in derivatie (prin legarea
armaturilor lor la conductorul principal de pamantare) si avand un coeficent de utilizare ηu,=0,795

au rezistenta de dispersie echivalenta egala cu: Ω > 4 Ω.

b) Se impune deci o priza artificiala. Valoarea prizei de pamantare artificiale trebuie sa fie:

Ω.

c). Lungimea electrodului orizontal al prizei artificiale de pamantare ingropat, la adancimea de


0,6 m. pe conturul Halei este de (18+2) m + 2(12+1) m = 46 m. Rezistenta de dispersie obtinuta
cu acest electrod este:

Ω.

d). Cum Ω rezulta ca nu mai sunt necesari electrozi verticali.

INOVAREA ȘI REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL -Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607
SUPORT DE CURS EL (M2/C2)– CALIFICAREA ”ELECTRICIAN” nivel 2,COR 713701, elaborat ing. Gheorghe Bucătaru - Formator
Pag 117 din 117