Sunteți pe pagina 1din 1

2 Constituţia a RASSM din 1925.

2.1. Determinaţi cauzele ce au dus la elaborarea şi adoptarea


constituţiei RASSM din 1925.
Cauza este ca comisia constutionala se confrunta cu greutati , si ca sa
treaca de aceste greutati N.Scripnic a cerut ca sa se adopte constitutia.
2.2 .Comparaţi structura Constituţiei RASSM din 1925 şi
Constituţia României din 1923 şi formulaţi concluzii.
Constitutiea a RASSM avea sapte capitole : 1.Dispozitii generale ,
2organele supreme ale puterii de stat ,3 sovietul comisarilor noroddnici .
Un factor tare importatnt e ca , constitutiea din 1925 nu se referea la
drepturi si libertati , ceea ce nu e compatibil cu denumire de
constiututie .
Constiututia a Rominiei din 1923 era formata din 8 titluri si 138
articole . Constituiea se referea la declaratia de drepturi si libertati ,
organizarea puterilor in stat , si modalitatea de revezuire a constitutiei .
Constitutia garanta egalitatea cetateanului in fata legii, fara deosebire de clasa,
libertatea individuala, inviolabilitatea domiciliului, libertatea invatamantului, a
presei si a intocmirilor.
Concluzie e ca , constitutiea romina avea un character modern , cu o valoare mai
mare a drepturilor si libertatilor , se spoate de zis ca era mai perfecta decit a
RASSM.

2.3. Deduceţi şi argumentaţi principiile Constituţiei RASSM din


1925
1.R.A.S.S.M . are buget de stat si local .
2.Are dreptul de a legifera independenta , referetor la comisariatele nealipite ,
comitetele executive .
3.RASSM are system complet de organe centrale . comitetul executive central ,
congresul sovetilor .

S-ar putea să vă placă și