Sunteți pe pagina 1din 1

Inserarea și formatarea tabelelor, operații în tabele

Fișă de lucru

1. Lansați în execuție aplicația Microsoft Word și realizați următoarele cerințe:


 introduceți textul „Fișă de observații” aldin (îngroșat), aliniat la centru;
 inserați un tabel cu 9 rânduri (linii) și 5 coloane și introduceți datele ca în tabelul de
mai jos:
Numărul
Nr. crt. Factorul de vegetație Data Observații
vasului
1.
1. Lumina
2.
1.
2. Apa
2.
1.
3. Hrana
2.
1.
4. Căldura
2.

 aplicați tabelului o bordură exterioară dublă de grosime 1 1⁄2 pct., culoare verde;
 aliniați textul și îmbinați celulele ca în tabelul de mai sus;
 formatați coloana „Data” să aibă o lățime 2.5 cm;
 lăsați 2 rânduri libere și introduceți tabelul de mai jos:
Nr. crt Nume şi prenume Abs_sem1 Abs_sem2
1 Popescu Mirela 13 21
2 Apostol Ion 9 10
3 Nae Eli 16 8
4 Cristea Silvia 2 5
5 Barbu George 32 23
6 Cristea Vasile 14 14
 formatări: textul din tabel este scris cu Arial Narrow, 12 pct, Bold, aliniat la centru pe
orizontală şi verticală;
 inserați, după coloana Abs_sem2, coloana Abs_total;
 aplicați coloanei Abs_total o culoare de umplere, la alegere;
 înălţimea liniilor tabelului: 0.82 cm;
 lățimea coloanelor: Nr. crt 1.8 cm, Nume și prenume 6.3 cm, Abs_sem1, Abs_sem2 și
Abs_total 2.5 cm;
 inseraţi o linie deasupra capului de tabel, uniţi toate celule şi scrieţi următorul text:
TABEL ABSENŢE 10E. Acest text va fi aliniat la dreapta pe orizontală şi jos pe
verticală;
 calculați absențele totale de pe coloana Abs_total folosind funcţia SUM(LEFT);
 aplicați tabelului o bordură punctată de grosime 3 pct. și culoare albastră;
 copiați tabelul si aplicați-i un stil la alegere;
 inserați, la sfârșitul tabelului copiat, 2 rânduri noi și completați-le cu date;
 sortaţi elevii, din al doilea tabel, crescător după coloana Abs_total (coloana 5);
 salvați documentul cu numele „tabele_Word.docx”.