Sunteți pe pagina 1din 51

ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI

SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare culturală
şi
Valoare de utilizare

Valoarea culturală

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 1


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală

 Orice produs arhitectural este purtătorul unui


mesaj cultural.

 Un obiect de patrimoniu arhitectural - istoric


poate prezenta caracteristici semnificative în
plan cultural care să merite a fi conservate şi
valorizate.

Valoarea culturală

 Semnificaţia culturală a unui obiect de


patrimoniu arhitectural-istoric poate fi
determinată în raport cu două mari categorii de
criterii – respectiv evaluând măsura în care
două mari categorii de valori sunt prezente la
nivelul obiectului respectiv:

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 2


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală

 Valoarea culturală intrinsecă

 Valoarea culturală asociată


(extrinsecă)

Valoarea culturală
intrinsecă

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 3


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală intrinsecă

Are ca suport consistenţa fizică a obiectului în


contextul său: materialele; manopera;
concepţia; amplasamentul şi relaţia obiectului
cu amplasamentul.

Determină instituirea regimului legal de


protecţie.

Valoarea culturală intrinsecă

Criteriile de evaluare corespund unor concepte


specifice:

● Valoare artistică intrinsecă

● Unitate potenţială

● Autenticitate

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 4


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală intrinsecă


● Valoarea artistică intrinsecă

Se referă la calitatea resursei de patrimoniu de


a constitui o structură expresivă capabilă să
producă emoţia estetică – o emoţie specifică cu
caracter complex, incluzând senzorialitate,
afectivitate şi inteligenţă.

Valoarea culturală intrinsecă


● Valoarea artistică intrinsecă

Valoarea artistică intrinsecă poate situa unele


obiecte de arhitectură în categoria operelor de
artă.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 5


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală intrinsecă


● Valoarea artistică intrinsecă

“Utilitatea, dacă există în cadrul operei de artă, ca de


pildă în arhitectură, nu va putea fi considerată în sine, ci
în funcţie de consistenţa fizică şi de celelalte instanţe
fundamentale (instanţa estetică şi cea istorică – n.n.)
care structurează opera de artă în receptarea operată
de conştiinţă.”

(Brandi, Cesare, Teoria restaurării. Ed. Meridiane, Bucureşti 1996, p.36)

Valoarea culturală intrinsecă


● Valoarea artistică intrinsecă

Procedurile curente de inventariere şi clasare a


obiectelor de arhitectură ca monumente nu iau
în considerare criteriul valorii artistice intrinseci,
ci se raportează la valoarea artistică relativă.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 6


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală intrinsecă


● Unitatea potenţială

Constituie un atribut al resursei de patrimoniu


considerată un întreg – respectiv un ansamblu
de părţi componente unde fiecare parte poate fi
descrisă şi definită în raport cu intenţia
originară.

Valoarea culturală intrinsecă


● Unitatea potenţială

In timp originalul se degradează, poate fi


modificat în mod intenţionat sau chiar distrus –
ceea ce îi reduce sau chiar îi anulează unitatea
potenţială originară.

Unitatea potenţială pierdută poate fi refăcută


prin restaurare.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 7


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală intrinsecă


● Unitatea potenţială

Prin transformările suferite în timp, o resursă de


patrimoniu poate dobândi o nouă unitate
potenţială; astfel de transformări sunt parte a
statificaţiei sale istorice.

In acest caz, intervenţia de restaurare se va


raporta la noua unitate potenţială.

Valoarea culturală intrinsecă


● Unitatea potenţială

O resursă de patrimoniu cultural este unică din


punct de vedere al relaţiei cu timpul istoric; ca
atare, este epuizabilă; substanţial reconstruită
astăzi, ea va deveni un produs al prezentului.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 8


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală intrinsecă


● Autenticitatea

Constituie atributul unei resurse de patrimoniu


care este din punct de vedere material
'originală' (ca antonim pentru copie) sau
'veritabilă' (ca antonim pentru 'contrafăcută').

Condiţionează strict valoarea culturală


intrinsecă – proprie doar 'originalului'.

Valoarea culturală intrinsecă


● Autenticitatea

Implică simultan 4 aspecte ale resursei


culturale:
● materialul
● manopera (meşteşugul investit)
● concepţia (conţinutul ideatic)
● amplasamentul (inclusiv relaţia
obiectului cu contextul)

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 9


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală intrinsecă


● Autenticitatea

Salvgardarea valorii culturale intrinseci


presupune conservarea substanţei materiale
care garantează autenticitatea informaţiei
transmise către generaţiile viitoare.
Ca atare, cea mai bună politică este cea bazată
pe principiul 'intervenţiei minime eficiente‘.

Conf. Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites,


ICCROM 1993)

Valoarea culturală
asociată (extrinsecă)

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 10


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată

Exprimă felul în care resursa de patrimoniu este


percepută de către observatorii contemporani
(gradul de interes); este de natură subiectivă.

Depinde de interpretări ce reflectă permanent


timpul prezent – deci se poate modifica în timp.

Influenţeză tratamentul şi politicile de intervenţie


asupra patrimoniului construit.

Valoarea culturală asociată

Pe de o parte, determină “interpretarea” valorii


intrinseci a resursei culturale – deci
recunoaşterea nivelului mai înalt sau mai scăzut
de semnificaţie a ei (internaţional, naţional,
local).

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 11


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată

Pe de altă parte, chiar în lipsa unei valori


intrinseci deosebite, din această perspectivă
poate fi definită semnificaţia culturală locală a
resurselor de patrimoniu.

Ca atare, este de maxim interes în ceea ce


priveşte intervenţiile asupra “arhitecturii minore”
(fără regim de protecţie legal instituit).

Valoarea culturală asociată

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 12


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată

Fiind de natură subiectivă (şi variabilă în timp)


– poate furniza motivaţii pentru conservarea
unei resurse de patrimoniu fără valoare
intrinsecă;
– poate conduce la pierderea unor resurse
culturale (neregenerabile!) a căror receptare
este la un moment dat negativă.

Valoarea culturală asociată

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 13


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată

1936

Valoarea culturală asociată

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 14


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată

Valoarea culturală asociată

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 15


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată

Se constituie din:

● Valoarea artistică şi tehnică relativă

● Valoarea de raritate

● Valoarea de identitate culturală

Valoarea culturală asociată


● Valoarea artistică şi tehnică relativă

Exprimă aprecierea importanţei şi relevanţei


resursei pentru calitatea rezolvărilor de ordin
estetic, constructiv, funcţional + calitatatea
manoperei investite la producerea obiectului
(măiestria meşteşugului).

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 16


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată


● Valoarea artistică şi tehnică relativă

Rezultă din cercetarea desfăşurată de


profesionişti şi se bazează pe evaluări istorico-
critice ştiinţifice, ce au ca scop evidenţierea
semnificaţiei relative a resursei în raport cu
timpul său istoric şi cu prezentul.

Valoarea culturală asociată


● Valoarea artistică şi tehnică relativă

Constituie o bază importantă pentru


ierarhizarea componentelor patrimoniului
construit (criteriu de clasare!) – deci pentru
strategia de intervenţie.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 17


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de raritate

Stabileşte relaţia între resursa de patrimoniu


analizată şi altele de acelaşi fel – din p.d.v. al
tipologiei arhitecturale sau constructive, al
stilului, autorului, perioadei, ariei geografice...
sau al unor combinaţii între acestea.

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de raritate

Defineşte gradul de reprezentativitate, raritatea


sau unicitatea resursei de patrimoniu în raport
cu criteriul (criteriile) considerate.

Este determinată prin cercetări statistice.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 18


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de raritate

Influenţează nivelul de protecţie: o valoare de


raritate mare poate să potenţeze semnificaţia
altor calităţi identificate.

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

Reflectă legăturile emoţionale ale societăţii cu


anumite componente ale patrimoniului construit.
Se bazează pe recunoaştere.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 19


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

Se poate raporta la diverse aspecte: vechime,


tradiţie, continuitate, caracter memorialistic sau
legendar, admiraţie, ataşament, caracter
simbolic, politic, patriotic, naţional, etnic etc.

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

Bazată preponderent pe percepţia emoţională,


este marcată puternic de labilitate.

Totodată are un impact considerabil asupra


atitudinii societăţii faţă de patrimoniul cultural-
istoric.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 20


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

■ Exacerbarea poate conduce la o protecţie


excesivă.

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 21


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

■ Minimalizarea poate conduce la neglijare şi


distrugere.

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 22


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea culturală asociată


● Valoarea de identitate culturală

Poate fi promovată prin educaţie şi instruire.

Valoarea de utilizare

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 23


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea de utilizare

“Proprietatea unui lucru de a satisface o


anumită necesitate a omului sau a societăţii.”

Academia română – DEX, Bucureşti 1996

Valoarea de utilizare

Reprezintă măsura în care un obiect construit


existent poate să răspundă unor cerinţe actuale
– deci să fie integrat vieţii societăţii
contemporane.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 24


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoarea de utilizare

Prin prisma teoriei performanţelor, valoarea de


utilizare a unei clădiri existente poate fi definită
ca măsură a congruenţei dintre:

 performanţele oferite de clădire

 exigenţele de utilizare contemporane

Exigenţe şi
performanţe

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 25


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţă
engl. performance, fr. performance, it.
prestazione

Inseamnă “serviciu prestat”, respectiv rezultatul


unei acţiuni desfăşurate în raport cu anumite
cerinţe, căruia i se asociază ideea de
randament (ex. performanţa unui atlet, a unui
automobil etc)

Exigenţe şi performanţe
Controlul calităţii produselor

Sistemul construit este un “produs” (rezultat din


procese umane) care oferă utilităţi de diverse
naturi (performanţe). Performanţele lui trebuie
să satisfacă exigenţele utilizatorului final.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 26


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Exigenţe şi performanţe
Controlul calităţii produselor
OM
MEDIU NATURAL UTILIZATOR MEDIU SOCIO - CULTURAL

NECESITĂŢI OPŢIUNI
fiziologice, psihologice de valoare

EXIGENTE DE  explicitări de necesităţi


umane şi opţiuni de valoare
UTILIZARE = “CEREREA”

PROIECT
CERINTE DE  ansamblu de caracteristici
necesare, ce reprezintå
PERFORMANŢĂ exigenţele la nivelul produsului

PARAMETRI
 CRITERII DE
PERFORMANTA
 set de proprietăţi funcţionale,
fizice, chimice etc, necesare
METODE DE EVALUARE
 pentru satisfacerea cerinţelor

REGLEMENTATE
 NIVELE DE  expresia valorică a
CERUTE DE UTILIZATOR
 PERFORMANTA comportamentul prognozat

VERIFICARE (I) TEHNOLOGIE

OBIECT PRODUS

PERFORMANTE  comportamentul în exploatare


VERIFICARE (II)
= “OFERTA”

Exigenţe şi performanţe
Controlul calităţii produselor

In timp se creează un decalaj între exigenţele


de utilizare şi performanţele oferite de sistemul
construit, care îi reduce valoarea de utilizare.
Acest decalaj între exigenţe şi performanţe este
perceput ca degradare.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 27


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele
semnificative

Performanţele semnificative
Clase de cerinţe de calitate

■ Siguranţă

■ Confort ambiental

■ Funcţionalitate / Locuibilitate

■ Eficienţă energetică

■ Protecţia mediului

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 28


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Siguranţă”

Se referă la ansamblul condiţiilor privind


integritatea utilizatorilor, protecţia lor şi
prevenirea daunelor legate de factori
accidentali.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Siguranţă”

Cerinţe:

 Rezistenţă şi stabilitate

 Siguranţă în exploatare

 Siguranţă la foc

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 29


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Confort ambiental”

Se referă la ansamblul condiţiilor ce definesc


raporturile între mediul ambiant şi senzaţiile
organismului uman, prin prisma unor exigenţe
fiziologice şi psihologice.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Confort ambiental”
Cerinţe:

 Confort higrotermic
 Confort luminos
 Confort acustic
 Confort antropo-dinamic
 Confort sano-genetic
 Confort psihologic

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 30


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Se referă la ansamblul condiţiilor ce privesc


folosirea satisfăcătoare a sistemului construit de
către utilizatori în desfăşurarea activităţilor
specifice funcţiunii atribuite.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Cerinţe:

 Caracteristici spaţiale

 Grad de echipare

 Mod de utilizare

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 31


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Evaluarea are în vedere relaţia dintre:

 activităţile grupurilor/indivizilor adăpostiţi


(exigenţele de utilizare)

 configuraţiile spaţiale şi echiparea lor


(performanţele)

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Utilizarea şi exigenţele ei

In cazul intervenţiilor unde utilizatorul este


prezent şi cointeresat, acesta formulează
nemijlocit exigenţele sale.
Pentru operaţiuni ce depăşesc scara unui imobil
unifamilial, informaţia directă poate fi obţinută
prin analize statistice bazate pe chestionare de
achetă sociologică.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 32


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Construcţia şi performanţele ei

Locuinţele istorice prezintă frecvent


caracteristici spaţiale diferite de standardele
locative actuale (ca morfologie, dimensiuni,
legături); totuşi pot satisface cerinţe complexe
de funcţionalitate – ex. prin adaptabilitate.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Construcţia şi performanţele ei

In cazul locuirii urbane tradiţionale, elementele


invariante care definesc continuitatea în timp a
unui tip caracteristic pentru o zonă sau un oraş
(determinate prin analiza istorico-tipologică)
trebuie reţinute şi valorificate prin intervenţia de
reabilitare.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 33


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Construcţia şi utilizarea ei

Tipologia clădirii este determinată de un anumit


'model cultural‘.

‘Modelul de locuire' este propriu diverşilor


utilizatori adăpostiţi în timp.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Construcţia şi utilizarea ei

In timp modul de utilizare (corespunzător


modelului de locuire) poate ajunge incompatibil
cu tipologia clădirii (locuinţa incompatibilă cu
utilizatorii săi).

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 34


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Construcţia şi utilizarea ei

Astfel de situaţii sunt de regulă resimţite ca


'inconfortabile' de utilizatori şi devin potenţial
sau efectiv generatoare de agresiuni asupra
construcţiei existente (degradări cu cauze
antropice).

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Pe baza evaluării, se evidenţiază:

 elementele de disconfort – de ameliorat

 elementele de confort – de conservat şi


valorificat în cadrul reabilitării

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 35


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

Evidenţierea condiţiilor de confort permite


evitarea situaţiilor în care, pentru a corecta
deficienţe, se elimină sau se reduc caracteristici
pozitive 'scăpate din vedere'.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Funcţionalitate”

In privinţa disconfortului trebuie făcută distincţia


între:

 disconfortul determinat de clădire

 disconfortul determinat de utilizare

Rezultă modalităţi diferite de intervenţie!

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 36


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Eficienţă energetică”

Se referă la ansamblul condiţiilor privind


economia energetică de funcţionare a
sistemului construit.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Eficienţă energetică”

Cerinţe:

 Limitarea consumului de energie termică

 Limitarea consumului de energie electrică

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 37


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Protecţia mediului”

Se referă la ansamblul condiţiilor privind


impactul ambiental al sistemului construit -
determinat de caracteristicile sale intrinseci, de
transformările acumulate în timp şi de modul de
utilizare.

Performanţele semnificative
Clasa de cerinţe “Protecţia mediului”

Cerinţe:

 Controlul calităţii aerului

 Controlul calităţii mediului hidrologic

 Controlul riscurilor sanitare induse

 Controlul calităţii contextului

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 38


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Nivele
de performanţă

Nivele de performanţă

Expresii valorice ale mărimilor caracteristice


(parametri) asociate criteriilor de performanţă.

Sunt de regulă stabilite de reglementările


tehnice în construcţii.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 39


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Nivele de performanţă
OM
MEDIU NATURAL UTILIZATOR MEDIU SOCIO - CULTURAL

NECESITĂŢI OPŢIUNI
fiziologice, psihologice de valoare

EXIGENTE DE  explicitări de necesităţi


umane şi opţiuni de valoare
UTILIZARE = “CEREREA”

PROIECT
CERINTE DE  ansamblu de caracteristici
necesare, ce reprezintå
PERFORMANŢĂ exigenţele la nivelul produsului

PARAMETRI
 CRITERII DE
PERFORMANTA
 set de proprietăţi funcţionale,
fizice, chimice etc, necesare
METODE DE EVALUARE
 pentru satisfacerea cerinţelor

REGLEMENTATE
 NIVELE DE  expresia valorică a
CERUTE DE UTILIZATOR
 PERFORMANTA comportamentul prognozat

VERIFICARE (I) TEHNOLOGIE

OBIECT PRODUS

PERFORMANTE  comportamentul în exploatare


VERIFICARE (II)
= “OFERTA”

Nivele de performanţă

In cazul evaluării clădirilor existente, au 2


semnificaţii distincte:
– nivelele de performanţă cerute (de utilizarea
contemporană)
– nivelele de performanţă efective (ale clădirii)

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 40


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Nivele de performanţă

Din compararea celor 2 rezultă gradul de


insatisfacţie în raport cu cerinţele actuale
(amploarea degradării).

Alegerea modelului de referinţă (nivelele de


performanţă ‘cerute’) are un impact major in
ceea ce priveşte percepţia asupra degradării şi
deci conţinutul intervenţiei.

Nivele de performanţă

● Cerinţele supradimensionate vor conduce la


concluzii “dramatice” privind “degradarea” – şi
deci la intervenţii 'grele' (uneori mutilante).

● Simpla corectare a manifestărilor de uzură


fizică constatate defineşte o intervenţie mai mult
sau mai puţin 'uşoară‘, dar conservativă.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 41


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Nivele de performanţă

Performanţele oferite de o clădire existentă sunt


legate de o anumită concepţie tehnologică
(expresie a unei anumite culturi materiale) care
a făcut la un moment dat posibilă satisfacerea
unor exigenţe umane fundamentale (siguranţă,
funcţionalitate, confort).

Nivele de performanţă

Ameliorarea performanţelor prin reabilitare


trebuie obţinută respectând caracteristicile
tehnologice şi comportamentale ale construcţiei
– cu scopul de a-i proteja identitatea, dar şi cu
evidente avantaje în plan economic.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 42


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare
vs.
Valoare culturală

Valoare de utilizare vs Valoare culturală

Pentru formularea deciziilor de intervenţie este


necesară o strategie care să permită concilierea
celor două aspecte (aparent contradictorii) ale
intervenţiei:

– corectarea stării de inadecvare (degradare)


– conservarea calităţilor preexistente

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 43


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs Valoare culturală

O astfel de strategie presupune definirea


prealabilă a unor categorii de intervenţii precum
şi a unor categorii de valoare culturală ce admit
(sau nu) anumite categorii de intervenţii.

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de intervenţii

a. Intreţinere curentă
a1. Intreţinere specială
b. Asanare conservativă
c. Restaurare
d. Restructurare parţială

d1. Restructurare globală

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 44


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de intervenţii

a. Intreţinere curentă

lucrări locale necesare menţinerii în eficienţă: reparaţii,


renovări şi înlocuiri de finisaje şi componente
nestructurale degradate (ex. zugrăveli, vopsitorii,
decoraţii, tâmplării, echipamente etc)

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de intervenţii

a1. Intreţinere specială

lucrări extinse necesare pentru repararea şi/sau


înlocuirea unor componente, inclusiv structurale, ca şi
pentru realizarea şi/sau completarea unor servicii
igienico-sanitare şi tehnologice (ex. refaceri de
învelitori, înlocuirea unor echipamente uzate, înlocuirea
unor instalaţii, deschideri/închideri de goluri etc)

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 45


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de intervenţii

b. Asanare conservativă

ansamblu complex de lucrări destinate conservării


clădirii şi asigurării funcţionalităţii sale, fără modificarea
caracteristicilor tipologice, formale şi structurale ale
clădirii: consolidarea structurii; tratamente contra
umidităţii; tratamente de ameliorare a protecţiei termice;
recuperarea unor spaţii neutilizate (poduri, demisoluri
etc)

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de intervenţii

c. Restaurare

lucrări de întreţinere şi/sau asanare conservativă,


integrate unei intervenţii complexe de refacere a unităţii
potenţiale a clădirii (eliminarea unor construcţii
parazitare, lucrări de reintegrare etc)

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 46


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de intervenţii

d. Restructurare parţială

lucrări ce conduc la transformarea parţială a clădirii prin


eliminarea, modificarea şi/sau introducerea de noi
componente (recompartimentări locale, comasări şi
redistribuiri de spaţii, introducere de supante şi circulaţii
verticale etc)

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de intervenţii

d1. Restructurare globală

lucrări ce conduc la transformarea de ansamblu a


clădirii prin demolare şi reconstrucţie extinsă:
recompartimentări la nivelul întregii clădiri, extinderi,
supraetajări; reproiectarea structurii portante (adaptarea
la norme actuale)

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 47


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de valoare culturală

1. Valoare culturală deosebită


2. Valoare arhitectural-tipologică
3. Valoare istoric-ambientală

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de valoare culturală

1. Valoare culturală deosebită


Se referă la caracteristicile cu valoare artistică şi
tehnică deosebită ale resursei, ca structură expresivă
unitară şi autentică; este condiţionată esenţial de
autenticitatea resursei.
Este cazul clădirilor (ansamblurilor, siturilor) clasate sau
clasabile în baza Legii monumentelor, prin aplicarea
procedurilor de specialitate.

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 48


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de valoare culturală
2. Valoare arhitectural-tipologică
Se referă la substanţa arhitecturală a clădirii şi
caracteristicile ei ce evidenţiază un anumit tip de
construcţie istoric constituit şi configuraţiile asumate de
el în timp. Este determinată de semnificaţia artistică şi
tehnică atribuită resursei cu referire la caracteristicile
ce-i definesc tipologia şi reprezentativitatea în raport cu
alte obiecte de acelaşi fel; este întărită de valorile de
identitate culturală asociate (îndeosebi vechime,
continuitate, tradiţie).

Valoare de utilizare vs Valoare culturală


Categorii de valoare culturală
3. Valoare istoric-ambientală
Se referă la caracteristicile prin care resursa de
patrimoniu contribuie la definirea calităţii şi semnificaţiei
culturale a unui context urban istoric. Este puternic
influenţată de grupul valorilor de identitate culturală
asociate resursei; poate avea în vedere caracteristici de
expresivitate artistică, dar şi caracteristici tipologice
(tipuri caracteristice pentru o zonă urbană).

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 49


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs. Valoare culturală

Intervenţiile necesare pentru creşterea valorii de


utilizare trebuie să fie admise de categoria de
valoare culturală în care se încadrează sistemul
construit.

Valoare de utilizare vs. Valoare culturală

CATEGORIA DE VALOARE INTERVENŢII ADMISE

Valoare culturală deosebită a, a1, b, c

Val. arhitectural-tipologică a, a1, b, c, d

Val. istoric-ambientală a, a1, b, c, d, d1

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 50


ESTE INTERZISA PUBLICAREA DE ORICE FEL (INCLUSIV PE SITE-URI
SI GRUPURI) FARA ACORDUL AUTORULUI

Valoare de utilizare vs. Valoare culturală

In cazul incompatibilităţii între intervenţiile


necesare şi cele admise, schimbarea destinaţiei
de folosinţă poate permite reducerea agresivităţii
intervenţiei.

Valoare de utilizare vs. Valoare culturală

Noua funcţiune se alege dintre acele funcţiuni care


presupun un nivel mai redus al performanţelor
care au rezultat deficitare.

Cerinţele pentru care performanţele oferite tind


spre valori maxime ‘sugerează’ funcţiunea care ar
putea valorifica potenţialul clădirii cu transformări
minime (funcţiunea compatibilă).

Rodica Crisan, Reabilitarea patrimoniului construit_2012-2013 51