Sunteți pe pagina 1din 34

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi

Perfecționare în Domeniul Sanitar București

ORGANIZAREA SPITALULUI
DIN ROMÂNIA

Autori:
Dr. Cristina Lupan, MA

Atestat în “Managementul serviciilor de sănătate”


2016
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

OBIECTIVELE SESIUNII

 Organizarea furnizorilor de servicii de sănătate


 Clasificarea spitalelor în România
 Reglementare şi finanţare – determinanții activității
spitalelor
 Structuri de conducere

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 2


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

FORMA DE PROPRIETATE

În România majoritatea spitalelor sunt proprietate


publică – patrimoniu consilii locale şi judeţene sau
ministere

În 2004: 2009 2012


416 spitale publice 459 spitale publice 443 spitale in contract
9 spitale private 43 spitale private cu CNAS
(sursa: INS, 2006 si CNAS, 2009)

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 3


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

SPITALUL – DEFINIȚIE

„O parte integrantă a unei organizări medicale şi


sociale, care oferă populaţiei îngrijiri de sănătate
complete, preventive şi curative, şi ale cărui
servicii de îngrijiri extra-spitaliceşti ajung în familie
, în mediul său de origine. Spitalul este, de
asemenea, un centru de formare a personalului
medical şi de cercetare bio-socială„

Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 4


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

CLASIFICARE (I)

1) Spitale de îngrijiri terţiare

2) Spitale de îngrijiri secundare

3) Spitale comunitare

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 5


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

CLASIFICAREA SPITALELOR ÎN ROMÂNIA


 Legea nr.95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii;

 Ordinul MS nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a


spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al
competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura
asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi
în stare critică;

 Ordonanţa de urgenţă nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor


acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;

 Ordinul MS nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a


spitalelor în funcţie de competenţă;

 Ordinul MS 323/2011 – privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime


obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 6


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

CLASIFICARE – LEGEA 95/2006


 Criteriul de teritorialitate: spitale regionale, spitale judeţene şi spitale
locale (municipale, orăşeneşti sau comunale);

 Criteriul specialităţii: spitale generale, spitale de urgenţă, spitale de


specialitate şi spitale pentru bolnavi cu afecţiuni cronice;

 Criteriul educaţional (învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală): spitale


clinice cu secţii universitare şi institute şi centre medicale clinice;

 Criteriul proprietăţii:
a) spitale publice, organizate ca instituţii publice;
b) spitale private, organizate ca persoane juridice de drept privat;
c) spitale publice în care funcţionează şi secţii private.

 Criteriul competenţei: spitalele pot fi clasificate pe categorii de


competenţă

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 7


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Deficiențe ale acestei clasificări


 conform definiţiei internaţionale a spitalului, organizație
care acordă îngrijiri complete preventive și curative,
unele unităţi nu se includ în categoria spitale, cum ar fi
sanatoriile, preventoriile, unităţile medico-sociale,
centrele de sănătate;

 nu este definit clar scopul în care se face această


clasificare;

 nu sunt definite clar delimitările între diferitele categorii,


ceea ce face ca aceeaşi instituţie să poată fi regăsită în
mai multe categorii (un spital poate fi, în acelaşi timp,
regional, de specialitate şi clinic, dar se poate numi şi
institut).

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 8


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Clasificarea după competență –


OMS 1408/2010
 categoria I - nivel de competenţă foarte înalt:
 categoria I;
 categoria I M;
 categoria II - nivel de competenţă înalt:
 categoria II;
 categoria II M;
 categoria III - nivel de competenţă mediu;
 categoria IV - nivel de competenţă bazal;
 categoria V - nivel de competenţă limitat.

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 9


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Factorii determinanţi ai activităţii spitalului –


structura organizaţională şi mediul extern

Proprietar Stimulenţi externi Guvern

Structură
organizaţională

Responsabilitate
financiară

Cumpărător/ Consumator
Terţ plătitor

Sursa: Jakab, et.al.2001

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 10


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Relaţii funcţionale cu actorii din mediul extern

 Cumpărător colectiv/ Cumpărare orientată strategic


Terţ plătitor - influenţa mecanismelor de plată
 Consumator Cumpărare orientată de piaţă
(individual) - presiuni competitive neorganizate
ale consumatorilor individuali
 Guvern Reglementare, dirijare

 Proprietar Supervizare, conducere


- autoritate de luare a deciziilor
Nu sunt neapărat - “participare la profit”
organizaţii distincte!
Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 11
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Mediul extern anterior tranziţiei


(sistem integrat de servicii de sănătate)
Stimulenţi externi
Guvern = Proprietar = Cumpărător/Terţ plătitor

Structură
organizaţională

Responsabilitate
Financiară

Consumator

Sursa: Jakab, et.al.2001

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 12


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Mediul extern în tranziţie


(sistem de servicii de sănătate pluralist)
Stimulenţi externi
Proprietar Descentralizarea proprietăţii
Guvern
Separare a cumpărătorului de furnizor

Structură
organizaţional
ă

Responsabilitate
financairă

Cumpărător/ Consumator
Terţ plătitor

Sursa: Jakab, et.al.2001

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 13


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Dimensiunile structurii organizaţionale


Autonomie: Măsura in care spitalul are dreptul să ia decizii cu privire la
nivelul şi structura resurselor (forţă de muncă, materiale şi capital), tipurile,
preţul şi volumul serviciilor produse, managementul strategic,
managementul financiar, managementul activităţilor clinice şi non-clinice,
strategia de piaţă şi vânzări
Risc financiar: dat de nivelul expunerii la forţele pieţii, măsura în care
spitalul pierde sau câştigă venit în funcţie de numărul pacienţilor trataţi
Responsabilitate financiară: Măsura in care spitalul poate dispune
de surplus sau este responsabil pentru acoperirea deficitului sau datoriilor.
Responsabilitate organizaţională: Mecanismele de exercitare a
autorităţii şi modul în care spitalul dă socoteală pentru rezultate.
Funcţie socială: Măsura in care spitalul este finanţat explicit sau nu
pentru servicii acordate categoriilor defavorizate sau fără asigurare.

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 14


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Organizare (II)
Autonomia în conducere

 1992 – Legea administraţiei publice –


introduce conceptul de autonomie
 1999 – Legea spitalelor – proclamă spitalele
autonome – introduce consiliul de
administraţie
 2003 - Legea spitalelor – redefineşte consiliul
de administraţie
 2006 – Legea reformei – introduce funcţia de
manager

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 15


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Organizare (III)
Riscul financiar

 1992 – Legea administraţiei publice – municipalităţile


finanţează unele cheltuieli ale spitalelor
 1997 – Legea asigurărilor sociale de sănătate –
spitalele îşi negociază bugete prospective
 2002 – Introducerea sistemului de finanţare bazată pe
caz la nivelul a 23 spitale
 2005 – Generalizarea finanţării bazată pe caz la toate
spitalele pentru afecţiuni acute

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 16


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Organizare (IV)
Responsabilitatea financiară

Responsabilitatea financiară constituie capacitatea


spitalului de a realiza beneficii sau de a administra
deficitele.
- finanţare centrală – elimină motivaţia
- buget global – mecanism eficient când
bugetul este fix în cursul unui an

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 17


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Organizare (V)
Responsabilitatea organizaţională

Accountability – engl.
Spitalele răspund faţă de:
- Municipalităţi
- DSPJ - minister
- CJAS – CNAS
- Pacienţi ??

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 18


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Organizare (V)
Responsabilitatea organizaţională

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 19


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Aspecte ale autonomiei spitalelor


TARA Sursa de Resurse Investitii Specif. Plata Plata Raspundere Management
finantare umane de capital rezultate cumparator furnizor

UNGARIA Asigurari Contracte pe Bugetul de Nespecif. Bug. retrosp, Co-plati Spitale- Consiliu de
Sociale perioada ned. stat sist. de Numai fara legal conduc numit
rambursare recomand. indep. de spital
POLONIA Taxe Contracte pe Bugetul de Nespecif. Buget Co-plati Spitale- Comitet de
generale perioada ned. stat Prospectiv legal conduc ales
independ.
SLOVACIA Asigurari Contracte pe Bugetul de Nespecif. Buget Co-plati MS Consiliu de
Nationale perioada ned. stat prospectiv conduc numit
obligat. M.S.
REP. Asigurari Asigurari Specifica Sistem de Fara co- MS si Comitet de
CEHA Nationale Bugete loc. volumul si rambursare plati pacienţi conduc ales
obligat. tipul serv.
BULGARIA Asigurari Contracte pe Bugetul de Nespecif. Bug. retrosp. Fara co- MS Consiliu de
Nationale perioada ned. stat şi rambursare plati conduc numit
obligat. de M.S.
CROATIA Taxe Contracte pe Asigurari Spec.serv., Plata Co-plati Consiliul Consiliu de
generale perioada ned. Bug. de stat scopul, si retrospectiv National de Guv.si Consil.
calitatea Sanatate medical
ROMANIA Asigurari Contracte pe Bugetul de Specifica Buget Co-plati MS şi Manag.
Nationale perioada ned. stat volum şi prospectiv CNAS prin concurs
obligat. tip servicii

Sursa: Jakab, et.al.2001


Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 20
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Potenţiale riscuri ale autonomiei

 Apariţia de monopoluri private care îşi pot


exploata puterea.
 Abandonarea caracterului social al serviciilor de
sănătate
 Apariţia de inechităţi - discriminarea grupurilor
vulnerabile care necesită îngrijiri
 Fragmentarea sistemului cu incoerenţă în acţiuni
şi afectarea stării de sănătate a populaţiei

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 21


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Conducerea, comisiile și structurile de


calitate din spital

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 22


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Organele de conducere ale spitalelor

Conform Legii 95/2006, sunt:


 Consiliul de administraţie

 Managerul spitalului

 Comitetul Director

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 23


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Consiliul de administrație
Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de
organizare şi funcţionare a spitalului şi este format din 5-8 membri în funcție de
subordonarea administrativă.

Membrii sunt:
 1-4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică sau
ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

 1-2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, din
care unul să fie economist;
 un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz;

 un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;


 un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu
statut de invitat;

 un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali


Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 24


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Atribuțiile consiliului de administrație


 avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului precum şi
situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

 avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în


condiţiile legii;

 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în


baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii

 aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în


concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

 analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii


comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri
pentru îmbunătăţirea activităţii;

 propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi


membri ai comitetului director
Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 25
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

MANAGERUL

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 26


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Managerul – atribuții (I)


 domeniul strategiei serviciilor medicale:
 elaborează planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului;
 aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului,
planul anual de furnizare de servicii medicale, măsurile propuse de
comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului,
 domeniul managementului economico-financiar:
 aprobă realizarea planului anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi
a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale, bugetul de venituri şi
cheltuieli al spitalului şi repartizarea lui pe secţii, laboratoare şi
compartimente şi alte structuri din spital (inclusiv execuția acestuia)
 răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul
secţiilor şi compartimentelor;
 efectuează plăţi, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după
caz;
 negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de
furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;
 răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public
intern.

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 27


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Managerul – atribuții (II)


 domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:
 urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, realizarea
implementării protocoalelor de practică medicală, activităţilor de control al calităţii serviciilor
medicale oferite de spital;
 răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor de
sănătate derulate la nivelul spitalului
 răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către
personalul medico-sanitar din spital;
 negociază şi încheie protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru
asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
 urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor
pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.
 domeniul managementului resurselor umane:
 aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
 înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare
pentru realizarea unor activităţi specifice, ale căror organizare şi funcţionare se precizează în
regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului (diferență ROF/RI);
 stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă şi organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor;
 negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în
domeniu;
 încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi servicii;

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 28


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Managerul – atribuții (III)


 domeniul managementului administrativ:
 reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, încheie acte
juridice în numele şi pe seama spitalului;
 încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea
activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică;
 răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului
de acreditare;
 asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea
secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi,
informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
 prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene, informări trimestriale şi anuale cu
privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale,
precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor
prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
 aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare
medicală;
 răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor,
sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
 împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii
speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri
teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 29


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

COMITETUL DIRECTOR

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 30


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Comitetul director

 managerul spitalului,
 directorul medical,
 directorul financiar-contabil,
 director de îngrijiri (pentru spitalele cu peste 400 de
paturi)

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 31


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Comitet director - atribuții


 elaborează planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de furnizare de
servicii medicale al spitalului; plan de resurse umane, planul anual de achiziţii
publice, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul
intern şi organigrama spitalului;
 propune măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului
medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de
prevenire a infecţiilor nosocomiale;
 elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului și
urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia acestuia;
 analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi
îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii
medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi
protocoalelor de practică medicale;
 elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în
caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de
criză ;
 analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a
obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de
îmbunătăţire a activităţii spitalului;

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 32


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Plan de dezvoltare/strategic Plan de management


 Introducere/Context international și naţional  Introducere/Context naţional/regional
 Misiunea  Tipul si profilul spitalului
 Viziunea  Caracteristicile relevante ale populaţiei deservite
 Analiza Mediului Intern  Structura secţiilor clinice si paraclinice
 Caracteristici relevante ale populatiei  Situatia resurselor umane
deservite  Activitatea spitalului
 Serviciile medicale spitalicesti de care  Analiza principalilor indicatori: economico-financiari,
beneficiaza consumatorii calitate, managementul resurselor umane
 Resursele umane  Situatia dotării
 Activitatea spitalului  Situatia financiara
 Situatia financiara  Masuri de modernizare in derulare
 Analiza SWOT  Problemele spitalului
 Prioritati pe Termen Scurt  Analiza SWOT
 Prioritati pe Termen Mediu  Problemele prioritare
 Prioritati pe Termen Lung  Plan de solutionare a problemelor identificate
 Directii de Activitate (imbunatatirea structurii spitalului, a satisfacţiei
 Tematici de cercetare si proiecte in desfasurare pacienţilor, a adresabilitatii spitalului prin adaptarea
 Business Plan: Obiective - Strategie - Mijloacele si extinderea activitatii medicale)
(Motivarea Serviciilor, Prezentarea Serviciilor,  Certificarea sistemului integrat de management al
Piata, Clienti, Cadru Legislativ, Furnizori- spitalului
Parteneri, Personal, Organizare, Management,  Certificare CONAS
Financiar, Marketing, Training)  Obiective, Rezultate, Indicatori, Resurse
 Rezultate Asteptate - Monitorizare si necesare, Responsabilităţi, Rezultate aşteptate,
Evaluarea progresivă a realizării obiectivelor Monitorizare
 Concluzii / Bibliografie  Grafic Gant al activitatilor
 Evaluarea realizării obiectivelor
 Concluzii / Bibliografie

Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 33


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecționare în Domeniul Sanitar

Regulament de organizare și Regulament intern (RI)


funcționare (ROF)  Se intocmeste de angajator
 Se consulta sindicatul sau
 Este întocmit de reprezentantii salariatilor
conducerea spitalului
 Este opozabil terților
 Aprobat de consiliul de
 REGULI:
administratie
1. privind protectia, igiena si securitatea in munca
 ORGANIZARE – in cadrul unitatii;
ATRIBUȚII STRUCTURI 2. privind respectarea principiului nediscriminarii
si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a
 Prevede structurile și demnitatii;
activitățile acestora pe 3. drepturile si obligatiile angajatorului si al
baza organigramei salariatilor;
4. procedura de solutionare a cererilor sau
 Prevede consilii sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;
comitete necesare derulării 5. privind disciplina muncii in unitate;
activității cu atribuțiile lor 6. abaterile disciplinare, procedura disciplinara si
sanctiunile aplicabile;
7. modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale
sau contractuale specifice;
8. criteriile si procedurile de evaluare profesionala
a salariatilor.
Atestat în "Managementul serviciilor de sănătate" 34

S-ar putea să vă placă și