Sunteți pe pagina 1din 17

Si

Sistemul
t l de
d direcţie
di ţi
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
ş
Facultatea TRANSPORTURI
Catedra Autovehicule Rutiere
Laborator ITA
Rol
• dirijarea
di ij automobilului
t bil l i pe di
direcţia
ţi ddorită
ită
•Principiu
schimbarea planului (bracarea) roţilor de direcţie în raport
cu planul longitudinal al automobilului
Principiul Ackerman

Condiţii impuse
- să asigure stabilizarea mişcării rectilinii;
- să asigure manevrare uşoară;
- să fie suficient de ireversibil;
- să fie compatibil cu suspensia;
- să fie fiabil şi sigur în exploatare;
- să fie sigur în caz de accident.
Trapezul de direcţie
Unghiul de convergenţă Unghiul de cădere (de carosaj)
t i / toe-out
toe-in t t camber
b
Deportul
(Ground) offset
Unghiul de înclinare transversală al pivotului
(Ki
(Kingpin
i iinclination)
li ti )
Unghiul de înclinare longitudinală al pivotului
C t (Caster)
Castor (C t )
Coloana volanului
reglabilă pe înălţime
şi adâncime
Servodirecţie (sistem hidraulic)
Power steering
Servodirecţie electrică
• pe coloana volanului
• pe cremalieră
li ă
Detaliu servodirecţie electrică pe cremalieră