Sunteți pe pagina 1din 12

SENZORI DE PRESIUNE

Presiunea este specifică fluidelor, care se caracterizează prin curgere foarte


uşoară, acestei categorii aparţinându-i lichidele şi gazele. Delimitarea lichidelor şi
gazelor se face prin două proprietăţi:
 lichidele au o suprafaţă liberă, care la echilibru este orizontală, gazele
ocupă tot volumul incintei în care sunt
 lichidele sunt practic incompresibile, gazele se pot comprima.

F
p=
S
Pentru gaze se definesc mai multe presiuni:
 presiunea atmosferică, aceasta variază cu altitudinea
 presiunea normală. Presiunea normală se defineşte ca presiunea
exercitată de o coloană de mercur de înălţime 735,56mm.
În practica măsurării presiunilor deosebim:
 presiune absolută, presiunea faţă de vidul absolut
 presiunea relativă, sau efectivă, presiunea faţă de presiunea atmosferei.
Aceasta poate fi pozitivă (suprapresiune), sau negativă (depresiune).
pA=pE+1,01325-ε [bar]
unde ε este un factor de corecţie care depinde de condiţiile de
măsurare
 presiune diferenţială, diferenţa de presiune faţă de o valoare de referinţă
aleasă arbitrar de utilizator.
În fluide:
 presiune statică pe suprafaţa de separare a două mase de fluid în mişcare.
 Presiunea totală care apare în punctul de oprire a curgerii fluidului, dacă se
pune un obstacol, toată energia fluidului apare sub formă de presiune.
 presiune dinamică - diferenţa dintre presiunea totală şi presiunea statică se
numeşte.
Unitatea de măsură pascalul, Pa=N/m2. kPa, MPa.
1bar=105Pa,
kgf/m2 sau kgf/cm2 atmosferă tehnică (at).
Atmosfera fizică are valoarea 1atm=101325 N/m2.
milimetrucoloanăapă (mmH2O)
milimetrucoloanămercur (mmHg) - torr

Elementele sensibile convertesc presiunea într-o


 mărime intermediară (deplasare, deformaţie),
 mărime electrică (tensiune, sarcină electrică).

Senzori elastici de presiune

presiunea  deformaţia elastică

Membrane
 Membranele sunt plăci elastice de grosime mică şi formă circulară,
încastrate la periferie.
 Se folosesc la măsurarea presiunilor de la câţiva milimetri coloană de apă
până la sute de atmosfere.
După forma constructivă
 membrane plane (a)
 membrane gofrate, având suprafaţă profilată (b).
Membranele plane se clasifică:
 după rigiditate: foarte rigide sau metalice şi flexibile sau nemetalice.
 după raportul dintre săgeata y şi grosimea membranei δ:
-membrane groase y  δ
-membrane cu grosime medie y  3δ
-membrane subţiri y  3δ
 după modul de încastrare: perfect lipite şi libere (care pot să alunece între
două inele concentrice).

Materialele membranelor plane metalice pot fi: bronzfosforos, bronz cu beriliu,


alpaca, oţel inoxidabil.
nemetalice se confecţionează din: cauciuc, ţesături cauciucate, piele.

Caracteristica presiune-săgeată:

Relaţia generală pentru membranele groase (zona a de pe caracteristică)

4
p⋅R y
=A 1
E⋅δ 4 δ
unde p este presiunea aplicată, R este raza membranei, E este modulul de
elasticitate, A1 este o constantă de material
Relaţia pentru membranele de grosime medie (zona b a caracteristici)
3 3
p⋅R y y
δ4
= A 1 + A
δ 3 δ ()
coeficientul A3 depinde de modul de încastrare a membranei
Relaţia pentru membranele subţiri (zona c a caracteristici) este:

3 3
p⋅R y y
δ4
= A
1′ δ
+ A
3′ δ ()
unde coeficienţii depind de material, de modul de încastrare.

Membrane ondulate (gofrate)

Săgeată mai mare fără deformare permanentă a membranei


Măsurarea presiunilor mai mari
Au o caracteristică liniară şi stabilitate mare
Capsule

După destinaţie, aceste capsule pot fi:


 manometrice – se folosesc pentru măsurarea diferenţelor de presiune din
exterior şi interior. Presiunea de măsurat se introduce în interiorul
capsulei
 aneroidale – în interiorul capsulei se formează vid şi se măsoară
presiunea din exterior
 umplute – în interiorul capsulei se introduce lichid, gaz sau vapori, şi se
măsoară presiunea exterioară faţă de presiunea din interior.

Avantajul capsulelor este obţinerea unei săgeţi mai mari.


Materialul este bronz cu beriliu.
Se folosesc baterii de capsule
Tuburi ondulate

Materiale folosite pentru confecţionarea tuburilor:


 pentru presiuni mai mici de 1,5 daN/mm2, se fac din bronz cu beriliu
 pentru presiuni mai mari de 200 daN/mm2 în medii agresive, se realizează
din oţel inoxidabil.

Tuburi Bourdon
sunt uşor de realizat
mare răspândire în măsurarea presiunii
sensibilitate mică

Domeniul de presiune: mmHg - peste 400 daN/cm2


Dispozitive de conversie pentru elemente sensibile elastice

1.Elemente de tip inductiv


Presiunea de măsurat modifică prin intermediul elementului elastic inductanţa unei
bobine.

Se foloseşte pentru măsurarea presiunilor relative.


Printr-o calibrare adecvată, se pot folosi pentru măsurarea presiunilor într-o gamă
largă: 0-0,1 bar, sau 0-200 bar.
Membranele folosite sunt confecţionate din CuBe (0,1<p<0,25 bar) sau din oţel
(0,5<p<200 bar).

Fără contact
Inductivitatea bobinei se modifică prin modificarea reluctanţei circuitului
magnetic.

Se foloseşte pentru măsurarea diferenţelor de presiune.


2.Elemente de tip capacitiv.

Săgeata y corespunzătoare unei raze r de la mijloc, se exprimă prin:

rp 2 2
y=
2S
p [√ 1−( )
2S √
− 1− ( )]
ap
2S
unde S este tensiunea din membrană (N/m), p presiunea fluidului (N/m2), a, y, r
date de constructie.

Capacitatea parţială dC în farazi în zona cea mai apropiată a sferei este dată de:

2 π⋅ε 0⋅dr
dC=
d− y
Sensibilitatea unui astfel de element sensibil este:
a2
S r= p
8 Sd
Schemele de masurare sunt de tip punte de curent alternativ în regim dezechilibrat.

Senzori ceramici. Senzorul ceramic este un senzor uscat.


Presiunea acţionează direct pe suprafaţa neuniformă a diafragmei ceramice şi o
deformează cu maximum 0,025mm.
Variaţia de presiune se transformă în variaţie de capacitate.
Se măsoară capacitatea între electrozii dispuşi pe substratul ceramic şi diafragmă,
ea este proporţională cu presiunea
Domeniul de măsurare este dependent de grosimea diafragmei ceramice.
3.Elemente de tip rezistiv.
Mărcile tensorezistive TER

senzorii metalici

Avantaje:
-se pot măsura presiuni peste 700 bari
-mare stabilitate termică
-rezistenţă garantată la o suprasolicitare de peste 4 de ori faţă de presiunea
nominală
Entran este o firmă producătoare de senzori de presiune al căror principiu
de operare se bazează pe o punte activă totală sau o jumătate de punte activă tip
Wheatstone. Elementele sensibile din punte sunt realizate pe bază de film subţire
de semiconductor difuz pretensionat sau elemente piezorezistive pretensionate sau
folie metalică pretensionată.

Adaptoare pentru elemente sensibile elastice

Adaptoarele electronice - elemente de conversie intermediare inductive, capacitive


sau rezistive.. Adaptorul presupune o schemă de tip punte Wheatstone
de impedanţe
Lanţul de prelucrare mai cuprinde un amplificator de tensiune (c.c. sau c.a.), un
circuit de conversie tensiune-curent – semnal unificat.
Senzori de presiune piezorezistivi

Piezorezistivitatea - modificarea rezistentei sub acţiunea unui câmp de tensiuni


mecanice.
Variaţiile de rezistenţă pot fi produse atât de forţe statice cât şi de forţe dinamice.
Rezistivitatea unui semiconductor se determină prin:

1
ρ=
e⋅n⋅μ

Pentru un semiconductor dat, modificările depind de concentraţia de purtători şi de


orientarea cristalografică în raport cu direcţia de aplicare a solicitărilor.

Adaptoarele pentru elementele piezorezistive se bazează pe scheme folosind


jumătate de punte sau punte completă.
MPX12 - Motorola
caracteristica lineară
permite o compensare termică şi circuit de condiţionare externă.
Are două intrări pentru presiune (P1 şi P2), permiţând astfel folosirea unei referinţe
de presiune. Poate fi utilizat pentru controlul debitului de aer, indicare de nivel,
instrumentaţie medicală, robotică, sisteme pneumatice.

Senzori de presiune piezoelectrici

 Fenomenul de piezoelectricitate constă în apariţia unei polarizări electrice pe


suprafeţele unui cristal atunci când asupra lui acţionează o forţă (presiune).
 Traductoarele piezoelectrice sunt destinate atât pentru măsurarea presiunilor
statice cât şi pentru măsurarea presiunilor dinamice

Senzori bazaţi pe efectul piezoelectic direct.


Pentru a putea măsura presiuni dinamice, ele trebuie să fie pretensionate (500-
1000N pentru discuri între 6-10mm).

Presiunea maximă este de 9500 bari,


Pentru materialele piezoceramice este de 8000 bari.

Domeniul de măsurare este cuprins între 1mbar şi 1000 bari. Sensibilitatea este
cuprinsă între 0,05pC/bar şi 1pC/bar.

Senzori bazaţi pe dependenţa frecvenţei proprii de rezonanţă


 Un asemenea senzor se bazează pe dependenţa frecvenţei proprii de
rezonanţă a cuarţului de presiunea exercitată asupra sa.
 Deoarece modificarea de frecvenţă proprie este redusă, se foloseşte ca
referinţă un al doilea traductor.
 Semnalele produse de cele două oscilatoare sunt aplicate unui mixer din care
se extrage diferenţa de frecvenţă f.
 Domeniul de masurare 0-1 bar,
 Frecvenţa de lucru a oscilatoarelor este de ordinul MHz.

S-ar putea să vă placă și