Sunteți pe pagina 1din 3

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ÎN

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE, DAR ȘI ÎN


ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE

Gavriluță Călina Diana


Şcoala Gimnazială Frații Neuman Arad, jud. Arad

Numărul de limbi străine pe care îl cunoşti îţi arată ce fel de om eşti.


(Proverb slovac)

Importanţa educaţiei extracurriculare devine din ce în ce mai evidentă, având un rol


important în formarea personalităţii tinerilor. Îmbinarea educaţiei formale, învăţată în şcoli şi
licee pe baza programului curricular şi cea extracurriculară, în unităţi şcolare sau în afara
acestora au ca scop dobândirea de către tineri a cunoştinţelor şi competenţelor care să le permită
continuarea educaţiei de-a lungul întregii vieţi.
Educaţia extraşcolară (educaţia informală) completează perfect activitatea şcolară şi cea
familială. Acest tip de educaţie permite aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor
din zonele de interes ale elevilor. De asemenea, se urmăreşte cultivarea interesului şi dezvoltarea
înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Activităţile extracurriculare permit
folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea
capacităţilor de a lucra în grup, şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea
voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Prin intermediul educaţiei extracurriculare,
elevii au şansa de a se implica în activităţi opţionale în mai mare măsură decât ar fi posibil pe
baza activităţilor curriculare.
UNESCO clasifică educaţia extracurriculară după două aspecte: educaţia informală,
reprezentând influenţa accidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi, şi
educaţia non-formală, realizată fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu
caracter educativ.
În Recomandarea din 30 aprilie 2003 a Consiliului Europei s-au specificat direcţiile de
acţiune referitoare la recunoaşterea statului echivalent al activităţii educative şcolare şi
extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea
personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. S-a accentuat statutul activităţii educative
şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă, necesitatea
recunoaşterii activităţii extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, importanţa acestui
tip de activităţi pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi
competenţelor. Stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice:
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului au fost de asemenea
subliniate. Activităţile extracurriculare reprezintă un mijloc complementar de integrare socială şi
participare activă a tinerilor în comunitate.
Pentru ca dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială să fie stimulate este
nevoie ca activitatea extraşcolară să aibă mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele
individuale, diverse ale tuturor elevilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Acest tip de
educaţie se desfăşoară în anumite contexte: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice.
Experţii din Uniunea Europeană au identificat competenţele cheie care sunt condiţia
esenţială pentru performanţa personală în viaţă, muncă şi în învăţarea ulterioară, printre acestea
numărându-se şi comunicarea într-o limbă străină.
Într-o Europa multilingvă, învăţarea limbilor străine deschide numeroase oportunităţi,
limba vorbită devenind parte integrantă a identităţii unei persoane. Limbile oferă cheile culturilor
pe care le reprezintă, favorizând dialogul intercultural.
Educaţia non-formală poate să contribuie în mod activ la dobândirea competenţelor
lingvistice într-o societate bazată pe cunoaştere.
Cu ocazia Reuniunii la nivel înalt de la Barcelona din 2002 , Comisia Europeană a
subliniat faptul că fiecare cetăţean trebuie să înveţe două limbi în afară de limba sa maternă.
Astfel, se urmăreşte încurajarea multilingvismului în mod activ la toate nivelurile şcolare. Mai
întâi şi cel mai important, alegerea limbilor trebuie să fie extinsă. La nivelurile superioare,
metodele de studiu trebuie să fie orientate mai mult către practică.
Cea mai importantă limbă din punct de vedere al comunicării este limba engleză întrucât
este cunoscută, cel puţin la un nivel de bază, de aproape o treime din populaţia globului (1,9
miliarde de oameni) .Este limba internaţională de bază în comerţ, afaceri, comunicaţii, aviaţie,
divertisment, informatică, diplomaţie şi în internet. În plus este limba maternă pentru
aproximativ 400 de milioane de oameni din Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Republica
Irlanda, Australia şi Noua Zeelandă, şi este utilizată ca a doua limbă în multe alte ţări. Este cea
mai predată limbă din lume, cunoaşterea limbii engleze fiind o necesitate în multe sectoare şi
domenii de activitate.
Uniunea Europeană susţine un număr de acţiuni şi programe în favoarea învăţării şi
predării limbilor străine. Acestea includ schimburi şcolare, asistenţă pentru învăţarea de limbi
străine, cursuri de pregătire pentru profesori şi iniţiative care să promoveze vizibilitatea
programelor. Se investeşte de asemenea masiv în programe de mobilitate cum ar fi Erasmus,
Tineret (Youth) şi acţiunile de înfrăţire între oraşe.
Metodele folosite pentru a învăţa o limbă străină s-au perfecţionat continuu de-a lungul
timpului. Astfel, o dată cu dezvoltarea tehnologiei, vechea metodă bazată pe interacţiune directă
cu vorbitorii nativi a fost înlocuită treptat cu metode bazate pe manuale scrise şi mijloace de
reproducere sonoră, iar ulterior, multimedia.
Aşa cum am precizat mai sus, unul din cele mai eficiente mijloace pentru învăţarea limbilor
străine este organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare. Pornind de la această
premisă, în fiecare an școlar încercăm să organizăm diverse astfel de activități care să stârnească
interesul elevilor și să îi încânte în aceeași mpsură. Astfel de activități sunt: activitatea concurs
„Trick or Treat?” sau activitatea exoziție cu vânzare ”Cake Day”
În luna octombrie a acestui an, am sărbătorit din nou Halloween-ul printr-un concurs tematic:
realizarea de desene înfricoșătoare, creație literara în limba română și engleză, realizarea de
măști înfricosătoare, realizarea de dovleci sculptați. Participanții, au fost elevii claselor 0-VIII.
Activitatea s-a finalizat cu premierea celor mai inspirați elevi într-un cadru festiv pentru a putea
fi admirate cum se cuvine lucările acestora.
În luna noiembrie, am desfășurat a doua ediție a activității Cake Day. Aceasta este una dintre
cele mai de succes activități pe care Școala Gimnazială Frații Neuman o desfășoară în ultimii doi
ani. Această activitate presupune o expoziție de prăjituri de casă cu vânzare. Elevii sunt invitați
să aducă trei sortimente de astfel de prajituri pe care, mai apoi, le comercializeaza între ei. Banii
obținuți rămân clasei pentru diverse întrebuințări, stabilite de comun acord cu îndrumătorul de
clasă. Această activitate are ca scop responsabilizarea elevilor, dezvoltarea spiritului
întreprinzător, dar și o lecție de educație financiară.
O ultimă activitate de succes despre care voi spune câteva rânduri a fost cea de anul trecut, cu
ocazia sărbătorii ”Valentine`s Day„ când elevii școlii noastre au fost invitați din nou să participe
la un concurs de creație plastică și literară în limba engleză. Aceștia au fost invitați să realizeze
felicitări inedite, dar și să creeze poezii sau scrisori de dragoste în limba engleză. Și de această
dată, activitatea s-a finalizat cu acordarea de diplome și premii dulci celor mai inspirați elevi.