Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Tema: Alergarea de viteză


Clasa: a V-a Conţinuturi cuprinse în instruire:
Număr lecţii: 8 - elemente din „şcoala alergării”;
- pasul alergător de accelerare;
- startul de jos şi lansarea de la start.
Nr. Competenţe Detalieri
crt. specifice de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinut
1. 1.2. - Elemente din 1. Exersarea elementelor din „şcoala alergării”: - Marcaje; - Predictivă.
1.3. „şcoala alergă- - alergare cu joc de glezne; - Fluier.
rii”; - alergare cu genunchii sus;
- Pasul alergă- - alergare cu pendularea gambelor înapoi, etc...
tor de accelera- 2. Alergări accelerate alternate cu mers;
re. 3. Accelerări pe distanţe mici la semnale vizuale şi
auditive, menţinând linia dreaptă;
- demonstraţii;
- corectări.
2. 3.2. - Elemente din 1. Exersarea jocului de glezne alternativ cu accelerări pe - Marcaje; - Observare
5.1. „şcoala alergă- distanţe mici 8-10m; - Fluier; sistematică.
rii” alternat cu 2. Alergări accelerate pe distanţe de 10-12m cu plecări din - Crono-
diferite acţiuni diferite poziţii (stând ghemuit, stând ghemuit cu spatele metru.
motrice specifi- pe direcţia de alergare, înainte culcat, etc...);
ce alergării de 3. Exersarea accelerării pe distanţe de 15-20m cu
viteză; menţinerea vitezei maxime, 4-5 repetări alternate cu mers;
- Pasul alergă- - demonstraţii;
tor de accelera- - corectări.
re; 4. Ştafete.
- Întreceri.
3. 2.3. - Pasul alergă- 1. Alergare pe o linie trasată pe sol cu examinarea urmelor; - Marcaje; - Observare
4. 4.2. tor de accelera- 2. Alergare cu genunchii sus la diferite înălţimi; - Fluier; sistematică.
5. re; 3. Stând, imitarea mişcării corecte a braţelor în ritmuri - Crono-
- Întreceri. diferite; metru.
4. Exersarea pasului lansat de viteză cu menţinerea
vitezei maxime pe distanţa de 25-30m;
- demonstraţii;
- corectări.
5. Ştafete.
6. 3.2. - Startul de jos 1. Exersarea poziţiilor şi comenzilor startului de jos: - Marcaje; - Observare
5.1. şi lansarea de - poziţia braţelor şi picioarelor pe sol; - Fluier; sistematică.
la start; - comenzile „pe locuri - gata - start”; - Crono-
- Întreceri. 2. Exersarea startului de jos şi lansarea de la start la metru
semnale auditive;
3. Exersarea pasului alegător lansat de viteză pe distanţa
de 25-30m;
4. Exersarea startului de jos şi lansarea de la start cu
menţinerea vitezei maxime pe distanţa de 40m şi
trecere liberă peste linia de sosire;
- demonstraţii;
- corectări.
5. Ştafete.
7. 4.1. - Startul de jos 1. Exersarea startului de jos şi lansarea de la start; - Marcaje; - Observare
şi lansarea de 2. Întreceri cu plecare din start de jos. - Fluier; sistematică.
la start; - Crono-
metru