Sunteți pe pagina 1din 2

Stimularea interesului pentru lectură a elevilor din ciclul primar

Stimularea interesului pentru lectură, începând cu clasa întâi, contribuie nemijlocit la însuşirea
şi exersarea unei citiri corecte, expresive. Putem spune că studiul literaturii începe din clasa întâi. În
acest sens, un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia dintre dascăl
şi elev. Deseori am formulat întrebări care au stârnit entuziasmul copiilor şi au dus la formularea
unor răspunsuri deosebite. O atenţie deosebită a fost acordată textelor din Abecedar, care au fost
analizate, comentate amănunţit, ţinând cont de particularităţile de vârstă. De asemenea, am
recomandat lecturi potrivite vârstei, pe marginea cărora s-au purtat discuţii. După ce textele au fost
parcurse, am lansat următoarele cerinţe:
-să formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor;
-să folosească cuvinte noi şi expresiile artistice în contexte variate ;
-să redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite ;
-să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite, să le aşeze
în ordinea desfăşurării faptelor.
Imaginaţia elevilor poate fi solicitată în găsirea unui alt final pentru o întâmplare citită sau
organizarea unor concursuri pe bază de întrebări şi de fişe, cu scopul recunoaşterii unor personaje
sau bucăţi din lecturile citite. În perioada postabecedară se pot organiza dramatizări, imitări de
personaje de către elevii care citesc expresiv.
Un rol deosebit în stimularea interesului pentru lectură îl are înfiinţarea bibliotecii clasei, care
se poate înfiinţa cu cărţi aduse de către copii sau din donaţii şi sponsorizări. Rolul de bibliotecar
poate fi îndeplinit pe rând, de elevii care au obţinut rezultate foarte bune la citire. Le putem cere
elevilor să noteze cuvinte noi şi expresii artistice în vocabular, care se va transforma într-un util
instrument de lucru. Alcătuirea unor albume în caiete speciale sau chiar pe calculator pentru fiecare
scriitor studiat sau cunoscut, cuprinzând date biografice şi aspecte esenţiale din opera lor sub formă
de imagini şi citate, va stârni curiozitatea, interesul şi dragostea elevilor pentru lectură .
Organizarea unor şezători literare are rolul de a verifica asimilarea conţinutului lecturilor citite
de elevi. La şezătoare putem invita şi părinţii pentru ca activitatea să capete un aspect de sărbătoare
şi a le face cunoscută activitatea noastră. Cu acestă ocazie recomandăm copiilor şi lectura pentru
perioada următoare , demonstrându-le părinţilor rolul important pe care îl au cărţile. Mulţi părinţi
vor deveni astfel cititori alături de copiii lor şi cumpărând cărţile recomandate vor pune bazele unei
mici biblioteci şcolare acasă.
Interesul pentru lectură poate fi stimulat şi prin înfiinţarea la nivelul clasei a unui cerc de
teatru pentru copii. Elevii vor putea deveni actori, interpretând roluri preferate din lecturile

1
Lectura suplimentară a elevilor este un excelent suport pentru realizarea obiectivelor citirii.
Iubirea pentru carte se formează în mod sistematic, cu multă răbdare şi îndrumare. Este cea mai
frumoasă achiziţie a elevului care se exprimă, ca aleasă satisfacţie, pentru întreaga viaţă.Cititul
cărţilor devine o utilă formă de recuperare a timpului şi un excelemt prilej de fascinaţie.
Lectura este, probabil, cea care ne ajută cel mai mult in viață. Facută să lumineze mintea
omului si să-i încălzească sufletul, cartea este purtătoarea peste milenii a înțelepciunii si a
cunoașterii umane, un obiect de cultură, deopotrivă de important în toate domeniile : literatură, artă,
știință, tehnică.
Dupa cum spunea Mircea Eliade în „Incercarea labirintului”, „Suntem <<condamnați>> să
învățăm și să ne trezim la viața spirituala prin carți.” Prin aceste cuvinte autorul vrea sa ințelegem
că trebuie să citim și să învățăm din carți să ne descurcăm în viață și să trecem peste greutățile ei.
Cartea este un univers magic în care marii visatori ai umanitații au transmis generațiilor
urmatoare zestrea lor de gânduri și de sentimente. Cartea este o lume în așteptare. Când o deschide,
cititorul dă viață spiritelor ei vrăjite și cartea începe să trăiască .

S-ar putea să vă placă și