Sunteți pe pagina 1din 1

TEXTUL EXPLICATIV .

DEFINITIE SI TRASATURI - Oglinda tablei-


TEXTUL EXPLICATIV este un text cu bază informativă ,unde emiţătorul doreşte să-l facă pe
receptor să înţeleagă un fenomen, o problemă.

PARTICULARITĂŢI ALE TEXTULUI EXPLICATIV:


•Informaţia transmisă vizează şi o concluzie,
•Estomparea completă a emiţătorulu I care vrea să explice obiectiv fenomenele,
•la nivel lingvistic: -utilizarea pronumelui la pers a III-a şi a unui vocabular specializat (tonul
neutru) , a vb. la prez ent.
.•sunt prezenţ iconectori care evidenţiază relaţia cauză/ efect:pentru că, fiindcă,deoarece,
deci, aşadar, prin urmare
•Câmpul semantic folosit se centrează în sfera referenţialităţii: date obiective,definiţii,cifre,
statistici,
Nu există tip de text explicativ pur, el se intersectează cu textul informativ, descriptiv sau
argumentativ.
Tipuri de texteunde se foloseşte: manuale şcolare, texte ştiinţifice.
Obs:textul explicativ are o nuanţă argumentativă.
CE ESTE EXPLICAT?\

CUM ESTE EXPLICAT?

DE CATRE CINE ?

DE CE ?

S-ar putea să vă placă și