Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: DINIŞ-ADAM CRISTINA


ŞCOALA: ŞCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA
DATA: APRILIE 2018
CLASA: A V-A
OBIECTUL: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: ADJECTIVUL
TIPUL LECŢIEI: CONSOLIDARE SI SISTEMATIZARE

COMPETENŢE GENERALE:

1. Receptare mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale
în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri
diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.3. sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;


1.4. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite;
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele
ortografice şi de punctuaţie.

COMPETENŢE DERIVATE (OPERAŢIONALE):

- să definească adjectivul;
- să identifice tipurile de adjective studiate;
- să deosebească adjectivele variabile de cele invariabile;
- să analizeze adjective precizând funcția sintactică a acestora;
- să recunoască valoarea expresivă a adjectivelor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, învăţarea prin


descoperire
2. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală alternând cu activitatea
individuală
3. Modalităţi de evaluare: orală - observaţia curentă,
scrisă – fișă de evaluare
4. Resurse: umane: capacităţile normale de învăţare ale elevilor, cadrul
didactic
materiale: manual, caietele elevilor, fişe de lucru

5. Timp şi spaţiu: 50 de minute, sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:

PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ pentru Limba şi literatura română;


Alexandru Crișan, Sofia Dobra, Limba română. Manual pentru clasa a VI-a,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;
Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală,
Editura Polirom, Iaşi, 1999;
Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu – Iordan – Al. Rosetti”,
Dicţionar ortografic ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2007;
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu – Iordan – Al. Rosetti”,
Gramatica limbii române, vol. I, II, Cuvântul şi Enunţul, EAR, Bucureşti 2005;
Ioan Scheau, Evaluarea, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004
DEMERSUL DIDACTIC

1. ORGANIZAREA CLASEI

Stabilirea ordinii şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a


lecţiei.

2. VERIFICAREA TEMEI ŞI ACTUALIZAREA


CUNOŞTINŢELOR ANTERIOARE

Se verifică tema cantitativ şi calitativ. Se vor adresa elevilor şi întrebări


referitoare la anumite aspecte studiate în legătură cu adjectivul (întrebări
recapitulative).

3. ANUNŢAREA TEMEI ŞI A SCOPULUI LECŢIEI


„Astăzi vom continua să discutăm despre această parte de vorbire, ne vom
consolida si sistematiza cunoștințele dobândite.”

4. PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI


DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII

Elevii vor nota în caiete un text din care vor identifica adjectivele,
precizând felul acestora, cazul și funcția sintactică.
Se vor discuta anumite aspecte referitoare la poziția unor adjective în
text, ce se întâmplă când adjectivul stă în fața substantivului, despre formarea
unor adjective prin derivare cu sufixe sau cu prefixe. Se va explica și
exemplifica transformarea unor adjective în substantive
Elevii vor preciza apoi valoarea stilistică a unor adjective. Se vor da
exemple din text.
5. ASIGURAREA FEED-BACK-LUI

Elevii vor rezolva o fișă de evaluare.

6. EVALUARE

Voi face aprecieri pentru fiecare sarcină de lucru realizată şi prezentată.


Elevii vor primi note.
Elev (ă)……………………..
ADJECTIVUL
Fişă de evaluare

1. Subliniati adjectivele din propozitiile de mai jos:


a) Bujorii sălbatici infloresc primavara.
b) Omul harnic munceste mereu.
2. Taiaţi formele incorecte:
a) copii -zglobii b) zglobii -copii
-zglobi zglobiii
3. Gasiti adjective potrivite pentru substantivele:
a) casă:-…………………….. b) baiat:-……………………….
- ………………………….. - …………………..

4. Alcătuiţi două propoziţii care să conţină un adjectiv variabil, respectiv, un adjectiv invariabil.
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
5. Completati spatiile libere cu adjectivul corespunzator din paranteză şi realizati acordul in
gen, numar si caz cu substantivul determinat:
a) Într-o iarnă (geros) ……………… ferestrele erau acoperite cu straturi (argintiu)
………………. de gheaţă.
Printre copacii (verde)……………..se auzeau cântecele (vesel)………
ale unor vrăbii (gălăgios)……………..
b) ”Din vazduh (cumplit)………………..iarnă cerne norii de zapadă “.

6. Treceti la celalalt numar substantivele insotite de adjective:


padure verde………………………………
copac inalt……………………….............
femei harnice…………………………
haine calduroase……………………….

7. Precizaţi cazul şi funcţia sintactică a adjectivelor din enunţurile următoare şi analizaţi unul
la alegere.
Afară a nins cu fulgi mari. Spre seară, fulgii erau osteniţi şi s-au aşezat ca un covor moale
pe casele cenuşii.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
8. Identificaţi două figuri de stil diferite în textul de la punctul 7.

Nota: Se acorda cate 1 punct pentru fiecare exercitiu, 1 punct din oficiu si un punct pentru
redactare

S-ar putea să vă placă și