Sunteți pe pagina 1din 26

I.

Unitatea 1 de invatare : “Introducere în studiul doctrinelor economice”

Teste de autoevaluare

Alegeţi prin încercuire varianta (ele) corectă(e) ......................... 10p

1.Doctrinele economice au ca obiect:

a) studierea ideilor, teoriilor principalelor curente, orientări şi şcoli de gândire economică,

b) analizarea funcţiilor îndeplinite de acestea în cadrul dezvoltării şi al confruntărilor de idei

c) modul de rezolvare al problemelor economice la nivel macroeconomic

2. Doctrinele economice ca disciplină de studiu au ca scop :

a)relevarea progresului ştiinţei politice şi aprecierea stadiului dezvoltării ei;

b)punerea în evidenţă a teoriilor ştiinţifice

c)critica teoriilor apologetice

II.Definiți conceptele economice : teorie economică și gândire economicăși precizați/vă punctul de


vedere referitor la semnificația și complexitate fiecăreia......................................................................40p

III.Cum considerați că explică doctrinele economice maturizarea științei


economice ?..........................................................................40p

IV. Ce semnifică teoria economică dar doctrina economică pentru economia reală,
faptică ?..................................................................10p

Răspunsuri la testele de autoevaluare

I.1a, 2a
Definire gândirea economică..........................................................10p
Reprezinta un proces de reflectare activă a vieţii economice a societăţii, fiind un produs al
interactiunii dintre caracteristicile obiective ale mediului economico-social si calitatile
subiective ale autorilor.
Precizarea opiniei personale .......................................................10p

Definire teoria economică............................................................10p


Reprezinta ansamblul ideilor structurate rezultate prin prelucrarea sistematica a informatiilor
privind activitatea economica sau componentele ei, ca urmare a activitatii de cercetare
intreprinse de oamenii de stiinta din domeniul economic.
Precizarea opiniei personale .......................................................10p

III.

Doctrinele economice studiaza etapele maturizarii științei economice urmarind trei aspecte:
obiectul de studiu, mijloacele de investigare a proceselor economice si rezultatele obtinute in
procesul cercetarii. Esenta ecestor etape, o reprezinta ansamblul elementelor fundamentale de
structura, principiile si metodele de operare si investigare ale unei generatii de economisti, ale
unei scoli sau curent de gandire economica.

IV.
Teoria serveste ca instrument de analiza pentru ceea ce exista, in timp ce doctrina arata ce
trebuie facut sau nu trebuie facut pentru realitatea economică.

Aplicaţie rezolvată

Precizați trei criterii de formare a curentelor de gândire economică.

Sunt considerate criterii de formare a curentelor de gânditre economică

1.comunitatea de interese economice, sociale si politice ale apartenentilor acestora,


2.comunitatea de metoda
3.afinitatile in privinta politicii economice
II. Rezumatul unității 2 de învățare: “Gândirea economică premodernă”
A.Gândirea economică în antichitate

În China antică curentul de gândire economică reprezentativ a fost confucianismul care promova

“virtutea” ca izvor bogăţiei,


- se caracteriza prin nerealismul unei lumi idilice – fără factori şi stimuli economici reali.
În Grecia Antică

Gânditori reprezentativi:

a) Platon
Lucrările fundamentale :“Republica” si “Legile”

Contribuții la dezvoltarea gândirii economice

- modul de organizarea cetății (societății) ,


- rolul statului și legilor,
- locul și claselor sociale și al cetățeanului
- locul proprietății și comerțului
- surse de venituri și de mod de repartiție
- etica în viața socială și economică
b) Aristotel
Lucrari fundamentale : Politica, Etica nicomahica, Constitutia ateniana, Etica eudemica.

Contribuțiile sale la dezvoltarea gândirii economice sunt :

- Deosebește economia naturala și chrematistica (acumularea bogatiilor).


- Consideră Economia ca o stiinta al carei obiect de studiu este avutia, dar si comportamentul
omului in vederea cresterii acesteia.
- Recomandă ca metode de studiu în economie: analiza ,sinteza, logica, inductia si deductia.
- Apreciază semnificația raportului între resurse si nevoi
- Face o prima analiza a valorii,
- Delimitează conceptele de valoare de schimb si valoare de intrebuintare a bunurilor
- Surprinde : originea , rolul banilor și a dobânzii

c) Xenofon
Lucrări fundamentale : “Oeconomicus” și “Veniturile Aticei”

Contribuții la gândirea economică:

- scopul productiei este omul,


- economia este considerata atat stiinta cat si arta.
- Agricultura este principala sursa de sporire a avutiei,
- Metode de crestere productivitatii si a randamentului muncii.
- Dezvolta notiunea de bani si identifica functiile acestora de mijloc de plata si de tezaurizare.

Elemente de gândire economică în Evul Mediu


Gânditori reprezentativi :Sf.Toma D’Aquino

Lucrare principala “Summa theologica”

Contribuții

- Întemeiaza o doctrina filosofico-teologica


- Teoria pretului just conceput ca o notiune morala mai degraba, decat una economica, si
depinde de doua elemente: cantitatea de munca cheltuita pentru producerea marfii si situatia
producatorului.
- Atitudine toleranta fata de comert si de profitul comercial.
- Banii sunt considerati instrumente de circulatie a marfurilor
- Deosebește intre munca intelectuala, cu caracter nobil si inalt, si cea fizica, acceptand
departajarea societatii in clase sau stari.
- Analizează renta funciară.
Aplicație rezolvată:

Teste de autoevaluare

1.Realizați un studiu comparativ între elementele de gândire economică a celor trei reprezentanți ai
Greciei Antice conform următoarelor criterii :

- Nominalizarea corectă a celor trei reprezentanți și a două lucrări reprezentative pentru


fiecare................. ............ ........ ......10p
- Identificarea a cel puțin cinci elemente comune ......... .........10p
- Identificarea corectă a cel puțin cinci diferențe.....................10p.
Total...............................................................................................30p

Puteți realiza studiul comparativ și prin folosirea următorului tabel

Numele gânditorului Lucrări reprezentative Elemente comune / Elemente divergente /


asemănări deosebiri
2. Completați spațiile lacunare din următoarele texte:

a)“Virtutea” ar fi
..........................................................................iar
.......................................................................................cel în care trebuie să se muncească mult şi să se
consume puţin pentru asigurarea stabilităţii în societate................................................................ (15p)

b) Caracterul irealizabil al unei ”lumi idilice ,promovate de confucianism se


datora............................................................... (10p)

c) ............................................................reprezinta arta realizarii bogatiei sub forma de


bani. ...........................................................(5p)

d) Cetatea ideala în concepția lui Platon cuprinde trei clase


sociale:............................................................................................................................... .....................
............................................... 15p

3. Definți conceptele :

a) “ bogăţia naturală ”și “ bogăţia artificială ” la Sf.Toma


D’Aquino.................................................................................. (10p).

b) economie la Aristotel ..............................................................(10p)

4. Precizați metodele recomandate în economie de către Platon. (5p)


III. Unitatea de învățare nr. 3: “Gândirea economică modernă”

Teste de autoevaluare
I.Răspunde la următoarele întrebări:

a) Ce este principiul chrysohedonic ? .....................................10p


b) Care sunt cele două semnificații ale conceptului
mercantilism .............................................................................................10p
c) În ce constă esența doctrinei economice
mercantiliste ? ..............................................................................................10p

d) De ce mercantilistii au fost considerați ganditori


pragmatici ? .............................................................................................10p
II.Interpretează următoarea apreciere a mercantiliștilor ”un stat nu se poate fortifica decat prin
inavutirea
cetatenilor”. ....................................................................................................20p

III.Prezintă deosebirea între mercantilismul comercial și mercantilismul


industrial............................................ .........10p

IV.Alege varianta corectă : .......................................................10p

Sunt tipuri de politici mercantiliste :

a Mercantilismul metalist (spaniol şi francez)

b Mercantilismul industrialist (italian),

c Mercantilismul comercial (britanic şi olandez).

V.Completează spațiile libere


a)Scrierile mercantiliste pot fi încadrate în ceea ce astăzi numim ......................................şi se leagă mai
puţin de ............................ .10p

b) Ideea de bază a mercantilismului industrialist constă în faptul că, ................................nu


poate fi legată decât de.....................................................................................................10p
.

IV. Unitatea de învățare nr. 4.”Gândirea economică a fiziocraților- sec. Al XVIII/lea”

Teste de autoevaluare

I.Enumerați principalele trăsături ale paradigmei liberalismului clasic

.......................................................................................................10p

II.Încadrați din perspectivă istorică și științifică gândirea economica a fiziocratilor în teoria


general economică a liberalismului clasic
........................................................................................................ 30p

Prezentați succint conceptia fiziocratilor despre ordinea naturala, bogatie si produsul


net................................................................ ... 30p

Realizați un studiu comparativ între fiziocratism și mercantilism referitor la concepția despre


bogăție.............................................. 30p
V. Unitatea de învățare nr.5: “Școala clasică engleză “
Teste de autoevaluare
I. Definiți următoarele concepte economice :

a)Concurența....................................................................................................................................
.................................................... 5p

b)Salariul,...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................5p

c)Profitul............................................................................................................................................
................................................... 5p

d)Rentafunciară.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................5
p

II..Explicați sintagma lui Adam Smith cunoscută sub denumirea ”mâna invizibilă a pieței
”:........................................................... 15p

III.Prezentați (folosind argumentele teoretice lui Adam Smith) teoria valorii bazata pe munca și
susțineți-le cu exemple din realitatea economică specifică economiei concurențiale.

..........................................................................................................20p

IV.Explicați mecanismul formării prețurilor și al salariului nominal comparativ cu cel real conform
accepțiunii prezentate de către clasicii reprezentativi din gândirea economică engleză.

........................................................................................................................................................................
................................................ 25p
V.Exprimați judecăți de valoare argumentate referitoare la modelul ricardian privind teoria
costurilor comparative si a avantajelor relative in comertul international.
........................................................................................................................................................................
................................................ 20p

VI. Unitatea de învățare nr. 6: “Sistemul economic Marxist”

Teste de autoevaluare

I.Folosiți următorul text pentrua prezenta semnificația și limitele gândirii economice marxiste
într-un minieseu :

Perenitatea operei marxiste se datorează poate tocmai preocupării pentru acurateţe, pentru
logică şi pentru veridicitate care au diferenţiat clar lucrările marxiste de cele ale utopicilor care l-au
precedat. Marx se ocupă nu atât de programe utopice, de scenarii alternative pentru societatea
contemporană lui, cât de argumentarea ştiinţificităţii unor astfel de scenarii pe baza analizei
mecanismelor de funcţionare ale capitalismului şi descoperirii legilor sale fundamentale. Urmărind cu
atenţie mişcările economice ale timpului său, Marx a pus accentul pe contradicţiile interne ale acestuia,
pe problemele care existau în societate, și prevedea distrugerea sistemului capitalist.

........................................................................................................................................................................
.................................................40 p

II..Definiți următoarele concepte economice :

a) dialectica materialista ..........................................................6p

b) factorii de producție..............................................................6p

c) fortele de productie .............................................................. 6p

d) relațiile de producție .............................................................6p


e) proprietatea socialista..............................................................6p

III. Alegeți varianta corectă:

1.Sunt legi economice formulate de K. Marx:


a) legea acumularii de capital
b) legea transformarii profitului în plusvaloare
c) legea relativă a plusvalorii

R    :a. ……………………………………………………………5p

2. Stimulentul dezvoltarii productiei capitaliste il constituie:

a)obtinerea de cat mai multa plusvaloare de catre proprietarii de capital,

b) singurii producatori erau muncitorii salariati,

c) salariul muncitorilor reprezenta toată valoarea creata de ei

R  :  .ab………………………………………………………5p

IV. Completați spațiile lacunare  :

K. Marx face distinctie intre munca.......................................... si forta de munca.....................................


aprofundeaza analiza capitalului ,analizeaza plusvaloarea
ca.................................................................................................... pe care si-o insusesc alte grupuri
sociale , explica salariul ca..................................................................si nu ca pret al muncii

Răspunsuri corecte :

1.activitatea creatoare de valoare......................................................5p

2.potentialul creator al muncitorilor...................................................5p

3. parte din valoarea creata de muncitorii salariati ...................... .....5p

4.ca pret al fortei de munca..........................................................5p


VII. Unitatea de studiu nr.7 : “Liberalismul neoclasic ( marginalismul)”

Aplicaţie rezolvată
Completează spațiile libere:

In cadrul curentului liberalismului neoclasic, se pot distinge trei “scoli” distincte: .......................sau
scoala de la Viena, scoala matematica sau ............................................si scoala de la Cambridge inițiată
de ................

Răspuns corect:

1. școala psihologica
2. școala de la Lausanne
3. Alfred Marshall

Teste de autoevaluare
I. Alegeți prin încercuire varianta (ele ) corectă (e)

1.Gossen a formulat legea :

a)utilităţii marginale descrescătoare

b) utilităţii economice

c)utilităţii marginale crescătoare

d) utilităţii marginale......................................................................................................

2.Când creşte cantitatea consumată dintr-un bun, atunci


a) utilitatea totală scade

b) utilitatea marginală creşte

c) utilitatea marginală scade şi tinde spre 0

d) utilitatea totală scade şi tinde spre 0

3.Utilitatea totală este maximă atunci când:

a) utilitatea marginală este zero

b)utilitatea marginală crşte

c) utilitatea marginală este negativă

d) veniturile scad

4. Are caracter pur subiectiv:

a) clasificarea nevoilor în primare şi derivate

b) clasificarea resurselor în primare şi derivate

c) aprecierea utilităţii economice

d) aprecierea costurilor de producţie

5.Când preţul unui bun creşte, atunci nu este adevărat că:

a) venitul real scade

b)raportul dintre utilitatea marginală şi preţ scade

c)bunul respectiv devine mai atractiv pentru consumatori

d) bunul respectiv devine mai atractiv pentru producători


6.Utilitatea marginală a unui bun este:

a) egală cu suma utilităţilor individuale

b ) mereu pozitivă

c) constantă

d) o funcţie descrescătoare a cantităţii consumate

7.Aprecierea utilităţii economice are:

a)caracter subiectiv şi o determinare cantitativă

b)caracter universal şi o determinare calitattivă

c)caracter obiectiv

d) determinare calitativă

8.În funcţie de modalitatea în care se determină, există utilitate:

a) individuală, totală şi marginală

b) ordinală şi cardinală

c)ordinală şi totală

e) ordinală, cardinală şi totală

9.Odată cu creşterea numărului de doze consumate dintr-un bun economic, atunci utilitatea individuală:

a)şi totală sunt constante

b) creşte şi utilitatea totală scade

c) scade şi urtilitatea totală creşte

d) şi totală scad
10.Un consumator realizează o utilitate totală maximă, prin consumarea unui bun, atunci când utilitatea
marginală este:

a) zero

b)maximă

c) creşte

d) negativă

11. Să se stabilească nr. de doze achiziţionate din bunul X şi din bunul Y , cunoscând următoarele :
Umgx= 4x-6; Umg y=y-11; px= 10 ; py= 4, venitul disponibil = 100 um
a) 4x+21y

b)3x+6y

c) 15x+ 4y

d) 4x + 15y

12.Un consumator utilizează diferite doze din bunurile A şi B şi resimte următoarea utilitate marginală

cantitatea UmgA UmgB

1 60 55

2 55 50

3 50 40

4 40 30

5 30 20

Preţul bunului A = 4um

Preţul bunului B=3 um

Venitul consumatorului =29 um

Să se determine situaţia de echilibru a consumatorului şi utilitatea totală obţinută

a)5A şi 3B; 350


b) 4A şi 4B ; 350

c) 4A şi 4B ; 380

d)5Aşi 4B ; 340

13. Raportul dintre utilitatea marginală şi preţ pentru bunul B este 0,5. Preţul unitar al bunului A este
1500um. La echilibru utilitatea marginală abunului A este :

a) 850:

b) 1000

c) 750

d) 12.000

14.Un consumator utilizează diferite doze din bunurile A şi B şi resimte următoarea utilitatea totală

Cantitatea UT obţinută consumând bunul UT obţinută consumând bunul


A B

1 60 50

2 80 70

3 90 90

4 100 100

5 100 100

Pretul bunului A = 15 um

Preţul bunului B= 10um

Venitul disponibil =100um

Ce program de achiziţii îi asigură consumatorului starea de echilibru

a) A+2B

b)4A +4B
c)3A +3 B

d) 4A +2B

15. Un consumator are un buget de 340u.m pentru a cumpăra bunurile A şi B ale căror utilităţi marginale
sunt definite prin funcţiile :UmgA=20-x /10 şi UmgB= 30-y/10 (x şi y reprezentând cantităţile
achiziţionate şi consumate din bunurile respective Preţul unitar este de 10 um pentru fiecare doză.
Cantităţile cumpărate din bunurile A şi B pentru asigurarea echilibrului sunt:

a) x=22 şi y = 20

b)x=22 şi y=12

c)x=20 şi y=10

d) x = 12 şi y =22

16.Utilitatea marginala se determina prin

a) diferenta dintre utilitatea totala conferita de masa totala de bunuri dupa suplimentarea consumului si
utilitatea totala data de cantitatea de marfuri existenta inaintea suplimentarii consumului.

b) suma dintre utilitatea totala conferita de masa totala de bunuri dupa suplimentarea consumului si
utilitatea totala data de cantitatea de marfuri existenta inaintea suplimentarii consumului

c) produsul dintre utilitatea totala conferita de masa totala de bunuri dupa suplimentarea consumului si
utilitatea totala data de cantitatea de marfuri existenta inaintea suplimentarii consumului.

17. Utilitatea ordinala se bazează peprincipiile consumatorului rational si anume:

a)principiul comparatiei

b)principiul tranzitivitatii

c)principiul abundentei

A(ab), B(ac) C (abc)

18.Utilitatatea ordinala arata


a) numai ordinea preferintelor consumatorului

b) atat ordinea cat si principiile consumatorului

c) numai principiile consumatorului

19. Utilitatea marginala exprima

a)utilitatea aditionala obtinuta prin consumul unei unitati suplimentare de marfa

b) utilitatea complementară obtinuta prin consumul unei unitati suplimentare de marfa

c)utilitatea adăugată obtinuta prin consumul unei unitati suplimentare de marfa

A(abc) B(ab) C(ac)

La tipul de aplicații – test grilă pot fi acumulate maxim 50 puncte acumulate astfel:

Câte 2p pentru itemii cu conținut teoretic și câte 4 p pentru itemii care necesită rezolvare de
probleme.

II. Formulați și explicați Legea lui Gossen construind graficul corespunzător (20p)

III. Realizați un succint studiu comparativ între teoria utilității marginale și și teoria echilibrului economic
general.(15p)

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..............................

IV.Prezentați sintetic elementele de noutate aduse în gândirea economică de către reprezentanții


liberalismului neoclasic.(15p )

........................................................................................................................................................................
............................................................................
VIII. Unitatea de învățare nr.8: “Keynesismul”
Aplicație rezolvată:
1. Se dau :

PIB..............................................................................................1.000 mil.u.m.

export net.....................................................................................100 mil.u.m.

amortizări.....................................................................................200mil.u.m

resurse necesare creşterii capitalului tehnic..................................300 mil.u.m.

rata conumului...............................................................................0,6

În aceste condiţii :

a) economia se caracterizează prin echilibru


b) pe piaţa bunurilor se manifeestă absorbţia
c) este stimulată pe termen scurt creşterea volumului producţiei
d) pe piaţa monetară se manifestă dezechilibre , dacă nu se restrânge masa monetară
e) resursele sunt neutilizate parţial

A(abc) B ( cde) C(bc)

Rezolvare

La echilibru:

D=Y Y=PIB= 1.000+H

E=H=100 deci E=100+H şi IB= IN+A = 500

D=E+IB+C = 100+ H + 500 +0,6

Y=1000+H D mai mare Y deci Răspuns : bcd =A


Teste de autoevaluare
I.Alegeți varianta (ele) corectă(e)

1.Cheltuielile pentru consum înregistrate la nivelul unei economii naţionale au fost de 420.000 mild.u.m.
s-au realizat importuri în valoare de 80.000 mild.u.m., exporturi de 60.000 mild.u.m. şi economii de
50.0000 mild.u.m. . În aceste condiţii, eforturile investiţionale au fost de :

a)30.000mild.u.m.

b) 40.000mild.u.m.

c) 60.000mild.u.m......................................................................................................................5p

2.Oferta agregată la nivelul unei economii naţionale a fost de 500.000 mild.u.m., consumul public
reprezentând 20%, consumul privat 60% , investiţiile 10%. dacă exporturile realizate au fost de 30.000
mild.u.m., importurile au reprezentat:

a) 50.000mild.u.m.

b) 80.000mild.u.m.

c) 30.000 mild.u.m................................................................................................................5p

3.Starea de absorbţie se caracterizează prin:

a) stimularea risipei şi economiilor

b) realizarea selecţiei de către cumpărători

c) realizarea selecţiei de către vânzători

d) reducerea costurilor de producţie


A(abcd) , B(cd) C(ac)..........................................................................................................4p

4.Starea de presiune se caracterizează prin:

a)realizarea selecţiei de către vânzător

b) dezvoltarea economică de tip extensiv

c)concurenţă puternică între ofertanţi

d) oferta mai mare decât cererea

A(ad), B(cd) C(acd)........................................................................................................4p

5.Eliminarea din oferta agregată a consumului şi a importurilor permite punerea în evidenţă a :

a) exporturilor

b)economiilor

c) datoriri publice

d) cererii agregate.......................................................................3p

6.Eliminarea din cererea agregată a investiţiilor şi a exporturilor permite punerea în evidenţă a :

a) cheltuielilor pentru consum

b) economiilor

c)importurilor

d)ofertei agregate.............................................................................................3p

7. Piaţa care funcţionează bine :

a) lucrează numai în avantajul producătorilor

b) este întotdeauna plină de mărfuri


c) permite realizarea întotdeauna a unor excedente
bugetare.................................................................................................3p

8.Cererea agregată este egală cu însumarea :

a) cheltuielilor pentru consum privat, cheltuielilor pentru consum public, investiţii şi export net

b) cheltuielilor pentru consum privat, cheltuielilor pentru consum public, economii şi import net

c) cheltuielilor pentru consum privat, cheltuielilor pentru consum public, economii şi


investiţii...................................................................................................3p

9.Situaţia în care venitul naţional real este mai mic decât cheltuielile totale estimate reprezintă o stare
de :

a) absorbţie,

b)presiune

c) inflaţie

d) echilibru………………………………………………………………3p

Răspunsurile și rezolvările

1b, 2c, 3C, 4 B, 5b, 6a, 7b, 8a , 9a

1.C+S+H =C+I+E rezultă: S+H= I+E rezultă I= 40.000 mild.u.m.

2.C=80%Y=400.000mild.u.m.

I= 10% Y = 50.0000 mild.u.m.

E= 30.000 mild.u.m. rezultă S=I rezultă E= H

II:Explicati legile psihologice formulate de Keynes si importanta


lor.............................................................................................................20p
III În cadrul masurilor de politica economica preconizate de Keynes se constată efectele
dirijismului pe termen scurt si lung. Realizați în aproximativ o pagină un minieseu pe tema
”Efecte ale dirijismului pe termen scurt și
lung”..........................................................................................................30p

IV.Precizați variabilele exogene din teoriile lui Keynes și scrieți/le formulele de


calcul....................................................................................17p

IX. Unitatea de învățare nr. 9: “Evolutia postbelica a keynesismului –


neokeynesismul si postkeynesismul”

Teste de autoevaluare

I.Definiți conceptele și sintagmele :

- neokeynesismul ...........................................................................................................5p
- sintagma “stop and go”,.....................................................................................................5p
- ”ganditorii eterodocsi“........................................................................................5p
- postkeynesism....................................................................................5p
- “mainstream economics”...................................................................5p

II. Numiți trei reprezentanți de marcă ai neokeynesismului și pentru fiecare dintre ei cel puțin 2 lucrări
reprezentative.............................................. 15p

III. Prezentați patru inovatii metodologice, teoretice si de politica economica ale urmasilor lui
Keynes...........................................................................20 p

IV.Interpretați următorul text economic” :

“De ce să ne vorbiţi de raritate? Sau de eficacitate? Sau de creştere? Sau de echitate? Aruncaţi, deci la
rebut legile voastre ale ofertei şi cererii, teoriile voastre savante cu privire la formarea preţurilor şi piaţă.
Distrugeţi culegerile voastre de precepte tradiţionale. Noi am intrat într-o eră nouă în care toate
adevărurile de ieri au devenit erorile de astăzi; în care încercările de economisire ruinează investiţiile; în
care un uragan sau un război sunt binefaceri ale cerului, în măsura în care asemenea dezastre creează
locuri de muncă şi umplu pântecele şomerilor”.(Samuelson P.A. L’Économique, septiéme edition, tome I,
Paris, Librairie Armond Colin, 1968, p.18, 382-383, 427)………………………………………………40p

X. Unitatea de învățare nr. 10: “Neoclasicismul si neoliberalismul


contemporan”

Teste de autoevaluare

I.Definiți următoarele concepte și categorii economice :


- monetarism........................................................................... 5p

-denaționalizarea banilor......................................................... 5p

- econometria............................................................................ 5p

- suveranitatea consumatorului..................................................5p

II. Prezentați contribuțiile lui Friedman în domeniul metodologiei........10p

III. Interpretați următorul text economic : “obiectul reformelor liberale consta in mentinerea si
facilitarea diviziunii muncii in economia de schimb, fapt care presupune egalitatea de sanse si
stabilirea si mentinerea jocului liber al fortelor economice printr-o actiune convenabila a
statului”.
(Milton Friedman).....................................................................................20p

IV.Argumentați folosind obiectivele COLOCVIULUI WALTER LIPPMANN rolul fundamental al acestui


eveniment în evoluția gândirii liberale.....20p
V.Realizați un minieseu de prezentare pe tema Contribuția lui lui M. Friedman la dezvoltarea
gândirii economice valorificând:concepția despre despre “suveranitatea consumatorului” in
cadrul economiei contemporane de piata, precum si concepția sa despre rolul banilor si al
politicii monetare.
....................................................................................................................30p

XI. Unitatea de învățare nr. 11: “Gândirea economică românească perioada


antebelică”

Aplicaţie rezolvată

Argumentați încadrarea ideilor economice ale lui Dimitrie Cantemir în curentul mercantilism.

Consideraţiile lui D. Cantemir despre unirea românilor, necesitatea întăririi statului feudal centralizat, în
care să fie instituită domnia ereditară spre a evita luptele pentru domnie, înlăturarea dominaţiei
otomane, pentru a opri scurgerea peste hotarele ţării a unor mari avuţii, sub formă bănească în primul
rând, dar şi sub alte forme, creşterea bogăţiei ţării, prin dezvoltarea agriculturii, meşteşugurilor,
comerţului exterior ş.a., consideraţii care se sprijină pe idei raţionaliste şi umaniste, alcătuiesc o doctrină
mercantilistă

Teste de autoevaluare

I.Precizați ce caracteristică de ordin metodologic se desprinde din următorul text :

“economia politică nu este un teren încheiat, ci o ştiinţă ce creşte în toate dimensiunile, fiindcă
trebuinţele poporului, prefăcându-se pe zi ce trece, dau scrutătorului noi implicări şi rezultate”.
(D.P.Marțian).................... 20p

II.Interpretați următoarele idei din opera lui Dimitrie Cantemir :

”Iar scurgerea peste hotarele ţării a unor imense sume de bani, pe care “trebuie să-i dea ţara, nu
domnul din punga sa”, limitează posibilităţile de acumulări băneşti şi, deci,dezvoltarea activităţilor
economice, cu toate că ţara dispune de numeroase bogăţii”..........................................................30p
III. Argumentați conținutul utopic al ideilor lui T.Diamant folosind exemple din cadrul textelor
explicative.....................................................30p

IV.Enumerați câteva idei ale protecționismului identificate în cadrul scolii


transilvane .................................................................................................20p

XII. GÂNDIREA ECONOMICĂ ROMÂNEASCA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

Aplicaţie rezolvată

Curentul liberal în gândirea economică românească se caracterizează prin:

a)ideea proprietăţii private moderne

b) ideea priorităţii intereselor producătorilor autohtoni

c) ideea industrializării României

Răspuns corect: a,b,c

Teste de autoevaluare

I.Definiți și caracterizați succint următoarele concepte:

- sintagma “prin noi insine”............................................................5p


- ”industria de seră”........................................................................5p
- “politica a portilor deschise”.........................................................5p
- protectionismul..............................................................................5p

II. Enumerați probleme economice majore din Romania in perioada


interbelica................................................................................................15 p

III. Explicati “constanta Manoilescu”.....................................................15 p


IV.Realizați un minieseu pe tema:”Controverse teoretice si doctrinare din Romanaia interbelica
privind natura, trasaturile si perspectivele economiei
romanesti”..............................................................................................30 p

V.Prezentați conceptia lui V. Madgearu despre caracterul “specific taranesc” al economiei tarii
noastre.......................................................................20p

S-ar putea să vă placă și