Sunteți pe pagina 1din 20

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4.3.2. Exemple de avarii și accidente din domeniul


instalații de ridicat IR
Prăbușirea unei macarale turn

În fiecare an, în Marea


Britanie au loc peste 200
investigatii grave de
accidente industriale. Câteva
dintre acestea au ca obiect
investigarea accidentelor
cauzate de prăbu șirea /
ruperea, răsturnarea etc
multor tipuri de macarale
utilizate pe șantierele de
construcții și amplasamentele
industriale din Regatul Unit
și, dintre acestea, colapsul macaralelor este probabil accidentul cel mai catastrofal.
În 2016 prăbușirea a două macarale turn în mai puțin de patru luni la locații în sudul Londrei și
în Liverpool, au curmat tragic două vieți a unor muncitori de pe șantier și a unui membru al publicului.
Aceeași companie a furnizat ambele macarale, iar autoritățile HSE au luat precauția de a
interzice utilizarea macaralelor de acest tip până când siguranța lor va putea fi demonstrată de
organisme de testare și certificare independent e
Cercetarea accidentelor s-a făcut minuțios începând chiar cu momentul imediat următor în care
prăbușirea s-a produs. Specialiștii ingineri mecanici ajutați de fotografi profesioniști au petrecut șapte
zile pe teren, efectuând o examinare detaliată a colapsului structurii și au supravegheat operațiunile
de recuperare. Dispozitivul de torsiune și secțiunile catargului au fost aduse la laboratorul de
investigații specializat pentru o examinare suplimentară, un exercițiu logistic major care a implicat o
flotă de șapte camioane.
La unul dintre accidente, deși modul în care s-a produs prăbușirea a fost rapid diagnosticat, a
fost necesar să se efectueze teste de încărcare la scară completă pentru a valida scenariul de
defecțiune propus. Un test de rigiditate a macaralei a fost construit pe unul dintre tampoanele de
testare ale laboratorului specializat de testare în aer liber pentru a replica partea superioară a
ansamblului macaralei turn și au fost efectuate serii de teste de sarcină. În plus, s -au efectuat o serie
de teste de sarcină ciclică în laborator, utilizând o metodă de testare cu o mașină servo-hidraulică de
test.
La celălalt incident, echipa de specialiști pentru investigarea prăbușirii a stat la fața locului timp
de nouă zile. Aici opera ția de recupera re a fost împiedicată de vânturi puterniceși de nevoia de a
elibera unele dintre dovezile din beton care au fost stabilite după prăbu șire. În acest caz examinarea
de laborator a fost mai pu țin prelungită și, eliminând o serie de scenarii potențiale, prăbușirea a fost
atribuită încărcării eoliene.
Înțelegerea cauzei accidentelor este esențială pentru prevenirea reapariției acestora. Ambele
investigatii au condus la o mai bună înțelegere a comportamentul macaralelor turn sub sarcină și a
indicat necesitatea unor cercetări suplimentare și unei inspecții periodice a macaralelor de către o
autoritate competentă.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 495 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Răsturnarea unei automacarale


Macara de teren s-a răsturnat în Marea Britanie la 11
septembrie 2018. Locația: Șantier de montaj pentru o nouă
instalație energetică alimentată cu combustibil din deșeuri, din
Kent.

Macaraua – tip Liebherr, apar ținând companiei


specializată în opera țiuni de ridicare, Ainscough - a avut o
problemă cu bobina de cablu pentru prelungirea brațului ridicător.
Din acest motiv lucrările s-au întrerupt pe șantier și în weekend a
fost lăsată pe loc peste noapte cu brațul ridicat și extensia bi -fold
în poziție.
Deoarece macaraua era șaezată alături de o pasarelă,
suporturile de calare laterale pe o parte erau strânse în poziție
total retrasă.
Datorită dimensiunilor contragreutății, poziția corectă a brațului și a suportului telescopic fost
selectată pentru o stabilitate maximă peste noapte.
Operatorul și mecanicii au sosit luni dimineață la fața locului pentru a rezolva problema (cu
bobina de cablu). Totuși ... se pare că operatorul a ridicat brațul și apoi a pivotat macara, trecând
contragreutatea mare peste suporturile de calare retractate, ceea ce a făcut ca acesta să se răstoarne
înapoi - ceea ce indică faptul că sistemul de supraîncărcare probabil nu a fost setat pentru configurația
de calare scurtată.

Brațul de ridicare și extensia s-au prăbușit peste niște


rezervoare nou instalate și, din fericire nimeni nu a fost rănit
în incident și se pare că daunele ar putea fi, de asemen ea,
relativ modeste. Ar fi fost mult mai rău dacă cineva ar fi
trecut pe lângă macara în acel moment.

Acest accident pare a fi o eroare obișnuită a operatorului,


raportată de mai multe ori de-a lungul anilor, și de obicei
apare în timpul punerii pe poziție a macaralei (calării) sau în
timpul parcării macaralei, când operatorul uită de suporturile
de calare care sunt scurtate / retrase, din spatele lui, ridică
brațul și apoi rotește brusc contragreutatea pe deasupra
suporților de calare retrași.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 496 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Dintre toate accidentele legate de macarale, accidentele de


răsturnare sunt cele mai frecvente. Operatorii de macarale care
nu respectă liniile directoare ale producătorului în ceea ce
privește evaluările macaralelor vor avea de suferit, mai
devreme sau mai târziu, un incident de răsturnare. Eventual ați
întâmpinat un incident în care ați simțit că macaraua se ridică în
spatele vostru (cum ar fi senza ția că vă fuge scaunul de sub
fund). Poate că ai avut pe cineva prin apropiere care să vă
atragă atenția că ați ridicat una sau mai multe dintre ”tălpile” de
calare din spatele macaralei sau poate că ați fost mai puțin
norocos și macaraua s-a răsturnat, schimbând incidentul într-un accident. În fiecare dintre aceste cazuri,
a avut loc o pierdere a stabilității ma caralei.
Deși cele mai multe accidente de răsturnare au loc în direcția sarcinii, macaralele se pot răsturna în
orice direcție dacă pierd stabilitate.
Cea mai ușoară modalitate de a preveni un accident de răsturnare este să nu ridicați niciodată o
încărcătură mai mare decât cea indicată în graficul de încărcare și să vă asigurați că macaraua este
configurată corect. Dar oamenii fac greșeli.
O metodă bună de operare de
rezervă este de a încerca întotdeauna să
poziționați macaraua pentru a face ridicarea
inițială cu macaraua în direcția cea mai puțin
stabilă și apoi să o rotiți într-o direcție mai
stabilă. Acest lucru vă va împiedica să
supraîncărcați accidental macaraua în timp
ce continuați să ridicați. Cu alte cuvinte,
dacă calculați greșit greutatea încă rcăturii,
veți afla imediat și înainte ca încărcătura să
intre într-o poziție periculoasă care vă face
să vă răsturnați.
Câteva considerații teoretice legate de stabilitatea macaralelor mobile
O macara mobilă este construită în jurul
principiilor de proiectare a echilibruluiși a efectului de
pârghie. Pe scurt, o macara trebuie să fie capabilă să
ridice sarcinile / încărcăturile grele prin folosirea efectului
de pârghie, rămânând în același timp în echilibru.
Înainte de a aprofunda aceste concepte, trebuie
să vorbim despre gravitație. Știm de la Newton și
Einstein că fenomenul natural al gravita ției este foarte
prezent peste tot și dacă îl ignorați sau nu credeți , tot ce
trebuie să faceți este să ”scăpați” un obiect mic pe picior
și imediat ve ți fi dureros de conștient de existența
gravitației. În manipularea materialelor, trebuie să luăm
în considerare Centrul de Gravitație / Greutate (sau CG) al unei sarcini /încărcături. "Simbolul centrului de
greutate", ilustrat de cercurile alb-negru de pe ilustrațiile de mai jos, este utilizat pentru a arăta loca ția

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 497 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

unde se află CG-ul unui obiect. CG a oricărui obiect se spune că este punctul din obiectul în care
greutatea este distribuită uniform. Ceea ce semnifică că brațul pârghiei de pe o parte a obiectului trebuie
să fie egal cu brațul pârghiei opuse de pe cealaltă parte a obiectului.

Acum, să aruncăm o privire asupra unei bare de echilibru, care este similar cu un model de
macara de bază. Bara, echilibrată pe un punct de sprijin, rămâne în echilibru, atâta timp cât pârghia de
pe o parte a punctului de sprijin este egală cu pârghia de pe partea opusă a punctului de sprijin. Dacă
una dintre greutățile plasate pe bară este mai mare decât cealaltă, bara se va deplasa (înclina) în
direcția obiectului mai greu. Singura modalitate de a menține bara în echilibru este să mutați punctul de
sprijin (reazemul) mai aproape de obiectul mai greu, după cum se arată mai jos. Prin deplasarea
punctului de sprijin (reazemului), bara rămâne în echilibruși fiecare obiect îl contrabalansează pe
celălalt.

Contrabalansarea depinde de egalitatea dintre ”momentul greutății” fiecărui obiect . ”Momentul


greutății” / (”moment de pârghie”) este rezultatul greutății unui obiect, înmulțită cu distanța pe care o are
obiectul față de ”reazemul” pârghiei. În ilustrația de mai jos, încărcătura de 300 de kilograme este
înmulțită cu distanța la care se află sarcina față de punctul de sprijin (5 m). Greutatea de 100 de
kilograme este înmulțită cu distanța pe care o are față de punctul de sprijin (15 m).
300 kg 100 kg

5m 15 m

300 x 5 = 100 x 15

Dacă cele două părți ale ecuației sunt egale, bara trebuie să rămână în echilibru. Matematica
este destul de simplă!

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 498 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Acum, să aplicăm acest lucru unei macarale mobile. În ilustra ția de mai jos, part ea dreaptă a
barei de echilibru (care rămâne rigidă) este ridicată, la fel ca bra
țul unei macarale. Atâta timp cât
”momentele de pârghie” ale fiecărui obiect rămân egale, bara de echilibrul rămâne în echilibru.
Notă: De remarcat că pentru calculul momentului de pârghie = momentul greutății nu contează lungimea
brațului față de punctul de sprijin (acesta putând fi înclinat !) ci numai lungimea proiecției pe orizontală acestui braț care
semnifică ”depărtarea” efectivă a greutății / sarcinei față de punctul de sprijin al pârghiei

Acum să mergem cu un pas mai departe și să suspendăm încărcătura / sarcina sub ”bara de
echilibru” ca și cum ar fi pe o macara. În ilustrația de mai jos, ”bara” poate rămâne în echilibru dacă
”momentul de sarcină” derivat din fiecare obiect rămâne egal.

Acest exemplu este minunat, atâta timp cât nimic nu se schimbă, darștim că acest lucru nu este
probabil să se întâmple cu o macara reală. Imediat ce greutatea obiectului din dreapta este mărită (cum
ar fi ridicarea unei sarcini mai mari), trebuie să compensa ți prin creșterea momentului pârghiei din
partea stângă a punctului de sprijin. În cazul în care obiectul din dreapta se apropie mai mult de
punctul de sprijin(cum ar fi retragerea unui braț), trebuie să compensaț i prin scăderea momentului de
pârghie al obiectului din partea stângă a ”punctului de sprijin”.
În timp ce aceste ”considerații teoretice” arată cum se realizează echilibrul, știm că o
macara reală trebuie să poată rămâne în echilibru sub o varietate de modificări ale sarcinii, modificări
ale razei / depărtării sarcinii față de punctul de sprijin și alți factori care influențează echilibrul. În șantier,
la locul (obișnuit) de funcționare a unei macarale ne gândim la echilibru în termeni de "stabilitate" - și
capacitatea unei macarale de a rămâne stabilă în timp ce îndeplinirea muncii de ridicare și manipulare
a sarcinii este obiectivul final.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 499 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Înainte de a merge mai departe cu subiectul: stabilitatea macaralei mobile, trebuie să ne


analizăm puțin modul de construcție și funcționare la macaralei mobile propriu zise. ”Desfăcând-o”
(metaforic) în părțile ei componente și privindu-le, avem o altă perspectivă asupra echilibrului decât
atunci când privirim la macara ca un întreg.
Există trei componente de bază ale macaralei:
suprastructură, transportor și braț. Fiecare dintre
acestea are un centru de greutate și(CG) fiecare
componentă va afecta centrul de greutate al pieselor
combinate din ansamblul macaralei finale.

Suprastructura, structura superioară sau construcția


de deasupra platformei de transport este cadrul /
construcția metalică de bază rotitor / rotitoare a
echipamentului pe care se montează ma
șinile de lucru
împreună cu cabina operatorului.

Suprastructura suportă (susține) de obicei


contragreutatea macaralei în partea din spate a structurii și
brațul macaralei sau alte atașamente în partea din față a
structurii metalice. CG al suprastructurii va rămâne în
aceeași poziție relativă indiferent de modul de poziționare
a macaralei.

Transportorul . purtătorul, șasiul sau platforma-camion este practic un mare cărucior suport care
asigură sprijinirea pe solși deplasarea / transportul macaralei la și de la punctul de lucru și, în funcție
de tip, include, de obicei, cabina de transport, roțile / șenilele, rampele, etc.

Transportorul este proiectat


pentru susținere și transport
ale suprastructurii macaralei
rotative.
CG își va varia poziția de-a
lungul transportorului în funcție de direcția brațului.
Deși CG nu se schimbă cu adevărat, loca ția CG față de linia centrală a transportorului este
afectată de direcția în care suprastructura este mutată / rotită. Când brațul este în linie cu lungimea
transportorului, CG al acestuia este în fața osiilor roților din spate. Atunci când brațul este perpendicular
pe lungimea transportorului (cum ar fi atunci când operează în lateral), CG se află în mijlocul lă țimii
transportorului.

Nu este neobi șnuit ca platforma camion transportoare a


macaralei să folosească extensii suplimentare de sprijin, de
lungimea transportorului pentru a ajuta la stabilizareași
mărirea capacității de sprijin pentru partea din spatele
mașinii (se mărește momentul de pârghie al contragreutății –
suporții de calare se sprijină pe sol mult mai departe decât roțile transportorului ).
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 500 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Dar, când se răsucește în lateral brațul macaralei , se


pierde efectul sporit al momentului de pârghie al întregului
transportor realizat prin suporții de calare extinși și fixați pe sol.
Același raționament de realizare a stabilită ții sporite prin
extinderea suporților de calare se aplicăși macaralelor care
lucrează pe teren accidentat (RT). Unii producători oferă mărirea
suprafeții de sprijin în partea din față pentru macaralele care
lucrează pe teren accidentat (macarale RT) (prin sprijine
suplimentare de calare) deoarece câștigă efectul de stabiliza re
prin motorul montat în spate.

A treia componentă care trebuie luată în


considerare este brațul Și acesta are un
centru de greutate CG.

Cu toate acestea, pe măsură ce mări


ți sau
micșorați lungimea unui braț hidraulic al
macaralei, îi schimbați CG-ul.

CG-ul macaralei cu braț cu zăbrele va rămâne neschimbat, cu excepția


cazului în care se adaugă un braț sau alt element auxiliar.

Când adăugăm în acest scenariu func țional și variabila


unghiurilor brațului, puteți vedea că, pe măsură ce un braț se ridică și
coboară printr-un arc, CG-ul brațului se deplasează mai aproape sau mai departe de axa de
răsturnare / basculare.
Când suprapuneți mișcările brațului hidraulic de extindere și retragere cu mișcarea brațului
printr-un arc de schimbare a unghiului, aveți rețeta pentru un accident de răsturnare.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 501 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Slavă Domnului că nu este necesar ca operatorii de macarale să calculeze ”momentele de


pârghie” care apar pentru o ridicare de sarcină. Cu toate acestea, modul în care se calculează
”momentele de pârghie” este esențial să fie înțeles de operatorii de macara . Exemplul de mai jos pune
în aplicare conceptele discutate mai sus, concretizând modul de țiune ac al momentelor pârghiei
derivate de la o macara și o sarcină / încărcătură.

În câmpul macaralei, punctul de sprijin al


pârghiei în echilibru se înlocuiește cu
termenul "Axă de răsturnare / basculare" și
numim centrul de greutate "CG". Ecuația
din stânga ilustrează modul în care o
macara este similară cu o grindă de
echilibru. Cu toate acestea, atunci când
lucrați cu macarale și o parte a ecuației
este egală cu cealaltă parte a ției,ecua
macaraua este considerată a fi într-o stare
la limita de echilibru, iar răsturnarea este
gata să apară în orice moment.

Nu ar fi sigur să operăm o macara în cazul


în care pârghia de încărcare este egală cu
pârghia macaralei, și este necesară o
"Rezervă" de stabilitate care este
integrată în domeniul de stabilitate a macaralei la sarcină

Rezerva de stabilitate poate fi cel mai bine ilustrată dacă examinăm situația unei macarale care
a ridicat sarcina maximă sigură de
lucru în zona de stabilitate.

Pentru acest exemplu, putem folosi


o macara hidraulică tipică, care se
bazeaza pe un maxim de 85% din
sarcina de basculare. Atunci când
macaraua ridică sarcina maximă,
punctele de sprijin cele mai
apropiate de sarcină suportă 85%
din ”momentul” macaralei pe de o
parte și ”momentul” sarcinii pe de
cealaltă parte. Macaraua poate
rămâne stabilă, deoarece există o
rezervă de 15% din ”momentul”
care ”apasă” pe rampele / sprijinele
cele mai îndepărtate de sarcină /
încărcătură.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 502 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

O greșeală făcută de mulți este să-și închipuie că o macara poate ridică mai multă încărcătură / sarcină
decât este indicată în graficul de încărcare. Acest lucru este absolut incorect
și capacitățile din tabelul
de încărcare nu trebuie depă șite niciodată. Exemplul de mai jos arată o macara supraîncărcată sau
”momentul –pârghie” al sarcinii este mai mare decât ”momentul-pârghie” al macaralei. Dacă greutatea
pe care încercați să o ridicați este prea mare, macaraua se va înclina sau se va răsturna în direcția
sarcinii / încărcăturii.

O regulă bună de reținut este: dacă macaraua ar


fi putut ridica în siguran ță o sarcină mai mare
decât cea indicată în diagrama de sarcini / de
încărcare, producătorul macaralei nu numai că ar fi
pus aceste informații acolo pentru uzul dvs., ar fi
mărit substanțial și prețul de vânzare al acesteia !

Se spune că o poză / imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte... așa că vom folosi
ilustrații pentru a indica unele dintre diferitele configurații și situații de operare în care ar putea exista
probleme de stabilitate și imagini care ilustrază că ceva a mers prost în timpul operării macaralei.

Ridicarea sarcinii cu macaraua sprijinită doar pe cauciucuri

Producătorii de macarale care permit ridicarea sarcinii "pe cauciucuri" (fără suporții laterali de
calare, extinși și fixați pe sol) vor furniza o diagramă de încărcare specifică pentru această
configurație.

În imaginea de mai sus, macaraua de teren accidentată nu avea în mod clar extensii de sprijin
scoase și fixate pe sol pentru a conferi stabilitatea necesară macaralei. Pur și simplu macaraua a fost
supraîncărcată și și-a pierdut stabilitatea, determinând-o să se răstoarne.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 503 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Ridicarea peste laterală


Nu numai că sunt desfășurați integral și fixați suporții laterali de fixare
/ calare a macaralei, așa cum este recomandate pentru capacitatea
completă a diagramei de sarcină, dar imaginea din stânga ilustrează
o macara telescopică cu braț având brațul ridicat pe partea laterală.
Ridicarea pe partea laterală este cea mai țin pu stabilă configurație
pentru majoritatea macaralelor. Din acest motiv, încerca ți să
poziționați macaraua doar pentru a face ridicarea ini țială în locația
cea mai puțin stabilă (cum ar fi peste lateral) și apoi să vă deplasați
într-o locație mai stabilă (de ex. peste capătul din spate). Acest lucru
poate ajuta la prevenirea supraîncărcării accidentale a macaralei în
timpul ridicării. Cu alte cuvinte, orice evaluare greșită a sarcinii / greutății de încărcare poate fi
observată imediat.

Ridicarea peste partea frontală

Când bra țul este pozi ționat


peste partea frontală a
macaralei sprijinită pe extensiile
laterale de calare, axa de
basculare este constituită din
setul de ”picioare de sprijin
anterioare”. Producătorii de
macarale care permit ridicarea
sarcinilor "peste partea din față"
vor oferi o diagramă de
încărcare specifică pentru
această configurație.

Macaraua de teren acccidentat


(tip RT) prezentată mai sus este un exemplu de ”moment de pârghie” al sarcinii / încărcăturii care
depășește ”momentul de pârghie” al macaralei, după cum s-a discutat anterior în considera țiile
teoretice. Atunci când macaraua a fost supraîncărcată, aceasta a pierdut stabilitatea, provocând ca
”piciarele de susținere posterioare” să se ridice de pe sol .

Ridicarea peste partea din spate


Atunci când brațul es te poziționat peste spatele unei macarale,
axa de basculare este setul posterior de picioare extinse de
sprijin pe sol. Chiar dacă această configurație de ridicare oferă
cea mai mare capacitate de ridicare, trebuie să se respecte în
continuare diagrama de încărcare și să se știe corect greutatea
încărcăturii de ridicat pentru a vă asigura că macaraua rămâne
stabilă și în poziție așezată pe sol .

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 504 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Răsturnarea cauzată de Lungimea brațului


Doar pentru că o macara are o lungime mare de acoperire, nu înseamnă că trebuie neapărat să
folosiți toată această lungime (a bra
țului) pentru ridicarea sarcinii . De multe ori, răsturnarea este
rezultatul extinderii țului
bra în
afara lungimii necesare.

În cazul acestui accident de


răsturnare (prezentat mai jos), a
fost ridicate numai un motor
electric (fără o greutate prea
mare!) și de aceea nu s-a considerat necesar să se extindăși să se fixeze standrierele (picioarele de
sprijin și calare extinse) și macaraua s-a răsturnat, deoarece bra țul a fost extins dincolo de
capabilitățile macaralei. Dacă standrierele ar fi fost extinse și fixate corespunzător, această ridicare ar
fi putut fi finalizată într-un mod sigur. Ceea ce ar fi trebuit să fie o ridicare simplă, a devenit una foarte
costisitoare.

Sperăm că până acum suntem


cu toții de acord că pierderea
stabilității care are ca rezultat
un incident sau un accident nu
trebuie să fie un eveniment
comun.

Aceste evenimente / accidente


sunt costisitoare
și pot fi
evitate.

Rețineți următoarele puncte-cheie:


 Asigurați-vă că operatorul este un operator de macarale autorizat și instruit, având cunoștințe și
experiență pentru a opera macaraua și a face ridicarea.
 Există numeroase modele de macarale, citi ți manualul de utilizare al producătorului macaral ei
pentru a vă asigura că operatorul înțelege pe deplin configurațiile de operare, pozi țiile
superstructurii și caracteristicile de funcționare ale macaralei.
 Asigurați-vă că operatorul înțelege complet diagrama capacității de ridicare / încărcare pentru
macaraua pe care o operează.
 Asigurați-vă că operatorul în țelege complet modul de utilizare a dispozitivului de cântărire a
încărcăturii macaralei (LMI, RCI, RCL, etc.).
 NICIODATĂ să nu ridicați sarcini în cazul în care diagrama de încărcare nu oferă evaluări.
 NICIODATĂ nu ridicați mai multă greutate decât ceea ce este afișat în diagrama de încărcare.
 Standrierele trebuie să fie complet extinse și fixate / calate în orice moment când este practic.
 Nu permiteți niciodată operatorului să ridice sarcina ”după ureche” si nu ”după diagrama de
sarcină”

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 505 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PERICOLE și ACCIDENTE la lifturi / ascensoare pentru persoane

Accidentele fatale ale ascensorului sau ale


scărilor rulante sunt foarte rare. Potrivit Biroului
de Statistică a Muncii din SUA, în Statele Unite
există aproximativ 30 de accidente mortale pe an,
cauzate de ascensoare și scări rulante. Puțin mai
mult de jumătate dintre decese sunt printre
lucrătorii care lucrează la întreținere / reparare
ascensoare sau în apropierea ascensorilor sau
scărilor rulante. Numărul de victime este scăzut
în comparație cu aproximativ 20 00 de decese pe
an pe scările rulante.
Un sondaj efectuat asupra tuturor
spitalelor din Statele Unite a arătat că numărul accidentelor care cauzează vătămări corporale este de
aproximativ 0.221 accidente per scară rulantă și 0.015 accidente per lift pe an. Din studiile spitalicești
globale similare, se pare că la nivel global mai mult de jumătate din toate accidentele nu sunt raportate
autorităților, chiar dacă există cerințe legale de a raporta astfel de accidente.
Cea mai frecventă cauză a vătămării pasagerilor ascensorului este închiderea ușii unui
ascensor ”prinzând” o parte a corpului. 75% dintre rănirile provocate de scările rulante au fost cauzate
de căderi, în timp ce 20% au fost cauzate de blocarea în partea de jos sau deasupra scărilor rulante -
de obicei datorită ”agățării” încălțămintei sau a îmbrăcămintei.
Există accidente mai grave cu scările rulante decât cu ascensoarele. Majoritatea
accidentelor pe scări rulante sunt cauzate de comportamentul utilizatorilor care nu respectă liniile
directoare privind siguran ța . Adesea vedem copii care se joacă pe sau lângă scările rulante și
trotuarele rulante fără supravegherea părin ților, în ciuda av ertismentelor clare. Cărucioare pentru
bagaje și carucioarele pentru copii sunt de asemenea adesea observate pe scări rulante, ceea ce este
absolut nesigur.
Există multe convingeri privind nesiguranța lifturilor de persoane, care sunt foarte greșite. De
exemplu, unii oameni se tem că se pot rupe ”cablurile” ascensorului provocând prăbușirea cabinei
ascensorului la pământ. Acest lucru este practic imposibil dar, cu toate acestea, seștie că acest lucru
s-a întâmplat o dată, în Empire State Building, după ce un mic avion s-a ciocnit cu cablul ascensorului
în 1941. Chiarși în acest caz, dispozitivul de siguranță de urgență (o frână activată automat pentru
prinderea și griparea cabinei pe șinele de ghidare) a reușit să împiedice cabina ascensorului să se
prăbușească liber.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 506 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Ascensoarele, oricât de puțin și -ar imagina unii, sunt unele dintre cele mai, dacă nu cele
mai sigure mijloace de transport uman într-un obiect mecanic. Într-adevăr, dacă stai să te gândești
puțin..... de câte ori ai luat un lift? Probabil de sute de ori,și dacă lucrați sau trăiți într-o clădire cu
multe etaje, probabil de mii de ori.Și în afară de problemele mecanice ocazionale ( care sunt foarte
ocazionale, statisticile arată că numai 1 din 12 milioane de ”călătorii” cu liftul au ca rezultat o
problemă, și de obicei este o greșeală minoră, cum ar fi ușile care nu se deschid ), sunteți încă întreg
și nevătămat.
De fapt, din milioane de ”călătorii” cu liftul efectuate de oameni în fiecare an, au loc doar 20-
30 de accidente legate de ascensoare. Iar acestea implică, de obicei, o persoană de între ținere sau
un ”călător” care este nesăbuit (urcându-se dintr-un ascensor înțepenit) sau fără griji ( ”pășind” într-un
puț de ascensor deschis) sau pur și simplu nefericit ( își prinde / agață eșarfa într-o ușă a
ascensorului).
Cu toate acestea, mai există tragedii legate de ascensoare care au intrat în viața noastră
cotidiană ca o tehnologie indispensabilă pe care majoritatea dintre noi o considerăm de la sine
înțeles, dar care încă mai deține puterea de a ucide și de a îns păimânta.

Un incident real a avut loc


când Suzanne Hart, de 41 de
ani, a fost ucisă într-un
accident cu lift. Hart lucra într-
o clădire înaltă din New York
City și , în jurul orei 10:00, era
la primul etajși s -a îndreptat
spre lift să urce la etajul la
care lucra. În timp ce se urca
în cabina liftului, ușile s-au închis pe ea și liftul s-a ridicat spre etajul doi. Aceasta a tras-o în sus și pe
d-na Hart, deși nu intrase complet în cabina liftului . Doamna Hart a fost prinsă între primele două
etaje. A fost declarată moartă pe loc. Alți doi pasageri din lift în acel moment au fost tratați pentru
traume după ce au asistat la accidentul îngrozitor. Cauza defecțiunii ascensorului nu a fost încă
determinată.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 507 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Alte incidente pot fi provocate de neglijența noastră de respecta regulile elementare de siguranță când folosim liftul:

Reguli de bază pentru utilizarea ascensorului în siguranță


”Luarea liftului” este ca o a doua natură pentru mulți dintre noi. Nu prea mai urcă nimeni pe scări nici la serviciu,
nici la mall, nici la blocul în care locuim sau în timp ce vizitezi pe cineva la spital. Avem încredere că proprietarul liftului
are la zi toate inspecțiile de siguranță care fac ca un ascensor să funcționeze în condiții de siguranță. Cu toate acestea,
siguranța la ascensor se extinde dincolo de responsabilitatea altora și în domeniul responsabilității personale.
În așteptarea liftului
• Să știți unde doriți să mergeți înainte de a ajunge
la ușa liftului
• Apăsați o singură dată pe butonul de ”chemare a
liftului”: ”sus” sau ”jos”
• Fiți atenți la semnalul anunțând că liftul chemat
a sosit în ”stație” și este gata să vă îmbarce
• Permiteți ieșirea pasagerilor existenți înainte de a intra în cabina liftului
• Dacă intră prea mulți pasageri în cabina liftului, nu vă înghesuiți și așteptați următoarea ”chemare”
La îmbarcare
Uită-te în jos: nuștii niciodată dacă palierul

și cabina liftului sunt la același nivel
• Țineți copii sau animale de companie
• Dacă sunte
ți în
picioare lângă panoul
butoanelor, adresa ți -
vă pasagerilor unde ar dori să meargă și apăsați butoanele corespunzătoare;
• Nu încercați să opriți o ușă care se închide; lăsați-o să se închidă în voie;
• La intrarea în cabină, deplasați-vă spre spatele cabinei, pentru a nu aglomera intrarea.
În timpul ”călătoriei” cu liftul
• Stați lângă un perete și țineți-vă de o balustradă dacă este disponibilă
• Fiți atenți la semnalele de etaj / ”stație” și coborâți cu promptitudine
• Nu vă angajați în fel de fel de mișcări în cabina de lift în cursă
• Fiți atent să păstrați spațiul personal al altora
Când ieșiți din cabina liftului
• Ieșiți imediat după sosirea ”în stație”; nu așteptați ca ceicare nu coboară să vă blocheze, deoarece ușile s-ar
putea închide și ar putea reprezenta o amenințare la adresa siguranței
• Nu împingeți oamenii pentru a ieși mai întâi; Lăsați mai întâi femeile, copiii și persoanele în vârstă
• Din nou, urmăriți-vă pasul când ieșiți s-ar putea ca podeaua cabinei să nu fie la același nivel cu palierul
Dacă există o situație de urgență
• Dacă liftul se oprește brusc, rămâneți calmi; Nu încercați să ieșiți prin trapă sau să forțați deschiderea ușilor
• Utilizați butonul de alarmă / ajutor pentrua chema asistență sau solicitați ajutor cu telefonul mobil
• Butonul de alarmă / ajutor este conectat automat la compania de întreținere a liftului sau la compania de alarmă,
furnizând locația exactă a clădirii și a ascensorului în care vă aflați.
• Nu intrați în panică. Există suficient aer care circulă prin cabină și puțul liftului.
• Stați liniștiți pentru că personalul de urgență instruit va veni să vă salveze

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 508 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CERCETAREA AVARIILOR / ACCIDENTELOR și INCIDENTELOR la STIVUITOARE

1. Folosind un motostivuitor, un lucrător-operator


”transportă” o țeavă de oțel pentru un coș de fum de
dimensiuni de 854 mm în diametru x 2.850 mm lungime și
850 kg în greutate. Pe ”calea” de deplasare a
motostivuitorului, există o ”gură de canal” de scurgere care
are o lățime de 450 mm x 450 mm în lungime x 300 mm în
adâncime și este acoperită cu un ”capac” din placaj de 12
mm grosime.
Puteți anticipa ce urmează să se întâmple?
Roata anterioară stângă a motostivuitorului a trecut peste
capac, iar capacul ”s-a lăsat” sub greutate. Motostivuitorul
înclinat a”scăpat” țeava din furci, care a lovit un muncitor care ”pilota” motostivuitoristul și l-a rănit.

LECȚII ÎNVĂȚATE

1) Selectați și instalați un atașament pe furcile de


ridicare ale stivuitorului, care este cel mai potrivit
pentru tipul de ”încărcătură” transportată. În același
timp, fixați / ancorați ” încărcătura” pentru a preveni
alunecarea.
2) Nu ridicați furc ile stivuitorului mai mult / mai
sus decât este necesar atunci când sunt încărcate.
3) Determinați în prealabil un ”traseu de
deplasare” sigur pentru stivuitor și asigurați-vă că
stivuitoristul conduce motostivuitorul de ridicare de-a
lungul acestuia, fără a devia de la traseul stabilit. Dacă nu se poate evita ca motostivuitorul să se
deplaseze peste o deschidere, faceți o examinare detaliată a siguranței acoperirii acesteia în prealabil.
4) Manevrantul de pilotare va ocupa o pozi ție de unde poate fi văzut cușurință u de operatorul
stivuitorului pe care trebuie să-l ghideze, păstrând o distanță suficientă pentru siguranță.

2 UUn șofer de camion încarcă acum bușteni pe


platforma camionului său, ajutat de un
motostivuitorist care manevrează un stivuitor cu
furci. Primul strat deștenibu se sprijină de
obloanele ridicate ale platformei camionului. A pus
temporar primul buștean al celui de-al doilea strat
deasupra primului strat. În timpșoferul
ce de
camion ține ferm bușteanul la un capăt cu o cange,
stivuitoristul încearcă să-l împingă la celălalt capăt
cu furca motostivuitorului, astfel încât să-l fixeze
într-un aranjament adecvat în ”golul” format
longitudinal în primul strat de bușteni ; Puteți anticipa ce urmează să se întâmple?

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 509 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

O împingere bruscă a buștenului furca motostivuitorului l-a determinat să se rostogolească. Bușteanul


a căzut rostogolindu-se pe pământ, antrenând în rostogolireși șoferul camionului. Acesta nu a putut
scăpa cu viață.
LECȚII ÎNVĂȚATE

1) Selectați și instalați o furcă articulată sau o furcă


curbată adecvată manipulării buștenilor..
2) Nu impingeți niciodată un buștean în scopul
ajustării poziției sale. În același timp, un lucrător
asistent (în acest cazșoferul de c amion) va avea o
poziție sigură în anticiparea pericolelor care rezultă
din mișcarea bruscă a buștenilor.

3) Ridicați obloanele platformei camionului peste


înălțimea normală. În plus, instalați suporturi pe corpul platformei camionului pentru a preveni
prăbușirea ”grămezii” de bușteni.

3 UUn muncitor stochează mărfuri pe rafturi într-un


depozit cu ajutorul motostivuitor cu o paletă între furcile
de ridicare, folosită drept platformă de sprijin. Depozitul
este slab luminat, astfel că poate vedea cu greu în jurul
picioarelor sale. Acum că a fost instruit să plaseze
fiecare colet cu marfă într-o locație desemnată, el
încearcă să urce pe raftul aflat la 3 metri înălțime
sprijinindu-se pe paletul introdus între furcile
motostivuitorului.
Puteți anticipa ce urmează să se întâmple?

Din moment ce stătea pe marginea paletei, aceasta se


mișcă dintr-o dată într-o parte, făcând pârghie care îl
aruncă de pe brațul scurt al pârghiei astfrl formate și îl
lasă să cadă mort.
LECȚII ÎNVĂȚATE

1) Pentru lucrările la înălțimi mai mari, asigurați-vă că


utilizați un vehicul utilitar de ridicare special (altfel
numit ”stivuitor de selecție colete” ) și instruiți lucrătorul
să-și fixeze fără întârziere centura de siguranță.

2) Aprindeți luminile în întregul depozit chiarși în timpul zilei, ca să nu mai vorbim noaptea, pentru a
vă asigura un mediu de lucru luminat sigur, ori de câte ori trebuie să faceți o lucrare în depozit.
3) Instruiți un supraveghetor să se pregătească pentru un plan de lucru care să stabilească în mod
clar procedurile de lucru. Mai mult, asigurați -vă că acesta va fi disponibil la locul de muncă pentru
instrucțiunile necesare, ori de câte ori există o muncă suplimentară neașteptată, pentru a asigura
siguranța muncii.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 510 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4 ULa un centru de distribuție, o înc ărcătură transportată


pe un stivuitor a fost înclinată înainteși a devenit instabilă
când vehiculul a început să coboare pe o rampă.
Operatorul încearcă să întoarcă stivuitorul pe
rampă, astfel încât să poată merge în jos pe rampă cu
spatele
Puteți anticipa ce urmează să se întâmple?

În timp ce încerca să întoarcă stivuitorul pe pantă,


stivuitorul și-a pierdut echilibrulși s-a răsturnat, prinzând
operatorul sub el.

LECȚII ÎNVĂȚATE

1) Întotdeauna abordați pantele / înclinările, indiferent


dacă sunt ascendente sau descendente, fără a devia de
la linia dreaptă. Nu traversa ți niciodată pantele în
diagonală.
2) Pentru a schimba direcția de traversare a rampei (cu
fața sau cu spatele !), reveniți mai întâi la o zonă plană.

3) Când aveți o vizibil itate redusă în față sau când coborâți o rampă, coborâți încărcătura în poziția
cea mai de jos posibil și mergeți în jos pe rampă în sens invers (cu spatele) – în ”marșarier”.

5 UÎntr-un depozit, un lucrător încearcă să dea jos ”o stivă”


de cutii de carton folosind un stivuitor cu furci. Cutiile sunt
stivuite pe paleți în trei straturi și vrea să le coboare pe cele de
deasupra prin introducerea furcilor de ridicare în palet. În timp
ce își făcea treaba, paletul a deranjat niște cutii din stivă (de
la etajul al doilea al stivei).

Pentru a repune în ordine cutiile, el urcă pe catarg, fără a opri


motorul și începe rearanjarea cutiilor sprijinindu-se cu piciorul
stâng pe ”acoperișul” ”cabinei” stivuitorului și cu piciorul drept
pe catarg. Câteva cutii dintre cele deranjate sunt așezate pe
”acoperișul” ”cabinei” stivuitorului.

Puteți anticipa ce urmează să se întâmple?

Operatorul a alunecat între catargși ”cabină”. Unul dintre


picioarele sale a lovit accidental maneta de înclinare a
catargului, iar catargul a fost înclinat. A fost omorât, fiind
strivit între catarg și structura metalică a ”cabinei”.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 511 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

LECȚII ÎNVĂȚATE

1) Nu urcați și nu pășiți / stați pe nici o altă parte a unui stivuitor în afară de compartimentul
operatorului (”cabina” operatorului).
Nu puneți / bîgați niciodată o mână, un picior sau orice altă parte a corpului în catargul elevator. Poate fi
prinsă / prins într-o componentă / parte în mișcare a catargului, cauzând o vătămare corporală gravă.
Nu utilizați catargul elevator pe post de scară /ca un înlocuitor al unei scări. Operatorul poate aluneca
de pe catarg și poate cădea.
2) Coborâți ”echipamentul de lucru”.
”Echipamentul de lucru” poate fi o furcă, o pereche de furci, o cuvă, o platformă etc, și trebuie coborât
în cea mai joasă poziție posibilă.
Luați măsuri de precauție necesare la încărcarea stivuitoarelor, cum ar fi oprirea motoruluiși aplicarea
unei frâne de parcare fără a neglija parcarea lor în poziție desiguranță.
3) Pregătiți-vă o scară sau / și o schelă pentru lucrările în depozite și păstrați-le într-o locație
special desemnată. Asigurați-le disponibilitatea și faceți cunoscută locația lucrătorilor din depozit.
4) Nu încercați să manipulati stivele de pachete în condiții instabile. Dacă amenință să cadă,
începeți să le manipulați numai după ce pachetele din stivă au fost fixate / legate împreună, asigurându-
le stabilitatea în stivă (nici să nu cadă, nici să nu se dezordoneze).
Începeți să manipulați stivele de pachete clădite în mai multe straturi numai după ce acestea sunt fixate
cu o funie.

6 Un lucrător utilizează un moto stivuitor pentru a încărca


”pachete voluminoase pe platforma unui camion.

Șoferul de camion se află în cabina camionului cu


motorul în așteptare pentru a fi încărcat ultimul ”pachet”.

Puteți anticipa ce urmează să se întâmple?

Atunci când stivuitorul a început se retragă cu spatele


după încărcarea ultimului ”pachet”, șoferul camionului a
început să deplaseze camionul înspre înainte fără a se
asigura că furcile motostivuitorului au fost complet retrase
din paleți. Stivuitorul s-a răsturnat, ”prinzând” sub el
operatorul stivuitorului.

LECȚII ÎNVĂȚATE
1) Când încărcați și descărcați încărcătura pe / de pe
platforma unui camion, opriți motorul camionului.
2) Urmați procedurile de lucru adecvate, stabiliți semnale și asigurați-vă că toată lumea este
familiarizată cu acestea.
3) Șoferii de camioane ar trebui să efectueze o verificare de siguranță înainte de a încerca să se
deplaseze cu camionul.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 512 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Imagini cu accidente produse în legătură cu folosirea stivuitoarelor

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 513 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ACCIDENTE CU INSTALA ȚII DE TRANSPORT PE CABLU

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 514 of 911