Sunteți pe pagina 1din 31

INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Dimensionarea circuitelor si coloanelor de iluminat
si fortaDimensionarea circuitelor si coloanelor de
iluminat si forta
Scop: alegerea in mod optim a sectiunii conductoarelor, a aparatelor de conectare si a celor
de protectie astfel incat sa se satisfaca conditiile de stabilitate termica in regim permanent si
de scurta durata la pornire, a receptorului sau grupului de receptoare electrice care trebuie
alimentate.

Pasul 1. Curentul de calcul
- circuit receptor

unde
Ic - curentul de calcul
kI - coeficient de incarcare
PN - puterea nominala
- randamentul
cos - factorul de putere

U ' = Uf tensiunea de faza pentru receptoare monofazate
U ' = Ul tensiunea de linie pentru receptoarele bifazate


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

pentru receptoare trifazate

- circuit utilaj (trifazat)

unde
Pc - puterea ceruta
suma puterilor instalate pentru fiecare circuit afectate de
coeficientul de cerere

Pasul 2. Curentul de pornire

IN - curentul nominal al motorului
Kp = 5 - 8 pentru motoare asincrone cu pornire directa
Kp = 1,7 - 2,7 pentru motoare cu pornire stea - triunghi
Kp = 1,1 - 1,3 pentru motoare cu pornire reostatica

Pasul 3. Curentul de varfINOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Ipmax - curentul de pornire al celui mai mare motor (receptor)
- suma curentilor de calcul mai putin circuitul cu Ipmax

Pasul 4. Alegerea sectiunii conductoarelor
curentul maxim admisibil al conductorului sa fie mai mare sau egal
cu curentul de calcul si din tabelul 1 rezulta sectiunea conductorului.
Se verifica sectiunea conductorului (s) in regim de scurta durata la pornire:

jmaxadm=20 A/mm
2
pentru conductoare din Al
jmaxadm=35 A/mm
2
pentru conductoare din Cu

Tabelul 1
Sectiunea conductorului
[mm
2
]
Ima [A] pentru cablu cu conductoare din :
Cu Al
0,5 12 -
0,75 14 -
1 16 -
1,5 20 -
2,5 28 18
4 36 25
6 45 35
10 60 48
16 80 64
25 105 90
35 130 110
50 160 135
70 200 170
95 230 200INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Pasul 5. Alegerea dispozitivelor de protectie

Solutia clasica este protectia la suprasarcina cu relee termice si la scurtcircuit cu sigurante
fuzibile. Aceasta solutie se practica inca pe scara larga dar sunt si alte sisteme de protectie ,
electronice, presetabile, mult mai eficiente . Regulile dupa care se seteaza valorile acestor
dispozitive sunt tot ca la cele clasice.
- La suprasarcina - relee termice-
IrT = IN
- La scurtcircuit - sigurante fuzibile-
INf >= Iv
- Verificarea (care asigura protectia coloanei sau circuitului)
INf <= 3 Imax adm = 3 jmax adm s

Pasul 6. Verificarea caderii de tensiune

Valorile caderilor de tensiune, in regim normal de functionare, fata de tensiunea nominala
a retelei, trebuie sa fie de cel mult:
- cand alimentarea consumatorului se face din cofretul de bransament de joasa tensiune
- 3% pentru receptoarele din instalatiile de lumina
- 5% pentru restul receptoarelor
- cand alimentarea consumatorului se face din transformatorul sau centrala proprie
- 8% pentru receptoarele din instalatiile de lumina
- 10% pentru restul receptoarelor
- caderea de tensiune la pornire: max 12%
unde:
[1/m] conductivitatea conductoarelor alese
Un [V] tensiunea de linie nominala
Pk [W] puterea transportata pe tronsonul k


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

lk [m] lungimea tronsonului k
sk [m
2
] sectiunea conductorului de faza pe tronsonul k

REGULI GENERALE

Cateva reglementari din normativul:
Proiectarea si executarea instalatiilor electrice
cu tensiuni pana la 1000 Vca si 1500 Vcc
NP - I7 - 02 -ICECON SA-
La proiectarea si executarea instalatiilor electrice se respecta
prevederile legii 90/1996 si legii 10/1995 referitoare la cerintele de
calitate :
- rezistenta si stabilitate
- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
- izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
- protectie impotriva zgomotului
Instalatiile electrice la consumator trebuie astfel realizate incat sa nu
afecteze siguranta utilizatorilor si a bunurilor.
Instalatiile electrice trebuie realizate astfel incat sa se evite riscul de
aprindere a unor materiale combustibile datorita temperaturilor
ridicate sau a arcurilor electrice, iar utilizatorii sa nu fie in pericol de
a suferi arsuri.
Conductoarele active inclusiv conductorul neutru ale circuitelor
electrice trebuie sa fie izolate si protejate impotriva supracurentilor
printr-unul sau mai multe dispozitive de protectie.
Instalatiile electrice trebiue dispuse astfel incat sa fie excluse orice
influiente intre acestea si celelalte instalatii ale cladirilor.
Toate materialele folosite pentru pentru protectie (tuburi, plinte,
canale, etc.) izolare, mascare (placi, capace, dale, etc) suporturi
(console, poduri, bride, cleme, etc.)trebuie sa fie incombustibile sau
greu combustibile.
Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau
utilaje pe care se poate sa apara condens. Fac exceptie instalatiile


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

electrice in executie inchisa cu grad de protectie minim IP 33,
realizate din materiale rezistente la astfel de conditii.
Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu
izolatie normala, a cablurilor fara intarziere la propagarea flacarii, a
tuburilor din materiale plastice, a aparatelor si echipamentelor
electrice cu grad de protectie inferior IP 54, se face interpunand
materiale incombustibile intre acestea si materialul combustibil sau
elemente de distantare care pot fi :
- straturi de tencuiala de minim 1 cm grosime sau placi din
materiale electroizolante incombustibile cu grosime de min 0.5 cm,
cu o latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile
elementul de instalatie electrica
- elemente de sustinere din materiale incombustibile care
distanteaza elementele de instalatie electricaa cu cel putin 3 cm fata
de elementul combustibil
Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul
combustibil se aplica atat la montarea aparenta cat si la montarea
sub tencuiala a elementelor de instalatie electrica.
Se interzice montarea directa pe elementele de constructie din
materiale combustibile a cablurilor armate sau nearmate cu sau fara
intarziere la propagarea flacarii, a conductoarelor electrice neizolata
sau cu izolatie din materiale combustibile, si a aparatelor electrice cu
grad de protectie mai mic decat IP 54.
In cazurile in care mai multe dispozitive de protectie se insereaza
intr-o distributie, caracteristicile lor se aleg astfel incat sa fie
asigurata selectivitatea protectiei. In cazul unei avarii sa functioneze
protectia cea mai apropiata de aceasta, izoland doar portiunea
respectiva, fara a scoate de sub tensiune intreaga instalatie. Intre
curentii nominali ai fuzibililor a doua sigurante consecutive, diferenta
sa fie de cel putin doua trepte.
Se prevad dispozitive de actionare manuale sau automate pentru
asigurarea scoaterii de sub tensiune a conductoarelor active in caz de
incendiu. Dispozitivele de protectie, in caz de incendiu, trebuie sa se
gaseasca la nivelul echipamentelor de protejat, iar organul de
manevra trebuie sa fie usor de recunoscut si usor accesibil.
Se interzice traversarea cosurilor si canalelor de fum cu conductoare,
cabluri si bare electrice, tuburi de protectie sau alte elemente ale
instalatiei electrice.


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Alegerea metodelor si a mijloacelor de executare a legaturilor
electrice trebuie sa se faca in functie de materialul si sectiunea
conductoarelor sau barelor si de caracteristicile mediului.
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in
interiorul tuburilor sau tevilor de protectie sau a trecerilor prin
elementele de constructie.
In incaperile in care in tuburile sau tevile de protectie poate patrunde
sau se poate colecta apa de condensatie acestea se monteaza, pe
traseele orizontale, in panta de 0,5.1 % intre doua doze.
Trebuie evitata montarea tuburilor pe pardoseala combustibila a
podurilor. In acest caz tuburile trebuie sa fie metalice.
Se interzice montarea dozelor si cutiilor de derivatie pe pardoseala
podurilor. Ele se instaleaza in incaperile de la ultimul etaj al cladirii
sau daca nu este posibil, pe peretii podurilorsau pe partile laterale ale
grinzilor.
Se interzice montarea dozelor in incaperi pentru bai sau dusuri,
grupuri sanitare..
Legaturile conductoarelor electrice trebuie executate numai in doze.
Instalatiile electrice interioare se alimenteaza din reteaua publica de
joasa tensiune printr-un disjunctor de bransament.
Intrerupatoarele si comutatoarele din circuitele electrice pentru
alimentarea lampilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal
de minim 10 A. Se admit intrerupatoare cu un curent nominal de 6A
in cazul in care circuitul alimenteaza un corp de iluminat cu o singura
lampa fluorescenta.
In cladirile de locuit se prevad in fiecare incapere de locuit cel putin
doua prize. In dependinte (bucatarie, vestibul, culuar, oficiu, boxa
etc) se prevad prize dupa necesitati.
Prizele trebuie montate pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de
la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite :
- peste 2m, la scoli, in clase
- peste 1,5m in camere de copii in crese, gradinite, camine,


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

spitale de copii si alte cladiri similare
- peste 0,1m, in alte incaperi decat grupuri sanitare, dusuri,
bai, spalatorii si bucatarii, indiferent de natura pardoselii
Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi
cu pardoseala conductoare electric (mozaic, ciment, gresie etc). In
incaperi din clasa A E 5 (PC) si in incaperi in care se utilizeaza
aparatura de calcul.
Aparatele de comanda a conectarii si deconectarii circuitelor de forta
se aleg si se monteaza astfel incat sa intrerupa simultan toate
conductoarele de faza ale circuitului. Se admite intreruperea
conductorului neutru numai daca intreruperea lui se realizeaza
simultan sau dupa intreruperea conductoarelor de faza.
Sigurantele fuzibile trebuie sa fie calibrate si in executie inchisa. Se
interzice folosirea sigurantelor fuzibile ca aparate de conectare si
deconectare.
Sigurantele automate cu filet si intrerupatoarele automate se pot
utiliza atat pentru separarea cat si pentru conectare si deconectare
sub sarcina.
Tablourile cu puteri instalate mai mari de 20 KW inclusiv si tablourile
santierelor, se prevad cu disjunctor general.
Este admisa racordarea prin prize la circuitul de alimentare a
receptoarelor electrice cu putere nominala pana la 2 KW.
Receptoarele cu puteri peste 2 KW, se pot racorda prin prize sau prin
racorduri fixe, iar pentru conectarea si deconectarea acestora,
receptoarele se prevad cu dispozitive de actionare (de exemplu
contactoare) pe circuitul fix de alimentare, daca receptorul nu este
echipat cu intrerupator de catre producator.
Circuitele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de circuitele de
prize.
Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat, prize, de
comanda si semnalizare, daca circuitele respective functioneaza la
aceeasi tensiune.


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Circuitele si dozele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de cele
ale iluminatului de siguranta.
De regula puterea maxima instalata pe circuit (de iluminat normal)
este de 3 kW pentru un circuit monofazat si de 8 kW pentru un circuit
trifazat.
Corpurile de iluminat echipate cu lampi cu descarcari in vapori
metalici se prevad cu dispozitive pentru imbunatatirea factorului de
putere.
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige, de
tavan, bolturi, dibluri etc) se aleg astfel incat sa poata suporta fara
deformari o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat
respectiv, dar nu mai putin decat 10 kg.
Alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor electric de forta
trebuie sa se faca prin circuit separat. Se admite alimentarea mai
multor receptoare electrice de forta de aceeasi natura printr-un
circuit prevazut cu protectie comuna la scurtcircuit, daca puterea
totala instalata a acestor receptoare nu depaseste 15 kW.
Pornirea motoarelor se face :
- direct pana la 4kW / 220V si 5,5 kW / 380V
- cu aparate de pornire peste aceste puteri / tensiuni
Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebiue
prevazute pe toate fazele cu dispozitive automate de protectie la
scurtcircuit (sigurante fuzibile etc) si cu dispozitive de comanda si
detectie automata a suprasarcinilor (contactoare cu relee termice
etc).
In incaperi cu bai sau dusuri echipamentele si aparatele electrice
trebuie sa aiba cel putin urmatoarele grade de protectie : volumul 0 :
IPX7, volumul 1 : IPX4, volumul 2 : IPX 3.


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

In volumele 0, 1 si 2 nu este permisa amplasarea dozelor de legaturi.

In volumul 3 se adminte instalarea prizelor numai in una din
urmatoarele variante :
alimentate individual prin transformator de separatie
alimentate cu o tensiune foarte joasa de protectie
protejate printr-un dispozitiv de protectie la curent diferential
rezidual de cel mult 30 mA
Nici un intrerupator sau priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin
de 0,60 m de usa deschisa a unei cabine de dus.
Circuitele pentru alimentarea instalatiilor jacuzzi trebuie prevazute cu
protectie diferentiala de cel mult 30 mA.
In cladirile noi care urmeaza sa fie dotate cu firme luminoase se
prevad firide speciale in care se amplaseaza dispozitivele de
conectare si comanda.
La blocurile de locuinte, coloana pentru alimentarea tabloului
principal al ascensorului trebuie racordata la tabloul comun de lumina
si forta, fara a se prevedea intrerupator de tablou.

REALIZAREA PRACTICA
Dupa stabilirea unor aspecte teoretice (tema data de proprietar,
schema de ansamblu, schema izometrica, dimensionarea circuitelor si
coloanelor etc.), se realizeaza dupa caz urmatoarele operatii:


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Instalatii sub tencuiala
1. Trasarea pe perete a locului viitoarei instalatii electrice cu stabilirea locurilor de
intrerupator, priza, doze de ramificatie, etc. detalii
Se stabilesc locurile pentru prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat, tabloul general, in
functie de preferintele proprietarului si respectind regulile de montare ale acestora, sau se
respecta proiectul existent.
Tuburile si tevile se instaleaza pe trasee verticale si/sau orizontale. Nu se admit trasee
oblice decat in cazuri speciale (ex. casa scarilor).


2. Executarea trecerilor prin pereti. detalii
Se realizeaza prin perforarea acestora cu ajutorul unui burghiu cu diametrul mai mare sau
egal cu cel al tubului PVC de trecere. Daca peretele este din caramida sau alte materiale
nu foarte dure, se poate folosi o teava crenelata si ciocanul
3. Realizarea coturilor din PVC (daca este cazul). detalii
La instalatiile aparente se recomanda folosirea coturilor din PVC, care pot fi
realizate din bucati de tub PVC prin incalzire cu o lampa cu gaz sau cu benzina si, cu
oarecare indemanare, se curbeaza la unghiul dorit. Se realizeaza mufarea pieselor
(tronsoane de tuburi si coturi) prin acelasi procedeu de incalzire si modelare.
La celelalte tipuri de instalatii se pot folosi tuburi flexibile atat pentru realizarea
coturilor cit si pentru realizarea traseelor drepte.


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

4. Practicarea canalelor pentru circuite si a locurilor pentru doze (de ramificatie si de
aparat) in tencuiala. detalii
Se realizeaza in modul clasic cu dalta si ciocanul, respectand dimensiunile tuburilor si
dozelor.
De asemenea se pot realiza folosind unelte mai evoluate; polizor unghiular, masina de
gaurit cu percutie, freze speciale etc.
5. Montarea sectiunilor de tub, cu conductoarele introduse, a dozelor si fixarea lor.detalii

1. Se masoara traseul care urmeaza a fi executat (intre doze), pe canalul din tencuiala.
2. Se sectioneaza din tubul flexibil o bucata de lungime determinata la punctul 1 sau se
construieste acea sectiune din tub PVC si coturi PVC (daca este cazul).
3. Se introduc conductoarele (in numar corespunzator) de lungime egala cu cea a tubului
plus 20 cm la fiecare capat.
4. Se fixeaza aceste tuburi in canalul dintre cele doua doze cu ajutorul unor prize din gips.
5. Se fixeaza dozele in locasurile din tencuiala tot cu gips. Capetele tubului trebuie saajunga
pana in doza (pentru ca inlocuirea ulterioara a conductoarelor sa se faca cu usurinta).

6. Realizarea legaturilor in dozele de ramificatie. detalii

1. Se scurteaza toate conductoarele la 15 - 20 cm astfel incat sa fie egale.
2. Se dezizoleaza toate conductoarele pe o portiune de 5 - 6 cm, avand grija sa nu se
ciupeasca conductorul.
3. Se realizeaza legaturile prin rasucirea cu patentul a celor 2,3 max 4 conductoare (din Cu)
care urmeaza sa faca contact electric.
Legaturile se pot executa cu ajutorul clemelor de legatura.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele din cupru se fac prin rasucire si
matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale. Legaturile conductoarelor
din cupru executate prin rasucire si matisare trebuie sa aiba minim 10 spire, o lungime a
legaturii egala cu 10 ori diametrul conductorului dar de cel putin 2 cm si se cositoresc.


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607


Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele din aluminiu se fac prin cleme
speciale cu suprafete de strangere striate si elemente elastice. Se interzice executarea
legaturilor electrice prin simpla rasucire.
Legaturile intre conductoare de cupru si conductoare de aluminiu se fac prin cleme speciale
(cupal).
In ambele cazuri trebuie sa se realizeze un contact electric bun cu o rezistenta
electrica de contact cat mai mica, astfel incat sa se evite incalzirea acestora in sarcina.
In capitolul scheme utile sunt prezentate cele mai reprezentative situatii particulare ale
unei instalatii electrice si conexiunile necesare.
4. Se formeaza capetele (se taie drept) si se izoleaza cu doua straturi de banda de izolat
(daca nu se folosesc cleme).
7. Montarea aparatelor si receptoarelor (intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat, tablou
general etc.) detalii

Aparatele de obicei au borne de legatura.
1. La cele cu doua borne (intrerupator simplu, priza fara contact de protectie, lustra simpla
etc.) ; doua borne - doua fire - fara comentarii.
2. La aparatele cu trei borne
- la prize cu contact de protectie acesta se leaga la conductorul de protectie
(impamantare) al instalatiei care este de culoare verde-galben. Celelalte doua borne (asezate
simetric) se vor conecta la firul de faza si respectiv de nul.
- la intrerupatoare duble, lustre cu comanda dubla, etc. trebuie identificata borna comuna
(cu ohmetrul) dupa care se conecteaza ca in schema.
Prinderea aparatelor si a receptoarelor trebuie sa fie realizata corespunzator folosindu-se
dispozitivele de prindere aflate in dotarea fiecarui aparat.
Se monteaza toate capacele si aparatorile de protectie.
La capetele libere ale tuburilor si tevilor metalice care intra in corpuri de iluminat sau in
echipamente electrice se monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductoarelor.

8. Verificarea instalatiei. detalii

I. Verificarea prin examinarea vizuala urmareste daca:
au fost aplicate masurile pentru protectia impotriva
electrocutarii
au fost instalate bariere sau alte elemente impotriva propagarii
focului


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

alegerea si reglajul dispozitivelor de protectie s-au executat
corect
au fost prevazute dispozitivele de separare si comanda
materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si folosite
corespunzator
conexiunile conductoarelor au fost realizate corect
II. Verificarea prin incercari se efectueaza de preferinta in
urmatoarea ordine:
continuitatea conductorului de protectie
rezistenta de izolatie a conductoarelor
separarea circuitelor
alte incercari impuse de proiect
Procedurile de verificare sunt detaliate in normativul I7 - 2002
9. Punerea sub tensiune. ( !!!! ) detalii
Punerea sub tensiune se realizeaza prin legarea circuitului sau coloanei la tabloul de
alimentare (faza, nul, impamantare) si cuplarea sigurantelor automate sau disjunctorului
general. Sigurantele trebuie sa fie calibrate si de valoarea stabilita in proiect.
!!! Respectati regulile de protectie a muncii !!!
Instalatii pe tencuiala (aparente)
1. Trasarea pe perete a locului viitoarei instalatii electrice cu stabilirea locurilor de
intrerupator, priza, doze de ramificatie, etc. detalii
2. Executarea trecerilor prin pereti. detalii
3. Realizarea coturilor din PVC (daca este cazul). detalii
4. Montarea dozelor de ramificatie prin fixare cu dibluri si hotsuruburi.
5. Montarea bratarilor de sustinere a instalatiei. vezi bratara originala
6. Montarea sectiunilor de tub, cu conductoarele introduse si prinderea acestora cu bratarile.
7. Realizarea legaturilor in dozele de ramificatie. detalii
8. Montarea aparatelor si receptoarelor (intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat, tablou
general etc.) detalii
9. Verificarea instalatiei. detalii
10. Punerea sub tensiune. ( !!!! ) detalii
Instalatii sub rigips
I. Inainte de a monta placile din rigips:
1. Trasarea pe perete a locului viitoarei instalatii electrice cu stabilirea locurilor de
intrerupator, priza, doze de ramificatie, etc. Se noteaza coordonatele locurilor de intrerupator,
priza, doza de ramificatie pentru identificarea lor dupa montarea placilor de rigips. detalii


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

2. Executarea trecerilor prin pereti. detalii
3. Montarea cablurilor (cu sau fara tuburi de protectie) sub scheletul de sustinere al placilor
din rigips, pentru traseele prevazute pe pereti si pentru cele prevazute pentru tavan. Se lasa
rezeve de cablu la capete suficiente pentru a ajunge in dozele montate pe placa de rigips.

II. Dupa montarea placilor din rigips:
1. Se practica gauri circulare de diametru egal cu cel al dozelor speciale pentru rigips, in
locurile date de coordonaatele de la punctul I.1.
2. Se monteaza dozele de ramificatie si de aparat, care sunt de acelasi tip.
3. Realizarea legaturilor in dozele de ramificatie. detalii
4. Montarea aparatelor si receptoarelor (prize, intrerupatoare, spoturi etc). detalii
5. Verificarea instalatiei. detalii
6. Punerea sub tensiune ( !!!! ) detalii

SCHEME UTILEINOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Scheme de tratare a conductoarelor: nul de lucru si de protectie.

INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607EXEMPLE
Exemplul 1: Instalatia electrica pentru 2 camere de locuit.
Tema: Sa se proiecteze si sa se realizeze instalatia electrica in 2
camere de locuit (fig. 1) cu urmatoarele dotari:
- in prima incapere:


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

- un corp de iluminat, comandat de un intrerupator la intrare
- doua prize duble
- in a doua incapere:
- trei corpuri de iluminat, comandate astfel: doua dintre ele de
un intrerupator dublu la intrare si celalalt de un intrerupator simplu
situat in apropierea corpului de iluminat
- patru prize duble
- aparatele electrice care vor fi utilizate sunt: fier de calcat, filtru
de cafea, frigider, televizor.
- instalatia electrica va fi aparenta

fig. 1

Dimensionarea coloanei
Ic=Pc/Ucos(o)med
consideram cos(o)med=0,85 ;
Pc=KcPi cu coeficientul de cerere Kc=1, cazul cel mai defavorabil ;
Pi tv = 80 W; Pi fier de calcat = 2000W; Pi filtru cafea = 800W; Pi iluminat = 400W.
Ic=(80+2000+800+400)/(220*0,85)=17,54 A


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Se adopta conductor din Cu masiv cu sectiunea de 2,5 mm
2
(FY 2,5)
Se monteaza o siguranta fuzibila de 20A (LFI 25/20)
Dimensionarea circuitelor
Circuit fier de calcat (prize)
Ic=2000/220 = 9,09 A
Circuit de iluminat
Ic=100/220 = 0,45 A
Se adopta (din motive de rezistenta mecanica) conductor din Cu masiv cu sectiunea de
1,5 mm
2
(FY 1,5) pentru circuitele de iluminat si conductor din Cu masiv cu sectiunea de 2,5
mm
2
(FY 2,5) pentru circuitele de priza.
Realizarea schemei de principiu si a schemei izometrice.
Se adopta schema de pricipiu din fig.2 si corespunzator schema izometrica din fig. 3.

fig.2INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607


fig. 3

Necesar de materiale:
tabelul 1
Nr crt Denumire UM Cantitate
1 Doze pe tencuiala PT buc 9
2 Tub PVC O14 m 36
3 Conductor FY 2,5 culoare - verde-galben (pt priza de pamant) m 25
4 Conductor FY 2,5 culoare - maro m 25
5 Conductor FY 2,5 culoare - albastru m 25
6 Conductor FY 1,5 culoare - rosu m 32
7 Banda de izolat buc 2
8 Diblu cu Hotsurub 4x50 buc 75
9 Bratari sau tablite de prindere buc 36
10 Priza dubla PT buc 6
11 Intrerupator simplu PT buc 2
12 Intrerupator dublu PT buc 1


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

13 Corp de iluminat (lustra, aplica etc) buc 4

Scule necesare
Masina de gaurit, burgiu O8 cu placuta vidia, lampa de benzina (pentru realizarea coturilor
din tub PVC), patent, cutit sau cleste de dezizolat, surubelnite, burghiu O20 sau teava crenelata
si ciocan (pentru realizarea celor doua treceri prin perete), manusi, indicator de tensiune,
indicator de continuitate sau in locul ultimelor doua, un multimetru.
Realizarea efectiva
Se vor executa in ordine urmatoarele operatii:

1. Trasarea pe perete a locului viitoarei instalatii
2. Executarea trecerilor prin perete
3. Realizarea coturilor din tub PVC
4. Montarea dozelor
5. Montarea bratarilor
6. Realizarea si montarea sectiunilor de tub cu conductoarele introduse
7. Realizarea legaturilor in doze
8. Montarea aparatelor si receptoarelor; intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat
9. Verificarea instalatiei
10. Punerea sub tensiune ( !!!! )
Toate aceste operatii sunt descrise detaliat in capitolul realizarea practica la
sectiuneainstalatii aparente, de aceea nu vom insista decat asupra punctelor 6 si 7 unde apar
cateva situatii particulare.
6. Conform schemei din fig. 3 numarul, tipul si culoarea conductoarelor pe
sectiuni esteurmatoarea:
tabelul 2
Nr crt De la - pana la Numar de conductoare si culoarea
1
tabloul general - doza 1
doza 1 - priza 1
doza 1 - doza 2
doza 2 - priza 2
doza 3- doza 4
doza 5 - priza 3
doza 6 - priza 4
3 conductoare FY 2,5:
1 verde-galben
1 albastru
1 maro


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

doza 6 - doza 7
doza 7 - priza 5
doza 7 - doza 8
doza 8 - priza 6
2
doza 2 - lampa 1
doza 3 - intrerupatorul 1
doza 5 - lampa 2
doza 6 - lampa 3
doza 8 - doza 9
doza 9 - intrerupatorul 3
doza 9 - lampa 4
2 conductoare FY 1,5 culoarea rosie
3
doza 2 - doza 3
doza 5 - doza 6
3 conductoare FY 2,5:
1 verde-galben
1 albastru
1 maro
1 conductor FY 1,5 culoare rosie
4 doza 4 - doza 5
3 conductoare FY 2,5:
1 verde-galben
1 albastru
1 maro
2 conductoare FY 1,5 culoare rosie
5 doza 4 - intrerupatorul 2 3 conductoare FY 1,5 culoare rosie
Explicatii :
- Tronsoanele de la punctul 1 din tabelul de mai sus au nevoie de cele trei conductoare
pentru a realiza alimentarea prizelor si de a transmite mai departe alimentarea cu energie
electrica (faza - maro, nul - albastru, pamantare - verde galben).
- Tronsoanele de la punctul 2 au nevoie dedoua conductoare pentru ca alimenteaza corpurile
de iluminat sau realizeaza legarea intrerupatoarelor simple.
-Tronsoanele de la punctul 3 au nevoie de cele trei conductoare ca la punctul 1 pentru a
transmite mai departe alimentarea cu energie electrica iar celalalt conductor realizeaza
comanda corpului de iluminat 1 respectiv 3.
- Tronsonul 4 are nevoie de cela trei conductoare care transmit mai eparte alimentarea si
de inca doua, unul pentru comanda corpului de iluminat 2, iar celalalt pentru transmiterea
comenzii corpului de iluminat 3.
- Tronsonul 5 are nevoie de cele trei conductoare pentru conectarea corespunzatoare a
intrerupatorului 2, pentru a comanda corpurile de iluminat 2 si 3.
Schema de principiu se poate vedea in fig. 4.


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607


fig. 4

Exemplul 2: Instalatia electrica a unui magazin (florarie)
Tema: Sa se modifice instalatia existenta in urma lucrarilor de
modernizare (tavan fals din rigips, bolta despartitoare intre camere)
- in prima incapere
- inlocuirea corpului de iluminat vechi cu 6 spoturi ingropate in
tavan
- adaugarea unei prize
- montarea a doua spoturi pe bolta
- in a doua incapere
- inlocuirea corpului de iluminat vechi cu 4 spoturi ingropate in
tavan


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607


fig. 5 Plan florarie

Nu se redimensioneaza circuitele considerandu-se corespunzatoare

Realizarea schemelor de principiu si a celor izometrice


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607


fig. 6

fig. 7


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607


fig. 8

fig. 9

Necesar de materiale:
tabelul 3


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Nr crt Denumire UM Cantitate
1 Doze sub tencuiala ST buc 1
2 Doza aparat buc 2
3 Cablu 3x2,5 m 3
4 Cablu 2x1,5 m 20
5 Tub PVC O12 m 3
6 Cleme 4mm buc 22
7 Banda de izolat buc 1
8 Spoturi ingropate buc 10
9 Spoturi aplicate (cu picior) buc 2
10 Intrerupator simplu ST buc 1
11 Priza dubla ST buc 1
12 Ipsos kg 1

Scule necesare
Masina de gaurit, freza (pentru realizarea gaurilor in rigips), patent, cutit sau cleste de
dezizolat, surubelnite, ciocan si dalta (pentru realizarea traseelor sub tencuiala), indicator de
tensiune, indicator de continuitate sau in locul ultimelor doua, un multimetru.

Realizarea efectiva
Se vor efectua in ordine urmatoarele operatii:
1. Se scoate de sub tensiune instalatia (se scot sigurantele) si se verifica lipsa tensiunii. (
!!!! )
2. Se traseaza traseele si locul dozelor de ramificatie si de aparat.
3. Se sapa in tencuiala traseele, locul dozei de ramificatie si al dozelor de aparat pentru
priza si intrerupator.
4. Se monteaza dozele si tuburile PVC cu cablurile introduse.
5. Se demonteaza corpurile de iluminat vechi.
6. Se prelungeste cablul de alimentare al fiecarui corp de iluminat, folosindu-se cate doua
cleme de legatura; (sau se inlocuieste complet, varianta recomandata)
7. Se monteaza tavanul fals, se finiseaza, se practica gaurile pentru spoturi etc.
8. Se introduc cablurile de alimentare pentru spoturi conform schemelor (fig. 8 sau fig. 9)
9. Se monteaza spoturile folosind cleme pentru legarea cablurilor de alimentare.
10. Se monteaza priza si intrerupatorul.


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

11. Se realizeaza legaturile in doza de ramificatie.
12. Se verifica instalatia.
12. Se pune sub tensiune. ( !!!! )
Legaturile in doza se fac ca in fig. 10

fig. 10


BIBLIOGRAFIE

Ministerul Muncii si Solidaritatii
Sociale
Ministerul Sanatatii si Familiei
Norme generale de protectie a muncii 2002
Institutul de Cercetari pentru
Echipamente si Tehnologii in
Constructii ICECON SA
Normativ pentru proiectarea si
executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000 Vca si 1500 Vcc
NP - I7 - 02
E. Impuls
Bucuresti 2002


INOVAREA I REVITALIZAREA MEDIULUI RURAL
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
CONTRACT: POSDRU/135/5.2/S/126607

Sora C. Bazele electrotehnicii
EDP Bucuresti
1982
Comsa D s.a. Proiectarea instalatiilor industriale
EDP Bucuresti
1980
Bianchi C s.a. Proiectarea instalatiilor de iluminat ET Bucuresti 1981
Dinculescu P. , Sisac F. Instalatii si echipamente electrice
EDP Bucuresti
1981

S-ar putea să vă placă și