Sunteți pe pagina 1din 9

2010

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: MASTER – MANAGEMENTUL SISTEMELOR MICROECONOMICE

ANALIZA SWOT A SITE-ULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

2010 UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: MASTER – MANAGEMENTUL SISTEMELOR

Prof. coord: Duşmănescu Dorel

Masterand: Nastea Ioana

Grupa:6

2010

Pentru prima dată site-ul primăriei Ploieşti a fost lansat în data de 30 august 2005. Fiind bine conceput a primit premiul pentru cel mai bun website a unei instituţii a administraţiei publice locale şi premiul II la categoria municipii “Comunitatea Virtuală”. În prezent site-ul se află la versiunea 2.1. Concepţia, realizarea şi prelucrarea materialelor este făcută de către Direcţia Informatică a Primăriei Municipiului Ploieşti şi întreţinut de Direcţia Informatică şi Serviciul Comunicare, Relaţii cu Publicul, sub atenta observare a doamnei Anca Grigore. În momentul actual, site-ul Primăriei şi Consiliului Local Ploieşti oferă o bogată şi variată paletă de informaţii, de la cele de interes turistic până la cele ce vizează direct activitatea instituţiei. Informaţiile publice pe acest site au scopul informării cetăţenilor despre activitatea, atribuţiile şi organizarea Primăriei Municipiului Ploieşti şi a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, promovarea imaginii instituţiei şi a municipiului. Site-ul cuprinde mai multe rubrici atent gândite pentru ca cei care accesează pagina web a primăriei să poată obţine informaţiile dorite cu uşurinţă. El este alcătuit din următoarele rubrici: secţiunea “Primăria” care are 11 subdiviziuni ce conţin informaţii despre regulamentul de funcţionare şi organizare a primăriei, organigrama, declaraţii de avere, atribuţii de conducere etc ; rubrica “Consiliul local” ce cuprinde hotărâri adoptate, declaraţii de avere, servicii subordonate, comisii de specialitate, etc; secţiunea “e-administraţie” cuprinde informaţii despre guvern, senat, consiliul judeţean, etc ; “relaţii cu publicul” ce conţine informaţii adresate în special cetăţenilor localităţii; rubrica “despre Ploieşti” ce conţine istoric, turism, sport, cultură, economie, relief; rubricile cu Legea nr 544/2001 ce se referă la informaţiile de interes public şi modalităţi de contestare şi Legea nr. 52/2003 ce conţine proiecte şi hotărâri supuse publicului, hotărâri adoptate şi supuse anterior publicului şi raportul anual; rubrica “serbările oraşului” ce conţine evenimentele ce se desfăşoară în localitate şi rubrica “alte informaţii” ce cuprinde anunţuri despre licitaţii, concursuri, adrese utile, curs valutar, bănci, oferte de cazare, transporturi în comun şi alte informaţii utile. Pagina web pune la dispoziţia fiecărui vizitator informaţiile timp de 24 de ore din 24, putând fi accesată de oriunde doar cu condiţia de a fi conectat la internet. Serviciile on-line oferite cetăţenilor, chiar daca prezintă o bună parte din gama de servicii oferite, nu se limitează doar la afişarea informaţiilor utile pentru cetăţeni şi la unele formulare descărcabile

2010

(declaraţii fiscale, cereri de autorizaţii în urbanism sau privind situaţia materială) ci şi la plata on-line a taxelor şi impozitelor. La o primă vedere a site-ului putem spune că este executat corect şi complex oferind vizitatorilor informaţii concrete, actualizate despre tot ce se desfăşoară în municipiul Ploieşti. Toate materialele (text şi imagine) publicate pe acest site sunt proprietatea exclusivă a Primăriei Municipiului Ploieşti şi a realizatorului. Încă de la accesarea site-ului ne dăm seama că este foarte uşor de reţinut deoarece are acelaşi nume ca şi oraşul din care face parte având o terminaţie a adresei web uzuală şi simplă “ ro”. Având în vedere că există posibilitatea de a accesa site-ul primăriei şi alte persoane de altă naţionalitate decât cea română, el a fost conceput atât în limba română cât şi în limba engleză , fiind o limbă de circulaţie internaţională. Pentru a fi informaţi, atât cetăţenii oraşului cât şi toţi cei care accesează pagina primăriei despre tot ce se petrece în oraş sau la şedinţele la care participă doar consiliul local, hotărâri supuse atenţiei publice, ştiri noi sau obiectivele turistice ş a m d, site-ul este reactualizat cât de des posibil.(ultima actualizare a fost în data de 28.04.2010) Pentru cei care accesează pagina web şi au nelămuriri sau doresc să adreseze întrebări, sugestii şi opinii le stă la dispoziţie forum-ul, o adresă de contact “e-mail: comunicare@ploiesti.roşi telefonul cetăţeanului (0244/595063, 0244/984 – gratuit #0244/984 - reţeaua Orange, Fax: +40/0244/513829) la care se va răspunde prompt. Există chiar şi posibilitatea exprimării opiniilor vis-a-vis de site, într-o secţiune numită „cartea de oaspeţi”. Site-ul este foarte bine realizat având foarte multe secţiuni printre care se evidenţiază atât istoricul oraşului povestit pe înţelesul tuturor dar şi secţiunea cu turismul care se desfăşoară în zonă, această secţiune prezentând atracţiile turistice naturale şi harta interactivă funcţională a municipiului Ploieşti. Există chiar şi secţiunea pentru evenimentele locale care se desfăşoară în acest oraş extrem de frumos, cum ar fi: Târgul de toamnă, Motorock şi alte serbări. ANALIZA SWOT – prezentare teoretică SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strengthts” (Forţe, Puncte forte), „Weaknesses” (Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunităţi, Şanse) şi „Threats” (Ameninţări). Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezintă activităţi pe care firma le realizează mai bine decât

2010

firmele concurente, sau resurse pe care le posedă şi care depăşesc pe cele ale altor firme, în acest caz a

altor site-uri ale altor primării. Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanţe inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezintă activităţi pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă. „Oportunităţile” reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru firmă, altfel spus şanse oferite de mediu, firmei, pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi reconsidera strategia existentă în scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. „Oportunităţi” există pentru fiecare firmă şi trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor sau pot fi create, îndeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activităţilor de cercetare-dezvoltare. „Ameninţările” sunt factori de mediu externi negativi pentru firmă, cu alte cuvinte situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, capacitatea firmei de a-şi realiza integral obiectivele stabilite. Ca şi în cazul oportunităţilor, „ameninţări” de diverse naturi şi cauze pândesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permiţând firmei să-şi reconsidere planurile strategice astfel încât să le evite sau să le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o ameninţare iminentă este sesizată la timp, prin măsuri adecvate ea poate fi transformată în oportunitate. Obiectivul propus pentru realizarea analizei SWOT este de a urmării aspectele pozitive sau negative care prin prelucrare şi aplicarea unor strategii vor duce la îmbunătăţirea site-ului. Pentru a realiza o bună diagnoză a site-ului primăriei Ploieşti vom apela la metoda (tehnică) SWOT, analizând acest site din toate punctele de vedere.

2010

PUNCTE TARI site-ul are motor de căutare

 

PUNCTE SLABE nu există rubrica „AFACERI” pentru

în

timpul

accesării

nu

s-au sesizat

promovarea mediului de afaceri;

legături care să ducă la pagini goale sau

nu are calendar de evenimente

eronate

nu există posibilitatea

de

a

se abona

la

prezintă formulare on-line

 

newsletter

prezintă o hartă a site-ului

pe site sunt documente tip pdf şi nu

actualizarea

lunara

a

informaţiilor

există un link către adobe.com pentru

postate pe site Culegere feed-back de la vizitatorii

descărcarea gratuită a aplicaţiei nu are counter (nr de utilizatori care au

site-ului Site-ul oferă posibilitatea de a descărca

accesat site-u nu există rubrici de transport local (care

anumite aplicaţii cum ar fi:cereri tip există o cameră care să transmită live

sa includă traseele locale şi orele între care se desfăşoară acestea)

imagini din oraş exista posibilitatea de a se face plăţi on-

line (respectiv taxe şi impozite) Serviciul de sondare a opiniei publice

on-line Serviciul de petiţii, sesizări şi reclamaţii

on-line Serviciul on-line de Participare la Decizii

OPORTUNITĂŢI se pot exprima propriile nemulţumiri, dar

AMENINŢĂRI cetăţeni nemulţumiţi de serviciile oferite

şi expectaţiile prin exprimarea opiniilor reconfigurarea site-ului instituţiei anual

pe site cererea tot mai ridicată de informaţie

traficul prea mare pe site ce poate duce la blocarea paginii

Concluzii:

2010

Analiza SWOT a scos în evidenţă punctele tari şi punctele slabe din organizarea şi

funcţionarea instituţiei, oportunităţile momentului precum şi ameninţările la adresa

site-ului instituţiei

astfel încât să adaptăm punctele tari la oportunităţi, să reducem la minimum ameninţările şi să eliminăm

punctele slabe.

Analiza SWOT este capabilă să sintetizeze punctele cheie ale acestui demers deoarece:

gruparea problemelor şi a avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT permite identificare mai

simplă a unei strategii sau a unor modalităţi de dezvoltare a site-ului adaptat mai rapid la anumite cerinţe. metoda poate fi adaptată simplu, la nevoile specifice diverselor categorii de activitate

permite o evaluare constructivă şi eficientă a site-ului pentru a şti ce mai trebuie modificat sau de adăugat Primăria propune dezvoltarea următoarelor servicii on-line:

1.Serviciul de Asistenţa Socială on-line Implementarea acestui proiect va determina o reducere a costurilor, eficientizarea activităţilor şi

stabilirea unei relaţii cât mai corecte şi mai apropiate cu cetăţenii.

Principalii beneficiari ai proiectului vor fi cetăţenii Municipiului Ploieşti, datorită accesului direct prin intermediul portalului la informaţii şi date specifice privind relaţia lor cu municipalitatea. Dezvoltarea serviciilor publice on-line determină creşterea schimbului de informaţii şi structurarea comunicării între cetăţeni şi municipalitate. Elementele de analiză, statistică şi monitorizare ce operează în cadrul portalului vor aduce informaţii extrem de importante asupra modului de înţelegere al cetăţenilor asupra proiectelor în derulare sau a problemelor obşteşti. Site-ul în prezent nu are nici rubrica de Afaceri dar în curând va beneficia de această rubrică şi Municipiului Ploieşti, datorită accesului direct prin intermediul portalului la informaţii şi date specifice privind relaţia lor cu municipalitatea. Îmbunătăţirea comunicării permite mediului de afaceri o mai buna implicare în viaţa comunităţii, mediul de afaceri fiind motorul bunăstării acesteia.

Consider că în cadrul acestei lucrări am reuşit să cuprind toate aspectele relevante privind diagnosticarea problemelor apărute şi tot ceea ce constituie premise şi implicaţii ale acestei acţiuni. Am căutat ca lucrarea să fie clară pentru toţi potenţialii utilizatori ai informaţiilor privind site-ul.

2010

2010 7

2010

2010 8

2010

2010 9