Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru  

examenul  la Tehnici de comunicare  avem de facut un referat de 3-4 pagini, cu


3-4 surse. Preferabil ca masteranzii sa aleaga subiecte din toate temelele  si daca mai au si
alte subiecte sunt bine venite......
 
 
TEME REFERAT propuse de dna prof. Tamara Birsanu
 
1. Motivatie in comunicare
2.Strategii si tehnici in comunicare
3.Strategii de integrarea comunicarii
4.Tehnici de exprimare a senzatiilor, sentimentelor, gandurilor, convingerilor personale
5.Tehnici pentru infruntarea problemelor
6.Tehnici de invingere a impotrivirilor
7.Competente si aptitudini in comunicare
8.Necesitaea comunicarii integrate
9.Strategii de comunicare narativa, implicativa, decizionala
10. Strategii  implicative
11 Strategii decizionale
12.Alegerea canalului de comunicare
13.Obiectivul universal al comunicarii in consiliere - deschidere si pererspective
14.Obiectivul masajului in comunicare
15.Factorii care influenteaza comunicarea in spatiile fizice
16.Impactul si importanta comunicarii - verbale, scrise, paraverbale etc.
17.Tehnici de comunicare interpersonala in grup
18.Tehnica inversiunii de rol
19.Structura corporala
20.Empatie si confruntare in comunicare
21.Dramatizarea in comunicare
22.Fotografia in comunicare
23.Atomul social 
24. Atomul cultural
25.Ascultarea experientiala - plan verbal, nonverbal

1.    Andre de Peretti, Jean Andre Legrand, Jean Boniface Tehnici de comunicare,
Editura Polirom, Iaşi 2001;
2.  Baddeley, Allan, Memoria umana, Editura Teora, Bucureşti 1999;
3.  Bădescu, Ilie, "Istoria sociologiei", Editura PAIDEA, Bucureşti 1999;
4.  Becker, Gary S.. Comportamentul uman — o abordare economică, Bucureşti,
Editura Aî1,1998;
5.  Birkenbihl, Vera F., Antrenamentul comunicării sau arta de a ne înţelege,
Bucureşti, Editura Gemma Pres, 1998;
6.  Birkenbihl, Vera F., Semnalele corpului — cum să înţelegem limbajul corpului,
Bucureşti, Editura Gemma Press, 1999;
7.    Cohen, David., Limbajul trupului în relaţiile de cuplu, Bucureşti, Editura
Polimark, 1997;
8.  Cornelius, Helena şi Shoshana Faire, Ştiinţa rezolvării conflictelor, Bucureşti,
Editura Ştiinţă & Tehnică, 1996;
9.    Drăgan, Ion, Paradigme ale comunicării de masă, Bucureşti, Casa de Editură şi
Presă „Şansa" SRL, 1996;
10.         FISHER, Robert, Ury, William, „Getting to Yes" (New York: Penguin Books,
1981);
11.         Golu, Pantelimon, Fundamentele psihologiei sociale, Editura Ex Pontis,
Bucureşti 2001;
12.         Hauck, Paul, Cum să iubeşti pentru a fi iubit, Bucureşti, Editura Polimark, 1999;
13.    Joule R.V. & J.L. Beauois, Tratat de manipulare, strategii recomandate celor oneşti,
dar mai ales celorlalţi..., Oradea, Editura Antet, 1997;
14.        Lelord Francois şi Cristophe Andre, Cum să ne purtăm cu personalităţile
dificile,. Iaşi, Editura Trei, 1998;
15.        Maliţa, Mircea, Teoria şipractica negocierilor, Bucureşti, Editura Politică, 1972;
16.        Marshal McLuhan, Mass-media, mediul invizibil, Ed. Nemira, 1997;
17.        Milo Kattie et. al., Introducerea în relaţii publice, Bucureşti, Editura Nim, 1998;
18.        Moraru, Ion, Introducere în psihologia managerială, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1995;
19. Niţă, Mircea Aurel, Comunicarea în afaceri - suport de curs -
SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice "David Oglivy", anul universitar
1999-2000;
20.        Niţă, Mircea Aurel, Tehnici de comunicare şi negociere - suport de curs -
SNSPA, Facultatea de Management, anul universitar 1995-1996;
21.        Niţă, Mircea Aurel, Marketing şi management electoral, SNSPA, Facultatea de
Comunicare şi Relaţii Publice "David Oglivy", 2000;
22.        Pease, Allan, Limbajul trupului, cum pot fi citite gândurile altora din gesturile
lor, Bucureşti, Editura Polimark,1997;
23.        Pitariu, Horia, Psihoteste, Bucureşti, Societatea „Ştiinţă & Tehnică" SA, 1994;
24.        Prutianu, Ştefan, Comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
25.        Prutianu, Ştefan, Manual de comunicare şi negociere în afaceri, (voi. I-II),Iaşi,
Editura Polirom, 2000;
26.         Radu Ion, Petre Iluţ şi Liviu Matei, Psihologie socială, Cluj-Napo-ca,: Editura
Exe SRL, 1994;
27.         Scott, Bill, Arta negocierilor,Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
28.         Stanton, Nicki, Comunicarea, Iaşi, Societatea „Ştiinţă & Tehnică" SA, 1995;
29.         *** — Suport de curs, Pluriconsultant Franţa, filiala Ploieşti, 1997;
30.         Şchiopu, Ursula, Cea de-a patra stare de conştiinţă şi analiza tranzacţională, în
discuţie, Revista de psihologie, 1993,1);
31.         Vlăsceanu, Lazăr, Zamfir, Cătălin (coordonatori)"Dicţionar de sociologie" -
Editura Babei, Bucureşti 1993.
32.         Raportul de cercetare în Bernard M. Bass, Organizational Decision Making
(Homewood, III: Richard D. Irwin, 1983).