Sunteți pe pagina 1din 65

Pregătirea bonturilor pentru machetare.

Tehnici de machetare.
Etapele machetării clasice .

Șef Lucrări Dr. Pop Daniela Maria


Definiție machetă:
REPRODUCERE DE CU MAXIMĂ FIDELITATE SI
PRECIZIE IN CEARA SAU RĂȘINI CALCINABILE A
VIITOAREI RESTAURĂRI PROTETICE

Model la scară redusă, care respectă fidel proporția dimensiunilor și aspectul


exterior al unui decor, construcții, aparat sau operă de artă
https://ro.wikipedia.org/wiki/Machet%C4%83
Macheta, în stomatologie, reprezintă o copie pozitivă la scala 1/1
cu aceiaşi formă şi volum ca și al piesei protetice finale.

SCOPUL MACHETĂRII:
obţinerea tiparului protezei, etapă ce urmează ambalării, find
urmată de: turnare, presare sau injectare diferitelor materiale:
metalice, ceramice sau polimerice.
Proetzele pot fi realizate din:
I. Metale si aliaje dentare
II. Polimeri
III. Mase ceramice
IV. MC/ MP =mixte
Metale și aliaje
1. Topire și turnare
2. SLS/SLM
3. Sinterizare
4. CAD-CAM-CAE
5. Galvanoformare
6. Ambutisare
Polimeri: termoplastici și chemoplastici
1. Autopolimerizare
2. Termopolimerizare
3. Termobaropolimerizare
4. Fotopolimerizare
5. Printare
6. Frezare
Mase ceramice

1. Sinterizare
2. Presare
3. CAD-CAM
4. Depunere electroforetică
Tehnologii cu
machetare
•topire – turnarea unui aliaj
•ştanţarea unui aliaj
•polimerizarea unei răşini
•frezare prin copiere exclusiv mecanică dintr-un bloc metalic, ceramic, din compozit
•topirea şi turnarea/ presarea sau injectarea unei mase ceramice
•electroeroziune
•sonoeroziune
Tehnologii FĂRĂ
machetare

•sinterizarea pulberilor metalice / nemetalice


•fălţuirea şi ambutisarea unor foiţe de metale nobile
•sinterizarea maselor ceramice
•polimerizarea RDC
•galvanoformarea
•frezare computerizată CAD/CAM
•printarea de polimeri
•SLS /SLM
•sudarea
TEHNICI DE REALIZARE
• tehnică aditivă
• tehnică substractiva
• adaptarea pe bont a unor componente prefabricate
• modelarea morfostatica
• modelarea prin metoda “caii generate functional”
• metoda foliilor din ceara sau din mase plastice
• modelarea cu rasini fotopolimerizabile

Defectele se pot corecta


cu ușurință la ceară și
mult mai dificil la
proteza finită.
În funcţie de locul unde se realizează macheta distingem:
•modelare directă de către stomatolog la nivelul preparaţiei
dentare (amprentă machetă)
•modelare indirectă a machetei pe modelul de lucru
•modelare mixtă directă-indirectă macheta fiind realizată în
doi timpi.
OBIECTIVELE MACHETARII

OBTINEREA UNEI ADAPTARI CORECTE:


AXILAE
ÎN ZONA OCLUZALA,
ÎN ZONA PROXIMALA
ÎN ZONA CERVICALA
OBIECTIVELE MACHETARII
ZONA OCLUZALA – armonia cu complexul ocluzal existent

ZONA PROXIMALA – reface ariile de contact si ambrazurile


ocluzazle, cervicale, vestibulare și orale

ZONA CERVICALA – respecta morfologia preparatiei si


raporturile acesteia cu santul gingival pentru o inchidere
marginala cat mai buna
Etape de lucru în cadrul machetării.
În cazul obţinerii machetei prin tehnici indirecte, aditive/
substractive se recomandă următorul portocol de lucru:
1. Pregătirea materialelor și instrumentelor necesare.
2. Pregătirea bontului pentru machetare.
3. Realizarea capei inițiale.
4. Definitivarea morfologiei.
5. Realizarea închiderii marginale.
6. Verificarea machetei .
INSTRUMENTAR ŞI MATERIALE NECESARE MACHETĂRII:
•Ceară de inaly;
•Ceară de colet;
•Răşini autopolimerizabile ( Zapit SUA) sau fotopolimerizabile;
•Folii calibrate de ceară;
•Machete prefabricate;
•Baie de ceară;
•Bec Bunsen;
•Spatulă electrică;
•Instrumentar de adiţie de ceară ( trusa P.K. Thomas)
•Spatulă de ceară;
•Pensule
•Bumbac pentru curăţit;
•Creion colorat;
•Izolator gips-ceară;
•Lac distanţator (die spacer)
•Pudră indicatoare ocluzală (zinc stearat, pudră de ceară);
•Perie moale de dinţi;
•Bulete de vată;
•Fire de nylon;
•Retenţii perlate;
•Detensionant;
•Tije de ceară de diferite diametre.
CEARA DE MACHETAT
Numită și ceară de inlay
Ceară tip I medie- machetare tehnică directă
Cară tip II moale realizarea machetei indirecte
Proprietățile cerurilor influențate de compoziție
Curgerea cerii dependentă de temperatură și timp
La răcire toate cerurile se contractă
PUNCT DE TOPIRE 56.5ºC

https://www.dentex.ro/userfiles/b4e2bfea-3fad-49a3-8280-bc300863c4b2/products/1799079_big.jpg
Pregătirea modelului pentru machetare

mobilizarea din conformator a modelului


 secţionarea bonturilor (cu Modelcut),
deretentivizarea apical de limita trasată cu o freza con pentru gips
montată la micromotorul
Trasarea limitelor prparației
aplicarea lacului distanțator la 1mm de limita trasată
 izolarea bonturilor pentru machetei
CEARA DE MACHETAT, INDICAȚII DE MANIPULARE:
NU se supraîncălzește
După încălzire se aplică pe toată suprafața dintr-o singură mișcare
Se evită răcirea precoce prin modelare rapidă
Se evită supraîncălzire / înegrirea instrumentarului și a spatulei electrice
Ideal utilizarea în timpul machetării de ceruri de la același producăător
CEARA DE IMERSIE
CEARĂ DE WAX-UP (moale si flexibila) 80ºC - 84ºC

CEARA DE IMERSIE (dura)


Manipularea instrumentului de picurare:
•Mai înti instrumentul este încălzit la flacără / elecric apoi este introdus în ceară
•Se încălzește porțiunea medie a capului de picurare
•Se inseră în ceară porțiunea încălzită
•Ceara plastifiată vă curge spre extremitatea liberă
•Dintrusa PK Tomas se utilizează instrumentul nr. 1 pentru adiționarea de
cantități mai mari de ceară iar nr. 2 pentru cantități mai mici.
•Instrumentul utilizat la substracție nu se încălzește
Adiție ceră cu încălzire instrument cu flacără
FLACĂRĂ - CEARĂ - FLACĂRĂ - MODEL
Manipularea SPATULEI ELECTRICE
Pregătirea bontului pentru machetare
Aplicarea lacului distanțator

Aplicarea se face o singură dată în strat uniform


La 1mm de limita cervicală.
Pregătirea bontului pentru machetare
Aplicarea lacului distanțator
Pregătirea bontului pentru machetare

Aplicarea lacului la 1mm de limita cervicală


a preparației

Trasarea limitelor preparației

Deretentivizarea bontului apical de limita


cervicală
Pregătirea bontului pentru machetare

Aplicarea izolatorului gips ceară


De câte ori este nevoie
ASPECTUL BONTULUI PREGĂTIT
PENTRU MACHETARE

DERETENTIVIZAREA
cu instrumentar rotativ permite realizarea
unui profil de emergență corespunzător.
Utilizarea cerii de imersie
Pentru obținerea capei inițiale

Realizarea capelor cu ceara de imersie


REALIZAREA CAPEI INIȚIALE

Grosimea capei influențată de


numarul de imersii și răciri
succesive.
REALIZAREA CAPEI INiȚIALE
Grosimea capei influențată de numarul
de imersii și răciri succesive.

Proprietățile cerurilor pot fi


modificateireversibil prin
încălziri repetet prin
evaporarea compușilor
volatili.

A!!!
REALIZAREA ÎNCHIDERII MARGINALE

Aplicarea cerii de colet (de culoare roșie)

La final se îndeparteaza ceara în zona marginala cervicala pe o lățime de 1,5 – 2


mm și se machetează închiderea marginală cu o ceara mai dură,
cu un coeficient redus de contractie.
REALIZAREA MACHETELOR COMPONENTELOR METALICE ALE
COROANELOR MIXTE

MACHETĂ SCHELET METALIC AL CMMP MACHETĂ SCHELET METALIC AL CMMC

MACHETARE PENTRU ZONA FRONTALĂ


REALIZAREA MACHETELOR DE CEARĂ

Verificarea grosimii
machetelor de ceară cu
ajutorul micrometrului.

Grosimea machetei este diferită în funcție de ce se:


Schelete metalice turnate
Schelete nemetalice ceramice /polimerice
REALIZAREA MACHETELOR DE CEARĂ
Verificarea la nivel ocluzal
Machetare full contour pe zone:Frontală:
Realizarea capei inițiale și edificarea suprafeței interne (imersie, picurare,
adaptare defolie de ceară/plastic), grosimea să împiedice deformarea:
După răcire se mobilizează de pe bont și se verifică intern reproducerea
suprafeței interne
Poziționarea marginii incizale în funcție de curbura arcadei, se utilizează
conuri de orientare
Echilibrarea ocuzală a marginii incizale și a feței oral static și dinamic
(PIM /propulsie)
Edificarea feței vestibulare
Edificarea ariloe de contact
Realizarea închiderii marginale
Machetare full contour pe zone :Laterală
realizarea capei inițiale și edificarea suprafeței interne (imersie, picurare adaptare defolie de
ceară/plastic),
 grosimea să împiedice deformarea, atenție și în zona proximală
după răcire se mobilizează de pe bont și se verifică intern reproducerea suprafeței interne
modelarea fețelor proxilaleapical de aria de contact se realizează concave/ plate înspre cervical
realizarea ariei de contact prin picurare la nivelul di dimensiunea corespunzătoare morfologic
refăcând cele patru ambrazuri
Definitivarea fețelor axiale armonizâdu-le profilul de emrgență și convexitatea maximă cu a
omologilor, vecinilor și ansamblului arcadei
realizarea feței ocluzale
inspecția machetei și definitivarea închiderii marginale: reducere cu cuterul și adiție de ceară de
colet
Machetare full contour pe zone :Laterală
realizarea feței ocluzale
Stabilirea poziției cuspizilor
Realizarea conurilor de orientare cuspidiană cu stabilirea direcției și înălțimii prin
închiderea simulatorului și evaluarea angrenajului cuspid fosă/ ambrazură
Realizarea curbelor de compensație Spee și Wilson
Cuspizii de sprijin mai mari
Realizarea crestelor marginale și cuspidiene
Edificarea suprafețelor V ,O, M și D
Realizarea crestelor triunghiulare
Evaluarea ocluzală static și dinamic cu ajutorl simulatorului
MACHETARE
scara a1 la 1 de maximă fidelitate a viitoarei proteze = FULL CONTIUR
scheletului metalic/ nemetalic al viitoarei restaurări cu asigurarea grosimii
materialului de placare TEHNICI DE MACHETARE
•modelarea morfostatica
•metoda modelului functional
TEHNICI DE MACHETARE •metoda aditiei de ceara
Metoda „reducerii succesive” •tehnica Lundeen
Metoda „răcirii gradate” •tehnica P.K. Thomas
Metoda de „modelare aditivă” •Tehnica Polz
Metoda ce utilizează „machete prefabricate”
Metoda ce utilizează conformatoare siliconice
Metoda ce utilizează tehnici CAD-CAM –substractive
Metoda ce utilizează tehnici CAD-CAM –aditive
Metoda ce utilizează folii termoplastice
Metoda „reducerii succesive” dintr-un bloc de ceară de
dimensiuni iniţiale mai mari decât ale machetei finale,
Metoda „răcirii gradate” presupune utilizarea unei ceri
speciale de imersie, iar prin introducerea bontului mobil în
baia de ceară topită unde se menține cîteva secunde și după
îndepărtare și răcire obține o capă cu o anumită grosime
Metoda „prin picurare” ce constă în depunerea succesivă de
ceară topită până cănd se ajunge la dimensiunile corespunzătoare
Metoda de „modelare aditivă”, după concepţia scolii gnatologice,
constă în adiţie de cantităţi mici de ceară, „pas cu pas” pe baza unor
reguli stricte
Metoda ce utilizează „machete prefabricate” din ceară care sunt
adaptate pe bontul mobil prin adiţie sau sbstracţie de ceară, la nivel
cervical, proximal şi ocluzal
Metoda ce utilizează folii termoplastice
Tehnica Adapta de adaptare a unei folii plastifiate cu ajutorul căldurii și
adaptată prin presare pe bontul mobilizabil în silicon special
Metoda ce utilizează conformatoare siliconice pentru fața ocluzală
Silicone Occlusal Mold Kit Glidewell Direct).
Metoda ce utilizează tehnici CAD-CAM –substractive
Presupun realizarea unui desing digital și frezarea dintr-un bloc de ceară a
machetei restaurării sau a scheletului
Metoda ce utilizează tehnici
CAD-CAM –substractive

Utilizare de ceruri
speciale pentru
frezare sub formă de
disc
Metoda ce utilizează tehnici
CAD-CAM –substractive

Bontul înainte de trasarea marginilor preparației

Obținerea spațiului pentru cimentare


Trasarea limitelor preparației și determinarea axului de inserție
Machetarea virtuală / realizarea designului presupune
- trasarea limtelor preparației
- aplicarea unui spacer/lac distanțator pe bonturi, spațiu destinat cimentului de fixare.
- grosimea cimentului de fixare a fost setat să fie uniform 3 mm .
Metoda ce utilizează tehnici
CAD-CAM –aditive,
tehnologiile de imprimare 3D au devenit
prima data vizibile la sfarsitul anilor ’80,
moment in care au fost numite tehnologii
de prototipare rapida (RP).

https://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/111924-9845828.jpg
PRINTAREA MACHETELOR
Polimeri
Ceruri
Gradul de extensie subgingivală poate fi:
la baza santului gingival;
la 3 mm de creasta alveolara;
la ½ dintre baza santului si marginea gingiei;
usor sub marginea gingiei;
Juxtagingival.

Profilul de emergenta
in linie dreapta subgingival (Croll)
profil convex (Ross)
 MODELAREA MORFOSTATICA
 Modelele se monteaza in simulatoare
neprogramabile
 Fetele proximale ale machetei se modeleaza la
microscop sau lupa folosind ceruri speciale in doi
timpi
 Se indeparteaza zona marginala cervicala pe o
latime de 1,5 – 2 mm si se inlocuieste cu o ceara
mai dura, cu un coeficient redus de contractie
 METODA MODELULUI FUNCTIONAL
 Dupa realizarea unui model functional al arcadei
antagoniste
 Macheta din acrilat autopolimerizabil in infraocluzie
 Se aditioneaza ceara dupa care se modeleaza in
functie de miscarile de protruzie si lateralitate
 METODA ADITIEI DE CEARA
 Diferitele elemente ale suprafetelor ocluzale se
construiesc unitar sau separat, unul dupa altul
 Precizie maxima
 Trusa P.K. Thomas (5 instrumente)
 Folosirea instrumentelor in zona de curbura
 TEHNICA LUNDEEN
 Elementele de la nivel ocluzal sunt colorate:
 varful cuspidului – galben
 pantele vestibulare, palatinale, linguale si conturul
suprafetei ocluzale – rosu
 pantele cuspidiene meziale si distale – verde
 vestibular marginile – albastru
 pe cuspizii de la nivel mandibular, stopurile sunt
marcate cu rosu
ETAPE:
•realizarea conului cuspidului vestibular mandibular in pozitie centrala
• cu ajutorul modelului antagonist se stabileste inaltimea conului
•verificarea fiecarui con cuspidian centric, in laterotruzie, protruzie si
retropulsie
 TEHNICA P.K. THOMAS
 raport cuspid-fosa in trei puncte - STABILITATE
 CARACTERISTICI:
 “gura de peste”
 distanta dintre suprafata vetibulara si cea orala este de 1,618 mai
mare decat distanta dintre cuspizii vestibulari si cei orali -
“proportia de aur”
 latimea 3.3 – 4.3 este de 1,618 ori mai mica decat latimea cumulata a
fetelor vestibulara a primilor 2 molari inferiori
 suprafata vestibulara vizibila a caninului superior este de 1,618 ori
mai mare decat cea a incisivului lateral
 TEHNICA M.A. POLZ PANTA ARTICULATORULUI 400
PLASAREA COMPASULUI OCLUZAL LA
 COMPAS OCLUZAL: NIVELUL FOSEI CENTRALE DE PE
SUPRAFATA DE OCLUZIE
 lateropulsia – albastra
 mediotruzia – verde
 protruzia – neagra
 lateroprotruzia – galbena
 varful cuspidului si zona de limita -
rosu
 MACHETELE DE STUDIU (WAX-UP)
 MATERIALE DE CONFECTIONARE:
 Ceara
 PMMA
 CARACTERISTICI:
 realizate din ceruri de culoarea dintilor, stabile la temperatura cavitatii
bucale
 ajuta la impartirea spatiului in cazul unor p.p.f. de anvergura
 dau o imagine despre forma, volumul si pozitia viitoarei piese
protetice
 determina grosimea placajului ceramic sau polimeric prin
realizarea unei chei siliconice
MACHETĂ SCHELET METALIC TURNAT PPF MIXTĂ
TAKE HOME MESSAGE.
•Inițial pregătim materialele și instrumentele necesare
•Mobilizăm dintele cu preparația din soclul modelului/ conformator și îl pregatim pentru
machetare
deretentivizăm apical de limita preparației cu instrumnetar rotativ
aplicăm coronar de limita trasată lac diststanțor
izolam de câte ori este nevoie
a. Machetele restaurărilor full contour: realizarea capei inițiale urmată de
definitivarea morfologiei axiale și ocluzale/incizale;
b. Machetele scheletelor metalice sau nemetalice ale protezelor mixte sau
integral nemetalice cu schelet obținut prin procedee cu machetare. Acestea
asigură spațiu pentru următorul material/ start
•Definitivarea închiderii marginale cu ceară de colet cu o durirtate mai mare
•Finisarea, detensionare și toaleta machetei
•Pregătire de ambalare
PREGĂTIREA MACHETEI ÎN VEDERE AMBALĂRII PENTRU OBȚINEREA
TIPARULUI ÎN CARE SE POT INTRODUCE
METALE, ALIAJE, CERAMICĂ SAU POLIMERI
MULȚUMESC.