Sunteți pe pagina 1din 8

MOȘTENIREA ROMEI

Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”
DIN IAȘI
FACULTATEA DE ISTORIE
B-dul Carol I, nr.11, Iaşi, jud.Iaşi, România, cod 700506
Tel./ fax ++40-234-588884
http://history.uaic.ro/; e-mail: istorie@uaic.ro

MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

ANUL I
SEMESTRUL I
Iași
2015 – 2016

1
MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

Introducere în lumea antică romană


Roma Antică a fost un oraș-stat a cărui istorie se întinde în perioada de timp cuprinsă
între 753 î.Hr. și 476 d.Hr. Se spune că Roma a fost numită după Romulus, care, potrivit
legendei, a fondat cetatea împreună cu fratele său geamăn, Remus. Romulus și Remus erau fii
zeului Marte și ai vestaliei virgine Rhea Silvia. Pentru acest păcat ea a fost închisă, iar pruncii
gemeni au fost abandonați, dar au supraviețuit fiind hrăniți de o lupoaică. După fondarea
cetății frații s-au certat și Romulus l-a ucis pe Remus.
Pe parcursul existenței sale de douăsprezece secole, civilizația romană a trecut de la
monarhie la republică oligarhică și, apoi, la imperiu extins. Ea a dominat Europa de Vest și
întreaga arie în jurul Mării Mediterane, prin cuceriri și asimilare, însă, în final, a cedat în fața
invaziilor barbarilor din secolul cinci, marcând, astfel, declinul Imperiului Roman și începutul
Evului Mediu. Civilizația romană e, deseori, clasificată ca o parte din Antichitatea Clasică,
împreună cu Grecia antică, o civilizație care a inspirat mult cultura Romei antice. Roma antică
a adus contribuții importante în organizarea politică și administrativă, juridică, artă militară,
artă, literatură, arhitectură, limbile Europei (limbile romanice), iar istoria sa continuă să aibă o
influență puternică asupra lumii moderne.
Cronologia lumii antice romane
Perioada monarhiei (753 î.Hr. – 510 î.Hr.) Regatul Roman a fost guvernul monarhic al
orașului Roma și al teritoriilor sale de la Fondarea Romei, fondarea sa în 753 î.Hr. de către
Romulus și Remus, până la expulzarea lui Lucius Tarquinius Superbus în 510 î.Hr. și
formarea Republicii Romane. După legendă, orașul Roma a fost întemeiat în anul 753 î.Hr. de
către Romulus și Remus, care au fost crescuți de către o lupoaică. În legenda romană, când
grecii au dus Războiul troian împotriva orașului Troia, prințul troian Aeneas a navigat peste
Marea Mediterană către Italia și a fondat Lavinium. Fiul său, Iulus, a mers mai departe,
fondând orașul Alba Longa. Din familia regală a Albei Longa au venit cei doi gemeni,
Romulus și Remus, care au purces la fondarea Romei în 753 î.Hr .
Perioada republicii (510 î.Hr. – 27 î.Hr.) Republica Romană a fost guvernarea
republicană a Romei și a teritoriilor sale din 510 î.Hr. până la instaurarea Imperiului Roman,
care este plasată, uneori, în anul 44 î.Hr., anul numirii lui Caesar ca dictator perpetuu sau, mai
comun, 27 î.Hr., anul în care Senatul roman i-a acordat lui Octavianus titlul de August. Orașul
Roma este situat pe malurile fluviului Tibru, foarte aproape de coasta de vest a Italiei. El
marca frontiera de nord a zonei în care era vorbită limba latină și granița de sud a Etruriei,
unde trăiau etruscii, care erau de origine necunoscută.

2
MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

Perioada imperiului (27 î.Hr. – 476 / 1453 d.Hr.) Imperiul Roman este termenul
utilizat, în mod convențional, pentru a descrie statul roman în secolele după reorganizarea sa
din ultimele trei decade î.Hr., sub Gaius Iulius Caesar Octavianus. Deși Roma deținea un
imperiu cu mult înainte de autocrația lui Augustus, statul pre-augustian este descris, în mod
convențional, ca Republica Romană. Imperiul Roman controla toate statele elenizate de la
Marea Mediterană, precum și regiunile celtice din nordul Europei. Ultimul împărat de la
Roma a fost detronat în 476, dar, pe atunci, regiunile din estul imperiului erau administrate de
un al doilea împărat, ce se afla la Constantinopol. Imperiul Bizantin a continuat să existe, deși
își micșora încet-încet teritoriul, până în 1453, când Constantinopolul a fost cucerit de
Imperiul Otoman. Statele succesoare din vest (Regatul Franc și de Națiune Germană) și din
est (țaratele ruse) foloseau titluri preluate din practicile romane chiar și în perioada modernă.
Imperiul Roman a constituit un model peren, preluat, cu mici diferențe, de toate statele
europene post-romane în activitatea de guvernare, drept și organizarea justiției, tipul de
arhitectură și în multe alte aspecte ale vieții.

3
MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

Arta și arhitectura Romei antice


Picturile murale, dintre care cele mai faimoase sunt cele conservate la Pompeii, erau
pictate pe tencuială udă, folosind tehnica fresco, iar după uscare tencuiala era finisată cu
tempera (pigment amestecat cu gălbenuș de ou).

Sculptura era folosită din abundență de către romani pentru decorarea vilelor, grădinilor
și spațiilor publice ”adunând” originale grecești sau copiind stilul grecesc din bronz și
marmură. Există totuși două zone ale sculprurii în care romanii si-au adus o contribuție
specifică: portretele (mai ales busturi) și adevăratele epopei în basoreliefuri (cum se pot vedea
pe columna lui Traian).

4
MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

Mozaicurile sunt o caracteristică remarcabilă a artei romane prin detaliile și calitatea lor.
Acestea erau utilizate la decorarea pardoselilor vilelor bogate și au ajuns la modă în secolul I
î.Hr. Prin combinațiile modelelor geometrice cu imagini plastice, toate create din pietricele
cubice colorate (tesserae) fixate cu mortar, se puteau realiza modele deja alese din cărți ale
mozaicarilor profesioniști. Mosaicurile finite erau fie fabricate la fața locului, fie prefabricate
în atelier și montate din segmente complete.

Arhitectura romană este în esență de inspirație greacă cu o dezvoltare mai în detaliu al


arcului după cum se vede la Colosseum și domul după cum se vede la Panteon. Denumirea de
Colosseum reflectă corect dimensiunile amfiteatrului – înălțime 57 m– circumferința de 527
m – capacitate de 50 000 de persoane. Panteonul era cel mai mare dom din lumea antică –
diametrul 43 m – fiind construit din beton (material de construcție inventat de romani prin
anul 200 î.Hr.).

5
MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

Știința și filosofia Romei antice


Latina a fost limba principală a Imperiului Roman și a rămas limba comună a lumii
creștine până după Renaștere. Folosirea continuă a limbii latine a contribuit la păstrarea
marilor opere literare romane, asigurând o sursă importantă de inspirație în Renaștere.
Literatura romană a înflorit sub împăratul Augustus iar printre poeții de marcă ai epocii lui se
numără Vergiliu, Horațiu și Ovidiu

Poeți
- Catul (c. 84-54 î.Hr.) – poet apropiat înaltei societăți, care si-a consemnat observațiile
asupra vieții în scris – influențat de poezia greacă.
- Vergiliu (70-19 î.Hr.) – considerat cel mai bun poet al romei – celebru prin ”Eneida”,
a mai scris poezii lirice despre peisajul rural, culese sub titlurile ”Bucolicele” și ”Georgicele”
- Horațiu (65-8 î.Hr.) – fiul unui sclav eliberat – devenit celebru pentru ”Ode” (poezii
scurte despre viața la țară, bucate și vin)
- Ovidiu (c. 43 î.Hr.-c. 17 d.Hr.) – a scris poezii de dragoste și a repovestit miturile
clasice în ”Metamorfoze”.
- Marțial (c. 40-104 d.Hr.) – s-a nascut în Spania și a trăit la Roma – ”Epigramele” sale
ingenioase desenează un tablou al vieții din Roma și conțin satire.
- Iuvenal (c. 60-130 d.Hr.) – celebru prin 16 ”Satire” în care atacă indignat falsitatea,
corupția și imoralitatea societății romane.

6
MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

Scriitori
- Cato (234-149 î.Hr.) – a susținut valorile de bază ale Romei republicane, pledând
pentru virtute, reținere, și simplitate.
- Cicero (106-43 î.Hr.) – educat la Roma și Atena – a fost un om de stat celebru prin
discursurile sale strălucite – scrierile lui au influențat puternic gândirea occidentală.
- Pliniu cel Bătrân (23-79 d.Hr.) – a scris o ”Istorie naturală” în 37 de volume fiind o
enciclopedie a științei care a rămas o lucrare de referință timp de 1500 de ani.
- Pliniu cel Tânăr (61-112 d.Hr.) – a fost nepotul lui Pliniu cel Bătrân – în tinerețe a
asistat la erupția vulcanului Vezuviu și a scris o relatare vie a acesteia.
- Petronius (m 63 d.Hr.) – a făcut parte din cercul intim al împăratului Nero și i se
atribuie ”Satyricon”, un roman al vieții interlope din Roma acelor vremuri.
- Seneca (c. 4 î.Hr.-65 d.Hr.) – autor de tragedii – a scris și lucrări de filosofie stoică.

Istorici
- Cezar (c. 100-44 î.Hr.) – a scris istoria războaielor galice fiind o relatare rece a
evenimentelor menită să-i justifice propriul rol în ele – a scris și ”Comentarii” considerate
capodopere ale istoriografiei (relatare politică neterminată a războiului civil).
- Salustiu (86-c. 34 î.Hr.) – susținător al lui Cezar – a scris istoriile diverselor războaie
și evenimente politice.
- Titus Livius (59 î.Hr.-17 d.Hr.) – a fost autorul unei istorii voluminoase, ”Cărți de la
fondarea Romei”, publicate pe părți dar din cele 142 de cărți originale au supraviețuit doar 35,
- Tacitus (c. 55-120 d.Hr.) – opera sa cea mai cunoscută este ”Anale”, care prezintă
istoria imperială timpurie a Romei (14-68 d.Hr.) – a mai scris despre triburile germanice și
despre Agricola (socrul său și guvernatorul Britaniei)

7
MOȘTENIREA ROMEI
Proiect la disciplina: ORIENTUL MIJLOCIU ŞI MEDITERANA ÎN ANTICHITATE

BIBLIOGRAFIE

- Atlas enciclopedic „Lumea antică”, București, 2007


- ”Orientul mijlociu și Mediterana în antichitate”, curs la Universitatea
„ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, Mihail VASILESCU, 2015-2016
- www.wikiwand.com/ro/Roma_Antică

S-ar putea să vă placă și