Sunteți pe pagina 1din 2

Scrieți max. 1 pagină de jurnal reflexiv referitor la modul în care a decurs fiecare oră.

Încercați să răspundeți la următoarele întrebări: ce am intenționat? ce am obținut? ce


reacții au avut elevii (pozitive, negative)? ce feedback am oferit elevilor? ce aș fi putut face
mai bine? ce îmi propun pentru data următoare?

Am ales ca obiect al jurnalului reflexiv ora a doua și a treia din cadrul unității de
învățare ”Relații merice” în care am abordat conținuturile ”Teorema catetei” și
Teorema înălțimii”

Prin activitățile propuse am intenționat ca elevii să-și formeze următoarele


competențe:

-Recunoașterea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configurație dată;

-Aplicarea relațiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea


unor elemente ale acestuia;

-Deducerea relațiilor metriced într-un triunghi dreptunghic,

-Exprimarea în limbaj matematic a relațiilor dintre elementele unui triunghi


dreptunghic.

Consider că toți elevii și-au însușit conceptele vizate cel puțin la nivelul primei
competențe, de recunoaștere și denumire. Pentru celelalte competențe am
observat dificultăți la unii dintre ei datorate insuficientei dezvoltări a
competențelor de calcul și de rezolvare a unor ecuații .

Am observat o reacție pozitivăasupra captării atenției în sensul că s-a făcut mai


bine atunci când informația afost transmisă prin mijloace audiovizuale, sau când
am pornit în prezentarea unei noțiuni de la o situație practică..

Totodată am observat neimplicare a unora atunci când au fost solicitați să


lucreze fișele de lucru indiferent de forma de organizare.

Ca feed-back la prima competență am folosit conversația


examinatoare(catehetică) iar pentru celelalte am folosit fișe de lucru.

Poate ar fi fost oportun să lansez o provocare grupelor formate în sensul că au


obligativitatea să desemneze ca ”purtător de cuvânt” în momentul prezentării
rezolvărilor exact unul din cei mai puțin activi elevi.

Pentru data viitoare îmi propun și crearea unei fișe de lucru prin care să fie
făcută și reactualizarea noțiunilor sau competențelor din orele anterioare
necesare activităților corespunzătoare formării/consolidării unei competențe
noi .